Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00273 010798 22949621 na godz. na dobę w sumie
Czytaj po polsku. T. 1: Bolesław Prus:  Kamizelka ,  Z legend dawnego Egiptu . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących (poziom podstawowy A1/A2). Wyd. 3 - ebook/pdf
Czytaj po polsku. T. 1: Bolesław Prus: Kamizelka , Z legend dawnego Egiptu . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących (poziom podstawowy A1/A2). Wyd. 3 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 80
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2178-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Niniejsze książeczki to materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego, przeznaczone dla osób początkujących (każde opracowanie składa się z 300 słów), które chcą poznać polską klasykę literacką i wzbogacić swój zasób słownictwa. Książeczki zawierają streszczenia nowel oraz zestawy ćwiczeń, których celem jest doskonalenie już zdobytej przez obcokrajowców szeroko pojętej wiedzy językowej oraz ogólnokulturowej.
W każdym tomie pomieszczono słownik zawierający wszystkie wyrazy użyte w tekstach opowiedzianych nowel (w formach gramatycznych, w jakich zostały użyte w tekście, i wzbogacone o gramatyczne informacje, np. formy podstawowe, tj. słownikowe, czy rekcje, a więc wiadomości przydatne dla osób uczących się języka polskiego.
Prezentowane II wydanie I tomu zostało wzbogacone o wprowadzające teksty w języku niemieckim, dzięki czemu niemieckojęzyczne osoby uczące się języka polskiego tym łatwiej będą mogły wykorzystać w pracy proponowane materiały.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego Seria C Z Y T A J P O P O L S K U jest właśnie dla Ciebie, jeśli: t o m 1 C Z Y T A J P O P O L S K U e d y c j a d l a p o c z ą t k u j ą c y c h 3 3 3 3 zaawansowanym , , progowym średnim znasz język polski na poziomie lub chcesz poznać najważniejsze dzieła literatury polskiej, zanim po nie sięgniesz w oryginale, chcesz wzbogacić słownictwo, które jest niezbędne do czytania literatury, zamierzasz zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego. Nieważne, ile znasz słów, możesz zacząć czytać już dziś! Jeśli zaczynasz uczyć się języka polskiego (jesteś na poziomie progowym ), mamy dla Ciebie historie opracowane w 250—300 słowach. B O L E S Ł AW P R U S K a m i z e l k a Z l e g e n d d a w n e g o E g i p t u ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226- 1644-4 W y d a w n i c t w o U n i w e r s y t e t u Ś l ą s k i e g o Czytaj po polsku BOLESŁAW PRUS Kamizelka Z legend dawnego Egiptu NR 141 Czytaj po polsku Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego BOLESŁAW PRUS Kamizelka Z legend dawnego Egiptu Edycja dla początkujących Tom 1 Wydanie III Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców Małgorzata Kita Recenzenci wydania pierwszego Kazimierz Ożóg Marié Sobotková Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor Redaktorzy naukowi Bolesław Prus urodził się w 1847 roku w Hrubieszo- wie. Był wybitnym powieściopisarzem oraz współtwórcą klasycznej polskiej nowelistyki. Pisał w dobie pozytywiz- mu — to okres w dziejach literatury polskiej po roku 1863, zakończony około 1890. Był nowatorem języka, styl jego prozy jest surowy, prosty, wolny od retoryki. Jego twórczość wytyczyła kierunki rozwoju polskiego realizmu. W sposób niezwykły przedstawiał w swoich utworach codzienne życie ludzi w Polsce w drugiej poło- wie XIX wieku. Najpopularniejsze nowele Prusa to: Kamizelka i Z legend dawnego Egiptu, powieści: Lalka, Faraon, Emancypantki, Placówka. Zmarł 19 maja 1912 w Warszawie. Grób pisarza znaj- duje się na Powązkach w Warszawie. Postawiono na nim pomnik z napisem „Serce serc”. 5 Bolesław Prus was born in 1847 in Hrubieszów. He was a renowned novelist, but also one of the greatest Polish short story writers. Prus was writing during the period called by Polish historians Positivism (c. 1863— c. 1890). He was a great innovator of the language — his prose is simple and rigorous, without any unnecessa- ry rhetoric. His genius determined the future develop- ment of Polish realism. In an innovative way he por- trayed life of Polish people of the second half of the 19th century. His most popular short stories are: Kami- zelka (The Waistcoat) and Z legend dawnego Egiptu (From the Legends of Ancient Egypt) and his novels in- clude Placówka (The Outpost), Lalka (The Doll), Emancy- pantki (The Emancipationists), and Faraon (The Pha- raoh). Prus died on 19 May 1912. „The heart of hearts” says an inscription on his tomb at the Powązki Cemetery in Warsaw. 6 Bolesław Prus wurde 1847 in Hrubieszów geboren. Er war ein Vertreter der klassischen polnischen Roman- dichtung, aber er zählt zugleich zu den größten pol- nischen Novellisten. Prus schrieb in der Epoche, die in der polnischen Literaturgeschichte als Positivismus be- zeichnet wird (1863—1890). Mit seiner Schreibweise, die schnörkellos und frei von unnötigen rhetorischen Mitteln ist, gilt er als Wegweiser der polnischen Sprache. Sein Schaffen bestimmte die Entwicklungsrichtung des polnischen Realismus. Auf ungewöhnliche Art stellte er in seinen Werken den Alltag der polnischen Menschen in der zweiten Hälf- te des 19. Jahrhunderts dar. Die bekanntesten Novellen von Bolesław Prus sind: Kamizelka (Die Weste) und Z legend dawnego Egiptu (Ägyptische Legenden), sowie die Kurzgeschichten Lalka (Die Puppe), Emancypantki (Die Emanzipierten), Faraon (Pharao) und Placówka (Der Wachposten). Am 19. Mai 1912 verstarb Prus in Warschau. Das Grab befindet sich auf den Powązki-Friedhof. Seinen Grabstein ziert die Aufschrift „Serce serc” („Das Herz der Herzen”). 7 Spis treści Bolesław Prus . . . . . . . . . . . . . . 5 Bolesław Prus: Kamizelka (Zaadaptowała i opracowała . . Wioletta Hajduk-Gawron) Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 17 Bolesław Prus: Z legend dawnego Egiptu (Zaadaptowała i opracowała Małgorzata Smereczniak) 21 . 31 Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . Słowniczek . . . Klucz do ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . 75 79 Tłumaczenie na język niemiecki Hubert Folwarczny, Barbara Sabarth, Jutta Jesko Projektant okładki: Marek Francik Redaktor: Katarzyna Więckowska Redaktor techniczny: Barbara Arenhövel Korektor: Lidia Szumigała Skład i łamanie: Edward Wilk Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226-1644-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-178-2 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie III. Nakład 150 + 50 egz. Ark. druk. 2,5. Ark. wyd. 3,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 8 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czytaj po polsku. T. 1: Bolesław Prus: Kamizelka , Z legend dawnego Egiptu . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących (poziom podstawowy A1/A2). Wyd. 3
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: