Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00112 005218 22589623 na godz. na dobę w sumie
Psychologia sportu dla bystrzaków - ebook/pdf
Psychologia sportu dla bystrzaków - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 304
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8850-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> świat
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
„To świetna książka dla poważnych sportowców. Są w niej opisane wszystkie sytuacje, w których mogą się znaleźć zawodnik i trener. Powinna się znaleźć w szafce każdego sportowca i na biurku każdego trenera”.
Jim Tressel,
główny trener drużyny futbolowej Uniwersytetu Stanu Ohio

Dowiedz się, jak:

Trenuj mięśnie i nie trać głowy!

Czy rzeczywiście możesz poprawić swoje osiągnięcia sportowe za pomocą metod oferowanych przez psychologię? Najwybitniejsi sportowcy i czołowe drużyny na całym świecie od dawna doceniają zalety treningu mentalnego, co wyraźnie przekłada się na ich wyniki. Tylko połowa sukcesu zależy bowiem od Twoich mięśni, reszta to odpowiednie nastawienie psychiczne. W tej książce znajdziesz wiele informacji, które pozwolą Ci efektywniej wykorzystać własne możliwości fizyczne. Poznasz praktyczne techniki i strategie, które będziesz mógł stosować podczas treningów. Dogoń rywali, zrównaj się z nimi, a potem zostaw ich daleko za sobą!

Dr hab. Leif H. Smith jest prezesem firmy Personal Best Consulting, zajmującej się doradztwem w zakresie psychologii sportu i doskonalenia wyników.

Dr Todd M. Kays jest prezesem firmy Athletic Mind Institute, świadczącej usługi doradcze w dziedzinie sportu i doskonalenia wyników.

W książce znajdziesz:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginalny: Sports Psychology For Dummies® Tłumaczenie: Michał Lipa, Beata Pawlak ISBN: 978-83-246-8847-0 Original English language edition Copyright © 2010 by John Wiley Sons Canada, Ltd. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc. Oryginalne angielskie wydanie Copyright © 2010 by John Wiley Sons Canada, Ltd. Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z Wiley Publishing, Inc. Translation copyright © 2014 by Helion S.A. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc., and/or its affiliates in the United States and other countries, and may not be used without written permission. All other trademarks are the property of their respective owners. Wiley Publishing, Inc., is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Polish language edition published by Wydawnictwo Helion. Copyright © 2014. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz-ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/psspby Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorach ....................................................................................................................15 Podzi(cid:218)kowania od autorów ...........................................................................................17 Wprowadzenie ...............................................................................................................19 O ksi(cid:200)(cid:285)ce .........................................................................................................................................19 Konwencje zastosowane w ksi(cid:200)(cid:285)ce ......................................................................................................20 Czego nie czyta(cid:202) ...............................................................................................................................20 Naiwne za(cid:239)o(cid:285)enia ..............................................................................................................................20 Jak podzielona jest ksi(cid:200)(cid:285)ka .................................................................................................................21 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Zdobywanie przewagi — podstawy psychologii sportu .......................................................21 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. Mentalne narz(cid:218)dzia sukcesu ............................................................................................21 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III. W ferworze walki — psychologia sportu w akcji ..............................................................21 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV. Doskonalenie wspó(cid:239)pracy w zespole za pomoc(cid:200) psychologii sportu ....................................22 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V. Psychologia sportu dla trenerów i rodziców ......................................................................22 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VI. Dekalogi ......................................................................................................................22 Ikony wykorzystane w ksi(cid:200)(cid:285)ce .............................................................................................................22 Co dalej ...........................................................................................................................................23 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Zdobywanie przewagi — podstawy psychologii sportu .............................. 25 Rozdzia(cid:239) 1. Wprowadzenie do psychologii sportu .........................................................27 Twoja sekretna bro(cid:241): psychika ...........................................................................................................28 Definicja odporno(cid:258)ci psychicznej ........................................................................................................28 Wyznaczenie w(cid:239)a(cid:258)ciwych celów ..........................................................................................................29 Motywacja ........................................................................................................................................29 Zwi(cid:218)kszanie pewno(cid:258)ci siebie w sporcie i w (cid:285)yciu ..................................................................................30 Gromadzenie narz(cid:218)dzi mentalnych .....................................................................................................30 Psychologia sportu w praktyce ............................................................................................................31 Si(cid:239)a zespo(cid:239)ów ....................................................................................................................................31 Psychologia sportu dla trenerów i rodziców .........................................................................................32 Kup książkęPoleć książkę 6 Psychologia sportu dla bystrzaków Rozdzia(cid:239) 2. Psychika gladiatora. Wzmocnij to, co pod kaskiem ................................... 33 Definicja odporno(cid:258)ci psychicznej ........................................................................................................33 Czym jest odporno(cid:258)(cid:202) psychiczna? ..................................................................................................33 Dlaczego odporno(cid:258)(cid:202) psychiczna jest wa(cid:285)na? ...................................................................................35 Zwi(cid:218)kszanie odporno(cid:258)ci psychicznej: plan ataku ..................................................................................37 Punkt wyj(cid:258)cia: Twoja dzisiejsza odporno(cid:258)(cid:202) psychiczna ....................................................................37 Podejmowanie zobowi(cid:200)za(cid:241) ............................................................................................................38 Przygotowywanie si(cid:218) do konkretnych sytuacji ..................................................................................40 Ocenianie post(cid:218)pów .....................................................................................................................41 Rozdzia(cid:239) 3. Wyznaczanie celów: mierz wysoko i strzelaj celnie ................................... 43 Wyznaczanie efektywnych celów .........................................................................................................43 Wyznaczanie celów .......................................................................................................................44 Konkretyzowanie celów .................................................................................................................46 Wyznaczanie ambitnych celów .......................................................................................................47 Wyznaczanie terminów osi(cid:200)gni(cid:218)cia celów .......................................................................................48 (cid:165)ledzenie post(cid:218)pów w d(cid:200)(cid:285)eniu do celów .............................................................................................48 Przyjmowanie odpowiedzialno(cid:258)ci za w(cid:239)asne wyniki .........................................................................48 Okre(cid:258)lanie sposobu mierzenia post(cid:218)pów .........................................................................................49 Pozwól sobie na modyfikacj(cid:218) celów ................................................................................................50 Rozdzia(cid:239) 4. Rozpal w sobie ogie(cid:241): podtrzymywanie p(cid:239)omienia motywacji ................... 51 Popularne mity dotycz(cid:200)ce motywacji ...................................................................................................51 (cid:189)ród(cid:239)em motywacji mog(cid:200) by(cid:202) inni ludzie ........................................................................................52 S(cid:239)awa i bogactwo s(cid:200) dobrym (cid:283)ród(cid:239)em motywacji .............................................................................52 Motywacja sama w sobie prowadzi do sukcesu ................................................................................52 Definicja motywacji ...........................................................................................................................53 Dwa rodzaje motywacji: wewn(cid:218)trzna i zewn(cid:218)trzna ...........................................................................53 Który rodzaj motywacji jest lepszy? ................................................................................................54 Ocenianie i analizowanie bie(cid:285)(cid:200)cego poziomu motywacji .......................................................................54 Mierzenie poziomu motywacji .......................................................................................................55 Zrozum w(cid:239)asn(cid:200) motywacj(cid:218) ............................................................................................................55 Maksymalizowanie motywacji: jak z ma(cid:239)ego p(cid:239)omienia zrobi(cid:202) wielkie ognisko ........................................56 Bycie ca(cid:239)kowicie szczerym wobec siebie ..........................................................................................57 Rozwa(cid:285)enie powodów, dla których uprawiasz sport ........................................................................57 Skupianie si(cid:218) na zadaniach, nie na ego ...........................................................................................57 Poszukiwanie sposobów do(cid:258)wiadczania sukcesu ..............................................................................58 Zmiana re(cid:285)imu treningów .............................................................................................................58 Otaczanie si(cid:218) wysoko zmotywowanymi lud(cid:283)mi ................................................................................58 Zdyscyplinowanie .........................................................................................................................58 Poszukiwanie wsparcia .................................................................................................................59 Radzenie sobie z b(cid:239)(cid:218)dami ..............................................................................................................59 Pozytywne my(cid:258)lenie ......................................................................................................................59 Pokonywanie przeszkód w utrzymaniu silnej motywacji ........................................................................59 Zmiana roli w dru(cid:285)ynie .................................................................................................................59 Wypalenie ....................................................................................................................................60 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 7 Problemy w innych sferach (cid:285)ycia ....................................................................................................61 Brak zgody z trenerem i kolegami z dru(cid:285)yny ...................................................................................61 Zmiana (cid:285)yciowych priorytetów ......................................................................................................62 Rozdzia(cid:239) 5. Id(cid:283) przez (cid:285)ycie dumnym krokiem — teoria i praktyka zwi(cid:218)kszania pewno(cid:258)ci siebie .......................................................65 Czym jest pewno(cid:258)(cid:202) siebie i dlaczego jest wa(cid:285)na ....................................................................................65 Mity dotycz(cid:200)ce pewno(cid:258)ci siebie ..........................................................................................................66 Cykl pewno(cid:258)ci siebie ..........................................................................................................................68 Pozytywne my(cid:258)lenie ......................................................................................................................68 Podejmowanie ryzyka ...................................................................................................................69 Do(cid:258)wiadczanie sukcesu .................................................................................................................70 Zwi(cid:218)kszanie pewno(cid:258)ci siebie ..............................................................................................................70 Skupianie si(cid:218) na codziennych sukcesach .........................................................................................71 Skupianie si(cid:218) na procesie, a nie na wynikach ..................................................................................72 Pokonywanie przeszkód na drodze do wi(cid:218)kszej pewno(cid:258)ci siebie ............................................................73 Nieudany wyst(cid:218)p ..........................................................................................................................73 Brak miejsca w podstawowym sk(cid:239)adzie dru(cid:285)yny ..............................................................................74 Choroba lub kontuzja ....................................................................................................................75 Niedostateczne przygotowanie .......................................................................................................75 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. Mentalne narz(cid:218)dzia sukcesu ...................... 77 Rozdzia(cid:239) 6. Doskonalenie sztuki koncentracji ...............................................................79 Czym jest skupienie i dlaczego jest wa(cid:285)ne ............................................................................................79 My(cid:258)lenie z rozmachem kontra zamartwianie si(cid:218) drobiazgami: strefy koncentracji ....................................82 Skupianie si(cid:218) na tym, co wa(cid:285)ne ..........................................................................................................82 Istotne przedmioty koncentracji ......................................................................................................83 Nieistotne przedmioty koncentracji .................................................................................................84 Koncentracja jako narz(cid:218)dzie zmniejszania lub eliminowania presji ........................................................87 Pokonywanie przeszkód utrudniaj(cid:200)cych koncentracj(cid:218) ...........................................................................88 My(cid:258)lenie o wynikach .....................................................................................................................88 Uleganie emocjom ........................................................................................................................88 Rozpraszaj(cid:200)ce uwag(cid:218) sprawy pozasportowe ....................................................................................89 Relacje z kibicami, s(cid:218)dziami i trenerami .........................................................................................90 Zwi(cid:218)kszanie koncentracji ...................................................................................................................91 Rozdzia(cid:239) 7. Trening w wyobra(cid:283)ni: wszystko, co musisz wiedzie(cid:202) o tworzeniu wyobra(cid:285)e(cid:241) .................................................................93 Wprowadzenie do tworzenia wyobra(cid:285)e(cid:241) .............................................................................................94 Wyobra(cid:285)enia wewn(cid:218)trzne: z Twojego punktu widzenia ...................................................................94 Wyobra(cid:285)enia zewn(cid:218)trzne: spogl(cid:200)danie na siebie z boku ...................................................................95 Okre(cid:258)lanie preferowanego typu wyobra(cid:285)e(cid:241) ..........................................................................................96 Wyobra(cid:285)enia wizualne: robisz to, co widzisz ...................................................................................96 Kup książkęPoleć książkę 8 Psychologia sportu dla bystrzaków Wyobra(cid:285)enia s(cid:239)uchowe: namacalne d(cid:283)wi(cid:218)ki ....................................................................................97 Wyobra(cid:285)enia fizyczne: czucie ca(cid:239)ym cia(cid:239)em .....................................................................................97 Najwa(cid:285)niejsze cechy idealnych wyobra(cid:285)e(cid:241) ...........................................................................................98 Tworzenie szczegó(cid:239)owych wyobra(cid:285)e(cid:241) .............................................................................................98 Tworzenie wyobra(cid:285)e(cid:241) sukcesu .......................................................................................................99 Pierwsze kroki w tworzeniu wyobra(cid:285)e(cid:241) .............................................................................................100 Co sobie wyobra(cid:285)a(cid:202)? ..................................................................................................................101 Najlepsza pora na tworzenie wyobra(cid:285)e(cid:241) .......................................................................................102 Najlepsze miejsce na tworzenie wyobra(cid:285)e(cid:241) ...................................................................................105 Ocenianie skuteczno(cid:258)ci tworzenia wyobra(cid:285)e(cid:241) ....................................................................................105 Rozdzia(cid:239) 8. Rozmowa z samym sob(cid:200) — nie krzycz na siebie zbyt g(cid:239)o(cid:258)no .................. 109 Skutki dialogu wewn(cid:218)trznego ...........................................................................................................109 Dwa rodzaje dialogu wewn(cid:218)trznego: pozytywny i negatywny ..........................................................110 Wp(cid:239)yw dialogu wewn(cid:218)trznego na uprawianie sportu ......................................................................110 Zmiana kana(cid:239)u: odchodzenie od negatywnego dialogu wewn(cid:218)trznego .................................................113 Zwracanie uwagi na komunikaty wysy(cid:239)ane do siebie ......................................................................113 Zwalczanie negatywnych my(cid:258)li ....................................................................................................114 Zast(cid:218)powanie negatywnych my(cid:258)li pozytywnymi ............................................................................115 Poprawianie w(cid:239)asnych osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202) dzi(cid:218)ki dialogowi wewn(cid:218)trznemu ........................................................116 Prowadzenie dziennika przed treningami .....................................................................................118 Wymy(cid:258)lanie s(cid:239)ów naprowadzaj(cid:200)cych ............................................................................................118 Tworzenie procedur radzenia sobie z niepowodzeniami .................................................................119 Tworzenie pozytywnych wyobra(cid:285)e(cid:241) .............................................................................................120 Rozdzia(cid:239) 9. Kontrolowanie harmonogramu pracy ....................................................... 121 Ró(cid:285)nice mi(cid:218)dzy zarz(cid:200)dzaniem czasem a zarz(cid:200)dzaniem zadaniami ......................................................122 Stara szko(cid:239)a: zarz(cid:200)dzanie czasem .................................................................................................122 Lepszy sposób gospodarowania czasem: zarz(cid:200)dzanie zadaniami ....................................................122 Rozpoznawanie wyznawanych warto(cid:258)ci ............................................................................................124 Ustalanie priorytetów ......................................................................................................................125 W poszukiwaniu straconego czasu ....................................................................................................127 Poczucie odpowiedzialno(cid:258)ci .............................................................................................................128 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III. W ferworze walki — psychologia sportu w akcji ...............................131 Rozdzia(cid:239) 10. Nawyki zwyci(cid:218)zców: jak rytua(cid:239)y zwi(cid:218)kszaj(cid:200) zdolno(cid:258)(cid:202) rywalizacji ......... 133 Wp(cid:239)yw rytua(cid:239)ów na koncentracj(cid:218) i zdolno(cid:258)(cid:202) rywalizacji ......................................................................134 Ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy rytua(cid:239)ami a przes(cid:200)dami ...........................................................................................136 Rytua(cid:239)y najlepszych sportowców ......................................................................................................137 Przyk(cid:239)ad 1. Pierwszy na boisku ...................................................................................................137 Przyk(cid:239)ad 2. Spokojna i zrelaksowana ...........................................................................................138 Przyk(cid:239)ad 3. Filmy i medytacja .....................................................................................................139 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 9 Wymy(cid:258)lanie efektywnych rytua(cid:239)ów na treningi i zawody .....................................................................139 Rytua(cid:239)y na treningi .....................................................................................................................140 Rytua(cid:239)y na czas zawodów ............................................................................................................142 Kiedy i jak modyfikowa(cid:202) rytua(cid:239)y .......................................................................................................145 Rozdzia(cid:239) 11. Radzenie sobie z presj(cid:200): jak igra(cid:202) z ogniem, (cid:285)eby si(cid:218) nie poparzy(cid:202) .......147 Istota presji: czym ona jest i dlaczego si(cid:218) pojawia ...............................................................................147 Oznaki wyst(cid:218)powania presji ........................................................................................................148 Przyczyny presji w sporcie ...........................................................................................................149 O sportowcach, którzy spalaj(cid:200) si(cid:218) pod presj(cid:200) ................................................................................150 Ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy pobudzeniem a presj(cid:200) ..............................................................................................151 Radzenie sobie z presj(cid:200) w stylu zawodowców ....................................................................................154 Skupianie si(cid:218) na bie(cid:285)(cid:200)cym zadaniu ..............................................................................................154 Dobre przygotowanie pod ka(cid:285)dym wzgl(cid:218)dem ................................................................................154 Odpowiedni punkt widzenia ........................................................................................................156 Zmiana wewn(cid:218)trznego dialogu ....................................................................................................156 My(cid:258)lenie o tym, co mo(cid:285)na kontrolowa(cid:202) .........................................................................................157 Prowadzenie dziennika ...............................................................................................................158 Oddychanie i (cid:202)wiczenia rozci(cid:200)gaj(cid:200)ce ............................................................................................159 Rozdzia(cid:239) 12. B(cid:200)d(cid:283) silny — skuteczne zarz(cid:200)dzanie poziomem energii .........................161 Eliminowanie czynników rozpraszaj(cid:200)cych energi(cid:218) ..............................................................................163 Negatywny dialog wewn(cid:218)trzny .....................................................................................................163 Nadmiar emocji ..........................................................................................................................163 Brak przygotowania ....................................................................................................................164 (cid:165)ledzenie poziomu energii ...............................................................................................................165 Podczas treningu ........................................................................................................................166 Przed zawodami .........................................................................................................................166 W czasie rywalizacji ....................................................................................................................166 Zarz(cid:200)dzanie poziomem energii ........................................................................................................167 Identyfikowanie idealnego stanu sprzyjaj(cid:200)cego rywalizacji ..............................................................167 Kumulowanie energii ..................................................................................................................168 Relaksowanie si(cid:218) przed zawodami: walka na luzie .........................................................................169 Rozdzia(cid:239) 13. Radzenie sobie z przeciwno(cid:258)ciami: sztuka odbijania si(cid:218) od dna ............175 Nowe spojrzenie na przegran(cid:200) .........................................................................................................175 Przegrana nie musi by(cid:202) pora(cid:285)k(cid:200) ...................................................................................................176 Ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy byciem pokonanym a oddaniem zwyci(cid:218)stwa ..........................................................176 Pokonywanie kryzysów formy ...........................................................................................................177 Przyczyny kryzysów formy ...........................................................................................................177 Skupianie si(cid:218) na podstawowych kwestiach ....................................................................................178 Uwa(cid:285)no(cid:258)(cid:202) ..................................................................................................................................178 Radzenie sobie z b(cid:239)(cid:218)dami pope(cid:239)nianymi w czasie zawodów ................................................................180 Stan umys(cid:239)u po pope(cid:239)nieniu b(cid:239)(cid:218)du ...............................................................................................180 Rytua(cid:239)y na wypadek pope(cid:239)nienia b(cid:239)(cid:218)du ........................................................................................182 Kup książkęPoleć książkę 10 Psychologia sportu dla bystrzaków Radzenie sobie z kontuzjami ............................................................................................................183 Zapobieganie kontuzjom .............................................................................................................184 Post(cid:218)powanie w przypadku urazów ..............................................................................................186 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV. Doskonalenie wspó(cid:239)pracy w zespole za pomoc(cid:200) psychologii sportu ................................191 Rozdzia(cid:239) 14. Komunikacja w zespole .......................................................................... 193 Mity dotycz(cid:200)ce komunikacji .............................................................................................................194 Komunikacja to tylko s(cid:239)owa .........................................................................................................194 Dopóki mówisz, jeste(cid:258) s(cid:239)yszany ....................................................................................................195 Komunikacja bez s(cid:239)ów .....................................................................................................................196 Mowa cia(cid:239)a ................................................................................................................................196 Ton g(cid:239)osu ..................................................................................................................................198 Stwarzanie warunków dla idealnej komunikacji .................................................................................198 Odpowiedni czas ........................................................................................................................199 Odpowiednie miejsce ..................................................................................................................199 Doskonalenie umiej(cid:218)tno(cid:258)ci komunikacji .............................................................................................200 Nie bierz wszystkiego do siebie ....................................................................................................200 Ostro(cid:285)nie z za(cid:239)o(cid:285)eniami ..............................................................................................................200 Skup si(cid:218) na tera(cid:283)niejszo(cid:258)ci, nie na przesz(cid:239)o(cid:258)ci ...............................................................................201 Nigdy nie mów „nigdy” ani „zawsze” ..........................................................................................202 Rozdzia(cid:239) 15. Prowadzenie zespo(cid:239)u do zwyci(cid:218)stwa: sportowcy jako przywódcy ......... 203 Czym przywództwo jest, a czym nie jest ............................................................................................203 Rozpoznawanie w(cid:239)asnego stylu przywództwa ....................................................................................204 Dyktator ....................................................................................................................................205 Trybun ludowy ...........................................................................................................................205 Przywódca nieingeruj(cid:200)cy .............................................................................................................206 Bycie przywódc(cid:200) w wa(cid:285)nych chwilach ..............................................................................................206 Przed zawodami .........................................................................................................................206 W czasie zawodów .....................................................................................................................207 Po zawodach ..............................................................................................................................208 Poza sezonem ............................................................................................................................208 Podczas treningów ......................................................................................................................209 Poza boiskiem ............................................................................................................................209 Doskonalenie umiej(cid:218)tno(cid:258)ci przywódczych ..........................................................................................211 Zdobywanie zaufania i szacunku .................................................................................................211 Dawanie przyk(cid:239)adu .....................................................................................................................212 Oczekiwanie odpowiedzialno(cid:258)ci od kolegów z dru(cid:285)yny ..................................................................212 Bycie wzorem skutecznego przywódcy ..........................................................................................213 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 11 Rozdzia(cid:239) 16. Rozwijanie wspó(cid:239)pracy w zespole ..........................................................217 Okre(cid:258)lanie misji zespo(cid:239)u ..................................................................................................................218 Formu(cid:239)owanie misji .....................................................................................................................218 Przekonywanie cz(cid:239)onków zespo(cid:239)u do misji ....................................................................................219 Dla trenerów: pomaganie zawodnikom w tworzeniu zgranego zespo(cid:239)u .................................................219 Definiowanie ról i obowi(cid:200)zków graczy ..........................................................................................220 Odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) zespo(cid:239)u za sukces ............................................................................................221 Zmiana sposobu my(cid:258)lenia: zbiorowo(cid:258)(cid:202) zamiast indywidualno(cid:258)ci .....................................................222 Panowanie nad ego zawodników .................................................................................................223 Dla zawodników: stawianie zespo(cid:239)u na pierwszym miejscu .................................................................224 Poznawanie kolegów z dru(cid:285)yny ...................................................................................................224 Poznawanie i akceptowanie roli w dru(cid:285)ynie ..................................................................................225 Przyjmowanie odpowiedzialno(cid:258)ci za swoje sukcesy i pora(cid:285)ki ..........................................................226 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V. Psychologia sportu dla trenerów i rodziców ........................................ 229 Rozdzia(cid:239) 17. Trenowanie wspó(cid:239)czesnego sportowca .................................................231 Zwi(cid:218)kszanie koncentracji sportowców ...............................................................................................232 Przygotowywanie sportowców do treningów .................................................................................232 Podtrzymywanie koncentracji sportowców ....................................................................................233 Obserwowanie i ocenianie koncentracji zawodników ......................................................................234 Rozwijanie zdolno(cid:258)ci radzenia sobie z presj(cid:200) .....................................................................................235 Symulowanie rywalizacji .............................................................................................................235 Tworzenie wyobra(cid:285)e(cid:241) przed, w trakcie i po treningu .....................................................................236 Wymy(cid:258)lanie (cid:202)wicze(cid:241) b(cid:218)d(cid:200)cych (cid:283)ród(cid:239)em presji ...............................................................................238 Motywowanie sportowców ...............................................................................................................238 Pokazywanie ogólnego obrazu sytuacji .........................................................................................239 Planowanie szybkich treningów ...................................................................................................240 Poszukiwanie inspiracji ...............................................................................................................241 Zach(cid:218)canie zawodników do pracy zespo(cid:239)owej ...................................................................................242 Codzienne omawianie wspólnej misji ............................................................................................243 Pokazywanie, (cid:285)e zespó(cid:239) jest lepszy od jednostki .............................................................................244 Nie ograniczaj si(cid:218) do mówienia o pracy zespo(cid:239)owej .......................................................................245 Rozdzia(cid:239) 18. Wychowywanie sportowca: nie ograniczaj si(cid:218) do kibicowania ..............247 Ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy motywacj(cid:200) Twoj(cid:200) a Twojego dziecka .......................................................................248 Zach(cid:218)canie dzieci zamiast zmuszania ich ..........................................................................................250 Przygotowywanie dziecka do rywalizacji ...........................................................................................251 Zapytaj dziecko, czego potrzebuje ...............................................................................................251 Przedmeczowe przypomnienia i zach(cid:218)ty .......................................................................................251 Podkre(cid:258)lanie znaczenia wysi(cid:239)ku ...................................................................................................252 Skupianie si(cid:218) na przyjemno(cid:258)ci .....................................................................................................253 Kup książkęPoleć książkę 12 Psychologia sportu dla bystrzaków Kibicowanie dziecku .......................................................................................................................253 Wiwatuj, ale nie krzycz ...............................................................................................................253 Przestrzegaj zasady 24 godzin .....................................................................................................254 Pozwól trenerowi trenowa(cid:202) ..........................................................................................................254 Miej poczucie humoru ................................................................................................................255 B(cid:200)d(cid:283) cierpliwy wobec s(cid:218)dziów .....................................................................................................255 Nie szukaj winnych .....................................................................................................................255 Miej na uwadze wiek dziecka i poziom jego umiej(cid:218)tno(cid:258)ci ...............................................................256 B(cid:200)d(cid:283) wzorem do na(cid:258)ladowania ....................................................................................................256 Ucz, ale nie praw kaza(cid:241) ..............................................................................................................256 Radzenie sobie z wypaleniem u sportowców ......................................................................................257 Rozmowa z dzieckiem, które chce zrezygnowa(cid:202) z uprawiania sportu ...................................................259 Poszukiwanie najlepszej decyzji ...................................................................................................260 Zachowywanie dystansu .............................................................................................................260 Wybór odpowiedniego momentu ..................................................................................................261 Odchodzenie z klas(cid:200) ...................................................................................................................263 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VI. Dekalogi ...............................................265 Rozdzia(cid:239) 19. Dziesi(cid:218)(cid:202) sposobów stosowania psychologii sportu w biurze ................ 267 Przygotowywanie si(cid:218) do pracy ..........................................................................................................267 Definiowanie sukcesu zawodowego ...................................................................................................268 Równowa(cid:285)enie pracy i (cid:285)ycia ............................................................................................................269 Koncentrowanie si(cid:218) mimo czynników rozpraszaj(cid:200)cych ........................................................................270 Zrób przerw(cid:218) i uwolnij si(cid:218) od stresu .................................................................................................270 Skuteczne dzia(cid:239)anie pod presj(cid:200) .........................................................................................................272 Wymy(cid:258)lanie efektywnych rytua(cid:239)ów ....................................................................................................272 Skupianie si(cid:218) na zadaniach, nie wynikach .........................................................................................273 Radzenie sobie z konfliktami i przeciwno(cid:258)ciami w miejscu pracy .........................................................273 Tworzenie grupy wsparcia ...............................................................................................................275 Rozdzia(cid:239) 20. Dziesi(cid:218)(cid:202) sposobów na bycie lepszym zawodnikiem ............................... 277 Oce(cid:241) swoj(cid:200) aktualn(cid:200) pozycj(cid:218) ............................................................................................................277 Wiedz, co Ci(cid:218) motywuje ..................................................................................................................278 Okre(cid:258)l swoje cele .............................................................................................................................278 Opracuj plan dzia(cid:239)ania ....................................................................................................................279 Doskonal si(cid:218) stopniowo i konsekwentnie ...........................................................................................279 Codziennie (cid:202)wicz swój umys(cid:239) ...........................................................................................................279 Rozwijaj swoje umiej(cid:218)tno(cid:258)ci fizyczne ................................................................................................280 Ulepszaj metody pracy ....................................................................................................................280 Zwi(cid:218)kszaj i podtrzymuj kondycj(cid:218) ......................................................................................................281 Szukaj (cid:283)róde(cid:239) presji .........................................................................................................................281 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 13 Rozdzia(cid:239) 21. Dziesi(cid:218)(cid:202) sposobów radzenia sobie ze stresem ......................................283 Ustalaj priorytety ............................................................................................................................283 Szukaj równowagi ...........................................................................................................................284 Medytuj .........................................................................................................................................284 Korzystaj z wyobra(cid:285)e(cid:241) .....................................................................................................................285 Kontroluj my(cid:258)li i emocje ..................................................................................................................286 (cid:109)wicz .............................................................................................................................................286 Wysypiaj si(cid:218) ...................................................................................................................................287 Stwórz grup(cid:218) wsparcia .....................................................................................................................288 (cid:165)miej si(cid:218) .........................................................................................................................................288 Okazuj wdzi(cid:218)czno(cid:258)(cid:202) ........................................................................................................................289 Rozdzia(cid:239) 22. Dziesi(cid:218)(cid:202) sposobów wychowywania sportowca ......................................291 Podejmowanie decyzji o specjalizacji ................................................................................................291 Wybór odpowiedniej ligi ..................................................................................................................292 Rozmowa z dzieckiem po przegranej ................................................................................................293 B(cid:200)d(cid:283) kibicem, nie trenerem ..............................................................................................................294 Wiwatuj, ale nie krzycz ....................................................................................................................294 Rozmawianie z trenerem ..................................................................................................................295 Nagradzanie tego, co wa(cid:285)ne .............................................................................................................295 Gospodarowanie czasem i pieni(cid:218)dzmi ...............................................................................................296 Koncentracja na zdobywaniu umiej(cid:218)tno(cid:258)ci (cid:285)yciowych .........................................................................297 (cid:191)yj w(cid:239)asnym (cid:285)yciem, a nie (cid:285)yciem dziecka ........................................................................................297 Skorowidz ....................................................................................................................299 Kup książkęPoleć książkę 14 Psychologia sportu dla bystrzaków Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 1: Wprowadzenie do psychologii sportu 27 Rozdzia(cid:239) 1 Wprowadzenie do psychologii sportu W tym rozdziale: (cid:377) wszystko, co psychologia sportu mo(cid:285)e dla Ciebie zrobi(cid:202); (cid:377) postrzeganie psychiki jako narz(cid:218)dzia d(cid:200)(cid:285)enia do sukcesu; (cid:377) wykorzystanie psychologii sportu w przygotowaniach do rywalizacji; (cid:377) wykorzystanie psychologii sportu w zespole; (cid:377) korzystanie z psychologii sportu przez rodziców i trenerów. P rawdopodobnie s(cid:239)ysza(cid:239)e(cid:258) o wybitnych sportowcach pracuj(cid:200)cych z psychologami sportu i o zawodowych dru(cid:285)ynach zatrudniaj(cid:200)cych psychologów na etacie. Ale czym dok(cid:239)adnie jest psychologia sportu i czy naprawd(cid:218) jest zarezerwowana wy(cid:239)(cid:200)cznie dla profesjonalistów? Psychologia sportu to po prostu praktyczne zastosowanie zasad psychologii w sporcie. Dzi(cid:218)ki niej sportowcy mog(cid:200) poprawi(cid:202) swoje wyniki. Z ca(cid:239)(cid:200) pewno(cid:258)ci(cid:200) nie jest przeznaczona tylko dla zawodowców. Tak naprawd(cid:218) obserwujemy stosowanie jej na ró(cid:285)nych etapach sportowej kariery. Jest przydatnym narz(cid:218)dziem dla uprawiaj(cid:200)cych sport dzieci i m(cid:239)odzie(cid:285)y oraz osób doros(cid:239)ych, a tak(cid:285)e trenerów, rodziców, administratorów, lekarzy sportowych, trenerów zajmuj(cid:200)cych si(cid:218) wyszkoleniem fizycznym, dietetyków i fizjoterapeutów. Znajduje zastosowanie zarówno w bardzo popularnych dyscyplinach sportu — takich jak pi(cid:239)ka no(cid:285)na, futbol ameryka(cid:241)ski, golf i tenis — jak i tych, które ciesz(cid:200) si(cid:218) mniejszym zainteresowaniem, takich jak judo, jazda na snowboardzie, szermierka i krykiet. Psychologia sportu przydaje si(cid:218) tak(cid:285)e w dziedzinach niezwi(cid:200)zanych ze sportem, na przyk(cid:239)ad medycynie, edukacji, biznesie, polityce, zarz(cid:200)dzaniu i wojskowo(cid:258)ci. Mo(cid:285)liwo(cid:258)ci jej zastosowania oraz wynikaj(cid:200)ce z tego korzy(cid:258)ci rosn(cid:200) nieustannie, a korzystanie z jej dobrodziejstw jest niezwykle fascynuj(cid:200)c(cid:200) przygod(cid:200). Na szcz(cid:218)(cid:258)cie nie musisz p(cid:239)aci(cid:202) tysi(cid:218)cy dolarów za us(cid:239)ugi osobistego psychologa sportu. Maj(cid:200)c t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), mo(cid:285)esz zyska(cid:202) przewag(cid:218) nad innymi sportowcami i wykorzysta(cid:202) w pe(cid:239)ni swój sportowy potencja(cid:239). Kup książkęPoleć książkę 28 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I: Zdobywanie przewagi — podstawy psychologii sportu Twoja sekretna bro(cid:241): psychika Najwspanialszym narz(cid:218)dziem ka(cid:285)dego sportowca jest psychika. Mózg, ten cudowny organ reguluj(cid:200)cy oddech, kontroluj(cid:200)cy prac(cid:218) serca i zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cy ca(cid:239)ym cia(cid:239)em, jest (cid:283)ród(cid:239)em wszystkich sportowych sukcesów. Wszyscy wiemy, (cid:285)e talent i warunki fizyczne odgrywaj(cid:200) decyduj(cid:200)c(cid:200) rol(cid:218) w karierze sportowej, ale ma(cid:239)o kto zdaje sobie spraw(cid:218) ze znaczenia psychiki oraz sposobu korzystania z niej. Tak naprawd(cid:218) psychika jest jednym z najdoskonalszych elementów Twojego wyposa(cid:285)enia sportowego, jakie kiedykolwiek znajd(cid:200) si(cid:218) w Twojej dyspozycji. Mo(cid:285)e zrobi(cid:202) z Ciebie mistrza albo z(cid:239)ama(cid:202) Ci(cid:218) ju(cid:285) na starcie. Kiedy poznasz si(cid:239)(cid:218) psychiki i nauczysz si(cid:218) z niej korzysta(cid:202), od razu poprawisz swoje wyniki sportowe. Psychologia sportu pomo(cid:285)e Ci w: (cid:57) kontrolowaniu tremy; (cid:57) wykorzystywaniu wyobra(cid:285)e(cid:241) do poprawiania wyników; (cid:57) zwi(cid:218)kszaniu i utrzymywaniu pewno(cid:258)ci siebie; (cid:57) podnoszeniu poziomu motywacji i utrzymywaniu go; (cid:57) relaksowaniu si(cid:218) pod presj(cid:200); (cid:57) wyznaczaniu celów i d(cid:200)(cid:285)eniu do nich; (cid:57) zarz(cid:200)dzaniu energi(cid:200); (cid:57) utrzymywaniu wyników na sta(cid:239)ym poziomie dzi(cid:218)ki regularnym treningom; (cid:57) odzyskiwaniu formy po kontuzjach i niepowodzeniach; (cid:57) zarz(cid:200)dzaniu konfliktami z trenerami i kolegami z dru(cid:285)yny oraz rozwi(cid:200)zywaniu ich; (cid:57) wywo(cid:239)ywaniu i jak najd(cid:239)u(cid:285)szym utrzymywaniu skupienia w najwa(cid:285)niejszych momentach. Definicja odporno(cid:258)ci psychicznej Je(cid:285)eli uprawiasz sport od d(cid:239)u(cid:285)szego czasu, prawdopodobnie spotka(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) ju(cid:285) z terminem odporno(cid:258)(cid:202) psychiczna. Zwykle oznacza ona: (cid:57) wytrzyma(cid:239)o(cid:258)(cid:202) i zdolno(cid:258)(cid:202) stawiania czo(cid:239)a przeciwno(cid:258)ciom; (cid:57) motywacj(cid:218) do osi(cid:200)gania jak najlepszych wyników bez wzgl(cid:218)du na okoliczno(cid:258)ci; (cid:57) zdolno(cid:258)(cid:202) skupiania si(cid:218) na bie(cid:285)(cid:200)cym zadaniu w decyduj(cid:200)cych momentach (cid:57) umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) zachowania pewno(cid:258)ci siebie pod presj(cid:200) rywalizacji. Fundamentem odporno(cid:258)ci psychicznej jest wytrzyma(cid:239)o(cid:258)(cid:202) fizyczna. Innymi s(cid:239)owy, je(cid:258)li chcesz by(cid:202) odporny psychicznie, musisz najpierw zadba(cid:202) o kondycj(cid:218) i wytrzyma(cid:239)o(cid:258)(cid:202) fizyczn(cid:200). W zasadzie nie mo(cid:285)na by(cid:202) odpornym psychicznie, kiedy cia(cid:239)o jest wyczerpane rywalizacji; Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 1: Wprowadzenie do psychologii sportu 29 i brakuje mu sprawno(cid:258)ci. Je(cid:285)eli zatem chcesz przyst(cid:200)pi(cid:202) do zwi(cid:218)kszania odporno(cid:258)ci psychicznej, zadbaj najpierw o kondycj(cid:218) fizyczn(cid:200) i uporz(cid:200)dkuj swoje (cid:285)ycie. Wi(cid:218)cej informacji na temat zwi(cid:218)kszania odporno(cid:258)ci psychicznej znajdziesz w rozdziale 2. Wyznaczenie w(cid:239)a(cid:258)ciwych celów Je(cid:285)eli chcesz by(cid:202) skutecznym i produktywnym sportowcem, musisz umie(cid:202) wyznacza(cid:202) sobie cele i osi(cid:200)ga(cid:202) je. Mo(cid:285)e si(cid:218) wydawa(cid:202), (cid:285)e jest to umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202), któr(cid:200) (cid:239)atwo opanowa(cid:202), ale je(cid:258)li nie masz odpowiedniego wzoru do na(cid:258)ladowania lub mentora, prawdopodobnie przypominasz pod tym wzgl(cid:218)dem wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi: wyznaczasz cele metod(cid:200) prób i b(cid:239)(cid:218)dów. To mo(cid:285)e by(cid:202) ca(cid:239)kiem niez(cid:239)e podej(cid:258)cie, o ile nie d(cid:200)(cid:285)ysz do wybitno(cid:258)ci w sporcie, ale sam fakt, (cid:285)e czytasz t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), (cid:258)wiadczy o tym, (cid:285)e jest inaczej. i zaplanuj odpowiednie dzia(cid:239)ania od ko(cid:241)ca. Oto kilka wskazówek, które u(cid:239)atwi(cid:200) Ci wyznaczenie celów w sporcie: (cid:57) Zaczynaj z my(cid:258)l(cid:200) o ostatecznym wyniku. Zastanów si(cid:218), co chcesz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) (cid:57) Wyznaczaj sobie terminy i ramy czasowe realizacji celów, aby utrzyma(cid:202) (cid:57) Po wyznaczeniu celów skup si(cid:218) na procesach (na tym, w jaki sposób (cid:57) Dbaj o to, by cele by(cid:239)y wymierne. Na przyk(cid:239)ad zamiast mówi(cid:202), (cid:285)e chcesz motywacj(cid:218) na wysokim poziomie. zamierzasz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) cele). „by(cid:202) szybszy”, powiedz, (cid:285)e zamierzasz poprawi(cid:202) swój czas w biegu na 100 metrów o 0,5 sekundy. Ci(cid:218) doprowadzi(cid:202) do osi(cid:200)gni(cid:218)cia drugich. (cid:57) Wyznaczaj cele krótko- i d(cid:239)ugookresowe. Realizacja tych pierwszych powinna (cid:57) Opowiadaj ludziom o swoich celach. Im wi(cid:218)cej osób b(cid:218)dzie o nich wiedzia(cid:239)o, tym wi(cid:218)ksze b(cid:218)dziesz mia(cid:239) wsparcie i tym wi(cid:218)ksze b(cid:218)dziesz odczuwa(cid:239) zobowi(cid:200)zanie do ich osi(cid:200)gni(cid:218)cia. Wi(cid:218)cej wskazówek dotycz(cid:200)cych wyznaczania celów znajdziesz w rozdziale 3. Motywacja Sportowiec musi rozumie(cid:202) si(cid:239)y, które ka(cid:285)(cid:200) mu uczestniczy(cid:202) w sportowej walce. Przyczyny, dla których uprawiasz dan(cid:200) dyscyplin(cid:218), maj(cid:200) charakter osobisty. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) sportowców mówi, (cid:285)e ich si(cid:239)(cid:200) nap(cid:218)dow(cid:200) jest ch(cid:218)(cid:202) rywalizacji. Uwielbiaj(cid:200), kiedy ich osi(cid:200)gni(cid:218)cia s(cid:200) porównywane z dokonaniami konkurentów. Bez wzgl(cid:218)du na to, czy mówimy o koszykówce, czy badmintonie, (cid:283)ród(cid:239)em motywacji zawodników jest pragnienie rywalizacji. Motywacja wynikaj(cid:200)ca z czynników zewn(cid:218)trznych, takich jak pieni(cid:200)dze, s(cid:239)awa czy popularno(cid:258)(cid:202), jest bardziej problematyczna, poniewa(cid:285) zanika, gdy te czynniki powszedniej(cid:200). Oczywi(cid:258)cie mog(cid:200) one na krótko zwi(cid:218)kszy(cid:202) motywacj(cid:218) sportowca, ale z bada(cid:241) naukowych wynika, (cid:285)e najwi(cid:218)kszym (cid:283)ród(cid:239)em motywacji jest w(cid:239)a(cid:258)nie ch(cid:218)(cid:202) rywalizacji. Kup książkęPoleć książkę 30 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I: Zdobywanie przewagi — podstawy psychologii sportu Motywacja na przemian ro(cid:258)nie i spada, wi(cid:218)c staraj si(cid:218) nie zniech(cid:218)ca(cid:202), kiedy odkryjesz, (cid:285)e nie jeste(cid:258) wystarczaj(cid:200)co zmotywowany. Jej spadek mo(cid:285)e si(cid:218) przydarzy(cid:202) ka(cid:285)demu sportowcowi. Nawet najwi(cid:218)ksi mistrzowie miewaj(cid:200) okresy braku motywacji. Kluczem do sukcesu jest umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) stawiania czo(cid:239)a takim zanikom. Musisz zna(cid:202) najcz(cid:218)stsze przyczyny spadku motywacji, umie(cid:202) rozpoznawa(cid:202) zapowiadaj(cid:200)ce go symptomy ostrzegawcze oraz mie(cid:202) w zanadrzu strategi(cid:218) umo(cid:285)liwiaj(cid:200)c(cid:200) odzyskanie motywacji. Niezb(cid:218)dne informacje na ten temat oraz wiele innych wiadomo(cid:258)ci znajdziesz w rozdziale 4. Zwi(cid:218)kszanie pewno(cid:258)ci siebie w sporcie i w (cid:285)yciu Jednym z cudownych aspektów zasad i technik psychologii sportu jest to, (cid:285)e znajduj(cid:200) one zastosowanie zarówno na polu rywalizacji, jak i poza nim. Pomagaj(cid:200) bowiem zwi(cid:218)kszy(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202) siebie, której stopniowy wzrost jest (cid:283)ród(cid:239)em poprawy wyników w sporcie i w (cid:285)yciu codziennym. Im bardziej pewny siebie jeste(cid:258), tym wi(cid:218)ksze ryzyko sk(cid:239)onny jeste(cid:258) podejmowa(cid:202) i tym cz(cid:218)(cid:258)ciej do(cid:258)wiadczasz pozytywnych konsekwencji oraz otrzymujesz nagrody. Wszyscy odnosz(cid:200)cy sukcesy sportowcy wiedz(cid:200), (cid:285)e gdy s(cid:200) pewni siebie i odpr(cid:218)(cid:285)eni, maj(cid:200) znacznie wi(cid:218)ksze szanse odniesienia sukcesu, nawet je(cid:258)li ich przygotowanie i sprawno(cid:258)(cid:202) fizyczna s(cid:200) takie same. Pewno(cid:258)(cid:202) siebie pozwala dzia(cid:239)a(cid:202), rywalizowa(cid:202) i wykorzystywa(cid:202) ca(cid:239)y Twój potencja(cid:239). Ponadto zmienia si(cid:218) ona i rozwija z czasem — nie jest tak, (cid:285)e albo mamy absolutn(cid:200) pewno(cid:258)(cid:202) siebie, albo jeste(cid:258)my jej ca(cid:239)kowicie pozbawieni. W rozdziale 5. poka(cid:285)emy Ci sztuk(cid:218) i technik(cid:218) budowania prawdziwej pewno(cid:258)ci siebie. Postaramy si(cid:218) wyrugowa(cid:202) przypuszczenia i domys(cid:239)y z procesu jej zwi(cid:218)kszania i damy Ci solidne podstawy do poprawiania wyników w sporcie i w (cid:285)yciu codziennym. Poka(cid:285)emy te(cid:285), jak sobie radzi(cid:202) w chwilach spadku pewno(cid:258)ci siebie. Twoim celem powinno by(cid:202) wyd(cid:239)u(cid:285)anie czasu, w którym jeste(cid:258) bardzo pewny siebie, kosztem czasu, w którym jest inaczej. Gromadzenie narz(cid:218)dzi mentalnych Rozwijaj(cid:200)c umys(cid:239) dzi(cid:218)ki treningowi psychologicznemu, powiniene(cid:258) zgromadzi(cid:202) zestaw „narz(cid:218)dzi mentalnych”, obejmuj(cid:200)cych techniki i strategie niezb(cid:218)dne do wzmocnienia psychiki. Podobnie jak przy u(cid:285)yciu odpowiednich urz(cid:200)dze(cid:241) mo(cid:285)na wytrenowa(cid:202) mi(cid:218)(cid:258)nie, tak za pomoc(cid:200) tych narz(cid:218)dzi mo(cid:285)esz poprawi(cid:202) swoj(cid:200) kondycj(cid:218) psychiczn(cid:200). Koncentracja jest jedn(cid:200) z najwa(cid:285)niejszych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, które trzeba zdoby(cid:202), aby odnie(cid:258)(cid:202) sukces w sporcie. Jest jednym z najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykanych atutów wybitnych sportowców, a jej brak jest g(cid:239)ówn(cid:200) przyczyn(cid:200) pomy(cid:239)ek, b(cid:239)(cid:218)dów i niezdolno(cid:258)ci do dzia(cid:239)ania pod presj(cid:200). W rozdziale 6. przedstawimy narz(cid:218)dzia, dzi(cid:218)ki którym podniesiesz swój poziom skupienia. Tworzenie wyobra(cid:285)e(cid:241) pomaga zwi(cid:218)ksza(cid
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Psychologia sportu dla bystrzaków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: