Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00459 006497 20506971 na godz. na dobę w sumie
Nowy Nowak (Tadeusz). Zbiór szkiców z reprodukcjami obrazów Stanisława Baja - ebook/pdf
Nowy Nowak (Tadeusz). Zbiór szkiców z reprodukcjami obrazów Stanisława Baja - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 264
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3226-3003-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).
Pierwsza zbiorowa monografia twórczości Tadeusza Nowaka to próba odczytania tego dzieła na nowo – w nowych kontekstach oraz przy zastosowaniu języków opisu i interpretacji, jakie wyłoniły się w naukach humanistycznych ostatnich dekad. Ale jest to też próba całościowego oglądu tego dzieła, inspirującego zarówno badaczy literatury, jak i malarzy (stąd w tomie opublikowano reprodukcje malarstwa Stanisława Baja, a na okładce namalowany przez niego portret poety), bardów (na dołączonej do tomu płycie znaleźć można pieśni do wierszy Nowaka wykonywane przez Jacka Telusa i Kalinę Jaglarz) oraz po prostu przyjaciół poety (Stanisława Balbusa, Stanisława Baja).

Wersja elektroniczna nie zawiera płyty CD
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

N O W Y• N O W A K (Tadeusz) N O W Y• N O W A K(Tadeusz) Zbiór szkiców z reprodukcjami obrazów Stanisława Baja pod redakcją naukową Józefa Olejniczaka i Ryszarda Knapka Tadeusz Nowak – ur. 11 listopada 1930 r. we wsi Sikorzyce pod Tarnowem w rodzinie chłopskiej, zm. 10 sierpnia 1991 r. w Skierniewicach. Studiował filologię polską na Uniwersy- tecie Jagiellońskim. Jako poeta zadebiutował w 1948 r. na łamach tygodnika „Wici”. Rok później – dzięki opiece prof. Kazimierza Wyki – publikuje w „Twórczości”, a w 1953 r. wydaje pierwszy zbiór wierszy Uczę się mówić. Jako jego drugi debiut uznaje się tom pod znamiennym tytułem Prorocy już odchodzą (1956). Jako prozaik zadebiutował w 1962 r. zbiorem opowiadań Przebudzenia, zaś w roku 1966 wydał powieść Takie większe wesele. Sławę i popularność przyniosła mu powieść A jak królem, a jak katem będziesz (1968). Publikował równolegle książki poetyckie (W jutrzni, Psalmy, Bielsze nad śnieg, Nowe psalmy) i prozatorskie (Diabły, Dwunastu, Prorok, Wniebogłosy). Ostatnią jego książką wydaną przed śmiercią jest tomik Pacierze i paciorki. W 1999 r. opublikowane zostały jego dwie nieukończone powieści: Jak w rozbitym lustrze oraz Jeszcze ich słyszę, widzę jeszcze. Jest uznawany – obok m.in. Stanisława Piętaka i Wiesława Myśliwskiego – za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. nurtu chłopskiego w literaturze polskiej. Do jego wierszy kompono- wali muzykę: Marek Grechuta, Przemysław Gintrowski i Grzegorz Turnau. Pierwsza zbiorowa monografia twórczości Tadeusza Nowaka to próba odczytania tego dzieła na nowo – w nowych kontekstach oraz przy zastosowaniu języków opisu i inter- pretacji, jakie wyłoniły się w naukach humanistycznych ostatnich dekad. Ale jest to też próba całościowego oglądu tego dzieła, inspirującego zarówno badaczy literatury, jak i artystów. W tomie opublikowano reprodukcje malarstwa Stanisława Baja, a na okładce namalowany przez niego portret poety, zaś na dołączonej do książki płycie znaleźć można pieśni do wierszy Nowaka wykonywane przez Jacka Telusa i Kalinę Jaglarz, recytacje Ireneusza Ślusarskiego oraz wspomnienia wdowy i przyjaciół poety. Więcej o książce CENA KOMPLETU (Książka + CD) 30 ZŁ (+VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3003-7 N O W Y • N O W A K ( T a d e u s z ) 1 N O W Y• N O W A K (Tadeusz) 2 NR 3517 3 N O W Y• N O W A K (Tadeusz) Zbiór szkiców z reprodukcjami obrazów Stanisława Baja Pod redakcją Józefa Olejniczaka i Ryszarda Knapka Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 4 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Tomasz Mizerkiewicz Spis treści 5 Nie wiem nie wiem o… Marta Olejniczak Lektura naiwna (?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak się nie kocha Tak się wódkę pije… Stanisław Balbus Tadeusza Nowaka psalmy miłosne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalina Jaglarz Ciało psalmu. Narzędzie w stanie łaski. (O poezji Tadeusza Nowaka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 27 47 Magdalena Łopata Kruche koło. Rzecz o micie w poezji Tadeusza Nowaka . . . . . . . . 65 Paweł Tański Istność. Uwagi o miłości w wierszach Tadeusza Nowaka . . . . . . . 79 Bo się ci ludzie urodzili w tańcu… Andrzej Kotliński „Taniec chłopski” według Tadeusza Nowaka. O wierszu Ludzie . . . 99 Joanna Sapa Genologiczna wielopostaciowość, strukturalna jedność. Rozważania wokół Psalmu balladowego Tadeusza Nowaka . . . . . . . . . . . . . 125 Iwona Wieczorek-Bartkowiak Opowieści spod igły. Tekstura Półbaśni Tadeusza Nowaka . . . . . . 145 6 Kamila Kołodziejczyk „Oj plecie się czasem człowiekowi, plecie…” . . . . . . . . . . . . . . . . Dalekie wszystko coraz dalsze… Dorota Siwor „A gdy żebrakiem, gdy poetą będziesz…” – o Wniebogłosach, kulturze ludowej i słowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Józef Maria Ruszar Realia ekonomiczne jako realistyczne alibi dla świata przedsta- wionego w powieści Tadeusza Nowaka Wniebogłosy . . . . . . . . . 159 167 189 Widziałem tych proroków Szli brzegiem nieba… Józef Olejniczak Daty i rana. Tadeusz Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Agnieszka Smolińska Gdzie mieszka życie, a gdzie śmierć? Uwagi o symbolice drzew w powieści Tadeusza Nowaka A jak królem, a jak katem będziesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karolina Wieliczko-Paluch Diament i antracyt – twórczość Tadeusza Nowaka i Stanisława Piętaka. Rozpoznanie wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . Spis ilustracji Summary Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 237 249 251 257 249 Spis ilustracji Stanisław Baj: Rzeka Bóg. Olej na płótnie, 100 × 120 cm, 2014 r. (fragment) . . . . . . . . . . . . . . 7 Stanisław Baj: Rzeka Bóg. Olej na płótnie, 130 × 200 cm, 2009 r. (fragment) . . . . . . . . . . . . . 25 Stanisław Baj: Rzeka Bóg. Olej na płótnie, 100 × 120 cm, 2014 r. (fragment) . . . . . . . . . . . . . 97 Stanisław Baj: Rzeka Bóg. Olej na płótnie, 100 × 120 cm, 2015 r. (fragment) . . . . . . . . . . . . 165 Stanisław Baj: Rzeka Bóg. Olej na płótnie, 150 × 100 cm, 2014 r. (fragment) . . . . . . . . . . . . 209 Na okładce wykorzystano obraz Stanisława Baja: Portret poety Tadeusza Nowaka. Olej na płótnie, 92 × 116 cm, 1991 r. 251 Summary The first jointly published monograph of the works of Tadeusz Nowak is an attempt at interpreting the poet’s oeuvre anew – in new contexts and with the application of the languages of description and interpretation which emerged in the humanities of the last decades. However, it is also an attempt at a holistic overview of this oeuvre, which inspires both the researchers of literature as well as painters (hence the volume features reproductions of the paintings of Stanisław Baj and the cover features the portrait of the poet painted by the former), bards (the disk which supplements the book features songs written to Nowak’s poems performed by Jacek Telus and Kalina Jaglarz) as well as the friends of the poet (Stanisław Balbus, Stanisław Baj). The monograph is opened by Marta Olejniczak’s essay Lektura naiwna (?), in which the author asks from the perspective of the youngest generation of readers (and researchers) of Nowak the basic questions about the senses of the poetry of Nowak and about the mystery contained in his poems. Finally, as if following the trail of one of the psalms of the poet, he makes a sincere confession: “I do not know, I do not understand”, which opens new surprising gateways to the interpretation of this poetry. Stanisław Balbus – the author of the most serious monograph of Nowak’s works; his friend of many years and after his death also the partner of Nowak’s widow – in the essay Tadeusza Nowaka psalmy miłosne interprets 252 Summary the works of the author of Obcoplemienna ballada which were dedicated to his wife. The tone of the essay is a personal one, which does not prevent Balbus from demonstrating the most crucial features of Nowak’s poetics and imagination – an imagination which is derived from the tradition of folk devotion, the Old Testament tradition and the existential experience of love, suffering and dying. The interpretation of Nowak’s works which is put forward in the essay Ciało psalmu. Narzędzie w stanie łaski (O poezji Tadeusza Nowaka) by Kalina Jaglarz proceeds along the path of the experience of corporal pain and heroic pursuit of the state of complete reconciliation with nature. The essay has the nature of a personal confession which does not respect the traditional rules of a scholarly dissertation. In this “grainy” essay, which pursues essentional aphoristicality, the author reaches out for interpretative tools and context developed in the circle of the “new humanities”. The result is a surprising one – for example, the author indicates that Nowak’s employment of the psalm genre has a profoundly spiritual nature. She also perceives the poetry of the author of Dwunastu among the works of the most important Modernist poets, e.g. Rainer Maria Rilke. In the article entitled Kruche koło. Rzecz o micie w poezji Tadeusza Nowaka Magdalena Łopata engages the problems which are strongly marked in the research in the works of the author of Prorok – the functioning of the myth. However, in the essay the “mythicality” of Nowak’s poetry is perceived through the perspective of Gilbert Durand’s poetics of the imagination and – the following is a pioneering insight – of post-secular theory, especially the theory inspired by the works of Agata Bielik-Robson. Although the text has the ambition of a mini-monograph of the poetical works of Nowak, the author achieves this “mini-monographical” effect by analysing two works which are almost thirty years apart – Propozycja słowiańska (1959) and Psalm mleczny (1988). In the article entitled Istność. Uwagi o miłości w wierszach Tadeusza Nowaka Paweł Tański puts forward an interpretation of the erotic themes in the poetry of the author of Psalmy by means of the language of ecocriticism. Therefore he sees the subject/the lyrical I as an individual who pursues the “original order”, an individual motivated by love, united with nature, unperceiving evil and suffering in the world. Summary 253 In the essay entitled „Taniec chłopski” według Tadeusza Nowaka. O wierszu Ludzie Andrzej Kotliński interprets Nowak’s poem Ludzie in a detailed and multi-contextual manner. He focuses his interpretation on the theme of dance which is crucial for the work. It is a peculiar dance – a peasant’s dance which contains folk primordiality, pre-Christian and early Christian symbols as well as erotic connotations. For this interpretation the most important tradition of Nowak’s poetic imagination and of the poetics of his poems turns out to be Bolesław Leśmian’s poetry. The author of the essay also points out the importance of painting-related contexts – Peter Breughel, Peter Paul Rubens, John Ruskin, Józef Chełmoński and Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. In the article entitled Genologiczna wielopostaciowość, strukturalna jedność. Rozważania wokół Psalmu balladowego Tadeusza Nowaka Joanna Sapa, who interprets Psalm balladowy, focuses on its genological construction (psalm – ballad). In her interpretation she employs Ireneusz Opacki’s genological theory, and especially the category (which is a part of this theory) of “postać gatunkowa” [“genre-related form”] and indicates the dynamics of the literary genre as the most important element of the development of the historic-literary process. The author of the essay also takes into account the psalmic tradition adopted from the Biblical tradition, which directs Nowak’s poem toward the root of the Polish fold tradition. This aspect links the poetry of the author of Diabły also with Mickiewiczian tradition, similarly as the “balladness” of the poem which is interpreted in the article. In the essay entitled Opowieści spod igły. Tekstura Półbaśni Tadeusza Nowaka Iwona Wieczorek-Bartkowiak attempts to analyse the structure of the text of Półbaśnie. She refers methodology-wise to the “arachnology” suggested by an American researcher of literature, Nancy K. Miller, which may be surprising, for in its assumption “arachnology” was an attempt at seizing the variability of the text written by women. In the Półbaśnie Nowak – concludes the author of the essay – resolves in a surprising way the opposition of spinning and weaving analysed by Miller. According to a tradition, the first activity belonged to the domain of women, and the second one to that of a man. A man who “wove”, “spun” the text – thus inscribes the “półbaśnie”[“semi-fables”] of Nowak’s Jakubek into 254 Summary the tradition of folk yarn-spinning. However, these Jakubian “semi-fables” would not be there were it not for the presence of women, who earlier performed the work of spinners. Kamila Kołodziejczyk’s article entitled „Oj plecie się czasem człowiekowi, plecie…”, in which she interprets one of the “semi-fables” – Rzecz o bajdurzeniu – corresponds with Iwona Wieczorek-Bartkowiak’s essay. Similarly as in the previous essay, the author indicates that Nowak’s prose is rooted in the tradition of folk yarn-spinning and the primordial folk imagination. However, in the conclusion of the interpretation of Rzecz o bajdurzeniu Kołodziejczyk points out that there occurs a reversal of the order adopted from this tradition. She states that: “it is in this way that Nowak demonstrates that also in the world which is presented by him, where fable is combined with reality, the people who keep their guard cannot express themselves in the way they would want to. It is so surprising: a demonstration of the noble motivation of the babblers with a simultaneous indication of their helplessness”. In spite of this – adds the author – the narrator of Rzecz o bajdurzeniu did not lose the ability to construct a vivid story about the predicament of an individual who confronts the mystery, transcendence, the inexpressible. In the essay entitled „A gdy żebrakiem, gdy poetą będziesz…” – o Wniebogłosach, kulturze ludowej i słowie Dorota Siwor discusses the final novel by Nowak which relates to the traditional of mendicant literature. The author of the essay reminds the reader that the inspiration for the novel was drawn from a collection of “old men’s songs” which were presented to the writer by Stanisław Balbus. In the essay the mendicant tradition constitutes a sort of a pretext to engage in polemics with the attitude of inscribing Nowak’s works to the current of rustic or peasants’ literature, which was a staple of criticism and literary research in the 1970s, and which the poet himself opposed in many statements. The interpretation of the Wniebogłosy which is put forward in the essay leads to conclusions of universal and multi- faceted meanings, meanings which transcend the patronising attitude to this tradition and to the actual peasants – an attitude which was associated with folk literature and the so-called current of peasant literature. In the article entitled Realia ekonomiczne jako realistyczne alibi dla świata przedstawionego w powieści Tadeusza Nowaka Wniebogłosy Józef Summary 255 Maria Ruszar interprets this novel from the perspective of the economic conditions of the mendicant community. She directs her attention to the precision of presentation of the economy which is the de facto basis (apart from wandering) of the mendicant’s plight. When both interpretations of Wniebogłosy – those put forward by Siwor and by Ruszar – are read together, they reveal the multidimensionality and universality of this novel. These interpretations do not exclude each other but they are complementary to each other. In the essay entitled Daty i rana. Tadeusz Nowak Józef Olejniczak indicates an aspect which has not been described in the works devoted to Nowak’s oeuvre. He inscribes the novel A jak królem, a jak katem będziesz into the current of post-Shoah literature, indicating at the same time that the theme of the Shoah was featured also in the poetry of the author of Psalmy (Psalm betlejemski, Dialog). The axis of interpretation is constituted by the analysis of the theme of the friendship of Peter and Moses featured in A jak królem… The title of Olejniczak’s essay is an allusion to Jacques Derrida’s book about Paul Celan, whereas methodology-wise the author is closest to Jean-Luc Nancy’s concept about the presentation of the Holocaust (Auschwitz) in terms of “forbidden representation”. In the conclusion to the essay Nowak’s novel is referred to as a pioneering “traumatic realism novel” in Polish literature, whose theory was elaborated by Michael Rothberg. The novel A jak królem, a jak katem będziesz is also discussed by Agnieszka Smolińska in the article entitled Gdzie mieszka życie, a gdzie śmierć? Uwagi o symbolice drzew w powieści Tadeusza Nowaka A jak królem, a jak katem będziesz. However, her analysis of the novel focuses on the interpretation of the symbolism of trees, which play an important role in the represented world of the novel (willows, aspen, apple-tree). The author indicates the oscillation between folkness and the universality of the “tree” symbolism in the novel. The willow tree and the aspen tree direct the reader toward the symbolic representation of death whereas the apple-tree relates to the Old Testament tradition of the tree which grows in the Garden of Eden and the associated folk tradition of love rituals. The article by Karolina Wieliczko-Paluch entitled Diament i antracyt – twórczość Tadeusza Nowaka i Stanisława Piętaka. Rozpoznanie wstępne that concludes the volume is a “preliminary diagnosis/reconnaissance” 256 Summary of the parallel between the works of Nowak and Stanisław Piętak, although it is presented not from the point of view of the community of peasant background, generations, creative themes etc. which is frequently employed in literary criticism. The article intends to interpret the places which are common in the imagination of both writers. 257 Indeks osób Abramowicz Maciej 83 Andersen Hans Christian 146 Artaud Antoine 111 Arystoteles 66, 162 Asnyk Adam 126 Bachelard Gaston 245 Bachtin Michaił 172 Baczyński Krzysztof Kamil 131 Balbus Stanisław 12, 13, 27, 28, 51, 55, 56, 67, 77, 80, 81, 93–95, 127, 128, 131, 137–139, 142, 167, 184, 186, 187, 212, 244, 246 Balthus (wł. Balthasar Klossowski de Rola) 58 Bańkowski Andrzej 160 Baran Bogdan 58 Barańczak Stanisław 80 Barcz Anna 90 Barthes Roland 66, 150 Bartmiński Jerzy 105 Bartoszyński Kazimierz 129 Bataille Georges 58, 61 Bednarek Magdalena 151 Bellmer Hans 57 Benedykt z Nursji 104 Benjamin Walter 58 Bereza Henryk 168 Bielawski Krzysztof 66 Bielik-Robson Agata 9, 65, 66, 71, 76 Błoński Jan 20, 71, 82, 111, 245 Bobbé I. 169 Bojarska Katarzyna 225, 226 Borkowska Ewa 182 Borowski Tadeusz 223 Breughel Peter 253 Browne Thomas 49 Brückner Aleksander 51 Brudnicki Jan Zdzisław 70, 132, 133, 135–139, 141, 179, 238 258 Bryll Ernest 131 Buber Martin 56 Bukowski Andrzej 171 Bukowski Piotr 10 Burkot Stanisław 239 Buryła Sławomir 112, 217 Burzyńska Anna 146 Butler Augustin de 118 Caruth Cathy 226 Celan Paul 220 Ceronetti Guido 47, 54 Chagall Marc 28 Chełmoński Józef 112, 119, 120 Chodźko Aleksander 138 Chrząstowska Bożena 130 Chwin Stefan 231 Cudak Romuald 131, 223 Cylkow Izaak 34, 36 Czechowicz Józef 65, 131, 238 Czermińska Małgorzata 9 Czuchnowski Marian 245 Čiurlionis Mikalojus Konstantinas 121 Dąbrowski Stanisław 36, 130, 240, 243, 246 Delacroix Eugéne Ferdinand Victor 118 Deleuze Gilles 52, 53, 60, 62, 63 Derrida Jacques 10, 220 Długosz Jan 192 Doktór Jan 222 Durand Gilbert 65, 76 Indeks osób Durkheim Émile 206 Dziadek Adam 10, 62, 220, 221 Dzierzgowski Jan 22 Eliade Mircea 66, 154, 206, 235 Fiedorczuk Julia 83 Fita Stanisław 241 Flakowicz-Szczyrba Maria 112 Fleck Ludwik 150 Fornalczyk Feliks 237, 238 Forstner Dorothea 117 Foster Hal 226 Foucault Michel 58, 63 Frasik Józef Andrzej 239 Freud Sigmund 114, 222, 223, 226 Genet Jean 54, 59 Gennep Arnold van 172 Gładziuk Nina 146 Głowiński Michał 18, 79, 129, 134 Goćkowski Janusz 172 Goethe Johann Wolfgang 140 Gołaszewska Maria 95 Gombrowicz Witold 156, 181–183 Gordon Ewa 34 Gosk Hanna 218 Grajewski Wincenty 11 Grechuta Marek 21, 100, 117 Grimm Jacob Ludwig Karl 146 Grimm Wilhelm Karl 146 Grochowski Piotr 173, 174, 176 Grünewald Matthias 49 Grzybowski Stanisław 172 Gutowski Wojciech 241 Indeks osób Hartman Jan 66, 77 Hartman Goeffrey 220, 226 Hedemann Oskar 58 Hegel Georg Friedrich Wilhelm 222 Heidegger Martin 76 Herbert Zbigniew 123 Hertz Paweł 56 Heydel Magdalena 10 Hieronim, św. 130 Hillis Miller Joseph 22, 50 Hobbes Thomas 107 Hoffman Krzysztof 22, 50 Homer 192, 193 Iwańska-Nowak Zofia 27, 42 Jabés Edmond 49, 51, 52, 57 Jaeger Werner 66 Jan Kazimierz, król polski 106 Janicjus (wł. Klemens Janicki) 193 Jarnicki Paweł 150 Jarniewicz Jerzy 211 Jaroń Józef 95 Jarosz Krzysztof 61 Jarzyna Anita 90, 168, 239 Jasieński Bruno 112 Jaworski Stanisław 11 Jeleński Konstanty Aleksander 215 Jesienin Siergiej Aleksandrowicz 244, 245 Jung Karl Gustav 243 Kafka Franz 50 Kallimach Filip 192 Kałuża Anna 80 259 Kamieńska Anna 70 Kania Ireneusz 56 Kaniewska Bogumiła 157 Karpiński Franciszek 133, 138 Karpowicz Tymoteusz 61 Kasprzysiak Stanisław 47 Kempnerówna Salomea 114 Kęder Cezary 152 Kierkegaard Søren 66 Kleiner Juliusz 137 Klonowic Sebastian Fabian 193 Klossowski Pierre 52, 53, 58, 60, 61, 63 Klüger Ruth 226 Kochanowski Jan 32, 33, 133, 193 Kolankiewicz Leszek 172 Kolberg Oskar 104 Konopnicka Maria 99, 170 Kopaliński Władysław 117, 136, 141 Kossak-Szczucka Zofia 193 Kowalczykowa Alina 140 Kowalski Piotr 102, 110, 111 Kruszyna Natalia 57 Krzyżanowski Julian 193 Kuczyńska-Koschany Katarzyna 112 Kułakowski Ignacy 140 Kuncewicz Piotr 126, 127, 238 Kupis Bogdan 30 Kuroń Jacek 216 Kwiatkowski Jerzy 109, 126, 127, 132, 135, 141, 243, 244 Kwietniewska Małgorzata 49 Labuda Aleksander 11, 129 LaCapra Dominick 225, 226 260 Lang Berel 211, 223 Lejeune Philippe 11 Lenartowicz Teofil 119 Leopardi Giacomo 47 Leśmian Bolesław 28, 32, 41, 42, 56, 60, 79, 104, 110, 134, 138–140, 157, 245 Levi Primo 223 Lewandowski Tomasz 157 Lewańska Ariadna 150 Lévi-Strauss Claude 66 Lichański Stefan 245 Lipszyc Adam 55 London Jack 47 Lubas-Bartoszyńska Regina 11 Lukian 49 Lurker Manfred 117 Luter Martin 48, 57 Łagodzka Dorota 90 Łebkowska Anna 109 Łozińska Tamara 117 Łysak Tomasz 220, 225 Łysiak Waldemar 81 Mantegna Andrea 60 Mao Tse Tung 216 Marciszuk Teresa 140 Markiewicz Henryk 128, 129 Markowski Michał Paweł 146 Marmuszewski Stanisław 171 Marszałek Edward 233 Merton Thomas 95 Metsys Quentin 199 Michał Anioł 106 Indeks osób Michałowska Teresa 193 Michnik Adam 215 Mickiewicz Adam 17, 103, 138, 140, 192, 205 Mikulska Partycja Miller Nancy K. 146 Miłosz Czesław 48, 58, 76, 82, 130–132 Montaigne Michel de 61 Morawski Wojciech 199 Mrozowska Agata 160 Myśliwski Wiesław 157, 158, 168 Najder-Stefaniak Krystyna 95 Nancy Jean-Luc 49, 52, 53, 62, 64, 67, 221 Nawarecki Aleksander 152 Niemcewicz Julian Ursyn 138 Nowak Piotr 56 Nowak Tadeusz passim Nowosielski Jerzy 90, Nowosielski Krzysztof 155, 156, 158 Nussbaum Martha 9 Nyrkowski Stanisław 167 Ochab Maryna 54 Olechnowicz Emilia 49 Olejniczak Józef 218, 223, 227 Ong Walter Jackson 148, 151, 152 Onimus Jean 17, 18 Opacki Ireneusz 128, 129, 140, 142, 223 Ostaszewska Danuta 131 Otto Rudolf 30 Ożóg Jan Bolesław 239 Indeks osób Pachciarek Paweł 117 Pacławski Jan 157 Pałłasz Edward 29 Pascal Blaise 66 Paś Andrzej 95 Peabody Berkeley 152 Petrus-Szmigielska Elżbieta 240 Piątek Zdzisława 95 Pieszczachowicz Jan 183 Piętak Stanisław 237–247 Pigoń Stanisław 158 Pilot Marian 168 Podraza-Kwiatkowska Maria 109 Polsakiewicz Zdzisław 169 Przedborska H. 183 Przerwa-Tetmajer Kazimierz 138 Przyboś Julian 101 Pustkowski Henryk 129, 130 Puzyna Konstanty 111 Ratoń Kazimierz 53 Ravasi Gianfranco 48, 54 Romaniuk Kazimierz 117 Rostworowski Marek 119 Rothberg Michael 226 Rousseau Jean-Jacques 107 Rozanow Wasilij 56 Rubens Peter Paul 118, 121 Rudnicka Marta 147 Ruskin John 118 Sadzik Józef OJ 48, 54, 130–132 Sapa Joanna 34 Scholem Gershom 55 Schulz Bruno 182, 185, 186, 227 261 Sebald Winfried Georg 49 Seneka 49 Sennett Richard 22 Sęp-Szarzyński Mikołaj 110 Simonides Dorota 233 Sliziński Jerzy 193 Smulski Jerzy 11 Sollers Phillipe 54, 59 Sowa Andrzej 169 Staff Leopold 138 Stala Marian 109 Steiner George 211 Stróżewski Władysław 94, 95 Stryjeńska Zofia 121 Sulima Roch 126–129, 145, 168, 169, 172 Szela Jakub 111–113, 180 Szmigielska Elżbieta zob. Petrus- Szmigielska Elżbieta Sznajdel (wł. Sznajd) Jan 212 Szostkiewicz Adam 95 Szuster Marcin 211 Szymczak Mieczysław 115 Świeściak Alina 80 Tański Paweł 81 Tatarkiewicz Anna 206 Tazbir Janusz 193 Tejrezjasz 16 Temistokles 49 Tenenbaum Natan 215, 216 Todorov Tzvetan 129, 130 Tokarczuk Olga 173 Trznadel Jacek 104 262 Turner Victor 172 Turzyński Ryszard 117 Tuwim Julian 122 Tyburski Włodzimierz 95 Tynecka-Makowiecka Słowinia 129 Indeks osób Zegadłowicz Emil 138 Zgorzelski Czesław 129, 137, 138 Ziejka Franciszek 193 Ziębińska-Witek Anna 211 Ziółkowska Maria 234 Zumthor Paul 82–83 Udziela Marian 200 Uniłowski Krzysztof 152 Žižek Slavoj 226 Vincenz Stanisław 215 Vyskovatyj Constantin 193 Żmigrodzki Piotr 152, 153 Żółkiewski Stanisław 138 Opracowanie indeksu: Agata Koprowicz Walentyn Egipcjanin 47, 49 Wałek Janusz 119 Weil Simone 57, 58 White Hayden 223 Wierusz-Kowalski Jan 154, 206 Wilczyński Grzegorz 53 Witkiewicz Stanisław Ignacy 182 Wittlin Józef 223, 227 Witwicki Stefan 138 Władysław IV, król polski 106 Władysław Warneńczyk, król polski 192, 193, 205 Wodnicki Adam 49, 57 Wójcik J. 170 Wójcik-Dudek Małgorzata 13, 245 Wyszyński Stefan 216 Zadura Bohdan 12 Zakrzewska Wanda 117 Zaniewicki Witold 114 Zawada Andrzej 156 Zawieyski Jerzy 216 264 Na okładce wykorzystano portret Tadeusza Nowaka autorstwa Stanisława Baja Zdjęcie Tadeusza Nowaka pochodzi z prywatnego archiwum prof. Stanisława Balbusa Redaktor: Jakub Dziewit Projekt okładki: Agnieszka Lesz Redaktor techniczny: Jakub Dziewit Korektor: Magdalena Białek Łamanie: Agnieszka Lesz Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3002-0 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3003-7 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Papier Munken Print White 100 g, vol. 1.5 Cena kompletu (książka + CD) 30 zł (+ VAT) Wydanie I. Ark. druk. 16,5. Ark. wyd. 14,0. Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław N O W Y• N O W A K (Tadeusz) Zawartość płyty 1. Psalm nie wiem, słowa: Tadeusz Nowak, muzyka i wykonanie: Jacek Telus 2. Psalm rajski, słowa: Tadeusz Nowak, muzyka i wykonanie: Kalina Jaglarz 9. Psalm uchylony, słowa: Tadeusz Nowak, recytacja: Ireneusz Ślusarski 10. Psalm o innym świecie, słowa: Tadeusz Nowak, muzyka i wykonanie: Jacek Telus 3. Pacierz zakazany, słowa: Tadeusz Nowak, 11. Psalm betlejemski, słowa: Tadeusz Nowak, recytacja: Ireneusz Ślusarski recytacja: Ireneusz Ślusarski 4. Psalm zawszony, słowa: Tadeusz Nowak, 12. Stanisław Baj i Stanisław Balbus – wspomnienia muzyka i wykonanie: Jacek Telus 5. Psalm suchotniczy, słowa: Tadeusz Nowak, muzyka i wykonanie: Kalina Jaglarz o Tadeuszu Nowaku (22 października 2015 r. w restauracji „Atmosfera”, Katowice, ul. Kilińskiego 20) 6. Psalm o chorych nogach, słowa: Tadeusz Nowak, recytacja: Ireneusz Ślusarski 7. Pacierz prywatny, słowa: Tadeusz Nowak, muzyka i wykonanie: Jacek Telus 13. Tadeusz Nowak recytuje Psalm książęcy 14. Tadeusz Nowak recytuje Psalm przykuty do łoża 15. Wspomnienie o Tadeuszu Nowaku wdowy po poecie – Zofii Nowakowej 8. Psalm o lnianym polu, słowa: Tadeusz Nowak, 16. Tadeusz Nowak recytuje Psalm zaręczynowy muzyka i wykonanie: Kalina Jaglarz N O W Y• N O W A K (Tadeusz) N O W Y• N O W A K(Tadeusz) Zbiór szkiców z reprodukcjami obrazów Stanisława Baja pod redakcją naukową Józefa Olejniczaka i Ryszarda Knapka Tadeusz Nowak – ur. 11 listopada 1930 r. we wsi Sikorzyce pod Tarnowem w rodzinie chłopskiej, zm. 10 sierpnia 1991 r. w Skierniewicach. Studiował filologię polską na Uniwersy- tecie Jagiellońskim. Jako poeta zadebiutował w 1948 r. na łamach tygodnika „Wici”. Rok później – dzięki opiece prof. Kazimierza Wyki – publikuje w „Twórczości”, a w 1953 r. wydaje pierwszy zbiór wierszy Uczę się mówić. Jako jego drugi debiut uznaje się tom pod znamiennym tytułem Prorocy już odchodzą (1956). Jako prozaik zadebiutował w 1962 r. zbiorem opowiadań Przebudzenia, zaś w roku 1966 wydał powieść Takie większe wesele. Sławę i popularność przyniosła mu powieść A jak królem, a jak katem będziesz (1968). Publikował równolegle książki poetyckie (W jutrzni, Psalmy, Bielsze nad śnieg, Nowe psalmy) i prozatorskie (Diabły, Dwunastu, Prorok, Wniebogłosy). Ostatnią jego książką wydaną przed śmiercią jest tomik Pacierze i paciorki. W 1999 r. opublikowane zostały jego dwie nieukończone powieści: Jak w rozbitym lustrze oraz Jeszcze ich słyszę, widzę jeszcze. Jest uznawany – obok m.in. Stanisława Piętaka i Wiesława Myśliwskiego – za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. nurtu chłopskiego w literaturze polskiej. Do jego wierszy kompono- wali muzykę: Marek Grechuta, Przemysław Gintrowski i Grzegorz Turnau. Pierwsza zbiorowa monografia twórczości Tadeusza Nowaka to próba odczytania tego dzieła na nowo – w nowych kontekstach oraz przy zastosowaniu języków opisu i inter- pretacji, jakie wyłoniły się w naukach humanistycznych ostatnich dekad. Ale jest to też próba całościowego oglądu tego dzieła, inspirującego zarówno badaczy literatury, jak i artystów. W tomie opublikowano reprodukcje malarstwa Stanisława Baja, a na okładce namalowany przez niego portret poety, zaś na dołączonej do książki płycie znaleźć można pieśni do wierszy Nowaka wykonywane przez Jacka Telusa i Kalinę Jaglarz, recytacje Ireneusza Ślusarskiego oraz wspomnienia wdowy i przyjaciół poety. Więcej o książce CENA KOMPLETU (Książka + CD) 30 ZŁ (+VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3003-7 N O W Y • N O W A K ( T a d e u s z )
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowy Nowak (Tadeusz). Zbiór szkiców z reprodukcjami obrazów Stanisława Baja
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: