Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 002759 20660140 na godz. na dobę w sumie
Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 2 - ebook/pdf
Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 2 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 568
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2736-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).
Prace zawarte w drugim tomie Składu osobowego skupiają się wokół twórczości 21 polskich pisarzy współczesnych. Książka jest zbiorem omówień i interpretacji dorobku poszczególnych twórców, należących do różnych generacji. Różne są też rozmiary dorobku i zakresy pisarskiej sławy, poetyki i pomysły na uprawianie beletrystyki. Owa różnorodność czy „różnojęzyczność” spotyka się z autorskością wypowiedzi badaczy i krytyków, których szkice złożyły się na część drugą Składu osobowego. Do każdego z tekstów – podobnie jak poprzednio – zostały dołączone zestawienia biobibliograficzne.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S k ł a d o s o b o w y S z k i c e o p r o z a i k a c h w s p ó ł c z e s n y c h C z ę ś ć 2 Skład osobowy Szkice o prozaikach współczesnych Część 2 58 8012-736-4 6 (cid:54)(cid:78)(cid:226)(cid:68)(cid:71)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:82)wy (cid:54)(cid:93)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:93)(cid:68)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:83)(cid:121)(cid:226)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75) NR 3440 (cid:54)(cid:78)(cid:226)(cid:68)(cid:71)(cid:3)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:69)(cid:82)wy (cid:54)(cid:93)(cid:78)(cid:76)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:93)(cid:68)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:83)(cid:121)(cid:226)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75) Część 2 (cid:53)(cid:72)(cid:71)(cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:88)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68) (cid:36)(cid:74)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:49)ęcka, Dariusz Nowacki, Jolanta Pasterska (cid:58)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:56)(cid:81)(cid:76)(cid:90)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:92)(cid:87)(cid:72)(cid:87)(cid:88)(cid:3)Śląskiego (cid:46)(cid:68)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:25) Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Tomasz Cieślak Redaktor Małgorzata Pogłódek Projektant okładki Aleksandra Gaździcka Redaktor techniczny Barbara Arenhövel Korektor Lidia Szumigała Łamanie Alicja Załęcka Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-735-7 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-736-4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 35,5. Ark. wyd. 43,5. Papier Alto 80 g, vol. 1.5 Cena 58 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Spis treści Od redaktorów Dariusz Nowacki Między nostalgią i resentymentem. O pisarstwie Janusza Andermana Dariusz Nowacki Pociąg do Hollywood. O prozie Andrzeja Barta Agnieszka Nęcka „Grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne, gdzie chcą”. O powieś- ciopisarstwie Joanny Bator Janusz Pasterski Duch zaangażowania. O prozie Dawida Bieńkowskiego Natalia Żórawska „Żeby kłamać, trzeba jak najczęściej mówić prawdę”. O prozie Anny Bo‑ leckiej Magdalena Bałaga „W imieniu kobiet podziemnych”. O twórczości Sylwii Chutnik Paulina Wojtowicz -Maryjka Wyobraźnia zaklęta w ametyście. O twórczości Stefana Chwina Agnieszka Wójtowicz -Zając Wehikuły czasu. O prozie Jacka Dehnela Agnieszka Nęcka Piekło kobiecości. O prozie Agnieszki Drotkiewicz Wojciech Rusinek „Zgubiłem się w gąszczu swoich odbić”. O prozie Jerzego Franczaka 7 9 27 53 83 103 125 143 173 201 219 6 Spis treści Agnieszka Nęcka Realność iluzji. O prozie Nataszy Goerke Agnieszka Nęcka O(d)słanianie siebie. O prozie Huberta Klimko -Dobrzanieckiego Agnieszka Nęcka Kolekcjoner klęsk. O twórczości Włodzimierza Kowalewskiego Agnieszka Wójtowicz -Zając Świat w języku. O prozie Doroty Masłowskiej Barbara Trygar „Człowiek jest jak płynąca pieśń przez czas”. O twórczości Wiesława Myśliwskiego Monika Ładoń „Niezagojona rana”. O twórczości Włodzimierza Odojewskiego Agnieszka Nęcka Podwójny agent. O prozie Sławomira Shutego Magdalena Rabizo -Birek Strumykolandia. O prozie Grzegorza Strumyka Jan Zając Tożsamość, męskość i etyka przemocy. O twórczości Szczepana Twar‑ docha Arkadiusz Luboń Porządkowanie chaosu. O pisarstwie Bronisława Wildsteina Kazimierz Maciąg W drodze do realizmu. O prozie Rafała Ziemkiewicza Noty o Autorach Indeks osobowy Summary Zusammenfassung 245 263 285 303 333 365 389 413 437 465 527 547 551 567 568 Od redaktorów Prezentowany tom jest kontynuacją opublikowanego w 2014 roku zbio‑ ru zatytułowanego Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Część 1. Podobnie jak pierwsza odsłona tego przedsięwzięcia, przynosi omówienia i interpretacje dorobku prozatorskiego twórców, którzy byli aktywni po 1989 roku, a którzy w swoim dorobku mają co najmniej trzy książki beletrystyczne wydane po tymże roku. W konsekwencji mamy tu reprezentantów różnych pokoleń: od prozaików urodzonych w latach 30. XX wieku począwszy, przez autorów należących do tak zwanych roczników sześćdziesiątych, na twórcach najmłodszych skończywszy. I tym razem, z pełną odpowiedzialnością, bu‑ dujemy narrację wokół autorek i autorów, uwzględniając także zestawienia bibliograficzne, by pokazać różnorodność poetyk, tematów i dokonań proza‑ torskich ostatniego ćwierćwiecza. Mamy nadzieję, że prezentowany tu zbiór tekstów, zwłaszcza wespół z tomem poprzednim, okaże się pomocny jako przewodnik po polskiej prozie. Nadzieja ta łączy się z przeświadczeniem, że zebrane tu artykuły można czytać jako swego rodzaju dopełnienie obrazu rodzimej prozy ostatniego dwudziestopięciolecia, który zdążył się już wyłonić w licznych opracowaniach. Zarysowuje się zatem możliwość zweryfikowania spostrzeżeń poczynionych wcześniej przez krytyków oraz historyków litera‑ tury. Skład osobowy…, mimo że od razu został pomyślany jako publikacja kil‑ kutomowa, nie ma charakteru monograficznego. W obu częściach podtrzyma‑ na została ta sama zasada: szkice o prozie poszczególnych pisarek i pisarzy przynoszą spojrzenie autorskie badaczy i krytyków, którzy zgodzili się wziąć udział w tym przedsięwzięciu; stąd zróżnicowanie co do reguł prezentacji, sposobu porządkowania czyjejś twórczości i jej wartościowania, choć ta ostat‑ nia operacja — jak zorientuje się czytelnik tej książki — nie wszędzie znalazła 8 Od redaktorów zastosowanie. Druga odsłona Składu osobowego…, tak samo jak część pierwsza, została pomyślana jako publikacja otwarta, uporządkowana zgodnie z ukła‑ dem holenderskim, który nie tylko zapowiada ukazanie się w niedalekiej przyszłości tomów następnych, ale poniekąd kontynuację tego przedsięwzię‑ cia wręcz wymusza. Noty o Autorach Magdalena Bałaga — absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicz‑ nym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorantka w Zakładzie Litera‑ tury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opac‑ kiego Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się polską prozą współczesną. Arkadiusz Luboń — doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, ad‑ iunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwent filologii polskiej oraz filologii an‑ gielskiej. Autor rozprawy Przekraczanie obcości. Problemy przekładu w programach i twórczości poetów Nowej Fali (Rzeszów 2013). Centrum jego zainteresowań badawczych stanowią zagadnienia socjologicznoliterackie, kulturoznawcze, i translatologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem artystycznego przekładu interlingwistycznego i komparatystyki literackiej. Monika Ładoń — doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Po‑ etyki Historycznej i Sztuki Interpretacji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książki „Bardzo pro- szę pamiętać, że ja byłem przeciw”. Studia o Antonim Słonimskim (Katowice 2008). Współredaktorka (wraz z Grzegorzem Olszańskim) tomów Zamieranie prozy (Katowice 2012), Zamieranie fikcji (Katowice 2014) oraz Zamieranie gatunku (Ka‑ towice 2015). Zajmuje się doświadczeniem choroby w literaturze XX wieku, szczególnie literackimi reprezentacjami gruźlicy, zawału i nowotworu. Kazimierz Maciąg — doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor licznych artykułów oraz pierwszej polskiej monografii na temat „rozmów z” (table‑ 548 Noty o Autorach ‑talk), książki W kręgu problematyki „pamiętników mówionych” (table‑talk) (2001). Interesuje się literaturą polską XIX i XX wieku, a szczególnie zagadnieniem kreacji literackich wielkich postaci historycznych oraz związanych z tym zja‑ wiskiem mistyfikacji, zafałszowań oraz legend literackich. Najnowsza książka nosi tytuł „Naczelnym u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w lite- raturze polskiej (2010). Agnieszka Nęcka — doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; krytyk li‑ teracki współpracujący między innymi z „artPAPIEREM”, „Nowymi Książ‑ kami”, „Pograniczami”, „Twórczością”. Redaktor działu krytyki literackiej w „Postscriptum Polonistycznym”. Współredaktorka serii Literatura i… Sty‑ pendystka Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2009). Ostatnio opublikowała: Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych (2013) i Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku (Kato‑ wice 2015). Zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku. Dariusz Nowacki — doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; krytyk li‑ teracki, redaktor kwartalnika kulturalnego „Opcje”. Autor książek: Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. (Kraków 1999), Ja nieuniknione. O pod- miocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego (Katowice 2000), Wielkie Wczoraj (Kra‑ ków 2004), Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001—2010) (Katowice 2011), Ukosem. Szkice o prozie (Katowice 2013). Jolanta Pasterska — doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu Rzeszowskiego, literaturoznawca. Kierownik Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej. Autorka książek: Świat według Tyrmanda. Przewodnik po prozie fabularnej Leopolda Tyrmanda (1999) oraz Lepszy Polak? Ob- razy emigrantów w prozie polskiej po 1945 roku (2008). Pod jej redakcją ukazuje się seria Z Archiwum Pisarza. Redaktorka „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 6. Tematy i Konteksty. Wielka Emigracja — Druga Emigracja Niepodległościowa — (E)migracja koń‑ ca XX wieku” (2011), współredaktorka tomów zbiorowych, między innymi Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera (2008), W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego (2009), Obszary kultury. Księga ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin (2011), Filologiczne konteksty współczesności. Wzywania literatury i języka w XX/XXI wieku (2013). Zastępczyni redaktora naczelnego pisma „Tematy i Konteksty”. Przedmiotem Noty o Autorach 549 jej zainteresowań badawczych są: polska literatura współczesna, zwłaszcza polska proza emigracyjna i migracyjna, polska proza najnowsza, zagadnienia tożsamości kulturowej, epistolografia XX wieku, krytyka literacka tego okre‑ su, typologia bohatera prozy przełomu wieku (XX/XXI), problem tożsamości w literaturze i kulturze przełomu XX i XXI wieku. Janusz Pasterski — doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatury Polskiej XX Wieku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego; krytyk literacki, redaktor kwartalnika literackiego „Fraza”. Autor książek: Tristium liber. O twórczości literackiej Ste- fana Napierskiego (Rzeszów 2000) oraz Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykow- skiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulkturowości (Rzeszów 2011). Pod jego redakcją ukazały się monografie: Proza polska na obczyźnie. Problemy — dyskursy — uzupełnienia (Rzeszów 2007) oraz Inna literatura? Dwudziestolecie 1989—2009 (Rzeszów 2010). Zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku, a zwłaszcza poezją dwudziestolecia międzywojennego, twórczością emigracji niepodległościowej oraz literaturą po 1989 roku. Magdalena Rabizo-Birek — doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Literatury Polskiej XX Wieku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego; krytyk literacki; redaktor naczelna ogólnopolskiego pisma literacko-artystycz‑ nego „Fraza”. Ostatnio opublikowała Romantyczni i nowocześni. Formy obec- ności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej (Rzeszów 2012). Jej zainte‑ resowania badawcze koncentrują się głównie na literaturze polskiej po roku 1939, na literaturze najnowszej, krytyce i życiu literackim oraz artystycznym, związkach literatury ze sztukami, na problematyce historycznej i kulturowej w literaturze, tradycji romantycznej w literaturze współczesnej. Wojciech Rusinek — doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, krytyk literacki, redaktor dwutygodnika kulturalnego „artPAPIER”, nauczyciel języka polskiego w szkole średniej. Artykuły, eseje, szkice i recenzje publikował między innymi w „Dekadzie Literackiej”, „FA-arcie”, „Kresach”, „Nowych Książkach”, w „Opcjach”, „Pograniczach”, „Twórczości”, w „Wielogłosie” oraz w uniwer‑ syteckich tomach zbiorowych. Doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na podstawie rozprawy o polskiej prozie i krytyce po 1989 roku. Zainteresowania badawcze koncentrują się na współczesnej krytyce literackiej, tradycjach modernistycznych prozy najnowszej, doświadczeniu melancholii. Barbara Trygar — doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Cen‑ trum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus” Uniwersytetu Rzeszowskiego, literaturoznawca. Doktoryzowała się 550 Noty o Autorach na podstawie rozprawy „Ja” w drodze do Wolności, Prawdy i Piękna. Aksjologiczne aspekty twórczości prozatorskiej Kazimierza Brauna. Od 2010 roku członek Pra‑ cowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej Uniwersytetu Rzeszowskie‑ go. Główne kierunki zainteresowania to: zagadnienie tożsamości w literaturze emigracyjnej XX i XXI wieku w perspektywie badań teoretyczno-literackich (fe‑ nomenologia, hermeneutyka, dekonstrukcja) oraz w kontekście filozoficznym (egzystencjalizm, personalizm, filozofia dialogu). Autorka katalogu Cyfrowe Archiwum Profesora Kazimierza Brauna (Rzeszów 2014) (http://ifp.univ.rzeszow. pl/pracBiDKL.php), współredaktorka dwóch monografii zbiorowych 10 lat PWSZ w Krośnie 1999—2009 (Krosno 2009); Kronika Klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie 1939—1944 (Kraków 2013); publikuje między innymi w „Tekstualiach”, „Littera/Historica, „Tematach i Kontekstach”, jak również w monografiach zbio‑ rowych, opracowała hasła: Kazimierz Braun dla „Wikipedia, wolna encyklope‑ dia” (wersja polska) i „Wikipedia, the free encyclopedia” (wersja angielska). Agnieszka Wójtowicz-Zając — absolwentka Międzywydziałowych Indywi‑ dualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim, w 2014 uzy‑ skała tytuł magistra filologii polskiej. Obecnie jest doktorantką w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Publikowała recenzje krytycznoliterackie między innymi w takich pismach, jak „Topos”, „artPAPIER”, „Opcje”. Paulina Wojtowicz-Maryjka — doktor nauk humanistycznych. Dysertację dok‑ torską pt. Figury wzniosłości w twórczości Stefana Chwina obroniła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2015 roku. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na historii literatury romantyzmu, literaturze najnowszej oraz dziedzictwie romantycznym w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Współ‑ redaktorka katalogu Archiwum Profesora Floriana Śmieji (wraz z J. Pasterską, I. Rządecką-Mikołajczyk, M. Kołodziej i in. Rzeszów 2010). Jan Zając — absolwent filologii polskiej i psychologii w ramach Międzywy‑ działowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Ślą‑ skiego. Doktorant w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Żórawska Natalia – doktorantka przy Zakładzie Literatury Współczesnej In‑ stytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka filologii polskiej (dwóch specjalności: nauczycielskiej oraz nauczania polonistycznego wśród cudzoziemców) na UŚ. Szkice i recenzje publikowała w tomach zbiorowych i na łamach takich pism, jak „Postscriptum Polonistyczne”, „Tematy i Konteksty”, „Czytanie Literatu‑ ry”, „artPAPIER”. Zajmuje się literaturą polską wydawaną po 1989 roku. Indeks osobowy A Abrams Meyer Howard 418 Adamczyk Adam 153, 154, 169, 349, 361 Adamiak Anna 435 Adamiec Marek 166, 260 Aleksandrowicz Bartłomiej Piotr 300 Aleksy św. 160, 161, 168 Alichnowicz Karol 80 Althamer Paweł 426 Amsterdamski Stefan 334 Anderman Janusz 9—26 Andreas-Salomé Lou 60 Andres Zbigniew 42, 52, 212, 217, 368, 385 Andrijaszyk Roman 388 Antochiewicz Berrnard 418 Antoniak-Kiedos Edyta 243 Antonik Dominik 194, 195, 198 Arendt Hannah 42, 74, 457, 459 Ariès Philippe 417 Artwińska Anna 261 Arystoteles 354 Augustyn św. 158 Austen Jane 204 B Bachmann Ingeborg 207 Bachórz Józef 193 Backès Jean-Louis 334 Baczak Jacek 266, 414 Baczyński Krzysztof Kamil 413, 432, 433 Badiou Alain 459 Bagłajewski Arkadiusz 147, 166, 167, 169, 245, 256, 261, 361 Baker Chet 205 Balbus Stanisław 523 Balcerowicz Leszek 93 Balcerzan Edward 193 Baltyn Hanna 51 Balzak Honoré de 186, 187, 197, 483 Bałaga Magdalena 125 Bandoch Marta 301 Baniewicz Elżbieta 167 Baran Bogdan 223, 344 Baran Józef 360, 361 Barańczak Stanisław 359, 419 Barańska Katarzyna 329 Barącz-Konieczniak Maria 385 Barć Stanisław 365, 384, 385, 387, 388 Barełkowski Jakub 250 Bart Andrzej (właśc. Andrzej Bart-Sołty‑ siak) 27—52, 36, 51 Bartczak Julia 329 Bartelski Lesław Marian 362 Barthes Roland 19, 56, 58, 204, 205, 334, 344, 487 Bartmiński Jerzy 422 Bartmiński Władysław 350 Bartoszcze Piotr 533 Bator Joanna 53—81, 216 Batora Katarzyna 412 Baudelaire Charles 353, 354 552 Indeks osobowy Bauer Felicja 113, 114 Bauer Hedwig 119 Bauman Zygmunt 204, 321, 476 Bazak Artur 523 Bąkowska Eligia 417 Beauvoir Simone 189, 201, 206, 207, 217 Beczek Jakub 197, 207, 217 Bednarek Magdalena 127, 128, 130, 141 Bednarz Małgorzata 387 Ber Ryszard 360 Berent Wacław 165, 484, 525 Bereś Stanisław 113, 114, 123 Bereza Henryk 56, 241, 343, 359, 360, 362, 385, 413, 420, 423, 424, 425, 427, 428, 433, 435 Bergman Ingmar 417 Berman Marshall 232 Bernacki Marek 360 Bernhardt Thomas 426 Bialik Nachman Chaim 196 Białoszewski Miron 170, 315, 420, 426, Bichta Arkadiusz 433 Bidakowski Zbigniew 28, 52 Biedrzycki Krzysztof 51 Biela Emil 52, 523 Bielas Joanna 197, 264, 281 Bielik-Robson Agata 462 Bieńczyk Marek 42, 239 Bieńkowska Elżbieta 120, 122 Bieńkowska Ewa 349, 486, 487, 497, 510, 429 511, 523 Bieńkowski Dawid 83—102 Bieńkowski Zbigniew 101, 385, 387 Bierut Jacek 80, 81, 263, 283 Blamowska Elżbieta 261 Bloch Greta 114 Blumsztajn Seweryn 524 Błaut Sławomir 382, 384 Błażejewski Tadeusz 360 Błażyńska Agnieszka 300 Błońska Wanda 487 Błoński Jan 51, 361 Bobko Aleksander 333 Bocheński Tomasz 524 Bociąga Przemysław 453, 463 Boczkowska Magdalena 52, 80, 197, 198 Bogucka Alina Hanna 333 Bohosiewicz Sonia 313 Bojda Wioletta 434 Bolecka Anna 102, 103—123 Bolecki Włodzimierz 193, 421 Bonaszewski Mariusz 429 Boniecki Jerzy 125 Bonowicz Wojciech 152, 166 Borkowska Edyta 243 Borkowska Grażyna 60, 260 Borodziej Włodzimierz 166 Borowski Tadeusz 365 Borzęcki Jan Adam 360 Bossak-Herbst Barbara 169 Bourdieu Pierre 450 Bożek Renata 80, 216 Brach-Czaina Jolanta 129 Brakoniecki Kazimierz 290, 300 Brandys Marian 50 Branny-Jankowska Emilia 391, 412 Bratkowska Katarzyna 114, 115, 122 Bratkowski Jan 166 Bratkowski Piotr 167, 300, 330, 360, 434 Brecht Bertolt 485 Brod Max 114 Brodski Josif 419 Brodzka Alina 337 Broniewski Władysław 534 Brost Erich 165 Browarny Wojciech 80, 81, 169, 197, 251, 253, 261, 263, 283, 309, 329, 412 Brudnicki Jan Zdzisław 25, 169, 300, 361 Brysacz Piotr 202, 216, 301, 362 Brzeziecki Andrzej 25 Brzuchowska Zofia 362 Buber Martin 334, 335 Bubniak Agnieszka 173, 197 Bubniak Rafał 173, 197 Buczak Dominika 125 Buczkowski Leopold 388, 429 Budrowska Kamila 262 Budzińska Magdalena 137 Budzyński Adam 25 Bugajski Leszek 25, 359, 360, 362, 386, 420, 424, 428, 433, 434 Bukowski Piotr 245, 247, 248, 250, 260 Burek Tomasz 368, 385, 387, 524 Burke Edmund 438 Burkot Stanisław 362 Burska Lidia 51, 262 Buryła Sławomir 52, 176, 198, 209, 217 Burzyńska Anna 487, 510 Butler Judith 129, 130 Indeks osobowy 553 Byron Georg Gordon 158 Bzymek Agnieszka 170 C Cair-Hélion Olivier 545 Celińska Aleksandra 164 Camus Albert 230, 286 Cembrowska Justyna 168, 169, 170, 241, 242, 259, 261, 282 Cemerys Małgorzata 170 Cervantes Miguel de 534 Cetnarowski Michał 461 Chabrajska Dorota 524 Chanel Coco 214 Chateaubriand François-René de 438 Cherezińska Elżbieta 42, 52 Chłosta Joanna 386 Chmielewski Adam 358 Chojecki Andrzej 167 Chojnacki Robert 261 Chojnowski Zbigniew 166, 300 Chołodowski Waldemar 359, 362 Chomiuk Aleksandra 167, 168 Chorębała Adrian 390 Chowaniec Urszula 54, 57, 81 Chruściel Artur 544 Chuchro Ewa 543 Chutnik Sylwia 125—142 Chwalczyk Ewa 197 Chwin Józef 164 Chwin Krystyna 145, 146, 164, 165, 170, 171 Chwin Stefan 25, 108, 143—171, 176, 197 Ciarkowska Anna 282 Cichoń Tomasz 261, 300 Cichowicz Stanisław 349 Cichy Michał 361 Ciesielska Jolanta 435 Cieśla-Szymańska Dominika 306, 308, 329 Cieślak Jacek 330, 462 Cieślak Tomasz 167, 375, 386 Cieślik Mariusz 51, 462, 524 Cioran Emil 230, 231 Cisło Maciej 111, 112, 122 Ciunelis Daria 301 Cixous Hélène 60 Cohen Ethan 45 Cohen Joel 45 Cortazar Julio 286, 506 Courtois Stéphane 466 Cuber Marta 25, 31, 42, 52, 118, 119, 122, 156, 166, 168, 169, 173, 197, 242, 253, 254, 255, 261, 262, 282, 296, 301, 330, 434 Cuevas Alejandro 242 Curie-Skłodowska Maria 388 Cybulska Maja Elżbieta 51 Cybulski Marcin 329 Cymerman Jarosław 543, 544 Cyranowicz Maria 141, 166, 167, 434 Cytadelski Tomasz 168 Czachowska Agnieszka 51, 295, 301, 359, 385, 387 Czaplejewicz Eugeniusz 385 Czapliński Przemysław 10, 15, 16, 21, 25, 71, 73, 77, 78, 80, 81, 84, 89, 90, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 109, 123, 143, 150, 167, 168, 261, 262, 286, 287, 300, 308, 309, 330, 343, 361, 386, 435 Czapski Józef 476 Czechowicz Jarosław 242, 282 Czeczot Katarzyna 453, 462 Czekański Grzegorz 80, 81, 263, 283 Czerska Tatiana 385, 434 Czerwińska Elżbieta 168 Czerwiński Grzegorz 366, 367, 370, 371, 372, 374, 376, 386, 387 Czyż Antoni 528 Czyżak Agnieszka 292, 300, 333 Ć Ćwikliński Krzysztof 285, 300 D Dahlhaus Carl 335 Danecki Janusz 525 Danecki Ryszard 384 Danek Bożena 384 Dante Alighieri 230, 231, 352 Darska Bernadetta 77, 78, 80, 81, 120, 122, 131, 132, 141, 154, 169, 170, 197, 208, 211, 213, 217, 242, 269, 271, 272, 273, 282, 283, 289, 290, 291, 292, 294, 300, 301, 361 Darski Józef 461 Davies Norman 466 Dąbrowska Maria 539 Dąbrowski Mieczysław 170, 359, 360, 362 Dąbrowski Tadeusz 197 Dąmbska Izydora 350 Dec Ewa 81 Decjusz Just Ludwik 216 554 Indeks osobowy Dehnel Jacek 173—199 Dekel-Avneri Lilach 140 Derendarz Paweł 524 Derrida Jacques 466, 467, 491 Dęboróg-Bylczyński Maciej 301 Diamant Dora 114 Dietrich Marlena 153 Długosz Mikołaj 142 Dłuski Stanisław 422, 429, 433 Dobosiewicz Ewa 411 Dobosz Andrzej 166 Dobrowolska Danuta 170 Doktór Jan 335 Domańska Ewa 57, 58, 59, 80 Dopart Bogusław 362 Dopieralski Marcin 283 Dorociński Marcin 46 Dorosz Beata 99 Dostojewski Fiodor Michajłowicz 158, 230 Drawicz Andrzej 359 Drewniak Łukasz 330 Drewnowski Tadeusz 361 Drotkiewicz Agnieszka 80, 201—218, 305, Drwięga Marek 343 Drzewucki Janusz 154, 168, 361, 434 Duda Maciej 81, 217 Dudycz Jarosław 198 Dudziński Przemysław 136 Dukaj Jacek 439, 440, 441, 442, 443, 460, 524, 531, 537, 543, 544 331 Dumas Alexandre 41 Dunaj-Kozakow Ewa 412 Dunin Kinga 70, 72, 103, 110, 111, 123, 168, 173, 198, 260, 292, 300, 304, 305, 309, 312, 314, 321, 330, 470, 476, 500, 517, 524, 537, 538 Dunin-Wąsowicz Paweł 197, 329, 460, 461, Dutka Elżbieta 369, 371, 376, 378, 386, 462, 544 387 Dygat Stanisław 100 Dziekanowski Czesław 338, 341, 359, 360 Dzierżyński Feliks 85 Dziewit Anna 157, 216, 217 Dziurda Marcin 542 E Ebner Ferdinando 334 Eco Umberto 470 Eggenbrecht Hans Heinrich 335 Eichengreen Lucille 42 Elkader „Vampdey” Daniel 460 Engelgard Jan 544 Erpenbeck Jenny 426 F Fabianowski Andrzej 367, 370, 384, 387 Faulkner William 368, 385 Fedewicz Maria Bożena 418 Felicjan św. 443, 444 Felis Paweł T. 116, 122, 387 Fenikowski Franciszek 384 Ferdynand II 39 Ferens Anna 468 Fiałkowski Tomasz 122 Figura Katarzyna 50 Fijoł Elżbieta 329 Fik Maria 360 Fikus Dariusz 522 Filip I Piękny 38, 41 Filipiak Izabela 104, 129 Fitzgerald Francis Scott 196 Foks Darek 241 Follett Ken 35 Forajter Wacław 344 Forsyth Frederick 35 Foucault Michel 491 Franaszek Andrzej 86, 89, 101, 151, 154, 167, 168, 169, 170, 260 Franczak Jerzy 219—244, 277, 280, 283 Franczak Sonia 220, 236 Frankiewicz Małgorzata 335, 336 Frazer James 249 Frątczak Marcin 168 Freud Sigmund 58, 61, 119, 417 Friedrich Caspar David 144, 170 Friszke Andrzej 476, 524 Fritzl Joseph 74, 280 Fronczek Zbigniew W. 366 Fryszkowski Ireneusz 543, 544 Fukuyama Francis 466 G Gadacz Tadeusz 335 Gajda Damian 55, 56, 242, 282 Gajewska Agnieszka 80 Galant Arleta 87, 89, 101, 329 Galińska-Wildstein Iwona 521 Gałczyński Konstanty Ildefons 299, 302 Indeks osobowy 555 Gałka Jakub 461 Garbarczewska Walentyna 329 Gargas Anita 524 Gąsiorowska Roma 313 Gąsowska Lidia 176, 198, 209, 217 Genet Jean 92, 97, 102 Geppert Edyta 205 Geremek Rafał 528 Gębala Anna 197 Giedroyć Krzysztof 347 Giedrys Wojciech 146, 301 Gierek Edward 62, 69 Gizella Jerzy 25, 387, 434, 543 Glatzel Ilona 388 Gleń Adrian 166 Glosowitz Monika 81 Głębicka Ewa 544 Główczewski Aleksander 170, 412 Gociek Piotr 330, 440, 461, 525 Godlewska Ilona 197 Goerke Natasza 104, 245—262 Goethe Johann Wolfgang 158 Gogh Vincent van 351 Gogol Nikołaj 534 Gojawiczyńska Pola 136, 312 Golak Mariusz 434 Golimowski Jacek 166 Golubiewski Mikołaj 193 Gołąbowski Wojciech 543 Gołębiewska Maria 334 Gołębiewski Łukasz 32, 51 Gołębiowski Bronisław 362 Gombrowicz Witold 97, 99, 219, 221, 227, 228, 243, 310, 315, 317, 421, 459 Gondowicz Jan 166, 330 Goodrick-Clarke Nicholas 445 Gosk Hanna 170, 246, 262, 329, 387 Goszczyński Seweryn 370 Goworski Andrzej 197 Goya Francisco 175, 193, 196, 198 Goya Javier 188 Goya Mariano 188 Goźliński Paweł 523 Górecka Magdalena 52, 282 Górny Antoni 457 Górski Artur 331, 543 Górzyński Oskar 525 Graczyk Ewa 312, 330 Graff Agnieszka 134 Graff Piotr 341 Grajewski Wincenty 336 Grass Günter 152, 167 Gray John 525 Greff Ètienné 358 Greimas Algirdas 487 Gren Roman 414 Gretkowska Manuela 104, 246, 262, 537 Grochowski Grzegorz 193 Grodecka Anna 169 Grodziński Łukasz 147 Gromadzińska Małgorzata 167 Grotowski Jerzy 466, 476, 494, 495, 548 Grudzień Judyta 261 Grudzińska Joanna 167 Gruszczyński Marcin 334 Gruszczyński Piotr 329 Gryphius Andrcas 165 Grzegorczykowa Renata 350 Grzela Remigiusz 104 Grzemska Aleksandra 188, 198 Grzesiuk Stanisław 136, 137 Grześczak Marian 384 Grzędowicz Jarosław 545 Grzybek Agnieszka 301 Guczalski Krzysztof 333 Gulda Przemysław 169 Gumkowska Anna 102 Gutkowska Barbara 52, 80, 216, 243, 411 Gutkowska-Ociepa Katarzyna 242, 243 Gutowski Wojciech 435 Gwóźdź Sonia 242 H Hadaczek Bolesław 385, 387 Hanczakowski Michał 361 Handke Katarzyna 350 Handke Krzysztof 350 Handke Michael 416, 417 Hart Hugh 136 Hartwig Julia 225 Harwey Poll Jean 205 Hatko Edward 360 Haupt Zygmunt 420, 429 Hauser Kaspar 153 Heidegger Martin 333, 336, 344, 346, 348, 351 Hejda Danuta 362 Hejmej Andrzej 334 Hempel Magdalena 300 Henryk VII 39 556 Indeks osobowy Henschel Jakub 300 Herbert Zbigniew 249, 315, 541 Herling-Grudziński Gustaw 228 Herzog Werner 153 Hewelisz Jan 165 Hillar Małgorzata 101 Hilsbecher Walter 382, 383 Hitchcook Alfred 204 Hitler Adolf 33, 35, 119, 153, 278, 533 Hłasko Marek 315 Hnidiuk Jacek 25 Höbel Wolfgang 331 Hölderlin Friedrich 418 Holewiński Wacław 197 Holoubek Gustaw 218 Hołubowicz Aleksandra 142 Homątowska Patrycja 81 Honet Roman 429 Horubała Andrzej 81, 440, 441, 444, 461, 462, 543 Houellebecq Michel 207, 323 Hrabal Bohuslav 421 Huelle Paweł 84, 107, 108, 145, 147, 167, 169, 170, 176, 242, 466 Hull Leokadia 170, 376, 387 Huntington Samuel 466 Hutcheon Linda 35 Hutnikiewicz Artur 362, 421, 435 Huxley Aldous 390 I Ilwicka Agnieszka 300 Ingarden Roman 519 Inglot Jacek 527, 542, 543 Inglot Mieczysław 385 Irigaray Luce 58, 60 Isakiewicz Lech 360 Iwasiów Inga 80, 105, 107, 108, 119, 122, 138, 142, 329, 366, 370, 371, 374, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 418, 419, 433 Iwasiów Sławomir 153, 169 Iwaszkiewicz Jarosław 196, 367, 384 J J.W. 523 Jach Wojciech 334 Jackowski Aleksander 421 Jaczewski Mariusz 301 Jagielski Sebastian 454 Jakowska Krystyna 388 Jakub św. 299 Jakubowska-Ożóg Alicja 435 Jakubowski Jarosław 335 Jamroziński Tomasz 241 Jan III Sobieski 328 Jan Paweł II (właśc. Karol Wojtyła) 354 Janda Krystyna 46 Janicka Barbara 545 Janion Maria 156, 165, 171, 293, 309, 331, 365, 383, 387 Jankowicz Grzegorz 139 Januszewski Tadeusz 362 Jarosiński Zbigniew 343 Jaruzelski Wojciech 472, 473, 479 Jarzębski Jerzy 10, 26, 54, 81, 132, 143, 158, 159, 167, 168, 170, 171, 242, 331, 391, 412, 524 Jasiński Stanisław 300 Jaspers Karl 350 Jastrzębska Kazimiera 360 Jaszczuk Paweł 300 Jaworska Justyna 57, 80 Jaworski Stanisław 350, 524 Jelinek Elfride 207, 217, 426 Jentys Maria 25, 114, 115, 119, 122, 168, 421, 433, 434, 435 Jerzak Katarzyna 168 Jesenska Milena 114 Jesionowska Joanna 168 Jeżyk Agnieszka 242 Joanna Kastylijska 38 Jochymek Renata 169, 170 Johnston Bill 359 Jokiel Irena 166 Jung Carl Gustav 119, 286, 342, 417 Jurewicz Aleksander 108 Jurzykowski Alfred 359 K K.Rz. 285, 300 Kachniarz Bartłomiej 461 Kaczorowski Aleksander 537 Kaczorowski Paweł 334 Kaden-Bandrowski Juliusz 482 Kafka Franz 43, 104, 113, 114, 115, 122, 123, 169, 230, 421, 426, 461 Kafka Ottla 114 Kalinowska Katarzyna 141 Kaliński Piotr 220 Indeks osobowy 557 Kobierski Radosław 233, 323, 330 Kochan Marek 139 Kochanowski Jan 359 Kochańczyk Alina 212 Koczorowska Anna 168 Kofta Piotr 301, 460 Koehler Krzysztof 524 Kojowski Andrzej 354 Kołakowski Leszek 49, 466 Kołodziej Ryszard 362 Kołodziejczyk Ewa 186, 187, 197 Kołodziejska Beata 139 Komar Michał 198 Komendant Tadeusz 51, 166, 361, 385, 416, 420, 424, 434, 491 Kominek Maria 330 Komorowski Adam 25, 361 Komorowski Bronisław 482 Konończuk Elżbieta 170 Konopnicka Maria 203 Konwicki Tadeusz 11, 24, 49, 50, 165, 329, Kaliszewski Wojciech 300, 386 Kalukin Rafał 525 Kałuża Anna 261 Kamiński Leszek 360 Kandziora Jerzy 168 Kane Sarah 204 Kaniewska Bogumiła 262, 300, 360, 361, 362 Kant Immanuel 158 Kantner Katarzyna 243 Kantorowski Igor 544 Kapustka Mateusz 167 Kapuściński Ryszard 73 Karnowski Michał 465, 475, 505 Karp Robert 51 Karpowicz Ignacy 277 Kartezjusz 249 Karwowska Bożena 62, 81 Kasparek Norbert 386 Kasper Łukasz 434 Kasperek Kinga 142 Kasperski Edward 385 Kaszuba Dorota 51 Katz Janina 385 Kawalec Julian 337 Kazimierz Wielki 443 Kaźmierczak Barbara 385 Kąkiel Małgorzata 68, 69, 79, 80 Keff Bożena 46 Kempny Paweł 247, 248, 260, 386, 387 Kęder Konrad Cezary 245, 246, 261 Kędzierski Michał 197 Kępiński Piotr 286, 361 Kęsik Marta 87, 101 Kieres Leon 476 Kijowski Andrzej 101, 365, 522 Kisiel Marian 102, 103, 154, 167, 168, 361 Kisielewski Stefan 294, 528, 542 Klajman-Gomolińska Ewa 523 Kleist Heinrich von 158, 159 Klejnocki Jarosław 167, 168, 289, 300, 301 Klementowski Robert 543 Kleta Tomasz 460, 543 Klimkiewicz Judyta 434 Klimko-Dobrzaniecki Hubert 263—283 Kluba Henryk 48 Klusek Renata 330 Kłoczowski Piotr 168 Kłopotowski Krzysztof 524 Knapek Ryszard 461 370, 387 Kopacki Andrzej 334 Kopaliński Władysław 212 Kopciewicz Lucyna 450 Kopciński Jacek 26, 523 Kopernik Mikołaj 299 Kopkiewicz Aldona 242 Korczak Janusz 42 Kornhauser Julian 108, 167, 170 Korwin-Piotrowska Karolina 313 Kosofsky Sedgwick Eve 454 Koss Agata 167 Kościelska Monika 24, 29, 30, 50, 101, 165, 196, 365, 522 Kościelski Władysław August 24, 29, 30, 50, 101, 165, 196, 365, 522 Kotowicz Magdalena 362 Kowalczyk Andrzej Stanisław 246, 262 Kowalczyk Janusz 330 Kowalczykowa Alina 193 Kowalewski Włodzimierz 285—302 Kowalska Justyna 361 Kowalska Małgorzata 335, 343 Kowalski Marek Arpad 301, 543 Kozicka Dorota 142 Koziołek Ryszard 315, 317, 330, 462 Kozłowski Dariusz 461 Kozyra Katarzyna 426 Koźbiel Janina 361 558 Indeks osobowy Koźniewski Kazimierz 167 Krajewski Tomasz 170 Kralkowska-Gątkowska Krystyna 361, 386 Krasiński Wincenty 31 Krasiński Zygmunt 31, 230, 293 Kraskowska Ewa 130 Krasuska Karolina 129 Krasuski Krzysztof 10, 26, 168 Kraszewski Józef Ignacy 167, 532 Krauze Krzysztof 467 Krawczyk Aneta 533 Krawczyk Bartosz 242 Krawczyk Grzegorz 51 Kristeva Julia 58, 60 Krowiranda Krzysztofa 262, 246 Król Zofia 462 Królikowski Bartłomiej 524 Krukowska Halina 386 Krzemiński Ireneusz 525 Krzywicka Dorota 385, 386 Krzyżanowski Julian 362 Krzyżanowski Jerzy Roman 373, 385, 386, 387 Kubacki Dariusz 166 Kube Marcin 411 Kubić Teresa 360 Kubin Alfred 421 Kubiński Piotr 207, 217 Kubisiowska Katarzyna 462 Kuczok Wojciech 233, 234, 316 Kulas Joanna 193 Kulawik Adam 367, 384 Kulesza Dariusz 388 Kuligowska-Korzeniowska Anna 52 Kuncewicz Piotr 362, 385, 543 Kuncewiczowa Maria 539 Kundera Milan 9, 204 Kuran Szymon 271, 272, 273 Kurkiewicz Roman 476 Kuszczyński Paweł 361 Kuś Szymon 168 Kuśniewicz Andrzej 23, 388 Kuźmiński Piotr 252, 253, 261 Kwaśniewski Aleksander 476 Kwiecień Roma 167 L Lacan Jacques 58, 61 Lachman Magdalena 217, 391, 412 Lachowska Dorota 335 Lechoń Jan 99, 212 Leciński Maciej 261, 262 Legeżyńska Anna 148, 149, 164, 167, 168, da) 249 360, 362 Lalak Mirosław 12, 25 Lam Andrzej 362, 421, 435 Lambert Claude 545 Langer Susanne Katherina 333 Lankosz Borys 27, 44, 45, 46, 50 Larek Michał 147, 201, 202, 205, 216 Larkin Phillip 173, 196 Lars Krystyna (zob. Chwin Krystyna) Lars Max (właśc. Stefan Chwin) Lash Nicholas 350 Latawiec Bogusława 362 Latek Olga 334 Lauda Niki (właśc. Andreas Nikolaus Lau‑ Legutko Ryszard 525 Lehun Justyna 168 Lengren Magda 111, 121, 122 Lengren Tomasz 165 Lenin Władimir 28, 153 Lepper Andrzej 533 Leszkiewicz Adam 461 Leśmian Bolesław 71 Leśniewska Maria 189 Levi Primo 43 Lévinas Emmanuel 335, 352 Lewandowski Konrad Tomasz Lewandowski Tadeusz 89, 101, 360, 542 Lewandowski Wacław 300 Lewin Ludwik 523 Lewis Bernard 525 Libera Antoni 296, 418, 524 Lichański Stefan 382 Ligęza Ł. (właśc. Tomasz Burek) Ligęza Wojciech 362 Limon Jerzy 150, 151, 168 Linda Bogusław 49, 50 Linde Samuel Bogumił 50, 299 Linkner Tadeusz 377 Lipski Jan Józef 384 Lipszyc Adam 334 Lisicka Teresa 384 Liskowacki Artur Daniel 108 Lisowska Katarzyna 282 Lisowski Jerzy 56, 424 Lisowski Krzysztof 435 Lopieńska Barbara 23 Indeks osobowy 559 Lorczyk Grzegorz 299 Lorkowski Piotr Wiktor 433 Lowry Malcolm 427 Lowy Jicchak 114 Lubaszenko Olaf 18 Lubczyński Krzysztof 467, 478, 512 Lubelska Magdalena 524 Lubelski Jakub 462 Luboń Arkadiusz 465 Ludlum Robert 35 Ludorowski Lech 385 Luterek Grzegorz 543 Ł Ładoń Monika 365, 371, 388 Łagodzka Anna 457 Łajszczak Filip 460 Ławski Jarosław 386 Łazarowicz Marek 538, 543 Łazuk Monika 243 Łebkowska Urszula M. 371 Łesiów Michał 386 Łoziński Józef 337 Łukasiewicz Małgorzata 334 Łukasiewicz Jacek 108, 122, 384, 385, 518, 523 Łukaszewicz Magdalena 330 Łukaszewicz Michał 51, 384 Łukosz Jerzy 360, 361 Łuków Magda 331 Łużny Ryszard 510 Łyżbicka Patrycja 168 M Mach Wilhelm 9, 24 Machiavelli Niccoló 536 Machul Piotr 167 Maciąg Barbara 217 Maciąg Kazimierz 527 Maciąg Włodzimierz 167, 362 Maciejewska Irena 362 Maciejko Paweł 525 MacIntyre Alasdair 336, 343 Mackiewicz Józef 101, 373, 522, 525 Madaliński Artur 41, 51, 102, 198, 282, 301, 394, 395, 399, 400, 401, 404, 411 Madej Wojciech 457 Madejski Jerzy 170, 188, 198, 387 Magala Sławomir 344 Maistre Joseph de 438 Majchrowski Zbigniew 165 Majchrzak Grzegorz 26 Majdosz Tomasz 362 Majeran Tomasz 247 Majerski Paweł 361 Majewski Aleksander 462 Majewski Tadeusz 299 Majmurek Jakub 438, 462 Makarska Renata 262 Malczewski Antoni 370 Maleszka Lesław 475 Malicki Maciej 225 Malinowski Kazimierz Bolesław 217, 460 Malińska Magdalena 73 Maliszewski Karol 281, 293, 300, 301, 414, Małakowska Monika 197 Małkowska Monika 400, 411 Małochleb Paulina 30, 36, 51, 52, 133, 141, 429, 434 169, 197 Mamoń Bronisław 370 Mañara Miguel 39 Mann Thomas 293 Marcinow Zdzisław 361 Marcuse Herbert 286 Marczak Ilona 197 Marecki Piotr 46, 168, 305, 389, 392, 412 Margański Janusz 335, 344 Markiewicz Czesław 197 Markiewicz Daniel 460 Markiewicz Henryk 363 Markowski Michał Paweł 334, 487, 510 Marks Michał 209 Maroszczuk Grażyna 168 Marzec Anna 341, 359, 360, 363 Masłoń Krzysztof 27, 51, 96, 100, 102, 169, 301, 333, 362, 386, 523, 537 Masłowska Dorota 31, 201, 202, 216, 218, 297, 303—331, 397 Maśnica Andrzej 524, 544 Materska Dominika 543 Matuszek Gabriela 412 Matysiak Danuta 363 Matyszkowicz Mateusz 524 Mayenowa Maria Renata 510 Mazgal Ewa 300, 301 Mazowiecki Tadeusz 476 Mazur Elżbieta 362 Medecka Małgorzata 168 560 Indeks osobowy Meller Stefan 51 Meloch Katarzyna 359 Memches Filip 437, 440 Mencwel Andrzej 360 Mentzel Zbigniew 166 Menuhin Yehudi 249 Merleau-Ponty Maurice 349 MET 523 Michalak Agata 71 Michalak Agnieszka 334 Michalkiewicz Stanisław 544 Michalska Magdalena 257, 261 Michalski Cezary 101 Michalski Konstanty 352 Michalski Krzysztof 334 Michałowska Marianna 344 Michałowski Piotr 115, 116, 122, 385 Michaux Henri 245 Michnik Adam 25, 441, 473, 476 Mickiewicz Adam 171, 249, 260, 281, 299, 370, 541 Micnas Paweł 462 Miecznicka Magdalena 330, 482, 524 Mieczysławska Makryna (właśc. Irena Wiń‑ czowa) 175, 190—193, 198 Mielczarek Julia 261 Migasiński Jacek 334, 335 Mikołajczak Małgorzata 168 Mikołajczyk Iwona 329 Mikołajczyk-Wojciechowska Natalia 170 Mikołajec Marek 456, 459, 462 Mikrut Izabela 330 Milewska Hanna 385 Mill John Stuart 418 Miłosz Czesław 156, 165, 171, 249, 419 Miłoszewski Zygmunt 46 Minor Patrycja 242 Mips Magdalena 107 Misiewicz Tomasz 94, 102 Mister D. (zob. Masłowska Dorota) Mitosek Zofia 310, 311, 329 Mizerkiewicz Tomasz 13, 25, 41, 51, 62, 70, 80, 100, 102, 169, 242, 294, 295, 297, 301, 331, 401, 411, 543 Mizuro Marta 25, 102, 151, 168, 198, 266, 281, 313, 330, 362, 400, 411 Mleczko Agnieszka (zob. Drotkiewicz Agnieszka) 216 Moch Włodzimierz 329 Modrzejewska Helena 141 262 Molina Antonio Muńoz 242 Molisak Alina 262 Momro Jakub 54, 81, 132, 170, 171, 242, 331, 391, 412, 524 Morawiec Arkadiusz 86, 101, 169 Morawiec Elżbieta 361, 482, 483, 524, 544 Morgenstern Janusz 24 Morton Józef 337 Mossakowski Marek 138 Mostowicz Igor 243 Mounier Emmanuel 338 Mrozik Agnieszka 81, 129, 130, 142, 217, Mroziński Karol 450, 462 Mrożek Sławomir 100 Mrówczyński Piotr 335 Mszanowska Olga 301 Mueller Joanna 429, 430 Mukka Timo 421 Müller Herta 426 Munk Andrzej 45 Musiołek Jakub 109, 122 Muzaini Hanzah 107 Mycielska Gabriela 189 Myśliwski Wiesław 333—363 Mytych-Forajter Beata 344 N Nadana Katarzyna 330 Nahacz Mirosław 204 Nakoniecznik Arkadiusz 531 Nalewajk Żaneta 107 Nałkowska Zofia 207 Narutowicz Gabriel 428 Nasiłowska Anna 108, 123, 169, 201, 206, 207, 217, 360, 376, 386, 414, 429, 434 Nawrocka Ewa 166 Nawrocki Michał 51 Nęcka Agnieszka 52, 53, 80, 100, 102, 106, 119, 120, 122, 131, 141, 168, 173, 174, 198, 201, 216, 242, 243, 263, 282, 285, 329, 389, 411, 537, 543 Nietzsche Friedrich 58, 60, 151, 223 Niewiadomski Andrzej 166, 386, 528 Niewolak-Krzywda Anna 360 Nobel Alfred 254 Nosowska Katarzyna 315 Novak Michael 466 Nowacki Dariusz 9, 13, 25, 26, 27, 51, 52, 67, 73, 79, 80, 81, 87, 89, 96, 97, 101, 102, Indeks osobowy 561 118, 122, 126, 131, 133, 137, 142, 144, 160, 161, 167, 168, 169, 173, 186, 197, 198, 209, 213, 215, 217, 242, 243, 245, 248, 251, 260, 261, 269, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 294, 296, 297, 298, 301, 305, 310, 318, 321, 329, 330, 362, 376, 386, 392, 393, 400, 401, 404, 405, 406, 410, 411, 412, 418, 420, 422, 427, 433, 434, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 449, 450, 454, 461, 462, 474, 476, 482, 486, 512, 521, 523, 524, 537, 543 Nowaczewski Artur 168, 169, 460 Nowak Maciej 524 Nowak Marcin 29, 51, 166 Nowak Sara 241 Nowak Tadeusz 165, 362 Nowakowski Marek 90 Nowakowski Paweł 425, 427, 430, 433 Nowicki Krzysztof 359, 363 Nowosad Jarosław 429, 433, 434 Nowosielski Kazimierz 361 Nurowska Maria 376, 386 Nycz Ryszard 167, 194, 241, 344, 361, 385 Nyczek Tadeusz 25, 113, 115, 116, 122, 167, 169, 303, 329, 359, 386 O Obirek Stanisław 486 Odija Daniel 89, 277 Odojewski Włodzimierz 365—388, 419 Ogrodnik Dawid 50 Okulicz-Kozaryn Radosław 193 Okulus Aleksandra 170 Olszański Grzegorz 371 Olszewski Michał 25, 293, 301 Opacka Anna 102 Opoka Magdalena 329 Oramus Marek 543 Ordonówna Hanka 293 Orliński Wojciech 537, 543 Orłoś Kazimierz 170, 534, 536 Orska Joanna 103, 261, 282, 418, 425, 434 Orski Mieczysław 14, 25, 51, 80, 81, 166, 167, 241, 242, 245, 246, 248, 257, 261, 262, 267, 269, 275, 282, 300, 301, 362, 385, 386, 387, 411, 418, 429, 434, 462 Orzechowski Andrzej 334 Osadnik Wacław 329 Osiński Dawid Maria 193 Osiński Sławomir 283 Ossendowski Ferdynand Antoni 444, 445 Ossowska Danuta 176, 198, 209, 217 Ostasz Gustaw 362 Ostaszewski Robert 51, 85, 89, 96, 101, 102, 204, 205, 253, 255, 256, 261, 264, 270, 282, 290, 292, 296, 300, 301, 305, 306, 329, 369, 378, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 400, 401, 410, 412 Ostolski Adam 454 Ostowicz Anna 167, 361 Owczarz Ewa 435 Ożóg Jan Bolesław 359 Ożóg Kazimierz 422 P Packalén Małgorzata Anna 259, 262 Pacławski Jan 338, 360, 363 Paczoska Ewa 193 Paluch Jan 411 Palus Radosław 261 Panecki Franciszek 111 Panfil Monika 361 Pankowski Marian 100 Panne Jean-Luis 466 Pańko Walerian 533 Parowski Maciej 438, 527, 531, 542, 543, 544 Pasterska Jolanta 13, 26 Pasterski Janusz 42, 52, 83, 217 Patkowski Aleksander 358 Pautrot Jean-Louis 334 Pawelec Andrzej 334 Pawelec Dariusz 489, 515, 518, 523 Paweł św. 459 Pawlak Beata 80 Pawlak Romuald 542 Pawłowski Roman 361, 523 Paźniewski Włodzimierz 52, 168, 371, 387 Pąkciński Marek 167 Peja (właśc. Ryszard Waldemar Andrzejew‑ ski) 315 Perec Georges 207, 220 Petrowicz Jarosław 163, 169 Pędziński Zbigniew 384 Piasecki Marcin 51, 261 Piaszczyński Piotr 300, 301 Piecuk Czesław 350 Piekarska Magda 81 Pieniążek Przemysław 214, 217, 279, 283 562 Indeks osobowy Pieszczachowicz Jan 360, 361, 411 Pietrych Krystyna 42, 52, 167, 375, 386 Pietrych Piotr 167 Pietrzak Marcin 102, 330, 390, 411 Piętak Stanisław 359 Pilarski Przemysław 392, 394, 410 Pilch Jerzy 108, 166, 305, 329, 414, 524 Pilot Marian 337 Pisarkowa Krystyna 350 Piwowarczyk Damian 438 Platon 358 Plebanek Grażyna 129 Plutarch 499, 518 Pochłódka Anna 315, 330 Pochmara Krzysztof 460, 461 Pochodaj Andrzej 167 Podbilska Hanna 354 Podgórska Justyna 125, 134, 142 Podgórska Mirosława (zob. Shuty Sławo‑ mir) Polak Cezary 330, 401, 461 Polanyi Micheal 350 Polony Leszek 333 Połom Stefan 300 Poniatowski Stanisław August 31 Popiel Jacek 362 Popiołek Ewa 543 Popławski Adam 461 Poprawa Adam 99, 102, 242 Poprzęcka Maria 198 Porębski Mieczysław 523 Powalisz Monika 331 Praszyński Roman 261 Prokopczuk Agnieszka 301 Prokopiuk Jerzy 417 Prokopowicz Agnieszka 331 Proust Marcel 180, 361 Przemyk Grzegorz 85 Przybył Edward 350 Przyłuska-Zamorska Ewa 434 Pukaniec Violetta 361 Pustkowiak Patrycja 57, 81, 104, 142, 242, 283, 302, 323, 330, 405 Pyjas Florian 525 Pyjas Stanisław 286, 475, 477, 525 Pynchon Thomas 258 Pysiak Krzysztof 167 Pytka Ewa 147, 165 Pyzik Agata 301 R Rabizo-Birek Magdalena 363, 365, 366, 367, 368, 369, 373, 384, 385, 386, 387, 388, 413, 414, 420, 433, 434, 435 Radziwiłłówna Barbara 297 Radziwon Marek 25, 51, 301, 362, 363 Rasiński Lotar 334 Ratuszna Hanna 197 Redliński Edward 337, 362 Regulska Monika 461 Reich-Ranicki Marcel 280 Rej Mikołaj 101 Rembowska-Płuciennik Magdalena 365, 366, 374, 375, 376, 377, 386, 387, 388 Reszke Ryszard 342 Retter Paulina 204 Rewaj Joanna 248, 249, 262 Reymont Władysław Stanisław 103, 110, 121, 359 Ricoeur Paul 335, 336, 341, 343, 344, 349 Riffaterre Michael 341 Rilke Rainer Maria 61, 198 Riviere Joan 54 Robert Maciej 136, 138, 142, 330, 411, 434 Rodak Paweł 523 Rodowska-Wiesiołowska Krystyna 363 Rogatko Bogdan 25 Rokita Jan 476 Romanowski Gustaw 52 Romanowski Marian 386 Rorty Richard 466, 491 Rosenzweig Franz 334, 335 Rosiek Stanisław 165, 166, 171 Rosiński Cezary 81, 462 Rosner Katarzyna 341 Rostkowska Agnieszka 334 Roter-Bourkane Anna 167, 386 Rotter Adam Ł. 460, 461, 462 Rousseau Jean Jacques 158 Rowiński Tomasz 544 Różewicz Tadeusz 258, 426 Rubik Anja 327 Rubinstein Ewa 50 Rubinstein Helena 214 Rudnicki Adolf 368 Rudnicki Marek 28, 50 Ruman Anna 128, 141 Rumkowski Chaim Mordechaj 42, 43, 44, 52 Indeks osobowy 563 Rusin Kinga 327 Rusinek Wojciech 219, 241, 242, 243, 329, lak) 315 Sidney Polak (właśc. Jarosław Marek Po‑ Siedlecki Franciszek 510 Siekierski Stanisław 360 Sielicki Krzysztof 523 Siemińska Anna 411 Siemion Piotr 89, 297, 330 Sieniewicz Mariusz 89, 399 Sienkiewicz Henryk 41, 370, 533 Sieńczyk Maciej 317 Sieprawski Marek 329 Sieradzki Jacek 319 Sierakowski Sławomir 314, 330 Siewierski Henryk 166 Sikora Agata 173, 188, 198 Sikora Władysław 361 Sikorska Anna (zob. Bolecka Anna) Sikorski Radosław 482 Singler Bolesław 24 Singler Krystyna 24 Siwak Wojciech 250 Skarga Barbara 344, 356 Skibska Anna 386 Skoczylas Jan 349 Skóra Sebastian 81 Skórzyński Jan 26 Skrendo Andrzej 169, 427, 433 Skucińska Anna 469 Skwieciński Piotr 525 Sławiński Janusz 368, 384 Słomak Iwona 52, 128, 129, 217 Słomiński Tomasz 301 Słoniowska Żanna 57 Słowacki Juliusz 191, 317, 370, 371 Smolarek Monika 494, 495, 523 Smoleński Paweł 44 Smolka Iwona 386 Smulski Jerzy 367, 384, 388 Smuszkiewicz Antoni 384, 528 Snochowska-Gonzales Claudia 329 Sobol Eugeniusz 241, 282 Sobolewska Anna 388 Sobolewska Justyna 27, 52, 80, 83, 84, 89, 102, 128, 140, 169, 210, 214, 217, 245, 246, 255, 257, 261, 283, 301, 329, 330, 406, 411, 450, 462, 482, 524, 538, 543 Sobolewski Tadeusz 27, 81 Sobota Jacek 543 Sokołowska Katarzyna 388 392, 412 Ruszkowski Marek 330 Ruszykowski Jan 350 Rybicka Elżbieta 484, 507, 509, 510, 525 Rycąbel Katarzyna 197 Rycharski Daniel 410 Rychlicki Ryszard 167, 261 Rychter Marcin 334 Ryczkowska Emilia 52 Rydzyk Tadeusz 327 Rymarczyk Piotr 525 Rymkiewicz Jarosław Marek 441 S Sadkowska Bożena 193 Sadkowski Wacław 52, 368, 384, 385 Sadowski Jeremi 466, 525 Saloni Zygmunt 510 Samczuk Ulas 388 Sandauer Artur 360 Sapkowski Andrzej 532 Sartre Jean-Paul 193, 219, 243 Sasinowski Alan 96, 102, 474, 476, 483, 487, 488, 492, 515, 524, 544 Saturczak Łukasz 283, 462 Saulewicz-Goć Aleksandra 361 Sawicka Elżbieta 168, 169 Sawicka Marta 330 Sawiczewska-Lorkowska Magdalena 168 Scarron Junior Paul (właśc. Andrzej Bart) Schering Arnold 333 Schlott Wolfgang 167 Schulz Bruno 165, 249, 341, 363, 414, 420, 421 Sekuła Aleksandra 329 Selińska Aleksandra 164 Sendecki Marcin 409 Setlak Wiesław 241 Seweryn Andrzej 50 Sękowski Stefan 440, 461 Shankar Ravi (właśc. Rabindra Shankar Chowdhury) 249 Shelley Mary 158 Shusterman Richard 358 Shuty Sławomir (właśc. Sławomir Mateja) 89, 313, 389—412 Siba Katarzyna 168 564 Indeks osobowy Sola Barbara 523 Sołtan Tadeusz 360 Sommer Łukasz 334 Sontag Susan 344 Sosnowska Danuta 385 Sosnowski Jerzy 84, 250, 261, 330 Soulages François 344 Sowa Anna 193 Sowula Grzegorz 102 Spencer Thomas 209 Spitzer Manfred 333 Sroka Adrian 425 Stabro Stanisław 363 Stachowiak Jakub 167 Stachura Edward 86, 420 Stala Marian 362 Stalin Józef 153 Stanios Ewelina 450, 462 Staniszewski Andrzej 170, 376, 386 Staniszkis Jadwiga 476 Stankiewicz Ewa 468 Stasiuk Andrzej 84, 225, 228, 376, 386, 425 Staszewski Kazik 415 Staśkiewicz Mariola 168 Stawiszyński Tomasz 543 Sterna-Wachowiak Sergiusz 166 Stockwell Peter 469 Stojowski Andrzej 388 Stokfiszewski Igor 305, 392, 412 Storecki Adam 523 Strękowski Jan 474, 486, 488, 490, 511, 523 Struczyński Michał 167 Strumyk Grzegorz 413—435 Strzelecka Maria 313 Strzelecka Natalia 329 Sudolski Zbigniew 528 Sujkowska-Sobisz Katarzyna 314, 330 Sulima Roch 341, 361, 363, 528 Szaket Jan (właśc. Konrad Cezary Kęder) Szałagan Alicja 170, 359, 412, 544 Szaruga Leszek 25, 142, 167, 168, 246, 261, 386, 434 Szczepaniak Monika 80 Szczepański Jan Józef 51 Szczepański Tomasz 543 Szczepkowska Ewa 371, 376, 380, 388 Szczerba Jacek 363 Szczęsna Joanna 52 Szczuka Kazimiera 142, 173, 197, 537 Szewc Piotr 108 524 355 Szewczyk Joanna 57, 58, 66, 68, 72, 81 Szkłowski Wiktor 510 Szladowski Marek 166 Szlendak Konrad 136 Szmidt Olga 242, 243 Sznajderman Monika 9 Szołucha Agnieszka 387 Szopa Katarzyna 81 Szopen Fryderyk 245, 246, 248, 249, 261 Szostkiewicz Adam 523 Szóstak Anna 170 Szpakowska Małgorzata 360 Szpara Teofil 81 Sztyma Marianna 331 Szumlewicz Katarzyna 261 Szybiak Magda 330 Szybowicz Eliza 125, 140, 142, 173, 198, 243, 538 Szyc Borys 313 Szydłowska Joanna 170 Szymańska Adriana 122, 386 Szymborska Wisława 204 Szymczyk Grażyna 429, 434, 435 Ś Śliwiński Piotr 103, 123, 343, 360, 386, 435, Ślósarska Joanna 413 Świderska Alina 352 Świeściak Alina 198 Świetlicki Marcin 305 T Tabaczyński Michał 329, 411 Tański Paweł 430 Tarantino Quentin 136, 137, 484, 517 Tarczyński Piotr 196 Tatarkiewicz Anna 343, 360 Taylor Charles 334, 335, 336, 339, 343, Terakowska Dorota 23 Terlikowski Tomasz 524 Termer Janusz 167 Tippner Anja 170 Tischner Józef 333, 335, 349, 350 Tochman Wojciech 85 Tocqueville Alexis de 438 Tode Brono 426 Tokarczuk Olga 104, 170, 259, 262, 293, 413, 418, 425, 426, 429, 435 Indeks osobowy 565 388 Tolkien John Ronald Reuel 532 Tomasik Wojciech 388 Tomaszewska Wiesława 372, 375, 378, 379, Tomaszuk Julian 402 Tomczok Marta (zob. Cuber Marta) Tomicki Grzegorz 283 Tomkowski Jan 523 Topol Roland 245 Topor Ronald 261 Torton Jean 545 Trela Jerzy 50 Trocki Maciej 460 Truchan Stanisław 544 Trygar Barbara 333 Trzebiński Jerzy 356 Trziszko Zygmunt 337 Trznadel Jacek 19, 344, 373 Tulli Magdalena 104, 414 Tumolska Halina 167 Turczyn Anna 57 Tusk Donald 482 Tutaj Ewa 361 Tuwin Julian 246 Twardoch Szczepan 437—463 Tyczyński Tomasz 51 Tyrmand Leopold 136, 294, 540 Tyszkiewicz Barbara 170 U Ubertowska Aleksandra 170 Ugniewska Joanna 470 Ungern-Sternberg Roman Nicolaus von 444, 445 Uniłowski Krzysztof 13, 26, 29, 30, 35, 51, 92, 97, 100, 102, 141, 150, 151, 167, 168, 169, 176, 186, 187, 190, 197, 198, 251, 252, 261, 304, 305, 306, 310, 337, 389, 395, 411, 438 Urban Jerzy 470, 471, 472, 473, 476 Urbanek Mariusz 543 Urbaniak Michał Paweł 243 Urbaniak Paweł 390, 411 Urbanowski Maciej 102, 483, 488, 524, 542, 543, 544 Urmańska Kinga 142 V Varga Krzysztof 25, 84, 126, 131, 141, 233, 425, 462, 543 Velez Andino Marcel 329 Vērdiņš Kārlis 173, 196 Vesaas Tarjei 421 Vian Boris 245 Villari Jean Manuel 28, 30 Vogel Henrietta 159 Vohryzek Julia 114 W W.G. 523 Wach Jarosław 330 Walc Krystyna 173, 197 Walczewska Sławomira 129 Walther Ingo 350, 351 Wałęsa Lech 476 Wandowicz Mieszko B. 461 Wapińska Malwina 52, 212, 217 Wardęcki Piotr 301 Wasilewska Anna 193, 470 Wasilewska-Lipke Zuzanna 170 Wasylewski Stanisław 178 Waśko Andrzej 474, 524, 544 Watson Emily 203 Wawrzyło Anna 261 Wawrzyniak Monika 363 Wągrowski Konrad 544 Weber Max 490 Wencel Wojciech 329 Weps Daria 282 Weretiuk Oksana 388 Werner Andrzej 388 White Edmund 196 Wiedemann Adam 354, 362, 429 Wiegandt Ewa 388 Wielgat Agata 301 Wierciński Adam 361 Wierusz Marek 543 Wierzejska Jagoda 56, 69, 107, 474, 524 Wilczek Mieczysław 93 Wilczyński Marek 167 Wilde Iryna 388 Wildstein Bronisław 297, 465—525 Wilk Marcin 80, 282, 330 Winiarski Jakub 53, 54 Wiśniewska Agnieszka 46 Wiśniewska Lidia 385, 386, 413, 435 Wiśniewski Radosław 461 Witkiewicz Stanisław Ignacy 158, 159, 165, 193, 421 Witkowski Michał 128, 293, 297, 301, 305, 329, 392, 412, 426, 429, 434 566 Indeks osobowy Witosz Bożena 314, 330 Witwicki Władysław 358 Wodecka Dorota 453 Wojaczek Rafał 86, 286, 315 Wojciechowska Elżbieta 351 Wojcieszuk Krystian 102 Wojna Ryszard 361 Wojtowicz-Maryjka Paulina 143, 170 Wolny Maja 149, 170 Wolny-Hamkało Agnieszka 74, 141, 142, 198, 208, 210, 211, 270, 282, 362 Wolski Marcin 301, 460, 524, 525, 533, 544 Wołosewicz Andrzej 301 Wołowicz Magdalena 68, 80 Worcell Henryk 337 Wordsworth William 418 Woźniak Cezary 333 Woźniak Grzegorz 198 Woźny Agnieszka 197 Wójcik Włodzimierz 361 Wójs Renata 102 Wójtowicz-Zając Agnieszka 173, 198, 303, 329, 330, 406, 411 Wronka „Shadowmage” Tymoteusz 460, Wróblewski Maciej 412 Wyka Marta 10, 26 Wysocki Grzegorz 282 Wyspiański Stanisław 396, 541 Y Yeoh Brenda 107 Z Zadura Bohdan 361, 424, 429 Zając Jan 462 Zajdel Janusz A. 528, 542 Zalesiński Jarosław 149, 162, 163, 169 Zaleski Bohdan 370 Zaleski Marek 25, 35, 51, 161, 167, 168, 461 329, 330, 523 Zalewska Sławomira 377, 388 Zalewski Cezary 170, 524 Zaremba Piotr 465, 475, 505, 525 Zatwardnicki Sławomir 544 Zawada Andrzej 363 Zawadzka Joanna 193 Zawanowska Marzena 196 Zaworska Helena 361, 385, 415, 416, 420, 422, 434, 523 Zblewski Zdzisław 514 Zbrzeźniak Urszula 335 Zdanowska Renata 424 Ziątek Zygmunt 344, 361, 363 Ziejka Franciszek 363 Zieliński Jan 329 Zieliński Jerzy 522 Zielonka Zbigniew 361 Ziemkiewicz Rafał Aleksander 25, 524, 527—545 Ziemny Aleksander 363 Zinowiec Mariusz 363 Ziomek Jerzy 384 Ziora Roksana 242, 523 Ziółkowska Iwona 301 Žižek Slavoj 457 Zmarz-Koczanowicz Maria 11 Zonak Magdalena 301 Zubiński Tadeusz 387 Zwierzchowski Marcin 461 Zych Konrad 243 Zychowicz Jacek 525 Zygmunt III 384 Zylber Filip 429, 433 Ż Żak Artur 414, 434 Żakowski Jacek 476 Żerański „Żerań” Jan 439, 460 Żeromski Stefan 196 Żmichowska Narcyza 312, 330 Żmidziński Jakub 250 Żółciński Tadeusz 360 Żórawska Natalia 103 Żuliński Leszek 51 Żuławski Jerzy 438, 459 Żuławski Xawery 313 Żurek Jan 360 Żynis Bernadetta 69, 80, 197, 282 Żyszkiewicz Waldemar 544 The Members Sketches on the contemporary prose writers Part 2 Summary Skład osobowy is a collection of reviews and interpretations of the works of twenty one authors, including: Janusz Anderman, Andrzej Bart, Joanna Bator, Dawid Bieńkowski, Anna Bolecka, Sylwia Chutnik, Stefan Chwin, Jacek Dehnel, Agnieszka Drotkiewicz, Jerzy Franczak, Natasza Goerke, Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Włodzimierz Kowalewski, Do‑ rota Masłowska, Wiesław Myśliwski, Włodzimierz Odojewski, Sławomir Shuty, Grzegorz Strumyk, Szczepan Twardoch, Bronisław Wildstein and Rafał Ziemkiewicz. Considering the time of their appearance on the literary scene, these writers belong to three generations. Thus, in the centre of attention are authors representing an “older” generation (with their artistic experiments in search of their own form or attempts to “ad‑ just” to the rules of marketing) and “younger” authors who cross the borders of artistic propriety having “revolutionary inventiveness” as their aim. Hence, the size of the oeuvre, literary reputation, poetics and the idea for fiction wri‑ ting vary. In Skład osobowy, this diversity, or, “plurilingualism” is addressed in the original sketches of the researchers and critics. Such a selection lets us capture the dissimilarity in poetics as well as identify the main trends in the Polish prose of the last twenty years. Each text is accompanied by bibliography; these are also authored by the writers themse‑ lves who agreed to take part in this project. Skład osobowy is an attempt at a peculiarly understood synthesis and re-construction of the literary map after 1989. It also attempts to show the variety of currents, poetics and personalities, and the artistic distinctiveness of the prose writers of the last two decades. After 1989, a lot of interesting phenomena can be observed in Polish literature. The ideolo‑ gical, aesthetic and market measures of culture have changed. On the publishing market, there appeared writings of varying artistic value and quite vague worldview (especially in authors debuting in that period). Skład osobowy addresses issues related to defining canon/ canons, current criteria of evaluation, literary careers, literary “phenomena”, the category of originality and copying, the problem of “projected” literature, languages and descrip‑ tive strategies for the “new and most recent” literature, and literary ideas and dis(illu‑ sions). Thus, Skład osobowy presents the view on the literature published between 1989 and 2015 primarily from the perspective of the effect of the publishing market, issues of the “domineering media discourse”, the “centre” and the margins, and the entanglement of literature in politics and sociology. Personelle Zusammensetzung Die Skizzen über zeitgenössische Prosaiker Teil 2 Zusammenfassung Personelle Zusammensetzung ist eine Sammlung von Besprechungen und Interpretatio‑ nen des Werkes von einundzwanzig Schriftstellern, darunter: Janusz Anderman, Andrzej Bart, Joanna Bator, Dawid Bieńkowski, Anna Bolecka, Sylwia Chutnik, Stefan Chwin, Jacek Dehnel, Agnieszka Drotkiewicz, Jerzy Franczak, Natasza Goerke, Hubert Klimko-Dobrza‑ niecki, Włodzimierz Kowalewski, Dorota Masłowska, Wiesław Myśliwski, Włodzimierz Odojewski, Sławomir Shuty, Grzegorz Strumyk, Szczepan Twardoch, Bronisław Wildstein, Rafał Ziemkiewicz. Hinsichtlich ihres Auftretens auf literarischer Bühne repräsentieren diese Schriftsteller drei Generationen. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit befinden sich also sowohl die „älteren“ Schriftsteller, deren künstlerische Experimente die Suche nach eigenen Aus‑ drucksformen oder die „Anpassung“ an Marketingregeln bezwecken, als auch die „jün‑ geren“ Autoren, die in der Suche nach „revolutionärer Innovation“ die Grenzen der künst‑ lerischen Schicklichkeit“ überschreiten. Sehr verschiedenen Ausmaß haben also das Werk, der schriftstellerische Ruhm, die Poetik und Ideen zur Schriftstellerei. Diese Vielfalt oder „Mehrsprachigkeit“ stößt gegen Autorenäußerungen von Literaturforschern und Kritikern, aus deren Skizzen Personelle Zusammensetzung besteht. Solch eine Auswahl erlaubte, sowohl die Unterschiedlichkeit der Poetik zu erfassen, als auch die Haupttendenzen in polnischer Prosa der letzten zwanzig Jahren zu finden. Jedem Text wurden biobibliografische Anmerkungen beigelegt; diese stammen von den Autoren, die sich entschieden haben, an dem Vorhaben teilzunehmen. Personelle Zusammensetzung ist somit eine eigenartige Synthese und Rekonstruktion der Karte der Literatur nach 1989 und eine Gelegenheit, die ganze Vielfalt der literarischen Strömungen, Poetiken, Persönlichkeiten und künstlerischer Ausdruckskraft der Prosaiker in den letzten zwanzig Jahren darzustellen. Nach 1989 werden in Polen viele interessante Erscheinungen beobachtet. Ideologische, ästhetische und Marktkriterien der Kultur haben sich verändert. Auf dem Verlagsmarkt erschienen Werke mit verschiedenem Kunstwert und ziemlich unbestimmter Weltanschauung, was besonders die in dem Zeitraum de‑ bütierenden Autoren angeht. In dem Buch Personelle Zusammensetzung kommen Themen zum Vorschein, die mit folgenden Fragen verbunden sind: Definition des Literaturkanons/ der Literaturkanons, heutzutage geltende Bewertungskriterien, Geschichte der literarischen Karrieren, literarische „Phänomene“, Innovation und Nachahmung, „gestaltete“ Literatur, Sprachen und Strategien der Schilderung von „neuen“ und „neuesten“ literarischen Wer‑ ken, literarische Ideen und (Des)Illusionen. So macht das Buch möglich, die zwischen 1989 und 2015 entstandene Literaturwerke hinsichtlich der Einwirkung des Verlagsmarktes, Pro‑ blematik des „dominierenden medialen Diskurses“, des „Zentrums“ und der Randgebiete oder der Verstrickung der Literatur in Politik und Soziologie zu betrachten. S k ł a d o s o b o w y S z k
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 2
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: