Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00011 003051 21326765 na godz. na dobę w sumie
Świat Polskiej Szlachty. Dzieje ludzi i rodzin - ebook/pdf
Świat Polskiej Szlachty. Dzieje ludzi i rodzin - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 161
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 9788394327255 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biografie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Na historię kraju składają się indywidualne historie ludzi i rodzin. Dlatego nie sposób poznać dziejów Polski bez dziejów polskiej szlachty.

Wydany przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego „Świat polskiej szlachty” to zbiór sylwetek przedstawicieli polskiej arystokracji i ziemiaństwa, którzy odcisnęli swoje piętno na polskiej historii.  Są wśród nich twórcy nowoczesnej bankowości, pionierzy niezależnej prasy, prekursorzy organizacji pozarządowych czy założyciele bibliotek i pierwszych muzeów naszej historii. Wiele z tych postaci pozostaje dzisiaj niesłusznie zapomnianych.  Autorzy, Marcin Rosołowski i Arkadiusz Bińczyk, przybliżyli koleje życia wybranych przedstawicieli rodów szlacheckich żyjących na przestrzeni kilku wieków. Wśród opisanych postaci są członkowie znanych polskich rodów, tacy jak: Adam Jerzy Czartoryski, Michał Piotr Radziwiłł, Karol Lanckoroński, Sebastian Lubomirski, Feliks Sobański, Adam Potocki, Kazimierz Krasicki. Na stronach książki można też poznać historie rodzin Bonerów czy Abakanowiczów, a także historię przedstawicieli innych zacnych rodów, m.in.: Marii Wirtemberskiej, Dezyderego Chłapowskiego, Adama Żołtowskiego, Antoniego Tyzenhauza czy Kaspra Niesieckiego. Teksty były wcześniej ogłaszane na łamach „Polski the Times” i dzienników regionalnych z grupy Polskapress. Teraz, poprawione, uzupełnione i zebrane, wzbogacone ilustracjami i wizerunkami herbów, mogą trafić na półki domowej biblioteki. To kompendium wiedzy, a zarazem pasjonująca lektura.

Wydanie książki „Świat polskiej szlachty. Dzieje ludzi i rodzin” wsparła Fundacja XX. Czartoryskich. Partnerami książki są: dziennik „Polska Metropolia Warszawska”, portal RaportCSR.pl, Galeria Delfiny oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Michał Piotr Radziwiłł (1853-1903) MECENAS IKONSERWATYSTA ZARTYSTYCZNĄDUSZĄ Dzisiaj trochę zapomniany, w swoim czasie był jedną z ciekawszych postaci warszawskiego życia intelektualnego. Bardzo wiele zawdzięcza mu również Nieborów. MECENAS IKONSERWATYSTA ZARTYSTYCZNĄ DUSZĄ S ynKarolaAndrzejaRadziwiłłaiJadwigizSobańskich, marszałkównypowiatujampolskiego,awnukwielkiego patriotyigenerałaMichałaGedeonaRadziwiłła,przyszedł naświatw1853rokuwwołyńskichdobrachSzpanów.Żył tylko50lat,dzieciniepozostawił,alejegożycieznaczyłaniebywała aktywność.Podobniezresztąjakksiążęcejmałżonki(zaślubionej w1879roku),MariizZawiszówRadziwiłłowej,zapalonejfilantrop- ki,którasporymajątekniemalwcałościprzeznaczałanazbożne cele,żyjącpospartańsku.JejfundacjiWarszawazawdzięczam.in. BazylikęNajświętszegoSercaJezusowegoprzyulicyKawęczyńskiej. MichałRadziwiłł,wykształconynakatolickimuniwersytecie wbelgijskimmieścieLouvain,popowrociedoojczyznyzajął sięzarządzaniemradziwiłłowskimmajątkiemwNieborowie. Itozająłsięodserca,zpełnymzaangażowaniem,nieszczędząc pieniędzyaniwysiłków.Azadaniemiałniełatwe,gdyżpoprzedni właścicielZygmuntRadziwiłł,odziedziczywszynieborowskie dobrapowspomnianymgeneraleMichaleGedeonieRadziwil- le,mocnojezadłużyłistopniowowyprzedawałzgromadzone przezprzodkówdziełasztuki,książkiicennepamiątki.Kolekcja egzotycznychroślinw1868rokuzostałasprzedanacarowiAlek- sandrowiII,apobliskąsłynnąArkadięrokpóźniejnabyłKarol Hoffman.Rozrzutnyksiążęwkońcuzdecydowałsięzuszczuploną fortunąosiąśćwParyżuiw1879rokusprzedałNieborówswemu bratankowi–Michałowi. Książęprzebudowałpałac,zająłsięuzupełnianiemuszczuplo- nychzbiorów,wtymbiblioteki.Zczasem,w1893roku,odkupił teżArkadię,którawówczasznajdowałasięwrękachżydowskiej rodzinyAdlerbergów. Przypałacuzałożyłmanufakturęmebliorazmajoliki.Ta ostatnia,uruchomionawmaju1881rokuFabrykaFajansówAr- tystycznychiKafliPiecowych,działałakilkanaścielatwbudynku wcześniejmieszczącymbrowar.Produkowanowniejm.in.kafle, wazony,taceitalerze,używającmiejscowegosurowca.Nietylko zresztąglinkabyłatutejsza,bowiemzakładzatrudniałmiejscowych 106 MICHAŁPIOTR RADZIWIŁŁ rzemieślników,awłaścicielprzykładałwielkąwagędowyszuki- waniadomorosłychtalentów–iłożyłnaichkształcenie. Znakiemfabrycznymbyłmonogramwłaściciela„MPR”.Wiosną roku1884wsercuWarszawy,wHoteluEuropejskim,otwarto cieszącąsiędużymzainteresowaniemwystawęnieborowskich wyrobów.Wieleznichzdobiłymotywypatriotyczne,symbole zpolskiejprzeszłości,wizerunkipolskichwładców.Sklepyzpro- duktamiksiążęcegozakładupowstaływWarszawie,Kijowie iPetersburgu. Niestety,fabrykaniezdołaładotrzymaćkrokukonkurencji, chociażoferowaławyrobywysokiejklasy(amożewłaśniedlate- go).OdRadziwiłłaprzejąłjązczasemdotychczasowykierownik, ceramikStanisławThiele,zaśw1897rokuzostałazlikwidowana. W1903rokubezpowodzeniapróbowałjąreaktywowaćrzeźbiarz iceramikStanisławJagmin.Wroku2017udałosiętoFundacji TrzyTrąby,założonejprzezprzedsiębiorcęidziałaczaspołecznego MaciejaRadziwiłła.Fundacjaskuteczniereaktywowałaponad 100-letniąmanufakturę.Obecnieróżneprzedmiotytworzonesą wtradycyjnejtechnologiimajoliki.MożnajekupićprzezInternet lubwmuzealnymsklepiewnieborowskimpałacu. MichałRadziwiłłbyłtakżefundatoremkościołaparafialnego wNieborowie.Turównieżdałaznaćosobieduszaartysty.Wła- ścicieldóbrniepoprzestałnaprzekazaniuśrodkównabudowę, leczzająłsięnawetdrobnymiszczegółamiprojektu.Chciał,by świątyniazwiązanazRadziwiłłowskimimieniembyładziełem sztuki.Osobiściesporządzał,poczęścizachowanedodzisiaj,pro- jektydetaliwnętrza,takichjaklampyczykonfesjonały.Posadzka kościoła,rzeczjasna,byłamajolikowaipowstaławFabryceFa- jansów.Książębyłosobągłębokowierzącą,czciłswegopatrona, świętegoMichałaArchanioła,któregowizerunkiumieszczał wfundowanychprzezsiebieobiektachsakralnych. KsiążęMichałmiałzamiłowaniedopracliterackich,chociaż jegotwórczośćnieodznaczałasięwybitnymiwalorami.Wysta- wił–wWarszawieiwKrakowie–kilkahumoresek,anowele 107 księcia Michała Piotra Dzięki wsparciu finansowemu Radziwiłła malarz Jan Styka stworzył cykl MECENAS IKONSERWATYSTA ZARTYSTYCZNĄ DUSZĄ iwierszejegoautorstwaukazywałysię nałamachważnychgazeticzasopism, zregułysygnowanekryptonimami ipseudonimami. obrazów „Quo vadis” Pozostawiłrównieżciekaweicenne, boczęściowoopartenadokumentach, szkicehistoryczne,m.in.życiorysHeleny zPrzezdzieckichRadziwiłłowej,ostatniej wojewodzinywileńskiej.Wlatach1896-1902 Radziwiłłwydawałiredagowałjedenzczoło- wychpoważnychorganówintelektualnychWarszawy,miesięcznik Biblioteka Warszawska.Pośmierciwydanonapisaneprzezniego rozważaniareligijne,historyczneifilozoficzneOstateczne czasy, cieszącesiępopularnościąikilkakrotniewznawiane. PodobniejakmałżonkaMichałRadziwiłłangażowałsięczyn- niewdziałalnośćfilantropijną.ByłdziałaczemWarszawskiego TowarzystwaDobroczynnościiwramachtejorganizacjizajmował sięzakładamiwychowawczymidlasierot.Założyłmiędzyinnymi przytułekdlachłopcównaStarymMieście,zwanyNazaretem. Podopiecznychgościłtakżewswoichdobrach.Pojegośmier- ciNazaretstałsię„oczkiemwgłowie”księżnejwdowy,która szczególnieangażowałasięwjegowsparcie.Podczaswystawy dokumentówzwiązanychzrodemRadziwiłłów,zorganizowanej w1996rokuwWarszawieprzezArchiwumGłówneAktDawnych, prezentowanolistysierotbędącychpodopiekąksięciaRadziwiłła, opisująceichpobytywNieborowie,atakżelistkondolencyjny sierotzNazaretupisanydoksiężnejMarii. Przezdwalata,od1895do1897roku,MichałRadziwiłłpełnił funkcjęprezesaWarszawskiegoTowarzystwaDobroczynnego. Zresztąkilkalatpóźniejtozaszczytnestanowiskopiastowałinny przedstawicielksiążęcegorodu–MaciejJózefRadziwiłł. AktywnośćksięciaMichała,konserwatystyzkrwiikości, wzbudziłagorąceprotestyśrodowisklewicowych,gdyzajego prezesuryTowarzystwoprzeprowadziłokontrolęprowadzonych 108 przezorganizacjębezpłatnychczytelń.Jejrezultatembyłozalecenie wycofaniazksięgozbiorówm.in.książekÉmile’aZoliiHeinricha Heinego,tudzieżinnychautorówkojarzonychzliberalizmem isocjalizmem.Zakwestionowanozasadnośćzakupudobibliotek pracMariiKonopnickiej,WacławaSieroszewskiegoiStefana Żeromskiego.AletenżeRadziwiłłw1897rokustanąłnaczele komitetujubileuszowegozokazji25-leciapracytwórczejHenryka SienkiewiczaibyłprezesemkomitetubudowypomnikaAdama MickiewiczawWarszawie.Dziękisubwencjomfinansowymksięcia malarzJanStykastworzyłcyklobrazówQuo vadis. MichałRadziwiłłzmarłw1903rokuwstosunkowomłodym wieku.„Wśródorszakużałobnegoznajdowalisięprzedstawiciele rodzinksiążątRadziwiłłów,hrabiówKrasińskich,hrabiówGra- bowskich,książątWoronieckich,książątŚwiatopełk-Czetwertyń- skich,hrabiówZamoyskich,Ilińskich,Kaszowskich,Platerów, Rzyszczewskich,GórskichzprezesemLudwikiemGórskimna czeleiwieluinnych,tudzieżdużyzastępczłonkówzarządu W.T.D.iinnychinstytucjifilantropijnych.Zakonduktempodą- żałwkarecieJ.E.Ks.arcybiskupPopielzkapelanemksiędzem Czechowskim”–relacjonowałKurier Warszawski. Książęniepozostawiłpotomków.Dobraodziedziczyłponim kuzynJanuszRadziwiłł,dzisiajowielebardziejznanyodswego krewniaka.Tosłynnywłaścicielziemski,politykidziałaczgospo- darczy,powojniewięzionyprzezNKWDiUrządBezpieczeństwa. TensamRadziwiłł,któryw1940roku,uszczytuniemieckich triumfów,osobiściewBerlinieinterweniowałuHermannaGöringa wceluzłagodzeniaterroruwobecPolaków.Człowiekodważny iwiernyideałom,amimotouszanowanynawetprzezkomuni- stów,którzyurządzilimupaństwowypogrzeb.+ aRkadiusz Bińczyk MICHAŁPIOTR RADZIWIŁŁ 109
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świat Polskiej Szlachty. Dzieje ludzi i rodzin
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: