Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 005215 22559723 na godz. na dobę w sumie
Cykl gospodarczy a ceny akcji.Czy koniunktura giełdowa uzależniona jest od stanu gospodarki? - ebook/pdf
Cykl gospodarczy a ceny akcji.Czy koniunktura giełdowa uzależniona jest od stanu gospodarki? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3943-7190-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).
Giełdy papierów wartościowych pełnią bardzo istotną funkcję w gospodarce. Trudno jest jednoznacznie wskazać jakie czynniki ekonomiczne wpływają na ceny akcji. Autor na podstawie wieloletnich obserwacji wykonał badania zależności cen akcji od najistotniejszych wskaźników makroekonomicznych wyjaśniając tym samym w jaki sposób zmiany w koniunkturze gospodarczej mogą wpływać na kształtowanie się cen akcji. Jest to ksiazka naukowa, jednak z pewnością bardzo przyda się inwestorom, którzy swoje decyzje podejmują w oparciu o analizę fundamentalną, do której podwaliny buduje niniejsza publikacja. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STRESZCZENIE Giełdy papierów wartościowych bardzo często kojarzą się z pieniędzmi i łatwym zarobkiem. W rzeczywistości jednak inwestowanie na giełdzie jest bardzo trudnym zajęciem, wymagającym jednoczesnej analizy bardzo wielu różnych czynników. Niniejsza praca stanowi punkt wyjścia dla osób, które chcą poznać mechanizmy gospodarcze, które mogą wpływać na ceny akcji. Zawarta w niej charakterystyka relacji pomiędzy sytuacją gospodarczą a koniunkturą na polskim rynku papierów wartościowych z pewnością przyczyni się do lepszego poznania zależności między tymi zmiennymi. Sytuacja na warszawskiej giełdzie reprezentowana była przez cztery podstawowe indeksy giełdowe, które były rozpatrywane pod kątem takich zmiennych jak realne tempo zmian PKB, konsumpcji i inwestycji, poziom inflacji, stóp procentowych i tempo zmian podaży pieniądza. Celem niniejszej pozycji jest odpowiedź na pytanie: Wjaki sposób przenoszone są impulsy gospodarcze na Polski rynek akcji? Czy na podstawie rynku akcji można przewidywać przyszły poziom aktywności gospodarczej? Jak zachowują się ceny akcji spółek małych i dużych podczas zmian koniunktury gospodarczej? WSTĘP Dynamiczny rozwój rynku kapitałowego, stanowi niewątpliwie sukces transformacji gospodarczej Polski. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest obecnie jednym z najważniejszych centrów finansowych Europy środkowo-wschodniej. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił dynamiczny wzrost jej znaczenia mierzony wskaźnikiem przedstawiającym stosunek kapitalizacji notowanych na giełdzie spółek do PKB Polski. Wahania cen w Warszawie śledzi wielu krajowych i zagranicznych inwestorów, oraz pracownicy instytucji finansowych. Dla nich wszystkich ogromne znaczenie ma zrozumienie powiązań rynku akcji z czynnikami gospodarczymi. Badania relacji między sytuacją gospodarczą Polski a koniunkturą giełdową pozwala na określenie odpowiednich momentów na rozpoczęcie długookresowych inwestycji na rynku akcji. Chęć przewidzenia, zrozumienia a nawet badania przyszłości jest integralną cechą natury ludzkiej, zwłaszcza w odniesieniu do pieniędzy. Niniejsza praca nie jest przepisem na szybkie wzbogacenie, jest tylko analizą powtarzających się z pewną regularnością zdarzeń z których wnioski mogą posłużyć do podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych w przyszłości. Inspiracją do napisania pracy była chęć zrozumienia uwarunkowań wpływających na ceny akcji. Czynników tych jest wiele a badanie ogranicza się tylko do analizy zmiennych o charakterze makroekonomicznym. Mimo to i tak praca umożliwiła zrozumieć bardzo wiele zawiłych zależności między dwoma światami - ekonomii i finansów. Materiały źródłowe wykorzystane w badaniu obejmują notowania czterech najważniejszych indeksów giełdowych. Informacje o wartościach zmiennych makroekonomicznych pochodzą przede wszystkim z bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego, oraz Narodowego Banku Polskiego. W badaniu wykorzystano materiał badawczy z lat 1996-2007, jednak konieczność sprowadzenia danych giełdowych do konwencji w jakiej publikowane są informacje makroekonomiczne sprawia, że ostatecznie badanie obejmuje okres dziesięciu lat od 1997, do 2007 roku. Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych czynników makroekonomicznych oddziaływujących na wartości czterech indeksów warszawskiej giełdy. Osiągnięcie celu ułatwi odpowiedź na trzy pytania badawcze:  W jaki sposób przenoszone są impulsy gospodarcze na Polski rynek akcji?  Jak zachowują się ceny akcji spółek małych i dużych podczas zmian koniunktury gospodarczej?  Czy można prognozować przyszły poziom aktywności gospodarczej na podstawie wahań rynku akcji?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cykl gospodarczy a ceny akcji.Czy koniunktura giełdowa uzależniona jest od stanu gospodarki?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: