Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 005373 21532106 na godz. na dobę w sumie
Biblia opowiedziana. Opowieść wszech czasów - ebook/pdf
Biblia opowiedziana. Opowieść wszech czasów - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 510
Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 9788375697469 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Jeden z najbardziej oryginalnych wydawniczych pomysłów oparty o najprostszą, pierwotną formę przekazu, która pozwala czytelnikowi poznać Pismo Święte. Autorzy postanowili ni mniej, ni więcej opowiedzieć swoimi słowami, przyjaznym, współczesnym, zrozumiałym językiem całą Biblię, od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. Wybierają przy tym i cytują obficie najważniejsze fragmenty Pisma Świętego.

Ta niezwykła książka nie jest zatem dla biblistów, teologów czy osób naukowo zajmujących się egzegezą pism natchnionych, ale dla czytelnika, który dopiero zaczyna przygodę z Pismem Świętym, bo może nigdy nie zdobył się na przeczytanie całej Biblii lub zniechęcił się przy czytaniu trudnych tekstów ze Starego Testamentu. Lektura Biblii opowiedzianej sprawi, że nareszcie będzie wiedział, o czym od początku do końca jest najważniejsza księga w dziejach, co jesteśmy o tym przekonani stanie się wstępem do sięgnięcia świadomie po lekturę pełnego tekstu Pisma Świętego.

Formuła książki świetnie trafiła w oczekiwania czytelników w innych krajach i sprawiła, że Biblia opowiedziana stała się wielkim światowym bestsellerem.

Jeśli chcesz poznać najbardziej fascynującą historię wszech czasów; jeśli chcesz poznać opowieść o Bogu i człowieku; jeśli chcesz wejść w świat Biblii, ale boisz się po nią sięgnąć to ta książka jest dla Ciebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OPOWIEDZIANA Opowieść wszech czasów OPOWIEDZIANA Ponad MILION czytelników Opowieść wszech czasów Tytuł oryginału The Story Copyright © 2005, 2008, 2011 by Zondervan Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C., a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc. Opracowanie Max Lucado Randy Frazee Tłumaczenie z jęz. angielskiego Sławomir Rajzer Redakcja Andrzej Kosiński Korekta Marek Chadziński Agata Pindel-Witek Projekt okładki Łukasz Kosek Skład Łukasz Sobczyk Zdjęcie na okładce Archiwum DW Rafael Za zgodą wydawnictwa Pallottinum w książce wykorzystano: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, wyd. IV. ISBN 978-83-7569-746-9 © 2018 Dom Wydawniczy „Rafael” ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków tel./fax 12 411 14 52 e-mail: rafael@rafael.pl www.rafael.pl PRZEDMOWA Zapraszamy do historii zbawienia – do Bożej historii Książka, którą trzymasz w  ręce, przedstawia najwspa- nialszą i  najbardziej fascynującą historię wszech czasów, opowiadającą o Bogu prawdziwym, który kocha swe dzie- ci, przygotował dla nich drogę zbawienia i wytyczył szlak prowadzący do wieczności. Każde z opowiadań zawartych w  poniższych trzydziestu jeden rozdziałach ukazuje Boga pełnego łaskawości, który przemawia, działa i słucha. Uko- ronowaniem miłości Boga do człowieka było poświęcenie w ofierze własnego Syna, Jezusa, który dokonał przebłaga- nia za grzechy ludzkości i pojednał z Nim świat. Na tym nie koniec – ten sam Bóg żyje i działa także dzi- siaj. Nadal słucha, działa i obdarza nas swoją łaską, która obejmuje „wszystkie nasze dzienne sprawy”: nasze wzloty, upadki, rozterki, chwile zwątpienia i lęki, a co najważniej- sze – naszą odpowiedź na Jego wezwanie. Jest to ten sam Bóg, który przebaczył Dawidowi jego występek, a Jonasza uratował z wnętrzności wielkiej ryby. Jest to ten sam Ojciec w niebie, który jak kiedyś troszczył się o Izraelitów w czasie ich wędrówki przez pustynię, tak teraz pragnie być z nami podczas naszej drogi przez życie. Podaje rękę, żebyśmy 6 BIBLIA OPOWIEDZIANA podnieśli się z naszych upadków. Zależy Mu, by doprowa- dzić nas do wieczności. Modlimy się o to, żeby poniższe teksty zachęciły Cię do usłyszenia wezwania, które Bóg do Ciebie kieruje, bo chce Ci pomóc napisać Twoje własne opowiadanie życia. Max Lucado i Randy Frazee WSTĘP Prezentowana Historia zbawienia otwiera drzwi do Bożej prawdy. Każdy człowiek świadomie lub nieświadomie ich szu- ka: prowadzą bowiem do wolności, nadziei i do samego Boga! Biblia zawiera mnóstwo fascynujących opowiadań o miłości, walce, narodzinach, śmierci i cudach. Jest w niej poezja, kultu- ra, historia i teologia. Prezentuje wydarzenia, które do końca trzymają czytelnika w  napięciu, uczy historii, zahacza o  so- cjologię. A  to wszystko kręci się wokół jednego odwieczne- go konfliktu: walki dobra ze złem. Choć opowiadania biblijne przedstawiają ludzi żyjących w odległych okresach historycz- nych i w różnych środowiskach, wszyscy jesteśmy do nich bar- dzo podobni. Gdy będziesz czytać poniższą publikację, usłyszysz nie tyl- ko o innych ludziach, ale dowiesz się też, jaki jest Bóg i co dla nas uczynił – także dla Ciebie. Przez te wszystkie opowiadania przewija się jedna zasadnicza myśl: Bóg Cię szukał i wyzna- czył Ci drogę zbawienia – drogę, na której możesz wejść z Nim w bezpośredni kontakt. Na poniższą książkę składają się natchnione przez Boga słowa Pisma Świętego. W  trzydziestu jeden rozdziałach znaj- dują się teksty biblijne, które zostały starannie wybrane i chro- nologicznie uporządkowane. Fragmenty zapisane kursywą zawierają streszczenia części pominiętych, dzięki czemu ła- twiej śledzi się fabułę. Wszystkie teksty zostały tak dobrane, by zachować główny bieg narracji. Taka metoda pozwoli uzyskać spójny obraz całej Biblii. Większe odstępy między akapitami sygnalizują, że jakiś tekst został pominięty. W  Indeksie na końcu książki wymienione są miejsca bi- blijne, które zostały w niej uwzględnione. Kolejnym cennym 8 BIBLIA OPOWIEDZIANA dodatkiem jest Epilog, będący krótkim podsumowaniem, ukazującym, jaki był wpływ historii zbawienia na losy świa- ta. Pod koniec książki Czytelnik znajdzie również propozycje tematów, nad którymi warto się zastanowić samemu lub omó- wić w grupie. Prezentację zamyka spis bohaterów biblijnych z krótkim objaśnieniem, kto jest kim. Wykorzystane w książce teksty z Pisma Świętego pochodzą z  Biblii Tysiąclecia (Pallottinum, wyd. IV). Zależało nam na tym, by Pismo Święte można było czytać łatwo i płynnie, tak jak czyta się opowiadanie. Jednak Historia nie jest zwykłym opowiadaniem, ponieważ ma moc Cię przemienić: to, kim je- steś, co myślisz i jaki masz pomysł na swe życie. Czytając je, wchodzisz w kontakt z głęboką i przemieniającą prawdą. Usiądź więc wygodnie i przewracaj kolejne strony tej hi- storii – najprawdziwszej i najwspanialszej, jaką kiedykolwiek napisano. ZARYS HISTORYCZNY1 1. Stworzenie: początek życia, jakie znamy Stworzenie Noe i potop Narodziny Abrama (2166) 2. Bóg tworzy naród Abram przenosi się do Kanaanu (2091) Narodziny Izaaka (2066) Abraham składa Izaaka w ofierze (2050) Narodziny Jakuba i Ezawa z Rebeki (2006) Śmierć Abrahama (1991) Narodziny Józefa z Racheli (1915) Śmierć Izaaka (1886) 3. Józef: od niewolnika do zarządcy faraona Józef sprzedany do niewoli w Egipcie (1898) Jakub osiedla się z rodziną w Egipcie (1876) Śmierć Jakuba (1856) Śmierć Józefa (1806) 4. Wyzwolenie Narodziny Mojżesza (1526) Bóg zsyła plagi (1446) Wędrówka przez pustynię, Bóg zsyła przepiórki i mannę (1446-1406) 5. Nowe przykazania i nowe przymierze Mojżesz otrzymuje Dekalog (1445) Mojżesz spędza 40 dni i nocy na górze Synaj (1445) Aaron i złoty cielec (1445) Budowa przybytku (1445) przed Chr. 2100 2000 1900 1800 1500 1400 1 Podane daty mają charakter orientacyjny i zależne są od różnych teorii interpretacyjnych. przed Chr. 1450 1400 1350 1300 1100 1050 1000 950 6. Wędrówka Mojżesz wysyła szpiegów do Kanaanu (1443) Śmierć Aarona (1406) Izraelici obozują na równinach Moabu (1406) Śmierć Mojżesza (1406) 7. Początek walki Jozue zostaje nowym przywódcą (1406) Izraelici wkraczają do Kanaanu (1406) Podbój Kanaanu (1406-1375) Śmierć Jozuego (1375) 8. Kilkoro dzielnych mężczyzn... i kobiet Sędziowie zaczynają sprawować rządy (1375) Rządy Debory (1209-1169) Rządy Gedeona (1169-1122) Rządy Samsona (1075-1055) 9. Wiara pewnej cudzoziemki Czasy sędziów (1375-1055) Noemi i Rut wracają z Moabu Rut spotyka Booza Booz bierze sobie Rut za żonę 10. Kto wyżej siedzi, ten boleśniej upada Narodziny Samuela z Anny (1105) Samuel pełni służbę pod nadzorem Helego Izraelici żądają króla Panowanie Saula (1050-1010) 11. Od pasterza do króla Samuel namaszcza Dawida (1025) Dawid zabija Goliata (1025) Saul kilkakrotnie próbuje zabić Dawida Śmierć Saula (1010) Dawid wybrany na króla (1010) 12. Król poddawany próbom Panowanie Dawida (1010-970) Dawid popełnia cudzołóstwo z Batszebą Panowanie Salomona (970-930) Budowa świątyni (966-959) przed Chr. 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 13. Król, któremu niczego nie brakowało Śmierć Dawida (970) Panowanie Salomona (970-930) Salomon daje dowód wielkiej mądrości Budowa świątyni (966-959) Salomon bierze obce kobiety za żony i zdradza Boga 14. Królestwo rozdarte na dwie części Podział królestwa (930) Jeroboam I panuje w Izraelu (930-909) Roboam I panuje w Judzie (930-913) Achab panuje w Izraelu (874-853) Jozafat panuje w Judzie (872-848) 15. Boży posłańcy Działalność Eliasza w Izraelu (875-848) Działalność Elizeusza w Izraelu (ok. 848-797) Działalność Amosa w Izraelu (760-750) Działalność Ozeasza w Izraelu (750-715) 16. Początek końca Królestwa Północnego Upadek Izraela (722) Deportacja Izraelitów do Asyrii (722) Działalność Izajasza w Judzie (740-681) Panowanie Ezechiasza (715-686) 17. Upadek królestwa Panowanie Manassesa (697-642) Panowanie Amona (642-640) Panowanie Jozjasza (640-609) Działalność Jeremiasza w Judzie (626-585) Panowanie Jojakima (609-598) Panowanie Sedecjasza (597-586) Działalność Ezechiela (593-571) Zdobycie Jerozolimy (586) 18. Daniel na wygnaniu Deportacja Daniela do Babilonii (605) Działalność Daniela (605-536) Panowanie Nabuchodonozora (605-562) Daniel w jaskini lwów (539) Zdobycie Babilonu (539) przed Chr. 550 500 450 400 10 5 przed Chr. 5 po Chr. 10 15 20 25 30 19. Powrót do domu Pierwszy powrót wygnańców do Jerozolimy (538) Działalność Aggeusza i Zachariasza (520-480) Trudności w odbudowie świątyni Koniec odbudowy świątyni (516) 20. Królowa jak piękna tak odważna Panowanie Kserksesa w Persji (486-465) Estera zostaje królową Persji (479) Estera ratuje Żydów przed morderczym spiskiem Hamana Ustanowienie święta Purim 21. Odbudowa murów Drugi powrót wygnańców do Jerozolimy w czasach Ezdrasza (458) Ostatni powrót wygnańców do Jerozolimy w czasach Nehemiasza (445) Trudności w odbudowie murów Odbudowa murów Jerozolimy (445) Działalność Malachiasza (ok. 440-430) 22. Narodziny Króla Narodziny Jezusa, Mesjasza, z Maryi (6/5 przed Chr.) Józef, Maryja i Jezus uciekają do Egiptu (5/4) Nawiedzenie świątyni przez Jezusa (7/8 po Chr.) 23. Początek posługiwania Jezusa Początek działalności Jana Chrzciciela (26) Chrzest Jezusa (26) Początek działalności publicznej Jezusa (26) Wesele w Kanie Galilejskiej (27) Spotkanie z Samarytanką przy studni (27) Uwięzienie Jana Chrzciciela (27/28) 24. Człowiek inny niż pozostali Początek działalności publicznej Jezusa (26) Nauczanie Jezusa w przypowieściach (26) Jezus wygłasza Kazanie na górze (28) Nakaz misyjny Jezusa skierowany do najbliższych uczniów (28) Śmierć Jana Chrzciciela (28/29) Jezus karmi 5 tys. ludzi (29) Jezus ogłasza, że jest chlebem życia (29) po Chr. 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 90 95 25. Jezus, Syn Boży Początek działalności publicznej Jezusa (26) Jezus naucza na Górze Oliwnej (29) Jezus wskrzesza Łazarza (29) Jezus wyrzuca ze świątyni handlarzy i zmieniających pieniądze (30) Zdrada Judasza (30) 26. Godzina ciemności Ostatnia wieczerza (30) Jezus umywa apostołom nogi Jezus pociesza uczniów Pojmanie Jezusa Piotr zapiera się Jezusa Ukrzyżowanie Jezusa 27. Zmartwychwstanie Jezus zostaje pochowany do grobu (30) Jezus zmartwychwstaje Jezus ukazuje się Marii Magdalenie i apostołom 28. Nowe początki Jezus wstępuje do nieba (30) Zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy Paweł przyjmuje Jezusa jako obiecanego Mesjasza (35) Męczeństwo Jakuba Starszego, uwięzienie Piotra (44) Pierwsza podróż apostolska Pawła (46-48) 29. Podróże apostolskie Pawła Pierwsza podróż apostolska Pawła (46-48) Sobór jerozolimski (49-50) Druga podróż apostolska Pawła (50-52) Trzecia podróż apostolska Pawła (53-57) 30. Ostatnie dni Pawła Pierwsze uwięzienie Pawła w Rzymie (59-62) Drugie uwięzienie Pawła w Rzymie i jego egzekucja (67-68) Deportacja Jana na Patmos (90-95) 31. U końca czasów Jan zostaje przyjęty do grona uczniów (26) Deportacja Jana na Patmos (90-95) Jan pisze Apokalipsę (95) 1 Stworzenie: początek życia, jakie znamy Stworzenie Noe i potop Narodziny Abrama przed Chr. 2166 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad bezmiarem wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: „Niechaj się stanie światłość!” I stała się świa- tłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemno- ści. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: „Niechaj powstanie sklepienie w środ- ku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!” Uczy- niwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a  gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi. A potem Bóg rzekł: „Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!” A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbio- rowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, 16 BIBLIA OPOWIEDZIANA rzekł: „Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające na- siona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatun- ku owoce, w których są nasiona”. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień trzeci. A  potem Bóg rzekł: „Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśnie- jącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią”. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: „Niechaj się zaroją wody od roju istot ży- wych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nie- ba!” Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i  wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: „Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo nie- chaj się rozmnaża na ziemi”. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty. Potem Bóg rzekł: „Niechaj ziemia wyda istoty żywe różne- go rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!” I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzi- kich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!” Stworzenie: Początek życia, jakie znamy 17 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płod- ni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po zie- mi”. I rzekł Bóg: „Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w so- bie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona”. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty. W  ten sposób zostały ukończone niebo i  ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń]. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad któ- rym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym tru- dzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając. Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żad- nego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła – bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w  ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby –  wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A  zasadziwszy ogród w  Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z  gleby wszelkie drzewa miłe z  wyglądu i  smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drze- wo poznania dobra i zła. 18 BIBLIA OPOWIEDZIANA Pan Bóg wziął zatem człowieka i  umieścił go w  ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał czło- wiekowi taki rozkaz: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz”. Potem Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Ulepiw- szy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszel- kiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu po- lnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębo- kim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapeł- nił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A  gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Bóg stworzył piękny świat i zapełnił go różnymi wspaniałymi stworzeniami. Spośród wszystkich stworzeń wyróżnił dwoje lu- dzi: Adama i Ewę, by mogli wejść z Nim w osobistą relację. Bóg im błogosławił, a oni rajską szczęśliwością dzielili się z Nim i ze sobą nawzajem. Dlaczego więc zapragnęli czegoś innego? A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lą- dowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszyst- kich drzew tego ogrodu?” Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach Stworzenie: Początek życia, jakie znamy 19 z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: »Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie po- marli«”. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie umrze- cie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce do- bre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszy- łem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Rzekł Bóg: „Któż ci po- wiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?” Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?” Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”. Do niewiasty powiedział: „Obarczę cię niezmiernie wiel- kim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzie- ci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą”. Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: „Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: »Nie będziesz z niego jeść«, przeklęta niech będzie 20 BIBLIA OPOWIEDZIANA ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są pło- dy roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!” Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: „Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki”. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i po- łyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A  ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: „Otrzymałam mężczyznę od Pana”. A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po nie- jakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze1 płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłusz- czu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: „Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miał- byś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, 1 Ofiara –  to, co składane jest Bogu w  akcie dziękczynienia, czci lub za- dośćuczynienia za nieposłuszeństwo. W Starym Testamencie istniało pięć rodzajów ofiar: całopalne, pokarmowe, biesiadne, przebłagalne i zadość- uczynienia. Śmierć Jezusa była ofiarą ostateczną i doskonałą, która w pełni wynagrodziła za grzechy ludzkości (terminy „oddanie”, „poświęcenie” są synonimami słowa „ofiara”). Stworzenie: Początek życia, jakie znamy 21 grzech2 leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować”. Rzekł Kain do Abla, brata swego: „Chodźmy na pole”. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Opowiadania o tragicznych pomyłkach i błędnych wyborach Adama i Ewy oraz Kaina, ich pierworodnego syna, odbijają się echem w późniejszych relacjach o problemach i dramatach ich dzieci i kolejnych potomków. Po wygnaniu z ogrodu Eden ludzie zaczęli stopniowo zaludniać ziemię, idąc, gdzie ich nogi i oczy po- niosą. Lecz im bardziej zaniedbywali relację z Bogiem, tym bar- dziej wzrastała ich nienawiść i gniew, tym bardziej też mnożyły się morderstwa i oszustwa. W końcu doszło do tego, że prawie każdy zapomniał o Stworzycielu i o tym, co się w życiu tak na- prawdę liczy. Dla ludzi życie stało się jedną wielką zabawą, bez odrobiny refleksji o konsekwencjach takiej postawy... Dla wszyst- kich – z wyjątkiem jednego człowieka. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i  zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: „Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stwo- rzyłem”. [Tylko] Noego Pan darzył życzliwością. Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy3, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi; w  przyjaźni z  Bogiem żył Noe. A Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niego- dziwie, rzekł do Noego: „Postanowiłem położyć kres istnieniu 2 Grzech – zło, wada moralna, wykroczenie, nieposłuszeństwo. Termin ten odnosi się do każdego uczynku, myśli lub postawy, które nie odpowiadają zasadom ustanowionym przez Boga. 3 Prawy – żyjący zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Boga. „Prawość Boga” wskazuje na Jego sprawiedliwość i doskonałość. 22 BIBLIA OPOWIEDZIANA wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z  ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smo- łą wewnątrz i zewnątrz. A oto, jak masz ją wykonać: długość arki – trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci – jej szerokość i wysokość jej – trzydzieści łokci. Nakrycie arki, przepuszczające światło, spo- rządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie; uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią. Ja zaś sprowa- dzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wy- ginie, ale z tobą zawrę przymierze4. Wejdź przeto do arki z syna- mi twymi, z żoną i z żonami twych synów. Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. Z każdego gatunku ptactwa, by- dła i zwierząt pełzających po ziemi po parze; niechaj wejdą do ciebie, aby nie wyginęły. A ty nabierz sobie wszelkiej żywności – wszystkiego, co nadaje się do jedzenia – i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i na paszę dla zwierząt”. I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić. A potem Pan rzekł do Noego: „Wejdź wraz z całą twą rodzi- ną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. (...) Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzie- ści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi – cokolwiek stworzyłem”. Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi. Noe wszedł z synami, z żoną i z żonami swych synów do arki, aby schronić się przed wodami potopu. Ze zwierząt czy- stych i nieczystych, z ptactwa i ze wszystkiego, co pełza po zie- mi, po dwie sztuki, samiec i samica, weszły do Noego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał. 4 Przymierze – porozumienie, umowa lub obietnica między dwiema strona- mi. Przymierze miało być paktem, którego nie wolno było złamać. Stworzenie: Początek życia, jakie znamy 23 A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię. I właśnie owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham, Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do arki, a wraz z nimi wszelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierząt pełzających po ziemi, wszelkiego ptactwa [i istot ze skrzydłami]. Wszelkie isto- ty, w których było tchnienie życia, weszły po parze do Noego do arki. Gdy już weszły do arki samiec i samica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkazał Noemu, Pan zamknął za nim [drzwi]. A potop trwał na ziemi czterdzieści dni i wody wezbrały, i podniosły arkę ponad ziemię. Kiedy przybywało coraz wię- cej wody i poziom jej podniósł się wysoko ponad ziemią, arka płynęła po powierzchni wód. Wody bowiem podnosiły się co- raz bardziej nad ziemię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem. Wody się więc podniosły na piętnaście łokci ponad góry i zakryły je. Wszystkie istoty poruszające się na ziemi z ptactwa, bydła i innych zwierząt i z wszelkich je- stestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi. Wszystkie istoty, w których nozdrzach było ożywiające tchnienie życia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły. I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego; wszystko zostało doszczętnie wytępione z zie- mi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. A wody stale się podnosiły na ziemi przez sto pięćdziesiąt dni. Ale Bóg, pamiętając o Noem, o wszystkich istotach żywych i o wszystkich zwierzętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opadać. Zamknęły się bowiem zbiorniki Wielkiej Otchłani tak, że deszcz przestał padać z nieba. Wody ustępowały z ziemi powoli, lecz nieustan- nie, i po upływie stu pięćdziesięciu dni się obniżyły. Miesiąca siódmego, siedemnastego dnia miesiąca arka osiadła na gó- rach Ararat. Woda wciąż opadała aż do miesiąca dziesiątego. W pierwszym dniu miesiąca dziesiątego ukazały się szczyty gór. 24 BIBLIA OPOWIEDZIANA W  sześćset pierwszym roku, w  miesiącu pierwszym, w  pierwszym dniu miesiąca wody wyschły na ziemi, i  Noe, zdjąwszy dach arki, zobaczył, że powierzchnia ziemi jest już prawie sucha. A  kiedy w  miesiącu drugim, w  dniu dwudziestym siód- mym ziemia wyschła, Bóg przemówił do Noego tymi słowami: „Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z żonami twych synów. Wyprowadź też z sobą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi; niechaj rozejdą się po ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają”. Noe wyszedł więc z arki wraz z synami, żoną i z żonami swych synów. Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: różne ga- tunki zwierząt pełzających po ziemi i ptactwa, wszystko, co się porusza na ziemi. Noe zbudował ołtarz dla Pana i  wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze cało- palnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do sie- bie: „Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem”. Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi, i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie”. Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: „Ja, Ja za- wieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptac- twem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zo- stanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”. Stworzenie: Początek życia, jakie znamy 25 Po czym Bóg dodał: „A to jest znak przymierza, które ja zawieram z  wami i  każdą istotą żywą, jaka jest z  wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przy- mierza między Mną a ziemią. (...) Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi”. Po potopie ziemia wróciła do stanu pierwotnego. Odrodziło się życie roślin i zwierząt, a potomkowie Noego zaludnili ziemię. Cykl życia toczył się dalej, ludzie zaś pamiętali o Bogu. Zajmowali się tym, co poprzednio, i podejmowali nowe zajęcia. Powiększali pola uprawne, liczba zwierząt w ich stadach wzrastała. Wymia- na handlowa przynosiła zyski, szlaki komunikacyjne ułatwiały przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Nadszedł czas, że Bóg zechciał wykonać następny ruch i utworzyć naród w kraju, któ- ry miał się stać kulturowym i etnicznym domem dla... Cóż, o tym przyjdzie opowiedzieć później. Abram (Bóg zmienił potem jego imię na Abraham) nie miał żad- nych predyspozycji, które czyniłyby go odpowiednim kandydatem na założyciela ludu Bożego. Jego krewni oddawali cześć bożkom w kraju leżącym bardzo daleko od krainy, która miała stać się zie- mią obiecaną. Abraham i jego żona Saraj (Bóg zmienił potem jej imię na Sara) dawno mieli za sobą lata, w których wydaje się po- tomstwo na świat. Sara była bezpłodna – gdyby nie mieli dzieci, lud Boży nie mógłby powstać. Dla Boga nie był to jednak problem i obiecał Abrahamowi rzecz niemożliwą. Na oczach Abrahama niemożliwe stało się faktem. A oto, jak do tego doszło. Indeks miejsc biblijnych 1. Stworzenie: początek życia, jakie znamy: Rdz 1–6, 6–9 2. Bóg tworzy naród: Rdz 12–13, 15–17, 21–22, 32–33, 35; 3. Józef: od niewolnika do zarządcy faraona: Rdz 37, 39, 4. Wyzwolenie: Wj 1–7, 10–17 5. Nowe rozporządzenia i nowe przymierze: Wj 19–20, 24–25, 6. Wędrówka: Lb 10–14, 20–21, 25, 27; Pwt 1–2, 4, 6, 8–9, Rz 4; Hbr 11 41–48, 50 32–34, 40 29–32, 34 7. Początek walki: Joz 1–2, 6, 8, 10–11, 23–24 8. Kilkoro dzielnych mężczyzn... i kobiet: Sdz 2–4, 6–8, 13–16 9. Wiara pewnej cudzoziemki: Rt 1–4 10. Kto wyżej siedzi, ten boleśniej upada: 1 Sm 1–4, 8–13, 15 11. Od pasterza do króla: 1 Sm 16–18, 24, 31; 2 Sm 6, 22; 1 Krn 17; Ps 59 29; Ps 23, 32, 51 12. Król poddawany próbom: 2 Sm 11–12, 18–19; 1 Krn 22, 13. Król, któremu niczego nie brakowało: 1 Krl 1–8, 10–11; 2 Krn 5–7; Prz 1–3, 6, 20–21 14. Królestwo rozdarte na dwie części: 1 Krl 12–16 15. Boży posłańcy: 1 Krl 17–19; 2 Krl 2, 4, 6; Oz 4–5, 8–9, 14; Am 1–3, 5; 9 6, 13–14, 49, 53 16. Początek końca królestwa północnego: 2 Krl 17–19; Iz 3, 17. Upadek królestwa: 2 Krl 21, 23–25; 2 Krn 33, 36; Jr 1–2, 4–5, 13, 21; Lm 1–3, 5; Ez 1–2, 6–7, 36–37 508 BIBLIA OPOWIEDZIANA 18. Daniel na wygnaniu: Dn 1–3, 6; Jr 29–31 19. Powrót do domu: Ezd 1–6; Ag 1–2; Za 1, 8 20. Królowa jak piękna tak odważna: Est 1–9 21. Odbudowa murów: Ezd 7; Ne 1–2, 4, 6–8; Ml 1–4 22. Narodziny Króla: Mt 1–2; Łk 1–2; J 1 23. Początek działalności publicznej Jezusa: Mt 3–4, 11; 24. Człowiek inny niż pozostali: Mt 5–7, 9, 14; Mk 4–6; Łk 10, Mk 1–3; Łk 8; J 1–4 15; J 6 25. Jezus, Syn Boży: Mt 17, 21; Mk 8–12, 14; Łk 9, 22; J 7–8, 26. Godzina ciemności: Mt 26–27; Mk 14–15; Łk 22–23; J 13–14, 11-12 16–19 27. Zmartwychwstanie: Mt 27–28; Mk 16; Łk 24; J 19–21 28. Nowe początki: Dz 1–10, 12 29. Podróże apostolskie Pawła: Dz 13–14, 16–20; Rz 1, 3–6, 8, 12, 15; 1 Kor 1, 3, 5–6, 10, 12–13, 15–16; Ga 1, 3, 5–6; 1 Tes 1–5 30. Ostatnie dni Pawła: Dz 20–23, 27–28; Ef 1–6; 2 Tm 1–4 31. U końca czasów: Ap 1–5, 19–22 Spis treści Przedmowa .....................................................................................5 Wstęp ..............................................................................................7 1. Stworzenie: Początek życia, jakie znamy ............................. 15 2. Bóg tworzy naród ................................................................... 27 3. Józef: od niewolnika do zarządcy faraona ........................... 43 4. Wyzwolenie ............................................................................. 59 5. Nowe rozporządzenia i nowe przymierze ........................... 75 6. Wędrówka................................................................................ 89 7. Początek walki....................................................................... 109 8. Kilkoro dzielnych mężczyzn... i kobiet .............................. 123 9. Wiara pewnej cudzoziemki ................................................. 141 10. Kto wyżej siedzi, ten boleśniej upada .............................. 149 11. Od pasterza do króla .......................................................... 165 12. Król poddawany próbom .................................................. 183 13. Król, któremu niczego nie brakowało ............................. 197 14. Królestwo rozdarte na dwie części ................................... 215 15. Boży posłańcy ..................................................................... 227 510 BIBLIA OPOWIEDZIANA 16. Początek końca królestwa północnego ............................ 241 17. Upadek królestwa ............................................................... 251 18. Daniel na wygnaniu ........................................................... 267 19. Powrót do domu ................................................................. 281 20. Królowa jak piękna tak odważna ..................................... 293 21. Odbudowa murów ............................................................. 309 22. Narodziny Króla ................................................................. 325 23. Początek posługiwania Jezusa ........................................... 335 24. Człowiek inny niż pozostali .............................................. 351 25. Jezus, Syn Boży ................................................................... 369 26. Godzina ciemności ............................................................ 383 27. Zmartwychwstanie ............................................................. 397 28. Nowe początki .................................................................... 405 29. Podróże apostolskie Pawła ................................................ 421 30. Ostatnie dni Pawła ............................................................. 453 31. U końca czasów .................................................................. 473 Epilog ......................................................................................... 483 Pytania do dyskusji .................................................................. 485 Wykaz postaci (w porządku chronologicznym) ................... 499 Indeks miejsc biblijnych .......................................................... 507
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Biblia opowiedziana. Opowieść wszech czasów
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: