Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 004325 21714912 na godz. na dobę w sumie
Jak działa szczęście. Klucz do radości w pracy i w życiu - książka
Jak działa szczęście. Klucz do radości w pracy i w życiu - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8827-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszystko zaczyna się od Ciebie

Jesteś inteligentny i ambitny, masz plan na życie i marzy Ci się sukces. Chcesz poczuć, że to, co robisz, ma sens i jest wartościowe, ale wiesz, że nie wykorzystujesz nawet połowy swojego potencjału. W głębi serca odczuwasz niezadowolenie, bo mogłoby być lepiej, i masz wrażenie, że powinieneś coś z tym zrobić.

Po to właśnie powstała ta książka

Została stworzona na podstawie znanego kursu, prowadzonego w najbardziej prestiżowych szkołach biznesowych. Jej celem jest pomóc Ci zmienić swoje życie. Znajdziesz tu prowokujące ćwiczenia, inspirujące przypowieści i nauki starożytnych mędrców. Ten przełomowy poradnik pokaże Ci, jak znów zacząć cieszyć się życiem i stworzyć własną wizję sukcesu. Pomoże Ci poprawić relacje z partnerem, nadać rozpęd karierze i wyeksmitować toksycznych ludzi z otoczenia.

Jak to działa?

Potraktuj tę książkę jak mapę, która wskaże Ci drogę. Rozpoczynasz podróż, która będzie miała kilka niespodziewanych zwrotów. Nie oczekuj, że zawsze będzie kolorowo. Tak jak w przypadku każdej innej wycieczki, warto mieć przy sobie kilku przyjaciół, którzy będą Cię ostrzegali przed zagrożeniami i ratowali przed niebezpieczeństwem.

Mówią, że świat kocha szczęśliwych ludzi. Wkrótce staniesz się jednym z nich! Twoja podróż zaczyna się tu i teraz…


Dr Srikumar S. Rao uczy w Kolumbijskiej Szkole Biznesowej, Londyńskiej Szkole Biznesowej, Szkole Zarządzania Kellog i Szkole Biznesowej Haas na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest dyrektorem Warner Communications, The Continental Group oraz McGraw-Hill. Najbardziej znany jest jednak ze stworzenia pionierskiego kursu Kreatywność i doskonałość osobista, który pomógł zmienić życie tysiącom studentów szkół biznesowych, a także wielu dyrektorom korporacji. W jego warsztatach brali udział menedżerowie największych firm na świecie, takich jak General Electric, Goldman Sachs, Johnson &Johnson, Google, Microsoft, IBM, MasterCard, Morgan Stanley czy Bank of America. Więcej cennych informacji znajdziesz na: srikumarsrao.com.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Happiness at Work: Be Resilient, Motivated, and Successful - No Matter What Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-8827-2 Original edition copyright © 2010 by Srikumar S. Rao. All rights reserved. Polish edition copyright © 2014 by HELION S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/jadzsz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci (cid:133) O autorze ................................................................................................7 Przedmowa .............................................................................................9 Wst(cid:218)p ..................................................................................................11 Podzi(cid:218)kowania ......................................................................................19 1. Tym, czego potrzebujesz, jest zmiana paradygmatu .............................23 2. Przesta(cid:241) nadawa(cid:202) etykiety ró(cid:285)nym sytuacjom! ....................................29 3. Dlaczego pozytywne my(cid:258)lenie jest szkodliwe? .....................................35 4. B(cid:200)d(cid:283) jak lalka daruma ...........................................................................39 5. Odpu(cid:258)(cid:202) sobie — tak w(cid:239)a(cid:258)nie robi(cid:200) niemowl(cid:218)ta! ..................................45 6. Uwa(cid:285)asz, (cid:285)e masz problem z zarz(cid:200)dzaniem czasem? Wcale nie!!! ........51 7. Co tak naprawd(cid:218) robisz? (Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 1.) ......................................................55 8. Co tak naprawd(cid:218) robisz? (Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 2.) ......................................................59 9. Co Ty zauwa(cid:285)asz? .................................................................................65 10. Dlaczego afirmacje mog(cid:200) Ci zaszkodzi(cid:202) i jak temu zaradzi(cid:202)? ................71 11. To nie jest trywialne pytanie ................................................................75 12. Czy naprawd(cid:218) jeste(cid:258) szcz(cid:218)(cid:258)liwy? Podejrzewam, (cid:285)e nie ........................81 Kup książkęPoleć książkę 6 (cid:126) JAK DZIA(cid:146)A SZCZ(cid:125)(cid:165)CIE 13. Szcz(cid:218)(cid:258)cie jest Twoim prawem naturalnym — schwy(cid:202) je ju(cid:285) teraz! .....87 14. Inwestuj w proces, a nie w rezultat ......................................................93 15. Dzikie konie i wolno(cid:258)(cid:202) ..........................................................................99 16. Poskromi(cid:202) konie — to nie jest proste, ale jest wykonalne .................105 17. Szekspir mia(cid:239) racj(cid:218)! ............................................................................111 18. Naukowcy oszukiwali i Ty te(cid:285) oszukujesz! ..........................................117 19. Bardzo wa(cid:285)ne pytanie: kim jestem? ...................................................125 20. Inne bardzo wa(cid:285)ne pytanie .................................................................131 21. Nie ma (cid:285)adnych mechanizmów! .........................................................137 22. Jak du(cid:285)y jest Twój stos? ....................................................................141 23. Gdzie one s(cid:200) teraz? .............................................................................145 24. To Twój model — a nie rzeczywisto(cid:258)(cid:202)! ..............................................151 25. Ucisz t(cid:218) ha(cid:239)a(cid:258)liw(cid:200) hord(cid:218)! ...................................................................157 26. Pytanie samo w sobie nie jest istotne! ...............................................163 27. To nie w porz(cid:200)dku! .............................................................................167 28. Przyczyna Twoich wszystkich problemów ..........................................171 29. Czy cokolwiek jest na serio? ...............................................................181 30. St(cid:200)panie po cienkim lodzie .................................................................187 31. Liczy si(cid:218) to, co jest w (cid:258)rodku .............................................................193 32. Co zrobi(cid:202), gdy poczujesz strach? ........................................................199 33. Pomy(cid:258)l o tym, jakie historie opowiadasz i z jakimi lud(cid:283)mi przebywasz! ..............................................................207 34. Nowy model (cid:258)wiata ...........................................................................213 35. Dok(cid:200)d prowadzi ta droga? ..................................................................219 Kup książkęPoleć książkę Uwa(cid:285)asz, (cid:285)e masz problem z zarz(cid:200)dzaniem czasem? Wcale nie!!! (cid:126) 51 6 Uwa(cid:285)asz, (cid:285)e masz problem z zarz(cid:200)dzaniem czasem? Wcale nie!!! (cid:133) K IEDY(cid:165) PRZEMAWIA(cid:146)EM przed grup(cid:200) licz(cid:200)c(cid:200) oko(cid:239)o pi(cid:218)(cid:202)dziesi(cid:218)- ciu osób. Ka(cid:285)dy z moich s(cid:239)uchaczy by(cid:239) dyrektorem general- nym firmy. Zarz(cid:200)dzali przedsi(cid:218)biorstwami o zasi(cid:218)gu ogólnokra- jowym, a w kilku przypadkach nawet mi(cid:218)dzynarodowym. Razem byli odpowiedzialni za sprzeda(cid:285) w wysoko(cid:258)ci kilkunastu miliar- dów dolarów. Wielu z nich podesz(cid:239)o do mnie po mojej prezentacji i wyzna(cid:239)o, (cid:285)e ma problem z zarz(cid:200)dzaniem czasem. Chcieli to na- prawi(cid:202) i prosili mnie o pomoc. Innym razem przemawia(cid:239)em przed grup(cid:200) kilkuset studentów i absolwentów studiów MBA w jednej z najlepszych szkó(cid:239) bizne- sowych na (cid:258)wiecie. Po wyk(cid:239)adzie wielu z nich podesz(cid:239)o do mnie i wyzna(cid:239)o, (cid:285)e ma problem z zarz(cid:200)dzaniem czasem. Chcieli to na- prawi(cid:202) i prosili mnie o pomoc. Kiedy indziej wyg(cid:239)asza(cid:239)em prezentacj(cid:218) przed zró(cid:285)nicowan(cid:200) pu- bliczno(cid:258)ci(cid:200); w(cid:258)ród s(cid:239)uchaczy mo(cid:285)na by(cid:239)o znale(cid:283)(cid:202) zarówno cyrkow- ców ta(cid:241)cz(cid:200)cych na trapezie, jak i rekiny finansowe z Wall Street. Kup książkęPoleć książkę 52 (cid:126) JAK DZIA(cid:146)A SZCZ(cid:125)(cid:165)CIE Po sko(cid:241)czeniu referatu wielu z nich podesz(cid:239)o do mnie i powiedzia- (cid:239)o, (cid:285)e ma problem z zarz(cid:200)dzaniem czasem. Chcieli to naprawi(cid:202) i pro- sili mnie o pomoc. Prawdopodobnie teraz kiwasz g(cid:239)ow(cid:200) — Ty te(cid:285) uwa(cid:285)asz, (cid:285)e mu- sisz nauczy(cid:202) si(cid:218) skuteczniej zarz(cid:200)dza(cid:202) swoim czasem i chcia(cid:239)by(cid:258) si(cid:218) dowiedzie(cid:202), jak to zrobi(cid:202). Powiem Ci to wprost: nie musisz lepiej zarz(cid:200)dza(cid:202) swoim cza- sem. Nie mo(cid:285)esz tego zrobi(cid:202). Nie ma nic takiego, co by mog(cid:239)o spra- wi(cid:202), (cid:285)e zaczniesz lepiej zarz(cid:200)dza(cid:202) swoim czasem. Ty, ja, nielubiany s(cid:200)siad, a tak(cid:285)e Twoja córka, która wci(cid:200)(cid:285) si(cid:218) spó(cid:283)nia: dla ka(cid:285)dego z nas doba trwa tyle samo — 24 godziny. Ka(cid:285)- da godzina ma 60 minut, a ka(cid:285)da minuta 60 sekund. Gdy sko(cid:241)czysz czyta(cid:202) ten akapit, minie kolejne 90 sekund Twojego (cid:285)ycia. Nawet je(cid:258)li jeste(cid:258) typem altruisty i sp(cid:218)dzasz du(cid:285)o czasu, poma- gaj(cid:200)c innym, nie dostaniesz od (cid:285)ycia ani sekundy wi(cid:218)cej. A je(cid:285)eli jeste(cid:258) sadystycznym morderc(cid:200), nikt nie zabierze Ci (cid:285)adnej z Two- ich sekund. Tak po prostu jest u(cid:239)o(cid:285)ony ten (cid:258)wiat. (Wiem, wiem — poczucie czasu mo(cid:285)e si(cid:218) zmienia(cid:202), gdy znajdujemy si(cid:218) w ró(cid:285)nych stanach (cid:258)wiadomo(cid:258)ci, ale nie o tym teraz mówimy). Pami(cid:218)tasz o zmianie paradygmatu, o której mówili(cid:258)my w roz- dziale 1.? Tutaj w(cid:239)a(cid:258)nie chodzi o tak(cid:200) zmian(cid:218): nie musisz lepiej za- rz(cid:200)dza(cid:202) swoim czasem. Musisz lepiej zarz(cid:200)dza(cid:202) sob(cid:200). Czas jest czym(cid:258), co znajduje si(cid:218) poza Twoj(cid:200) kontrol(cid:200). Nie mo- (cid:285)esz by(cid:202) za niego odpowiedzialny. Gdy ponosimy pora(cid:285)k(cid:218), naj- ch(cid:218)tniej zrzucamy win(cid:218) na czynniki zewn(cid:218)trzne. „Brak umiej(cid:218)tno- (cid:258)ci zarz(cid:200)dzania czasem” to (cid:239)atwa psychologiczna wymówka. Nie umiesz zarz(cid:200)dza(cid:202) sob(cid:200)? O, to ju(cid:285) jest powa(cid:285)niejsza sprawa. Tego ju(cid:285) nie mo(cid:285)esz zamie(cid:258)(cid:202) pod dywan. Musisz koniecznie to naprawi(cid:202). Co pomy(cid:258)l(cid:200) o Tobie przyjaciele, rodzina, koledzy, a tak- (cid:285)e Twój szef, gdy si(cid:218) dowiedz(cid:200), (cid:285)e masz problem z zarz(cid:200)dzaniem sob(cid:200)? Czy mo(cid:285)esz w ogóle pozwoli(cid:202) sobie na to, (cid:285)eby im o tym po- wiedzie(cid:202)? Nie s(cid:200)dz(cid:218), aby(cid:258) mia(cid:239) jakie(cid:258) opory przed pój(cid:258)ciem do doradcy i przyznaniem mu si(cid:218), (cid:285)e masz problemy z zarz(cid:200)dzaniem swoim Kup książkęPoleć książkę Uwa(cid:285)asz, (cid:285)e masz problem z zarz(cid:200)dzaniem czasem? Wcale nie!!! (cid:126) 53 czasem. Mo(cid:285)e ju(cid:285) nawet to zrobi(cid:239)e(cid:258). A czy potrafi(cid:239)by(cid:258) powiedzie(cid:202) tej samej osobie, (cid:285)e nie umiesz zarz(cid:200)dza(cid:202) sob(cid:200)? Dlaczego nie? Ty naprawd(cid:218) potrzebujesz pomocy! === Budzik gwa(cid:239)townie obudzi(cid:239) Alice. Akurat co(cid:258) jej si(cid:218) (cid:258)ni(cid:239)o — nie by(cid:239) to koszmar, ale sen z pewno(cid:258)ci(cid:200) by(cid:239) nieprzyjemny. Przez chwil(cid:218) nie potrafi(cid:239)a sobie przy- pomnie(cid:202), gdzie si(cid:218) znajduje, ale potem pami(cid:218)(cid:202) zacz(cid:218)(cid:239)a wraca(cid:202). Dzi(cid:258) do 17.00 musi odda(cid:202) raport. Powinien ju(cid:285) by(cid:202) gotowy, ale niespodziewanie odwiedzi(cid:239)a j(cid:200) kole(cid:285)anka ze studiów i musia(cid:239)a sp(cid:218)dzi(cid:202) z ni(cid:200) czas — mia(cid:239)y tyle do nadro- bienia! Bola(cid:239)a j(cid:200) g(cid:239)owa. Mo(cid:285)e nie powinna pi(cid:202) tego czwartego (albo pi(cid:200)tego?) kieliszka wina? Wiedzia(cid:239)a, (cid:285)e spó(cid:283)ni si(cid:218) do pracy. Zaci(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) podczas golenia nóg. Rana by(cid:239)a na tyle g(cid:239)(cid:218)boka, (cid:285)e otworzy(cid:239)a si(cid:218) ponownie podczas nak(cid:239)adania sukienki. Alice na(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)a na ni(cid:200) wacik i owin(cid:218)(cid:239)a nog(cid:218) banda(cid:285)em. Szybko zdj(cid:218)(cid:239)a pobrudzon(cid:200) sukienk(cid:218) i zamiast niej za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)a spodnie oraz (cid:285)akiet. Gdy przyjecha(cid:239)a do firmy, szybko wbieg(cid:239)a do biura i w(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)a komputer, (cid:285)eby sko(cid:241)czy(cid:202) prac(cid:218) nad raportem. Niespodziewanie na ekranie monitora poja- wi(cid:239) si(cid:218) komunikat, (cid:285)e wykonano nieprawid(cid:239)ow(cid:200) operacj(cid:218) i komputer zostanie wy(cid:239)(cid:200)czony. Tak te(cid:285) si(cid:218) sta(cid:239)o. A niech to! Ten problem zdarza(cid:239) si(cid:218) jej ju(cid:285) wcze- (cid:258)niej; mia(cid:239)a z tym i(cid:258)(cid:202) do firmowego informatyka. Wysz(cid:239)a z gabinetu i poprosi(cid:239)a sekretark(cid:218), (cid:285)eby udost(cid:218)pni(cid:239)a jej swoje biurko oraz komputer. W(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)a raport. Us(cid:239)ysza(cid:239)a d(cid:283)wi(cid:218)k przychodz(cid:200)cej wiadomo(cid:258)ci elektronicznej. To by(cid:239) komputer sekretarki, ale e-mail by(cid:239) zaadresowany do niej. Jej szef potrzebowa(cid:239) dokumentu zwi(cid:200)zanego z aktualnym projektem — natych- miast. Ju(cid:285) od dawna mówi(cid:239) jej, (cid:285)e ten dokument b(cid:218)dzie potrzebny. W zesz(cid:239)ym tygodniu planowa(cid:239)a go zaktualizowa(cid:202) i przygotowa(cid:202) do wysy(cid:239)ki. Niestety, za- pomnia(cid:239)a. Tamtego wieczoru posz(cid:239)a ze znajomymi na kr(cid:218)gle. Teraz mia(cid:239)a tylko dziesi(cid:218)(cid:202) minut na dokonanie niezb(cid:218)dnych poprawek, zanim zaniesie dokument szefowi. To za ma(cid:239)o czasu. Zdecydowa(cid:239)a: powie szefowi, (cid:285)e wkrótce do(cid:239)(cid:200)czy do dokumentu w(cid:239)asn(cid:200) notatk(cid:218). Nie b(cid:218)dzie to tak skuteczne jak wr(cid:218)czenie go- towego dokumentu, ale w tej chwili nie mia(cid:239)a nic lepszego do zaoferowania. Gdy wróci(cid:239)a do swojego gabinetu, zasta(cid:239)a tam kole(cid:285)ank(cid:218) z dzia(cid:239)u zakupów, która przysz(cid:239)a, (cid:285)eby wyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) j(cid:200) na lunch. Czemu nie? W ko(cid:241)cu ka(cid:285)dy musi je(cid:258)(cid:202). Do posi(cid:239)ku wypi(cid:239)a martini — tylko jeden kieliszek. Gdy wróci(cid:239)a do biura, Kup książkęPoleć książkę 54 (cid:126) JAK DZIA(cid:146)A SZCZ(cid:125)(cid:165)CIE by(cid:239)a odpr(cid:218)(cid:285)ona. Zbyt odpr(cid:218)(cid:285)ona. Nie mog(cid:239)a skupi(cid:202) si(cid:218) na raporcie. Jako(cid:258) uda(cid:239)o jej si(cid:218) go sko(cid:241)czy(cid:202). Pojecha(cid:239)a na najwy(cid:285)sze pi(cid:218)tro i wr(cid:218)czy(cid:239)a go pracownikowi, który by(cid:239) odpowiedzialny za dostarczanie dokumentów w obr(cid:218)bie siedziby firmy. Gdy podje(cid:285)d(cid:285)a(cid:239)a pod dom, przypomnia(cid:239)a sobie, (cid:285)e zapomnia(cid:239)a do(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) do dokumentu wa(cid:285)ny za(cid:239)(cid:200)cznik z wycen(cid:200). Dosta(cid:239)a go tydzie(cid:241) temu od pracowni- ka dzia(cid:239)u bankowo(cid:258)ci, który od niedawna pracuje w firmie. Szybko zawróci(cid:239)a do biura, poszuka(cid:239)a brakuj(cid:200)cego za(cid:239)(cid:200)cznika i znów pojecha(cid:239)a na najwy(cid:285)sze pi(cid:218)- tro. Dor(cid:218)czyciel wci(cid:200)(cid:285) tam by(cid:239) i (cid:239)askawie przyj(cid:200)(cid:239) dodatkowy dokument. By(cid:239)a wyko(cid:241)czona. Postanowi(cid:239)a si(cid:218) zatrzyma(cid:202) w pobliskim barze. Musia(cid:239)a si(cid:218) czego(cid:258) napi(cid:202). === Czy Alice ma problemy z zarz(cid:200)dzaniem czasem, czy z zarz(cid:200)dzaniem sam(cid:200) sob(cid:200)? A jak to jest w Twoim przypadku? (cid:133) Zacznij zarz(cid:200)dza(cid:202) sob(cid:200), a nagle przekonasz si(cid:218), (cid:285)e masz du(cid:285)o wi(cid:218)cej czasu Przypatrz si(cid:218) temu, co robisz w ci(cid:200)gu dnia. Jak cz(cid:218)sto zaczynasz jakie(cid:258) zadanie, a zaraz potem przerywasz je, (cid:285)eby zaj(cid:200)(cid:202) si(cid:218) czym(cid:258) innym, co przyci(cid:200)gn(cid:218)(cid:239)o Twoj(cid:200) uwag(cid:218) — e-mailem, powiadomie- niem na Twitterze, zaproszeniem na Facebooku, wiadomo(cid:258)ci(cid:200) w komunikatorze albo rozmow(cid:200) z koleg(cid:200), który wpad(cid:239) do Two- jego biura? Spróbuj wy(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) telefon komórkowy i komunikatory internetowe, je(cid:258)li sta(cid:239)y kontakt z lud(cid:283)mi nie jest Ci absolutnie nie- zb(cid:218)dny. W ten sposób zniknie wiele czynników, które dotychczas Ci(cid:218) rozprasza(cid:239)y i poch(cid:239)ania(cid:239)y Twoj(cid:200) energi(cid:218). Szybko dojdziesz do wniosku, (cid:285)e tak naprawd(cid:218) nie masz problemów z zarz(cid:200)dzaniem swoim czasem. Po prostu nie umiesz zarz(cid:200)dza(cid:202) sob(cid:200). Wiele (cid:202)wi- cze(cid:241) w nast(cid:218)pnych rozdzia(cid:239)ach pomo(cid:285)e Ci rozprawi(cid:202) si(cid:218) z tym problemem. (cid:133) Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak działa szczęście. Klucz do radości w pracy i w życiu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: