Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00204 003976 21772931 na godz. na dobę w sumie
NLP dla bystrzaków. Wydanie II - książka
NLP dla bystrzaków. Wydanie II - książka
Autor: , Liczba stron: 352
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7989-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> świat
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Mały podręcznik zmieniania życia

NLP to genialna, naukowa forma olśnienia. Dzięki niemu nauczysz się rozpoznawać wzory zachowań, modele myślenia oraz ukryte przyczyny własnych decyzji. Nawet jeśli do tej pory wydawało Ci się, że doskonale znasz siebie, nagle zdobędziesz wiedzę, która nada Twojemu życiu, Twojej pracy i zabawie całkiem nowy, głębszy i bardziej ekscytujący wymiar. Z tą książką NLP staje się przyjazne, przystępne i użyteczne. Gdy tylko zagłębisz się w lekturę, znajdziesz praktyczne sposoby wykorzystywania NLP do rozwiązywania własnych problemów lub wprowadzania różnych zmian w swoim życiu. Co więcej, druga edycja została rozszerzona o dwa rozdziały. Jeden z nich jest poświęcony modelowaniu, czyli technice pozwalającej rozwijać nowe umiejętności, drugi skupia się na metodach zarządzania zmianami zachodzącymi w naszym życiu. Odkryj siebie od nowa!

W książce znajdziesz:

 


 

Romilla Ready jest Mistrzem Praktykiem NLP oraz twórczynią programu szkoleniowego Relationship Wizardry® in Business, przeznaczonego dla dyrektorów dużych firm.

Kate Burton jest znaną na całym świecie trenerką biznesową, z bogatym doświadczeniem w zakresie komunikacji korporacyjnej, zwłaszcza w branży IT. Pracuje z takimi klientami, jak HP, KPMG i Microsoft.

Romilla i Kate są również autorkami bestsellerowego podręcznika NLP dla bystrzaków. Ćwiczenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Neuro-linguistic Programming For Dummies®, 2nd Edition Tłumaczenie: Cezar Matkowski ISBN: 978-83-246-7989-8 Original English language edition Copyright © 2010 by Wiley Publishing. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc. Oryginalne angielskie wydanie © 2010 by Wiley Publishing. Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z Wiley Publishing, Inc. Translation copyright © 2014 by Helion S.A. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used under License. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie/nlpby2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorkach ...................................................................................................................13 Podzi(cid:218)kowania ..............................................................................................................15 Wst(cid:218)p ............................................................................................................................17 O ksi(cid:200)(cid:285)ce .........................................................................................................................................18 Konwencje zastosowane w ksi(cid:200)(cid:285)ce ......................................................................................................18 Czego nie czyta(cid:202) ...............................................................................................................................19 Naiwne za(cid:239)o(cid:285)enia ..............................................................................................................................19 Jak podzielona jest ksi(cid:200)(cid:285)ka? ...............................................................................................................19 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Przedstawienie NLP .......................................................................................................20 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. Zdobywanie przyjació(cid:239), wp(cid:239)ywanie na ludzi ......................................................................20 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III. Skrzynka z narz(cid:218)dziami .................................................................................................20 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV. S(cid:239)owo na wej(cid:258)cie ...........................................................................................................20 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V. Integracja nauki .............................................................................................................20 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VI. Dekalogi ......................................................................................................................21 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VII. Dodatki ......................................................................................................................21 Ikony wykorzystane w ksi(cid:200)(cid:285)ce .............................................................................................................21 Co dalej? ..........................................................................................................................................22 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Przedstawienie NLP ................................... 23 Rozdzia(cid:239) 1. Wyja(cid:258)niamy NLP ..........................................................................................25 Czym jest NLP? ..............................................................................................................................25 Kilka prostych definicji ..................................................................................................................26 Gdzie si(cid:218) to wszystko zacz(cid:218)(cid:239)o i dok(cid:200)d zmierza? ...............................................................................27 Uwaga na temat uczciwo(cid:258)ci ...........................................................................................................28 Filary NLP. Prosto i jasno ................................................................................................................28 Modele i modelowanie .......................................................................................................................30 Model komunikacji w NLP ..........................................................................................................30 Modelowanie doskona(cid:239)o(cid:258)ci ............................................................................................................31 Jak u(cid:285)ywa(cid:202) NLP w celu osi(cid:200)gania lepszych wyników? .........................................................................31 Nastawienie to podstawa ...............................................................................................................31 Ciekawo(cid:258)(cid:202) i zdziwienie to dobra rzecz ............................................................................................32 Zmiana zale(cid:285)y od Ciebie ..............................................................................................................32 Baw si(cid:218)! .......................................................................................................................................32 Kup książkęPoleć książkę 4 NLP dla bystrzaków Rozdzia(cid:239) 2. Podstawowe za(cid:239)o(cid:285)enia NLP ........................................................................ 33 Za(cid:239)o(cid:285)enia NLP ................................................................................................................................33 Mapa nie jest terytorium ...............................................................................................................34 Ludzie reaguj(cid:200) zgodnie z ich map(cid:200) (cid:258)wiata ......................................................................................35 Nie ma pora(cid:285)ki, jest tylko informacja zwrotna .................................................................................36 Znaczenie komunikacji wyznacza odpowied(cid:283) ..................................................................................37 Je(cid:285)eli to, co robisz, nie dzia(cid:239)a, zrób co(cid:258) innego ................................................................................37 Nie mo(cid:285)esz si(cid:218) nie komunikowa(cid:202) ...................................................................................................38 Jednostki posiadaj(cid:200) wszystkie zasoby, jakich potrzebuj(cid:200) do osi(cid:200)gni(cid:218)cia za(cid:239)o(cid:285)onych celów ....................39 Ka(cid:285)de zachowanie ma pozytywn(cid:200) intencj(cid:218) ......................................................................................39 Ludzie to znacznie wi(cid:218)cej ni(cid:285) ich zachowanie .................................................................................41 Umys(cid:239) i cia(cid:239)o s(cid:200) po(cid:239)(cid:200)czone i oddzia(cid:239)uj(cid:200) wzajemnie na siebie ............................................................42 Wybór jest lepszy ni(cid:285) brak wyboru .................................................................................................42 Modelowanie skutecznego dzia(cid:239)ania prowadzi do doskona(cid:239)o(cid:258)ci ........................................................43 Ostatnie s(cid:239)owo na temat za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241) — wypróbuj je na w(cid:239)asn(cid:200) r(cid:218)k(cid:218) ...........................................................44 Rozdzia(cid:239) 3. Kto kieruje autobusem? ............................................................................. 45 W jaki sposób nasze l(cid:218)ki mog(cid:200) zwodzi(cid:202) nas na manowce? ....................................................................46 (cid:165)wiadomo(cid:258)(cid:202) i nie(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) ........................................................................................................46 Twoja interesuj(cid:200)ca nie(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) .................................................................................................47 Twór siatkowaty — Twój system naprowadzania ................................................................................49 W jaki sposób tworz(cid:200) si(cid:218) wspomnienia? ..............................................................................................51 Zespó(cid:239) stresu pourazowego (PTSD) .............................................................................................52 Fobie ...........................................................................................................................................52 Szybki lek na fobie ........................................................................................................................53 Przekonania i warto(cid:258)ci naprawd(cid:218) si(cid:218) licz(cid:200) ...........................................................................................54 Si(cid:239)a przekona(cid:241) .............................................................................................................................54 Warto(cid:258)ci ......................................................................................................................................56 Wymarzy(cid:202) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ........................................................................................................................61 Rozdzia(cid:239) 4. Rz(cid:200)dzenie w(cid:239)asnym (cid:285)yciem ........................................................................ 63 Kontrolowanie pami(cid:218)ci ......................................................................................................................63 Widzisz co(cid:258), poniewa(cid:285) w to wierzysz ..................................................................................................65 Gra w obwinianie .........................................................................................................................65 Gdy dzia(cid:239)anie jest blokowane przez problem ...................................................................................66 Przej(cid:258)cie do skupienia si(cid:218) na wynikach ...........................................................................................67 (cid:165)cie(cid:285)ka do doskona(cid:239)o(cid:258)ci ....................................................................................................................67 Wiedzie(cid:202), czego si(cid:218) chce ...............................................................................................................68 System SMART. Poprawne formu(cid:239)owanie celów ..........................................................................69 Sukces w czterech krokach .................................................................................................................73 Ko(cid:239)o (cid:285)ycia ........................................................................................................................................74 Dziennik Twoich wymarzonych celów ................................................................................................75 Po prostu dzia(cid:239)aj! ..............................................................................................................................77 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 5 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. Jak wp(cid:239)ywa(cid:202) na ludzi i zdobywa(cid:202) przyjació(cid:239)? ........................................... 79 Rozdzia(cid:239) 5. Sterowanie komunikacj(cid:200) ............................................................................81 Model komunikacji NLP ..................................................................................................................82 Scenariusz 1. ................................................................................................................................82 Scenariusz 2. ................................................................................................................................83 Zrozumie(cid:202) proces komunikacji ...........................................................................................................84 Przetwarzanie informacji ...............................................................................................................84 Ka(cid:285)demu wed(cid:239)ug uznania .............................................................................................................86 Wypróbuj skuteczn(cid:200) komunikacj(cid:218) .......................................................................................................92 Rozdzia(cid:239) 6. Widzenie, s(cid:239)yszenie i czucie sposobem na lepsz(cid:200) komunikacj(cid:218) .................93 Czym s(cid:200) zmys(cid:239)y? ...............................................................................................................................94 Filtrowanie rzeczywisto(cid:258)ci ..............................................................................................................95 Us(cid:239)ysz w(cid:239)asne my(cid:258)li ......................................................................................................................96 Ws(cid:239)uchaj si(cid:218) w s(cid:239)owa .........................................................................................................................98 Tworzenie relacji za pomoc(cid:200) s(cid:239)ów ..................................................................................................99 Sk(cid:200)d wzi(cid:200)(cid:202) t(cid:239)umacza? .................................................................................................................100 Czy te oczy mog(cid:200) k(cid:239)ama(cid:202)? ...............................................................................................................102 Jak system WSK mo(cid:285)e dzia(cid:239)a(cid:202) na Twoj(cid:200) korzy(cid:258)(cid:202)? .............................................................................104 Rozdzia(cid:239) 7. Tworzenie relacji ......................................................................................107 Dlaczego relacja jest tak wa(cid:285)na? .......................................................................................................107 Rozpoznawanie relacji ................................................................................................................108 Okre(cid:258)lenie osoby, z któr(cid:200) chcemy nawi(cid:200)za(cid:202) relacj(cid:218) ........................................................................109 Podstawowe techniki tworzenia relacji ..............................................................................................110 Osiem sposobów poprawienia swoich relacji .................................................................................111 Kr(cid:200)g komunikacji i budowania relacji ...........................................................................................112 Harmonizowanie i odzwierciedlanie .............................................................................................114 Prowadzenie w ta(cid:241)cu ..................................................................................................................114 Tworzenie relacji w komunikacji wirtualnej ...................................................................................115 Jak i dlaczego zrywa(cid:202) relacje? ...........................................................................................................117 W jaki sposób uprzejmie zerwa(cid:202) relacj(cid:218)? ......................................................................................117 Pot(cid:218)ga s(cid:239)owa „ale” .....................................................................................................................118 Rozumienie punktów widzenia innych osób ......................................................................................119 Badanie pozycji percepcyjnych ....................................................................................................120 Metalustro NLP ........................................................................................................................120 Rozdzia(cid:239) 8. Zrozumcie, a b(cid:218)dziecie rozumiani. Metaprogramy ....................................123 Podstawy metaprogramów ...............................................................................................................123 Metaprogramy i wzorce j(cid:218)zykowe .................................................................................................124 Metaprogramy i zachowanie ........................................................................................................125 Kup książkęPoleć książkę 6 NLP dla bystrzaków Proaktywny/reaktywny .....................................................................................................................126 Do/od ............................................................................................................................................127 Opcje/procedury .............................................................................................................................130 Wewn(cid:218)trzny/zewn(cid:218)trzny ..................................................................................................................131 Ogólny/szczegó(cid:239)owy ........................................................................................................................132 Identyczno(cid:258)(cid:202)/identyczno(cid:258)(cid:202) i ró(cid:285)norodno(cid:258)(cid:202)/ró(cid:285)norodno(cid:258)(cid:202) ....................................................................134 Perspektywy czasowe ......................................................................................................................137 Kombinacje metaprogramów ............................................................................................................138 Rozwijanie metaprogramów .............................................................................................................139 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III. Skrzynka z narz(cid:218)dziami ..........................141 Rozdzia(cid:239) 9. Kotwiczenie .............................................................................................. 143 Pocz(cid:200)tki korzystania z kotwic NLP ..................................................................................................144 Kotwiczenie i tworzenie stanu zasobnego ......................................................................................145 Wywo(cid:239)ywanie i kalibrowanie stanów ............................................................................................146 Ustalanie w(cid:239)asnego repertuaru kotwic ..........................................................................................147 Rozpoznawanie w(cid:239)asnych kotwic .................................................................................................147 Przegl(cid:200)d emocji. Sekwencjonowanie stanów ......................................................................................149 Zmiana stanów za pomoc(cid:200) kotwic ................................................................................................150 Barokowy rytm ...........................................................................................................................150 Stawianie si(cid:218) na miejscu innego cz(cid:239)owieka ....................................................................................151 Wi(cid:218)cej o kotwicach ..........................................................................................................................152 Zmiana kotwic negatywnych .......................................................................................................152 Kotwice sceniczne .......................................................................................................................154 Podsumowanie wiadomo(cid:258)ci dotycz(cid:200)cych kotwic .................................................................................155 Rozdzia(cid:239) 10. Pulpit sterowniczy .................................................................................. 157 Submodalno(cid:258)ci, czyli w jaki sposób zapisujemy nasze do(cid:258)wiadczenia ..................................................158 Podstawowe informacje, czyli czego potrzebujesz, zanim zaczniesz .....................................................158 Asocjacja czy dysocjacja? ............................................................................................................159 Okre(cid:258)lanie szczegó(cid:239)ów wspomnie(cid:241) ...............................................................................................159 Odrobina praktyki ......................................................................................................................162 Zrozumie(cid:202) submodalno(cid:258)ci krytyczne ............................................................................................163 Dokonywanie zmian w (cid:285)yciu ............................................................................................................164 (cid:146)agodzenie bolesnych do(cid:258)wiadcze(cid:241) .............................................................................................164 Zmiana ograniczaj(cid:200)cych przekona(cid:241) .............................................................................................165 Tworzenie przekonania wzmacniaj(cid:200)cego ......................................................................................166 Jak pozby(cid:202) si(cid:218) bólu kr(cid:218)gos(cid:239)upa? ...................................................................................................166 (cid:109)wiczenie ze (cid:258)wistem ..................................................................................................................167 Formularz submodalno(cid:258)ci ................................................................................................................168 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 7 Rozdzia(cid:239) 11. Zmiana i poziomy logiczne ......................................................................171 Zrozumie(cid:202) poziomy logiczne ............................................................................................................171 Zadawanie w(cid:239)a(cid:258)ciwych pyta(cid:241) ......................................................................................................172 Logiczne poziomy krok po kroku .................................................................................................173 Praktyczne wykorzystanie poziomów logicznych ............................................................................174 W(cid:239)a(cid:258)ciwy sposób na zmian(cid:218) .............................................................................................................175 Otoczenie ..................................................................................................................................175 Zachowanie ...............................................................................................................................176 Zdolno(cid:258)ci ..................................................................................................................................177 Przekonania i warto(cid:258)ci ................................................................................................................178 To(cid:285)samo(cid:258)(cid:202) .................................................................................................................................180 Cel ............................................................................................................................................181 Odkrywanie poziomów innych ludzi. J(cid:218)zyk i poziomy logiczne ............................................................182 (cid:109)wiczenia zwi(cid:200)zane z poziomami logicznymi. Budowanie zespo(cid:239)u w pracy i zabawie ...........................183 Rozdzia(cid:239) 12. Nawyki. Odkrywanie sekretnych programów ..........................................185 Ewolucja strategii ............................................................................................................................186 Model bodziec-reakcja ................................................................................................................186 Model TOTE ...........................................................................................................................186 Strategia NLP = TOTE + systemy reprezentacji ......................................................................187 Strategia NLP w praktyce ..........................................................................................................187 Czy te oczy mog(cid:200) k(cid:239)ama(cid:202)? Rozpoznawanie strategii innych ................................................................189 (cid:109)wiczenie strategii ..........................................................................................................................190 Nabywanie nowych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci ..................................................................................................191 Rekodowanie swoich programów .................................................................................................192 Liczy si(cid:218) „jak” ............................................................................................................................193 Strategie NLP w mi(cid:239)o(cid:258)ci i sukcesie ..................................................................................................194 Strategia g(cid:239)(cid:218)bokiej mi(cid:239)o(cid:258)ci ...........................................................................................................194 Strategie wp(cid:239)ywu na ludzi ...........................................................................................................196 Strategia poprawnego pisania NLP .............................................................................................197 Rozdzia(cid:239) 13. Podró(cid:285) w czasie ......................................................................................199 W jaki sposób zorganizowane s(cid:200) Twoje wspomnienia? ......................................................................200 Odkrywanie w(cid:239)asnej linii czasu .........................................................................................................201 Zmiana linii czasu ...........................................................................................................................202 Podró(cid:285) lini(cid:200) czasu do stacji Szcz(cid:218)(cid:258)liwo(cid:258)(cid:202) ..........................................................................................205 Eliminowanie negatywnych emocji i ograniczaj(cid:200)cych decyzji ..........................................................205 Uzyskiwanie przebaczenia ...........................................................................................................208 Pocieszanie m(cid:239)odszego siebie .......................................................................................................208 Pozbywanie si(cid:218) l(cid:218)ku ....................................................................................................................208 Budowanie lepszej przysz(cid:239)o(cid:258)ci .....................................................................................................210 Kup książkęPoleć książkę 8 NLP dla bystrzaków Rozdzia(cid:239) 14. Sprawny mechanizm ............................................................................... 213 Hierarchia konfliktu ........................................................................................................................213 Od ca(cid:239)o(cid:258)ci do cz(cid:218)(cid:258)ci ........................................................................................................................215 Intencje cz(cid:218)(cid:258)ci ............................................................................................................................215 Docieranie do sedna sprawy ........................................................................................................216 Na pomoc! Mam problem ze sob(cid:200)! ..................................................................................................217 S(cid:239)uchanie swojej nie(cid:258)wiadomo(cid:258)ci .................................................................................................217 Opowiadanie si(cid:218) po jednej ze stron ..............................................................................................217 Scalanie — integracja cz(cid:218)(cid:258)ci swojego umys(cid:239)u ....................................................................................218 Wizualny koktajl .........................................................................................................................218 Przeramowanie — co by by(cid:239)o, gdyby? .........................................................................................220 Rozwi(cid:200)zywanie wi(cid:218)kszych konfliktów ................................................................................................221 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV. S(cid:239)owo na wej(cid:258)cie ....................................223 Rozdzia(cid:239) 15. J(cid:200)dro problemu — metamodel .............................................................. 225 Zbieranie istotnych informacji przy wykorzystaniu metamodelu ..........................................................226 Pomini(cid:218)cie, czyli gdy nie wszystko jest jasne .................................................................................228 Uogólnienia, czyli zawsze uwa(cid:285)aj na wszystko i wszystkich ............................................................230 Zniekszta(cid:239)cenia, czyli dotyk fantazji .............................................................................................232 Korzystanie z metamodelu ...............................................................................................................234 Dwa proste kroki ........................................................................................................................234 Kilka wpadek .............................................................................................................................235 Rozdzia(cid:239) 16. Hipnotyzowanie s(cid:239)uchaczy ..................................................................... 237 J(cid:218)zyk transu — model miltonowski ...................................................................................................237 Wzorce j(cid:218)zykowe a model miltonowski .........................................................................................239 Inne aspekty modelu miltonowskiego ............................................................................................240 Twój preferowany model .............................................................................................................241 Wa(cid:285)na sztuka niejasno(cid:258)ci ............................................................................................................242 Wchodzimy g(cid:239)(cid:218)biej ..........................................................................................................................243 Zaprzyja(cid:283)ni(cid:202) si(cid:218) z hipnoz(cid:200) ..........................................................................................................244 Codzienny trans .........................................................................................................................245 Rozdzia(cid:239) 17. Historie, ba(cid:258)nie i metafory. Opowie(cid:258)(cid:202) jako droga do pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci ................................................................ 249 Opowie(cid:258)ci, metafory i Ty ................................................................................................................250 Opowie(cid:258)ci Twojego (cid:285)ycia ................................................................................................................250 Podstawy gaw(cid:218)dziarstwa .............................................................................................................250 Opowie(cid:258)ci w pracy .....................................................................................................................251 Dar dla nast(cid:218)pnych pokole(cid:241) ........................................................................................................252 Pot(cid:218)(cid:285)ne metafory ............................................................................................................................253 Metafory w NLP .......................................................................................................................253 Wykorzystywanie metafor w celu znalezienia nowych rozwi(cid:200)za(cid:241) .....................................................254 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 9 Metafory po(cid:258)rednie i bezpo(cid:258)rednie ...............................................................................................256 Tworzenie w(cid:239)asnych opowie(cid:258)ci ....................................................................................................256 Osobisty dziennik gaw(cid:218)dziarza ....................................................................................................257 Wi(cid:218)cej sposobów rozwoju zdolno(cid:258)ci gaw(cid:218)dziarskich ......................................................................257 A to mi przypomina… Dodawanie kolejnych w(cid:200)tków ...................................................................258 Rozdzia(cid:239) 18. Zadawanie w(cid:239)a(cid:258)ciwych pyta(cid:241) .................................................................261 Zanim zaczniesz. Strategie zadawania pyta(cid:241) .....................................................................................262 Oczyszczanie w(cid:239)asnego j(cid:218)zyka — eliminowanie uprzedze(cid:241) ............................................................262 Liczy si(cid:218) to, jakim si(cid:218) jest ............................................................................................................266 Wciskanie przycisku „Stop” ........................................................................................................266 Testuj swoje pytania ...................................................................................................................267 Uznaj pozytywne zdania za norm(cid:218) ...............................................................................................267 Zrozumie(cid:202), czego si(cid:218) chce ................................................................................................................267 Czego chc(cid:218)? ...............................................................................................................................268 Co mi to da? ..............................................................................................................................268 Podejmowanie decyzji .....................................................................................................................269 Podwa(cid:285)anie ograniczaj(cid:200)cych przekona(cid:241) ............................................................................................270 W(cid:239)a(cid:258)ciwy cz(cid:239)owiek na w(cid:239)a(cid:258)ciwym miejscu. Kwestia motywacji ............................................................271 Czego oczekujesz w pracy? ..........................................................................................................272 Dlaczego to jest istotne? ..............................................................................................................272 Sk(cid:200)d wiesz, (cid:285)e dzia(cid:239)asz skutecznie? ..............................................................................................272 Dlaczego wybierasz t(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)nie prac(cid:218)? ...........................................................................................273 Rozmowa z samym sob(cid:200) ..................................................................................................................273 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V. Integracja nauki ..................................... 275 Rozdzia(cid:239) 19. Pierwsze próby modelowania .................................................................277 Rozwijanie umiej(cid:218)tno(cid:258)ci przez modelowanie ......................................................................................278 Modelowanie to naturalny talent ..................................................................................................280 Wej(cid:258)cie w struktur(cid:218) g(cid:239)(cid:218)bok(cid:200) .........................................................................................................281 Modelowanie — studium przypadku ................................................................................................281 Niech(cid:218)tny wzorzec ......................................................................................................................282 Taniec zaklinacza deszczu ...........................................................................................................283 Kluczowe etapy modelowania ..........................................................................................................284 Zrozumienie wyniku ...................................................................................................................284 Okre(cid:258)lenie wzorca ......................................................................................................................285 Okre(cid:258)lanie praktycznej metody modelowania ................................................................................286 Gromadzenie danych ..................................................................................................................286 Budowanie modelu .....................................................................................................................287 Testowanie prototypu .................................................................................................................288 Upraszczanie rezultatów .............................................................................................................289 Kup książkęPoleć książkę 10 NLP dla bystrzaków Rozdzia(cid:239) 20. Torowanie drogi zmianom ...................................................................... 293 Jak znale(cid:283)(cid:202) jasno(cid:258)(cid:202) my(cid:258)lenia i kierunek dzia(cid:239)ania? ..............................................................................294 Zrozumienie struktury zmiany ..........................................................................................................295 Cykl (cid:285)a(cid:239)oby Kübler-Ross ............................................................................................................295 Logiczne poziomy NLP .............................................................................................................297 Trzymanie si(cid:218) warto(cid:258)ci ....................................................................................................................301 Jak wa(cid:285)na jest komunikacja? ............................................................................................................302 Kszta(cid:239)towanie nastawienia do zmian .................................................................................................303 Pozbywanie si(cid:218) strachu ...............................................................................................................304 Ch(cid:218)(cid:202) eksperymentowania ............................................................................................................306 Uzyskiwanie pomocy .......................................................................................................................306 Wzmacnianie zasobów ................................................................................................................307 Prowadzenie w przód .................................................................................................................307 Planowanie ................................................................................................................................307 Jeden krok naprzód .........................................................................................................................308 Pierwszy, najwa(cid:285)niejszy krok .......................................................................................................308 Zamkni(cid:218)cie i uczczenie sukcesu ...................................................................................................309 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VI. Dekalogi ...............................................311 Rozdzia(cid:239) 21. Dziesi(cid:218)(cid:202) zastosowa(cid:241) NLP ....................................................................... 313 W(cid:239)asny rozwój ................................................................................................................................313 Zarz(cid:200)dzanie relacjami zawodowymi i osobistymi ...............................................................................314 Negocjowanie podwójnej wygranej ...................................................................................................314 Kontakt z klientem ..........................................................................................................................315 Tworzenie wspania(cid:239)ych prezentacji ...................................................................................................316 Zarz(cid:200)dzanie czasem i cennymi zasobami ..........................................................................................317 Coaching sukcesu ............................................................................................................................318 Wykorzystywanie NLP do wspierania swojego zdrowia .....................................................................319 Wi(cid:218)(cid:283) ze s(cid:239)uchaczami. Porada dla trenerów i nauczycieli .....................................................................320 Poszukiwanie optymalnej pracy ........................................................................................................321 Rozdzia(cid:239) 22. Dziesi(cid:218)(cid:202) warto(cid:258)ciowych ksi(cid:200)(cid:285)ek ........................................................... 323 Przekonania. (cid:165)cie(cid:285)ki do zdrowia i dobrobycia ...................................................................................323 NLP. Studium struktury subiektywnych do(cid:258)wiadcze(cid:241) ........................................................................323 Magia w dzia(cid:239)aniu. Sesje NLP Richarda Bandlera ..........................................................................324 Z (cid:285)ab w ksi(cid:218)(cid:285)niczki .........................................................................................................................324 Magia przywództwa ........................................................................................................................324 Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespó(cid:239) i ja ........................................................................324 Magia metafory ...............................................................................................................................325 Etyczna manipulacja, czyli jak sprawi(cid:202), (cid:285)eby ludzie naprawd(cid:218) Ci(cid:218) lubili .............................................325 Struktura magii. Kszta(cid:239)towanie ludzkiej psychiki, czyli wi(cid:218)cej ni(cid:285) NLP ..............................................325 Obud(cid:283) w sobie olbrzyma .................................................................................................................325 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 11 Rozdzia(cid:239) 23. Dziesi(cid:218)(cid:202) filmów przedstawiaj(cid:200)cych procesy NLP ...................................327 Avatar ............................................................................................................................................327 Wolny dzie(cid:241) pana Ferrisa Buellera ..................................................................................................328 Odlot .............................................................................................................................................329 Diuna .............................................................................................................................................329 Lepiej by(cid:202) nie mo(cid:285)e ........................................................................................................................330 Podkr(cid:218)(cid:202) jak Beckham ......................................................................................................................331 Pole marze(cid:241) ...................................................................................................................................332 Gattaca — szok przysz(cid:239)o(cid:258)ci .............................................................................................................332 Matrix ............................................................................................................................................333 Wszystko albo nic ...........................................................................................................................333 NLP w kinie ..................................................................................................................................334 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VII. Dodatki ............................................... 335 Dodatek A. Lista zasobów ...........................................................................................337 Dodatek B. Tworzenie relacji ......................................................................................339 Dodatek C. Lista kontrolna poprawnie sformu(cid:239)owanych celów ..................................341 Skorowidz ...................................................................................................................343 Kup książkęPoleć książkę 12 NLP dla bystrzaków Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 2. Podstawowe za(cid:239)o(cid:285)enia NLP W tym rozdziale: (cid:377) Przedstawimy za(cid:239)o(cid:285)enia NLP. (cid:377) Przetestujemy za(cid:239)o(cid:285)enia NLP. (cid:377) Wejdziemy w skór(cid:218) kogo(cid:258) innego. (cid:377) Nauczysz si(cid:218) elastycznego dzia(cid:239)ania, aby w ka(cid:285)dej interakcji przyjmowa(cid:202) 100 odpowiedzialno(cid:258)ci. R omilla: Brenda jest moj(cid:200) przyjació(cid:239)k(cid:200) i matk(cid:200) swojej ukochanej jedynaczki Mary. W wieku dziesi(cid:218)ciu lat Mary by(cid:239)a nieco rozpuszczona, gdy(cid:285) urodzi(cid:239)a si(cid:218) po tym, jak Brenda i Jim pogodzili si(cid:218) z my(cid:258)l(cid:200), (cid:285)e chyba nigdy nie b(cid:218)d(cid:200) mieli dzieci. Ich córka mia(cid:239)a cz(cid:218)ste napady z(cid:239)o(cid:258)ci, których do(cid:258)wiadczania na w(cid:239)asnej skórze nie (cid:285)yczyliby(cid:258)my nikomu. Potrafi(cid:239)a tarza(cid:202) si(cid:218) po pod(cid:239)odze, krzycz(cid:200)c i wymachuj(cid:200)c r(cid:218)kami i nogami. Brenda nie by(cid:239)a w stanie poradzi(cid:202) sobie ze z(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200) swojego dziecka, a(cid:285) pewnego dnia… Mary le(cid:285)a(cid:239)a na pod(cid:239)odze, (cid:202)wicz(cid:200)c w najlepsze swoje struny g(cid:239)osowe, kiedy Brenda wzi(cid:218)(cid:239)a z szafki kilka patelni, po(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)a si(cid:218) obok córeczki i zacz(cid:218)(cid:239)a pomaga(cid:202) jej w robieniu ha(cid:239)asu. (cid:146)omota(cid:239)a patelni(cid:200) o pod(cid:239)og(cid:218) i wrzeszcza(cid:239)a, robi(cid:239)a to zreszt(cid:200) lepiej ni(cid:285) jej latoro(cid:258)l. (cid:146)atwo si(cid:218) domy(cid:258)li(cid:202), co si(cid:218) sta(cid:239)o potem. Mary popatrzy(cid:239)a na matk(cid:218) z niemym zdziwieniem, dochodz(cid:200)c do wniosku, (cid:285)e jest ona znacznie lepsz(cid:200) „z(cid:239)o(cid:258)nic(cid:200)” i z pewno(cid:258)ci(cid:200) wygra ka(cid:285)dy taki „pojedynek”. Od tego wydarzenia napady z(cid:239)o(cid:258)ci córeczki usta(cid:239)y, jak r(cid:218)k(cid:200) odj(cid:200)(cid:239). Brenda odzyska(cid:239)a kontrol(cid:218) nad swoj(cid:200) relacj(cid:200) z Mary dzi(cid:218)ki wi(cid:218)kszej elastyczno(cid:258)ci zachowania. Ta krótka anegdota ilustruje to, w jaki sposób osoba o najwy(cid:285)szej elastyczno(cid:258)ci w danym systemie ma na niego wp(cid:239)yw. To stwierdzenie nie jest wynikiem eksperymentu laboratoryjnego, ale za(cid:239)o(cid:285)eniem NLP, które, je(cid:285)eli zostanie zaadaptowane i prze(cid:202)wiczone, mo(cid:285)e pomóc Ci w Twojej podró(cid:285)y przez (cid:285)ycie. Powy(cid:285)sza opowiastka pokazuje zaledwie jeden z tych „u(cid:285)ytecznych pogl(cid:200)dów” czy te(cid:285) jedno z za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241) tworz(cid:200)cych podstaw(cid:218) NLP. Za(cid:239)o(cid:285)enia NLP Za(cid:239)o(cid:285)enia NLP s(cid:200) jedynie generalizacjami dotycz(cid:200)cymi (cid:258)wiata. W tym rozdziale przedstawimy i rozwa(cid:285)ymy te za(cid:239)o(cid:285)enia wymy(cid:258)lone przez twórców NLP, które uwa(cid:285)amy za najistotniejsze. Kup książkęPoleć książkę 34 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I: Przedstawienie NLP Mapa nie jest terytorium Jedno z pierwszych za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241) brzmi: mapa to nie terytorium. Stwierdzenie to zosta(cid:239)o opublikowane w pi(cid:258)mie „Science and Sanity” przez polskiego hrabiego i matematyka, Alfreda Korzybskiego, w roku 1933. Korzybski odnosi(cid:239) si(cid:218) do tego, (cid:285)e za po(cid:258)rednictwem zmys(cid:239)ów (wzroku, s(cid:239)uchu, dotyku, smaku i w(cid:218)chu) odbieramy (cid:258)wiat, czyli terytorium. Nast(cid:218)pnie wszystkie te zewn(cid:218)trzne zjawiska uzyskuj(cid:200) wewn(cid:218)trzne reprezentacje w naszym umy(cid:258)le, czyli map(cid:218). Ta wewn(cid:218)trzna mapa (cid:258)wiata zewn(cid:218)trznego, ukszta(cid:239)towana przez Twoje spostrze(cid:285)enia, nigdy nie stanowi idealnej repliki. Innymi s(cid:239)owy, to, co jest na zewn(cid:200)trz, nigdy nie mo(cid:285)e by(cid:202) takie samo jak to, co znajduje si(cid:218) w Twoim mózgu. Pozwólmy sobie na pewn(cid:200) analogi(cid:218). Kiedy siedz(cid:218) w swoim gabinecie i pisz(cid:218), spogl(cid:200)dam czasem przez okno na rosn(cid:200)cy w ogrodzie d(cid:200)b. Jego odzwierciedlenie, które tworz(cid:218) w swoim umy(cid:258)le, po zamkni(cid:218)ciu oczu jest ca(cid:239)kowicie odmienne od tego drzewa. Nie jestem botanikiem i dlatego mog(cid:218) nie zauwa(cid:285)y(cid:202) cech, które botanik móg(cid:239)by zaobserwowa(cid:202). To, (cid:285)e nie zauwa(cid:285)am tych szczegó(cid:239)ów i nie uwzgl(cid:218)dniam ich w swojej reprezentacji, nie oznacza jednak, (cid:285)e one nie istniej(cid:200). Inny przyk(cid:239)ad: je(cid:285)eli jedziesz przez Warszaw(cid:218) i patrzysz na jej map(cid:218), drogi na mapie wygl(cid:200)daj(cid:200) zupe(cid:239)nie inaczej ni(cid:285) droga, po której jedziesz. Stacje metra s(cid:200) trójwymiarowe i wielokolorowe, podczas gdy na mapie przedstawiono je jako (cid:285)ó(cid:239)te kó(cid:239)ka z czerwon(cid:200) liter(cid:200) M. Podsumowuj(cid:200)c, ró(cid:285)ni ludzie b(cid:218)d(cid:200) tworzy(cid:202) odmienne reprezentacje wewn(cid:218)trzne tej samej rzeczy, zale(cid:285)nie od kontekstu i w(cid:239)asnego do(cid:258)wiadczenia. Przepuszczanie spostrze(cid:285)e(cid:241) przez osobisty filtr Twoje zmys(cid:239)y bombarduj(cid:200) Ci(cid:218) dwoma miliardami bitów informacji na sekund(cid:218), ale Twój (cid:258)wiadomy umys(cid:239) mo(cid:285)e przetwarza(cid:202) jedynie od pi(cid:218)ciu do dziesi(cid:218)ciu elementów informacji, jaka do niego trafia, wi(cid:218)c bardzo du(cid:285)a cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) nie przechodzi przez taki filtr. Proces ten jest uzale(cid:285)niony od Twoich pogl(cid:200)dów i warto(cid:258)ci, wspomnie(cid:241), decyzji, do(cid:258)wiadcze(cid:241) oraz kulturowego i spo(cid:239)ecznego t(cid:239)a. Wszystko to sprawia, (cid:285)e do (cid:258)wiadomo(cid:258)ci dostaje si(cid:218) wy(cid:239)(cid:200)cznie to, do czego dostrojony jest Twój umys(cid:239). Kiedy b(cid:218)dziesz w towarzystwie innych osób, wybierz jaki(cid:258) element otoczenia (np. widok z okna) i popro(cid:258) ka(cid:285)dego z obecnych, aby stworzy(cid:239) jego krótki opis. Zwró(cid:202) uwag(cid:218) na to, do jakiego stopnia do(cid:258)wiadczenie ka(cid:285)dej z zaanga(cid:285)owanych w zabaw(cid:218) osób b(cid:218)dzie wp(cid:239)ywa(cid:202) na jej opis postrzeganego (cid:258)wiata. Niektórzy mieszka(cid:241)cy Europy i Ameryki Pó(cid:239)nocnej mog(cid:200) prze(cid:285)y(cid:202) kulturowy szok podczas wizyty w krajach takich jak Indie czy Meksyk. Z racji swojego t(cid:239)a kulturowego mog(cid:200) by(cid:202) zaskoczeni poziomem ubóstwa w niektórych rejonach tych krajów, gdzie ludzie zaakceptowali bied(cid:218) jako cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) swojego (cid:285)ycia. Nieznane terytorium. W(cid:218)drowanie po mapie innej osoby Ka(cid:285)dy z nas posiada w(cid:239)asn(cid:200) map(cid:218) (cid:258)wiata i aby u(cid:239)atwi(cid:202) sobie komunikacj(cid:218), dobrze jest przynajmniej spróbowa(cid:202) zrozumie(cid:202) wewn(cid:218)trzn(cid:200) rzeczywisto(cid:258)(cid:202) czy te(cid:285) map(cid:218) osoby, z któr(cid:200) si(cid:218) komunikujemy. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 2: Podstawowe za(cid:239)o(cid:285)enia NLP 35 Dzieci(cid:218)ca mapa (cid:258)wiata Dzieci(cid:218)ca mapa (cid:258)wiata mo(cid:285)e czasami da(cid:202) doro- s(cid:239)ym do my(cid:258)lenia! (cid:165)wietnie ilustruje to nast(cid:218)puj(cid:200)- cy fragment kr(cid:200)(cid:285)(cid:200)cego w internecie listu. Policjant siedzia(cid:239) w furgonetce policyjnej ze swoim psem, kiedy zobaczy(cid:239), (cid:285)e przygl(cid:200)da si(cid:218) mu ma(cid:239)y ch(cid:239)opiec. Po chwili ch(cid:239)opiec zapyta(cid:239), czy w samochodzie naprawd(cid:218) siedzi pies. Policjant potwierdzi(cid:239), na co jego rozmówca popatrzy(cid:239) na nie- go ca(cid:239)kowicie zmieszany i spyta(cid:239): „A co ten pies zrobi(cid:239), (cid:285)e go pan aresztowa(cid:239)?”. Romilla: Kiedy kupowa(cid:239)am swego czasu ryb(cid:218) z frytkami, poproszono mnie o wype(cid:239)nienie krótkiego formularza na temat jako(cid:258)ci i ceny jedzenia oraz obs(cid:239)ugi klienta. Kobiety za barem by(cid:239)y bardzo poirytowane, poniewa(cid:285) stoj(cid:200)cy przede mn(cid:200) m(cid:218)(cid:285)czyzna do(cid:258)(cid:202) niegrzecznie odmówi(cid:239) wype(cid:239)nienia ankiety. Zapyta(cid:239)am je, czy pomy(cid:258)la(cid:239)y, (cid:285)e ten cz(cid:239)owiek móg(cid:239) nie umie(cid:202) czyta(cid:202) i zdenerwowa(cid:239) si(cid:218), gdy(cid:285) pytanie go zmiesza(cid:239)o. Zmiana, która zasz(cid:239)a w tych kobietach, by(cid:239)a b(cid:239)yskawiczna. Jedna z nich powiedzia(cid:239)a: „Och, nie pomy(cid:258)la(cid:239)am w ogóle o tym”. Ich nastawienie zmieni(cid:239)o si(cid:218) z gniewu i rozdra(cid:285)nienia w g(cid:239)(cid:218)bok(cid:200) sympati(cid:218). Same te(cid:285) poczu(cid:239)y si(cid:218) lepiej, pozbywszy si(cid:218) ca(cid:239)ej swojej negatywnej energii. Poni(cid:285)sze (cid:202)wiczenie pomo(cid:285)e Ci rozwin(cid:200)(cid:202) tolerancj(cid:218) lub przynajmniej u(cid:239)atwi Ci zrozumienie dla osób, których reakcja zwykle budzi(cid:239)a w Tobie zaskoczenie, zdenerwowanie b(cid:200)d(cid:283) zmieszanie: 1. Policz wszystkie b(cid:239)ogos(cid:239)awie(cid:241)stwa w swoim (cid:285)yciu. 2. Maj(cid:200)c w pami(cid:218)ci wszystkie przyk(cid:239)ady do(cid:258)wiadczanego dobra, zdob(cid:200)d(cid:283) si(cid:218) na jak najwi(cid:218)ksz(cid:200) hojno(cid:258)(cid:202). 3. Zadaj sobie pytanie, co dzieje si(cid:218) w (cid:258)wiecie takiej osoby, (cid:285)e wywo(cid:239)uje takie zachowanie. Kiedy opanujesz ju(cid:285) ten proces, mo(cid:285)esz odkry(cid:202), (cid:285)e nie tylko czyni Ci(cid:218) on szcz(cid:218)(cid:258)liwszym cz(cid:239)owiekiem, ale tak(cid:285)e sprawia, (cid:285)e jeste(cid:258) w stanie lepiej akceptowa(cid:202) innych ludzi oraz ich nietypowe zachowania. Ludzie reaguj(cid:200) zgodnie z ich map(cid:200) (cid:258)wiata Ty reagujesz zgodnie z map(cid:200) (cid:258)wiata istniej(cid:200)c(cid:200) w Twojej g(cid:239)owie. Jest ona oparta na tym, w jaki sposób postrzegasz swoj(cid:200) to(cid:285)samo(cid:258)(cid:202), oraz na Twoich warto(cid:258)ciach i pogl(cid:200)dach, a tak(cid:285)e postawach, wspomnieniach i tle kulturowym. Czasami mapa (cid:258)wiata, któr(cid:200) wykorzystuje dany cz(cid:239)owiek, mo(cid:285)e wydawa(cid:202) Ci si(cid:218) ca(cid:239)kowicie absurdalna. Jednak(cid:285)e odrobina zrozumienia i tolerancji mo(cid:285)e wzbogaci(cid:202) Twoje (cid:285)ycie. Romilla: Kiedy moja matka by(cid:239)a m(cid:239)od(cid:200) lekark(cid:200), odbywa(cid:239)a cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) praktyk w szpitalu psychiatrycznym. Jednym z pacjentów by(cid:239) dystyngowany, (cid:258)wietnie wykszta(cid:239)cony wyk(cid:239)adowca filologii angielskiej. Niepokoj(cid:200)cym objawem u tego cz(cid:239)owieka by(cid:239)o chodzenie w nocy z otwartym parasolem. By(cid:239) on bowiem przekonany, (cid:285)e promienie ksi(cid:218)(cid:285)yca sprowadz(cid:200) na niego „ob(cid:239)(cid:218)d ksi(cid:218)(cid:285)ycowy”. Pomimo to bardzo lubi(cid:239) przekazywa(cid:202) swoj(cid:200) wiedz(cid:218) o literaturze cz(cid:239)onkom personelu. Kup książkęPoleć książkę 36 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I: Przedstawienie NLP Gdyby wykazali brak tolerancji, ignoruj(cid:200)c lub izoluj(cid:200)c wyk(cid:239)adowc(cid:218), by(cid:202) mo(cid:285)e nie spostrzegliby nawet, o ile ubo(cid:285)sze by(cid:239)oby ich do(cid:258)wiadczenie, gdyby nie dane by(cid:239)o im wys(cid:239)ucha(cid:202) zajmuj(cid:200)cych opowie(cid:258)ci o literaturze ani zaznajomi(cid:202) si(cid:218) z poczuciem humoru profesora. Nie ma pora(cid:285)ki, jest tylko informacja zwrotna To bardzo wa(cid:285)ne za(cid:239)o(cid:285)enie, które mo(cid:285)na wykorzysta(cid:202) w swoim (cid:285)yciu. Ka(cid:285)dy pope(cid:239)nia b(cid:239)(cid:218)dy i do(cid:258)wiadcza marazmu. Zawsze jednak masz wybór pomi(cid:218)dzy pozwoleniem na to, by z(cid:239)e wyniki wp(cid:218)dzi(cid:239)y Ci(cid:218) w stan bierno(cid:258)ci, a wyci(cid:200)gni(cid:218)ciem nauki z tych wydarze(cid:241), zebraniem si(cid:239) i podj(cid:218)ciem drugiej próby rozwi(cid:200)zania problemu. Romilla: Kiedy(cid:258) ucz(cid:218)szcza(cid:239)am na kurs prowadzony przez wspania(cid:239)ego hawajskiego kahun(cid:218), Serge’a Kahiliego Kinga, podczas którego powiedzia(cid:239) on, (cid:285)e nigdy jeszcze nie pope(cid:239)ni(cid:239) omy(cid:239)ki. To wywo(cid:239)a(cid:239)o chichot w(cid:258)ród zgromadzonych, a b(cid:239)ysk w oku, który wtedy si(cid:218) pojawi(cid:239) u Kinga, nie pasowa(cid:239) do powa(cid:285)nej miny, któr(cid:200) stara(cid:239) si(cid:218) utrzyma(cid:202). Dopiero po chwili doda(cid:239), (cid:285)e co prawda nie zawsze osi(cid:200)ga po(cid:285)(cid:200)dane wyniki, ale nigdy te(cid:285) si(cid:218) nie myli. Pewnego razu mia(cid:239)y(cid:258)my okazj(cid:218) s(cid:239)ucha(cid:202) prelekcji Liz Jackson, znanej bizneswoman. Wyst(cid:218)puj(cid:200)c na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet, powiedzia(cid:239)a, (cid:285)e przede wszystkim nie nale(cid:285)y ba(cid:202) si(cid:218) pora(cid:285)ek. Ona sama musia(cid:239)a zmierzy(cid:202) si(cid:2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

NLP dla bystrzaków. Wydanie II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: