Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00180 005407 22957295 na godz. na dobę w sumie
Bóg Einsteina - ebook/pdf
Bóg Einsteina - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 255
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7582-978-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Einstein – głęboko wierzący ateista


Einstein określał się jako „głęboko wierzący ateista”. Nie wierzył w Boga takiego, jak go opisują różni ludzie, którzy twierdzą, że posiadają (objawioną) wiedzę na temat Boga. Wierzył natomiast w potęgę i piękno wszechświata, w boską konsekwencję funkcjonowania praw rządzących Energią, Materią i Informacją.

„Chcę wiedzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Nie interesuje mnie to czy inne zjawisko. Chcę znać Jego myśli, reszta to szczegóły.”
– Albert Einstein

Nikt w Polsce nie odważył się jeszcze o tym napisać

Wiara lub niewiara w Boga, wyznawanie konkretnej religii z założenia powinny nam służyć i pomagać. Powinny wyryć solidny system wartości, którym kierowanie się w życiu ma je doprowadzić do harmonii i szczęścia. Niestety, nie zawsze tak jest. Niekiedy wiara zamiast wspomagać, blokuje otwartość naszego umysłu, karmiąc nas strachem i manipulując podstawowymi instynktami.

Tadeusz Niwiński pragnie przekazać Ci swoje trzeźwe i zdroworozsądkowe spojrzenie na religię, wiarę i to, jaki może mieć ona wpływ na Twój sukces. Jesteś tym, w co wierzysz. Więc jeśli nie podoba Ci się do końca to, kim jesteś teraz i jakie odnosisz rezultaty, może warto zajrzeć wgłąb siebie i zweryfikować to, w co wierzysz i jak wierzysz? Czy odważysz się na taki krok?

Tadeusz Niwiński jest autorem książek z zakresu rozwoju osobowości: JA, TY, MY, Elementarz życia, Kluby sukcesu TeTa w XXI wieku. Wiedzę na temat szczęśliwego, mądrego i spełnionego życia zebrał pod hasłem System TeTa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Copyright by Tadeusz Niwiński, rok 2010 Autor: Tadeusz Niwiński Tytuł: Bóg Einsteina Wydanie I Data: 24.3.2010 ISBN: 978-83-7582-978-5 Projekt okładki: Marzena Osuchowicz-Podleś Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna Skład: Karolina Pawlas Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Daszyńskiego 5 www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograczną, fotograczną, a także kopiowanie książki na nośniku lmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie ...................................................................7 Konflikt........................................................................................ 8 Bóg istnieje .................................................................................. 9 Równe prawa do Boga .................................................................... 10 Główny problem............................................................................ 12 Czy to nowa religia? ...................................................................... 13 Rozdział 2: Istnienie Boga.................................................................17 Dwa rodzaje ludzi.......................................................................... 18 Słowo „Bóg”................................................................................ 21 Wierzący ateista .......................................................................... 22 Fakty i interpretacje...................................................................... 24 Nauka i religia.............................................................................. 25 Bóg i religia ................................................................................ 26 Rozdział 3: Kim jesteśmy..................................................................28 Człowiek, to brzmi dumnie ............................................................... 29 Skąd się tu wzięliśmy? ................................................................... 30 Świadomość ................................................................................ 32 Teleportacja ................................................................................ 33 Pamięć ...................................................................................... 36 Rozdział 4: Boska inteligencja............................................................38 Co to jest inteligencja? .................................................................. 39 Wyższa inteligencja ....................................................................... 40 Inna inteligencja............................................................................ 41 Skąd się bierze nieporozumienie......................................................... 42 Jak rozpoznać inteligencję? .............................................................. 44 Inteligencja ewolucji ....................................................................... 46 Definicja Boga .............................................................................. 47 Grawitacja .................................................................................. 49 Siła boskiej inteligencji ................................................................... 50 Inteligencja życia .......................................................................... 52 Mrówki ...................................................................................... 53 Programy genów ........................................................................... 55 Ludzka świadomość ....................................................................... 56 Wygnani z Raju ............................................................................ 57 Rozdział 5: Wiara ............................................................................60 Łaska wiary................................................................................. 61 Efekt potwierdzania ....................................................................... 62 Eksperyment ............................................................................... 65 Przykład .................................................................................... 66 Żeby nie wyjść na głupka ................................................................ 70 Nowa zagadka .............................................................................. 72 Rozwiązanie................................................................................. 73 Rozdział 6: Trzy przykłady wiary ........................................................75 Cześć, Tereska ............................................................................. 76 Flora Jessop ............................................................................... 77 Punktem wyjścia może być Bóg ......................................................... 82 Rozdział 7: Religia ateizmu ...............................................................87 Czym jest religia? ......................................................................... 88 Obóz ateistów ............................................................................. 88 Dlaczego tak jest? ........................................................................ 89 Stworzenie świata......................................................................... 90 Nie do wiary................................................................................ 92 Skąd przywędrował żuczek?.............................................................. 93 Kto mi zabrał mój ZWRŚ? ............................................................... 94 Pojednanie z Bogiem ...................................................................... 96 Rozdział 8: Organizacje religijne..........................................................98 Bóg — religia — organizacja .......................................................... 99 Buddyści .................................................................................. 101 Islam ...................................................................................... 104 Mormoni .................................................................................. 105 Happy Science ........................................................................... 126 Niezależny Kościół oparty na Biblii ................................................... 128 Rozdział 9: Materiał dowodowy ........................................................132 Święte księgi............................................................................. 133 Najsłynniejszy model mądrego życia .................................................. 134 Sięgnijmy do źródeł ..................................................................... 135 Rozdział 10: Przypowieści ...............................................................151 Inspiracja? ................................................................................ 152 Historia Noego........................................................................... 154 Sara będzie miała syna................................................................. 155 Prawa autorskie i dylemat lidera ..................................................... 157 Córki Lota ................................................................................ 161 Nieudane produkty....................................................................... 163 Lot chce więcej, niż Pan oferuje....................................................... 165 Tylko dla zaangażowanych .............................................................. 167 Rozdział 11: Moralność ..................................................................169 W poszukiwaniu moralności ............................................................ 170 Szczypta kazirodztwa................................................................... 171 Sprawa Abrahama i Izaaka ............................................................. 172 Boże, prowadź ........................................................................... 174 Człowiek cielesny i duchowy ........................................................... 176 Smażona córka........................................................................... 178 Czystki etniczne ......................................................................... 179 Kodeks moralny?......................................................................... 181 Religulous................................................................................. 182 Rozdział 12: Ateiści dla Jezusa.......................................................184 Ratunek dla Ameryki.................................................................... 185 Religia Jezusa zgodna z nauką ........................................................ 186 Nie opieraj się złu....................................................................... 187 Możemy spać spokojnie................................................................. 189 Wybaczanie ............................................................................... 190 Rezultaty działania Jezusa ............................................................ 191 Zrozumienie............................................................................... 192 Rozdział 13: Obcowanie z Bogiem.....................................................194 Bóg istnieje z definicji .................................................................. 195 Model wzajemnej wymiany .............................................................. 196 Pośrednicy i agenci...................................................................... 197 Jak się z Bogiem zaprzyjaźnić......................................................... 199 Jak czcić Boga........................................................................... 201 Światło zrozumienia..................................................................... 202 Cuda....................................................................................... 203 Rozdział 14: Mądre życie................................................................205 Ludzie wielcy duchem ................................................................... 206 Bądź wizjonerem......................................................................... 207 Korzenie i skrzydła...................................................................... 215 System TeTa ............................................................................. 217 Rozdział 15: Duchowość .................................................................221 Definicja duchowości..................................................................... 222 W jaki sposób podejmujemy decyzje .................................................. 226 Największa tajemnica ................................................................... 227 Duchowość umysłu ...................................................................... 230 Duchowoś w praktyce................................................................... 232 Rozdział 16: Prawdziwe oblicze Boga.................................................235 Bóg jutra ................................................................................. 236 Bóg/Natura ............................................................................... 237 Czy Bóg jest naszym przyjacielem?................................................... 239 Zaakceptować i wybaczyć .............................................................. 241 Nasz Pan ................................................................................. 243 Trzy możliwości .......................................................................... 245 Pokochać Pana ........................................................................... 247 Jak się robi dzieci? ..................................................................... 250 Rozdział 1: Wprowadzenie Ktokolwiek uważa się za wyrocznię w spra- wach Prawdy i Wiedzy, rozbija się o skały śmiejących się bogów. Albert Einstein 7 Konikt Konikt Ludzkość wymaga zasadniczych zmian w sferze my- ślenia. Wraz z rozwojem komputerów, a szczególnie Internetu, w ostatnich dwóch dziesięcioleciach nie- zwykle wzrosła zdolność komunikowania się ludzi. Możliwość wymieniania olbrzymich ilości coraz lep- szej jakości informacji zapoczątkowała zmiany spo- łeczne, których efektów jeszcze nie potramy dobrze przewidzieć. Jednocześnie problemy do rozwiązania na świecie są ogromne. Głównym celem tej książki jest oświetlenie korzeni koniktu między „wierzącymi” a „niewierzącymi”. Konikt ten, moim zdaniem, w zasadniczy sposób przeszkadza w osiągnięciu porozumienia i uniemożli- wia współdziałanie ludzi na świecie. Jest zupełnie niepotrzebny i może być rozwiązany podobnie jak wieloletni spór naukowców w zyce dotyczący natury światła: czy to jest fala, czy cząsteczka. O dziwo, okazuje się, że może być i jedno, i drugie. Podział na „wierzących” i „niewierzących” jest bar- dziej bezsensowny niż podział na czarnych i białych, bo w przypadku koloru skóry są to chociaż jakieś obserwowalne różnice, a „wiara” nie ma widocznego odpowiednika. Jedynym rozwiązaniem problemu ra- sizmu jest umówienie się, że atrybut koloru skóry nie 8 Bóg istnieje ma znaczenia w relacjach między nami i że patrzymy na siebie, „nie widząc” koloru skóry. Jesteśmy ludźmi. Kropka. Bóg istnieje Podobne rozwiązanie problemu proponuję w stosunku do „wierzących” i „niewierzących”: Bóg istnieje. Krop- ka. Wszyscy „wierzymy” w Boga. Ta prosta myśl jakoś zupełnie nie dociera do części zacietrzewionych wal- czących o przekonania na temat istnienia bądź nieistnienia Boga (co jest główną treścią większości sporów na temat prawdy o świecie i życiu). W dalszej części książki rozwijam ten temat i mocno wierzę w to, że pomysł „zjednoczonego Boga” jest równie dobry jak spojrzenie na ludzi różnych kolorów skóry jako na LUDZI i niezauważanie różnicy kolorów tam, gdzie ona nie ma znaczenia. Podobnie nie ma znaczenia, czy potęgę wszechświata i cud życia ktoś nazywa Naturą czy Bogiem. Ważne jest tylko coraz lepsze poznawanie Boga lub Natury, czyli szukanie odpowiedzi na pyta- nia, skąd się tutaj wzięliśmy, jaki sens ma nasze życie oraz czego Bóg od nas „chce”. 9 Równe prawa do Boga Pytanie „czy wierzysz w Boga”, którego rozważanie powoduje olbrzymie straty energii ludzkiej na niekoń- czące się debaty, kłótnie i konikty — można zamienić jest twój Bóg i dlaczego o tym jesteś na: „jaki przekonany?”. Do zrealizowania pomysłu zjednoczonego Boga po- trzebna jest przede wszystkim „zgoda, żeby się zga- dzać”. Potrzebna jest chęć oddzielenia faktów od najróżniejszych wyobrażeń najróżniejszych religii, z religią ateizmu włącznie. To, co jesteśmy w stanie naszymi niedoskonałymi metodami poznać — a Bóg coraz więcej pozwala nam poznawać — należy wyraź- nie oddzielić od „niepoznawalnego”, które z denicji jest przecież poza poznaniem. Równe prawa do Boga Z chwilą, kiedy uznajemy, że wszyscy jednakowo mamy prawo wierzyć w Boga (tego prawdziwego), znika możliwość uzurpowania sobie prawa do jakich- kolwiek twierdzeń na temat niepoznawalnego, bo niby skąd o tym wiemy? Jeśli ateista upiera się, że Bóg nie istnieje, to sam się daje złapać we własną pułapkę, bo zamiast pytać „jakim cudem twierdzisz, że wiesz coś na temat niepoznawalnego”, krzyczy: „Boga nie ma” 10 Równe prawa do Boga i nie ma nie tylko Boga, ale i dalszej dyskusji. W ten sposób jakikolwiek „bóg” jest argumentem służącym wierzącemu w dyskusji na dowolny temat, a ateista zostaje sam. Rozmowa wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby wszyscy w tym samym stopniu powoływali się na swoich „bogów”. Na przykład „wierzący” twierdzi, że jego Bóg zabrania kobietom być kapłanami, a „niewierzący” w odpowie- dzi nie kłóci się, że Boga nie ma, tylko informuje, że jego Bóg mu się zwierzył, że TYLKO kobiety powinny być kapłanami. Absurdalność takiej dyskusji staje się oczywista i jest nadzieja, że obie strony dobrze nauczą się przestrzegać oddzielania poznawalnego od niepo- znawalnego i dojdą zgodnie do wniosku, że nikt nie ma prawa do twierdzenia, że Bóg zwierza mu się ze swoich planów i przez niego (lub jego zwierzchników) wydaje ludziom jakiekolwiek rozporządzenia. Walka pod sztandarami „Bóg nie istnieje” nie tylko wygląda groteskowo, ale uniemożliwia jakiekolwiek porozumienie. W Warszawie widziałem kiedyś olbrzy- mie tablice z napisem „Bóg Cię kocha”, a na YouTube profesor Richard Dawkins w Londynie uroczyście błogosławi autobusy z napisami „Boga najprawdopo- dobniej nie ma”. Zupełna komedia. Czas na zrobienie tego jednego kroku do przodu i zgodzenie się, żeby się zgodzić co do tego, że Bóg istnieje. Ponieważ mamy o nim bardzo różne wyobra- żenia, opieramy się tylko na faktach i na „poznawal- 11 Główny problem nym”. Nikomu nie wolno powoływać się na żadne mądrości kiedyś przez kogoś (w zamierzchłych, przed internetowych czasach) zapisane jako słowo Boże (ten temat rozwijam w dalszej części książki). Główny problem Przypuszczam, że największym problemem ludzkości nie jest to, że istnieje tyle wzajemnie się wykluczają- cych przekonań na temat stworzenia świata i życia, ale że przytłaczająca większość ludzi nie potra samodzielnie logicznie myśleć. Nie ukrywam, że z po- budek egoistycznych szukam kontaktów z tymi, któ- rzy potraą i to jest drugi cel napisania tej książki. Zróbmy ten krok do przodu: połączmy się w poszuki- waniu prawdy o Bogu. Wiem, że takie hasło wygląda beznadziejnie utopijnie, ale z drugiej strony Kopernik też na początku był sam i szansa na przekonanie ludzi o czymś tak trudno wyobrażalnym jak Ziemia pędząca w przestrzeni kosmicznej dookoła Słońca, wydawała się znikoma. A jednak prawda o wszechświecie i życiu ma to do siebie, że stopniowo, acz powoli, wydobywa się na wierzch. Coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć szokującą kon- cepcję takiej relacji z Bogiem, w której daje mu się 12 Czy to nowa religia? prawo być takim, jaki naprawdę jest, a nie takim, jak to sobie różni ludzie różnie wyobrażają. Elementarny szacunek dla kogokolwiek, a już na pewno dla Boga, wymaga uznania, że jest On taki, jaki jest, i nieupie- rania się, że jest inaczej. Szacunek dla Boga wyraża się w postaci pokornej chęci poznania Go na podstawie faktów, czyli rzeczywistości, a nie zmyślanie o nim różnych bajek. Przecież Bóg żyje DZIŚ, tu i teraz, i można Go o wszystko pytać bez konieczności uciekania się do jakichś historii wymyślonych (nawet w dobrych in- tencjach) przez przywódców sprzed wieków. Czy to nowa religia? Zdaję sobie sprawę z tego, że wygląda na to, że chcę stworzyć nową religię. Nie ukrywam, że chcę zbudo- wać organizację mądrych ludzi i dlatego działam w Akademii Mądrego Życia. Może gdyby to stowarzy- szenie było zarejestrowane jako kościół, byłoby łatwiej je rozwinąć, bazując na przywilejach, jakie mają organizacje religijne? Ale nie jest. Nie zamierzam więc (przynajmniej na razie) porywać się z motyką na słońce i proponować założenia nowej organizacji reli- gijnej. 13 Czy to nowa religia? Wiem natomiast, że warto łączyć się w grupy. Małe strumyczki łączą się w rzeki, aby razem płynąć do oceanu. Wyobrażam sobie, że albo Akademia Mądrego Życia urośnie (daj Boże) do „dużej rzeki”, albo spotkamy inne organizacje, które idą w podobnym kierunku i połączymy nasze wysiłki. Mam nadzieję, że zdążymy, zanim zaleje nas fala nietolerancji, zacie- trzewienia, nienawiści oraz zwykłej głupoty. Ta książka ma być krokiem do przodu. Uważam, że jest to istotna prawda o świecie, w którym żyjemy i moim wręcz obowiązkiem jest podzielenie się odkry- ciem, że „Bóg istnieje”. Wiem, że to może śmiesznie wyglądać, że takiego dokonałem „odkrycia”, kiedy świat pęka w szwach od nawiedzonych proroków, niemniej przedstawiam tutaj moje przemyślenia po- parte przykładami i zwięzłym przeglądem tego, jak ludzie odbierają Boga. Mimo eksplozji książek i lmów na ten temat w ostat- nich latach, ta prosta prawda, że istnieje nasz „wspólny” Bóg, który rządzi rzeczywistością, ciągle jest niezauważana. Trzecim więc moim celem napisa- nia tej książki jest odnotowanie faktu, że mimo iż to takie oczywiste, książka ta jest ciągle, jeśli nie zupełnie pierwszym, to na pewno jednym z pierwszych opracowań na temat uniwersalnego Boga wierzących i niewierzących, którego proponuję nazywać „Bogiem Einsteina”. 14 Czy to nowa religia? Podsumowując, przyświecają mi trzy następujące cele wydania tej książki: — Stwierdzenie, że Bóg istnieje, mimo że ateiści za punkt honoru postawili sobie upieranie się, że nie. Fundamentalni ateiści, jak profesor Richard Daw- kins, dla którego wiedzy i umiejętności jej przekazy- wania mam wielki szacunek, są w gruncie rzeczy „wierzący”. I to nie negatywnie wierzący (że nie ma Boga), ale pozytywnie: wierzą w nadrzędność inteli- gentnych sił przyrody, tylko nie przechodzi im przez gardło nazwanie tych sił Bogiem. — Dotarcie do ludzi myślących i otwartych na nową wiedzę (których coraz więcej „czeka na sygnał”, szczególnie w Polsce) z propozycją współdziałania i połączenia sił. Sam kiedyś byłbym wdzięczny komuś, kto napisałby taką jak ta książkę o Bogu. Boga, w którego mi kazano wierzyć, nigdy nie traktowałem jako przyjaciela. Zawsze to był jakiś groźny sędzia i policjant w jednej osobie. Nawet kiedy byłem już całkiem dużym chłopcem, po wydaniu książki JA w 1993 roku, gdy oarowałem jeden z pierwszych jej egzemplarzy prezydentowi Łodzi, a on zapytał mnie „jaki jest pana stosunek do Boga?”, oniemiałem i (w tej nowej Polsce) nie bardzo wiedziałem, co odpowiedzieć. Od tego czasu bardzo zaprzyjaźniłem się z Bogiem i mam dobrą wiadomość, na którą czekają Czytelnicy: Bóg (ten prawdziwy) jest naszym przyjacielem. Moż- liwe jest współdziałanie w kierunku coraz lepszego 15 Czy to nowa religia? poznawania Go, a nie mieszania (naszym i tym biednym w niewłaściwych religiach) dzieciom w gło- wach za pomocą bajek, które nazywa się „wiarą”, twierdząc, że im coś bardziej nie ma sensu, tym lepiej (bo to jest wiara, a nie wiedza). Jest jeden świat i jeden Bóg, którego warto poznać i służyć Mu najlepiej, jak się potra. Życie jest piękne i warto je przeżyć w pełni. — Odnotowanie faktu, że ta książka jest, jeśli nie pierwszym, to co najmniej jednym z pierwszych opra- cowań dotyczących jedynego, wspólnego dla nas wszystkich, „wierzących” i „niewierzących”, Boga, tak jak wspólny jest świat i rzeczywistość, w której żyjemy. Nikt chyba jeszcze nigdy nie pisał (a jeśli tak, to bardzo chcę go poznać) o Bogu, którego chcemy traktować z szacunkiem i z pokorą uznawać takim, jaki naprawdę jest. Czas odrzucić fantazje i niestwo- rzone historie wymyślone na temat Boga przez różnych ludzi i zacząć Go wręcz chronić przed ludzką głupotą. Oto fakty i rozumowanie, które doprowadziły mnie do takich, dla wielu zapewne szokujących, wniosków. 16 Rozdział 2: Istnienie Boga Rozdział 2: Istnienie Boga Są dwa rodzaje ludzi: ci, którzy dzielą ludzi na dwa rodzaje, i ci, którzy nie dzielą. Robert Benchley 17 Dwa rodzaje ludzi Dwa rodzaje ludzi We wstępie do polskiej Konstytucji Polacy są wyraźnie podzieleni na dwa rodzaje: wierzących oraz tych innych. Sprytnie, nie jest powiedziane „niewierzą- cych”, i ci inni (wymienieni na drugim miejscu, drugiej klasy Polacy) są określeni jako tacy, którzy prawdę, sprawiedliwość, dobro i piękno „wywodzą z innych źródeł”. Dokładnie tak to jest sformułowane w Pream- bule do Konstytucji: […] my, Naród Polski — wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł […] Niby z jakich „innych” źródeł? Dlaczego nie powie- dzieć: „my — wszyscy, zarówno o białej skórze, jak i nie posiadający białej skóry, tylko jakąś inną” albo: „my — wszyscy heteroseksualiści, jak i nie podzielający tego sposobu uprawiania seksu, a rozkosz czerpiący z innych źródeł”… Dlaczego nie? Dlatego, że takie dzielenie ludzi jest ewidentnym objawem rasizmu i nietolerancji i nikomu by do głowy nawet nie przyszło, żeby dawać temu 18 Dwa rodzaje ludzi wyraz w konstytucji. Natomiast podział na „wierzą- cych” i „niewierzących” wydaje się tak oczywisty, że rzadko kto go kwestionuje. „Wierzący” to tacy, którzy twierdzą, że Bóg istnieje, a niewierzący mówią: „Boga nie ma”. Taki podział ludzi jest poważnym nieporozumieniem, oczywiście nie tylko w Polsce. Pytanie, czy Bóg istnieje czy nie, jest pytaniem o wielu konsekwencjach. Ludzie gotowi są walczyć i zabijać się w związku z odpowie- dzią na nie, ale nie fatygują się, aby najpierw precyzyjnie umówić się, co mamy na myśli. Co kon- kretnie rozumiemy pod pojęciem „Bóg”? Zgodnie z tzw. wymogiem lozofa Hume a, słowo — w tym wypadku „Bóg” — ma znaczenie poznawcze tylko wtedy, gdy odnosi się, bezpośrednio lub pośred- nio, do doświadczenia. Rozumiemy dane słowo, jeśli potramy użyć go w zdaniu rozstrzygalnym przez doświadczenie, z czego tzw. ateiści semiotyczni wy- snuwają wniosek, że zdania: „Bóg istnieje” oraz „Bóg nie istnieje” są pozbawione sensu, podobnie jak nie ma sensu stwierdzenie, że poniedziałek jest zielony albo niebieski. Argument ateistów semiotycznych (i pozytywistów logicznych) na pierwszy rzut oka wydaje się dość dobry, aby przeciwstawić się dzieleniu ludzi na wie- rzących i niewierzących. Ale to nie jest takie proste. Przecież są ludzie, którzy doświadczają Boga. Nawet można powiedzieć, że wszyscy w jakiś sposób do- 19 Dwa rodzaje ludzi świadczamy na własnej skórze istnienia Boga, cho- ciażby decydując się, do której klasy Polaków dajemy się zaliczyć — tych „wierzących”, co jadą pierwszą klasą, czy do tej drugiej (której dzieci w szkole są pokazywane palcami, bo nie chodzą na religię). Czyjegoś Boga można bardzo dotkliwie doświadczyć. Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie Salma- na Rushdiego, autora książki o Islamie, który znalazł się na liście „niewiernych do zabicia” i od wielu lat się ukrywa. Już sama konieczność ukrywania się jest (przykrym) doświadczeniem, więc nie można powie- dzieć, że słowo „Bóg” nie odnosi się do doświadczenia. Podobnie nie można powiedzieć, że Święty Mikołaj nie istnieje. Przecież co roku doświadczamy szaleństwa z prezentami! Określenie „Święty Mikołaj” jak naj- bardziej spełnia wymóg Hume a, jako że potramy go użyć w zdaniu „rozstrzygalnym przez doświadczenie”. Oczywiście wiemy, że z tym wchodzeniem przez komin to lipa, ale setki pijanych Mikołajów z czerwonymi nosami w centrach sklepowych w grudniu to przecież nie złudzenie, tylko całkiem wyraźnie doświadczana rzeczywistość. To, czy danego słowa można użyć w zdaniu rozstrzy- galnym przez doświadczenie, nie jest takie proste do ustalenia. Poszukajmy więc lepszego sposobu wyka- zania, że dzielenie ludzi na wierzących i niewierzących 20 Słowo „Bóg” nic dobrego ze sobą nie niesie. Podobnie, jak dzielnie ludzi według koloru skóry, orientacji seksualnej czy politycznej. Słowo „Bóg” Skąd się wzięło słowo „Bóg”? To była odpowiedź na dręczące ludzi od dawna pytania: kim jesteśmy, jak to się dzieje, że żyjemy i na czym to wszystko polega. Wiemy, że wielu rzeczy nie wiemy na temat powstania świata i życia. Wiadomo, że istnieje Siła, która stoi za wszechświa- tem (czy wszechświatami). Dla tej Siły „Natura” jest równie dobrą nazwą jak „Bóg”. Profesor Richard Dawkins nazywa tę Siłę „ślepym zegarmistrzem” (tak jak tytuł jednej z jego książek). Nie ma sensu spierać się, CZY istnieje jakaś Siła (Energia, Inteligencja), która rządzi wszechświatem i życiem, bo wiadomo, że istniejemy, żyjemy i nawet cieszymy się (dopóki nie minie) tym życiem. Dlaczego tej Siły nie nazywać Bogiem, jeśli od dawna ludzie tak się umówili? Nie ma sensu się spierać, że lepiej „to” nazywać Naturą. Jest natomiast sens poznawać tę wielką i wspaniałą Siłę i odkrywając jej tajniki, 21 Wierzący ateista mądrzej żyć i budować nie tylko coraz lepsze relacje z bliskimi, ale i nowe i fascynujące inteligentne istoty. Może słowo „Pan” lepiej brzmi? Wierzący ateista Einstein określał się jako „głęboko wierzący ateista”. jak go opisują różni Nie wierzył w Boga takiego, ludzie, którzy twierdzą, że posiadają (objawioną) wiedzę na jego temat. Wierzył natomiast w potęgę i piękno wszechświata, w boską konsekwencję funk- cjonowania praw rządzących Energią, Materią i Infor- macją. Richard Dawkins w swojej sławnej książce, Bóg urojony (tytuł w oryginale właściwie brzmi: Urojenie Boga) dość naiwnie rozprawia się z Einsteinem, szyb- ko zaliczając go do swojego obozu „niewierzących” i nie dostrzega geniuszu Einsteina, który odmawia wzięcia udziału w dzieleniu ludzi na wierzących i niewierzą- cych. Dawkins wydaje się zaślepiony w upieraniu się przy werbowaniu ludzi do obozu pod sztandarem „ateiści”. To brzmi trochę jak stwierdzenie z lmu Seksmisja, że Kopernik była kobietą. Jedyna istotna sprawa to 22 Wierzący ateista przecież tylko to, co nowego na temat świata zrozu- mieliśmy dzięki Kopernikowi (nawet jeśli to była Kopernisia). Podobnie nie ma znaczenia, czy Einstein chciał nale- żeć do obozu ateistów (najprawdopodobniej właśnie nie chciał takiej etykietki). Ważne jest, że genialnie popularyzował uznanie i szacunek dla Boga, czyli Siły i Inteligencji, która stworzyła świat i nim kieruje. Nie bał się używać słowa „Bóg”, stawiając się w ten sposób na równi ze wszystkimi innymi „wierzącymi”. Funda- mentaliści ateizmu nie mają problemu z uznaniem Sił Natury, ale jak diabeł święconej wody boją się używania słowa „Bóg”. Einstein miał też powiedzieć: „Chcę wiedzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Nie interesuje mnie to czy inne zjawisko. Chcę znać Jego myśli, reszta to szczegóły.” Jeśli na serio rozważamy poznanie prawdy o świecie, w którym żyjemy oraz poznanie sensu naszego życia, potrzebna będzie najpierw zgoda, że wszyscy mówimy o tym samym i szukamy odpowiedzi na pytanie, jak ten świat naprawdę funkcjonuje. Einstein poznał Boga lepiej niż większość ludzi na Ziemi, bo potrał rozszyfrować kilka tajemnic wszechświata. Profesor Dawkins też znakomicie pisze o Bogu i jego genialnym planie na Życie, który powoli zaczynamy poznawać, tyle że (dość natrętnie) upiera się, że Boga nie ma! 23
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bóg Einsteina
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: