Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 003130 20654757 na godz. na dobę w sumie
Księga związków, podrywu i seksu dla mężczyzn - książka
Księga związków, podrywu i seksu dla mężczyzn - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2565-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprawdź w specjalnie przygotowanym quizie, jaka jest Twoja wiedza na temat kobiet!

Przeczytaj wywiad z autorem książki - Krzysztofem Królem >>Jest jedyne pytanie, na które nie znam odpowiedzi - czego chcą kobiety?

Zygmunt Freud, po trzydziestu latach studiowania ludzkiej psychiki
'Księga związków, podrywu i seksu dla mężczyzn' napisana jest prostym, zrozumiałym językiem i w moim przekonaniu spełnia swoja edukacyjną rolę. Tematyka damsko-męska i seksualność to nie tylko, a w Polsce niestety szczególnie, kolorowe czasopisma - ale o czym świadczy książka Krzysztofa Króla - ujęcie tych zagadnień od strony doświadczonego psychologa i praktyka. Ma ona duże walory pedagogiczne, przekazuje i otwiera Czytelnikowi szeroko drzwi do bliższego poznania swojego ciała i seksualności. Jest godna polecenia nie tylko młodzieży, ale również edukatorom, pedagogom, a nawet dorosłym - wiedzy nigdy nie za dużo, a wzajemnych relacji w sferze seksu uczymy się przez całe życie.
Seksuolog, prof. dr hab. n. med. Zygmunt Zdrojewicz

No właśnie, a czy Ty wyobrażasz sobie, że może istnieć tylko jedna książka, w której znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania dotyczące kobiet?
Krzysztof Król
Zapytasz:
  1. Zerwała ze mną dziewczyna - jak sprawić, aby do mnie wróciła?
  2. Jak poderwać każdą dziewczynę, którą zobaczę na ulicy?
  3. Jak zapewnić kobiecie tak dobry seks, że zacznie opowiadać o mnie wszystkim koleżankom?
  4. Jak sprawić, aby dziewczyna, którą kocham, zawsze chciała być ze mną?
  5. Jak radzić sobie z KAŻDYM problemem w związku?
  6. W jaki sposób mogę podnieść swoją samoocenę?
  7. Jak zdobyć odwagę, aby z każdą kobietą rozmawiać jak ze starym kumplem?
  8. Jakim człowiekiem mam być, aby dziewczyny same na mnie leciały?
  9. Jak się ubrać? Jak urządzić mieszkanie? Jak zaplanować randki?
  10. i właśnie tutaj znajdziesz odpowiedzi.

Masz właśnie szansę zdobyć pierwszą wydaną na świecie, tak wypełnioną wiedzą KSIĘGĘ, w której zebrana jest wiedza stu książek, tysięcy godzin doświadczenia i dziesiątek szkoleń na temat relacji z kobietami. Czy chcesz mieć na swojej półce księgę, która będzie dla Ciebie w każdej chwili jak kumpel Don Juan mieszkający w pokoju obok, którego pytasz o poradę, gdy wychodzisz na randkę? ...a dodatkowo on ma zawsze rację?


Kobiety. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego kiedy Ty starasz się, kupujesz prezenty, prawisz komplementy, robisz dla nich wszystko, one olewają Cię jeszcze bardziej? Dlaczego kłóciliście się z dziewczyną lub dlaczego ona Cię rzuciła? Dlaczego jesteś zazdrosny? Dlaczego niektórzy mają piękne, wspaniałe kobiety, a niektórzy nie? Jeśli Twoje relacje z płcią piękną przypominają kłębek wełny, którym właśnie skończył bawić się kot, a popełniane błędy mają 100% szans na powtórkę - dobrze trafiłeś! Ta wielka księga zawiera odpowiedzi na WSZYSTKIE Twoje pytania w kwestii kobiet i jest jak rozmowa z dobrym kumplem. Takim najfajniejszym gościem w mieście, za którym piszczą dziewczyny i któremu chce się z jakichś powodów z Tobą gadać. Z tą różnicą, że Autorowi NAPRAWDĘ chce się z Tobą gadać.

Kilkadziesiąt dni - tyle potrzebujesz, by przejść z Autorem teoretyczny i praktyczny trening obcowania z płcią piękną. Tylko tyle czasu, by dotrzeć do takiej jakości w Twoim randkowym i partnerskim życiu, o jakiej dziś tylko marzysz. Biorąc tę książkę do ręki, właśnie zacząłeś tę zmianę - zmianę w mężczyznę, który zaprojektował swoje życie tak, aby być szczęśliwym człowiekiem!


Relacje damsko-męskie od A do Z, z dłuższym przystankiem w punkcie G

Na koniec powiem Ci, że jest to PIERWSZA na świecie książka, którą możesz pokazać kobietom bez cienia skrępowania. Nie znajdziesz w niej manipulacji, hipnozy, oszukiwania i głupich technik dla mięczaków, którym po prostu brakuje przysłowiowych 'jaj', aby być prawdziwym mężczyzną. Znajdziesz natomiast sprawdzone na całym świecie zasady, porady, przykłady i odpowiedzi na pytania, które mogą zrodzić się w Twojej głowie. Jest to zatem jedyna na świecie księga, ucząca jak stać się mężczyzną, który swoją osobą NATURALNIE przyciąga kobiety! UNIKAT!

Natychmiast zobacz spis treści - uważaj na SZOK!

Ps: Na zdjęciach Krzysztof Król, autor książki, w towarzystwie pięknych kobiet...


Patron medialny książki:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBZWM.ai 1 6/16/10 2:02 PM BIBZWM.ai 1 6/16/10 2:02 PM C M Y CM MY CY CMY K Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Ksiêga zwi¹zków, podrywu i seksu dla mê¿czyzn Autor: Krzysztof Król ISBN: 978-83-246-2565-9 Format: A5, stron: 336 Jest jedyne pytanie, na które nie znam odpowiedzi – czego chc¹ kobiety? Zygmunt Freud, po trzydziestu latach studiowania ludzkiej psychiki No w³aœnie, a czy Ty wyobra¿asz sobie, ¿e mo¿e istnieæ tylko jedna ksi¹¿ka, w której znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania dotycz¹ce kobiet? Zapytasz: 1. Zerwa³a ze mn¹ dziewczyna – jak sprawiæ, aby do mnie wróci³a? 2. Jak poderwaæ ka¿d¹ dziewczynê, któr¹ zobaczê na ulicy? 3. Jak zapewniæ kobiecie tak dobry seks, ¿e zacznie opowiadaæ o mnie wszystkim kole¿ankom? 4. Jak sprawiæ, aby dziewczyna, któr¹ kocham, zawsze chcia³a byæ ze mn¹? 5. Jak radziæ sobie z KA¯DYM problemem w zwi¹zku? 6. W jaki sposób mogê podnieœæ swoj¹ samoocenê? 7. Jak zdobyæ odwagê, aby z ka¿d¹ kobiet¹ rozmawiaæ jak ze starym kumplem? 8. Jakim cz³owiekiem mam byæ, aby dziewczyny same na mnie lecia³y? 9. Jak siê ubraæ? Jak urz¹dziæ mieszkanie? Jak zaplanowaæ randki? i w³aœnie tutaj znajdziesz odpowiedzi. Masz w³aœnie szansê zdobyæ pierwsz¹ wydan¹ na œwiecie, tak wype³nion¹ wiedz¹ KSIÊGÊ, w której zebrana jest wiedza stu ksi¹¿ek, tysiêcy godzin doœwiadczenia i dziesi¹tek szkoleñ na temat relacji z kobietami. Czy chcesz mieæ na swojej pó³ce ksiêgê, która bêdzie dla Ciebie w ka¿dej chwili jak kumpel Don Juan mieszkaj¹cy w pokoju obok, którego pytasz o poradê, gdy wychodzisz na randkê? …a dodatkowo on ma zawsze racjê? Spis treĂci Rozdziaï 1. WstÚp ........................................................................................9 Rozdziaï 2. Model Perfect Dating ............................................................15 2.1. Otwarcie .......................................................................... 19 2.1.1. Strach przed podejĂciem .......................................19 2.1.2. PodejĂcie bezpoĂrednie ........................................24 2.1.3. PodejĂcie poĂrednie ..............................................26 2.1.4. Miejsca, gdzie moĝesz poznawaÊ kobiety ...........32 2.1.5. Zaawansowany trening otwierania .......................33 2.2. Gra ................................................................................... 40 2.2.1. Budowanie wartoĂci ..............................................43 2.2.2. Negi .......................................................................45 2.2.3. PrzejĂcie do podejĂcia bezpoĂredniego ................50 2.3. Zdobycie numeru telefonu ............................................. 51 2.4. Pocaïunek ........................................................................ 53 2.5. Spotkanie ......................................................................... 57 2.5.1. Natychmiastowa zmiana miejsca .........................57 2.5.2. Umówienie spotkania ...........................................57 2.5.3. Pierwsze spotkanie ...............................................60 2.5.4. Kolejne spotkania .................................................64 2.6. Seks .................................................................................. 68 2.6.1. Strach przed seksem .............................................68 2.6.2. Podstawowe zasady ..............................................71 2.7. Co dalej? .......................................................................... 73 Rozdziaï 3. Mowa ciaïa ..............................................................................77 3.1. Twoja mowa ciaïa ............................................................ 79 3.2. Mowa ciaïa w interakcjach .............................................. 83 3.3. NiezbÚdne zagrywki ....................................................... 86 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla mÚĝczyzn Rozdziaï 4. WiÚě, czyli o czym i jak rozmawiaÊ ......................................89 4.1. Tematy do rozmowy ...................................................... 91 4.2. Jak mówiÊ ........................................................................ 93 4.3. Przykïady ciekawych rozmów ....................................... 97 4.4. Odgrywanie roli ............................................................ 102 4.5. Czytanie na zimno ........................................................ 104 4.6. Czytanie na ciepïo ........................................................ 109 4.7. Twoje historie ............................................................... 111 4.8. Poczucie humoru .......................................................... 116 Rozdziaï 5. Kluby, kawiarnie i bary ........................................................121 5.1. Teoria setów .................................................................. 121 5.2. Inni mÚĝczyěni w klubach ........................................... 124 5.3. Teorie spoïeczne stworzone w praktyce ..................... 126 5.4. Przykïad peïnej rozmowy ............................................ 127 Rozdziaï 6. Faïszywe przekonania .........................................................131 6.1. PieniÈdze i wyglÈd ........................................................ 131 6.2. Podrywanie ................................................................... 132 6.3. Seks ................................................................................ 133 6.4. Pocaïunki ....................................................................... 134 6.5. Staranie siÚ ..................................................................... 134 6.6. Najïadniejsze kobiety ................................................... 135 Rozdziaï 7. Psychologia kobiet ..............................................................137 7.1. Co jest atrakcyjne dla kobiet ....................................... 137 7.1.1. Twoje ĝycie .........................................................140 7.1.2. Twoje wartoĂci ....................................................141 7.1.3. Twoi znajomi ......................................................143 7.1.4. Twój wizerunek ..................................................144 7.2. Co nie jest atrakcyjne dla kobiet ................................. 146 7.3. PodejĂcie do seksu i pocaïunków ................................. 151 7.4. Oznaki zainteresowania ze strony dziewczyny .......... 152 7.5. Testy .............................................................................. 155 7.6. Dziewczyna ma partnera? ............................................ 159 Rozdziaï 8. FizycznoĂÊ ...........................................................................161 8.1. Pierwszy dotyk ............................................................. 162 8.2. Scenariusz kontaktu fizycznego .................................. 164 6 Spis treĂci 8.3. Pocaïunki ....................................................................... 166 8.4. Petting ........................................................................... 169 8.4.1. Masaĝ ...................................................................170 8.4.2. Robótki rÚczne ....................................................171 8.4.3. Seks oralny ..........................................................174 8.5. Seks ................................................................................ 177 8.5.1. Budowa narzÈdów pïciowych kobiety ...............181 8.5.2. Strefy erogenne ...................................................181 8.5.3. Orgazm ...............................................................183 8.5.4. Wytrysk kobiecy .................................................185 8.5.5. Seks analny ..........................................................189 8.5.6. Fantazje seksualne ..............................................190 8.5.7. Nauka o wielokÈtach ..........................................193 8.5.8. Antykoncepcja ....................................................196 Rozdziaï 9. Twój wyglÈd zewnÚtrzny ....................................................199 9.1. Skala Twojego wyglÈdu ................................................ 199 9.2. Ubranie .......................................................................... 203 9.3. Twoje ciaïo .................................................................... 206 9.4. Twój dom ...................................................................... 207 Rozdziaï 10. Twoje ĝycie ..........................................................................211 10.1. Plan na caïe ĝycie ........................................................ 212 10.2. Modelowanie wzorów ................................................ 219 10.3. Negatywne myĂli ........................................................ 222 10.4. Pozytywne myĂlenie ................................................... 230 10.5. Motywacja do dziaïania .............................................. 237 10.6. Radzenie sobie z problemami .................................... 243 10.7. Zmiana przyzwyczajeñ ............................................... 245 10.8. Zasady savoir-vivre’u .................................................. 248 Rozdziaï 11. PewnoĂÊ siebie .....................................................................251 11.1. GïÚboka pewnoĂÊ siebie ............................................. 252 11.2. ¿yjemy w dwóch Ăwiatach ......................................... 253 11.3. Budowanie ramy ......................................................... 257 11.4. Obiektywna ocena Ăwiata ........................................... 266 11.5. Twoje decyzje ............................................................. 268 7 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla mÚĝczyzn Rozdziaï 12. ZwiÈzki .................................................................................281 12.1. Rodzaje zwiÈzków ...................................................... 283 12.2. WspóïzaleĝnoĂÊ .......................................................... 287 12.3. ZazdroĂÊ ...................................................................... 292 12.4. RozwiÈzywanie problemów ....................................... 294 12.4.1. Problemy zwiÈzane z seksem .........................299 12.4.2. Brak czasu ........................................................301 12.4.3. Ona CiÚ zdradziïa ...........................................302 12.4.4. Ty jÈ zdradziïeĂ ...............................................302 12.5. Miïe chwile .................................................................. 303 12.6. Jak sprawiÊ, aby wróciïa do Ciebie kobieta ............... 304 Rozdziaï 13. Poznawanie kobiet przez Internet .....................................311 13.1. Portale i zasady ich dziaïania ...................................... 311 13.2. Twój opis ..................................................................... 312 13.3. Twoje zdjÚcia .............................................................. 316 13.4. Jej profil ....................................................................... 317 13.5. Pisanie wiadomoĂci ..................................................... 319 13.6. Przykïady rozmów ..................................................... 322 8 Rozdziaï 7. Psychologia kobiet 7.1. Co jest atrakcyjne dla kobiet W spoïeczeñstwie, w którym obecnie ĝyjesz, wiÚkszoĂÊ przekonañ opie- ra siÚ na chrzeĂcijañskim systemie wartoĂci. StÈd wïaĂnie bierze siÚ mit „miïego kolesia”, czyli mÚĝczyzny, który bÚdzie idealnym tatusiem, bÚdzie miïy, nieĂmiaïy, opiekuñczy, bÚdzie caïy czas myĂlaï, ĝeby to kobiecie byïo dobrze, bÚdzie jÈ wszÚdzie zawoziï, kupowaï kwiaty, zabieraï do kina na romantyczne komedie i prawiï wiecznie komplementy. Taki goĂÊ ma byÊ dobry, nie moĝe skrzywdziÊ nawet mrówki, a ïzy w jego oczach majÈ byÊ na porzÈdku dziennym. Doïóĝmy do tego gloryfikowanie biedy, ĝyciowej nieporadnoĂci — stwierdzenie, ĝe ostatni bÚdÈ pierwszymi, wiÚc w tym ĝyciu nie naleĝy siÚ staraÊ… i wyjdzie wïaĂnie idealny pan Miïy. Jego obraz kreujÈ czÚsto filmy, taki goĂÊ wïaĂnie biegnie przez caïe miasto na lotnisko, aby wrÚczajÈc kwiaty, wyznaÊ miïoĂÊ niczego niespodziewajÈcej siÚ dziewczynie wsiadajÈcej do samolotu — i oczywiĂcie ona zawsze rzuca mu siÚ na szyjÚ i ĝyjÈ dïugo i szczÚĂliwie. Zapewne domyĂlasz siÚ, ĝe to siÚ po prostu nie zdarza… Wiesz przecieĝ, ĝe przez caïe ĝycie nieraz próbowaïeĂ tego typu zachowañ i raczej uzy- skiwaïeĂ marne rezultaty. Tak wïaĂnie jest. W tym rozdziale wytïumaczÚ Ci, jak dziaïa mózg kobiety i na jakie wartoĂci reaguje. WïaĂnie o warto- Ăciach bÚdÚ pisaÊ najwiÚcej — bo pamiÚtaj, ĝe kobieta zawsze wykryje Twoje prawdziwe wartoĂci — stÈd tak waĝny jest gïÚboko zakorzeniony odpowiedni sposób myĂlenia i spójnoĂÊ z nim tego, co bÚdziesz przeka- zywaï na zewnÈtrz. Zacznijmy jednak od poczÈtku. Cofnijmy siÚ o 20 000 lat wstecz. Czy zdajesz sobie sprawÚ, ĝe ĝyjÈcy wtedy czïowiek wyglÈdaï tak samo jak wspóïczesny i miaï taki sam mózg jak obecnie? Wyobraě sobie, w jakich warunkach wtedy egzystowaï i jak wyglÈdaïa jego najbliĝsza spoïecznoĂÊ. Mieszkaï w maïych, drewnianych szaïasach, ĝyï w kilkudziesiÚcioosobowych osadach, zajmowaï siÚ polowa- niami i zaczynaï tworzyÊ kulturÚ. Wyobraě sobie teraz, jakie wartoĂci KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla mÚĝczyzn byïy wtedy dla kobiety istotne… Za wszystko odpowiadaïa ewolucja — dla zapewnienia ciÈgïoĂci genów liczyïy siÚ: umiejÚtnoĂÊ przetrwania i reprodukcji. JeĂli nie potrafiïeĂ zdobyÊ kobiety, to znaczy, ĝe Twoje geny nie powinny byÊ przekazywane dalej — do dzisiaj tak jest. Dla kobiety istotne byïy tylko trzy czynniki: zapewnienie przetrwania dla niej, dla jej dzieci i dobrych genów, które zagwarantujÈ, ĝe jej potomstwo bÚdzie równieĝ mogïo samo o siebie zadbaÊ. OznakÈ tych trzech czynni- ków byïy: zdrowie, odwaga, pewnoĂÊ siebie, mÚstwo, sprawnoĂÊ fizyczna, cechy przywódcze i umiejÚtnoĂÊ zapewnienia poĝywienia. Tutaj CiÚ zaskoczÚ, ĝe do dzisiaj nic siÚ nie zmieniïo. Z tych podstawowych wartoĂci wywodzÈ siÚ wszystkie zachowania, których nauczÚ CiÚ w tej ksiÈĝce. Wydaje Ci siÚ to zbyt proste? Aleĝ wïaĂnie tak jest! Moĝesz wypróbowaÊ kaĝdÈ radÚ zawartÈ w tej ksiÈĝce i sam zobaczysz, ĝe sprowadza siÚ ona wïaĂnie do tych podstawowych wartoĂci. BÚdÚ do nich jeszcze wie- lokrotnie wracaÊ, dlatego dobrze przemyĂl sobie to wszystko, co jest tutaj napisane, i zapamiÚtaj raz na zawsze, co tak naprawdÚ siÚ liczy! Szukasz ciÈgle dowodów na to, co przed chwilÈ Ci napisaïem? Bardzo proszÚ — zapytaj samych kobiet, co tak naprawdÚ pociÈga je w mÚĝ- czyěnie — moĝesz zapytaÊ nawet milion z nich. Jak to zrobiÊ? Bardzo prosto, poczytaj romanse dla kobiet. Napisane z reguïy przez kobiety — dla kobiet, najlepiej sprzedajÈce siÚ ksiÈĝki na Ăwiecie, których fa- buïa zostaïa skomponowana dokïadnie tak, jak kobiety by tego chciaïy, ale nigdy nie przyznajÈ Ci siÚ do tego wprost. Czy znajdziesz tam kiedy- kolwiek opis typu: „I wtedy John nieĂmiaïo podszedï do niej, odwra- cajÈc wzrok niewinnie, powiedziaï jej, ĝe ma takie piÚkne oczy, prze- kazujÈc swojÈ dobroÊ i niesamowite przeraĝenie w oczach na samÈ myĂl, ĝe mógïby pomyĂleÊ, aby jÈ pocaïowaÊ…”? Jestem raczej przekonany, ĝe natkniesz siÚ na opis, w którym „…silny i mÚski Robert przeszywajÈ- cym spojrzeniem, jakby widziaï juĝ oczami swojej wyobraěni, jak na- miÚtnie kochajÈ siÚ w ciepïym deszczu, zawïadnÈï jej duszÈ i powiedziaï: Tak, jestem zïy, jestem mÚĝczyznÈ, którego nie polubiÈ twoi rodzice, ale teraz oboje wiemy, ĝe to wïaĂnie nastÈpi, ĝe zaraz bÚdziesz tu i teraz krzyczeÊ z rozkoszy, bo ja bezwzglÚdnie i zwierzÚco zacznÚ caïowaÊ twojÈ…” — no, bo za daleko siÚ zapÚdzimy. WïaĂnie tego chcÈ kobiety, chcÈ poczuÊ swoimi pierwotnymi potrzebami Twoje pierwotne potrzeby. ChcÈ wiedzieÊ, ĝe jesteĂ wïaĂnie tym mÚĝczyznÈ, który potrafi zapewniÊ ewolucyjne wartoĂci kobiecie. A gdzie tutaj znajdzie siÚ dobro i inne 138 Psychologia kobiet tego typu cechy? Wystarczy, ĝe ona bÚdzie wiedzieÊ, ĝe masz poten- cjaï, aby byÊ dobrym czïowiekiem, i nadziejÚ, ĝe nawet jeĂli jesteĂ zïy, to siÚ zmienisz. Kobietom to wystarczy — dlatego wiesz juĝ, dlaczego tak czÚsto sÈ z dupkami, dupkami totalnymi, którzy jednak potrafiÈ zapewniÊ im tÚ pierwotnÈ wartoĂÊ! Emocje kobiet dziaïajÈ jak taka gaïeczka (rysunek 7.1): Rysunek 7.1. Emocje kobiet Jako inteligentny czïowiek zauwaĝysz, ĝe najgorszy punkt, w którym moĝesz siÚ znaleěÊ, to neutralnoĂÊ. Jest to najdalsza droga do wzbu- dzenia jakiegokolwiek zainteresowania kobiety. BÚdÈc wïaĂnie takim grzecznym, potulnym mÚĝczyznÈ, znajdziesz siÚ u góry tej gaïeczki. Caïa wiedza w niniejszej ksiÈĝce natomiast odnosi siÚ do tego, abyĂ byï na dole. Jak widzisz, droga od gniewu do pociÈgu fizycznego jest mi- nimalna — moĝna przeskoczyÊ po tej gaïeczce. Tak wïaĂnie dziaïa bycie aroganckim, negowanie itp. CzÚsto, gdy dziewczyna jest juĝ maksymalnie na mnie zïa i prawie wylewa mi drinka za koszulÚ, zaczynam jej opo- wiadaÊ o tej gaïeczce i mówiÚ, ĝeby uwaĝaïa z tÈ nienawiĂciÈ do mnie, bo nieĂwiadomie moĝe siÚ ona przerodziÊ w gorÈcÈ miïoĂÊ. Zawsze rozluěnia to sytuacjÚ i daje kobiecie do zrozumienia, ĝe doskonale wiem, co myĂli i jak funkcjonuje. Ile razy w ĝyciu sïyszaïeĂ od kobiety, ĝe nie lubi kïótni, ale lubi godzenie siÚ po nich, gdyĝ seks wtedy jest najlepszy? Przypadek? 139 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla mÚĝczyzn Oprócz wymienionych skïadników równieĝ atrakcyjne dla kobiet sÈ: pewnoĂÊ siebie, poczucie humoru, wyróĝnianie siÚ z tïumu, nieprze- widywalnoĂÊ i, o dziwo, otaczanie siÚ kobietami. Te wszystkie czynni- ki opisaïem szerzej w kolejnych rozdziaïach ksiÈĝki, wiÚc tutaj prze- czytasz o pozostaïych. 7.1.1. Twoje ĝycie Twoje ĝycie ma mieÊ jednÈ podstawowÈ cechÚ: ma byÊ tak ekscytujÈce, ciekawe i pociÈgajÈce, aby kobieta chciaïa staÊ siÚ jego czÚĂciÈ. PomyĂl logicznie, jeĂli kobieta odczyta jakiekolwiek sygnaïy, ĝe nudzisz siÚ w swoim ĝyciu, to bÚdzie chciaïa siÚ z TobÈ kiedykolwiek spotkaÊ? Od razu zrozumie, ĝe to na niej bÚdzie spoczywaïa caïkowita odpowie- dzialnoĂÊ na zapewnienie Wam rozrywki, gdy kiedykolwiek siÚ z TobÈ spotka. Masz mieÊ zatem ĝycie, które wypeïnione jest z jednej strony ciÈgïymi zmianami, interesujÈcymi przygodami, zwariowanymi pomysïami, a z drugiej strony wieloma pasjami, konsekwentnym dÈĝeniem do osiÈga- nia postawionych celów i realizacjÈ marzeñ. Kobieta poczuje siÚ wtedy u Twego boku bezpiecznie, a z drugiej strony uzmysïowi sobie, ĝe ad- renalina nie bÚdzie jej obca. Uczyñ zatem swoje ĝycie ciekawym. Zacznij robiÊ rzeczy, których dotychczas nigdy nie robiïeĂ — uprawiaÊ duĝo sportów, zwïaszcza takich, jakich nigdy nie skojarzyïbyĂ ze swojÈ osobÈ. Skocz ze spadochronem, zacznij wspinaÊ siÚ po skaïach, skocz na bungee, zacznij pokonywaÊ swoje ograniczenia i strach w kaĝdej dziedzinie, o której tylko pomyĂlisz. Przez caïe ĝycie miaïem dosyÊ spory lÚk wysokoĂci. PamiÚtam jednak, ĝe wedle zasady mówiÈcej, iĝ naleĝy zawsze stanÈÊ twarzÈ w twarz ze swoim lÚ- kiem, postanowiïem zaczÈÊ wspinaÊ siÚ po skaïach. Jako ĝe mój przyjaciel miaï akurat w tym spore doĂwiadczenie, wybraliĂmy siÚ kilka razy na sztucznÈ ĂciankÚ, aby potrenowaÊ. OczywiĂcie wejĂcie na 7-metrowÈ ĂcianÚ dostarczyïo mi trochÚ adrenaliny, zwïaszcza gdy spoglÈdaïem w dóï, ale nie moĝe siÚ to zupeïnie równaÊ z pewnym weekendem, kiedy to wybraliĂmy siÚ w teren. Nigdy nie zapomnÚ, gdy po wejĂciu na 30-metrowÈ skaïÚ (co daje wysokoĂÊ mniej wiÚcej 10-piÚtrowego bloku), usytuowanÈ w najwyĝszym miejscu jednej z podkrakowskich dolinek, spojrzaïem w dóï… To uczucie, gdy przeszywajÈcy caïe ciaïo strach, pomieszany z niesamowitÈ adrenalinÈ, miksowaï siÚ z ogromnÈ dumÈ 140 Psychologia kobiet i ĂwiadomoĂciÈ pokonania wïasnych ograniczeñ, byïo niesamowite. Po drodze wiele razy zatrzymywaïem siÚ, byïem przekonany, ĝe juĝ dalej siÚ nie da, ĝe to koniec i moje miÚĂnie nie wytrzymajÈ ani sekundy dïuĝej. A jednak udaïo siÚ. Jest to uczucie nie do opisania, zwïaszcza jeĂli zdradzÚ Ci, ĝe od tamtego weekendu regularnie wspinam siÚ po skaïach. No wïaĂnie — czÚsto bÚdziesz mieÊ tak, ĝe nowo poznana, dopiero co spróbowana czynnoĂÊ tak bardzo Ci siÚ spodoba, ĝe stanie siÚ elementem Twojej codziennoĂci. Dlatego caïy czas warto próbo- waÊ czegoĂ nowego — czasem rzeczy z pozoru nieciekawe mogÈ staÊ siÚ dla Ciebie ĝyciowymi pasjami. Czy teraz zaczynasz juĝ budowaÊ oczyma swojej wyobraěni obraz te- go, co dla kobiety bÚdzie interesujÈce? JeĂli w Twoim ĝyciu nieustan- nie bÚdÈ pojawiaÊ siÚ nowe formy aktywnoĂci, bÚdziesz miaï setki hi- storii do opowiedzenia, to myĂlisz, ĝe kiedykolwiek nie znajdziesz pomysïu na scenariusz spotkania lub nie bÚdziesz miaï o czym roz- mawiaÊ z dziewczynÈ? Porównaj sam taki model ĝycia z siedzeniem przed telewizorem albo komputerem i piciem piwa… 7.1.2. Twoje wartoĂci To, jakimi zasadami kierujesz siÚ w ĝyciu, jest niesamowicie istotne dla kobiety. W jej oczach te zasady sÈ odbiciem Twojej mÚskoĂci i silnej postawy. Pierwsza i podstawowa zasada, której chcÚ CiÚ nauczyÊ, to szczeroĂÊ. Teraz spróbujÚ zaaplikowaÊ Ci trochÚ mojej filozofii ĝycio- wej, która uczyniïa moje ĝycie takim dokïadnie, jak chcÚ. PamiÚtaj, ĝe prawda i prawdziwa wartoĂÊ zawsze wychodzÈ na jaw. Spójrz na swoje ĝycie i zastanów siÚ sam, czy to, ĝe kogoĂ oszukiwaïeĂ, kiedykolwiek wyszïo Ci na dobre? Nawet jeĂli materialnie i fizycznie osiÈgnÈïeĂ wiÚ- cej, to jaki to miaïo wpïyw na Twoje wnÚtrze, Twoje postrzeganie sa- mego siebie, na postrzeganie swojej wartoĂci? Jest to wïaĂnie ta rzecz, która odróĝnia chïopca od mÚĝczyzny — to, ĝe potrafisz kaĝdemu powie- dzieÊ prawdÚ prosto w oczy. Kobiety równieĝ to wyczuwajÈ i szanujÈ ta- kich mÚĝczyzn. Ze szczeroĂciÈ oczywiĂcie wiÈĝe siÚ wiernoĂÊ — tak, wïaĂnie wiernoĂÊ. WiernoĂÊ jest tÈ wartoĂciÈ, która odróĝnia prawdzi- wych mÚĝczyzn od frajerów. Facet, który zdradza swojÈ kobietÚ, jest maksymalnym frajerem! Dlaczego? Otóĝ dlatego, ĝe nie potrafi on zna- leěÊ sobie kobiety, która jemu wïaĂnie by odpowiadaïa, tak ĝe nie mu- siaïby szukaÊ pocieszenia u innych. SÈ tak potrzebujÈcy, ĝe jak tylko 141 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla mÚĝczyzn inna dziewczyna zdecyduje siÚ z nimi przespaÊ, od razu siÚ na niÈ rzucajÈ, chcÈc podbudowaÊ swoje szczeniackie ego. Tacy goĂcie nisz- czÈ kobiety, to wïaĂnie przez nich tyle, czÚsto wartoĂciowych dziew- czyn chodzi skrzywdzonych, zamkniÚtych w sobie, zamkniÚtych na Ăwiat — i potem my, poznajÈc takÈ kobietÚ, mamy problem — bo ktoĂ juĝ wczeĂniej zniszczyï jej psychikÚ. PamiÚtaj, ĝe dziÚki temu wszystkiemu, czego siÚ nauczysz, czytajÈc niniejszÈ ksiÈĝkÚ, bÚdziesz miaï wybór, ogromnÈ obfitoĂÊ kobiet w swoim ĝyciu — i nie musisz ĝadnej krzywdziÊ, kombinowaÊ. Masz byÊ wobec nich szczery, masz byÊ dĝentelmenem, a zobaczysz, ĝe kaĝda kobieta to doceni. Nigdy nie bÚdziesz musiaï siÚ przed nimi ukrywaÊ, tworzyÊ intryg i wstydziÊ siÚ swojej przeszïoĂci. Moĝesz mieÊ najlepsze kobiety na Ăwiecie — wiÚc po co byÊ oszustem… Tak, bÈdě wïaĂnie jednym z tych ginÈcych dinozaurów, którzy majÈ klasÚ, znajÈ swojÈ wartoĂÊ i majÈ odpowiednie podejĂcie do kobiet — zobaczysz, ĝe wtedy bÚdziesz atrakcyjny dla kobiet z klasÈ, najbardziej wartoĂciowych. Kobiety bÚdÈ wiedziaïy wtedy, ĝe mogÈ Ci zaufaÊ, bÚdÈ czuÊ siÚ bezpiecznie w Twoim towarzystwie i bÚdÈ chcieÊ spÚdzaÊ z TobÈ duĝo czasu. PamiÚtaj — jeĂli robisz to, co mówisz, to Twój wizerunek jest dla kobiety caïkowicie spójny (chodzi mi w tym zdaniu o powaĝniejsze sprawy — oczywiĂcie istnieje tutaj maïy wyjÈ- tek, kiedy moĝesz prowadziÊ róĝne gierki). SpójnoĂÊ z kolei rodzi po- czucie bezpieczeñstwa i jest warunkiem tego, aby dziewczyna czuïa siÚ w Twoim towarzystwie komfortowo. Poczucie wïasnej wartoĂci — jest to chyba postawa najtrudniejsza do osiÈgniÚcia ze wszystkich opisanych w caïej ksiÈĝce, niniejsza publikacja jednak opiera siÚ w caïoĂci na niej… Jest to najgïÚbiej zakorzeniony w Tobie element, który z wnÚtrza Ciebie promieniuje na zewnÈtrz, majÈc wpïyw na wszystkie warstwy Twojej osobowoĂci. WïaĂnie Twoja wartoĂÊ — to jest coĂ, co zawsze wyjdzie na jaw. Poczucie Twojej wartoĂci prÚ- dzej czy póěniej zostanie odkryte przez TwojÈ dziewczynÚ — dlatego tak waĝna jest praca nad nim. PosiadajÈc wysokÈ wartoĂÊ i bÚdÈc jej Ăwiado- mym, tak naprawdÚ nigdy wiÚcej nie bÚdziesz musiaï zastanawiaÊ siÚ nad czymkolwiek w obecnoĂci kobiet. Jest to cecha tak atrakcyjna dla nich, ĝe w zasadzie drobne poprawki kosmetyczne pozostaïej czÚĂci Twojego ĝycia sprawiÈ, ĝe bÚdziesz niepokonany w relacjach z kobietami. Dlatego teĝ w tak duĝym stopniu niniejsza ksiÈĝka bÚdzie dotyczyÊ Ciebie, Twojego ĝycia i budowania Twojej wartoĂci. 142 Psychologia kobiet 7.1.3. Twoi znajomi „Z kim siÚ zadajesz, takim siÚ stajesz” — ta stara maksyma jest jednÈ z najciekawszych zasad, na które zwracam Ci tutaj uwagÚ. Dla kobiety waĝne jest to, jakimi luděmi siÚ otaczasz… Ale czekaj — dla Ciebie chyba to teĝ powinno byÊ istotne, nieprawdaĝ? JeĂli otaczasz siÚ cie- kawymi luděmi, to sÈ duĝe szanse, ĝe i Ty jesteĂ ciekawÈ, intrygujÈcÈ osobÈ. Prosta zasada, z której istnienia nie zdaje sobie sprawy wiÚk- szoĂÊ spoïeczeñstwa. Kobieta podĂwiadomie zwraca uwagÚ na takie mechanizmy. JeĂli zadajesz siÚ z narkomanami — wyciÈgnie na temat Ciebie wnioski, ĝe Ty równieĝ jesteĂ narkomanem. JeĂli wszyscy Twoi koledzy chodzÈ na dziwki, to kobieta równieĝ bÚdzie uwaĝaÊ, ĝe cho- dzisz na dziwki. JeĂli Twoi znajomi bÚdÈ luděmi na poziomie — to dziewczyna stwierdzi, ĝe masz wysoki poziom. Ta sytuacja jest analo- giczna do poznawania kobiet przez swoich znajomych — w wiÚkszoĂci przypadków dziewczyna potraktuje Ciebie zupeïnie inaczej niĝ obcego czïowieka — bÚdzie podĂwiadomie przekonana, ĝe jeĂli jej fajny kumpel utrzymuje z TobÈ kontakt, to Ty równieĝ musisz byÊ OK. Dlatego tak waĝne jest budowanie silnego krÚgu znajomych. Nie tylko Twoje ĝycie stanie siÚ barwniejsze i ciekawsze, lecz równieĝ kobiety bÚdÈ CiÚ postrzegaÊ jako osobÚ obytÈ w towarzystwie, Ty sam bÚdziesz siÚ lepiej czuï wĂród ludzi, a dodatkowo poznasz mnóstwo dziewczyn przez swoich znajomych. Z czasem powinieneĂ staraÊ siÚ przejmowaÊ przywództwo w swoim krÚgu znajomych. To Ty powinieneĂ byÊ ini- cjatorem spotkañ, imprez, wspólnych wyjĂÊ — to Ty powinieneĂ de- cydowaÊ, gdzie pójdziecie i co bÚdziecie robiÊ. Przypominasz sobie, co mówiïem na temat przywódcy stada? To jest wïaĂnie to! Zaczynasz powoli otaczaÊ siÚ luděmi, którzy CiÚ szanujÈ, dla których staniesz siÚ przewodnikiem — zawsze bÚdziesz miaï coĂ ciekawego do powiedzenia i zawsze bÚdziesz pomysïodawcÈ ciekawych sposobów na spÚdzenie czasu. Dla kobiet jest to niesamowicie atrakcyjne. PamiÚtaj równieĝ o swojej rodzinie. Nie bÚdÚ w tym miejscu skupiaï siÚ na caïym temacie dobrych relacji z bliskimi. Raczej chodzi mi o sposób, w jaki przedstawiasz dziewczynie swojÈ rodzinÚ. Nie moĝesz nigdy mówiÊ o nich nic zïego — sytuacja analogiczna do mówienia o przyjacioïach. OczywiĂcie rodziny siÚ nie wybiera i czasem zdarzy siÚ, ĝe czÚĂÊ Twoich bliskich jest faktycznie porÈbana i nie chciaïbyĂ mieÊ z nimi nic wspólnego. 143 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla mÚĝczyzn Dziewczyna jednak nie jest osobÈ, która powinna tego wysïuchiwaÊ. Tutaj podobnie — to, czego ona dowie siÚ o Twojej rodzinie, bÚdzie promieniowaÊ na jej ocenÚ Ciebie. OczywiĂcie pamiÚtaj równoczeĂnie o tym, aby nie wstydziÊ siÚ swoich krewnych, jeĂli na przykïad Twoi rodzice to proĂci ludzie i nie zawsze potrafiÈ siÚ przy niej zachowaÊ — nie zwracaj zupeïnie na to uwagi. JeĂli dziewczyna bÚdzie widzieÊ, ĝe szanujesz ich po prostu za to, ĝe sÈ, i za to, co Ci dali w ĝyciu — czyli przede wszystkim ĝycie — bÚdzie równieĝ szanowaÊ Ciebie. Nie ma nic gorszego niĝ wstydzenie siÚ swoich najbliĝszych. Staraj siÚ zatem przedstawiaÊ ich w jak najlepszym Ăwietle, ale jak juĝ coĂ zrobiÈ, nawet coĂ tak krÚpujÈcego, jak puszczenie bÈka na salonach — to siÚ nie wstydě. Przyjmij to jak mÚĝczyzna, jak prawdziwy mÚĝczyzna. Pa- miÚtaj — nie masz wpïywu na swojÈ rodzinÚ, ale masz wpïyw na to, jak jÈ odbierasz i jak jÈ przedstawiasz. Od Ciebie zaleĝy naprawdÚ duĝo. 7.1.4. Twój wizerunek Status spoïeczny, czyli subiektywny sposób, w jaki postrzega Twój wize- runek spoïeczeñstwo. Objawia siÚ on przede wszystkim tym, jak jesteĂ traktowany przez innych ludzi, jak wyglÈdasz, jakÈ masz mowÚ ciaïa i jakÈ pozycjÚ w spoïeczeñstwie zajmujesz. Dlaczego wysoki status spoïeczny jest atrakcyjny dla kobiet? Osoba zajmujÈca wysokÈ pozycjÚ w hierarchii posiada wïadzÚ, potrafi zapewniÊ innym wiÚksze bezpie- czeñstwo niĝ ktoĂ bÚdÈcy w kaĂcie na samym dole. SÈ to podstawowe wartoĂci, których kobieta oczekuje od mÚĝczyzny. Status spoïeczny to niejako odpowiednik przywództwa w stadzie. Ozna- cza, ĝe masz za sobÈ wiernych wojowników, którzy pójdÈ za TobÈ w ogieñ. Nie musisz byÊ nawet samym przywódcÈ, waĝne, iĝ jesteĂ blisko niego. Wybierz siÚ do zoo, zobacz, jak wyglÈda to w Ărodowisku zwierzÈt. Jaki niesamowity posïuch ma przewodnik stada w Ăwiecie maïp. SÈ to bardzo pouczajÈce obserwacje, gdyĝ pozwalajÈ nam — poprzez analogiÚ — do- strzec, jakie instynkty rzÈdzÈ Ăwiatem ludzi. Kto posiada wysoki status spoïeczny: politycy, wojskowi, dyrektorzy, muzycy, artyĂci, wïaĂciciele klubów, restauracji i innych przedsiÚbiorstw. Niski status spoïeczny posiadajÈ: robotnicy fizyczni, bezdomni, „biedni studenci” (w 99 biedni z wyboru, gdyĝ nie jest ciÚĝko znaleěÊ podsta- 144 Psychologia kobiet wowÈ pracÚ). Oznakami niskiego statusu sÈ: niechlujne ubrania, brak higieny, nieĂmiaïa mowa ciaïa, baïagan, kiepskie warunki mieszkalne. Chciaïbym, abyĂ odróĝniï tutaj posiadanie pieniÚdzy od posiadania statusu. Moĝesz mieÊ duĝo pieniÚdzy, a byÊ nielubianym, nieszanowanym czïowiekiem, który nie ma ĝadnego posïuchu wĂród ludzi. Status wiÈĝe siÚ z tym, ĝe jesteĂ zawsze wysïuchany przez ludzi, masz wpïyw na to, co dzieje siÚ w Twoim ĝyciu, i potrafisz traktowaÊ innych ludzi z szacunkiem. Nie musisz byÊ prezydentem kraju, aby reprezentowaÊ swoim wize- runkiem wysoki status spoïeczny (zwïaszcza ĝe w naszym kraju nie jest to obecnie dobry przykïad). Wystarczy, ĝe odpowiednio siÚ ubierzesz i bÚdziesz mieÊ odpowiedniÈ mowÚ ciaïa. SÈ to cechy mÚĝczyzny w wiÚk- szoĂci przypadków podĂwiadomie uznawane przez kobietÚ za najistot- niejsze u mÚĝczyzny. Do tego jeĂli ludzie automatycznie CiÚ szanujÈ, gdy CiÚ poznajÈ — moĝesz byÊ pewien, ĝe instynktownie kobieta odbierze pozytywnie TwojÈ pozycjÚ. Musisz przede wszystkim zaczÈÊ sam siebie postrzegaÊ jako osobÚ z wy- sokim statusem. Buduj go nieustannie poprzez dÈĝenie do swoich ma- rzeñ, dojrzaïe decyzje i konstruktywne podejĂcie do relacji miÚdzyludz- kich. Nie przepraszaj bez powodu — wpïywa to na spadek Twojego statusu. Nie czuj siÚ winny za wszystko, co dzieje siÚ naokoïo, za to, ĝe inni ludzie czegoĂ nie lubiÈ w Tobie, za to, kim jesteĂ. BÈdě pewien swojej osobowoĂci, bÈdě za niÈ odpowiedzialny. Wtedy inni ludzie za- cznÈ jÈ teĝ szanowaÊ i Twój status równieĝ zacznie siÚ podnosiÊ. JeĂli chcesz budowaÊ swój status spoïeczny, nie szukaj poklasku u innych. Nie musisz zawsze mieÊ ich przyzwolenia na to, co robisz. PamiÚtaj, ĝe aby grupa CiÚ zaakceptowaïa, wcale nie musisz wchodziÊ im w pupÚ swoim dziaïaniem. Bardziej szanowaÊ CiÚ bÚdÈ za to, ĝe robisz coĂ z wïasnym przekonaniem. Równieĝ to samo odnosi siÚ do akceptowania i pochwalania zachowañ, które nie sÈ zgodne z Twoimi zasadami. Nie musisz nikomu mówiÊ, ĝe coĂ jest Ăwietne, gdy tak naprawdÚ jest bez- nadziejne. To samo tyczy siÚ kobiet, komplementów i pozwalania sobie na zachowania, które Ci nie odpowiadajÈ. Tego typu sïaboĂÊ tylko obniĝa Twój status i oddala CiÚ od osiÈgniÚcia jakiegokolwiek sukcesu w rela- cjach z kobietami. Miej zasady i trzymaj siÚ ich mocno, a zyskasz szacunek i powaĝanie. 145 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla mÚĝczyzn JeĂli kobieta mówi Ci coĂ, co Ci nie odpowiada, powiedz: „Spójrz mi te- raz gïÚboko w oczy i powiedz to jeszcze raz…”. Taki tekst od razu roz- braja dziewczyny, zazwyczaj nie majÈ odwagi, aby jeszcze raz powiedzieÊ to samo. Zawsze tak jest, ĝe ludzie o wyĝszym statusie spoïecznym potrafiÈ wciÈ- gnÈÊ w swojÈ rzeczywistoĂÊ ludzi o niĝszym statusie. Równieĝ kobiety bÚdÈ dostosowywaÊ siÚ do Twoich zasad i bÚdÈ szanowaÊ Twoje prze- konania, gdy bÚdziesz posiadaï mocniejszÈ ramÚ i bÚdziesz emanowaï pewnoĂciÈ siebie. 7.2. Co nie jest atrakcyjne dla kobiet W tym podrozdziale wymieniÚ Ci dokïadnie, jakie zachowania sÈ najwiÚk- szymi odstraszaczami kobiet. Musisz wiedzieÊ, ĝe naleĝy ich unikaÊ jak ognia. Pierwszym bïÚdem, jaki tutaj Ci opiszÚ, jest podejmowanie tematów rozmów, których naleĝy unikaÊ: ĂmierÊ, smutek, religia, polityka, przykre sytuacje, choroby, problemy finansowe. Jak juĝ doskonale wiesz, z ko- bietami naleĝy rozmawiaÊ o emocjach, bo wïaĂnie w taki sposób one siÚ komunikujÈ. Zatem poruszajÈc jeden z powyĝszych tematów, automa- tycznie wzbudzasz w nich te negatywne emocje, które po chwili mogÈ zaczÈÊ byÊ wiÈzane z TobÈ. Chcesz przecieĝ, aby dziewczyna czuïa siÚ dobrze w Twoim towarzystwie i pozytywnie wspominaïa kaĝde spotkanie z TobÈ. Opowiadanie jej o Twojej umierajÈcej babci nie wywoïa tego efektu. Wielu facetów próbuje w ten sposób wzbudziÊ w dziewczynie litoĂÊ, pokazaÊ, jacy sÈ wraĝliwi… No wïaĂnie — i tutaj przechodzimy do kolejnej nieatrakcyjnej dla kobiet cechy. Przesadna wraĝliwoĂÊ. Tak, wïaĂnie wraĝliwoĂÊ, zbytni romantyzm, pokazywanie swoich sïaboĂci, uczuÊ, pïacz! Te wszystkie zachowania, które sÈ domenÈ kobiet, bardzo czÚsto sÈ wykorzystywane przez facetów, aby pokazaÊ dziewczynie, jacy oni sÈ dobrzy, wspaniali. Uwierz mi jednak, ĝe kobiety majÈ to gïÚboko gdzieĂ… nie buduje to Twojej wartoĂci — wrÚcz przeciwnie, stajesz siÚ sïabym, ciotowatym goĂciem, z którym ona nie chce mieÊ nic wiÚcej wspólnego, w kaĝdym razie na tle seksualnym. Gej — najwiÚkszym przyjacielem kobiety — to prawda… ale to kto inny bÚdzie siÚ z niÈ kochaï. ZachowujÈc siÚ w ten sposób, odbierasz 146 Psychologia kobiet sobie wszystkie atrybuty mÚskoĂci, obniĝasz poĝÈdanie do zera, stajesz siÚ wrÚcz odraĝajÈcy… Teraz jednak zaprzeczysz i powiesz: ale w filmach zawsze tacy mÚĝczyěni zwyciÚĝajÈ — ĝycie to nie film! Zaprzeczysz znów, mówiÈc, ĝe wszystkie Twoje koleĝanki chciaïyby dobrego, ro- mantycznego, wraĝliwego mÚĝczyznÚ… Zobacz jednak, kto w tym mo- mencie siÚ z nimi pieprzy… To sÈ wïaĂnie jedne z faïszywych, spoïecz- nych uwarunkowañ. Kobieta chce mÚĝczyzny, a nie cioty! ZapamiÚtaj to na caïe ĝycie i przestañ robiÊ coĂ, co nie przynosi Ci efektów. Znam wielu goĂci, którzy robiÈ z siebie totalnych bïaznów. Opowiem Ci pewnÈ historiÚ. KiedyĂ zaczÈïem siÚ spotykaÊ z dziewczynÈ. Mój zna- jomy twierdziï, ĝe umawiajÈ siÚ juĝ od czterech lat, ĝe chodzili kiedyĂ razem. Od niej z kolei usïyszaïem, ĝe traktuje go wyïÈcznie jako przyja- ciela i nic miÚdzy nimi nie ma. Gdy siÚ dowiedziaï o caïej sytuacji, za- czÈï dzwoniÊ do niej, mówiÈc, ĝe tak mu ciĂnienie skoczyïo, ĝe chyba pojedzie do szpitala. Jak myĂlisz, co on jej zademonstrowaï swoim za- chowaniem? ChcÈc wzbudziÊ litoĂÊ, sprawiï, ĝe dziewczyna postanowiïa zerwaÊ z nim w ogóle kontakt… Nie rób takich rzeczy. To, ĝe bÚdziesz biadoliï do dziewczyny w jakiejkolwiek sprawie, nie spowoduje, ĝe jej siÚ zrobi Ciebie ĝal i bÚdzie chciaïa byÊ z TobÈ… OK, zrobi jej siÚ ĝal, ale tylko ĝal… bo to bÚdzie ĝaïosne i tyle… Chwalenie siÚ… Czymkolwiek, Twoimi osiÈgniÚciami, Twoimi pie- niÚdzmi, Twoim wynikiem w wyciskaniu na klatkÚ, Twoim samocho- dem, chwalenie siÚ czymkolwiek. To jest jeden z najwiÚkszych ele- mentów blokujÈcych kobiety, jaki moĝesz sobie wyobraziÊ. Nigdy nie opowiadaj kobiecie o tym, co masz. JeĂli coĂ osiÈgnÈïeĂ, niech ona sa- ma to zobaczy. Najlepiej trzymaÊ wszystkie swoje tego typu atuty jak najdïuĝej w ukryciu. Zdobywaj jÈ swoim charakterem, a nie materialnymi osiÈgniÚciami. Ja staram siÚ je wrÚcz ukrywaÊ — jeĝdĝÚ sportowym samochodem, ale czÚsto na pierwsze spotkanie przyjeĝdĝam starym daewoo… JeĂli masz nawet duĝo pieniÚdzy, jesteĂ w czymkolwiek mi- strzem — staraj siÚ na poczÈtku ukrywaÊ to. BÈdě skromny w sferze swoich osiÈgniÚÊ, z drugiej strony bÈdě dumny ze swojego charakteru. Moĝesz byÊ dumny ze swoich zasad, ze swoich przekonañ i ze swojej wartoĂci. Kobiety czÚsto bÚdÈ to postrzegaÊ jako arogancjÚ, cwaniactwo i zbytniÈ pewnoĂÊ siebie. Uwierz mi jednak, ĝe tymi sïowami jedynie testujÈ, czy jesteĂ taki naprawdÚ. JeĂli przejdziesz ten test, czyli oczywiĂcie 147 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla mÚĝczyzn bÚdziesz obstawaï przy swoim i bezczelnie, z uĂmiechem na ustach potwierdzaï, ĝe jesteĂ aroganckim cwaniakiem, to Twoja wartoĂÊ osiÈ- gnie niewyobraĝalne poziomy. Dziewczyna juĝ Ci siÚ nie oprze. Bycie narzÚdziem. Nie ma nic gorszego niĝ stanie siÚ narzÚdziem w rÚ- kach kobiety. Uwierz mi, ĝe te najbardziej atrakcyjne majÈ swoich sïugu- sów od wielu rzeczy: jeden odwozi je w nocy z imprez, na które nawet go nie zaprosiïy, drugi zabiera do drogich restauracji, jeszcze inny jest od fundowania drogich wakacji, a nastÚpny od robienia za przyzwoitkÚ do klubu. Ci goĂcie nigdy nie zdobÚdÈ tej kobiety, jednak juĝ sama chwila pokazania siÚ z niÈ jest dla nich nagrodÈ. JeĂli chcesz kiedykolwiek mieÊ jakikolwiek kontakt fizyczny z takÈ dziewczynÈ, pamiÚtaj, ĝe nie moĝesz byÊ w ĝaden sposób narzÚdziem w jej rÚku. JeĂli kobieta jest z TobÈ na imprezie, stoicie oboje obok stolika i ona mówi, ĝebyĂ nalaï jej drinka — nie daj siÚ wciÈgnÈÊ w puïapkÚ. Przecieĝ ona ma swoje rÈczki i musi pokonaÊ tÚ samÈ odlegïoĂÊ co Ty. Jest to jedna z form testowania, czy moĝesz staÊ siÚ jej narzÚdziem. OczywiĂcie jeĂli odmówisz, ona zastosuje na Tobie drugi test, obraĝajÈc siÚ na Ciebie albo sugerujÈc, ĝe jesteĂ niekulturalny. Po moim przeszkoleniu jednak wiesz, ĝe to test, i nie zwracasz na to uwagi. Szybko zauwaĝysz, ĝe po chwili ona sama do Ciebie przyjdzie. PokazaïeĂ, ĝe nie moĝe Ci wchodziÊ na gïowÚ i Twoja wartoĂÊ wzrosïa. Dziewczyna przez pewien czas bÚdzie rozmawiaÊ z innymi facetami, którzy nalewaÊ jej bÚdÈ drinki, ale wprawnym okiem moĝesz zauwaĝyÊ, ĝe co chwilÚ bÚdzie wracaÊ wzrokiem do Ciebie. W tym momencie Ty zaczynasz poznawaÊ inne dziewczyny znajdujÈce siÚ w po- mieszczeniu. Zobaczysz, ĝe ona po chwili dostanie biaïej gorÈczki i sama do Ciebie przybiegnie. Tak to siÚ wïaĂnie robi! ZazdroĂÊ. To trudny temat. ZazdroĂÊ to najbardziej niepoĝÈdane za- chowanie w kaĝdej relacji, jednoczeĂnie jest to najwiÚkszy i najczÚĂciej wystÚpujÈcy problem w kaĝdym zwiÈzku… ZazdroĂÊ jednoznacznie oznacza Twoje niskie poczucie wïasnej wartoĂci. No bo niby co innego miaïaby oznaczaÊ? Skoro Ty nie pozwalasz dziewczynie wyjĂÊ ze znajo- mymi na imprezÚ, bo boisz siÚ, ĝe ona przeĂpi siÚ z kimĂ innym, to jak to moĝe ĂwiadczyÊ o Tobie? Dajesz w ten sposób do zrozumienia, ĝe moĝe siÚ w ogóle zdarzyÊ ktoĂ lepszy od Ciebie. A to z kolei oznacza, ĝe nie czujesz, iĝ jesteĂ wystarczajÈco dobry. PamiÚtaj — tak jak sam siebie odbierasz, tak odbieraÊ CiÚ teĝ bÚdzie dziewczyna. ZazdroĂÊ to 148 Psychologia kobiet uczucie obrzydliwe, wrÚcz ohydne… 99 facetów nie zdaje sobie jednak sprawy, ĝe postÚpujÈ ěle. Zupeïnie nie dostrzegajÈ tego, ĝe pozostajÈ pod wpïywem tego silnego stanu emocjonalnego i tak naprawdÚ dziaïajÈ caïkowicie na swojÈ niekorzyĂÊ. PamiÚtaj, to, na czym siÚ skupisz w ĝyciu, z pewnoĂciÈ CiÚ spotka — tak samo jest z zazdroĂciÈ. Moĝesz mieÊ nie- samowitÈ, wiernÈ, cudownÈ dziewczynÚ… Z powodu poczucia niskiej wartoĂci bÚdziesz jÈ jednak oskarĝaÊ caïy czas o zdradÚ. BÚdziesz siÚ tak zachowywaÊ i po pewnym czasie tak zmÚczysz swojÈ dziewczynÚ, ĝe nie pozostanie jej nic innego, jak dostosowaÊ siÚ do Twoich oczekiwañ — w koñcu przecieĝ i tak uwaĝasz, ĝe ona CiÚ zdradza, wiÚc nic siÚ nie zmieni. Rozumiesz juĝ teraz, jak to wyglÈda? ZapamiÚtaj to sobie na caïe ĝycie, ĝe wszelkie oznaki zazdroĂci tylko obniĝajÈ TwojÈ wartoĂÊ! A jeĂli jakiĂ goĂÊ przystawia siÚ do Twojej kobiety, to niewaĝne, jaki by nie byï, musisz mu wprost powiedzieÊ niecenzuralnie, ĝeby nie przeszkadzaï… Najlepiej przy niej, dosïownie, z peïnÈ ramÈ i pewnoĂciÈ siebie. Twoje sïaboĂci i problemy. JeĂli myĂlisz, ĝe kiedyĂ zdobÚdziesz tak wielkÈ wiedzÚ lub tyle pieniÚdzy, ĝe nie bÚdziesz miaï ĝadnych proble- mów w ĝyciu, to bardzo siÚ mylisz. Jedynymi luděmi bez problemów sÈ ci leĝÈcy na cmentarzu… OczywiĂcie dla niektórych posiadanie duĝej iloĂci pieniÚdzy wydaje siÚ problemem — nie ma to z tym nic wspól- nego… dziÚki nim moĝesz jednak przynajmniej mierzyÊ siÚ z proble- mami jak mÚĝczyzna z klasÈ, podejĂÊ do nich „w limuzynie”… Kaĝdy z nas ma problemy, ja je mam i Ty je masz. ByÊ moĝe róĝni nas tylko podejĂcie do nich. Wszystkiego na temat radzenia sobie z problemami dowiesz siÚ z rozdziaïów dotyczÈcych osobowoĂci. Tutaj poruszÚ ten temat w kontekĂcie relacji z kobietami. Nie moĝesz daÊ kobiecie klu- cza do wszystkich drzwi w Twoim domu. Opowiem Ci tutaj starÈ hi- storiÚ Sinobrodego, napisanÈ przez francuskiego pisarza Charles’a Per- raulta. Pewnego razu ĝyï bardzo majÚtny mÚĝczyzna, który chciaï siÚ oĝeniÊ z jednÈ z córek jego sÈsiadki, wdowy. ¿adna jednak nie chciaïa go poĂlubiÊ z powodu jego ohydnej niebieskiej brody, aĝ do momen- tu, gdy nie zaprosiï ich na przyjÚcie w swoim luksusowym païacu. Uwiedziona przez niesamowity styl ĝycia mïodsza z córek przyjÚïa za- rÚczyny. Wkrótce zostaïa jego ĝonÈ i paniÈ païacu, zaraz po tym jednak niebieskobrody oznajmiï, ĝe musi wyjechaÊ w waĝnej sprawie w dïugÈ podróĝ. Zostawiï jej klucze do wszystkich komnat i skrzyni z bogactwami. Powiedziaï, ĝe jest jedynie jedna maïa sala na koñcu zamku, 149 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla mÚĝczyzn do której nie wolno jej wchodziÊ, i jeĂli do niej zajrzy, to rozbudzi w nim wielki gniew i zïoĂÊ. OczywiĂcie pierwszÈ rzeczÈ, jakÈ zrobiïa ĝona po jego wyjeědzie, byïo otwarcie owej komnaty; zrobiïa to tak szybko, ĝe prawie skrÚciïa sobie przy tym kark, potykajÈc siÚ o dywany. Obiecaïa posïuszeñstwo Sinobrodemu, jednak jej chciwoĂÊ i ciekawoĂÊ sprawi- ïy, ĝe musiaïa zïamaÊ zakaz. WchodzÈc do Ărodka, ujrzaïa podïogÚ caïÈ we krwi i Ăciany obwieszone ciaïami poprzednich mïodych ĝon niebie- skobrodego. Przeraĝona upuĂciïa na podïogÚ klucz, który caïy zatopiï siÚ we krwi. Natychmiast uciekïa z tego pomieszczenia, jednak krew nie daïa siÚ zmyÊ z klucza, niezaleĝnie od tego, ile czasu go czyĂciïa. Tej nocy jej mÈĝ powróciï, jego plany ulegïy zmianie. Przeraĝona próbowaïa udawaÊ, ĝe nic siÚ nie staïo, a nad ranem usïyszaïa, ĝe musi zwróciÊ mu klucze. MÚĝczyzna zapytaï od razu, dlaczego na najmniejszym kluczu jest krew. ¿ona oczywiĂcie udaïa, ĝe nie wie, jednak niebieskobrody w zïoĂci zaczÈï jej zarzucaÊ, ĝe otwarïa zakazanÈ komnatÚ… i musi teraz wróciÊ tam i doïÈczyÊ do jego poprzednich ĝon. Wyprosiïa ona jednak, ĝe chce siÚ jeszcze pomodliÊ przed ĂmierciÈ, wiedzÈc, ĝe tego dnia majÈ odwiedziÊ jÈ jej bracia. W momencie, gdy Sinobrody miaï juĝ odcinaÊ kobiecie gïowÚ, zostaï zamordowany przez jej braci, a majÈtek zmarïego przejÚïa ĝona. Historia Sinobrodego i jego krwawej komnaty powinna na zawsze zapisaÊ siÚ w Twojej pamiÚci jako przestroga przed tym, aby nigdy nie wyjawiaÊ kobiecie swoich sekretów. Twoja kobieta nie moĝe byÊ równoczeĂnie Twoim najlepszym przyjacielem. Niestety, nawet pozornie dobrze wy- glÈdajÈcy, taki ukïad wkrótce doprowadzi do tego, ĝe dziewczyna CiÚ rzuci… Stracisz dla niej wartoĂÊ. PamiÚtam, gdy mój znajomy byï z pew- nÈ kobietÈ w zwiÈzku przez kilkanaĂcie miesiÚcy. Byli naprawdÚ jednÈ z najszczÚĂliwszych par, jakie znam. Przez caïy ten czas mój znajomy tonÈï jednak w powaĝnych dïugach. W pewnym momencie nie wy- trzymaï i opowiedziaï jej o swojej fatalnej sytuacji finansowej. Mimo zapewnieñ, ĝe dziewczyna go rozumie i bÚdzie go wspieraÊ w rozwiÈ- zywaniu problemu, wkrótce go zostawiïa. Po prostu jego wartoĂÊ zma- laïa do krytycznego punktu i kobieta nie chciaïa wiÚcej z nim byÊ. Odróĝnij tutaj kïamstwo od niemówienia caïej prawdy. Po prostu sÈ takie sprawy w ĝyciu, o których Twoja kobieta, ani ĝadna inna, nie powinna wiedzieÊ. Od wyĝalania siÚ komukolwiek masz przyjacióï — oni Ci pomogÈ, zrozumiejÈ CiÚ… Kluczyk od drzwi do komnaty z tymi wszystkimi czar- nymi faktami z Twojego ĝycia i Twojej przeszïoĂci musi jednak zostaÊ 150 Psychologia kobiet w Twojej kieszeni. Dotyczy to zwïaszcza takich kwestii, jak: problemy finansowe, Twoje sïaboĂci, Twoja czarna przeszïoĂÊ. PamiÚtaj równieĝ, ĝe niewskazane jest opowiadanie o tym, ĝe kiedyĂ byïeĂ jak ciota, sïaby i niemÚski. Twoja dziewczyna nie musi o tym wiedzieÊ, nawet jeĂli tak byïo. PamiÚtaj — swojÈ wartoĂÊ masz budowaÊ, a nie burzyÊ. To, co byïo kiedyĂ, jest nieistotne. Liczy siÚ tylko to, jakim czïowiekiem jesteĂ obec- nie i jakie decyzje podejmujesz w swoim ĝyciu! Ostatnim popeïnianym przez mÚĝczyzn bïÚdem, na jaki chciaïbym Ciebie uczuliÊ, jest zbyt powaĝne podejĂcie do zwiÈzku i zbyt szybkie okazywanie swoich uczuÊ. Nawet jeĂli znakomicie ukïada Ci siÚ z dziew- czynÈ, spotykacie siÚ juĝ kilka tygodni, mówiÈc „kocham ciÚ”, moĝesz jÈ bardzo szybko spïoszyÊ. To samo dotyczy zbyt szybkich deklaracji formalizujÈcych WaszÈ znajomoĂÊ. Nie moĝesz pokazaÊ kobiecie, ĝe jesteĂ juĝ zdobyty, ĝe przestaïeĂ byÊ wyzwaniem. Moĝesz w jednej se- kundzie straciÊ dla niej caïÈ wartoĂÊ. 7.3. PodejĂcie do seksu i pocaïunków PodejĂcie kobiet do pocaïunków po czÚĂci nakreĂliïem Ci juĝ w rozdziale dotyczÈcym caïowania siÚ. PrzypomnÚ Ci jedynie, ĝe kobiety zupeïnie inaczej postrzegajÈ wartoĂÊ pocaïunku niĝ Ty. Dla nich sam fakt po- caïunku praktycznie nic nie znaczy. Jest to coĂ pospolitego — robiÈ to ciÈgle i z wieloma osobami. Lekko podchmielone, nawet te „najporzÈd- niejsze” prÚdzej czy póěniej caïujÈ siÚ z przypadkowymi mÚĝczyznami. Wystarczy trochÚ poĝÈdania i gotowe… CaïujÈ siÚ równieĝ z innymi kobietami i jest to dla nich caïkowicie normalne. Z drugiej strony wiÚk- szoĂÊ mÚĝczyzn uwaĝa, ĝe po pocaïunku znajomoĂÊ z kobietÈ przeradza siÚ w zwiÈzek… Nic bardziej mylnego. Pocaïunek nie ma nic wspólnego z byciem razem. Ba, nawet seks nie ma z tym czÚsto za wiele wspólnego. To, ĝe przespaïeĂ siÚ z dziewczynÈ, nie czyni z Was pary. PamiÚtaj zatem, ĝe pocaïunek to po prostu przyjemnoĂÊ dla Ciebie i dla kobiety. ZwiÈzek jest relacjÈ bardziej powaĝnÈ, wymagajÈcÈ duĝo wiÚcej czasu i przemyĂleñ, zresztÈ na ten temat przeczytasz w rozdziale o zwiÈzkach. Przejděmy zatem do wisienki na czubku tortu, czyli seksu. Seks — w spo- ïeczeñstwie pokutuje przekonanie, ĝe to zawsze mÚĝczyzna moĝe wy- korzystaÊ kobietÚ, a seks jest czymĂ, co ona moĝe mu ewentualnie daÊ 151 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla mÚĝczyzn z siebie, czymĂ, co traci…. To faïszywe przekonanie nie ma nic wspól- nego z rzeczywistoĂciÈ. Powtarzam Ci jeszcze raz, ĝe to kobiety mogÈ czerpaÊ wiÚcej przyjemnoĂci z seksu od nas. JeĂli potrafisz zakomuniko- waÊ dziewczynie, ĝe masz zdrowe podejĂcie do seksu — jako naturalnej metody rozïadowania Waszego napiÚcia, które tworzyïo siÚ przez caïÈ ĂcieĝkÚ Perfect Dating, to ona równieĝ odwdziÚczy Ci siÚ tym samym. Wtedy czeka CiÚ rewelacyjny, bezstresowy, wspaniaïy i niezapomniany seks, z którego oboje bÚdziecie czerpaÊ masÚ przyjemnoĂci. Kobiety lubiÈ seks, uwielbiajÈ seks i uprawiajÈ go z mÚĝczyznami, którzy równieĝ majÈ do niego bezstresowe i wyluzowane podejĂcie. Niestety, kolego, ale ĝycie to równieĝ nie bajka — praktycznie nie ma juĝ dziewic w Twoim wieku, niewaĝne, ile masz lat. Kobiety przeĝywajÈ swój pierwszy raz w bardzo mïodym wieku i potem majÈ po minimum kilku partnerów. Musisz to zaakceptowaÊ i pogodziÊ siÚ ze Ăwiatem takim, jaki on jest, mimo ĝe moĝe on nie byÊ zgodny ze Ăwiatem Twoich ideaïów. Dziewczyny majÈ inne podejĂcie do seksu, bo po prostu one przewaĝnie majÈ wiÚkszy wybór, jeĂli chodzi o partnerów. Jak to siÚ mówi: „kaĝda potwora znajdzie swojego amatora”, w drugÈ stronÚ jest juĝ gorzej. Dlatego w mÚĝczyěnie wyrabia siÚ czÚsto nierealne, wziÚte z filmów i programowania spoïecz- nego podejĂcie do seksu, jako do czegoĂ bardzo wyjÈtkowego. Seks nie jest wyjÈtkowy dlatego, ĝe jest seksem, tylko dlatego, ĝe uprawiasz go z tÈ wïaĂnie, a nie innÈ dziewczynÈ — zrozum to i zapamiÚtaj sobie, równieĝ moĝesz powiedzieÊ to dziewczynie… Bardzo waĝne jest, abyĂ caïy czas jej komunikowaï, ĝe rozumiesz, jak to wszystko funkcjonuje. DziÚki temu ona zrozumie, ĝe w ïóĝku bÚdzie czuÊ siÚ z TobÈ kom- fortowo i ĝe jeĂli siÚ z TobÈ bÚdzie chciaïa tylko przespaÊ, to potem nie bÚdziesz jej przeĂladowaï przez caïe ĝycie. 7.4. Oznaki zainteresowania ze strony dziewczyny Kobiety wysyïajÈ bardzo przejrzyste sygnaïy zainteresowania mÚĝczyznÈ. 98 facetów jednak nigdy ich nie rozpoznaje i nawet gdy seksowna kobieta po prostu zjada ich wzrokiem, oni zastanawiajÈ siÚ, co bÚdÈ dzisiaj jeĂÊ na obiad… Dzieje siÚ tak, gdyĝ my nie jesteĂmy genetycznie przysto- sowani do odczytywania mowy ciaïa. Z kolei wiÚkszoĂÊ kobiet posiada tÚ umiejÚtnoĂÊ na bardzo rozwiniÚtym poziomie — sÈ przystosowane 152 Psychologia kobiet w ten sposób, aby odczytywaÊ jedynie po samej mowie ciaïa, czego po- trzebujÈ ich noworodki. W tym podrozdziale nauczÚ CiÚ zatem, jak wyglÈdajÈ oznaki zainteresowania TobÈ kobiety i jak je rozpoznawaÊ. Jest to jedna z najprostszych umiejÚtnoĂci opisanych w niniejszej ksiÈĝce, musisz jednak pamiÚtaÊ, ĝe mowa ciaïa jest swoistym rodzajem jÚzyka i niektóre sygnaïy majÈ odmienne znaczenie w kontekĂcie, który je otacza. Staraj siÚ zatem patrzeÊ na kobiece ciaïo jako na caïoĂÊ — ïÈczyÊ sygnaïy w grupy i odczytywaÊ poprawnie ich znaczenie. Kobiety majÈ tÚ przewagÚ, ĝe od razu rozpoznajÈ, jeĂli jesteĂ nimi za- interesowany. MajÈ jednak ten problem, ĝe nie potrafiÈ zupeïnie kontro- lowaÊ tego, co same pokazujÈ. Ty moĝesz siÚ nauczyÊ doskonale operowaÊ jÚzykiem mowy ciaïa (dalej znajdziesz caïy rozdziaï na ten temat) i jeĂli nauczysz siÚ równie dobrze rozpoznawaÊ sygnaïy kobiet, to posiÈdziesz potÚĝnÈ umiejÚtnoĂÊ. Moĝesz byÊ przekonany, ĝe kobieta jest TobÈ zainteresowana, jeĂli: x bawi siÚ wïosami, czÚĂciami ubrania lub biĝuteriÈ, x dotyka sama siebie, zwïaszcza szyi lub nadgarstka, x nachyla siÚ w TwojÈ stronÚ, x dotyka Ciebie, x przyjmuje ponÚtne uïoĝenie ciaïa (np. zakïada nogÚ na nogÚ, poruszajÈc niÈ), x gdy zamilkniesz, ona sama nawiÈzuje rozmowÚ, x uĂmiecha siÚ w zakïopotaniu, x podÈĝa za TobÈ, gdy jÈ prowadzisz, x pozytywnie reaguje na Twój dotyk, x sïucha uwaĝnie tego, co mówisz, x uĂmiecha siÚ szczerze, x maluje usta szminkÈ przy Tobie lub oblizuje je, x nie panuje nad swoimi nerwowymi tikami, x patrzy w TwojÈ stronÚ, gdy od niej odejdziesz, x denerwuje siÚ, bawiÈc siÚ róĝnymi przedmiotami znajdujÈcymi siÚ w pobliĝu, 153 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla mÚĝczyzn x pyta CiÚ o prozaiczne kwestie, jak wiek, imiÚ, praca, pochodzenie, x gdy ma chïopaka, nie mówi o nim, x ignoruje swoich znajomych i rozmawia z TobÈ, x jest zazdrosna, kiedy mówisz o innych kobietach lub rozmawiasz z nimi, x poznaje CiÚ ze swoimi znajomymi, x zwraca swoje ciaïo w TwojÈ stronÚ, przybliĝa siÚ do Ciebie, x zmienia swoje plany dla Ciebie, x stara siÚ zaimponowaÊ Ci, x flirtuje z innym goĂciem, aby wzbudziÊ w Tobie zazdroĂÊ, x Ămieje siÚ, gdy powiesz nieĂmieszny ĝart, x siada Ci na kolanie. Wszystkie te sygnaïy oznaczajÈ, ĝe dziewczyna jest TobÈ zainteresowana. Czasem jednak zwróÊ uwagÚ, ĝe niektóre z nich pojedynczo mogÈ byÊ zdradliwe — na przykïad niektóre dziewczyny bawiÈ siÚ wïosami przez caïy czas i nie moĝesz tego odczytywaÊ jako sygnaïu zainteresowania. JeĂli jednak zauwaĝysz dowolne dwa z nich, to moĝesz byÊ pewien, ĝe wszystko przebiega doskonale. Uwaĝaj równieĝ na typ kokietek. SÈ kobiety (jakieĂ 2 ), które lubiÈ bawiÊ siÚ mÚĝczyznami, bardzo wredne przypadki — bÚdÈ chciaïy TobÈ manipulowaÊ. OsobiĂcie nie tolerujÚ takich zachowañ tak samo u mÚĝ- czyzn, jak i u kobiet i od razu zawsze koñczÚ takÈ znajomoĂÊ. Kobiety tego typu przewaĝnie sÈ straszliwie rozchwiane emocjonalnie, skrzyw- dzone przez kogoĂ w przeszïoĂci i ciÚĝko z nimi nawiÈzaÊ normalnÈ relacjÚ. Dziewczyny te czÚsto zdajÈ sobie sprawÚ z nieĂwiadomych dla reszty sygnaïów i za ich pomocÈ owijajÈ sobie mÚĝczyzn wokóï palca, aby potem wykorzystaÊ ich w jakiĂ sposób. Bardzo lubiÚ negowaÊ takie zachowania. W wiÚkszoĂci przypadków sygnaïy te jednak sÈ szczere i moĝesz spo- kojnie odczytywaÊ je jako oznaki zainteresowania. Moĝesz równieĝ sprawdzaÊ na róĝnorakie sposoby, czy dziewczyna jest TobÈ zaintere- sowana, poprzez niejako prowokowanie jej sygnaïów. PodstawÈ tutaj jest ulegïoĂÊ wobec Twojego prowadzenia: 154 Psychologia kobiet x ona robi to, o co prosisz, x podÈĝa za TobÈ, x trzyma rÚkÚ na Twoim kolanie, gdy jÈ tam poïoĝysz, x opowiada o swoich zaletach, gdy o to zapytasz, x siada tak, jak jej powiesz, x jeĂli trzymasz jÈ za rÚkÚ, to ona podÈĝa za TobÈ. 7.5. Testy Kobiety przejawiajÈ bardzo ciekawe zachowania, które nazywam ogólnie testami. W tym podrozdziale dowiesz siÚ, czym siÚ odznaczajÈ, jak je rozpoznaÊ i jak sobie z nimi radziÊ. Zaczniemy od czegoĂ banalnego. Czy kiedykolwiek spotkaïeĂ siÚ z sytuacjÈ, w której kobieta rozmawiaïa z TobÈ i nagle, oburzona jakimĂ Twoim stwierdzeniem, powiedziaïa: „Obraziïam siÚ, nie rozmawiam z tobÈ”, po czym odwróciïa siÚ, milczÈc? OczywiĂcie 90 mÚĝczyzn, którzy nie majÈ pojÚcia o testach, w tym momencie prezentuje jedno ze „wspaniaïych” zachowañ: przeprasza, prosi o dalszÈ rozmowÚ, uwaĝa, ĝe dziewczyna faktycznie siÚ na niego obraziïa, pïaszczy siÚ przed niÈ i na wiele jeszcze innych sposobów uwïacza swojej godnoĂci. OczywiĂcie w tym momencie przegrywa test. Sïupek jego war- toĂci spada, czasem tak nisko, ĝe dziewczyna zupeïnie traci zaintere- sowanie takim mÚĝczyznÈ. Zacznijmy wiÚc od poczÈtku: dlaczego dziewczyny Ciebie testujÈ? RobiÈ to, bo chcÈ wiedzieÊ, czy mogÈ Ci zaufaÊ. Takiej odpowiedzi z pewnoĂciÈ siÚ nie spodziewaïeĂ. Pewnie wydawaïo Ci siÚ, ĝe zachowujÈ siÚ tak, aby CiÚ skarciÊ za coĂ, co powiedziaïeĂ, albo po prostu dlatego, ĝeby zagraÊ zimnÈ sukÚ… Wcale tak nie jest. One po prostu chcÈ wiedzieÊ, czy jesteĂ spójny z tym, co robisz i co mówisz. JeĂli juĝ zgrywasz twardziela, który moĝe piÊ jak smok i nigdy nie wymiotuje, to chcÈ wiedzieÊ, czy tak jest naprawdÚ. Dlatego te testy sÈ tak zakamuflowane — poniewaĝ wiÚkszoĂÊ mÚĝczyzn ich nie rozpoznaje i wtedy wpada w puïapkÚ. Kobiety chcÈ wiedzieÊ, czy jeĂli kreujesz siÚ na wartoĂciowego, pewnego siebie mÚĝ- czyznÚ, faktycznie taki jesteĂ. Obok mowy ciaïa jest to ich drugie na- rzÚdzie, dziÚki któremu mogÈ poznaÊ, jaki jesteĂ naprawdÚ. A skÈd bierze siÚ u nich taka potrzeba — oczywiĂcie za sprawÈ innych facetów, 155 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla mÚĝczyzn przez goĂci z maïÈ ramÈ, z niskÈ samoocenÈ, którzy w przeszïoĂci je skrzywdzili — i wystarczyï raz, aby dziewczyna juĝ zawsze w przyszïoĂci musiaïa testowaÊ, caïy czas sprawdzaÊ, czy faktycznie jesteĂ OK, czy moĝe tylko udajesz, ĝeby dostaÊ siÚ do jej majtek. Postaw siÚ na chwilÚ w sytuacji kobiety. Poznajesz faceta i jak mógïbyĂ sprawdziÊ, czy on na- prawdÚ jest prawdziwym mÚĝczyznÈ, czy tylko takiego zgrywa? Przecieĝ nie zapytasz go o to wprost, skïamaÊ moĝe kaĝdy. Teraz wróÊ z powro- tem do bycia mÚĝczyznÈ. To, jak zachowasz siÚ w sytuacji nieszablonowej, wïaĂnie wtedy, gdy dziewczyna zaczyna dziwnie siÚ zachowywaÊ, bÚdzie ĂwiadczyÊ o Twojej prawdziwej naturze. Do grupy testów naleĝy równieĝ kwestionowanie Twoich zachowañ. Podam Ci przykïad. Wszystkie kobiety, które poznajÚ, juĝ od poczÈtku dowiadujÈ siÚ, czym siÚ zajmujÚ. OczywiĂcie na poczÈtku moje szkolenia sÈ postrzegane jako nauka manipulacji, jako rady: jak dobraÊ siÚ do majtek dziewczyny w piÚÊ minut. Niestety, ignorancja ludzi sprawia, ĝe wszelka nowa idea jest zawsze negowana. Wyobraě sobie wiÚc sytuacjÚ, w której poznaje mnie dziewczyna i dowiaduje siÚ, ĝe jestem nauczycielem pod- rywu. Momentalnie bÚdzie testowaÊ mojÈ osobowoĂÊ, z obawy, ĝe jej godnoĂÊ jest zagroĝona. W jej ĂwiadomoĂci caïy czas dominuje przeko- nanie, ĝe mógïbym jakiegokolwiek mÚĝczyznÚ przeszkoliÊ tak, aby jÈ przeleciaï. Jej mechanizmy obronne od razu siÚ uaktywniajÈ. OczywiĂcie ja nigdy nie bÚdÚ siÚ z niÈ kïóciï, spieraï i wdawaï w dyskusje. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tego typu testem jest karykaturalne wy- olbrzymienie tego, co ona powie. W tym momencie mogÚ zatem po- twierdziÊ jej sïowa i kontynuujÈc — nadaÊ im znamiona absurdu. Powiem jej wtedy: „Tak, mogÚ w piÚÊ minut tutaj nauczyÊ kaĝdego mÚĝczyznÚ zachowaÊ siÚ tak, ĝe pójdziesz z nim od razu do ïóĝka, i jeszcze nieěle na tym zarobiÚ — niezïy sposób na ĝycie, nie?”. OczywiĂcie ona nie spodziewa siÚ takiej odpowiedzi… momentalnie jej schemat myĂlenia zostaje zburzony i dziewczyna nie wie, co powiedzieÊ — ja jestem górÈ. Teraz, z mojego punktu widzenia, mogÚ jej odpowiedzieÊ, na czym polega moja nauka. Powiem wiÚc, ĝe tak naprawdÚ wiÚksza czÚĂÊ szkolenia po- lega na pracy nad sobÈ, nad rozwojem swojej osobowoĂci w taki sposób, aby naturalnie przyciÈgaÊ kobiety swoim charakterem. Dodam dalej, ĝe duĝa czÚĂÊ poĂwiÚcona jest zwiÈzkom, komunikacji z kobietami, i zacznÚ opowiadaÊ o jakimkolwiek rozdziale tej ksiÈĝki. Dostrzegasz tutaj sposób, w jaki ja z nimi siÚ komunikujÚ? Rozmawiam w ich jÚzyku, 156 Psychologia kobiet jestem szczery i zupeïnie spójny z tym, co robiÚ, i za to kobiety szanujÈ mnie i mojÈ pracÚ. Jest to zupeïnie inne podejĂcie niĝ to preferowane przez nerdów, którzy caïe dnie spÚdzajÈ na forach internetowych o pod- rywie, chowajÈc siÚ za swoimi ksywkami i ukrywajÈc to, co robiÈ, przed kaĝdym czïowiekiem w realnym Ăwiecie. W ten sam sposób zawsze trak- tuj tego typu testy, które one bÚdÈ przeprowadzaÊ na Tobie. MogÈ te- stowaÊ CiÚ w odniesieniu do Twojego wyglÈdu, bÚdziesz miaï na sobie coĂ oryginalnego, to zacznÈ to negowaÊ — moĝesz to wtedy wyolbrzymiÊ w ten sam sposób, jak ja powyĝej. Kolejnym sposobem radzenia sobie z testami jest ignorowanie ich. Niech po prostu to, co ona powiedziaïa, spïynie po Tobie, niech nie wywoïuje ĝadnej reakcji z Twojej strony. To jest bardzo mocna technika. Moĝesz równieĝ w ten sposób traktowaÊ facetów, którzy próbujÈ CiÚ sprowoko- waÊ swoim kretyñskim zachowaniem. Powiedzmy, ĝe w jakiĂ sposób znegujesz dziewczynÚ — a ona oburzy siÚ: „Co ty do mnie powiedziaïeĂ?”. JeĂli w tym momencie zareagujesz, zaczniesz siÚ tïumaczyÊ i wycofywaÊ, to przegraïeĂ. Mimo tego, ĝe postÈpiïeĂ dobrze, zachowasz siÚ jak magik, który swojÈ iluzjÈ zachwyciï caïÈ publikÚ, a po pokazie tïumaczy wszystkie swoje sztuczki. Caïy czar pryska i juĝ nigdy wiÚcej nie pójdziesz na jego wystÚp. Tak samo jest i tutaj. JeĂli powiesz coĂ Ămiesznego, coĂ zaczep- nego, znegujesz dziewczynÚ, to nigdy siÚ z tego nie tïumacz, nie mów „ĝartowaïem” ani innych tego typu tekstów. Po prostu caïkowicie zignoruj jej sprzeciw i mów dalej. OczywiĂcie kreatywna dusza od razu tutaj moĝe siÚ sprzeciwiÊ i powiedzieÊ: „¿artowaïem, ĝartowaïem…”, a jeĂli ona siÚ uspokoi, Ty dodajesz z dzikim uĂmieszkiem: „Tak naprawdÚ nie ĝarto- waïem”. Nie zmieniaj w ĝaden sposób swojego zachowania. Na poczÈtku wyda Ci siÚ to moĝe trudne, ale z czasem dostrzeĝesz potÚgÚ tego typu postÚpowania. MówiÈc o testach, nie moĝna pominÈÊ zïej interpretacji. Dziewczyna mówi Ci, ĝe masz beznadziejnÈ koszulÚ (chce sprawdziÊ, czy jesteĂ spójny z tym, co nosisz), moĝesz odpowiedzieÊ: „¥wietnie, ĝe ci siÚ podoba”, „Czy ty, kochanie, próbujesz mnie poderwaÊ, bo jeĂli tak, to musisz wiedzieÊ, ĝe na mnie trzeba lepszÈ bajerÚ?”, „Co powiedziaïaĂ, bo nie usïyszaïem? ¿e co, ĝe ci siÚ podobam? No nie… ja juĝ jestem zajÚty, spróbuj szczÚĂcia gdzie indziej!”, „Super, teĝ ciÚ kocham”, „JeĂli chcesz zaciÈgnÈÊ mnie dzisiaj do ïóĝka, to musisz bardziej siÚ postaraÊ”. Dostrzegasz moc, jaka 157 KsiÚga zwiÈzków, podrywu i seksu dla mÚĝczyzn kryje siÚ w tego typu zachowaniach? Dajesz dziewczynie do zrozumienia, ĝe caïkowicie masz gdzieĂ to, co ona mówi, ĝe jej negatywna opinia zupeïnie nie wpïywa na TwojÈ ramÚ. Dodatkowo wyolbrzymiasz sens jej sïów, posÈdzajÈc jÈ o to, ĝe próbuje CiÚ poderwaÊ. Zawsze reaguj z uĂmiechem, jeĂli ona próbuje uĝyÊ testu, powiedz: „Biedna kobieto, kochasz mnie tak bardzo, ĝe nie kontrolujesz tego, co ro- bisz…”. Ostatnim sposobem radzenia sobie z tego typu testami jest zabawa w kotka i myszkÚ. Jednym z testów kobiet jest traktowanie Ciebie jako narzÚdzia. W ramach testu dziewczyna moĝe zadaÊ Tobie takie pytania, jak: „Potrzymasz mi torebkÚ, a ja idÚ do toalety”, „Kupisz mi drinka?”, „Zrobisz nam zdjÚcie?”, „Podwieziesz mnie do domu?”, „Idě go zapytaj o coĂ”. JeĂli ulegniesz tego typu zachowaniom, to Twoja wartoĂÊ znacznie spadnie w oczach kobiety, dasz siÚ zmanipulowaÊ i bÚdziesz niczym wiÚcej, jak chïopcem na posyïki. RobiÈc zdjÚcie innym ludziom — masz niĝszÈ wartoĂÊ spoïecznÈ niĝ oni — przecieĝ Ciebie na nim nie bÚdzie. OczywiĂcie w tej kwestii jak zwykle zachowaj umiar, czasem moĝesz coĂ zrobiÊ dla niej — ale zwïaszcza w poczÈtkowych fazach znajomoĂci musisz uwaĝaÊ, aby nie staÊ siÚ tylko jej krÈĝownikiem. Moĝesz zatem zawsze zaĝÈdaÊ czegoĂ w zamian, na przykïad: „KupiÚ ci
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Księga związków, podrywu i seksu dla mężczyzn
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: