Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 006080 22940843 na godz. na dobę w sumie
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga - ebook/pdf
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 512
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2778-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poezja
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Druga seria Literatury polskiej obu Ameryk nie ma być tylko dopełnieniem czy kontynuacją serii pierwszej. W książce tej, zawierającej prawie trzydzieści artykułów, podjęto oczywiście po raz kolejny szereg problemów dotyczących polskiej twórczości literackiej powstającej na obu amerykańskich kontynentach, jednakże są to najczęściej tematy dość świeże w polskim literaturoznawstwie (na przykład losy potomków polskich emigrantów do Ameryki, amerykańskie wizje pisarzy krajowych czy „świat nieprzedstawiony” w polskiej literaturze emigracyjnej).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Literatura polska obu Ameryk Studia i szkice Seria druga NR 3499 Literatura polska obu Ameryk Studia i szkice Seria druga Pod redakcją Bożeny Szałasty ‑Rogowskiej Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Violetta Wejs‑Milewska Spis treści Słowo wstępne (Bożena Szałasta ‑Rogowska) Poetycko o/w Ameryce Marian Kisiel „Utracone” i „odzyskane”. O dwóch wierszach Floriana Śmiei Alicja Jakubowska ‑Ożóg Figury nieobecności w wierszach Grażyny Zambrzyckiej Bożena Szałasta ‑Rogowska Mit rodzi(n)ny w twórczości Marka Kusiby w świetle tomu Rajskie Zdzisław Marcinów Prywatna Ameryka Wierzyńskiego Miłosz Piotrowiak Wojny z oddali. W imię Ojca Kazimierza Wierzyńskiego Ewa Bartos „Kasandra się myli”. Epilog przyjaźni Wierzyńskiego z Lechoniem Poetycka biografia emigrantki Anny Frajlich. Wokół tomiku Łodzią jest i jest przy‑ Anna Fiedeń stanią Katarzyna Niesporek Przestrzenie utracone. O poezji Anny Frajlich Justyna Budzik W poszukiwaniu pełni. Czesława Miłosza spotkania z poezją anglo ‑amerykańską 9 13 27 41 61 73 87 103 123 141 6 Spis treści Epicko o/w Ameryce „Spotkanie, którego nie będzie”. Na wierzbach… nasze skrzypce Juliana Stryjkow‑ Grażyna Maroszczuk skiego Jolanta Pasterska Kobieta na wygnaniu. O bohaterce prozy Danuty Mostwin Brazylia i polscy emigranci w cyklu powieściowym Jerzego Kossowskiego Ta krew Janusz Pasterski Agata Paliwoda nie plami Lieberta „Znaleźć dla siebie nowe miejsce pod słońcem”. Twórczość prozatorska Wacława Sonia Caputa Kultura etniczna Polonii amerykańskiej i kulinarna nostalgia w twórczości ame‑ rykańskich autorów polskiego pochodzenia. Głos trzeciego pokolenia: proza Leslie Pietrzyk i Anthony’ego Bukoskiego Niefikcjonalnie o/w Ameryce Małgorzata Krakowiak Z powodu Polski, z powodu Ameryki… Wspólny epizod z biografii twórczych Józefa Czapskiego i Jana Lechonia Aleksandra Dębska ‑Kossakowska Niepokoje amerykańskie Jana Józefa Szczepańskiego Monika Wiszniowska Obraz Stanów Zjednoczonych we współczesnym reportażu polskim. Rekonesans Katarzyna Frukacz „Czymże są nasze niepokoje przy ich niepokojach?”. Historyczne fale emigracji polskiej do Stanów Zjednoczonych w reportażach Małgorzaty Szejnert Marek Kusiba Lęk i odraza w Nowej Hucie. Ryszard Kapuściński i amerykańskie Nowe Dzien‑ nikarstwo oraz dziennikarstwo gonzo (narracja krytycznoliteracka) „Tkwią w Kanadzie po uszy” — Jadwiga Jurkszus ‑Tomaszewska i Adam Toma‑ Jan Wolski szewski 155 169 183 203 215 229 245 257 273 285 327 Spis treści Stany życia literackiego Wieczory nad Michigan — spotkania literackie Polskiego Związku Akademików Nina Taylor ‑Terlecka w Chicago Beata Hebzda ‑Sołogub „Jestem strażnikiem polskości w Ameryce”. Adam Lizakowski jako twórca środo‑ wiska kulturalnego Polonii amerykańskiej Rafał Moczkodan Strategie krytycznoliterackie Wiktora Weintrauba (na przykładzie jego współpracy z londyńskimi „Wiadomościami”) Ewa Kołodziejczyk Czesław Miłosz o emigracji polskiej w cyklu Życie w USA Piotr Millati Amerykańska przygoda Leopolda Tyrmanda z konserwatyzmem Świat nieprzedstawiony. Ameryka w literackich świadectwach drugiej emigracji Kazimierz Adamczyk niepodległościowej Magdalena Piekara Ameryka i polski socrealizm, czyli coca ‑cola czy cukier trzcinowy Paweł Majerski O Dwóch rozmowach. (Oak Park / Puszczykowo / Oak Park) Tymoteusza Karpowicza, Andrzeja Falkiewicza, Krystyny Miłobędzkiej Bibliografia (wybór) Indeks osobowy (zestawiła Ewelina Suszek) 7 343 375 393 413 425 439 455 471 479 493 Słowo wstępne Choć już sam tytuł Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga niejako implikuje podwójność, to niniejszy tom artykułów nie ma być tylko dopełnieniem czy uzupełnieniem serii pierwszej. Seria druga tej publikacji zainspirowana została słowami Czesława Miłosza napisanymi w 1965 roku w Berkeley: „Opowiadałbym gdybym umiał wszystko co jedna pamięć / może zebrać na chwałę ludzi”. Książką tą staramy się po raz kolejny opowiedzieć właśnie o polskiej twórczości literackiej powstającej na obu amerykańskich kontynentach. Temat polsko ‑amerykańskich związków lite‑ rackich jest bowiem interesujący, godny badawczej zadumy i na pewno wciąż jeszcze niewyczerpany. Domaga się więc nowego opisu, czasem reinterpretacji, często prapremierowego głosu krytycznego. Artykuły w tomie Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga podzielone zostały na cztery części wyznaczone dość szeroką optyką rodza‑ jową czy gatunkową. To optyka prosta, ale wygodna i, co chyba ważniejsze, porządkująca zarówno „amerykańską” rozmaitość literacką, jak i różnorodność ujęć krytycznych pomieszczonych w tej książce. W pierwszej z cząstek: Poetycko o/w Ameryce, badacze przyglądają się twórczości poetów: Floriana Śmiei, Gra‑ żyny Zambrzyckiej, Marka Kusiby, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Anny Frajlich i Czesława Miłosza. W części następnej interpretacji poddana zostaje proza polska powstająca za Atlantykiem; w Epicko o/w Ameryce pojawiają się omówienia utworów Juliana Stryjkowskiego, Danuty Mostwin, Jerzego Kos‑ sowskiego, Wacława Lieberta oraz Leslie Pietrzyk i Anthony’ego Bukoskiego. Autorzy artykułów zgromadzonych w następnej części koncentrują się na prozie niefikcjonalnej — między innymi autorstwa Józefa Czapskiego, Jana Lechonia, Jana Józefa Szczepańskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Małgorzaty Szejnert oraz Jadwigi Jurkszus ‑Tomaszewskiej i Adama Tomaszewskiego. Książkę domyka część zatytułowana Stany życia literackiego, w której omawiane są między innymi spotkania literackie Polskiego Związku Akademików w Chicago, krytyka Wik‑ 10 Słowo wstępne tora Weintrauba, publicystyka Czesława Miłosza, związki Leopolda Tyrmanda z konserwatyzmem, wizja Ameryki w pisarstwie emigracji powojennej czy pol‑ skich socrealistów, działalność społeczno ‑literacka Adama Lizakowskiego oraz rozmowy międzykontynentalne Tymoteusza Karpowicza, Andrzeja Falkiewicza i Krystyny Miłobędzkiej. Książka, którą oddaję do rąk Czytelnika, na pewno nie zamyka tematu „amerykańskiego” w badaniach literaturoznawczych. Co więcej, nie było ta‑ kiego zamierzenia. Ma raczej być zachętą do dalszych studiów, lektur, zadumy krytycznej i historycznoliterackiej. Bożena Szałasta ‑Rogowska A Abramowicz Alfred Leo 365 Abramowska Janina 337, 482 Ackerman James Sloss 250 Adamczyk Kazimierz 124, 125, 482 Adamic Louis 452 Adams Tim 317 Adenauer Konrad Hermann Josef 457 Adorno Theodor W. (właśc. Theodor Lu‑ dwig Wiesengrund) 472 Aeschlimann Richard 237 Aldridge Harold Edward James 458 Aldridge Joanna Mary 351 Aldridge James 458 Amado Jorge 458, 461, 463—469 Anders Jarosław 110 Anders Władysław Albert 234, 459 Andersen‑Nexø Martin 458 Andres Zbigniew 17, 18, 92, 104, 108, 482, 485, 488 Andruszkiewicz Franciszek 414 Ankersmit Frank 440 Antin Mary 218 Apollinaire Guillaume 361 Aragon Louis 458 Araszkiewicz Agata 173, 485 Arendt Hannah 314, 482 Aronson Howard 346 Asnyk Adam 100 Assorodobraj‑Kula Nina 276, 487 Indeks osobowy Astor John (pseud. Jack) 69 Aucoin James L. 317, 318, 482 Auden Wystan Hugh 112, 142 Audubon Jean‑Jacques 70 Auerbach Jacob 278 Azarjew Andrzej 348, 350, 355, 356, 357, 360, 366, 368 B Babel Izaak 292 Babiński Grzegorz 414 Babiracki Krzysztof 386 Bacewiczówna Wanda 463, 465 Bachelard Gaston 54, 55, 117, 206 Baliński Stanisław 88, 98, 104, 353, 482 Balthasar Hans Urs von 85 Bandera Stepan 53 Banfi Jaime Abello 291 Baranowska Izabella 368 Barańczak Stanisław 181, 394, 491 Barber Benjamin 258 Barreto Bruno 468 Barszczewska Elżbieta 363, 364 Barszczewska Wanda 363 Bartelski Lesław 294 Barthes Roland 39, 56, 173 Bartholomew Anna 28 Bartholomew Gilbert 28 Bartkowicz Anna 276, 491 Bata Artur 53 494 Indeks osobowy Baudelaire Charles 142 Baudrillard Jean 259, 264, 482 Bayer Alan 416 Beauvoir Simone de 343, 443 Berent Wacław 397 Bereś Stanisław 104, 106—109, 118, 382, 388, 389, 482 Bernoulli Daniel 473 Bialik Włodzimierz 170 Białasiewicz Józef 282, 357 Białostocki Jan 250 Biedermann Hans 117 Bieńczyk Marek 16, 39, 173, 486 Bieńkowski Władysław 409 Bieńkowski Zbigniew 354, 355 Bierut Bolesław 112 Bill‑Biełocerkowski Władimir 458 Bird Tom 104, 490 Blake William 142, 431 Blejwas Stanisław A. 282, 482 Bliziński Józef 363 Błasiak Anna 179 Błędowska Magdalena 382, 388, 489 Błoński Jan 54, 149 Bobka Lesław 211 Bobkowski Andrzej 354, 372 Boguszewska Helena 315 Bohdanowiczowa Zofia 24, 486 Bohusz‑Szyszko Marian 62, 63, 482 Bołaszewska Hanna 28 Borges Jorge Louis 73 Borkowska Grażyna 109, 161, 482 Borowiec Jarosław 471, 472, 474, 479, 483 Borowski Andrzej 304 Borowy Wacław 395, 399, 404 Bosch Hieronim 143 Boulding Kenneth 83 Bourdieu Pierre 477 Boym Icchak 162, 167 Boym Svetlana 223, 225, 483 Braga Sônia Maria Campos 468 Branco Eliza 461 Brand William 290, 318 314 Brandys Kazimierz 45, 456 Brandys Marian 456 Braun Kazimierz 384, 386 Brecht Bertolt (właśc. Eugen Berthold Friedrich Brecht) 461 Breżniew Leonid Iljicz 61 Brodski Josif (właśc. Iosif Aleksandro‑ wicz Brodski) 79, 80 Brodzka Alina 205, 280, 492 zob. też Brodzka‑Wald Alina Brodzka‑Wald Alina 161, 487 zob. też Brodzka Alina Broncel Zdzisław 403 Broniewski Władysław 57 Brook Aleksander 68 Browder Earl 418 Brown John 443 Browning Robert 142 Brückner Aleksander 405, 481 Brycht Andrzej 210 Brzoza Jan 315 Brzozowski Stanisław 314 Buchholz Mirosława 203 Buczyńska‑Garewicz Hanna 314, 482 Budzik Justyna 44, 147, 483 Buford Bill 318, 483 Bugajski Ryszard 46 Bujnicki Tadeusz 119, 492 Bukoski Anthony 9, 215, 216, 219, 223— 225, 479 Bukowski Henryk 379 Burke Edmund 344 Burney Christopher 418 Burska Lidia 329, 485 Burzyńska Anna 170 Busza Andrzej 44 Byrski Zbigniew 446, 450, 483 C Cahan Abraham 218 Calder Alexander 70 Campion Jane 46 Capote Truman 286, 288—290, 293, 294, Indeks osobowy 495 Crimmins Jerry 358 Cudak Romuald 74, 98, 491 Curie‑Skłodowska Maria 280 Curyło Artur 376, 483 Custine Astolphe‑Louis‑Léonor de 268 Cwojdziński Antoni 234 Cybulska Maja Elżbieta 104, 106, 110— 111, 112, 118, 120, 483 Cybulski Maciej 209, 483 Cyganiewicz Zbigniew (właśc. Jan Stani‑ sław Cyganiewicz) 275 Cyrankiewicz Józef 300 Czachowska Jadwiga 105, 203, 393 Czapliński Przemysław 13—15, 17, 20, 207, 208, 483 Czapski Józef Maria Franciszek (właśc. hr. Józef Maria Franciszek Hutten‑ ‑Czapski h. Leliwa) 9, 229, 230, 233— 243, 479, 483 Czarnecka Barbara 441—443, 483 Czarnyszewicz Florian 199 Czartoryska Urszula 250 Czaykowski Bogdan 44, 45 Czechow Anton Pawłowicz 465 Czechowicz Józef 48, 142 Czermański Zdzisław 183 Czermińska Małgorzata 48, 131, 136, 138, 161, 205, 207, 418, 483 Czerniawski Adam 318 Czerska Tatiana 169, 170, 174, 178, 483 Czuchnowski Marian 62, 483 Czyżewska‑Jacquement Agnieszka 50 Czyżewski Tytus 233 Ć Ćwiklińska Mieczysława 362, 363 D Dalí Salvador (właśc. Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i Domènech, marquès de Dalí de Púbol) 165, 248 Danilewicz‑Zielińska Maria 88—90, 205, Caputa Sonia 223 Carey John 315, 316 Carnegie Andrew 69 Casanova Zofia 370 Casona Alejandro 362 Cavanagh Clare 477 Cézanne Paul 237, 250 Chabrowski Tadeusz 384, 386 Chalmers Gordon Keith 434 Chałko Władysława 344, 345, 346 Chałko Zbigniew 346, 347, 353, 357, 361, 369, 370, 384 Chapiński Beniamin 378 Chatwin Bruce 317 Che Guevara Ernesto (właśc. Ernesto Ra‑ fael Guevara de la Serna) 427 Chiu Monica 218 Chmielowiec Michał 62 Chodubski Andrzej 282, 483 Chomsky Noam 258 Chopin Fryderyk Franciszek 65, 87 Choromański Michał 183, 315 Christgau Robert 286 Chromy Krystyna 28 Chruszczow Nikita Siergiejewicz 321 Chrzanowski Ignacy 393, 405, 481 Chudak Henryk 54 Churchill Winston Leonard 409 Chwedryk Józef 386 Chwin Stefan 477 Ciechanowski Jan 183 Cieślak Tomasz 43, 488, 491 Cioran Émile Michel 16, 237, 483 Cirlot Juan Eduardo 33, 117 Clary Johnny Lee 263 Clausius Rudolf Julius Emanuel 473 Clutter, rodzina (Herb, Bonnie, Nancy, Kenyon) 289 Compagnon Antoine 170 Conrad Joseph 191, 233, 289 Cooney Terry A. 414 Cooper James Fenimore 426 Craig Edward Gordon (właśc. Henry Edward Gordon Godwin Werdell) 346 483 Dargiewicz Jerzy 378 496 Indeks osobowy Dasko Henryk 434, 483 Davidson David 417 Dąbrowska Danuta 171, 483 Dąbrowska Elżbieta 211, 485 Dąbrowska Maria 315 Dąbrowski Bartosz 51, 483 Dąbrowski Mieczysław 208, 483 Dedecius Karl 353, 354 Dejczer Maciej 46 Deuar Maciej 105, 106, 108, 109, 112, Dusza Edward 369, 370 Dybciak Krzysztof 184, 248, 255, 484 Dybek Stuart 219 Dybowska Ewa 179 Dyer Geoff 285, 314, 484 Dygasiński Adolf 186 Dylan Bob (właśc. Robert Zimmerman) 427 Dylewska Jolanta 386, 488 Dzierżyński Feliks 322, 324 Dziewońska‑Krzemieńska Elżbieta 348, 349, 353, 357, 359 Dziewoński Edward 357 Dziubka Kazimierz 433 E Eaton Tomasz 338 Eichlerówna Irena 349 Einstein Albert 473 Eisenhower Dwight 419, 457, 460 Eliot Thomas Stearns 142 Éluard Paul 458 Engelking Leszek 286, 488 Engle Paul 247, 249 Erenburg Ilia 320, 461 Ernst Max 248 Escamilla Oscar 291 Essig Karl 209 Ezop 304 F Falkiewicz Andrzej 10, 471—475, 477, 479, 483 Falkin‑Sibiga Irena 274, 483 Falkowski Witold 240, 489 Fang Witold 347, 348 Fangor Wojciech 456 Fangrat Tadeusz 85 Faraday Michael 473 Fast Howard 458, 461 Faulkner William 67, 444 Fiałkowski Tomasz (pseud. Lektor) 320 Field Andrew 286 Fik Ignacy 319 483 484 Dębicki Henryk 463 Dębska‑Kossakowska Aleksandra 266, Dichy Albert 49 Dickinson Emily 181 Didion Joan 286, 293, 318 Dłuska Maria 364, 365, 371 Dłuski Stanisław 384 Dmowski Roman Stanisław 355 Dobrzański Henryk (pseud. Huba) 209 Domańska Ewa 163, 266, 267 Domańska Helena 378 Domosławski Artur 258 Dorosz Beata 80, 88, 90, 100, 184, 204, 232, 444, 484 401 Dostojewski Fiodor Michajłowicz 230, Drabik Lidia 103 Dras Teresa 118, 484 Drwęska Alicja 62, 63, 484 Drzewucki Janusz 107, 484 Duch Bronisław 189, 197 Dudarew Ossetyński Leonidas 371 Dudek Jolanta 74 Dudko Bożena 287 Dudziński Andrzej 381, 386, 484 Dunaj Ewa 132, 484 zob. też Dunaj‑Ko‑ zakow Ewa Dunaj‑Kozakow Ewa 137, 484 Duncan Izadora (właśc. Angela Isadora Duncan) 305 Dunin‑Borkowski Olgierd 196, 484 Durczak Jerzy 287, 288, 314 Indeks osobowy 497 Fischer Michael 220 Fischler Claude 217, 222, 484 Fitzpatrick Collan 386 Fiut Aleksander 142, 146, 162, 164, 484, 488 Flaubert Gustave 300 Flisek Andrzej 287 Fliziński Stefan 171 Foner Eric 258 Fort Jeff 49 Foucault Michel 77 Fraiman Susan 148, 178, 484 Frajlich Amalia 105 Frajlich Anna (właśc. Anna Frajlich‑Za‑ jąc) (pseud. Alicja Szajnert) 9, 103— 120, 123—126, 128—138, 479, 482, 483, 485—492 Frajlich Psachie 105 Franklin Benjamin 240 Franz Marie‑Louise von 20 Fredro Aleksander 313, 399, 403 Fuller D’Ossoli Margaret 399, 481 G Gabaccia Donna R. 217, 484 Gajek Ryszard 378 Gajowy Zbigniew 379, 484 Gandżawi Nizami 307 Garczyński Stanisław 353 Gardaphé Fred L. 216, 217, 224, 484 Garliński Józef 205, 488 Garzarolli Richard 237 Gawęcki Maciej 427, 428, 434, 436, 486 Genet Jean 46—50, 57 Geoff Dyer 314 Gibbons Reginald 477 Giddens Anthony 172, 484 Gidyński Joseph 346 Giedroyc Jerzy Władysław 42, 230, 236, 380, 388, 445 Gierek Edward 298 Giergielewicz Mieczysław 399, 400 Gilbert James B. 414 Ginilewicz Stefan 347, 352 Giza Jerzy 188, 484 Gizella Jerzy 110, 484 Glensk Urszula 314—316, 319, 484 Glinczanka Agnieszka 134 Gliwa Stanisław 107 Głowiński Michał 205, 364, 459, 484 Gmitruk Janusz 184, 187, 489, 490 Goetel Ferdynand 315, 354 Gogh Vincent Willem van 250 Gogol Nikołaj Wasiljewicz 286, 287, 298, 488 Gołaszewska Maria 250 Gołąb Zbigniew 346, 369 Gołąbowa Janina 346 Gombrowicz Witold 16, 69, 79, 416, 483 Gömöri György 356, 357 Gomułka Władysław 296, 299, 307, 425 Gontarz Beata 246, 266, 484, 486 Gorbaczow Michaił Siergiejewicz 38 Gordon Marek 347, 353 Gorki Maksym 458 Gosk Hanna 48, 124, 156, 163, 207, 208, 482, 483, 488 Górecki Zbigniew 348 Grabowski Artur 146, 488 Grabowski Zbigniew 62, 484 Grant Madison 417, 452 Greenleaf Barbara Kaye 417 Greenstone Cecilia 278 Gromada Tadeusz 275, 482, 486, 488, 489 485 Groniowski Krzysztof 184, 485 Grosfeld Jan 83 Gross Feliks 446, 450, 485 Gross Natan 103, 106, 110—112, 118, Grot Zbigniew 382 Gruda Eugeniusz 187, 463 Gruszecki Artur 186 Grydzewski Mieczysław 61, 99, 233, 394—407, 441 Grynberg Henryk 104, 158 Grzymała‑Siedlecki Adam 363 Guillen Michael 473 498 Indeks osobowy Guilley‑Chmielowska Halszka 175 Guizot Francois 431 Gzowski Kazimierz 312 Gzowski Peter 312 H Habrowska‑Jellaczyc Irena 328 Halecki Oskar 74, 401, 402, 485 Haller Józef 199 Hallowell John 434 Hammerstein Oscar 461 Hapon‑Gerowit Marek 383 Harrison Jim 305 Hartwig Julia 361, 362 Heidegger Martin 476 Helak Monika 287 Hełczyński Bronisław 344 Hemar Marian (właśc. Jan Marian He‑ scheles) 62, 63, 485 Hemingway Ernest 290—292 Hempel Antoni 186 Henkel Barbara 106, 107, 112, 118, 485 Herbert Zbigniew 21, 435 Herget Ryszard 204 Herling‑Grudziński Gustaw 62, 63, 398, Herodot z Halikarnasu 261, 319 Hersey John 294 Hertz Aleksander 441, 446, 447, 450, 485 485 Hetzel Gunkel Ann 221, 485 Heydel Magdalena 146, 147 Heydenkorn Benedykt 332, 337, 479 Hilgier Jacek 375, 485 Hillar Małgorzata 354, 355 zob. też Hil‑ lar‑Bieńkowska Małgorzata Hillar‑Bieńkowska Małgorzata 355 zob. też Hillar Małgorzata Hirsch Marianne 51 Hitler Adolf 419, 440 Hłasko Marek 450 Ho Chi Minh (właśc. Nguyễn Sinh Cung) 427 Hobbes Thomas 431 Hodorowicz Knab Sophie 222 Hoff Barbara 434 Hoffmanówna Antonina 364 Hołyńska Małgorzata 463 Homer 96, 195 Hong Kingston Maxine 218 Hoover Herbert Clark 360 Hornung Magdalena 173 Howard Aronson 346 Howard John 429 Huey Long 442 Hughes Langston 384 Hulewicz Jan 348 Husserl Edmund 366 I Ikonowicz Mirosław 310, 311 Indraszczyk Arkadiusz 187, 490 Infeld Leopod 463, 485 Ingersoll Ralph 419—421 Irigaray Luce 173, 485 Isaakowa Michalina 187 Iser Wolfgang 170, 485 Iwaniuk Wacław 44, 210, 211 Iwasiów Inga 58 Iwaszkiewicz Jarosław 234, 456 J Jakobson Roman 364 Jakubowska‑Ożóg Alicja 18 Jamrozek‑Sowa Anna 92, 485 Jan Ewangelista 245 Janaszek‑Ivanićková Halina 170, 485 Janicki Łukasz 43, 55, 485 Janiczek Sławomir 378 Jankowska Anna 386 Jankowska Bożena 388, 485 Janowska Halina 185, 186, 485 Janta‑Połczyński Aleksander 88, 344, 354, 368, 370, 422, 440 Januszewski Tadeusz 233, 480 Jaracz Stefan 357, 407 Jarema Józef 233 Jarząbek Barbara 414 Indeks osobowy 499 Jarzębski Jerzy 329, 485 Jasieński Bruno 233, 303 Jastrun Mieczysław 405 Jastrzębowski Jerzy 312 Jauss Hans Robert 170, 485 Jaworski Stanisław 475 Jeffers John Robinson 142, 151, 378 Jefferson Thomas 447 Jeleński Konstanty Aleksander 73, 84 Jesienin Siergiej Aleksandrowicz 304, Jewsiewicki Bogumił 288, 296, 479 Jezus Chrystus 30, 47, 53, 54, 116, 219, 305 366, 388 Jędrzejczak Marcin 173 Jhumpa Lahiri 218 Jiménez Juan Ramón 360 Joachim z Fiore 85 Johnson Buffie 68 Johnson Edward Warren 286, 488, 496 Johnson Gerald 68 Johnson Howard 246 Joliot‑Curie Frédéric 461 Jókai Mór 356 Jung Carl Gustav 173 Jurczyński Tomasz 260 Jurkusz‑Tomaszewska Jadwiga 9, 204, 210, 327—330, 332, 479, 482, 485 Jurzykowska Milena 352 Jurzykowski Alfred 352, 364, 393 Juszczak Albert/Wojciech 354, 355 K Kaczanowski Longin 209, 485 Kaczmarek Michał 211, 485 Kafka Franz 249 Kamieńska Anna 30 Kania Ireneusz 33, 117 Kant Immanuel 307 Kapiszewski Andrzej 217, 486 Kapuściński Ryszard 9, 43, 257, 258, 261, 285—300, 302—329, 479, 482, 483, 485, 487—489 Karkowski Czesław 124 Karpińska Marta 118, 119, 134, 135, 139, Karpiński Franciszek 77 Karpowicz Tymoteusz 10, 366, 367, 371, 372, 471—477, 479, 485, 489, 490 Karst Roman (właśc. Adolf Tuchman) 486 463 Kartvelishulil Mixheil 304 Karwowska Bożena 169, 170, 173, 181, 486 Kasprowicz Jan 348, 368 Kasprzyk Krzysztof 43 Kasterska Maria 188, 191, 486 Katz‑Hewetson Janina 203, 208, 486 Kazin Michael 428, 486 Kądziela Paweł 61, 62, 73, 74, 87, 89, 91, 346, 481, 482, 485, 492 Kąkolewski Krzysztof 257 Keneth Adam 378 Kern Jerome 461 Kesey Ken Elton 288 Kęszycka Helena 77 Kibisz Krystyna 346, 347 Kierkegaard Søren Aabye 300 Kij Krzysztof 388, 486 King Martin Luther 447, 448, 450, 488 Kirk Russell 433, 486 Kisch Egon Erwin 314 Kisiel Joanna 486 Kisiel Marian 13, 320, 486 Kisielewski Stefan (pseud. Kisiel) 435 Kister Marian 401 Kitowska‑Łysiak Małgorzata 234, 483 Klarner‑Kosińska Izabella 184, 489 Klee Paul 68 Klimaszewski Bolesław 107, 188, 280, 486, 490 Kłak Tadeusz 477 Kłańska Maria 170 Kłęk Bogdan 382 Kłoczowski Piotr 235, 236, 483 Knee Gina 68 Kniaźnin Franciszek Borgiasz Dionizy 95, 403 Kniga Halina 359 500 Indeks osobowy Kochanowski Jan 94, 393—395 Koestler Arthur 408, 409 Kolbuszewski Jacek 92 Kolonko Max Mariusz 259 Kolumb Krzysztof 62, 63, 80, 485 Kołakowski Leszek 61 Kołodziej Andrzej 378, 379 Kołodziejczyk Ewa 441, 442 Komorowski Tadeusz (pseud. Bór) 413 Konarski Feliks 365 Konopnicka Maria 186, 298 Kopaliński Władysław 52, 57, 111, 117 Kopeć Janusz 388, 484 Kopernik Mikołaj 365 Korboński Stefan 62, 486 Korczak Jerzy 463 Korfanty Wojciech 275 Korian Tola (właśc. Antonina Terlecka) 353, 355, 357, 368, 370 Kornat Marek 413 Kornatowska Maria 109 Kornhauser Julian 439 Korniłłowiczówna Maria 364 Korsak Tadeusz 173 Kossak‑Szczucka Zofia 14 Kossakowski Zygmunt 358, 370 Kossowski Jerzy Alfred Tomasz 9, 183, 185, 187—200, 480, 484, 486, 491 Kossutt‑Kozińska Irena 463, 465, 466 Kostarczyk Andrzej 240, 489 Koszyca Kazimierz 384, 386 Kościałkowska Janina 169, 176 Kościałkowski Marian 63 Kot Wiesław 157, 162, 163, 486 Kott Jan 103, 113, 405 Kowalczyk Andrzej Stanisław 124, 482 Kowalewski Mirosław 468 Kowalik Jan (właśc. Jan Franciszek Sła‑ wiczek) 330, 378 Kowalski Piotr 259, 480, 486 Kozaczka Grażyna 220, 486 Kozicka Dorota 156, 163, 261, 486 Kozłowski E. 344 Krajewska Aldona 106, 107, 440, 486 Krajewski Stanisław 348 Krakowiak Małgorzata 246, 486 Krakowski Edward 399 Krancowa Felicja zob. Lilpop‑Krance Fe‑ licja Krasicki Ignacy 394 Kraszewski Józef Ignacy 399, 481 Krawczyk Monika 219 Krawczyńska Dorota 161, 487 Krawiec Jan 358 Kridl Manfred 415, 419 Król Marcin 81, 314, 482 Kruczkowski Leon 461 Kruszewska Jadwiga 347, 348 Kruszewski Zbigniew Anthony 344— 348, 368 486 Kruszka Wacław 219, 480, 486 Kryszak Janusz 15, 16, 43, 44, 119, 203, Krzeczkowski Henryk 144, 489 Krzemieniowa Krystyna 472 Krzysztoń Jerzy 347 Krzywicka Irena 315 Krzyżagórski Klemens 323, 486 Krzyżanowski Julian 16 Krzyżanowski Ryszard 386 Krzyżański Marek P. 370 Kserkses I Wielki, król perski 294 Kubacki Wacław 348, 404, 409 Kubiak Hieronim 215, 275, 482, 486, 488, 489 Kubicka‑Fenn Joanna 379 Kudła Wiesław 414 Kujawiński Frank 477 Kukieł Marian 346 Kula Marcin 184, 185, 276, 484, 486, 487 Kula Witold 276, 487 Kuncewicz Jerzy 248 Kuncewiczowa Maria 30, 248, 315, 345, 348, 368 Kundera Milan 16, 486 Kunstmann Heinrich 472, 485 Kuprel Diana 43, 304 Kurbanow Szichali 308 Indeks osobowy 501 Kusielewicz Eugeniusz 275, 482, 486, 378 Kurdybacha Łukasz 394 Kurkiewicz Juliusz 266 Kurylak Józef 384 Kuryluk Karol 414 Kurz Andrzej 293 Kusiba Marek 9, 41, 43—50, 54—58, 304, 479, 480, 488, 489, 491 488, 489 436, 486 Kwiatkowska Irena 356 Kwiatkowska Katarzyna 427, 428, 434, Kwiatkowski Zenon 361 L La Fontaine Jean de 289, 293, 294, 315, 331, 491 Lacan Jacques‑Marie‑Émile 173 Lachman Michał 318 Lachowicz Teofil 414 Lagerkvist Pär 458 Lahiri Jhumpa 218 Laird Stephan 419 Lane Bliss 415, 420 Lao Tsy 384 Laskowski Wojciech 389, 487 Laurent Olivier 55 Lawrence David Herbert 142, 145, 151 Le Bon Gustaw 253, 254 Le Fort Gertrud von 458 Le Senne René 149 Lebecka Magdalena 285 Lechoń Jan (właśc. Leszek Józef Serafino‑ wicz) 9, 66, 79, 80, 87—91, 93—100, 183, 184, 229—237, 241—243, 414, 441—444, 450, 480, 482, 484, 486, 487, 490, 491 Lederer Lajos 356 Lednicki Wacław 205 Legeżyńska Anna 30, 487 Legeżyński Stefan 402 Lektor zob. Fiałkowski Tomasz Lelewel Joachim 405, 481 Lem Stanisław 249, 461 Lenz Nikolas 157 Leociak Jacek 161, 487 Leonidze Georgi 305 Lepecki Bohdan Teofil 187 Lepecki Mieczysław Bohdan 186 Lerski Jerzy 370 Leszcza Jan (właśc. Wiktor Londzin) 353, Leszczyński Paweł 344 Leśman Czesław 206, 487 Leśmian Bolesław (właśc. Bolesław Les‑ Lewandowski Robert 346, 354, 357, 359, man) 360, 476 360, 363, 367, 368 Lewicki Stanisław 378 Lewik Włodzimierz 144 Lewinsky David 218 Lewszyk Roman 378 Libel Elżbieta 379 Lichniak Zygmunt 294 Liebert Jerzy 203 Liebert Wacław 9, 203—212, 480, 491 Ligęza Wojciech 113, 114, 119, 183, 184, Lilien‑Czarnecka Maria 347 Lilpop‑Krancowa Felicja 234, 346 Lincoln Abraham 445 Linda Bogusław 386 Lippman Walter 418 Lipska Ewa 477 Lipski Jan Józef 465, 487 Liskowacki Artur Daniel 104—106, 117, Lisowski Krzysztof 43, 56, 330, 384, 482, Lizakowski Adam 10, 375—390, 483, 487 487 487 484, 485, 487—489 Locke John 433 Lohn Joanna 386 Lorca Federico García 142 Lorenc K. 365 Lorentowicz Jan 91, 92 Lorentz Stanisław 346 Loth Roman 96 502 Indeks osobowy Lucas‑Gruca Barbara 381, 382, 384, 487 Lukács György 465 Luniewska Anna 386 Lutosławski Wincenty 370 Luxemburg Rosa 426, 427 Ł Łapiński Zdzisław 458 Łobodowski Józef 368, 369, 403 Łojek Maria 47 Łotman Jurij Michajłowicz 36 Łukasiewicz Jacek 17, 21 Łukasiewicz Małgorzata 170, 485 Łukaszewicz Łukasz 355, 356 Łysek Paweł 62 M MacArthur Douglas George 457 Macdonald Dwight 414 Machrowicz Tadeusz 360 Maciąg Włodzimierz 162 Mackiewicz Cat Stanisław 401 Mackiewicz Józef 315, 354 Madejski Jerzy 58 Mailer Norman 286, 288, 290, 292—294, Majakowski Władimir Władimirowicz Majchrowski Zbigniew 51, 483 Majerski Paweł 113, 487 Majewski Karen 219 Majski Iwan M. (właśc. Jan Lachowiecki) 314 305 459 Makarczyk Janusz 187 Maksel Rebecca 224, 487 Malaparte Curcio 290 Malczewska Zofia 232, 487 Malczewski Rafał 183, 231, 232, 487 Malczewski Zdzisław 232 Malewska Hanna 320 Malkiewicz‑Domańska Irena 356 Maltz Albert 458 Małochleb Paulina 108, 136, 491 Mangam Helena 358 Mannur Anita 218, 487 Mansfeld Bogusław 234 Manson Charles Milles 254 Mao Zedong 427 Marchocka Maria Teresa 28 Marcinkiewicz Paweł 384, 386, 390 Marcisz Bielski 382 Marcuse Herbert 265, 427 Markiewicz Henryk 170, 458, 487 Markiewicz Zygmunt 13, 14, 487 Markowicz Hanna 210 Markowski Michał Paweł 170 Marks Karol (właśc. Karl Marx) 427 Márquez Gabriel García 286, 292, 293, 487 Martinez Tomas Eloy 291 Mastroianni Marcello 468 May John 319 Mazur Bolesław 347 Mazurek Jerzy 184, 489 Mazurowa Krystyna 347 McCarthy Joseph Raymond 442 McLean Hugh 345, 348 Melcer Wanda 315 Meloch Katarzyna 289, 290 Mencken Henry Louis 260 Mercer Lorraine 218 Merton Thomas 253, 487 Michalska Halina 356 Michalski Waldemar 108, 487 Michta Gabriel 378 Mick Jagger (właśc. Michael Philip Jag‑ ger) 427 Mickiewicz Adam 16, 78, 95, 349, 395, 398, 399, 403—405, 408, 481 Mieczkowska Wanda 380 Mieczkowski Romuald 380 Mieczysławska Aniela 236 Mieczysławski Witold 62, 487 Mieroszewski Juliusz (pseud. Londyń‑ czyk) 61, 62, 487 Mierzyńska Zofia 219 Międzyrzecki Artur 346, 361, 362, 364 Mikołajczyk Stanisław 178, 421 Indeks osobowy 503 Mikowski Sławomir 382 Mikulski Tadeusz 403, 404 Milde Ewa 386 Miller Marek 285, 489 Milton John 142 Miłobędzka Krystyna 10, 471/472, 475— 477, 479, 483 Miłosz Czesław (pseud. Jan M. Nowak) 9, 10, 17, 20, 21, 61, 62, 64, 78, 108, 141—151, 253, 320, 345, 350, 362, 364, 369, 379—381, 413—421, 443, 480, 487, 488, 492 Miłosz Oskar 146, 148, 360 Mioduszewska Barbara 386 Mises Ludvig von 344 Misiak Iwona 113, 117, 488 Misztal Gosław 379 Mizerkiewicz Tomasz 474 Mizielińska Joanna 174, 489 Mizuro Marta 270 Młodożeniec Stanisław 233 Mocarska Zofia 77 Mocyk Agnieszka 186, 187, 488 Modrzejewska Helena (właśc. Jadwiga Helena Misel) 364 Modrzejewski Filip 223, 483 Modzelewska Maria 87, 88 Mokrzycka‑Mokranowska Maria 413 Molisak Alina 160 Monk Meredith 278 Monteskiusz (właśc. Charles Louis de Secondat) 433 Montgomery Bernard 419 Morawska Ewa 215 Morawski Kajetan 89 Morawski Sławomir 386 Morcinek Gustaw 315 Morelewski Jan 369 Morrison Jim (właśc. James Douglas Morrison) 427 Morstin Ludwik Hieronim 397 Moscinski Sharon 414 Mostwin Danuta 9, 62, 118, 119, 169— 177, 179—182, 199, 358, 359, 445, 446, 448—450, 480, 488, 490, 492 Moulton Artur 461 Mounier Emmanuel 409 Mozart Wolfgang Amadeus 236 Mroczkowska‑Brand Katarzyna 290 Mroziewicz Krzysztof 310, 488 Mrożek Sławomir 304 Mrówczyński Bolesław 187 Muszkat Marian 456 Muszyński Jerzy 42/43 N Nabokov Vladimir (właśc. Władimir Władimirowicz Nabokow) 286, 287, 298, 488 Naganowski Egon 464, 466, 467, 488 Naglerowa Hieronim 354 Najder Zdzisław 435 Nałkowska Zofia 315, 363 Napierkowski Thomas 223 Nasiukiewicz Krystyna 109 Neruda Pablo (właśc. Ricardo Eliecer Ne‑ ftalí Reyes Besualto) 142, 458 Newton Isaac 473 Nęcka Agnieszka 172, 488 Niedenthal Karolina 275, 480 Niedźbała Danuta 348 Niemcewicz Julian Ursyn 237 Niemczyk Wiktor 155 Niemir Jan 219 Niepomnik Jarosław 357 Nieukerken Arent van 144 Niewiadomski Andrzej 330, 482 Nijakowski Lech M. 433 Niklewicz Maria 370 Nira Roman 344 Nixon Richard Milhous 435 Niziurski Edmund 464 Norwid Cyprian Kamil 242, 399, 481 Novak Michael 248, 278, 488 Nowacka Beata 43, 285, 287, 313, 488, 491 Nowak Jan M. zob. Miłosz Czesław Nowak Janusz 384 Nowakowska Ewa Regina 107, 188, 486 504 Indeks osobowy Nowakowski Marek 379, 488 Nowakowski Tadeusz 176 Nowakowski Zygmunt 315, 398, 400, Nowicki Ron 378 Nowotarska Róża 344, 347, 348, 359, 401, 402 360, 386 Nycz Ryszard 440 O Obara Janusz 386 Obertyńska Beata 352, 353 Obidinski Eugene 277, 488 Ochała Alicja 48, 51 Ochała Emil 48 Ochała Helena 48 Ochała Zygmunt 48 Okada John 218 Olejniczak Joachim 100 Olejniczak Józef 205 Olsen Bjørnar 55, 56, 123—125, 138, 488 Olszewski Michał 276, 488 O’Neill Eugene Gladstone 70 Opacki Ireneusz 74, 81, 88, 98, 489, 491 Opoka Magdalena 105, 118, 488 Orliński Wojciech 259, 309, 310, 488 Orłowski Hubert 170 Orłowski Stanisław 48 Orosz Dorota 386 Orski Mieczysław J. 80 Ortwin Ostap 242 Osiatyński Wiktor 278, 433, 488 Osterwa Juliusz 357 Ostrowski Jerzy 186 Owczarek Bogdan 212, 488 Owczarek Wojciech 20 Owczarski Wojciech 51, 483 Ożarowski Filip 386 Ożóg Zenon 18 P Paleczny Tadeusz 184, 487 Pankiewicz Józef 234 Paramonow Jerzy 322 Pasamonik Barbara 169, 488 Pascal Blaise 299, 300 Pasterska Jolanta 169 Pasterski Janusz 43, 45, 92, 485, 488 Patkowski Maciej 444, 484 Paul Tabori 356 Pawelec Dariusz 20 Pawlikowska Hanna 278, 488 Pawlikowska Jolanta 348, 353, 357, 359, Pawlikowska‑Jasnorzewska Maria 348, 360, 368, 370 354, 355 Pawlikowski Michał 401 Pawlikowski Mieczysław 85 Pawlowski Andre 339 Pawłowicz Bohdan 186, 350—352 Peczkowski Mieczysław 351 Peiper Tadeusz 233, 475, 476 Piątkowska‑Stepaniak Wiesława 273, Piechota Magdalena 260, 281, 462, 489, 484, 489 490 Piekarski Ireneusz 163, 166, 489 Piekło Helena Lenard 344 Pietrkiewicz Jerzy 85 Pietrych Krystyna 43, 488, 491 Pietrzyk Leslie 9, 215, 216, 219—223, 225, 480 Pigoń Stanisław 397, 398, 481 Pilch Andrzej 275, 489 Pilniak Borys Andriejewicz (właśc. Borys Andriejewicz Wogau) 70 Piltz Jan Władysław 97 Piłsudski Józef 81, 82, 95, 231, 234, 397 Pinochet August 445 Piotrowiak Jan 81, 489 Piotrowski Eligiusz 85 Piotrowski Ryszard 379 Piwowarski Stanisław 366 Plimpton George 286 Pluciński Jędrzej 381 Płoszewski Leon 16 Podermański Leszek 378 Indeks osobowy 505 Podhoretz Norman 427 Podhorski‑Okołów Leonard 405, 408 Podoska Teresa 475 Podsiadło Jacek 384 Polakówna Janina 356 Polit Krzysztof 250 Pollack Martin 275, 480 Pollakówna Joanna 233, 237, 483 Pomian‑Pożerska Matulewicz Alicja Pomorski Adam 79, 305 Poniatowski Andrzej 370 Poniatowski Stanisław August (właśc. Stanisław Antoni Poniatowski), król Polski 211 Posern‑Zieliński Aleksander 215, 216, 378 489 Potocki Jarosław 377 Potulny Maciej 286, 491 Pound Ezra 70, 147 Powichrowska Hanna 382 Pratolini Vasco 458 Presley Elvis Aaron 427 Prędki Franciszek 383 Pritt Denis Nowell 456 Prokop‑Janiec Eugenia 161 Prokopiuk Jerzy 173 Promiński Mariana 319 Proust Marcel 211, 231 Prus Bolesław 359 Pryszczewska‑Kozołub Adela 211, 485 Przedrzymirski Maciej 344 Przesmycki Miriam Zenon 399 Przyboś Julian 476, 477 Przybylski Ryszard Kazimierz 331, 332, 434, 489 Przybyłko Maria 90 Przybyłowska Barbara 170, 485 Przyłuski Bronisław 353 Puacz Edward 346/347 Pucińska Lidia 362 Putrament Jerzy 315 Pytasz Marek 18, 489 Pytlakowski Jerzy 466, 489 Q Quidam zob. Weintraub Wiktor R Ratuszyńska Irina 38 Reagan Ronald Wilson 433, 434, 481 Redlińska Regina 368 Reńska Barbara 356 Rey Sydor 315 Reymont Władysław Stanisław (właśc. Stanisław Władysław Rejment) 186 Reymont‑Poniński Jan 359 Rich Adrianne 174, 489 Rifkin Jeremy 240, 489 Rilke Rainer Maria 112 Ripa Karol 347 Robbe‑Grillet Alain 368 Robeson Paul 461 Robespierre Maximilien Marie Isidore Rockefeller John Davison 69 Romanowiczowa Zofia 169, 175, 199, de 295 367, 368 Romer Tadeusz 355, 370 Romiszewski Eugeniusz 205, 489 Rorty Richard 258 Rostkowska Alina 356 Rostworowski Jan 347, 353 Roszak Joanna 472, 477, 479, 489 Roth Philip 287 Rottenberg Anda 176 Rozanow Wasilij Wasilewicz 234 Rozmarek Charles 421 Rozmus Lidia 386 Roztropowicz Joanna 110, 489 Rozwadowska Ludwika 358 Rożek Lucyna 179 Różewicz Tadeusz 58, 289, 290 Rudge Mary 378 Rudiuk Maria Magdalena 18 Rudnicki Adolf 241, 242, 315, 489, 492 Rurarz Agnieszka 293, 487 Rusin Stefan 43, 489 Ryba Marian 386 506 Indeks osobowy Rybczyński Aleksander 43 Rybicka Elżbieta 133, 489 Rychlińska Anna 368 Rydz Agnieszka 206, 489 S Sabo Roman 44, 47, 305 Sadliński Casimir 349 Safona (Safo, Sapfo) 28, 482 Sakowski Juliusz 88 Sandburg Carl 142, 384 Sanders Irwin 215 Sandler Samuel 364 Sarraute Nathalie 368 Sartre Jean‑Paul 418 Sawicka Elżbieta 105, 107, 440, 489 Sawicki Jerzy 456 Schapiro Shalomo 155 Scheffer Paul 416, 417, 490 Schiller Leon 356, 357 Schulz Bruno 66, 67, 490 Schumann Robert 100 Seidler Wiesław 107, 490 Sekulski Zbigniew 379 Sellasje Hajle I 315 Sęk Jan 188, 490 Shakespeare William zob. Szekspir Wil‑ liam Shallcross Bożena 55, 123, 488 Shawn William 427 Sherman Augustus 275 Siedlecka Joanna 435, 490 Siemion Wojciech 358 Siemiradzki Józef 186 Sieniawa‑Szymański Tadeusz 378 Sienkiewicz Henryk 14, 295, 302, 359, 364, 372, 458 Sierakowska Katarzyna 179 Sierżęga Aneta 382, 385 Sikora Jerzy 384, 385, 490 Sikorski Władysław 384, 459 Silvan Monika 360 Sinko Zofia 134 Sito Jerzy Stanisław 144, 355, 489 Siuda Dorota 379 Skalmowski Wojciech 304 Skarga Barbara 32, 490 Skarżyński Ryszard 433, 490 Skuczyński Janusz 78 Skupień Jan 386 Skwara Marta 147, 490 Skwarnicki Marek 380, 384, 490 Skworz Andrzej 292, 482 Slezak Ellen 219 Słomińska Marta 89, 490 Słonimski Antoni 187, 315, 346, 407 Słowacki Juliusz 84, 399, 400 Smagacz Henryk 20 Smaszcz Waldemar 64, 98, 482 Smolana Krzysztof 185 Smoleński Paweł 260—263, 480 Smolka Iwona 124, 138, 490 Smykowska Elżbieta 53 Sobańska Karolina Rozalia Tekla 408 Sobczak Sławomir 386 Sobieski Wacław 400 Sobol‑Jurczykowski Andrzej 73 Sobolewska Justyna 313 Sollors Werner 220 Sołowiew zob. Sołowjow Władimir Sier‑ giejewicz Sołowjow Władimir Siergiejewicz 300 Sołżenicyn Aleksandr Isajewicz 372 Soroka Wacław 366 Sosnowska Joanna 234 Soućkova Milada 346 Southern Terry 286 Sowa Jacek 259 Sowicz Bożena 382 Sowietow S.S. 405 Sowulewski Lech 348, 353 Spodenkiewicz Paweł 105, 108, 490 Sprusiński Michał 63, 482 Spychalski Mirosław 475, 490 Spyta Tadeusz 378 Stachnik Chris 383 Staff Leopold 183, 369, 370, 401 Stala Anna 47, 49 Indeks osobowy 507 Stala Marian 143, 145 Stalin Józef (właśc. Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili) 112, 304—307, 320, 355, 404, 463, 481 Stankiewicz Edward 346 Starczewska Roma 359 Starczewski Michał 187, 490 Starzyński Stefan Bronisław 184 Stefanowska Lidia 223, 483 Stefanowska Zofia 403, 404 Steinbeck John Ernst 69, 359 Stempowski Jerzy 343 Stendhal (właśc. Marie‑Henri Beyle) 300 490 Sterna‑Wachowiak Sergiusz 332, 489, Sterne Laurence 134 Stępień Marian 172, 174, 490 Stępnik Krzysztof 462, 490 Stolarek Zbigniew 289, 490 Stopel Bartosz 309, 490 Storm Linda 218 Straszewicz Czesław 199, 354 Strauss Leo 434 Strebelle Olivier 249, 251 Strempek Shea Suzanne 219 Stróżyński Tomasz 170 Strusiński Michał 63, 482 Stryjkowski Julian (właśc. Pesach Stark) 9, 155—157, 159—166, 480, 486, 488, 489 Strzałka Jan 362 Strzelecka Anna 43, 46 Strzelecki Jan 245 Strzetelski Stanisław 62, 490 Stuhr Jerzy 46 Styka Jan 296 Suchecki Władysław 376 Suder Witold 378 Sulikowski Andrzej 251, 255, 490 Sułkowski Tadeusz 353 Sumner Gregory D. 414 Surdykowska Jagoda zob. Szczurow‑ ska‑Surdykowska Jagoda Surdykowski Jerzy 259 Surmiak‑Domańska Katarzyna 260, 261, Surynowa‑Wyczółkowska Janina 169, 263—265, 480 175, 199, 208, 490 Sutowski Michał 428, 486 Sylvan Monika 358 Sypniewska Kamila 432, 434, 491 Szajnert Alicja zob. Frajlich Anna Szajnert Danuta 28, 490 Szalewska Katarzyna 418 Szałagan Alicja 105, 203, 345, 393 Szałasta‑Rogowska Bożena 24, 43, 304, 486, 491 Szczepańska Maria 246 Szczepański Aleksander 246 Szczepański Jan Józef 9, 245—256, 354, 480, 481, 484, 486, 490 Szczerbiński Marek 344 Szczerek Ziemowit 313, 322, 490 Szczurowska‑Surdykowska Jagoda 259 Szczutkowski Henryk 219 Szejnert Małgorzata 9, 257, 260, 261, 265—270, 273—283, 481, 483, 492 Szekspir William 142, 184, 241 Szemplińska‑Sobolewska Elżbieta 315 Szeruda Jan Jerzy 155 Szewc Piotr 155, 156, 160, 167 Szlachta Bogdan 433 Sznajderman Monika 223, 483 Szoda Jarosław 475, 490 Szopa Andrzej 386 Szpociński Andrzej 131, 490 Szrajerówna Janina 356 Szulżycka Alina 172, 484 Szymanowski Karol Maciej 42 Szymańska Adriana 384, 386 Szyper Henryk 404 Ś Ścibor‑Rylski Aleksander 467 Ściegienny Piotr Wojciech 171 Śliwiak Tadeusz 22—24 Śliwiński Artur 400, 403 508 Indeks osobowy Śliwiński Piotr 337, 490 Śmieja Florian 9, 13, 17—25, 44, 203, 204, 211, 347, 360, 361, 481, 482, 488— 490 Śniechowski Adam 352, 358 Śpiewak Paweł 157, 490 Świda‑Ziemba Hanna Maria 440 Świderski Bolesław 440 Świderski Marek 348 Święch Jerzy 73 Święcicki Marek 360 Świrszczyńska Anna 30 T Taborski Bolesław 108, 491 Tacyt (właśc. Publius Cornelius Tacitus) 394 Talar Henryk 386 Talese Gay 286, 293 Tan Amy 218 Tarnowska Maria 253, 487 Tatarkiewicz Anna 54 Tatarkiewicz Władysław 346 Taylor‑Terlecka Nina 343, 369 Telakowska Wanda 415 Tennenbaum Anna 396/397 Terlecki Olgierd 61, 491 Terlecki Tymon 14, 73, 84, 98, 343—372, 400, 402, 446, 450, 452, 487, 491 Terlecki Władysław Lech 92, 485 Tetmajer Kazimierz 91, 92 Theates zob. Weintraub Wiktor Thigpen‑Miłosz Carol 380 Thomas Dylan Marlais 70 Thomas William Isaac 221, 276, 491 Thompson Dorothy 419 Thompson Hunter Stockton 286, 290, 293, 294, 309, 310, 314, 318, 322, 490 Thomson Tim 338 Timur Chromy 307 Tischner Łukasz 146, 488 Tito Josif Broz 457 Tkaczyszyn‑Dycki Eugeniusz 384 Tokarczuk Olga 477 Tomasik Wojciech 458, 462 Tomasza z Akwinu 343 Tomaszewski Adam 9, 327—333, 337, 338, 481, 482, 489, 490 Topolińska Zuzanna 346 Torańska Teresa 42 Toynbee Arnold 416 Traherne Thomas 142 Trapszowie, dynastia 362 Trembecki Stanisław 399, 481 Triolet Elza 458 Trzeciakowska Anna 347, 372 Trznadel Jacek 56 Trzynadłowski Jan 205, 491 Turewicz Zbigniew 359, 362 Turley Tomasz 346 Turowicz Anna 362 Turowicz Jerzy 362 Turski Marian 296 Tuwim Julian 79, 81, 91, 183, 184, 233, 484, 491 Twain Mark 426 Tyrmand Leopold 10, 425—436, 439, 449, 450, 460, 481, 483, 486, 489, 491 Tyrmand Mary Ellen 426, 430, 434 Tyrmand Matthew 432, 434, 491 U Ueda Reed 417 Ujma Magdalena 234, 483 Ulicka Danuta 170 Ułamek Artur 339 Uniłowski Zbigniew 187, 315 Urbanek Mariusz 183, 491 Ustaborowicz Bogusław 386 V van Gogh Vincent Willem zob. Gogh Vin‑ cent Willem van Vandenberg Arthur Hendrick 421 Vanderbilt Cornelius 69 Vargas Getúlio Dornelles 185 Venclova Tomas 477 Viganò Renata 458 Indeks osobowy 509 W Wachowicz Roman 187 Wade Clark Roof 265 Wajda Andrzej 457 Wald Alan M. 414 Waliszewski Zygmunt 233 Walkuski Eugeniusz 386 Wałęsa Lech 308 Wałkuski Marek 260 Wantuła Andrzej 155 Wańkowicz Melchior 176, 190, 199, 203, 230, 235, 289, 293, 294, 300, 315, 331, 414, 491 Warakomska Dorota 259 Warchał Arnold 382, 383, 385, 491 Warchał Dariusz 385 Warren Neal M. 381 Waryński Ludwik Tadeusz 458 Wasilewski Zygmunt 315 Wasiołek Edward 346 Wasiutyński Wojciech 450, 451 Wawer Krzysztof 386 Wazner Krzysztof 378 Ważyk Adam 300, 320—322, 462, 463 Weaver Richard 434 Weber John Baptiste 268 Weintraub Wiktor (pseud. Quidam, Theates, ww.) 10, 344, 393—411, 481, 491 Wejs‑Milewska Violetta 43, 44, 491 Wellisz Leopold 399 Werner Mateusz 108 Wędziagolski Karol 205 Węgrzyn Józef 363 Węgrzyniak Anna 74, 81, 98, 125, 491 Węgrzyniakowa Anna zob. Węgrzyniak Anna Whitman Walt 142, 144—151, 378, 384, 490 Wieczorkiewicz Bronisław 322 Wierciński Edmund 142 Wierzbiański Bolesław 273 Wierzbicki Piotr 386 Wierzewski Wojciech Antoni 375, 378, 381, 386, 491 Wierzyński Kazimierz 9, 61—70, 73— 75, 77—84, 87—100, 183, 184, 234, 343—345, 350, 357, 365, 368—370, 372, 403, 414, 443, 481—486, 489—492 Wiktor Jan 315 Wilczek Piotr 88, 93—95, 491 Williams William 275 Wincenciak Tadeusz 358 Wiorogórski Mikołaj 189, 491 Wiszniowska Monika 266, 484 Wiśnicki Adrian 381, 382, 384, 385 Wiśniewski Dariusz 382—384 Witkacy zob. Stanisław Ignacy Witkie‑ wicz Witkiewicz Stanisław Ignacy (pseud. Witkacy) 350 Wittek Hans 209 Wittgenstein Ludwig 476 Wittlin Józef 44, 79, 189, 195, 231, 232, 239, 294, 338, 344, 349, 350, 354, 367, 368, 372, 442, 443, 491 Wodehouse Pelham Grenville 436 Wohnout Wiesław 93 Wojtyła Karol 435 Wolanin Małgorzata 435, 450, 481, 491 Wolfe (pseud. Tom) 70, 286, 288, 293, 294, 314, 318, 488, 491 Thomas Kennerly Wolny Kazimierz zob. Wolny‑Zmorzyń‑ ski Kazimierz Wolny Wilhelm 378, 491 Wolny‑Zmorzyński Kazimierz 331, 491 Wolski Jan 17, 18, 44—46, 50, 482, 485, 488, 489, 491 Wordsworth William 142 Woroszylski Wiktor 38, 321 Wójcik Jan 187 Wójcik Władysław 187 Wójcińska Agnieszka 278, 492 Wójs Irena 383 Wóycicki Kazimierz 162 Wóycicki Stefan 198, 492 Wright Frank Lloyd (właśc. Frank Lin‑ coln Wright) 270 510 Indeks osobowy Wrona Marcin 260 Wróbel Józef 241, 492 Wróbel Marcin 286, 491 Wróbel Paul 215 Wróbel Wojciech 382, 386 Wróblewski Bogusław 118, 119, 386, Wrzos Konrad 183 Wrzoskowa Janina 463 Wtulich Josephine 417 Wygodzki Stanisław 315 Wyka Kazimierz 404, 405, 407 Wyrzykowski Marian 364 Wyskiel Wojciech 107, 119, 188, 486, 492 492 Wysocka Jolanta 389, 484 Wysocka Lidia 347 Wysocka Stanisława 348, 356 Wyspiański Stanisław 346, 404, 405 Wytrwal Joseph Anthony 414, 492 X Xu Wenying 216—218, 224, 484 Y Yeats William Butler 142, 484 Yezierska Anzia 218 Z Zagajewski Adam 20—22, 24, 439 Zahorska Stefania 354 Zając Władysław 109 Zajączkowski Ananiasz 405 Zakrzewska‑Strózik Lidia 389 Zaleski Marek 28, 206, 211, 329, 485, 492 Zalewski Wojciech 378 Zamachowski Zbigniew 386 Zambrzycka Grażyna 9, 27, 28, 30—34, 36—39, 482 Zamora Maria 382 Zamoyski August 183 Zamoyski Jan Sariusz 400, 481 Zangwill Israel 452 Zanussi Krzysztof 386 Zawada Andrzej 380, 492 Zawieyski Jerzy 320, 402 Zawodziński Karol Wiktor 395, 399, 405, 409 Zbierzowska‑Frydrych Wanda 349 Zbyszewski Wacław Alfred 398 Zelwerowicz Aleksander 356 Ziątek Zygmunt 280, 285, 448, 492 Zielichowski‑Wojniłowicz Tadeusz 105, Zielińska Maria 379 Zieliński Jan 43, 109, 234, 492, 493 Ziemianin Adam 386 Zieniewicz Andrzej 160, 208, 483 Ziętkiewicz Władysław Jan 197 Zimbardo Philip 258 Zinn Howard 258 Znaniecka‑Lopata Helena 346, 414, 492 492 Znaniecki Florian 221, 276, 346, 491 Związek Kazimierz 356 Zybura Marek 472, 485 Zyman Edward 43, 44, 46, 492 Ż Żarnowska Anna 179 Żbik Edward 414 Żebrowski Rafał 33 Żeleński Boy Tadeusz 405 Żeromski Stefan 194, 298, 316, 346 Żółkiewski Stefan 280, 404, 492 Żuławski Jerzy 144, 489 Żurakowski Janusz 43 Żurawski Joseph 349 Żurek Sławomir Jacek 103, 105—107, 119, 492 Żurek Stanisław 48 Zestawiła Ewelina Suszek Redaktor Magdalena Starzyk Projektant okładki i stron działowych Emilia Dajnowicz Redaktor techniczny Barbara Arenhövel Łamanie Alicja Załęcka Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑8012 ‑777 ‑7 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑8012 ‑778‑4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 32,0. Ark. wyd. 40,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 50 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K., ul. Jacewska 89, 88 ‑100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: