Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00239 003328 24073524 na godz. na dobę w sumie
Mama w sam raz. Jak wrzucić na luz i być w końcu szczęśliwą mamą - ebook/pdf
Mama w sam raz. Jak wrzucić na luz i być w końcu szczęśliwą mamą - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5467-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Macierzyństwo bez lukru, ale i bez dziegciu

Narodziny pierwszego dziecka są ważnym, ale i trudnym momentem w życiu kobiety. To prawdziwe trzęsienie ziemi, po którym nic już nie jest takie, jakie było wcześniej. Zmienia się kobiece ciało - czasem długo trzeba czekać, żeby wcisnąć się w jeansy sprzed ciąży. Zmienia się wygląd - pomalowane paznokcie, zafarbowany odrost i szpilki stają się rzadkim luksusem. Zmienia się relacja z partnerem - dochodzą nowe obowiązki, dziecko skupia na sobie pełnię uwagi dwojga ludzi, którzy do tej pory mieli czas tylko siebie. Zmienia się rytm dobowy - spokojnie przespane godziny są marzeniem. To realne życie. Jednak całkiem inaczej wygląda rzeczywistość kreowana przez media. Każdego dnia karmią nas one przekonaniem, że macierzyństwo to bułka z masłem, pasmo zachwytów i źródło nieustającej radości.

Staramy się temu sprostać, goniąc wciąż za byciem lepszą matką. Za byciem matką idealną.

To prawda, że każde dziecko potrzebuje bezpieczeństwa, miłości i wolności. Ale żeby mu je dać, sama najpierw musisz być dla siebie dobra. Ta książka pomoże Ci się taką stać. Wzmocni Twoją wiarę w siebie i zaufanie do własnej matczynej mądrości. Dzięki niej wrzucisz na luz, porzucisz gonitwę za byciem matką idealną i staniesz się mamą w sam raz. Przestaniesz się osądzać i krytykować. Zyskasz siłę do tego, żeby sprostać codziennym rodzicielskim wyzwaniom. Zaczniesz realizować własne cele i celebrować uważność. Zobaczysz, jak pozbyć się lęków, obaw i ciągłego poczucia winy. Ujarzmisz złość i pokonasz frustrację. Dogadasz się z partnerem i nauczysz się odpuszczać, by prawdziwie się cieszyć nie tylko macierzyństwem, ale po prostu życiem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Urszula Buczkowska Fotografia autorki na okładce: Tatiana Pałucka, Twoja Sesja Stylizacja: Katarzyna Gruk, Twoja Sesja Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/mamwsa Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-4900-1 Copyright © Helion 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI O ksi(cid:261)(cid:298)ce O autorce Rozdzia(cid:239) 1. Jak macierzy(cid:241)stwo mo(cid:285)e Ci(cid:218) zmieni(cid:202) Jak wygl(cid:261)da prawdziwe (cid:298)ycie mamy Koniec rozmów o kupkach i zupkach Gdy zapominasz o sobie Zacznij od siebie, zamiast zmienia(cid:252) swoje dziecko Mia(cid:225)am do(cid:286)(cid:252) Rozdzia(cid:239) 2. Zacznij od siebie Postaw siebie na pierwszym miejscu Podaruj sobie BMW MI(cid:224)O(cid:285)(cid:251) — kochaj bli(cid:296)niego swego jak siebie sam(cid:261) BEZPIECZE(cid:275)STWO — stawiaj granice WOLNO(cid:285)(cid:251) — s(cid:225)uchaj siebie Rozdzia(cid:239) 3. Jak by(cid:202) mam(cid:200) w sam raz Uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) Zatroszcz si(cid:266) o swoje cia(cid:225)o Umys(cid:225) Emocje Wrzu(cid:252) na luz Ty i inni Ty i praca Zaufaj (cid:298)yciu Zako(cid:241)czenie Z cyklu „Dziecko prawd(cid:266) Ci powie” Podzi(cid:218)kowania Nota 7 9 13 13 18 19 22 25 31 31 35 36 41 47 57 57 67 73 84 100 108 132 138 143 146 149 150 Poleć książkęKup książkę 6 | M A M A W S A M R A Z Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 2. ZACZNIJ OD SIEBIE Postaw siebie na pierwszym miejscu „Moje dziecko jest dla mnie najwa(cid:298)niejsze”. „Jest moim oczkiem w g(cid:225)owie”. „Dla niego mog(cid:266) zrobi(cid:252) wszystko”. Czy te zdania brzmi(cid:261) znajomo? S(cid:225)ysza(cid:225)a(cid:286) je w swojej g(cid:225)owie? A mo(cid:298)e nawet wypowiada(cid:225)a(cid:286) je na g(cid:225)os? Ja tak, s(cid:225)ysza(cid:225)am je w swojej g(cid:225)owie przez ca(cid:225)e moje czternastoletnie macierzy(cid:276)stwo. Dzieci zawsze by(cid:225)y dla mnie priorytetem, moim oczkiem w g(cid:225)owie. Wszystko w moim (cid:298)y- ciu dzia(cid:225)o si(cid:266) pod ich dyktando, by(cid:225)o organizowane dla nich i pod nich. Mieszkamy z m(cid:266)(cid:298)em z dala od mojej i jego rodziny. Wychowali(cid:286)my je w(cid:225)a(cid:286)ciwie bez instytucji babci. Gdy urodzi(cid:225) si(cid:266) mój syn, nie wróci(cid:225)am do pracy w korporacji, tylko po(cid:286)wi(cid:266)ci(cid:225)am si(cid:266) jego wychowaniu. Budowali(cid:286)my dom, (cid:298)eby nasz syn, a wkrótce te(cid:298) i córka, mieli w(cid:225)asne pokoje, (cid:298)eby mog(cid:225)y pomie(cid:286)ci(cid:252) du(cid:298)o zabawek. (cid:297)eby mieli ogró- dek, w którym b(cid:266)d(cid:261) mogli gra(cid:252) w pi(cid:225)k(cid:266) no(cid:298)n(cid:261) i hasa(cid:252) do woli. Zawsze szukali(cid:286)my najlepszych lekarzy dla ci(cid:261)gle choruj(cid:261)cych dzieci. Nie- przespane noce przez kilka pierwszych lat (cid:298)ycia naszych dzieci by(cid:225)y 31 Poleć książkęKup książkę 3 2 | M A M A W S A M R A Z moim chlebem powszednim. A marzenie, (cid:298)eby wreszcie przespa(cid:252) ca(cid:225)(cid:261) noc, na d(cid:225)ugo zago(cid:286)ci(cid:225)o w mojej g(cid:225)owie. Obce by(cid:225)o nam podrzucanie dzieci do babci na weekend, (cid:298)eby(cid:286)my mogli poby(cid:252) sami ze sob(cid:261). Przez 12 lat nigdzie nie wyjechali(cid:286)my z m(cid:266)- (cid:298)em sami, bez dzieci — ani na d(cid:225)u(cid:298)ej, ani nawet na weekend. Z zazdro- (cid:286)ci(cid:261) patrzy(cid:225)am na kole(cid:298)anki, które co drugi weekend podrzuca(cid:225)y dzieci do dziadków i wyje(cid:298)d(cid:298)a(cid:225)y gdzie(cid:286) z m(cid:266)(cid:298)ami lub z przyjació(cid:225)kami. Wiem, (cid:298)e nie jestem jedyn(cid:261) mam(cid:261), która przez to przechodzi(cid:225)a. Wiele dzieci jest bardziej wymagaj(cid:261)cych ni(cid:298) by(cid:225)y moje. By(cid:252) mo(cid:298)e Ty te(cid:298) odnajdujesz si(cid:266) w tej historii. Kiedy chcesz dla swoich dzieci jak najlepiej i po(cid:286)wi(cid:266)casz temu ca(cid:225)e swoje (cid:298)ycie. Czy (cid:298)a(cid:225)uj(cid:266), (cid:298)e tak si(cid:266) potoczy(cid:225)o moje macierzy(cid:276)stwo? Nie. Niczego nie (cid:298)a(cid:225)uj(cid:266). Mog(cid:225)am prze(cid:298)y(cid:252) swoj(cid:261) mi(cid:225)o(cid:286)(cid:252) tak, jak chcia(cid:225)am. Mog(cid:225)am by(cid:252) przy moich dzieciach we wszystkich najwa(cid:298)niejszych dla nich momentach ich (cid:298)ycia. Sp(cid:266)dzi(cid:225)am z nimi ogrom czasu, mamy mnó- stwo wspólnych wspomnie(cid:276) i dobre relacje. Tak wybra(cid:225)am, te decyzje mnie ukszta(cid:225)towa(cid:225)y, taka by(cid:225)a moja droga. I nadal b(cid:266)d(cid:266) twierdzi(cid:252), (cid:298)e moje dzieci s(cid:261) dla mnie bardzo wa(cid:298)ne. S(cid:261) moim oczkiem w g(cid:225)owie. Mieszcz(cid:261) si(cid:266) bardzo wysoko na mojej li(cid:286)cie priorytetów. Tylko po wielu latach macierzy(cid:276)stwa zrozumia(cid:225)am, i dzi(cid:286) chc(cid:266) si(cid:266) tym z Tob(cid:261) podzieli(cid:252), (cid:298)e… — uwaga — to ja mam by(cid:252) dla siebie najwa(cid:298)niejsza. Tak, tak. To ja mam by(cid:252) dla siebie najwa(cid:298)niejsza. Brzmi dziwnie? Jak to, ja mam by(cid:252) wa(cid:298)niejsza ni(cid:298) moje dziecko? Przecie(cid:298) to egoistyczne i nieludzkie? Wcale nie i zaraz Ci poka(cid:298)(cid:266) dlaczego. Zobacz. Wyobra(cid:296) sobie, (cid:298)e trafiasz do szpitala. Jeste(cid:286) pacjentem ca(cid:225)kowicie zale(cid:298)nym od personelu medycznego. Czeka Ci(cid:266) leczenie, by(cid:252) mo(cid:298)e operacja. Niewiele wiesz na temat swojej choroby. Obce s(cid:261) Ci procedury, którym Ci(cid:266) tutaj poddaj(cid:261). Nie wiesz, jakie leki masz przyjmowa(cid:252). Jeste(cid:286) troch(cid:266) przestraszona, ca(cid:225)kowicie zale(cid:298)na od in- nych ludzi. Jedna z Twoich g(cid:225)ównych potrzeb, potrzeba bezpiecze(cid:276)- stwa, nie jest zaspokojona. Wiesz jedno — chcesz prze(cid:298)y(cid:252). Poleć książkęKup książkę Z A C Z N I J O D S I E B I E | 3 3 A teraz wyobra(cid:296) sobie, (cid:298)e ordynator szpitala mówi Ci, (cid:298)e Ty jeste(cid:286) tutaj najwa(cid:298)niejsza. Wszystko w szpitalu b(cid:266)dzie organizowane pod Twoje dyktando. WSZYSTKO. Czy na pewno tego chcesz? Czy nie czujesz przera(cid:298)enia? To mi(cid:225)e, (cid:298)e brane s(cid:261) pod uwag(cid:266) Twoje potrzeby, ale nie chcesz, (cid:298)eby wszystko by(cid:225)o pod Twoje dyktando. Ty nie wiesz wszystkiego, nie wiesz, co masz dyktowa(cid:252) i komu. Wolisz odda(cid:252) odpowiedzialno(cid:286)(cid:252) komu(cid:286), kto si(cid:266) na tym zna. Ko- mu(cid:286), kto zatroszczy si(cid:266) o Ciebie najlepiej, jak potrafi. Liczysz te(cid:298), (cid:298)e ordynator, który podejmuje najwa(cid:298)niejsze decyzje, zna si(cid:266) na tym. (cid:297)e sko(cid:276)czy(cid:225) odpowiednie studia i szkolenia. Otacza si(cid:266) dobrymi spe- cjalistami. Jest wyspany i b(cid:266)dzie w stanie podj(cid:261)(cid:252) najlepsz(cid:261) decyzj(cid:266). Jednym s(cid:225)owem, wie, jak si(cid:266) Tob(cid:261) zaopiekowa(cid:252). Chcesz, (cid:298)eby tak by(cid:225)o, bo to od tych decyzji mo(cid:298)e zale(cid:298)e(cid:252) Twoje (cid:298)ycie. Zauwa(cid:298), (cid:298)e w szpitalu nie mówi si(cid:266), (cid:298)e „pacjent jest najwa(cid:298)- niejszy”. Mówi si(cid:266) o tym, (cid:298)e „dobro pacjenta jest najwa(cid:298)niejsze”. Wi- dzisz ró(cid:298)nic(cid:266)? Najwa(cid:298)niejsi s(cid:261) Ci, którzy opiekuj(cid:261) si(cid:266) pacjentem, w(cid:225)a(cid:286)nie dlatego, (cid:298)e dobro pacjenta jest najwa(cid:298)niejsze — jego zdrowie, samopoczucie i (cid:298)ycie. Albo wyobra(cid:296) sobie, (cid:298)e l(cid:261)dujesz na obcej planecie. Jeste(cid:286) obcym przybyszem. Rozgl(cid:261)dasz si(cid:266) przera(cid:298)ona. Nie wiesz, w któr(cid:261) stron(cid:266) pój(cid:286)(cid:252) ani co Ci(cid:266) tutaj spotka. Nie wiesz, jak zdoby(cid:252) po(cid:298)ywienie, gdzie si(cid:266) przespa(cid:252). Nie wiesz te(cid:298), kto jeszcze tutaj mieszka — mo(cid:298)e s(cid:261) to dzikie zwierz(cid:266)ta, które chc(cid:261) Ci(cid:266) po(cid:298)re(cid:252). Nagle spotykasz tubylca, który mówi Ci, (cid:298)e to on zaprosi(cid:225) Ci(cid:266) na t(cid:266) planet(cid:266). Czego od niego oczekujesz? Tego, (cid:298)e powie Ci, (cid:298)e Ty jeste(cid:286) tutaj najwa(cid:298)niejsza, (cid:298)e od teraz to Ty podejmujesz decyzje i (cid:298)e wszystko jest dla Ciebie i pod Ciebie? Ale Ty nie masz bladego poj(cid:266)cia o (cid:298)yciu na tej planecie. I nie zrozum mnie (cid:296)le. Nie chodzi mi o to, (cid:298)eby nie bra(cid:252) pod uwa- g(cid:266) potrzeb swojego dziecka. Trzeba je bra(cid:252) pod uwag(cid:266), jak najbar- dziej. Ale to nie ono ma poci(cid:261)ga(cid:252) w tym (cid:298)yciu za sznurki. Ono nie mo(cid:298)e by(cid:252) obarczone nadmiern(cid:261) odpowiedzialno(cid:286)ci(cid:261). Dziecko ocze- kuje bowiem, (cid:298)e to Ty b(cid:266)dziesz odpowiedzialna, (cid:298)e Ty, która masz dowód osobisty i kluczyki do samochodu, zaopiekujesz si(cid:266) nim na tej obcej dla niego planecie. Poleć książkęKup książkę 3 4 | M A M A W S A M R A Z Tak wiele w jego (cid:298)yciu zale(cid:298)y od Ciebie. Tak jak Ty potrzebujesz wiedzy i do(cid:286)wiadczenia ordynatora w szpitalu, tak Twoje dziecko potrzebuje tego samego od Ciebie. (cid:120) Tego, (cid:298)eby(cid:286) wiedzia(cid:225)a, na czym Ci zale(cid:298)y zarówno w Twoim (cid:298)yciu, jak i w wychowaniu dziecka. (cid:120) Tego, (cid:298)eby(cid:286) s(cid:225)ucha(cid:225)a siebie i realizowa(cid:225)a swoje cele. (cid:120) Tego, (cid:298)eby(cid:286) mia(cid:225)a do siebie zaufanie. (cid:120) Tego, (cid:298)eby(cid:286) odwa(cid:298)nie podejmowa(cid:225)a decyzje. (cid:120) Tego, (cid:298)eby(cid:286) dba(cid:225)a o siebie po to, (cid:298)eby móc zadba(cid:252) o nie. (cid:120) Tego, (cid:298)eby(cid:286) by(cid:225)a stabilna emocjonalnie. (cid:120) (cid:297)eby(cid:286) po prostu by(cid:225)a szcz(cid:266)(cid:286)liw(cid:261), zadowolon(cid:261) z (cid:298)ycia mam(cid:261)! Zobacz: je(cid:286)li chcesz swojemu dziecku da(cid:252) mi(cid:225)o(cid:286)(cid:252), spokój, trosz- czy(cid:252) si(cid:266) o nie, to sama musisz mie(cid:252) z czego czerpa(cid:252). Jak chcesz mu okazywa(cid:252) mi(cid:225)o(cid:286)(cid:252), je(cid:286)li sama ju(cid:298) zapomnia(cid:225)a(cid:286), czym jest mi(cid:225)o(cid:286)(cid:252) do siebie? Jak mo(cid:298)esz reagowa(cid:252) ze spokojem na jego psoty, je(cid:286)li w Twojej g(cid:225)owie panuje chaos, zdenerwowanie i zam(cid:266)t? Z pustego i Salomon nie naleje. Czy(cid:298) nie tak? (cid:297)eby nape(cid:225)ni(cid:252) ich kubeczek z potrzebami, sama musisz mie(cid:252) nape(cid:225)niony swój dzban. Dlatego zapraszam Ci(cid:266) do wykonania pierwszego zadania w tej ksi(cid:261)(cid:298)ce. B(cid:266)dzie ich du(cid:298)o wi(cid:266)cej. Wa(cid:298)ne, (cid:298)eby(cid:286) je naprawd(cid:266) wyko- nywa(cid:225)a. Od samego przeczytania ich tre(cid:286)ci niewiele si(cid:266) w Twoim (cid:298)yciu zmieni. Zadanie dla Ciebie Sprawd(cid:283), czy przypadkiem: (cid:120) Nie po(cid:258)wi(cid:218)casz si(cid:218) jako matka w imi(cid:218) nakazów i zakazów oraz tego, co inni sobie pomy(cid:258)l(cid:200). (cid:120) Nie realizujesz cudzych celów — Twojej mamy, te(cid:258)ciowej albo m(cid:218)(cid:285)a. (cid:120) Nie zapominasz o swoich przyjemno(cid:258)ciach. (cid:120) Nie zapominasz o randce z m(cid:218)(cid:285)em. Poleć książkęKup książkę Z A C Z N I J O D S I E B I E | 3 5 (cid:120) Nie zapominasz o tym, (cid:285)eby dba(cid:202) o siebie na poziomie fizycznym, emocjonalnym czy duchowym. (cid:120) A mo(cid:285)e mylisz zdrow(cid:200) trosk(cid:218) o swoje dzieci z nadopieku(cid:241)czo(cid:258)ci(cid:200) i ograniczaniem swobody? (cid:120) A teraz odpowiedz sobie na pytania: (cid:120) Co najgorszego si(cid:218) stanie, je(cid:258)li postawisz siebie na pierwszym miejscu? (cid:120) Czego si(cid:218) boisz? (cid:120) (cid:191)e zaniedbasz swoje dzieci? (cid:120) (cid:191)e b(cid:218)d(cid:200) mia(cid:239)y do Ciebie (cid:285)al? (cid:120) (cid:191)e co(cid:258) im si(cid:218) stanie? Zobacz, Ty nie zaniedbujesz swoich dzieci ani ich nie porzucasz. Ba! Dbasz o nie, i to bardzo, dlatego musisz zadba(cid:202) o siebie. Dlatego musisz znale(cid:283)(cid:202) przestrze(cid:241) na swoje w(cid:239)asne potrzeby, niezwi(cid:200)zane z macierzy(cid:241)stwem. Bycie dla siebie najwa(cid:285)niejsz(cid:200) to nie jest egoizm. To jest najlepszy sposób zadbania o dzieci. To s(cid:200) altruizm i empatia! Dlatego, paradoksalnie, je(cid:258)li to dzieci s(cid:200) dla Ciebie najwa(cid:285)niej- sze, to Ty powinna(cid:258) by(cid:202) jeszcze wy(cid:285)ej w tej hierarchii. Chcesz do- brze zaj(cid:200)(cid:202) si(cid:218) dzie(cid:202)mi, zajmij si(cid:218) wi(cid:218)c najpierw sob(cid:200). Innymi s(cid:239)owy, je(cid:258)li Twoje dziecko jest dla Ciebie wa(cid:285)ne, to Ty sama musisz by(cid:202) dla siebie jeszcze wa(cid:285)niejsza. Daj sobie przyzwo- lenie na to, by poczu(cid:202) si(cid:218) wa(cid:285)na. Je(cid:258)li nie kochasz siebie, to jak mo(cid:285)esz prawdziwie kocha(cid:202) swoje dzieci? Dzieci potrzebuj(cid:200) Ci(cid:218) za- dbanej, odpowiedzialnej, m(cid:200)drej, (cid:258)wiadomej i szcz(cid:218)(cid:258)liwej. Gotowa na to, (cid:285)eby da(cid:202) to teraz sobie? Tak? No to zaczynamy! Podaruj sobie BMW Jak ju(cid:298) wiesz, potrzebujesz dobrej relacji ze sob(cid:261), je(cid:286)li chcesz tak(cid:261) sam(cid:261) zbudowa(cid:252) ze swoim dzieckiem. A relacja z rodzicem jest dla niego szalenia wa(cid:298)na. Jest tak(cid:261) map(cid:261), na podstawie której b(cid:266)dzie kszta(cid:225)towa(cid:225)o swój obraz i budowa(cid:225)o relacje z innymi. Od pierwszych chwil (cid:298)ycia naszego dziecka, my, mamy, jeste- (cid:286)my maksymalnie skupione na tym, (cid:298)eby zaspokoi(cid:252) jego potrzeby. Poleć książkęKup książkę 3 6 | M A M A W S A M R A Z To oczywiste, tak nas wyposa(cid:298)y(cid:225)a natura. Dziecko potrafi (cid:286)wietne dopomina(cid:252) si(cid:266) o swoje, a my jeste(cid:286)my (cid:286)wiadome, (cid:298)e bez opieki osoby doros(cid:225)ej noworodek nie jest w stanie prze(cid:298)y(cid:252). Instynktownie chce- my da(cid:252) mu wszystko, czego potrzebuje. Cz(cid:266)sto niestety zapominamy o tym, (cid:298)e najpierw musimy zaopiekowa(cid:252) si(cid:266) sob(cid:261). Dzieci maj(cid:261) trzy g(cid:225)ówne potrzeby emocjonalne, które uk(cid:225)adaj(cid:261) si(cid:266) w (cid:225)atwy do zapami(cid:266)tania akronim BMW — Bezpiecze(cid:276)stwo, Mi(cid:225)o(cid:286)(cid:252), Wolno(cid:286)(cid:252). Mi(cid:225)o(cid:286)(cid:252) jest tym uczuciem, którego dzieci pragn(cid:261) od rodziców zawsze i chc(cid:261) w nieograniczonej ilo(cid:286)ci. A bezpiecze(cid:276)stwo i wolno(cid:286)(cid:252) s(cid:261) jak dwie szale wagi. W pocz(cid:261)tko- wych latach swego (cid:298)ycia dziecko potrzebuje bardzo du(cid:298)o poczucia bezpiecze(cid:276)stwa i dopiero odkrywa, czym jest wolno(cid:286)(cid:252). Z wiekiem ta szala si(cid:266) przechyla i dzieci zaczynaj(cid:261) chcie(cid:252) coraz wi(cid:266)cej wolno(cid:286)ci. Dlatego dziecko raczkuj(cid:261)ce potrzebuje jej niewiele, dwulatek wi(cid:266)cej, a nastolatek chce sam pojecha(cid:252) z kolegami na biwak. Z kolejnych podrozdzia(cid:225)ów dowiesz si(cid:266), jak dba(cid:252) o poczucie bez- piecze(cid:276)stwa, mi(cid:225)o(cid:286)(cid:252) i wolno(cid:286)(cid:252) swoj(cid:261), a przez to tak(cid:298)e swojego dziecka. MI(cid:146)O(cid:165)(cid:109) — kochaj bli(cid:283)niego swego jak siebie sam(cid:200) Zacznijmy od mi(cid:225)o(cid:286)ci jako tej fundamentalnej potrzeby dziecka. (cid:297)eby czu(cid:252) si(cid:266) kochane, dziecko musi odczuwa(cid:252) Twoj(cid:261) bezwarunkow(cid:261) ak- ceptacj(cid:266) jego uczu(cid:252) i potrzeb. Nie b(cid:266)dziesz potrafi(cid:225)a tego prawdziwie zrobi(cid:252), je(cid:286)li najpierw nie zaakceptujesz tego u siebie. Poleć książkęKup książkę Z A C Z N I J O D S I E B I E | 3 7 Powiem Ci, (cid:298)e po warsztatach dla rodziców, w których sama wzi(cid:266)(cid:225)am udzia(cid:225) jako mama 13 lat temu, uwa(cid:298)a(cid:225)am, (cid:298)e potrafi(cid:266) (cid:286)wietnie akceptowa(cid:252) emocje moich dzieci. Bo przecie(cid:298) stosuj(cid:266) zaproponowane zwroty i mam wszystkie narz(cid:266)dzia. Kiedy mój syn troch(cid:266) podrós(cid:225), na moje kolejne „Wygl(cid:261)da na to, (cid:298)e jeste(cid:286) zdenerwowany” zareago- wa(cid:225) gwa(cid:225)townie „Mamo, przesta(cid:276) ju(cid:298) tak do mnie mówi(cid:252)!”. Prawdopodobnie przesadza(cid:225)am w naszej komunikacji z tym zwrotem lub robi(cid:225)am to mechanicznie. Wiem jednak na pewno, (cid:298)e brzmia(cid:225)am sztucznie w(cid:225)a(cid:286)nie dlatego, (cid:298)e nie dawa(cid:225)am mi(cid:225)o(cid:286)ci naj- pierw sobie, nie akceptowa(cid:225)am tego, co prawdziwie czu(cid:225)am i czego potrzebowa(cid:225)am. A sama te(cid:298) odczuwa(cid:225)am irytacj(cid:266). Zamiata(cid:225)am j(cid:261) jednak pod dywan, tylko po to, (cid:298)eby profesjonalnie i idealnie sto- sowa(cid:252) proponowany na warsztatach sposób mówienia. Zdecydowa(cid:225)am wi(cid:266)c, (cid:298)e chc(cid:266) to zmieni(cid:252), i postanowi(cid:225)am, (cid:298)e naj- pierw zaakceptuj(cid:266) swoje emocje, które czu(cid:225)am w tej sytuacji. Oka- za(cid:225)o si(cid:266), (cid:298)e wówczas moje komunikaty zacz(cid:266)(cid:225)y by(cid:252) prawdziwie moje i przesta(cid:225)y by(cid:252) ksi(cid:261)(cid:298)kow(cid:261) regu(cid:225)k(cid:261). A czasem w ogóle nie by(cid:225)y po- trzebne, bo wystarczy(cid:225)o z dzie(cid:252)mi posiedzie(cid:252) i pomilcze(cid:252) lub je tylko przytuli(cid:252). Wyobra(cid:298)am sobie, (cid:298)e pewnie ka(cid:298)dego dnia Twoje dziecko staje przed Tob(cid:261) ze swoim kubeczkiem i mówi: — Mamo! Nape(cid:225)nij mój kubeczek potrzeb. Zauwa(cid:298), pob(cid:261)d(cid:296), przytul, ukochaj, pobaw si(cid:266), wys(cid:225)uchaj, pomó(cid:298). Chcia(cid:225)aby(cid:286) nape(cid:225)ni(cid:252) jego kubeczek, nala(cid:252) ze swojego, ale Twój jest kompletnie pusty lub jest tam taka ma(cid:225)a odrobinka, (cid:298)e ledwo Tobie starcza. Nie po(cid:286)wi(cid:266)casz uwagi sobie, p(cid:266)dzisz gdzie(cid:286) w ko(cid:225)o- wrotku swoich zaj(cid:266)(cid:252), nie przytulasz swojego wewn(cid:266)trznego dziecka, nie kochasz siebie, nie dajesz sobie prawa do rozrywki, nie s(cid:225)uchasz swoich potrzeb, pragnie(cid:276), nie s(cid:225)uchasz swego cia(cid:225)a. Jak mo(cid:298)esz wi(cid:266)c podzieli(cid:252) si(cid:266) czym(cid:286), czego nie masz? Dlatego, pami(cid:266)taj, nape(cid:225)niaj swój kubeczek potrzeb, a w(cid:225)a(cid:286)ciwie dzban, bo by(cid:252) mo(cid:298)e masz do obdzielenia wi(cid:266)cej ni(cid:298) jedno dziecko. Poleć książkęKup książkę 1 5 2 | M A M A W S A M R A Z 152 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mama w sam raz. Jak wrzucić na luz i być w końcu szczęśliwą mamą
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: