Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00256 010575 22977511 na godz. na dobę w sumie
Czytaj po polsku. T. 9: Katarzyna Grochola:  Zdążyć przed pierwszą gwiazdką . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych (poziom B1 / B2) - ebook/pdf
Czytaj po polsku. T. 9: Katarzyna Grochola: Zdążyć przed pierwszą gwiazdką . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych (poziom B1 / B2) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 72
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2233-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Ukazujący się w serii „Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego” tom 'Zdążyć przed pierwszą gwiazdką' Katarzyny Grocholi, zaadaptowany i opracowany przez Wiolettę Hajduk-Gawron, zawiera fragmenty opowiadania z ćwiczeniami, które są skierowane do osób uczących się języka polskiego na poziomie B1/B2. Książeczka dzięki swej strukturze doskonale nadaje się zarówno do samodzielnej nauki języka polskiego i pracy nad tekstem, jak i do pracy na zajęciach prowadzonych przez lektora. Zawiera ona bowiem część lekturową wraz z wyjaśnieniem słów, które mogą stanowić trudność dla czytelników znających język polski na poziomie średnio zaawansowanym, część ćwiczeniową (rozumienie tekstu, mówienie, pisanie, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne) oraz klucz do ćwiczeń. Ciekawostką tomu jest to, że treść zamieszczonego opowiadania dotyczy świąt Bożego Narodzenia, stąd w części ćwiczeniowej znajduje się bogaty materiał skoncentrowany wokół tej tematyki (między innymi dział propozycje muzyczne).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czytaj po polsku KATARZYNA GROCHOLA Zdążyć przed pierwszą gwiazdką NR 150 Czytaj po polsku Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego KATARZYNA GROCHOLA Zdążyć przed pierwszą gwiazdką Zaadaptowała i opracowała Wioletta Hajduk-Gawron Edycja dla średnio zaawansowanych (poziom B1 / B2) Tom 9 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców Małgorzata Kita Recenzenci László Kálmán Nagy Grażyna Zarzycka Redaktorzy naukowi Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor i Katarzyna Grochola urodziła się w 1957 roku w Krotoszynie. Odkąd pamięta, chciała być pisarką. Za- nim zajęła się wyłącznie twórczością literacką, pracowała jako salowa, korektorka, sekretarka, dziennikarka, pomoc cukiernika, konsultantka w biurze matrymonialnym i dy- rektor składu celnego. Przez osiem lat odpisywała na listy czytelniczek „Poradnika Domowego” „Jestem” (polskie czasopisma przeznaczone głównie dla kobiet i młodzieży). Jest autorką wielokrotnie nagradzanych słuchowisk, sztuk teatralnych i telewizyjnych. Jej książki sprzedają się w setkach tysięcy egzemplarzy. Twórczość Grocholi należy do literatury popularnej i jest tłumaczo- na na wiele języków, np. rosyjski, czeski, niemiecki, li- tewski, bułgarski czy rumuński. Grochola pisze również felietony i współtworzy scenariusze do polskich seriali te- lewizyjnych: M jak miłość oraz Na dobre i na złe. Na podstawie jej powieści nakręcono film (komedię roman- tyczną) Nigdy w życiu! (2004), który cieszył się ogromną popularnością wśród polskich widzów. POWIEŚCI: Przegryźć dżdżownicę (1997), Nigdy w życiu! (2001), Serce na temblaku (2002), Ja wam pokażę! (2004), Osobowość ćmy (2005), A nie mówiłam! (2006), 5 Trzepot skrzydeł (2008), Kryształowy anioł (2009), Zielone drzwi (2010). ZBIORY OPOWIADAŃ: Podanie o miłość (2001), Zdążyć przed pierwszą gwiazdką (2002), Upoważnienie do szczęś- cia (2003). the readers of Katarzyna Grochola was born in 1957 in Kroto- szyn. As far back as she recalls, she has always wanted to become a writer. Before she fully engaged herself in literature, she had worked as a cleaning lady in a hospi- tal, editor, secretary, journalist, confectioner’s assistant, consultant in a marriage bureau, director at the cus- toms agency. For eight years she responded to the let- ters of the „Poradnik Domowy” and „Jestem” magazines (devoted to women and youth). She is the author of many awarded radio-plays, theatre and TV plays. Her writing represents popular literature. Grochola’s books are sold in thousands of copies and are translated into many languages, for example Rus- sian, Czech, German, Lithuanian, Bulgarian or Roma- nian. She also writes essays, screenplays for popular Polish TV series such as M jak miłość (L for Love) or Na dobre i na złe (For Better and for Worse). Based on her novel a romantic comedy was filmed Nigdy w życiu! (Never in my Life!, 2004), very popular among Polish viewers. NOVELS: Przegryźć dżdżownicę (To Bite Into an Earth- worm, 1997), Nigdy w życiu! (Never in my Life!, 2001), Serce na temblaku (A Heart on a Swing, 2002), Ja wam 7 pokażę! (Just Wait and See!, 2004), Osobowość ćmy (The Personality of the Moth, 2005), A nie mówiłam! (I Told You So, 2006), Trzepot the Wings, 2008), Kryształowy anioł (A Crystal Angel, 2009), Zielone drzwi (A Green Door, 2010). (The Flutter of skrzydeł SHORT STORIES: Podanie o miłość (An Application for Love, 2001), Zdążyć przed pierwszą gwiazdką (Before the First Star Appears, 2002), Upoważnienie do szczęścia (An Authorisation for Happiness, 2003). Katarzyna Grochola wurde 1957 in Krotoszyn gebo- ren. Soweit sie sich daran erinnern kann, hat sie schon immer Schriftstellerin werden wollen. Bevor sie sich je- doch ausschließlich dem literarischen Schaffen gewidmet hatte, arbeitete sie als Stationshilfe, Korrektorin, Sekre- tärin, Journalistin, Assistentin eines Konditors, Berate- rin in der Partnervermittlung sowie als Leiterin eines Zolllagers. Acht Jahre lang hat sie auf die Briefe der Leserinnen der polnischen Zeitschriften „Poradnik Do- mowy” und „Jestem” geantwortet, die hauptsächlich an Frauen und Jugendliche gerichtet sind. Grochola hatte mehrere Hörspiele, Theaterstücke und Fernsehspiele ver- fasst, die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden. Es werden heutzutage hunderttausende Exemplare der Werke von Grochola verkauft. Sie ist Verfasserin der Unterhaltungsliteratur und ihre Romane wurden u.a. ins Russische, Tschechische, Deutsche, Litauische, Bulgari- sche und Rumänische übersetzt. Grochola ist auch Auto- rin von Feuilletons und Mitautorin der Drehbücher der beliebten polnischen Fernsehserien: M jak miłość (L wie Liebe) und Na dobre i na złe (Durch dick und dünn). Ihr Roman Nigdy w życiu! (Nie im Leben!) wurde 2004 ver- filmt. Diese romantische Komödie erfreute sich großer Beliebtheit bei den polnischen Zuschauern. 9 ROMANE: Przegryźć dżdżownicę (Den Regenwurm durch- beißen, 1997), Nigdy w życiu! (Nie im Leben!, 2001), Ser- ce na temblaku (Ein Herz in der Schlinge, 2002), Ja wam pokażę! (Ich werde es euch noch zeigen!, 2004), Oso- bowość ćmy (Die Persönlichkeit eines Nachtfalters, 2005), A nie mówiłam! (Ich hab’ es dir ja gesagt!, 2006), Trze- pot skrzydeł (Das Flattern der Flügel, 2008), Kryształowy anioł (Kristallengel, 2009), Zielone drzwi (Die grüne Tür, 2010). PROSASAMMLUNGEN: Podanie o miłość (Liebesantrag, 2001), Zdążyć przed pierwszą gwiazdką (Bevor der erste Stern am Himmel aufgeht, 2002), Upoważnienie do szczęś- cia (Die Erlaubnis, glücklich zu sein, 2003). Spis treści Katarzyna Grochola . . . . . . . . . . . 5 Katarzyna Grochola: Zdążyć przed pierwszą gwiazdką Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . 11 36 Klucz do ćwiczeń . . . . . . . . . . . . 62 Rysunki: Inna Yakutina Tłumaczenie na język angielski: Karolina Krysta Tłumaczenie na język niemiecki: Ewa Mirasiewicz Redakcja: Agnieszka Plutecka Projekt okładki: Marek Francik Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Łamanie: Edward Wilk Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226-2226-1 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-233-8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 2,25. Ark.wyd. 2,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 10 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Materiaty pomocnicze do nauki j~zyka polskiego jako obcego Seria CZYTAJ PO POLSKU jest wfesnie die Ciebie, jesli: ./ znosz jE?zyk polski no poziomie podstowowym , srednim lub zoowonsowonym , ./ chcesz poznoc nojwozniejsze dziefo literotury polskiej, zonim po nie siE?gniesz w oryginole, ./ chcesz wzbogocic sfownictwo, kt6re jest niezbE?dne do czytonio literotury, ./ zomierzosz zdowoc egzomin certyfikotowy z jE?zyko polskiego. Ksiqik~ opracowano z uwzgl~dnieniem standard6w wymagan egzaminacyjnych Panstwowej Komisji Poswiadczania Znajomosci J~zyka Polskiego jako Obcego poziom sredni - B1/B2 ISSN 1644-0552
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czytaj po polsku. T. 9: Katarzyna Grochola: Zdążyć przed pierwszą gwiazdką . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych (poziom B1 / B2)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: