Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 009131 21561953 na godz. na dobę w sumie
Mit pracy domowej - ebook/pdf
Mit pracy domowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 201
Wydawca: MiND Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62445-70-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Książka Alfiego Kohna przynosi skrupulatną analizę badań naukowych na temat pracy domowej oraz mitów narosłych wokół edukacji. Kohn zachęca nauczycieli i rodziców do odważnego i krytycznego stanowiska wobec tradycji zadawania lekcji do domu. Często ma to negatywny wpływa na życie rodzinne, a także na autentyczne zainteresowanie uczniów nauką. Praca domowa nie kompensuje tych strat korzyściami edukacyjnymi, ponieważ, jak wykazują badania, jej pozytywny skutek ogranicza się tylko do uczniów szkół średnich.

 

o Badania naukowe nie potwierdzają skuteczności pracy domowej w wypadku uczniów szkół podstawowych.

 

o Odrabianie zadań nie wpływa znacząco na poprawę wyników w nauce.

 

o Nie wspiera także rozwoju samodzielności czy odpowiedzialności.

 

o Uczniowie powinni mieć wpływ na ilość i rodzaj pracy domowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

N H O K E I F L A Mit pracy domowej ALFIE KOHN 1 Mit pracy domowej ALFIE KOHN Przekład z języka angielskiego Anna Boniszewska Spis rzeczy CZĘŚĆ I. PRAWDA O PRACY DOMOWEJ ............................ 5 ROZDZIAŁ 1. Stracone dzieciństwo ................................... 7 Ile pracy domowej? ................................................................ 10 Wpływ ..................................................................................... 12 Podstawy ................................................................................. 23 ROZDZIAŁ 2. Czy dzięki pracy domowej uczymy się lepiej? Świeże spojrzenie na dowody ................................. 29 Ograniczenia badań naukowych ........................................ 32 ROZDZIAŁ 3. Czy praca domowa przynosi korzyści pozaszkolne? ............................................................................. 51 Szukanie dowodów ................................................................ 53 Rozmyślania nad sensem ...................................................... 56 Przewartościowanie ............................................................... 62 CZĘŚĆ II. SZEŚĆ POWODÓW, DLA KTÓRYCH PRACA DOMOWA JEST WCIĄŻ ZADAWANA ................................ 71 ROZDZIAŁ 4. Badania dowodzą… – Czy faktycznie dowodzą? .................................................................................... 72 Wątpliwe dane ........................................................................ 73 Kiedy naukowcy wprowadzają w błąd ................................ 77 Wyniki a wnioski ................................................................... 80 ROZDZIAŁ 5. Pytania bez odpowiedzi .............................. 87 Akceptacja pracy domowej .................................................. 91 ROZDZIAŁ 6. Czego nie nauczyliśmy się o uczeniu się? 97 Czas ........................................................................................ 98 Praktyka ................................................................................ 103 Z punktu widzenia ucznia .................................................. 111 ROZDZIAŁ 7. Moda na wyższe standardy ..................... 115 Rigor mortis .......................................................................... 115 Wygrywanie a nauka .......................................................... 117 ROZDZIAŁ 8. Lepiej Się Przyzwyczaj! .............................. 122 ROZDZIAŁ 9. Bezczynność… ............................................. 129 CZĘŚĆ III. POWRÓT DO NORMALNOŚCI ............... 137 ROZDZIAŁ 10. Jeszcze raz zastanówmy się nad pracą domową .................................................................................... 138 Ile? .......................................................................................... 141 Jakość ..................................................................................... 145 Wybór .................................................................................... 149 ROZDZIAŁ 11. Zmiany .......................................................... 154 Świadectwa ........................................................................... 159 Zmiana decyzji .................................................................... 166 Przypisy ...................................................................................... 172 Podziękowania .......................................................................... 193 Bibliografia ................................................................................ 194 Indeks .......................................................................................... 197 Tytuł oryginału THE HOMEWORK MYTH. WHY OUR KIDS GET TOO MUCH OF A BAD THING Projekt okładki ALEKSANDRA SZEMPRUCH Redakcja ADRIANNA STANISZEWSKA © Copyright 2006 by Alfie Kohn First published in the United States by Basic Books, a member of the Perseus Books Group. © Copyright for the Polish translation and edition by Wydawnictwo MIND, 2018 ISBN 978-83-62445-70-7 CZĘŚĆ I PRAWDA O PRACY DOMOWEJ 5 ROZDZIAŁ 1 StRAcOne DZIecIńStwO Spędziwszy większość dnia w szkole, dzieci zwykle dostają jeszcze pracę do odrobienia w domu. To dość osobliwe, jeśli się nad tym zastanowić, ale jeszcze bardziej osobliwe jest to, że niewielu ludzi się nad tym zastanawia. Warto zapytać nie tylko o to, czy istnieją przekonujące powody, by podtrzymywać nie- mal powszechną praktykę zadawania lekcji do domu, ale i o to, dlaczego ta praktyka jest tak często uznawana za oczywistość. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że dostępne dowody nie potwierdzają korzystnych efektów odrabiania zadań ani w po- staci lepszych wyników w nauce, ani rozwoju takich cech, jak samodyscyplina lub odpowiedzialność. Jak się dalej przeko- namy, dane empiryczne na korzyść zadań domowych są mało przekonujące albo po prostu ich nie ma, zależnie od tego, jaki aspekt tej kwestii się bada, oraz zależnie od wieku uczniów. Ale i to rzadko prowadzi do poważnej dyskusji ani nie tłumi żądań, by zadawać dzieciom więcej. Rodzice często rozmawiają o zadaniach domowych, gdy się spotykają, jest to też jeden z pierwszych tematów poruszanych podczas wywiadówek oraz indywidualnych spotkań z nauczy- cielami. Nie ma lepszego sposobu na to, żeby wszyscy przyszli na wywiadówkę, niż obiecać, że rodzice usłyszą porady doty- czące odrabiania pracy domowej. Istnieje nieograniczony po- 7 pyt na książki oferujące pomoc w tym zakresie, o tytułach ta- kich jak: Rozwiązanie problemu pracy domowej, Praca domowa – siedem kroków do sukcesu, Zasady i narzędzia do odrabiania pracy domowej, Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej i tak dalej. Najwyraźniej jest to istotna kwestia dla każdego, kto ma do czynienia z dziećmi – a do tego wywołująca u wielu z nas frustrację, bezsilność, a nawet złość. Lecz pomimo wątpliwości rzadko kwestionujemy założenie, iż dzieci powinny odrabiać zadania domowe. Taką postawę ogólnej akceptacji można by zrozumieć, gdy- by większość nauczycieli raz na jakiś czas uznawała, iż określo- ną lekcję należy kontynuować po szkole, i z tego powodu zale- cała uczniom coś dodatkowego do przeczytania, napisania lub zrobienia w domu. Przynajmniej wiedzielibyśmy wówczas, że nauczyciel decyduje w każdym poszczególnym wypadku, czy okoliczności naprawdę usprawiedliwiają odbieranie dzieciom czasu, który powinny spędzać z rodziną, i bierze pod uwagę, czy dziecko faktycznie może nauczyć się czegoś ważnego. Jednak taki scenariusz nie ma żadnego związku z tym, co dzieje się w większości szkół. Prac domowych nie zadaje się wyłącznie wtedy, gdy wydają się one uzasadnione i ważne. Większość na- uczycieli i opiekunów nie mówi: „Może warto byłoby to zadanie zrobić w domu”, lecz z góry przyjmuje, że dzieci będą musiały zro- bić codziennie lub kilka razy w tygodniu coś po szkole. Takie przy- wiązanie do idei pracy domowej panuje w zdecydowanej więk- szości szkół publicznych i prywatnych, podstawowych i średnich. Nawet wiele szkół uznających się za postępowe przyjęło zasadę, że dzieci na określonym poziomie nauczania muszą przeznaczyć pewną ilość czasu na pracę domową w jakiejś formie. 8 Czy ktokolwiek zakwestionował ten stan rzeczy? Zastanówmy się nad fragmentem artykułu z czasopisma „Parents” (Rodzice): Jeśli dzieci nie muszą uczyć się niepotrzebnych i nieważnych rzeczy, to zadania domowe są zupełnie zbędne do nauki typowych przed- miotów szkolnych. Lecz jeśli szkoła wymaga, by dziecko zapamię- tało mnóstwo faktów, które dla niego nie mają większego lub nawet żadnego znaczenia, to proces nauki przebiega tak powoli i boleśnie, że szkoła musi zwrócić się do środowiska domowego o pomoc w wydobyciu dziecka z tarapatów, w które sama je wpędziła. Powyższy artykuł ukazał się w numerze z listopada 1937 roku1. Jego autorem był kurator szkolny, Carleton Washburne, którego imieniem nazwano szkołę w jego rodzinnej miejscowo- ści Winnetka, w stanie Illinois. Gdy dziś wejdziemy na stronę internetową szkoły im. Washburne’a, pierwsze, co zobaczymy, to „link do strony z pracą domową dla uczniów”, niemal jak- by ktoś chciał nam pokazać, jak bardzo zmieniło się podejście od tego czasu. Ale, oczywiście, czytelnicy popularnych czaso- pism i gazet już wiedzą, jak obecnie najczęściej traktujemy tę kwestię. Na przykład w numerze „Parents” z lutego 2004 roku opublikowano artykuł bezkrytycznie popierający postulat, że wszystkim dzieciom należy zadawać zadania domowe, począw- szy od pierwszej klasy. Każdy, kogo nie zadowalają tego typu rady, może zatęsknić za dociekliwością i postępowym myśle- niem, powszechniejszym w latach dwudziestych, trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Niestety, wydaje się, że obecnie mu- simy przedstawiać te same argumenty i staczać te same bitwy przeciwko tym samym praktykom szkolnym, z którymi mie- rzył się Washburne i jego koledzy. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mit pracy domowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: