Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 002292 22777508 na godz. na dobę w sumie
Francuski. Rozmówki. Powiedz to! - ebook/pdf
Francuski. Rozmówki. Powiedz to! - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 9788360287552 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> francuski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Śmiało! Powiedz to! Z rozmówek LINGO z serii 'Powiedz to!' korzysta się bardzo prosto, a ich zawartość jest aktualna i sprawdzona w praktyce.
Znajdziesz w nich wszystkie najpotrzebniejsze zwroty i wyrażenia od rozmów o pogodzie do wysyłania e-maili.
Tak mówią rodowici Francuzi. Nie bój się po nich powtarzać!
Rozmówki 'Powiedz to!' pomogą Ci kiedy: poznajesz francuskich przyjaciół, podróżujesz po Francji, robisz zakupy, jedziesz na narty, szukasz pracy, potrzebujesz pomocy w nagłym wypadku.


Ebook zawiera dodatkowe materiały w formacie mp3

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ewa Gwiazdecka Eric Stachurski Powiedz to! FRANCUSKI Rozmówki ze słowniczkiem Konsultacja językowa: Angélique Matynia Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: Theta Redakcja: Paweł Pokora Lektorzy: Eric Stachurski, Miłogost Reczek Skład i łamanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2010 www.WydawnictwoLingo.pl ISBN: 978-83-60287-31-6 Spis treści A u f d e m B a h n h o f Wstęp Wymowa 4 6 8. Bank i pieniądze 98 9. Zakupy i usługi 107 1. Najważniejsze zwroty 10 10. Poczta i telefon 121 2. Podróż i zwiedzanie 20 11. Komputer i Internet 131 3. Zakwaterowanie 4. Jedzenie 5. Rozrywki i sport 6. Praca i biznes 7. Relacje międzyludzkie 34 44 60 72 84 12. Nagłe wypadki 140 13. Tablice 152 14. Zarys gramatyki 165 15. Słowniczek polsko-francuski 173 Wstęp Śmiało! „Powiedz to!” Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Powiedz to!” ułatwi Ci porozumi- ewanie się w języku francuskim w każdych okolicznościach. Korzysta się z niej bardzo prosto, a jej zawartość jest w stu procentach aktu- alna, nowoczesna i sprawdzona w praktyce. Część główna to rozmówki podzielone na dwanaście rozdziałów tematycznych, a ich dodatkowym, praktycznym uzupełnieniem są tablice, reguły gramatyczne i słowniczek, umożliwiające budowanie własnych wypowiedzi. Każdy z dwunastu rozdziałów rozmówek dzieli się na trzy części. n Powiedz to – zawiera to, co najważniejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. Ułożone są one w porządku rzeczowym – wystarczy znaleźć ten, który pasuje do Twojej sytuacji i już wiesz, co powiedzieć. Przyjdzie Ci to tym łatwiej, że wszystkie zwroty zostały nagrane na płycie CD. n Porozmawiaj – to krótkie, z życia wzięte dialogi, ilustrujące przykładowe użycie zwrotów i wyrażeń zawartych w części „Powiedz to”. Tak mówią współcześni Francuzi, bez obaw możesz po nich powtarzać. 4 W S TĘ p n Słówka – to starannie wybrane, najczęściej używane i najważniejsze dla danego tematu słownictwo. W celu ułatwienia szybkiego znalezie- nia potrzebnego słówka zostały one umieszczone na końcu każdego z rozdziałów tematycznych w porządku alfabetycznym. Nowością jest zestawienie najczęściej poszukiwanych słów i informacji w Tablicach. Dzięki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, podasz datę swojego przyjazdu, lub zrozumiesz napis informacyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei błyskawiczna ściąga, potrzebna zwłaszcza, gdy chcesz samodzielnie konstruować wypowiedzi w oparciu o materiał zgromadzony w rozmówkach. A do czego może się przydać zamieszczony na końcu Słowniczek, nie musimy chyba wyjaśniać. Z życzeniami samych miłych konwersacji  ZespółautorówiredaktorówLingo wrazzzaprzyjaźnionymiFrancuzkamiiFrancuzami www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wymowa W języku francuskim istnieje spora rozbieżność między pisownią a wymową. Na ogół nie wymawiamy wszystkich liter, a łączenia międzywyrazowe wprowadzają dodatkowe dźwięki. Ponadto ten sam dźwięk może być zapisany za pomocą różnych znaków i na odwrót. Poniżej przedstawiamy uproszczone zasady wymowy. n Alfabet Alfabet francuski składa się z 26 liter: A –[a] B – [be] C – [se] D – [de] E – [e] podobnie do ‘y’ L – [el] F – [ef] M – [em] G – [że] H – [asz] I – [i] J – [żi] K – [ka] N – [en] O – [o] p – [pe] Q – [kü] W R – [er] X (gardłowo) S – [es] T – [te] U – [ü] V – [we] – [dubl’we] – [iks] Y – [igrek] Z – [zed] Niektóre samogłoski i jedna spółgłoska są opatrzone znakami diakrytycznymi, które oprócz ‘e’ i ‘c’ nie wpływają na wymowę: à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü. n Samogłoski Samogłoski w języku francuskim to a, e, i, o, u. Brzmienie samogłosek a oraz i pokrywa się z wymową polską. Samogłoski e i o mogą być otwarte lub zamknięte. Samogłoska ‘e’ - e nieme: graficznie odpowiada literze ‘e’ bez akcentu. Nie wymawiamy jej na końcu wyrazu, np. wyraz livre czytamy: (livr) - e zamknięte: Wymawiamy je podobnie do ‘y’ (pomiędzy polskimi [i] a [e] + usta minimalnie otwarte), gdy mamy do czynienia z następującymi znakami graficznymi: é akcentowane (accent aigu) np. été; 6 WyMoW A -et np. ballet -er (końcówka bezokolicznika) np. parler -ez (na końcu wyrazu) np. assez, mangez - e otwarte wymawiamy jak ‘e’ polskie, gdy mamy do czynienia z następu- jącymi znakami graficznymi: è akcentowane (accent grave) np. carrière; ê (accent circonflexe) np. fête ai – np. lait. Samogłoska ‘o’ - ‘o’ otwarte: wymawiamy, gdy mamy do czynienia z następującymi zna- kami graficznymi: o+s, np. rose (ro:z); - ‘o’ zamknięte: np. w: code, globe. ô, np. symptôme (sępto:m); au, eau, np. : cause (co:z), bureau (büro:). Samogłoska ‘u’ francuskie ‘u’ nie ma odpowiednika w języku polskim. Aby je wymówić, składamy usta jak do [u] i wymawiamy [i], co zapisujemy w postaci [ü], np. mur (mür). Samogłoski nosowe (a, e, i, o, u + n lub m czyli an/am, en/em, in/ im, on/om, un/um) zbliżone do polskiego ą i ę. Gdy mamy do czynienia z następującymi znakami graficznymi, wymawiamy dźwięk pomiędzy polskim ą a głoską występującą w słowie awans. Będziemy to zapisywać za pomocą [ã]. Przykłady: am np. lampe (lãp) an np. Jean (żã) en np. comment (comã) em np. temps (tã) www.WydawnictwoLingo.pl 7 Wymawiamy ą, gdy mamy do czynienia z następującymi znakami graficznymi: on/om np.: thon (tą), ton (tą), ombre (ąbr). Wymawiamy ę, gdy mamy do czynienia z następującymi znakami graficznymi: in - np. fin (fę) im - np. simple (sępl), impossible (ęposibl) yn, ym - np. symphonie (sęfoni) en - np. européen (öropyę) ain, aim - np. pain (pę), faim (fę) ein, ein - np. peintre (pętr) oin - np. point (płę) un – np. lundi (lędi) Jeżeli po n lub m występuje samogłoska, wtedy samogłoski tracą nosowość, np.: un (ę) ale une (ün). n Spółgłoski Niektóre samogłoski różnią się wymową od polskich, bądź też zmieniają dźwięk w zależności od kontekstu. c – na końcu wyrazu, przed spółgłoską i przed samogłoskami a, o, u wymawiamy jak [k], np.: clavier (klawjy), carte (kart); – przed e oraz i wymawiamy jak [s] np.: cendrier (sãdrijy), social (sosjal) ç – wymawiamy jak s, np. ça (sa) g – przed spółgłoską i przed samogłoskami a, o, u wymawiamy jak [g], np.: grand (grã), guichet (giszy), cigarette (sigaret) – przed samogłoskami e, i wymawiamy jak [ż], np.: géant (żyã), gigot (żigo) h – nie wymawiamy, np. hier (jer) j – wymawiamy jak [ż], np. jupe (żüp) s – pomiędzy samogłoskami czytamy jak [z], np. maison (mezą) 8 WyMoW A x – wewnątrz wyrazu wymawiamy [ks], [gz] np. exemple (egzãpl); [s] w soixante (słasãt) lub [z] np. w deuxième (dözjem). n Połączenia liter eu / oeu – wymowa między [o] a [e], zapisujemy za pomocą [ö] np. peur (pör) gn – wymawiamy jak [ń], np. Pologne (poloń) ph – wymawiamy jak [f], np. philosophie (filozofi) oi – wymawia się jak [ł], np. toi (tła) ou – wymawiamy jak [u], np. roue (ru) th – jak t, np. théâtre (tyatr) ille – jak [ij], np. fille (fij), oprócz ville (vil), mille (mil) ch – wymawiamy jak ‘sz’ Charlotte (Szarlot). n Łączenie międzywyrazowe (liaison), Gdy jeden wyraz kończy się spółgłoską a drugi rozpoczyna samogłoską lub niemym ‘h’, występuje zjawisko łączenia międzywyrazowego. Łączenie międzywyrazowe polega na wymawianiu ostatniej spółgłoski wyrazu (której normalnie się nie wymawia). Porównajmy: Il allait (ilale) – on szedł ils_allaient (ilzale) – oni szli. W powyższym przykładzie, dzięki liaison możemy w mowie odróżnić liczbę pojedynczą od mnogiej. n Elizja (wyrzutnia) Zjawisko elizji polega na wyrzuceniu ostatniej samogłoski wyrazu i zastąpieniu jest apostrofem, jeżeli następny wyraz rozpoczyna się od samogłoski lub od niemego h: le + homme – l’homme le + ami – l’ami. www.WydawnictwoLingo.pl 9 NA J W AŻN I E J S Z E 1. Najważniejsze zwroty Z W RoTy Expressions de base 1.1 Powiedz to Dzień dobry! Bonjour ! Dobry wieczór! Bonsoir ! Dobranoc! (przy pożeganiu) Bonsoir ! Dobranoc (do osoby, która Bonne nuit ! idzie spać) Cześć! Do jutra! Do zobaczenia wkrótce! Będziemy w kontakcie. Przepraszam! Przepraszam pana/panią (w pytaniach o drogę, czas…) Dziękuję. Nie ma za co. Proszę… Proszę o… Bardzo mi przykro. Salut ! A demain ! A bientôt ! On reste en contact. Excusez-moi / pardon ! Excusez-moi Monsieur / Madame... Merci. De rien. S’il vous plaît... Je voudrais … Je suis désolé. 10 E xP R E S S IoN S D E B A S E 1 . 1 Szkoda. Nic nie szkodzi. Bardzo dobrze. To bardzo uprzejme/miłe z pana/pani strony. Jest pan/pani bardzo uprzej- my/uprzejma. Gratulacje! Panie i Panowie! Proszę pana! Proszę pani (do panny)! Proszę pani (do mężatki)! Czy może mi pan/pani pomóc? Gdzie znajduje się polska ambasada? Zgubiłem/am się. Zgubiłem/am dokumenty. Jak dojechać do tego hotelu? Gdzie mogę znaleźć…? Dommage. Ça ne fait rien. Très bien. C’est très gentil de votre part. Vous êtes très aimable / serviable. Félicitations ! Mesdames et Messieurs ! S’il vous plaît Monsieur ! S’il vous plaît Mademoiselle ! S’il vous plaît Madame ! Pourriez-vous m’aider ? Où est l’ambassade de Pologne ? Je me suis perdu(e). J’ai perdu mes papiers. Comment aller à cet hôtel ? Où puis-je trouver … ? www.WydawnictwoLingo.pl 11 NA J W AŻN I E J S Z E Z W RoTy Czy dobrze idę do…? Szukam… Dokąd pan/pani idzie? Idę do… Proszę pójść prosto. Proszę skręcić w prawo/w lewo. Przepraszam, gdzie jest toaleta? Trzeba zejść po schodach. Gdzie jesteś? Czy mówi pan/pani po francusku/po angielsku/po polsku? Trochę. Niewiele. Wcale. Nie mówię po francusku. Przepraszam, nie rozu- miem. Nie zrozumiałem. Est-ce que je suis sur la bonne route pour aller à ... ? Je cherche… Où allez-vous ? Je vais à… Allez tout droit. Tournez à droite / à gauche. Excusez-moi, où sont les toilettes ? Il faut descendre l’escalier. Où es-tu ? Vous parlez francais / an- glais / polonais ? Un (petit) peu. Pas beaucoup. Pas du tout. Je ne parle pas français. Excusez-moi mais je ne comprends pas. Je n’ai pas compris. 12 Co to znaczy? Czy może pan/pani powtó- rzyć? Proszę mówić wolniej. Jakiej jest pan/pani narodo- wości? Skąd jesteś? Jestem Polakiem/Polką. Pochodzę z Polski. Gdzie pan/pani mieszka? Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Krakowie/ w Warszawie. Miejsce zamieszkania. Nazywam się… Masz na imię ? Jak się nazywasz? Czy może pan/pani przelite- rować nazwisko? www.WydawnictwoLingo.pl E xP R E S S IoN S D E B A S E Qu’est-ce que ça veut dire ? Vous pouvez répéter ? 1 . 1 Parlez moins vite, s’il vous plaît. Vous venez d’où ? Quelle est votre nationalité ? D’où viens-tu ? Je suis Polonais / Polo- naise. Je viens de Pologne. Où habitez-vous ? T’habites où ? J’habite à Cracovie / à Varsovie Lieu de résidence. Je m’appelle… Comment vous appelez- vous ? Quel est ton prénom ? Comment tu t’appelles ? Vous pourriez épeler votre nom ? 13 NA J W AŻN I E J S Z E Z W RoTy connaissance. Comment allez-vous ? Comment vas-tu ? / Ça va ? Ça va bien, et toi ? Chciałbym panu/pani przedstawić pana/panią/ pannę Dupont. Miło mi pana/panią poznać. Enchanté de faire votre J’aimerais vous présenter Monsieur / Madame / Ma- demoiselle Dupont. Jak się państwo miewają? Bardzo dobrze, a pan/pani? Très bien, et vous ? Jak się masz? W porządku, a ty? Jaki jest pana/pani zawód? Quel est votre métier ? Gdzie pracujesz? Przepraszam, która godzi- na? Czy mogę zapalić papiero- sa? Czy tu można palić? Jestem głodny/a. Jestem zmęczony/a. Chce mi się pić. Chciałabym wrócić do hotelu. On peut fumer ici ? J’ai faim. Je suis fatigué(e). J’ai soif. Je voudrais retourner à l’hôtel. Tu travailles où ? Excusez-moi, quelle heure est-il ? Est-ce que je peux fumer ? 14 Chciałbym/chciałabym odpocząć. Chciałbym/chciałabym coś zjeść. Czym mogę służyć? Co pan/pani myśli o… Słyszał pan/słyszała pani o…? Tak. Nie. Nie wiem. Być może. Zgoda. Masz rację. To nie moja wina. Co? Co to jest? Kto? Kto to jest? Gdzie? E xP R E S S IoN S D E B A S E Je voudrais me reposer. 1 . 1 Je voudrais manger quel- que chose. Puis-je vous aider ? Qu’est-ce que je peux faire pour vous ? Que pensez-vous de … Vous avez entendu parler de ...? Oui. Non. Je ne sais pas. Peut-être. D’accord. T’as raison. Ce n’est / C’est pas ma faute. Quoi ? Qu’est-ce que c’est ? Qui ? Qui est-ce ? Où ? www.WydawnictwoLingo.pl 15 NA J W AŻN I E J S Z E Z W RoTy Kiedy? Dlaczego? Jak? Ile? Skąd? Dokąd? Chciałbym/chciałabym… Je voudrais / J’aimerais... Quand ? Pourquoi ? Comment ? Combien ? D’où … ? Où… ? 1.2 Porozmawiaj – Je cherche cette adresse… Szukam tego adresu... – Ce n’est pas loin, vous pouvez y aller à pied. To niedaleko, może pan pójść na piechotę. – Par où dois-je y aller ? Jak mam iść? – Tout droit jusqu’à la grande rue et à gauche. Prosto, aż do tej dużej ulicy, a potem w lewo. – Merci. Dziękuję. – De rien / Il n’y a pas de quoi / Je vous en prie. Nie ma za co. 16 E xP R E S S IoN S D E B A S E – Viens, on va se boire un verre ? Chodź, napijemy się po szklaneczce? – Où tu veux aller ? A gdzie chcesz iść? – Dans le bar d’en face, ils ont un vin pas mal du tout. W barze naprzeciwko mają niezłe wino. 2 . 1 – Je suis fatiguée, j’aimerais retourner à l’hôtel. Jestem zmęczona, chciałabym wrócić do hotelu. – Si on mangeait quelque chose en ville ? Może zjemy coś na mieście? – T’as raison, cherchons un restaurant. Masz rację, poszukajmy jakiejś miłej restauracji. www.WydawnictwoLingo.pl 17 NA J W AŻN I E J S Z E Z W RoTy 1.3 Słówka adres aleja ambasada blisko daleko data urodze- nia dokumenty imię iść na pie- chotę jechać jeść kierunek lewo/ na lewo literować 18 adresse (f) allée (f) ambassade (f) près (de) loin (de) date (f) de naissance papiers (m) d’identité / pièces (f) d’identité prénom (m) aller à pied aller manger direction (f) gauche (f)/ à gauche / sur la gauche épeler mapa miejsce za- mieszkania mówić nazwisko nie nie wiem odpoczywać palić paszport pić podróż południe poznawać północ pracować prawo/ na prawo carte (f) lieu (m) de résidence parler nom (m) non je ne sais pas se reposer fumer passeport (m) boire voyage (m) midi (m) faire connaissance nord (m) travailler droite (f)/ à droite / sur la droite
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Francuski. Rozmówki. Powiedz to!
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: