Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00244 010760 22977286 na godz. na dobę w sumie
Dwa tygodnie z polskim. Poziom A1 - ebook/pdf
Dwa tygodnie z polskim. Poziom A1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8142-458-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

W serii W Wieży Babel po polsku. Podręczniki Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ będą wydawane podręczniki napisane przez polonistów i nauczycieli przedmiotów zatrudnionych w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Wieża Babel to popularna nazwa łódzkiego centrum, w którym od lat 50. XX wieku prowadzona jest edukacja polonistyczna kandydatów na studia i entuzjastów języka polskiego z wielu krajów świata. Serię inicjuje przewodnik językowy „Od przypadka do przypadka” dwóch znakomitych polonistek: Haliny Goszczyńskiej i Mirosławy Magajewskiej.

prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka (redaktor serii)

Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy kursów języka polskiego jako obcego na poziomie A1. Zawiera dziesięć jednostek lekcyjnych – lekcja na każdy dzień. Adresowany jest przede wszystkim do studentów programu Erasmus+ i innych programów wymiany międzynarodowej, którzy uczestniczą w dwutygodniowym kursie przygotowawczym. Może być również wykorzystywany na innych intensywnych kursach na zbliżonym poziomie. Stanowi rezultat doświadczeń nauczycieli łódzkiego ośrodka, którzy zauważyli, że dostępne podręczniki są zbyt rozbudowane – zarówno pod względem leksykalnym, jak i gramatycznym. Głównym celem przygotowanej publikacji jest przygotowanie studentów do posługiwania się językiem polskim w sytuacjach życia codziennego. Ten krótki intensywny kurs dla osób dorosłych znajdzie zastosowanie także wśród cudzoziemców planujących pracę w Polsce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ewa Sabela-Dymek, Sławomir Rudziński – Uniwersytet Łódzki Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, 90-231 Łódź, ul. Matejki 21/23 Mateusz Gaze – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173 RECENZENT Katarzyna Sobstyl REDAKTOR INICJUJĄCY Urszula Dzieciątkowska, SKŁAD I ŁAMANIE Munda – Maciej Torz GRAFIKI Monika Woziwoda ZDJĘCIA Sławomir Rudziński KOREKTA TECHNICZNA Leonora Gralka PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska © Copyright by Authors, Łódź 2019 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.08767.18.0.S Ark. wyd. 4,0; ark. druk. 6,5 + 5 plansz ISBN 978-83-8142-457-8 e-ISBN 978-83-8142-458-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego tel. (42) 665 58 63 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl SPIS TREŚCI Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Znaczenie piktogramów używanych w podręczniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Lekcja 1. Jak się nazywasz? – Mateusz Gaze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lekcja 2. Kto to jest? Co to jest? – Mateusz Gaze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Lekcja 3. Co lubisz robić? – Ewa Sabela-Dymek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Lekcja 4. Czy jest chleb? – Sławomir Rudziński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Lekcja 5. Co zamawiamy? – Sławomir Rudziński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Lekcja 6. Co robisz codziennie? – Ewa Sabela-Dymek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Lekcja 7. Która jest godzina? – Ewa Sabela-Dymek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Lekcja 8. Jak dojść do biblioteki? – Mateusz Gaze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Lekcja 9. Dokąd jedziemy? – Sławomir Rudziński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Lekcja 10. Jakie to usługi? – Ewa Sabela-Dymek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97    S P I S T R E Ś C I Plansze Alfabet (uzupełnienie lekcji 1.) Sport (uzupełnienie lekcji 3.) Liczebniki główne (uzupełnienie lekcji 1–4.) Koniugacje czasownika (uzupełnienie lekcji 6.) Liczebniki porządkowe (uzupełnienie lekcji 7.)    W S T Ę P WSTĘP Podręcznik Dwa tygodnie z polskim adresowany jest przede wszystkim do studentów programu Erasmus oraz uczestników innych programów wymiany międzynarodowej, którzy uczęszczają na dwutygodniowe kursy językowe na poziomie zerowym w Studium Języka Polskiego dla Cudzo- ziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to dla nich zwykle pierwszy kon- takt z językiem polskim i Polską. Studenci na kursie dwutygodniowym mają zajęcia pięć razy w tygodniu po pięć godzin dziennie. Podręcznik składa się z 10 jednostek lekcyjnych, gdyż autorzy założyli, że każdego dnia będzie realizowana jedna lekcja. Gdyby jednak okazało się, że reali- zacja całości materiału jest z różnych względów niemożliwa, nauczyciel może realizować tylko te jednostki, które uzna za najbardziej potrzeb- ne i użyteczne dla słuchaczy. Do podręcznika dołączono plansze stano- wiące uzupełnienie materiału zawartego w poszczególnych lekcjach i mogące wspierać pamięć studentów. Książka jest rezultatem doświadczeń nauczycieli pracujących w łódzkim Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Zauważyli oni, że dostępne na rynku wydawniczym podręczniki do języka polskiego są, w stosunku do potrzeb studentów uczestniczących w krótkich, adaptacyjnych kursach ję- zykowych, zbyt rozbudowane pod względem leksykalnym i gramatycznym. Dlatego niniejszy podręcznik ma bardzo zredukowaną część gramatycz- ną (autorzy uwzględnili koniugacje polskie, mianownik liczby pojedynczej i mnogiej rodzaju niemęskoosobowego oraz elementy narzędnika i biernika). Głównym celem jest przygotowanie studentów do posługiwania się językiem polskim w sytuacjach życia codziennego (np. robienie zakupów, zamawia- nie posiłków, pytanie o drogę, podróżowanie). Podręcznik stanowi wprowadzenie do języka polskiego i może znaleźć szerokie zastosowanie przede wszystkim w krótkich, intensywnych kursach językowych. Chociaż w niektórych fragmentach podręcznik odwołuje się do realiów łódzkich (szczególnie topografii), może być wykorzystywany we wszystkich ośrodkach nauczania języka polskiego jako obcego podczas krót- kich, adaptacyjnych kursów językowych. Jego wykorzystanie powinno skut- kować uzyskaniem przez uczestników kursu podstawowych umiejętności     Wstęp 8    W S T Ę P komunikacyjnych (poziom A1), pozwalających na funkcjonowanie w polskim środowisku językowym w zakresie sytuacji życia codziennego. Autorzy planu- ją powstanie kolejnej części podręcznika. Autorzy Znaczenie piktogramów używanych w podręczniku Aby ułatwić osobom korzystającym z podręcznika orientację w jego treści, niektóre ćwiczenia oznaczone są piktogramami: ćwiczenia konwersacyjne (interakcje) mówienie pisanie czytanie gramatyka LEKCJA 1 JAK SIĘ NAZYWASZ? I. Proszę zapytać koleżanki / kolegów: Jak masz na imię? Mam na imię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak się nazywasz? Nazywam się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazywam się Patryk Nowicki. Nazywam się Nowicki. aLE!!!! Mam na imię Patryk.    J a k S I Ę n a z y W a S z ? II. Proszę przeczytać dialogi, a następnie porozmawiać z kolegami. Dialog 1 Paweł nowak: Dzień dobry! Maria Wolska: Dzień dobry! Jak się pan nazywa? Paweł nowak: Nazywam się Paweł Nowak. A jak pani się nazywa? Maria Wolska: Nazywam się Maria Wolska. Paweł nowak: Bardzo mi miło. Maria Wolska: Miło mi. Dialog 2 ania: Cześć! Mam na imię Ania. A ty jak masz na imię? Piotr: Cześć! Mam na imię Piotr. ania: Bardzo mi miło. Piotr: Miło mi. Dialog 3 ania: Cześć. Piotr: Cześć. To jest mój kolega. On ma na imię Konrad. ania: Miło mi, jestem Ania. konrad: Bardzo mi miło. Lekcja 1  Jak się nazywasz?   1    J a k S I Ę n a z y W a S z ? 10 III. Proszę zapytać koleżanki / kolegów: Jak nazywa się twój kraj? Hiszpania Rumunia Francja Turcja Polska Niemcy Włochy Skąd jesteś? z Hiszpanii z Rumunii z Francji z Turcji z Polski z Niemiec z Włoch Skąd jesteś? Jestem z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdzie mieszkasz? Mieszkam w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przy ulicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRAMATYKA Liczba pojedyncza i mnoga być (nieregularny!) nazywać się jestem nazywam się nazywasz się jesteś mieszkać mieszkam mieszkasz mieć mam masz ma ja ty on/ona/ono pani/pan my wy oni/one/ panie / panowie państwo jest jesteśmy jesteście nazywa się mieszka nazywamy się mieszkamy mamy nazywacie się mieszkacie macie są nazywają się mieszkają mają DWA TYGODNIE Z POLSKIM. POZIOM A1   Podręcznik dla Cudzoziemców 1    J a k S I Ę n a z y W a S z ? 11 IV. Proszę przeczytać dialog, a następnie porozmawiać z koleżankami / kolegami. Dialog 4 Michał: Cześć, to jest mój nowy kolega. On ma na imię Manuel. Ola: Cześć, miło mi. Jestem Ola. Skąd jesteś? Manuel: Cześć, miło mi. Jestem z Hiszpanii. A ty? Jesteś z Polski? Ola: Tak, jestem z Polski. Gdzie mieszkasz? Manuel: Teraz mieszkam w Łodzi, w domu studenta przy ulicy Lumumby. A ty? Ola: Ja też mieszkam w domu studenta, ale przy ulicy Matejki. V. Proszę uzupełnić zdania odpowiednią formą czasowników. być 0. (ja) . . . . . Jestem . . . . . z Polski. 1. Pan Fernandez . . . . . . . . z Hiszpanii. 2. (ty) Skąd . . . . . . . . . . . . . ? 3. Marta . . . . . . . . . . . . . . . z Portugalii. 4. (my) . . . . . . . . . . . . . . . . z Włoch. 5. (wy) Czy . . . . . . . . . . . . . z Francji? mieszkać 0. (ty) Gdzie . . mieszkasz . . . . . . ? 1. Maciek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w akademiku Salsa, a ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w akademiku przy ulicy Matejki. 2. Magda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przy ulicy Narutowicza. 3. (wy) Czy . . . . . . . . . . . . . . . . . . w centrum? 4. Ola i Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . przy ulicy Piotrkowskiej. 5. (my) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w domu studenta. nazywać się Marek: (wy) Jak . . . . się nazywacie . . . 0? Artur: (my) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Artur Konopnicki i Bartek Matejko. A ty jak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ? Marek: (ja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Marek Frankowski. Bardzo mi miło. Bartek: A jak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 twoja nauczycielka? Lekcja 1  Jak się nazywasz?   1    J a k S I Ę n a z y W a S z ? 12 VI. Marek: Maria Wolska. Bartek: Mój nauczyciel . . . . . . . . . . . . . . . 5 Adam Bulski. Proszę zapytać kolegów o imię, kraj i adres. Informacje proszę za- pisać w tabeli. imię Maria kraj Portugalia adres ulica Zielona VII. Proszę przeczytać słowa i zwroty z tabeli. styl oficjalny (formalny) dzień dobry dobry wieczór do widzenia/ do zobaczenia dobranoc proszę dziękuję przepraszam styl nieoficjalny (nieformalny) cześć / hej cześć / hej cześć / na razie / pa cześć / na razie / pa proszę dzięki przepraszam Styl oficjalny: pan / pani + 3. osoba liczby pojedynczej Pan Roman Nowak mieszka przy ulicy Fibaków. Pan Rudziński ma na imię Sławomir. Pani Hilary Clinton jest z USA. VIII. Proszę przeczytać dialog, a następnie ułożyć podobny. Dialog 5 Jan: Dzień dobry, jestem Jan Nowicki. A jak pani się nazywa? anna: Dzień dobry, nazywam się Anna Górska. Gdzie pan mieszka? Jan: Mieszkam przy ulicy Piotrkowskiej. A pani? anna: Ja mieszkam obok, przy ulicy Kościuszki. DWA TYGODNIE Z POLSKIM. POZIOM A1   Podręcznik dla Cudzoziemców
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dwa tygodnie z polskim. Poziom A1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: