Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00163 005312 24173472 na godz. na dobę w sumie
Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych - ebook/pdf
Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2193-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filologia polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Ruiny istnienia gromadzą artykuły o siedmiu poetach polskich XX wieku (Józef Wittlin, Emil Zegadłowicz, Julian Przyboś, Tadeusz Sułkowski, Wilhelm Szewczyk, Bogdan Czaykowski, Andrzej K. Waśkiewicz). Autor pokazuje ich historycznoliterackie miejsce, a interpretując znane i mniej znane wiersze, odkrywa osobnicze piękno poezji ekspresjonistycznej, klasycystycznej, awangardowej i formulistycznej. Obecna w liryce twórców różnych generacji formuła „istnienia” pokazana została w egzystencjalnym i społecznym wymiarze. Podtytuł książki Szkice o poetach mniej obecnych wskazuje na słabiej rozpoznane lub zgoła pominięte przez krytykę fragmenty twórczości autorów o ustalonym prestiżu w polskiej literaturze przeszłego stulecia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

978-83-8012-193-5 Ruiny istnienia Szkice o poetach mniej obecnych nr 3047 Marian Kisiel Ruiny istnienia Szkice o poetach mniej obecnych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego      Katowice 2013 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Jolanta Pasterska Spis treści Poezja świadectwa Ekstaza i płacz Płacz i euforia Między przepaściami Norma Dnia i Pasja Nocy Od autora  7 Wprowadzenie do Hymnów Józefa Wittlina  9 O jednej balladzie Emila Zegadłowicza  43 O dwóch wierszach śląskich Juliana Przybosia  59 Glosa do symboliki poetyckiej Tadeusza Sułkowskiego  81 O poezji Wilhelma Szewczyka  95 Noty o poezji Bogdana Czaykowskiego  113 O poezji Andrzeja K. Waśkiewicza  129 Nota bibliograficzna  149 Indeks osobowy  151 Summary  157 Resumé  159 Teleologia losu Ruiny istnienia — 5 — Od autora Ruiny istnienia… gromadzą artykuły o poetach polskich xx wieku mniej obecnych i o wierszach bytujących peryferyjnie w świadomości czytelniczej. Teksty pisane przez lata, pu- blikowane w różnych miejscach, spotykają się teraz z sobą, połączone jedną okładką, może nawet dziwiąc się takiemu sąsiedztwu, jakie im przeznaczono. Nie ma co ukrywać: jest to sąsiedztwo przypadkowe, au- torów tutaj interpretowanych nic nie łączy lub łączy zgoła niewiele. Jeżeli stali się — decyzją krytyka — współtwórcami tej książki, to dlatego, że ich współobecność w wieku xx miała także taki charakter — spotkania ułamkowego. Książka, przynosząc uwagi o poetach szeroko rozumianej „współczesności”, pokazuje, jak trudno uspójnić doświadcze- nie jednostkowe w jednolitym systemie epoki/okresu. I jak łatwo poeci uciekają przed taką diabelską pokusą krytyki. Choć przecież coś ich łączy: istnienie, nieuchronnie obra- cające się w ruinę. Na Kątach, w grudniu 2012 r. — 7 — Nota bibliograficzna Niektóre szkice wchodzące w skład niniejszej książki były już publikowane. Wszystkie zostały ponownie przejrzane, niekiedy wydatnie poszerzone, przeredagowane i — w przy- pisach — uzupełnione nowszą literaturą przedmiotu. Oto podaję miejsca pierwodruków i ówczesne tytuły. Poezja świadectwa. O „Hymnach” Józefa Wittlina. W: Studia o twórczości Józefa Wittlina. Red. I. Opacki. Katowice 1990, s. 7—33. Dwa wiersze Juliana Przybosia. W: Alfabet Paszka. Berent, styli- styka (i okolice), Żeromski. Red. J. Jakóbczyk, K. Kralkow- ska-Gątkowska, M. Piekara. Katowice 2010, s. 182—201. Pasja Dnia i Norma Nocy. Glosy do międzywojennej poezji Ta- deusza Sułkowskiego. „Arkadia” 1999, nr 6—7, s. 208—215. Między przepaściami. O poezji Wilhelma Szewczyka. „Śląsk” 1997, nr 9, s. 51—53. Poezja jako sposób istnienia (nad wierszami Andrzeja K. Waśkiewi- cza). „Integracje” 1995, z. 31, s. 34—38. Indeks osobowy Achmatowa Anna Andriejew- na (właśc. Anna Andriejew- na Gorienko) 21 Anczyc Władysław Ludwik 48 Andres Zbigniew 120 Angelus Silesius (właśc. Jo- hannes Scheffler) 108 Apollinaire Guillaume (właśc. Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary Kostrowicki) 39 Arpin zob. Cicero Marcus Tullius Arystoteles 108 Auden Wystan Hugh 108, 109 Augustyn, św. (właśc. Aurelius Augustinus) 125 B. zob. Bieńkowski Zbigniew Balcerzan Edward 59 Barańczak Stanisław 137 Bell Alexander Graham 40 Bergson Henri-Louis 17, 49 Bieńkowski Zbigniew 130, 135 Błoński Jan 30 Bobelak Kazimierz 96 Bobkowski Andrzej 126 Bonczyk Norbert 96 Bordowicz Maciej 134, 135 Borowy Wacław 118 Brodzka Alina 9 Broniewski Władysław 65, 100 Bryll Ernest 134 Brzękowski Jan 141, 142 Brzozowski Stanisław 116 Budzińska Bożena 146, 147 Bujnicki Tadeusz 63 Burek Tomasz 23, 131 Busza Andrzej 113 Chodźko Ignacy 24 Chrystus zob. Jezus Chrystus Chyczyński Stanisław 147 Cicero Marcus Tullius 56 Cioran Émile 115, 121, 124 Conrad Joseph (właśc. Józef Teo- dor Konrad Korzeniowski) 126 Czachorowski Stanisław Swen 134, 135, 143 Czaykowski Bogdan 113–127 Czechowicz Józef 85, 89 Czerniawski Adam 115, 120 Czernik Stanisław 103 Ćwikliński Krzysztof 81, 82, 83, 89 Damrot Konstanty 96 Dorosz Krzysztof 29, 34 — 151 — Dyck Antoon van 108 Eistein Albert 16 Etemadi Hanna Zofia 117 Fert Józef 144, 146 Fic Maciej 95 Franciszek, św. (właśc. Giovan- ni Bernardone) 55 Frank Leonhard 23, 29, 32 Funk Kazimierz 17 Gałczyński Konstanty Ilde- fons 100 Ganszyniec Ryszard 114 Garbala Marek 139 Goliński Zbigniew 59 Gombrowicz Witold 126 Górzyna Zofia 78 Grajewski Wincenty 115 Graszewicz Marek 146 Grochowiak Stanisław 134, Grześczak Marian 134 Hartwig Julia 117 Heidegger Martin 115, 124, 125, 135 132 Herbert Zbigniew 134 Heska-Kwaśniewicz Krysty- na 63 Hierowski Zdzisław 63, 71, 96, 97, 102, 103, 104, 106, Homer 14, 114 Hutnikiewicz Artur 19 Ihnatowicz Janusz 114 Imiela Emanuel Konstanty 96 Irzykowski Karol 47, 49, 78, 106 Iwaszkiewicz Jarosław 16 Jahwe 68 Jakobson Roman 14 Jakowska Krystyna 11, 18, 24, 32, 33, 37 Jakóbczyk Jan 149 Jaroń Jan Nikodem 96 Jaspers Karl 84 Jastrun Mieczysław 118 Jaworski Stanisław 115 Jellenta Cezary 20 Jezus Chrystus 52, 67, 68, 69 Jurkowski Stefan 47 Juszczak Albert 89 Kajan Tadeusz (właśc. Kazi- mierz Jankowski) 131, 133 Karpowicz Tymoteusz 135 Kasprowicz Jan 13, 15, 16 Kądziela Jerzy 10, 47 Kierc Bogusław 142, 146, 147 Kijonka Tadeusz 63 Kisiel Marian 10, 12, 14, 23, 26, 71, 82, 92, 93, 113, 114, 115, 117, 125, 137, 146, 148 Kleiner Juliusz 50, 52 Kloch Zbigniew 21 Kłak Tadeusz 13, 46, 60, 63, 64, 69, 71, 72, 85, 89, 103 Kłosiński Krzysztof 90 Kochanowski Jan 14, 15, 48, 56 Kohelet (albo Ekklesiastes, Eklezjastes) 124 Koraszewski Bronisław 96 Koryl Janusz 144 Kosidowski Zenon 18 Kosiński Kazimierz 40 Kozanowska Dorota 146 — 152 — Kozicka Dorota 46 Kralkowska-Gątkowska Kry- Machut-Mendecka Ewa 144 Maciejewska Irena 10, 25, 26, styna 149 Krassowski Maciej 13 Kronberg Adam 146 Krynicki Ryszard 139 Kryszak Janusz 81, 82, 85, 114, 137 Krzyżanowski Julian 56, 118 Kupis Bogdan 115 Kurowicki Jan 146, 147 Kuźma Erazm 18, 49 Kwiatkowski Jerzy 10, 13, 47, 53, 54, 62 Labuda Aleksander 115 Lam Andrzej 78 Lam Stanisław 14 Lechoń Jan (właśc. Leszek Se- rafinowicz) 16, 22 Legeżyńska Anna 59 Lejeune Philippe 115 Leśmian Bolesław 132, 134, 142 Lévinas Emmanuel 125 Ligęza Wojciech 81, 115 Ligoniowie zob. Ligoń Juliusz, Ligoń Stanisław Ligoń Juliusz 96 Ligoń Stanisław 96 Löw Chaim 37 Lubas-Bartoszyńska Regi- na 115 Lubosz Bolesław 107, 108 Lyons John 84 Łukasiewicz Jacek 121, 134, 135, 137 M.K. zob. Kisiel Marian — 153 — 29, 30, 46 Maciejewski Janusz 59 Majakowski Władimir Władi- mirowicz 50 Majerski Paweł 146-147 Maliszewski Karol 146 Malkiel Yakov 84 Mamoń Bronisław 10 Marcinów Zdzisław 114, 117 Marconi Gugliemo 17, 40 Maria Panna zob. Maria, mat- ka Jezusa, św. Maria, matka Jezusa, św. 68 Markiewicz Henryk 14 Mateusz, św. 52 Matuszewski Ryszard 137, 139 Melkowski Stefan 133 Michalski Krzysztof 115 Mickiewicz Adam 28, 48, 78, 118 Jan Miłosz Czesław 30, 39, 126, 127 Mistrz Jan zob. Kochanowski Mizera Janusz 115 Morcinek Gustaw 104 Moszyński Kazimierz 52, 53, 54, 55 Nawrocki Witold 103 Neuger Leonard 46, 49, 50 Nietzsche Friedrich 16 Norwid Cyprian Kamil 83, 120 Nowak Tadeusz 134, 137 Nowak Zbigniew Jerzy 63 Nowicki Krzysztof 131, 139 Nowosielski Kazimierz 11, 12, 26, 37, 39 Ogrodowczyk Andrzej 143 Opacki Ireneusz 22, 23, 63, 149 Orski Mieczysław 137 Ortwin Ostap (właśc. Oskar Katzenellenbogen) 116 Orzechowski Kazimierz 137 Ostrowska Bronisława 54 Otto Rudolf 115, 125 Panek Józef 48 Pascal Blaise 116 Pasterski Janusz 113, 114, 122, 127 Paszek Jerzy 46, 59 Pawłow Iwan Piotrowicz 16 Peiper Tadeusz 46, 50, 59, 60, 61, 66, 75, 103, 139, 142 Picon Gäetan 84 Piechal Marian 22 Piekara Magdalena 149 Pieradzki Ferdynand 48 Piłsudski Józef 40 Planck Max Karl Ernst Lud- Płoszewski Ludwik 118 Podraza-Kwiatkowska Ma- wig 16 ria 53 Pogonowska Anna 137 Pokrasenowa Maria 47 Pound Ezra Weston Loomis 17 Prokop Jan 10 Prokulski Walenty, TJ 52 Przyboś Julian 10, 12, 13, 14, 15, 46, 50, 59–79, 96, 98, 99, 100, 103, 105, 112, 134, 142 Przybylski Ryszard 9, 10 Puzdrowski Edmund 139 Ratajczak Józef 19 Remarque Erich Maria 23 Rilke Rainer Maria 118 Rogoziński Julian 10, 37 Rolland Romain 23 Różewicz Tadeusz 39 Rubens Peter Paul 108 Rubinowicz Dawid 132 Rybarski Jan 19 Rydz-Śmigły Edward 99 Rymkiewicz Jarosław Ma- rek 135 Sawrymowicz Edward 118 Siemek Marek Jan 115 Skarga Barbara 125 Skręt Rościsław 62 Słonimski Antoni 16 Słoński Edward 16, 21, 22, 23 Słucki Arnold (właśc. Aron Kreiner) 135 Smolka Iwona 141 Sobkowiak Czesław 46, 144 Sokół Lech 139 Sprusiński Michał 10, 25, 82, 137 Srokowski Mieczysław 19 Staff Leopold 54 Stern Anatol 38 Sterna-Wachowiak Ser- giusz 141 Stodor Adam 54 Stroiński Leon Zdzisław 117 Strzelecki Jan 12 Stur Jan (właśc. Hersz Fein- gold) 18 Sułkowski Tadeusz 81–93 Szabatowski Ludwik 96 Szałasta-Rogowska Bożena 113, 114, 116, 117, 122 Szaruga Leszek (właśc. Alek- sander Wirpsza)141 — 154 — Szczepański Władysław, TJ 52 Szewczyk Grażyna Barbara 98, 100, 110 Szewczyk Wilhelm 95–112 Szymański Wiesław Paweł 85 Szymborska Wisława 134 Świder Augustyn 96 Taborski Roman 20 Tarnowska Beata 115 Terlecki Tymon 126 Trznadel Jacek 134 Tuwim Julian 16, 50, 100 Tyc Teodor 96 Ulewicz Tadeusz 59 Valéry Paul (właśc. Ambroise- Paul-Toussaint-Jules Valéry) 130 Waśkiewicz Andrzej Krzysz- tof 129–148 Weinsberg Adam 84 Wierzyński Kazimierz 16 Winklowa Barbara 78 Witkojc Mina (niem. Wilhelmi- ne Wittka) 110 Wittlin Józef 9–41, 114 Wolski Jan 120 Wójcik Mirosław 47, 49, 50 Wójcik Włodzimierz 90, 114 Wróblewski Maciej 147 Wright Orville i Wilbur, bra- cia 16 Wrona Barbara144 Wujek Jakub, TJ 52 Wyczańska Irena 10, 47 Wyskiel Wojciech 115 Zakulski Eugeniusz 48 Zarzycka-Ręgorowiczowa Olga 96 Zawada Andrzej 143 Zawodziński Karol Wiktor 82, Zaworska Helena 9 Zbierzchowski Henryk 53 Zegadłowicz Emil 13, 15, 43–57, 103 96 Zieliński Jan 18 Zolla Elémire 122 Żółkiewski Stefan 9 Żuliński Leszek 145, 146 Żurakowski Bogusław 137 Marian Kisiel Ruins of existence Sketches on less present poets Summary Ruins of existence… is a collection of works on „less present poets” – outstanding but beyond their own time or weakly-recognised by readers. The author refers to poems having the clearest tone, the ones by Józef Wittlin, a poet of the Great War 1914–1918; Emil Ze- gadłowicz as an ecstasy and lament writer admiring a rising sun in his ballad; Julian Przyboś as an author of two poems describing a Silesian every day; Tadeusz Sułkowski going towards catastro- phism in his inter-war poetry and having „day” and „night” as po- etic symbols; Wilhelm Szewczyk, mixing styles and genres, search- ing the truth between the universal and domestic values; Bogdan Czaykowski whose poetry deals with the teleology of fate and no matter how it escapes from over-excessive philosophizing; Andrzej K. Waśkiewicz for whom „the ruin” is a signature of existence, that is saving from war and its non-removable trauma. The author minimally refers to the biographic discourse and pays much more attention to a historio-literary interpretation of the text, treating it as a simple answer to the experience included in the poetic text. The book, bringing remarks on poets of a widely-under- stood modernity, shows how difficult it is to make an individual experience in a unified system of the epoch/period coherent, too. Мариан Кисель Руины существования Этюды о не совсем заметных поэтах Резюме Руины сущестования… – это сборник работ о „не совсем замет- ных поэтах” – выдающихся, но уже находящихся за пределами своего времени или слабо узнаваемых читающией аудиторией. Автор приводит имена лириков самого чистого тона: Юзефа Виттлина, поэта времен войны 1914–1918 годов; исступленного и причитающего Эмиля Зегадловича, который в своей балладе восхищается наступающим днем; Юлиана Пшибося как авто- ра двух стихотворений о силезской повседневности; Тадеуша Сулковского, который в своей межвоенной поэзии устремля- ется в сторону катастрофизма, а к его поэтическим символам относятся „день” и „ночь”; Вильгельма Шевчика, смешивающе- го стили и жанры, ищущего истину между универсальными и бытовыми ценностями; Богдана Чайковского, поэзия которого сталкивается с телеологией судьбы, но избегает чрезмерного философствования; Анджея К. Васькевича, для которого „руи- на” является неотъемлемым фактом существования, т.е. выжи- ванием в войне и ее необратимой травмой. Автор в минимальной степени ссылается на биографический дискурс. Гораздо большее внимание он уделяет историко-ли- тературоведческой интерпретации текста, усматривая в ней основной ответ на опыт, заключенный в поэтическом произве- дении. Книга, задумываясь над словами поэтов широко пони- маемой современности, также показывает, как трудно вписать индивидульный опыт в систему эпохи/периода. Redaktor Małgorzata Pogłódek Korektor Marzena Marczyk Fotografia Autora Maria Śliwa Skład, projekt typograficzny oraz projekt okładki Tomasz Gut Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2180-6 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-193-5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Liczba arkuszy drukarskich: 10,0. Liczba arkuszy wydawniczych: 8,5. Cena 20 zł (+ vat). Publikację wydrukowano na papierze Ecco Book Cream 70 g/m2, vol. 2.0. Do składu użyto pisma Palatino Linotype oraz Cambria. Druk i oprawę wykonano w drukarni pphu totem, ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław. 978-83-8012-193-5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: