Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00008 011176 23544037 na godz. na dobę w sumie
Przedmiot pożądania. Jak być silnym mężczyzną, którego pragną kobiety - książka
Przedmiot pożądania. Jak być silnym mężczyzną, którego pragną kobiety - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0480-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> relacje międzyludzkie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Starasz się je zadowalać i ciężko główkujesz, o co im chodzi. Nie łudź się: one myślą inaczej niż my. Co innego cenią, na co innego zwracają uwagę i robią tragedie z drobiazgów, które dla nas są bez znaczenia. Jak zatem dawać im radość? Jak interpretować ich zachowania? I najważniejsze: jak znaleźć z nimi wspólny język?

Może kobiety po prostu pragną mężczyzn, którzy potrafią podejmować decyzje i na których można polegać? Może nie chodzi im o wielki dom ani o pieniądze? Może nie chcą, abyśmy kontrolowali je na każdym kroku? Może robimy wiele rzeczy nie tak i w efekcie odpychamy je, zamiast przyciągać? Warto więc chyba zrobić rachunek sumienia i chociaż przez chwilę zastanowić się:

Ta książka zawiera odpowiedzi na pytania,
które mężczyźni zadają sobie od tysięcy lat.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przedmiot po¿¹dania. Jak byæ silnym mê¿czyzn¹, którego pragn¹ kobiety Autor: Elliott Katz T³umaczenie: Cezar Matkowski ISBN: 83-246-0480-4 Tytu³ orygina³u: Being the Strong Man a Woman Wants: Timeless Wisdom on Being a Man Format: 122×194, stron: 128 Starasz siê je zadowalaæ i ciê¿ko g³ówkujesz, o co im chodzi. Nie ³udŸ siê: one myœl¹ inaczej ni¿ my. Co innego ceni¹, na co innego zwracaj¹ uwagê i robi¹ tragedie z drobiazgów, które dla nas s¹ bez znaczenia. Jak zatem dawaæ im radoœæ? Jak interpretowaæ ich zachowania? I najwa¿niejsze: jak znaleŸæ z nimi wspólny jêzyk? Mo¿e kobiety po prostu pragn¹ mê¿czyzn, którzy potrafi¹ podejmowaæ decyzje i na których mo¿na polegaæ? Mo¿e nie chodzi im o wielki dom ani o pieni¹dze? Mo¿e nie chc¹, abyœmy kontrolowali je na ka¿dym kroku? Mo¿e robimy wiele rzeczy nie tak i w efekcie odpychamy je, zamiast przyci¹gaæ? Warto wiêc chyba zrobiæ rachunek sumienia i chocia¿ przez chwilê zastanowiæ siê: (cid:129) jak zaskarbiæ sobie ich wiernoœæ, (cid:129) jak s³uchaæ tego, co mówi¹, (cid:129) jak dawaæ im to, czego oczekuj¹, (cid:129) dlaczego nale¿y najpierw myœleæ, a dopiero potem dzia³aæ, (cid:129) co one rozumiej¹ przez si³ê i mêstwo, (cid:129) jak podejmowaæ decyzje wspólnie z nimi (zamiast narzucaæ im swoj¹ wolê). Ta ksi¹¿ka zawiera odpowiedzi na pytania, które mê¿czyŸni zadaj¹ sobie od tysiêcy lat Spis treści 5 Kobieta pragnie silnego mężczyzny ............................... 7 Opowieść o podróży ....................................................... 9 1. Jeżeli nie prowadzisz, ja nie mogę tańczyć ............ 11 2. Bycie silnym ............................................................. 17 3. Wiedzieć, czego się chce ......................................... 23 4. Przywództwo ........................................................... 31 5. Nie chodzi o kontrolę ............................................. 39 6. Słuchanie .................................................................. 43 7. Bycie wartościowym ............................................... 49 8. Bycie uprawnionym ................................................. 53 9. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności .................... 59 10. Rośnięcie w siłę ....................................................... 65 11. Bycie męskim ........................................................... 71 12. Dawanie .................................................................... 75 13. Wyznaczanie celów ................................................. 81 14. Musisz wiedzieć, co się dzieje ................................. 85 15. Myśl, zanim coś zrobisz .......................................... 89 6 Jak być silnym mężczyzną, którego pragną kobiety 16. Podejmowanie decyzji ............................................. 95 17. Obserwuj silnych mężczyzn ................................. 101 18. Pieniądze ................................................................ 105 19. Wielki dom ............................................................. 111 20. Praca ....................................................................... 115 21. O to właśnie chodziło ........................................... 119 O autorze ..................................................................... 123 Wiedzieć, czego się chce 23 R O Z D Z I A Ł 3 . Panowie wyszli z domu i podeszli do furgonetki. Wrzucili swoje plecaki z tyłu, Michael zajął miejsce za kierownicą i skierował samochód na autostradę. Po godzinnej jeździe skręcił na drogą wiodącą do góry Lookout. Michael nieraz przemierzał już ten szlak. Zwolnił, gdy droga minęła płynącą przez wąską dolinę wartką rzekę i zaczęła się piąć pod górę, pro- wadząc do wejścia do narodowego parku Lookout. Michael zaparkował przy schronisku, po czym wysiadł z samochodu i głęboko odetchnął wspa- niałym, rześkim powietrzem. Spojrzał na skaliste granie, a następnie zamknął oczy i zaczął wsłuchi- wać się w szmer płynącej nieopodal rzeki. Często z dziadkiem przyjeżdżali tutaj na wycieczki, tu uczył go sztuki rozpalania ognisk. 24 Jak być silnym mężczyzną, którego pragną kobiety Obaj weszli do schroniska i skierowali się do wi- szącej na ścianie dużej mapy, na której zaznaczono okoliczne szlaki. — Może pójdziemy czarnym szlakiem na szczyt góry Lookout. Co o tym sądzisz, dziadku? — spytał Michael. — Będziemy mieli stamtąd piękny widok. — Ty prowadzisz — powiedział dziadek — zde- cyduj sam. — Dobra, niech będzie czarny szlak. Wrócili do samochodu, zabrali swoje plecaki, po czym ruszyli wybraną trasą. Wkrótce znaleźli się w gęstym topolowym lesie, w którym korony drzew przesłaniały słońce. Miękka ściółka, po której stą- pali, stanowiła miłą odmianę po miejskim betonie. Michael milczał przez pewien czas, rozkoszując się ciszą, po czym powiedział: — Dziadku, naprawdę potrzebowałem tego spa- ceru. — Wygląda na to, że masz mi sporo do powie- dzenia. Co się dzieje? — Co mam zrobić z Lisą? — A co konkretnie masz na myśli? Michael chwilę się wahał, nim odpowiedział: — Ona zawsze mnie krytykuje. Wciąż mówi, że się nie staram, chociaż robię wszystko najlepiej, jak potrafię. Podjudza dzieci przeciwko mnie. Ostatnio nie chce mi się nawet wracać do domu, bo nie wiem, Wiedzieć, czego się chce 25 co będzie tam na mnie czekać. Na samą myśl ściska mnie w żołądku. Zaczynam miewać bóle w klatce piersiowej. — Tak, to brzmi znajomo. Pozwól, że podzielę się z tobą własnymi doświadczeniami. Twoja babcia jest cudowną osobą. Cieszę się, że mogę być jej mężem i że będąc z nią, nauczyłem się wielu rzeczy. Wiele lat temu nie miałem pojęcia, jak robić pew- ne rzeczy w domu i pozwalałem jej zajmować się wszystkim. Wtedy też mówiła, że się nie staram. Zrozumiałem potem, że miała na myśli wyłącznie to, że podejmuję za mało decyzji. Niektórzy męż- czyźni mają charakter dominujący i zawsze chcą kontrolować sytuację. Ja zachowywałem się dokład- nie odwrotnie, gdyż w zasadzie nigdy nie decydo- wałem o niczym sam, zostawiając wszystko na głowie babci. Ona zaś nie chciała być z kimś, kto nadmier- nie by wszystko kontrolował, ale nie chciała też ko- goś, kto zmuszałby ją do podejmowania wszystkich decyzji. Nauczyłem się wtedy jednej rzeczy, która nie jest prawdą uniwersalną, ale w moim przypadku zadziałała i może tobie też się uda. — Słucham. — Pierwszą rzeczą, jakiej się nauczyłem, stara- jąc się uszczęśliwić babcię, było to, że zawsze muszę wiedzieć, czego pragnę. Musiałem zawsze być pe- wien tego, jak zrobić to czy tamto. 26 Jak być silnym mężczyzną, którego pragną kobiety — Co masz na myśli? Wiem, czego chcę, ale Lisa zawsze jest przeciwna. Czy stosunki nie powinny być bardziej partnerskie? — Dowiedziałem się, że babcia chciała się na mnie oprzeć. Pragnęła, bym był silny, a nie tylko starał się ją zadowolić. Gdybym nie nabrał siły i nie mógł podejmować decyzji, straciłbym cały jej sza- cunek. Czy ty nie czujesz niechęci do ludzi, którzy nie posiadają kręgosłupa? Michael nie wiedział, co o tym myśleć. Odrzucił sugestię Sary i Leanny. Jeżeli Lisa tego właśnie chciała, to dlaczego tak ostro mu się przeciwstawiała? Idąc przez las, Michael z dziadkiem doszli do Jeziora Kryształowego. Słońce odbijało się od jego powierzchni, zmuszając Michaela do mrużenia oczu. — Spójrz! Czapla! — Michael przyglądał się ptakowi łowiącemu ryby. — Ta czapla wie, czego chce — zauważył dziadek. Na przeciwległym brzegu jeziora z wody wznosił się masyw góry Lookout. Michael miał wielką ochotę, by wspiąć się na sam szczyt. — Ruszajmy dalej. Na szczycie jest pięknie. — Michael prowadził dziadka po szlaku ciągnącym się wzdłuż kamienistego brzegu jeziora. Dziadek kontynuował opowieść: Wiedzieć, czego się chce 27 — Nauczyłem się wtedy, że tak naprawdę liczy się osiąganie przez całą rodzinę celów, które ustala- liśmy wspólnie z babcią nawet wtedy, gdy ja byłem zmęczony po całym dniu pracy. — Próbowałem tego, ale Lisa zawsze ma obiekcje. Jeżeli się pomylę, ona nie daje mi o tym zapomnieć. Zawsze się wycofuję i jestem gotów się poddać, bo znacznie łatwiej jest po prostu się dopasować. Dziadek skinął głową: — Michaelu, nie mówisz mi niczego nowego. Ja też kiedyś myślałem, że najlepiej będzie dopasować się do babci, aby zachować spokój w naszym związ- ku. Ale myliłem się, gdyż wtedy babcia przestała mnie szanować. — Myślałem, że dopasowanie się do Lisy uczyni ją szczęśliwszą i sprawi, że mnie doceni, ale stało się inaczej. — Jak na ironię, kiedy chcesz sprawić przyjem- ność drugiej osobie, najczęściej tym samym nie spra- wiasz jej przyjemności — odparł dziadek. — Jeżeli pokażesz jej, czego chcesz, żona od razu zacznie cię bardziej szanować. — Ale ja chcę tylko spokoju. — A czy teraz go masz? Samo poddawanie się nie zapewni ci spokoju. Dzieci muszą widzieć, że rodzice czują wobec siebie szacunek i wspierają się wzajemnie. 28 Jak być silnym mężczyzną, którego pragną kobiety Szlak doprowadził ich na łąkę usianą kwitnącymi kwiatami. Dziadek i Michael przystanęli, by przy- patrzeć się takiemu bogactwu barw. Dziadek odchrząknął i rozpoczął opowieść: — Pewien sprzedawca samochodów powiedział mi, że kiedy przychodzi do niego mężczyzna z ko- bietą, to zwykle kobieta decyduje o tym, jaki samo- chód wybrać. Pewnego dnia zaczął to notować. Kiedy przyszła pierwsza para, to kobieta wybrała samochód, a mężczyzna tylko przytaknął. To samo było w wypadku następnej pary. I jeszcze następnej. I tak aż do szóstej pary, kiedy to mężczyzna powie- dział, jaki chce samochód, a żona się zgodziła. Sprzedawca pomyślał, że przynajmniej jeden męż- czyzna wziął dziś sprawy we własne ręce. Pogratu- lował mu dobrej decyzji. Kupujący ze zdziwieniem spojrzał na sprzedawcę i powiedział: — To żona powiedziała mi, jakiego samochodu chce. Michael roześmiał się, dziadek zaś ciągnął opo- wieść dalej: — Tak właśnie dzieje się od tysięcy lat. Czy wiesz, kim był Temistokles? W V wieku przed naszą erą rządził w Atenach i położył podwaliny pod Wiedzieć, czego się chce 29 późniejsze imperium ateńskie1. Zwykł też mawiać: „Ja rządzę Ateńczykami, a moja żona rządzi mną”2. Michael skinął głową: — Tak samo było z Mussolinim, włoskim dyk- tatorem z czasów drugiej wojny światowej. Czyta- łem gdzieś wspomnienia jego córki, z których wy- nikało, że jej matka była prawdziwym dyktatorem w rodzinie3. Dziadek uśmiechnął się: — Sir Winston Churchill był premierem Wiel- kiej Brytanii, który poprowadził swój kraj do zwy- cięstwa w czasie drugiej wojny światowej. Był bardzo silnym przywódcą. W roku 1960 pewien reporter zapytał go, czy jego zdaniem, w roku 2000 światem będą rządzić kobiety. Churchill zaś odparł: „Tak, sądzę, że będą wciąż nim rządzić”4. Michael zachichotał: — Dziadku, czy jest dla nas jakaś nadzieja? 1 A. J. Podlecki, The Life of Themistocles, McGill-Queen’s Univer- sity Press, Montreal 1975. 2 Robert Andrews, The Concise Columbia Dictionary of Quata- tions, Columbia University Press, Nowy Jork, 1987, s. 113 3 Edda Mussolini Ciano, My Truth, wywiad z Albertem Zarcą, William Morrow and Company, Nowy Jork, 1977, s. 40 4 The Wicked Wit of Winston Churchill, pod red. Dominique Enright, Michael O’Mara Books Limited, Londyn 2001, s. 107 30 Jak być silnym mężczyzną, którego pragną kobiety — Churchill powiedział też, że jego najwybit- niejszym osiągnięciem było przekonanie swojej na- rzeczonej, by za niego wyszła5. Ona pragnie mężczyzny, który wie, czego chce. Jak na ironię, jeżeli pragniesz tylko ją zadowolić, to nie zadowalasz jej w ogóle. 5 Ibid., s. 106
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przedmiot pożądania. Jak być silnym mężczyzną, którego pragną kobiety
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: