Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00103 003721 21342334 na godz. na dobę w sumie
Hiszpański dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany - ebook/pdf
Hiszpański dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2756-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Dowiedz się, jak:

Z lekkością pisz i mów po hiszpańsku!

Chciałbyś popracować nad umiejętnością pisania w języku hiszpańskim? Ten przyjazny dla użytkownika podręcznik zawiera wiele praktycznych przykładów i przydatnych ćwiczeń, dzięki którym odkryjesz mowę rodowitych Hiszpanów. Będziesz miał okazję poznać nowe słownictwo, liczebniki i czasy, dzięki którym bardzo szybko opanujesz hiszpański styl i zaczniesz sprawnie pisać w tym języku. Ponadto znajdziesz tu wiele tabel, które wyjaśnią Ci koniugację hiszpańskich czasowników każdego typu, jak również słownik dwujęzyczny hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański!

W książce:


Gail Stein uczyła języków obcych przez ponad 30 lat. Jest autorką takich książek, jak CliffsStudySolver Spanish I i Spanish II oraz Webster’s New World Spanish Grammar Handbook.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Intermediate Spanish For Dummies Tłumaczenie: Olga Miarowska ISBN: 978-83-283-2755-9 Copyright © 2008 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with John Wiley Sons, Inc. Oryginalne angielskie wydanie © 2008 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2017 by Helion SA Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, Dla Bystrzaków, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used by permission. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, Dla Bystrzaków, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/hissby Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorce ......................................................................................................................13 Podziękowania od autorki .............................................................................................15 Wstęp ............................................................................................................................17 O książce .........................................................................................................................................17 Konwencje zastosowane w książce ......................................................................................................18 Naiwne założenia ..............................................................................................................................19 Jak podzielona jest ta książka .............................................................................................................19 Część I: Przegląd podstawowych informacji ....................................................................................19 Część II: Tu i teraz, czyli czas teraźniejszy .....................................................................................20 Część III: Piszemy w sposób jasny i konkretny ................................................................................20 Część IV: To, co było, i to, co będzie, czyli czasy przeszłe i przyszłe ................................................20 Część V: Dekalogi ........................................................................................................................20 Część VI: Dodatki ........................................................................................................................20 Ikony użyte w książce ........................................................................................................................21 Co dalej ...........................................................................................................................................21 Część I: Przegląd podstawowych informacji ................... 23 Rozdział 1: Liczebniki w życiu codziennym ...................................................................25 Liczebniki ........................................................................................................................................25 Liczebniki główne .........................................................................................................................26 Liczebniki porządkowe .................................................................................................................29 Tworzymy daty .................................................................................................................................32 Dni tygodnia ................................................................................................................................32 Miesiące ......................................................................................................................................33 Zapisywanie dat ...........................................................................................................................34 Podajemy czas ..................................................................................................................................36 Klucz odpowiedzi .............................................................................................................................39 Poleć książkęKup książkę 6 Hiszpański dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany Rozdział 2: Wybieramy odpowiednią część mowy ....................................................... 41 Identyfikujemy i stosujemy różne części mowy ......................................................................................41 Rzeczowniki .................................................................................................................................42 Zaimki ........................................................................................................................................43 Czasowniki ..................................................................................................................................44 Przymiotniki ................................................................................................................................45 Przysłówki ...................................................................................................................................46 Korzystamy ze słownika dwujęzycznego ..............................................................................................47 Klucz odpowiedzi .............................................................................................................................50 Część II: Tu i teraz, czyli czas teraźniejszy .................... 53 Rozdział 3: Odkrywamy tajemnice rodzaju .................................................................. 55 Związek rodzaju z rodzajnikiem określonym .......................................................................................55 Formy rodzajników określonych .....................................................................................................56 Zastosowanie rodzajników określonych ..........................................................................................56 Pomijanie rodzajników określonych ................................................................................................58 Łączenie rodzajnika określonego z przyimkiem ...............................................................................58 Nijakie lo .....................................................................................................................................58 Związek rodzaju z rodzajnikiem nieokreślonym ...................................................................................59 Formy rodzajników nieokreślonych .................................................................................................59 Pomijanie rodzajników nieokreślonych ...........................................................................................59 Przymiotniki i zaimki wskazujące .......................................................................................................61 Przymiotniki wskazujące ...............................................................................................................61 Zaimki wskazujące .......................................................................................................................62 Rodzaj męski i rodzaj żeński rzeczowników w liczbie pojedynczej .........................................................64 Rzeczowniki „na opak” .................................................................................................................64 Jedna forma dla obu rodzajów .......................................................................................................65 Różne znaczenia w zależności od rodzaju .......................................................................................65 Wyjątki ........................................................................................................................................66 Liczba mnoga rzeczowników ..............................................................................................................67 To moje! Określanie przynależności ...................................................................................................69 Przyimek de .................................................................................................................................69 Przymiotniki dzierżawcze ..............................................................................................................70 Zaimki dzierżawcze ......................................................................................................................71 Klucz odpowiedzi .............................................................................................................................73 Rozdział 4: Piszemy w czasie teraźniejszym ................................................................ 77 Zaimki podmiotowe ..........................................................................................................................77 Zaimki podmiotowe w praktyce .....................................................................................................78 Pomijanie zaimków podmiotowych ................................................................................................80 Pisanie (i mówienie) w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego .........................................................81 Czasowniki regularne ....................................................................................................................81 Czasowniki ze zmianami w pisowni ................................................................................................84 Czasowniki ze zmianami w temacie ................................................................................................85 Poleć książkęKup książkę Spis treści 7 Czasowniki ze zmianami zarówno w pisowni, jak i w temacie ...........................................................88 Czasowniki nieregularne ................................................................................................................89 Zwroty z czasownikami nieregularnymi ..........................................................................................93 Klucz odpowiedzi .............................................................................................................................96 Rozdział 5: Uzyskiwanie odpowiedzi na poprawnie zadane pytania .............................99 Zadawanie pytań w języku hiszpańskim ..............................................................................................99 Pytania ogólne, czyli odpowiedzi „tak” lub „nie” .........................................................................100 Pytania szczegółowe, czyli uzyskiwanie informacji .........................................................................101 Odpowiedzi „tak” lub „nie” w języku hiszpańskim ............................................................................106 Odpowiadamy „tak” ...................................................................................................................106 Odpowiadamy „nie” ...................................................................................................................106 Udzielanie bardziej szczegółowych odpowiedzi .............................................................................110 Klucz odpowiedzi ...........................................................................................................................113 Rozdział 6: Wyrażanie czynności wykonywanej w danej chwili .................................115 Gerundio, czyli dodając -ąc lub -ący ....................................................................................................115 Tworzenie gerundio dla czasowników regularnych .............................................................................116 Tworzenie gerundio dla czasowników ze zmianami w temacie i czasowników nieregularnych ...................117 Wyrażanie czynności trwającej .........................................................................................................118 Czasownik estar ..........................................................................................................................119 Inne czasowniki ..........................................................................................................................120 Klucz odpowiedzi ...........................................................................................................................123 Rozdział 7: Wyrażanie siebie poprzez tryb łączący .....................................................125 Tworzenie form czasu teraźniejszego trybu łączącego .........................................................................126 Czasowniki regularne ..................................................................................................................126 Czasowniki nieregularne w pierwszej osobie liczby pojedynczej ......................................................127 Czasowniki ze zmianami w pisowni ..............................................................................................129 Czasowniki ze zmianami w temacie ..............................................................................................130 Czasowniki ze zmianami w pisowni i w temacie ...............................................................................131 Czasowniki nieregularne ..............................................................................................................132 Zastosowanie trybu łączącego ..........................................................................................................134 Po konstrukcjach bezosobowych ..................................................................................................135 Po czasownikach wyrażających życzenia, emocje, potrzeby, rozkazy i wątpliwości ............................138 Po przymiotnikach wyrażających uczucia i wrażenia ......................................................................140 W zdaniach względnych ..............................................................................................................141 Klucz odpowiedzi ...........................................................................................................................143 Część III: Piszemy w sposób jasny i konkretny ............. 147 Rozdział 8: Kolorowanie zdań przymiotnikami i przysłówkami ...................................149 Opisywanie osób i przedmiotów za pomocą przymiotników ................................................................149 Związek zgody między przymiotnikiem a rzeczownikiem lub zaimkiem ...........................................150 Miejsce przymiotnika w zdaniu ....................................................................................................155 Formy skrócone przymiotników ....................................................................................................156 Poleć książkęKup książkę 8 Hiszpański dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany Opisywanie czasowników za pomocą przysłówków ............................................................................158 Tworzenie przysłówków od przymiotników ...................................................................................158 Wyrażenia przyimkowe (con + rzeczownik) .................................................................................159 Przysłówki pierwotne i wyrażenia przysłówkowe ...........................................................................159 Miejsce przysłówka w zdaniu .......................................................................................................162 Porównania: bardziej, mniej, tak samo ..............................................................................................162 Zdania porównawcze: stopień równy przymiotników i przysłówków ...............................................162 Zdania porównawcze: stopień wyższy przymiotników i przysłówków ..............................................163 Zdania porównawcze: stopień najwyższy przymiotników i przysłówków ..........................................163 Przymiotniki nieregularne w stopniu wyższym i najwyższym ..........................................................164 Stopień najwyższy bezwzględny ― absolutnie naj! ........................................................................166 Klucz odpowiedzi ...........................................................................................................................168 Rozdział 9: Wedle rozkazu! ......................................................................................... 171 Tryb rozkazujący ............................................................................................................................171 Formułowanie poleceń w sposób formalny ...........................................................................................172 Czasowniki regularne ..................................................................................................................173 Czasowniki częściowo i całkowicie nieregularne ............................................................................174 Formułowanie poleceń w sposób nieformalny ....................................................................................177 Polecenia dla drugiej osoby liczby pojedynczej (tú) .....................................................................178 Polecenia dla drugiej osoby liczby mnogiej (vosotros) ....................................................................183 Klucz odpowiedzi ...........................................................................................................................189 Rozdział 10: Krótko i na temat: zaimki dopełnienia ................................................... 193 Stosowanie zaimków dopełnienia bliższego .....................................................................................194 Zaimki dopełnienia bliższego ......................................................................................................194 Bliższe spotkanie z przyimkiem a .................................................................................................195 Stosowanie zaimków dopełnienia dalszego ........................................................................................197 Dopełnienie bliższe czy dalsze? ........................................................................................................198 Czasowniki wymagające dopełnienia bliższego ..............................................................................199 Czasowniki wymagające dopełnienia dalszego ...............................................................................199 Miejsce zaimków dopełnienia bliższego i dalszego w zdaniu ...............................................................200 Podwójne dopełnienie ― podwójny obowiązek .................................................................................202 Gustar i inne czasowniki tego typu ...................................................................................................204 Klucz odpowiedzi ...........................................................................................................................207 Rozdział 11: Czasowniki i zaimki zwrotne ................................................................. 209 Stosowanie czasowników zwrotnych ― czynności zwrotne .................................................................209 Stosowanie czasowników zwrotnych ― czynności wzajemne ..............................................................212 Zmiana znaczenia przy użyciu zwrotnej formy czasownika .................................................................213 Stosowanie zaimków zwrotnych ........................................................................................................215 Miejsce zaimka zwrotnego ...............................................................................................................217 Klucz odpowiedzi ...........................................................................................................................220 Poleć książkęKup książkę Spis treści 9 Rozdział 12: Spotkanie z przyimkami ..........................................................................223 Często używane przyimki .................................................................................................................223 Stosowanie przyimków ....................................................................................................................225 A ..............................................................................................................................................225 Con ...........................................................................................................................................226 De .............................................................................................................................................226 En .............................................................................................................................................226 Hasta ........................................................................................................................................227 Para ..........................................................................................................................................227 Por ............................................................................................................................................227 Stosowanie przyimków z bezokolicznikami ........................................................................................228 Czasowniki wymagające przyimka a .............................................................................................229 Czasowniki wymagające przyimka de ...........................................................................................230 Czasowniki wymagające przyimka en ...........................................................................................230 Czasowniki wymagające przyimka con ..........................................................................................231 Czasowniki, które nie wymagają żadnego przyimka .......................................................................231 Stosowanie zaimków przyimkowych ..................................................................................................233 Klucz odpowiedzi ...........................................................................................................................236 Część IV: To, co było, i to, co będzie, czyli czasy przeszłe i przyszłe ..................................... 239 Rozdział 13: Zostaw przeszłość za sobą ....................................................................241 Tworzenie form czasu przeszłego dokonanego prostego ......................................................................241 Czasowniki regularne ..................................................................................................................242 Czasowniki ze zmianami w pisowni ..............................................................................................243 Czasowniki ze zmianami w temacie ..............................................................................................245 Czasowniki nieregularne ..............................................................................................................247 Stosowanie czasu przeszłego dokonanego prostego ............................................................................251 Klucz odpowiedzi ...........................................................................................................................254 Rozdział 14: Spoglądając w przeszłość bez końca .....................................................257 Tworzenie form czasu przeszłego niedokonanego ..............................................................................258 Czasowniki regularne ..................................................................................................................258 Czasowniki nieregularne ..............................................................................................................259 Stosowanie czasu przeszłego niedokonanego .....................................................................................260 Czas przeszły dokonany a czas przeszły niedokonany .........................................................................262 Określenia czasu charakterystyczne dla czasu przeszłego dokonanego prostego ................................263 Określenia czasu charakterystyczne dla czasu przeszłego niedokonanego .........................................264 Klucz odpowiedzi ...........................................................................................................................268 Poleć książkęKup książkę 10 Hiszpański dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany Rozdział 15: Spójrz w przyszłość ............................................................................... 273 Wyrażanie przyszłości .....................................................................................................................273 Wyrażanie przyszłości za pomocą czasu teraźniejszego ..................................................................274 Wyrażanie przyszłości za pomocą konstrukcji ir a + bezokolicznik .................................................274 Czasowniki regularne w czasie przyszłym prostym .........................................................................275 Czasowniki nieregularne w czasie przyszłym prostym ....................................................................276 Stosowanie czasu przyszłego: przewidywania i przypuszczenia ...........................................................278 Klucz odpowiedzi ...........................................................................................................................281 Część V: Dekalogi ...................................................... 283 Rozdział 16: Najczęściej popełniane błędy podczas pisania po hiszpańsku ............. 285 Mylenie rodzaju ..............................................................................................................................286 Tłumaczenie słowo w słowo .............................................................................................................286 Pomijanie „osobowego” a ................................................................................................................287 Stosowanie rodzajnika nieokreślonego przed rzeczownikiem oznaczającym zawód ................................287 Następstwo czasów w czasie przeszłym .............................................................................................287 Mylenie dopełnienia bliższego z dopełnieniem dalszym ......................................................................288 Błędne stosowanie czasownika gustar i innych czasowników tego typu .................................................289 Nieznajomość związków frazeologicznych z czasownikiem tener ..........................................................290 Mylenie czasów przeszłych (czas przeszły dokonany prosty i czas przeszły niedokonany) ......................290 Bagatelizowanie trybu łączącego ......................................................................................................291 Rozdział 17: Dziesięć sposobów na lepsze pisanie w języku hiszpańskim ............... 293 Pisz pełnymi zdaniami ....................................................................................................................293 Stosuj poprawną interpunkcję ..........................................................................................................294 Unikaj języka potocznego ................................................................................................................295 Nie przyjmuj błędnych założeń .........................................................................................................295 Pamiętaj o zgodności podmiotu z orzeczeniem ..................................................................................296 Wybór odpowiedniego trybu i czasu .................................................................................................296 Stosuj właściwe przyimki .................................................................................................................297 Używaj odpowiednich zaimków .......................................................................................................297 Poszukaj pomocy w internecie ..........................................................................................................297 Sprawdzaj swoje prace ....................................................................................................................298 Rozdział 18: Dziesięć par czasowników .................................................................... 299 Ser i estar .......................................................................................................................................299 Saber i conocer ...............................................................................................................................300 Tomar i coger .................................................................................................................................301 Deber i tener que ............................................................................................................................301 Jugar i tocar ....................................................................................................................................301 Ponerse i suponer ...........................................................................................................................302 Decir i hablar .................................................................................................................................302 Ir i venir .........................................................................................................................................302 Llegar i venir ..................................................................................................................................302 Llevar i traer ...................................................................................................................................303 Poleć książkęKup książkę Spis treści 11 Część VI: Dodatki ...................................................... 305 Dodatek A: Tabele koniugacyjne ................................................................................307 Czasowniki regularne ......................................................................................................................307 Czasowniki -ar ............................................................................................................................307 Czasowniki -er ............................................................................................................................308 Czasowniki -ir ............................................................................................................................308 Czasowniki ze zmianami w temacie ..................................................................................................309 Czasowniki -ar ............................................................................................................................309 Czasowniki -er ............................................................................................................................309 Czasowniki -ir ............................................................................................................................310 Czasowniki -uir (z wyjątkiem -guir) ..............................................................................................311 Czasowniki -eer ..........................................................................................................................311 Czasowniki -iar ...........................................................................................................................311 Czasowniki -uar ..........................................................................................................................312 Czasowniki ze zmianami w pisowni ..................................................................................................312 Czasowniki -car ..........................................................................................................................312 Czasowniki -gar ..........................................................................................................................312 Czasowniki -zar ..........................................................................................................................313 Czasowniki spółgłoska + -cer/-cir ................................................................................................313 Czasowniki -ger/-gir ....................................................................................................................313 Czasowniki -uir ..........................................................................................................................314 Czasowniki nieregularne ..................................................................................................................314 Dodatek B: Słownik polsko-hiszpański ......................................................................319 Dodatek C: Słownik hiszpańsko-polski ......................................................................329 Skorowidz ...................................................................................................................351 Poleć książkęKup książkę 12 Hiszpański dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany Poleć książkęKup książkę Rozdział 11 Czasowniki i zaimki zwrotne W tym rozdziale: ► Czasowniki zwrotne ― czynności zwrotne ► Czasowniki zwrotne ― czynności wzajemne ► Rozróżnianie wyrazów o różnym znaczeniu ► Zaimki zwrotne i ich miejsce w zdaniu C zasownik zwrotny wyraża to, że podmiot jest jednocześnie wykonawcą i odbiorcą czynności, to znaczy, że oddziałuje na siebie samego, dlatego czasownik zwrotny wymaga zastosowania zaimka zwrotnego się. Zapewne w Twoim umyśle odzywa się właśnie głos paniki: „O nie! Znowu te zaimki!”. Nie martw się, zaimki zwrotne w języku hiszpańskim zachowują się niemal dokładnie tak samo jak zaimki dopełnienia bliższego lub dalszego i są niemal identyczne jak te przedstawione w rozdziale 10. W zasadzie musisz jedynie zapamiętać dwie niewielkie różnice. Tak więc jeśli udało Ci się opanować zaimki dopełnienia, to zaimki zwrotne będą dla Ciebie łatwizną. W tym rozdziale wytłumaczę Ci, jak rozpoznać i jak stosować czasowniki zwrotne w języku hiszpańskim oraz jakich zaimków używać dla konkretnych podmiotów. Jeśli wykonałeś ćwiczenia z poprzednich rozdziałów, umieszczanie zaimków zwrotnych w różnego typu zdaniach (czas teraźniejszy [rozdział 4.], zdania z dwoma czasownikami, konstrukcja estar + gerundio [rozdział 6.] i tryb rozkazujący [rozdział 9.]) nie powinno sprawić Ci problemów. Przedstawię Ci też czasowniki zwrotne wyrażające czynności wzajemne. Na koniec dowiesz się, jak używać czasowników zwrotnych w konstrukcjach o znaczeniu strony biernej. Stosowanie czasowników zwrotnych ― czynności zwrotne Czasownik zwrotny (verbo reflexivo) ma kilka zastosowań. Z tego podrozdziału dowiesz się, jak dzięki niemu wyrazić, że podmiot oddziałuje sam na siebie. Zastanawiasz się, jak rozpoznać hiszpański czasownik zwrotny? To naprawdę proste. Jeśli do czasownika zakończonego w bezokoliczniku na -ar, -er lub -ir dołączone jest -se, wówczas masz do czynienia z czasownikiem zwrotnym (np. lavarse [myć się], bañarse [kąpać się]). Końcówka -se to zaimek zwrotny (pronombre reflexivo), Poleć książkęKup książkę 210 Część III: Piszemy w sposób jasny i konkretny o którym dowiesz się więcej w dalszej części rozdziału. Hiszpański zaimek zwrotny, tak jak polski, zgadza się z podmiotem, ale w przeciwieństwie do polskiego zaimka zwrotnego, który dla każdej osoby jest taki sam (np. myję się, myją się, myjemy się itd.), odmienia się przez osoby: (Yo) Me llamo Gloria. (Nazywam się Gloria). (Nosotros) Nos despertamos temprano. (Budzimy się wcześnie). Porównaj następujące zdania: Ella se lava. (Ona się myje). Ella se lava la cara. (Ona myje sobie twarz). W pierwszym przykładzie zaimek zwrotny (se) występuje w roli dopełnienia bliższego. Aby to ustalić, zadaj sobie pytanie: kogo ona myje? Odpowiedź to: siebie. (Pamiętaj, że dopełnienie bliższe określa, na kogo lub na co oddziałuje podmiot — w tym przypadku na siebie samą). W drugim przykładzie zaimek zwrotny (se) występuje w roli dopełnienia dalszego. Aby to ustalić, zadaj sobie pytanie: co ona myje? Odpowiedź to: twarz. „Twarz” stanowi dopełnienie bliższe. Teraz zadaj sobie pytanie: komu ona myje twarz? Odpowiedź to: sobie. (Pamiętaj, że dopełnienie dalsze określa, dla kogo, do kogo, ku komu skierowana jest czynność, którą wykonuje podmiot — w tym przypadku sobie samej). Uwaga: Przy odmianie czasownika należy usunąć końcówkę -se i dodać oddzielony zaimek zwrotny odpowiedni dla danej osoby. Tak jak w języku polskim, w zależności od tego, co chcesz przekazać, niektóre czasowniki mogą mieć zarówno formę prostą, jak i zwrotną. Czasownik zwrotny wymaga, aby podmiot oddziaływał sam na siebie. A co jeśli podmiot oddziałuje na kogoś lub coś innego? Wówczas w zdaniu nie jest wymagany zaimek zwrotny. Przyjrzyj się uważnie poniższym przykładom: Ella se lava. (Ona się myje). Ella lava a su perro. (Ona myje swojego psa). W pierwszym przykładzie czasownik wymaga użycia zaimka zwrotnego (se), ponieważ podmiot ona myje siebie samą. Natomiast w drugim przykładzie podmiot ona myje swojego psa. Ze względu na to, że w tym przypadku podmiot nie oddziałuje na siebie, nie można zastosować zaimka zwrotnego. I jeszcze jeden przykład: Él prepara la comida. (On przygotowuje obiad). Él se prepara. (On się przygotowuje). W pierwszym przykładzie czasownik nie wymaga zaimka zwrotnego, ponieważ podmiot on przygotowuje coś innego (obiad). W drugim przykładzie podmiot on przygotowuje siebie samego, co wymaga użycia zaimka zwrotnego. W pozostałych podrozdziałach przyjrzymy się dokładniej przedstawionym tutaj zagadnieniom. A tymczasem w tabeli 11.1 znajdziesz wiele popularnych czasowników zwrotnych (w nawiasach podane są przyimki, których wymagają dane czasowniki). Zwróć uwagę, że większość tych czasowników jest zwrotna także w języku polskim. Poleć książkęKup książkę Rozdział 11: Czasowniki i zaimki zwrotne 211 Tabela 11.1. Często spotykane czasowniki zwrotne Czasownik abrocharse aburrirse acostarse afeitarse alegrarse (de) aplicarse apresurarse asegurarse (de) bañarse burlarse (de) callarse cansarse casarse despedirse despertarse desvestirse divertirse dormirse ducharse encontrarse enfadarse (con) engañarse enojarse equivocarse Znaczenie zapinać się nudzić się kłaść się golić się cieszyć się przykładać się spieszyć się upewniać się kąpać się naśmiewać się uciszyć się zmęczyć się Czasownik fijarse (en) hacerse irse lavarse levantarse llamarse maquillarse marcharse olvidarse (de) pasearse peinarse ponerse ożenić się/wyjść za mąż preocuparse (de) żegnać się budzić się rozbierać się bawić się zasypiać brać prysznic znajdować się gniewać się oszukiwać się złościć się mylić się quejarse (de) quitarse resfriarse reírse (de) relajarse romperse secarse sentarse sentirse vestirse volverse Znaczenie zauważyć stawać się odchodzić myć się wstawać nazywać się malować się odchodzić zapominać spacerować czesać się zakładać (ubranie) martwić się narzekać zdejmować (ubranie) przeziębić się śmiać się odprężyć się zepsuć się suszyć się siadać czuć się ubierać się stawać się Manuela ma dzisiaj ochotę trochę popsocić. Przeczytaj poniższe zdania, aby dowiedzieć się, co robi. Uzupełnij zdania zaimkiem zwrotnym se tylko wówczas, gdy jest to konieczne. Oto przykład: P. Lava________ el coche con agua sucia y después ________lava. O. Lava el coche con agua sucia y después se lava. 1. ________ afeita y después ________afeita al perro. 2. ________ peina y después ________ a su gato. Poleć książkęKup książkę 212 Część III: Piszemy w sposób jasny i konkretny 3. ________ maquilla a su hermana menor y después ________maquilla. 4. ________ despierta a las tres de la mañana y después _______ despierta a su familia. 5. ________ viste a su prima en ropa de niña y después ________ viste. 6. ________ levanta el juguete de su hermana y después ________ levanta. Stosowanie czasowników zwrotnych ― czynności wzajemne Jeżeli chcesz przekazać, że podmioty oddziałują na siebie wzajemnie, jeden na drugi, w języku hiszpańskim, tak jak w polskim, również możesz zastosować czasownik zwrotny w formie dla pierwszej, drugiej lub trzeciej osoby liczby mnogiej. Oto prosty przykład: Nos respetamos. (Szanujemy się [nawzajem]). Se abrazan. (Obejmują się [jeden drugiego]). Aby dodatkowo podkreślić znaczenie zaimka zwrotnego w tego typu konstrukcji, możesz dodać następujące wyrażenia w przypadku dwóch osób: uno a otro (una a otra) lub el uno al otro (la una a la otra) (jeden drugiego/jedna drugą), jak również w przypadku większej liczby osób: unos a otros (unas a otras) lub los unos a los otros (las unas a las otras) (jedni drugich/jedne drugie). Las muchachas se miran. (Dziewczynki patrzą na siebie). Ellas se miran (la) una a (la) otra. (One się patrzą na siebie nawzajem). Aby dowiedzieć się więcej na temat stosowania zaimków zwrotnych, zobacz podrozdział „Stosowanie zaimków zwrotnych”. Estela i Luis wkrótce się pobiorą. Na podstawie podanych informacji opisz ich zachowanie, używając w tym celu wzajemnych konstrukcji zwrotnych. Oto przykład: P. respetarse O. Se respetan. 7. amarse ______________________________________________________________ 8. hablarse todo el tiempo ________________________________________________ 9. abrazarse a menudo____________________________________________________ 10. mirarse con cariño ____________________________________________________ 11. besarse mucho _______________________________________________________ 12. casarse dentro de poco _________________________________________________ Strony biernej (voz pasiva) używa się wówczas, gdy podmiot nie jest wykonawcą danej czynności, lecz jej odbiorcą i to na niego oddziałuje inna osoba lub przedmiot. W potocznym języku hiszpańskim, tak jak w polskim, unika się stosowania strony biernej. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach może okazać się ona całkiem pomocna. Poleć książkęKup książkę Rozdział 11: Czasowniki i zaimki zwrotne 213 Stronę bierną można wyrazić za pomocą czasowników zwrotnych, gdy podmiotem jest przedmiot (a nie osoba) i gdy nie wskazujemy na wykonawcę czynności. Aby utworzyć stronę bierną za pomocą czasownika zwrotnego, należy użyć zaimka zwrotnego dla trzeciej osoby (se) i czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej lub w trzeciej osobie liczby mnogiej, zgodnie z liczbą podmiotu: Aquí se habla español. (Tutaj mówi się po hiszpańsku). Se venden periódicos allá. (Tam sprzedaje się gazety). Zanotuj, co dzieje się w restauracji. Użyj w tym celu strony biernej w postaci czasownika zwrotnego. Uzupełnij podane fragmenty zaimkiem i odmienionym czasownikiem. Oto przykład: P. prohibir salir sin pagar O. Se prohíbe salir sin pagar. (Zabrania się wychodzić, nie zapłaciwszy). 13. comer queso al fin de la comida ____________________________________________________________________ 14. beber vino blanco con el pescado ____________________________________________________________________ 15. poner la mesa con un mantel ____________________________________________________________________ 16. sacar su foto ____________________________________________________________________ 17. preparar la comida en la cocina ____________________________________________________________________ 18. abrir el restaurante todos los días ____________________________________________________________________ Zmiana znaczenia przy użyciu zwrotnej formy czasownika Niektóre czasowniki mają różne znaczenia w zależności od tego, czy są zwrotne, czy nie. Zachowaj czujność, używając czasowników zawartych w tabeli 11.2. Tabela 11.2. Czasowniki o innym znaczeniu w formie zwrotnej Czasownik acordar aplicar cambiar Znaczenie uzgadniać stosować zmieniać się Czasownik zwrotny Znaczenie acordarse (de) przypominać sobie aplicarse cambiarse przykładać się przebierać się Poleć książkęKup książkę 214 Część III: Piszemy w sposób jasny i konkretny Tabela 11.2. Czasowniki o innym znaczeniu w formie zwrotnej — ciąg dalszy Czasownik colocar dormir ir levantar llamar parecer poner quitar quedar sonar volver Znaczenie umieszczać spać iść podnosić dzwonić, wołać wydawać się kłaść usuwać umówić się brzmieć wracać Czasownik zwrotny Znaczenie colocarse dormirse irse levantarse llamarse parecerse ponerse quitarse quedarse sonarse volverse znaleźć posadę zasypiać odchodzić wstawać nazywać się być podobnym zakładać (ubranie) zdejmować (ubranie) zostać wysmarkać się stać się Oto przykłady, które ilustrują, jak zmienia się znaczenie czasownika w zależności od użytej (zwrotnej lub ogólnej) formy: Marta volvió a su país después de volverse famosa en Francia. (Marta wróciła do swojego kraju po tym, jak stała się sławna we Francji). María llama a su amiga que se llama Emilia. (Maria dzwoni do swojej przyjaciółki, która nazywa się Emilia). Spędzasz dzień w kinie, oglądając filmy ze swoim przyjacielem Juanem. Uzupełnij zdania odpowiednią (zwrotną lub prostą) formą czasownika podanego w nawiasie i zaimkiem zwrotnym, jeśli to konieczne. Oto przykład: P. (levantar/levantarse) Yo ______________ tarde. O. Yo me levanto tarde. (Wstaję późno). 19. (ir/irse) Él quiere______________ al cine. 20. (quedar/quedarse) Nosotros ______________ delante del cine. 21. (cambiar/cambiarse) Yo ______________ de ropa y salgo de mi casa. 22. (dormir/dormirse) Cuando empieza la película, Juan______________. 23. (sonar/sonarse) Se despierta cuando yo ______________. 24. (volver/volverse) Después de la película, ______________ a nuestras casas. Piszesz do przyjaciela e-mail, w którym opisujesz swój typowy dzień w szkole. Przetłumacz podane poniżej zdania z języka polskiego na język hiszpański. Uważaj! Nie wszystkie czasowniki są zwrotne. Pamiętaj, aby zapisać odpowiedzi w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Poleć książkęKup książkę Rozdział 11: Czasowniki i zaimki zwrotne 215 Stosowanie zaimków zwrotnych Czasowniki zwrotne zawsze odmieniają się razem z zaimkami zwrotnymi, które zgadzają się z podmiotem. Zazwyczaj zaimki te, tak jak zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, o których pisałam w rozdziale 10., umieszcza się przed odmienionym czasownikiem. Zastosowanie zaimka nie ma żadnego wpływu na odmianę czasownika. Tabela 11.3 ilustruje odmianę czasownika zwrotnego wraz z zaimkiem zwrotnym. Tabela 11.3. Prawidłowe stosowanie zaimków zwrotnych Podmiot Zaimek zwrotny Forma osobowa czasownika me te se nos os se duermo despiertas desviste relajamos calláis marchan Bezokolicznik dormirse (zasypiać) despertarse (budzić się) yo tú desvestirse (rozbierać się) él, ella, usted relajarse (odprężyć się) callarse (zamilknąć) marcharse (odejść) nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes Poleć książkęKup książkę 216 Część III: Piszemy w sposób jasny i konkretny Zaimki zwrotne wyglądają dokładnie tak samo jak zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, z wyjątkiem form dla trzeciej osoby liczby pojedynczej i mnogiej (se). Mając na uwadze, że używa się zaimka se, gdy w zdaniu występują zaimki podwójnego dopełnienia (zobacz rozdział 10.), nie powinno stanowić dla Ciebie najmniejszego problemu zapamiętanie tego zaimka również w roli zaimka zwrotnego: Ella se llama Mariana. (Ona nazywa się Marianna). Oto przykłady zastosowania zaimków zwrotnych: ¿De qué se queja usted? (Na co pan narzeka?) Me quejo de los precios. (Narzekam na ceny). ¿A qué hora se acuestan los niños? (O której godzinie kładą się dzieci?) Los niños se acuestan a las nueve. (Dzieci kładą się o dziewiątej). Aby utworzyć zdanie przeczące z czasownikiem zwrotnym, dodaj no lub inne przeczące słowo (zobacz rozdział 5.) przed zaimkiem zwrotnym: ¿Se enoja usted a menudo? (Często się pan złości?) No, no me enojo a menudo. (Nie, nie złoszczę się często). Nunca me enojo. (Nigdy się nie złoszczę). No me enojo nunca. (Nigdy się nie złoszczę). W kolejnym wpisie do dziennika opowiadasz o złych nawykach swoich i swoich znajomych. Poniżej masz podany podmiot i czasownik zwrotny. Odmień czasownik i dodaj odpowiedni zaimek zwrotny. Oto przykład: P. yo/acostarse tarde O. Yo me acuesto tarde. (Kładę się późno). 25. Isabel y yo/preocuparse de todo ____________________________________________________________________ 26. Gloria/enfadarse fácilmente ____________________________________________________________________ 27. mis hermanos/equivocarse a menudo ____________________________________________________________________ 28. yo/reírse de mis amigos ____________________________________________________________________ 29. tú/quejarse de vez en cuando ____________________________________________________________________ 30. vosotros/dormirse en la clase ____________________________________________________________________ Poleć książkęKup książkę Rozdział 11: Czasowniki i zaimki zwrotne 217 Miejsce zaimka zwrotnego Dokładnie tak jak w przypadku zaimków dopełnienia bliższego i dalszego (zobacz rozdział 10.) zaimki zwrotne umieszcza się zazwyczaj przed odmienionym czasownikiem: Me aplico en la clase de español. (Przykładam się na zajęciach z języka hiszpańskiego). ¿Por qué te pones enojado? (Dlaczego się złościsz?) Ella no se siente bien. (One nie czuje się dobrze). W zdaniach z dwoma czasownikami, z których drugi jest w bezokoliczniku (tak jak w pierwszych dwóch przykładach poniżej [zobacz rozdział 4.]), lub w zdaniach z imiesłowem czynnym (tak jak w następnych dwóch przykładach [zobacz rozdział 6.]), istnieją dwie możliwości umiejscowienia zaimka zwrotnego: albo przed odmienionym czasownikiem, albo po bezokoliczniku lub imiesłowie, do których zaimek powinien być przyłączony. Przy połączeniu zaimka z imiesłowem nad akcentowaną samogłoską należy dodać akcent graficzny: (No) Voy a maquillarme. ([Nie] Będę się malować). (No) Me voy a maquillar. ([Nie] Będę się malować). (No) Estoy maquillándome. ([Nie] Maluję się [w tym momencie]). (No) Me estoy maquillando. ([Nie] Maluję się [w tym momencie]). Widzisz akcent graficzny, który dodałam w trzecim przykładzie, gdy zaimek zwrotny został przyłączony do imiesłowu? Zazwyczaj, aby prawidłowo dodać akcent w tym przypadku, należy policzyć trzy samogłoski od końca: Ella (no) está peinándose. (Ona się [nie] czesze [w tym momencie]). Ella (no) se está peinando. (Ona się [nie] czesze [w tym momencie]). Jeśli zaimek zwrotny występuje przed czasownikiem, aby utworzyć zdanie przeczące (zobacz rozdział 5.), należy umieścić wyraz przeczący przed zaimkiem: (No) Voy a maquillarme. ([Nie] Będę się malować). (No) Me voy a maquillar. ([Nie] Będę się malować). Zapisz w swoim dzienniku, co dana osoba chciałaby zrobić w określonych okolicznościach. Odmień pierwszy z podanych czasowników, a drugi pozostaw w bezokoliczniku. W pierwszym zdaniu umieść odpowiedni zaimek zwrotny przed odmienionym w czasie teraźniejszym czasownikiem. W drugim zdaniu umieść zaimek zwrotny, przyłączając go do bezokolicznika. Oto przykład: P. Ella tiene miedo. (querer/esconderse) O. Se quiere esconder. Quiere esconderse. (Chce się ukryć). 31. Yo tengo sueño. (querer/acostarse) ____________________________________________________________________ Poleć książkęKup książkę 218 Część III: Piszemy w sposób jasny i konkretny 32. Nosotros tenemos hambre. (deber/prepararse el desayuno) ____________________________________________________________________ 33. Tú estás sucio. (ir a/bañarse) ____________________________________________________________________ 34. Alberto está mojado. (pensar/secarse) ____________________________________________________________________ 35. Las muchachas están cansadas. (poder/sentarse) ____________________________________________________________________ 36. Ustedes están enfermos. (preferir/quedarse en casa) ____________________________________________________________________ Zauważyłeś, co się właśnie wydarzyło? Zapisz w swoim dzienniku, co robią ludzie wokół Ciebie. W tym celu odmień czasownik estar (być) w czasie teraźniejszym, a z czasownika podanego w nawiasie utwórz imiesłów czynny. W pierwszym zdaniu umieść odpowiedni zaimek zwrotny przed odmienionym w czasie teraźniejszym czasownikiem estar. W drugim zdaniu umieść zaimek zwrotny, przyłączając go do imiesłowu. Oto przykład: P. Ellos se acaban de disputar con su amigo (pelearse) O. Se están peleando. Están peleándose. 37. Yo acabo de oír truenos y de ver relámpagos. (esconderse) ____________________________________________________________________ 38. Susana acaba de recibir una invitación al cine. (vestirse) ____________________________________________________________________ 39. Los muchachos acaban de jugar al fútbol en el lodo. (ducharse) ____________________________________________________________________ 40. Tú acabas de derramar zumo de uva en tus pantalones. (cambiarse de ropa) ____________________________________________________________________ 41. Nosotros acabamos de oír sonar el timbre de la puerta. (levantarse) ____________________________________________________________________ 42. Ustedes acaban de terminar su tarea. (relajarse) ____________________________________________________________________ W trybie rozkazującym zaimki zwrotne (tak jak zaimki dopełnienia bliższego i dalszego) pojawiają się w przypadku form twierdzących po czasowniku (przyłączone do niego), natomiast w przypadku form przeczących przed czasownikiem: Lávese. (Lávate.) (Niech pan/pani się umyje [Umyj się]). No se lave. (No te laves.) (Niech pan/pani się nie myje [Nie myj się]). Poleć książkęKup książkę Rozdział 11: Czasowniki i zaimki zwrotne 219 Oto dwie główne zasady umieszczania zaimków:  Jeżeli przyłączony jest jeden zaimek, wówczas akcent graficzny należy umieścić nad trzecią samogłoską od końca: Acuéstate temprano. (Połóż się wcześnie).  Jeżeli przyłączone są dwa zaimki, wówczas akcent graficzny należy umieścić nad czwartą samogłoską od końca: Póngaselo. (Niech pan/pani to włoży). Jesteś na wycieczce. Zapisz wskazówki, które Tobie i innym uczestnikom przekazał przewodnik. W nawiasie masz podpowiedź tak lub nie, abyś wiedział, jakiej wersji trybu rozkazującego użyć. Odmień odpowiednio czasownik zwrotny w trybie rozkazującym i dodaj akcenty tam, gdzie to konieczne. Oto przykład: P. (no) pasearse por el parque O. No se paseen ustedes por el parque. P. (sí) sentarse O. Siéntense ustedes. 43. (sí) quedarse en grupos de dos ___________________________________________ 44. (no) irse sin permiso ___________________________________________________ 45. (no) tardarse en el baño ________________________________________________ 46. (sí) fiarse de mí _______________________________________________________ 47. (no) ponerse nerviosos _________________________________________________ 48. (sí) divertirse mucho___________________________________________________ Poleć książkęKup książkę 220 Część III: Piszemy w sposób jasny i konkretny Klucz odpowiedzi 1 se/-. W przypadku pierwszej czynności goli się, a w drugiej goli psa. 2 se/-. W przypadku pierwszej czynności czesze siebie, a w drugiej czesze kota. 3 -/se. W przypadku pierwszej czynności maluje swoją siostrę, a w drugiej maluje się. 4 se/-. W przypadku pierwszej czynności budzi się o trzeciej, a w drugiej budzi swoją rodzinę. 5 -/se. W przypadku pierwszej czynności ubiera swoją kuzynkę w dziecięce ubranka, a w drugiej ubiera się. 6 -/se. W przypadku pierwszej czynności podnosi zabawkę siostry, a w drugiej wstaje. 7 Se aman. (Kochają się). 8 Se hablan todo el tiempo. (Cały czas ze sobą rozmawiają). 9 Se abrazan a menudo. (Często się przytulają). 10 Se miran con cariño. (Patrzą na siebie z czułością). 11 Se besan mucho. (Dużo się całują). 12 Se casan dentro de poco. (Wkrótce się pobierają). 13 Se come queso al fin de la comida. (Na koniec obiadu je się ser). 14 Se bebe vino blanco con el pescado. (Do ryby pije się białe wino). 15 Se pone la mesa con un mantel. (Kładzie się obrus na stole). 16 Se saca su foto. (Robi się zdjęcie). 17 Se prepara la comida en la cocina. (Jedzenie przygotowuje się w kuchni). 18 Se abre el restaurante todos los días. (Otwiera się restaurację codziennie). 19 ir 20 quedamos 21 me cambio 22 se duerme. (Uwaga: Dormir jest czasownikiem, w którym zachodzi zmiana w temacie o → ue). 23 me sueno 24 volvemos Poleć książkęKup książkę Rozdział 11: Czasowniki i zaimki zwrotne 221 25 Me despierto temprano. Despertarse jest czasownikiem, w którym zachodzi zmiana w temacie e → ie. 26 Me levanto quince minutos después. 27 Me ducho inmediatamente. 28 Me seco. 29 Me visto rápidamente. Vestir jest czasownikiem, w którym zachodzi zmiana w temacie e → i. 30 Me preparo para mis (las) clases. 31 Voy a la escuela a las siete de la mañana. Nie potrzebujemy czasownika zwrotnego, ponieważ znaczenie w tym zdaniu to iść, a nie odchodzić. 32 Me divierto en la escuela con mis amigos. Divertirse jest czasownikiem, w którym zachodzi zmiana w temacie e → ie. 33 Me quedo en la escuela hasta las tres de la tarde. 34 Isabel y yo nos preocupamos de todo. (Izabela i ja martwimy się o wszystko). 35 Gloria se enfada fácilmente. (Gloria łatwo się złości). 36 Mis hermanos se equivocan a menudo. (Moi bracia często się mylą). 37 Yo me río de mis amigos. (Śmieję się z moich przyjaciół). Reír jest czasownikiem nieregularnym. 38 Tú te quejas de vez en cuando. (Narzekasz od czasu do czasu). 39 Vosotros os dormís en la clase. (Usypiacie na lekcji). 40 Me quiero acostar. Quiero acostarme. (Chcę się położyć). Querer jest czasownikiem, w którym zachodzi zmiana w temacie e → ie. 41 Nos debemos preparar el desayuno. Debemos prepararnos el desayuno. (Powinniśmy przygotować sobie śniadanie). 42 Te vas a bañar. Vas a bañarte. (Idziesz się kąpać). Ir jest czasownikiem nieregularnym. 43 Se piensa secar. Piensa secarse. (Myśli, aby się wytrzeć). Pensar jest czasownikiem, w którym zachodzi zmiana w temacie e → ie. 44 Se pueden sentar. Puden sentarse. (Mogą usiąść). Poder jest czasownikiem, w którym zachodzi zmiana w temacie o → ue. 45 Se prefieren quedar en casa. Prefieren quedarse en casa. (Wolą zostać w domu). Preferir jest czasownikiem, w którym zachodzi zmiana w temacie e → ie. 46 Me estoy escondiendo. Estoy escondiéndome. (Ukrywam się). Poleć książkęKup książkę 222 Część III: Piszemy w sposób jasny i konkretny 47 Se está vistiendo. Está vistiéndose. (Ubiera się). Vestir j
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hiszpański dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: