Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 014393 23471882 na godz. na dobę w sumie
Piastowskie strony - ebook/pdf
Piastowskie strony - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania Język publikacji: polski
ISBN: 9788377681589 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> świat
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Wycieczka po nowym Szlaku Piastowskim z przewodnikiem Anny Plenzler z pewnością wzbogaci i uporządkuje wiedzę turystów na temat pierwszej panującej w Polsce dynastii. Autorka zgodnie z koncepcją zrewitalizowanej trasy skupia się na tych pamiątkach minionych czasów, które powstały do śmierci ostatniego piastowskiego króla, oraz na instytucjach współczesnych traktujących o początkach polskiej państwowości. Oprócz informacji o obiektach ze szlaku, ciekawostek, artystycznych zdjęć i praktycznych map czytelnicy znajdą w przewodniku ciekawe wywiady z wybitnymi archeologami, których odkrycia i badania z ostatnich kilku dekad zmieniły obraz Polski sprzed tysiąca lat.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pamiętam to niesamowite uczucie sprzed lat, kiedy trzymałam w dłoniach mozaikowe kostki… Miały ponad tysiąc lat… Rozsypane lśniły w słońcu. I po- budzały wyobraźnię… Były namacalnym dowodem na istnienie kaplicy Dąb- rówki na poznańskim Ostrowie Tumskim, choć jeszcze wtedy archeolodzy pra- cujący pod kierunkiem prof. Hanny Kóčki-Krenz jej poszukiwali. Odnalezione i badane już było palatium Mieszka I… Miałam szczęście. Mogłam dotknąć kamieni z  pałacu Mieszka, zobaczyć ogromny wykop z potężnymi wałami obronnymi z czasów Mieszka i Chrobre- go w Poznaniu, oglądać relikty grodu i rotundy w Łeknie, być przy pierwszych badaniach, które Olgierd Brzeski rozpoczynał w Grzybowie, zajrzeć do odsło- niętego wnętrza kamiennego, XI-wiecznego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Gieczu… Długo mogłabym wymieniać. Oglądałam tereny wykopalisk, prowadziłam niekończące się rozmowy z archeologami, którzy zarażali mnie swoją pasją odkrywania świata sprzed wieków. Dlatego w tej książce są rozmowy z niektórymi z nich – byś Czytelniku, zanim wyruszysz na szlak, zrozumiał, jak ich badania zmieniają naszą wiedzę o początkach polskiej państwowości, jak obalają mity, jak odsłaniają rąbka ko- lejnych tajemnic… Szlak Piastowski to jedna z  najpopularniejszych i  najstarszych tras tury- stycznych w Polsce, która po ponad 40 latach istnienia wymagała odświeżenia. Dlatego w 2011 roku, z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego, marszałkowie województw wielkopolskiego i  kujawsko-pomorskiego powo- łali Radę Programowo-Naukową ds. Szlaku Piastowskiego, która opracowała nową jego koncepcję, a rok później podpisali list intencyjny w sprawie resty- tucji Szlaku Piastowskiego. W 2016 roku w celu koordynacji działań na rzecz rozwoju i promocji tej trasy 18 wielkopolskich samorządów założyło Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce. Nowy Szlak Piastowski składa się z dwóch tras. Jedna biegnie z zachodu na wschód, druga z południa na północ – obie przecinają się w Gnieźnie. Szlak „oczyszczono” z naleciałości, którymi obrósł przez dziesięciolecia. Pozostawio- no jedynie obiekty, które powstawały do 1370 roku, czyli do śmierci ostatniego króla z dynastii Piastów, Kazimierza Wielkiego, oraz instytucje współczesne, które wiedzę o piastowskich czasach popularyzują. I tych zasad starałam się trzymać, pisząc przewodnik, choć wprowadzając doń pewne modyfikacje. Trudno mi bowiem zrozumieć, by zwiedzanie Szlaku Piastowskiego zaczynać (w  przypadku trasy pierwszej) od Lubinia. Dlatego książkę rozpoczyna rozdział, w  którym opisane są Poznań, Ostrów Lednicki, Giecz i Gniezno, czyli najważniejsze grody piastowskiej domeny – terenu, na którym Piastowie budowali swoje państwo. Stąd też tytuł tej części publikacji – W sercu piastowskiego państwa. Wydaje mi się też, że nie można czekać, aż na Klasztorku w Łeknie powsta- nie udostępniony do zwiedzania rezerwat archeologiczny, by miejsce to wpisać na Szlak. Turyści, mając świadomość, że na razie jest tam jedynie teren poroś- nięty trawą (relikty grodu i opactwa cysterskiego tkwią pod ziemią), nie muszą jechać do Łekna, ale powinni wiedzieć, jak ważne było to miejsce w początkach polskiej państwowości, jakich fantastycznych odkryć dokonali tam archeolo- dzy pod kierunkiem prof. Andrzeja Marka Wyrwy. I tę wiedzę znajdą w moim przewodniku. Wędrówka przez piastowskie ziemie to wyprawa w  odległą przeszłość. Wybierając się na nią, musimy sobie zdawać sprawę, że zachowane obiekty oglądamy dziś w innym krajobrazie. W piastowskich czasach, gdy dominowa- ło budownictwo drewniane, kamienne budowle fundowane przez władców i możnych symbolizowały nowy świat, były wyznacznikiem tworzącej się pań- stwowości i nowej religii. Do ich wznoszenia i dekorowania ściągano artystów z zachodniej Europy. Dzięki poczynaniom wczesnopiastowskich elit Polska bar- dzo szybko weszła w krąg kultury łacińskiej. Po tysiącu lat historia zatoczyła koło – znów jesteśmy w zjednoczonej Europie, a unijne fundusze wspomagają modernizację infrastruktury instytucji sprawujących pieczę nad piastowskimi zabytkami i konserwację najstarszych reliktów (m.in. we wszystkich oddzia- łach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w  Muzeum Archeologicznym w Biskupinie) oraz powstawanie nowych obiektów (np. Rezerwat Archeologicz- ny Genius loci w Poznaniu czy planowana ekspozycja reliktów palatium Miesz- ka I na Ostrowie Tumskim w Poznaniu). Ślady po działaniach piastowskich elit znajdziemy zarówno w Wielkopol- sce, jak i na Kujawach – w budowlach, dziełach sztuki, wydobywanych i odsła- nianych z ziemi reliktach… Piastowie są tu niemal na wyciągnięcie ręki. Trze- ba tylko umieć patrzeć. Chciałabym, aby Czytelnicy, którzy zawędrują z  tym przewodnikiem w piastowskie strony, odnaleźli dzięki niemu drogę do świata sprzed tysiąca lat… Anna Plenzler
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Piastowskie strony
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: