Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 004113 23473707 na godz. na dobę w sumie
Bajki dla dyslektyków - ebook/pdf
Bajki dla dyslektyków - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 42
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7308-569-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest niezastąpioną pomocą w zwalczaniu problemu z nauką czytania i pisania, który nie polega na tym, jak wielu sądzi, czy dziecko nauczy się czytać i pisać, lecz na tym, jakim sposobem i w jakim czasie to osiągnie. Prezentowane w niniejszej publikacji bajki pomagają dzieciom zbudować zbiór skojarzeń ułatwiających prawidłowe rozpoznawanie liter, a dzięki zabawie uatrakcyjniają proces nauki czytania i pisania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bajki dla dyslektyków Bajki dla dzieci z trudnoœciami w nauce czytania i pisania Kamila Waleszkiewicz Bajki dla dyslektyków Bajki dla dzieci z trudnoœciami w nauce czytania i pisania Ofi cyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2008 © Copyright by Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003 Korekta: Małgorzata Haduch Danuta Waląg Rysunki: Agata Fuks Projekt okładki: Ewa Tatiana Beniak ISBN 978-83-7308-569-5 Ofi cyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (012) 422-41-80, fax (012) 422-59-47 www.impulsofi cyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsofi cyna.com.pl Wydanie III, Kraków 2008 Spis treœci Wstêp ............................................................................. Ma³e ¹¹ ........................................................................... Ma³e êê ........................................................................... Bajka o ma³ej literce ³³ ..................................................... Bajka o ma³ej literce tt ..................................................... Kie³kuj¹ca literka ............................................................ Literkowa wyprawa ......................................................... 7 9 13 19 23 27 33 Wstêp Ka¿de dziecko jest zdolne. Ka¿de na swój niepowtarzalny sposób! Skoro ka¿dy z nas ma swój sposób na ¿ycie, to czemu nie na zdobywa- nie wiedzy? Problem z nauk¹ czytania i pisania nie polega na tym, czy dane dziecko nauczy siê czytaæ i pisaæ, tylko na tym, jakim sposobem i w jakim czasie to osi¹gnie. Zale¿y to od indywidualnego sposobu przyswajania wiedzy. Jednym z takich sposobów (bardzo efektywnym), jest kojarzenie przedmiotów, zjawisk czy zdarzeñ... Bardzo pomocne w nauce s¹ tak¿e ruch, praca twórcza oraz pozytywne emocje. Prezentowane w niniejszej publikacji bajki pomagaj¹ dzieciom zbudowaæ zbiór skojarzeñ u³atwiaj¹cych prawid³owe rozpoznawanie liter. A dziêki zabawie (np. rysowaniu, naklejaniu, wycinaniu czy lepieniu z plasteliny) uatrakcyjni¹ proces nauki czytania i pisania. Pokoloruj literki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bajki dla dyslektyków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: