Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00080 003701 22762837 na godz. na dobę w sumie
Syn zatracenia. Zaświaty w wierzeniach Kościołów tradycji katolickiej - ebook/pdf
Syn zatracenia. Zaświaty w wierzeniach Kościołów tradycji katolickiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 169
Wydawca: Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64145-89-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> duchowość
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Syn zatracenia - w książce opisane są dzieje i wierzenia dotyczące zaświatów w nauce Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów katolicyzujące, czyli rodziny Kościołów starokatolickich, Kościoła palmariańskiego i Kościoła mariawickiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

         ! ∀ !      !  ∀  # ∀ ∃∀  ∋ #∋     ()∗+,−(,./0 1)/123∗−4+/ ∗15/,  6.417,−(                            ! ∀  #  ∃∃ ∃∃∋ ( ) ∗ +  ,+ −  ../ 0+ −123− 3 / 4#/.. (  .#56 7 8 #(         ∀∋ 947:7:/.4/:8: 8 ∀ ; =∗∀ 31=∗∀1 2 ;−?2∗∀ 3−;1≅∀∗3∀ 4 31=∗∀Α Β2313−;1≅∀∗3∀ 4 1 =∀ ∗∀Χ −;2∗∆2=∗∀ ∀ 1 31Ε∗Φ =0∀−;− + +(     =∀ Γ ∀ ; 31Ε∗ ∀;∀ ∀− Η? Β∗Β ΙΑ 102 # 13−ϑΗ ?ΦΒ2  ∗Β22Χ Β0−ϑΗ ∀ 1Η?ΒΗ 4 − 3∀ ?2 ΦΒ ΒΧ 1?∋∀ Β Β 01Η Β− −;Κ . ∀ ∋1 # ∗Β2 ; ∀ Ι?Β∀ ∀Κ Β−?Φ Λ 1 Β∗ΒΚ=≅∀01=∗∀ 0∀ 3Φ∀;  Α0 3∀≅311 ∗Β2=∗∀ ∗ # ∀ ∗Αϑ ;1 ;−3∀ Ι1Λ / ΒΜ +ΝΟ . 1   +(  +ΝΟ + 7 ;  +ΝΟ ΝΜ 3 ++ ΙΠ 8 +(  Λ 54 ∀ 3 1 # ∀ ∗ 0∀ ∗Β2;2∗∆ 3−;ΦΒ2 57 Θ∀   (Χ ΜΧ Π + Ρ / ≅∀∋1 ?Β∀ ∗∀ # ∗Β0−; ∀ ∗ 0 Β−=0∀−;−∗∆ / 31∀ ∗ =0∀−;− # 3∀ ?2ϑ ;1 −;Η∀Λ /5 Β Π Ν /4 Ι   +( Ν /4 ! ∀ ! /7 − + + #  Μ  + /9 Ν  Σ+Χ (+ Β(  3 ( 45 1;−; ∗Β2 3−;−3≅∀Β 4/ 10;Α Β2=∗∀ ∗∆2;Φ−Χ Β−;02∗∆0;−∀ ∗∀− Χ ∀ 1?10∀ ∀ Β∀ ∀ 7. 31=∗∀1 2 3−;1≅∀∗2ΒΦΗ∗ 9. 1?Β∀− 31=∗∀1 Α0 ;−13−;1≅∀∗3∀∗∆ 9. 0 9. 10Β ∗∆ Η? 1;−; ∗Β2 5 0∀ Β ∀− ∗∆−;1≅1Ι∀∗Β 1?Β∀2 31=∗∀1 Α0 ;−13−;1≅∀∗3∀∗∆ ./ ∀ 31=∗∀1 2 3−;1≅∀∗2ΒΦΗ∗ .7 ΤΥΡ Ι  ςΩ∀∀ 3 Ν! ( Π .7 ( Π   + 8 =( Ο 8 Σ ! + 8 , , 3 Ν! ; +(ΞΣ+ / 7 ∗+Ν , 3 Ν! ∗ Σ+ 9 1 Π ? , 3 Ν! 1Σ+ .    ≅+Ξ  1, Π 1  ∗! Β 3 ( ! =Μ ; + 8 − + + 8 0 3 +Υ , 5 ; +   ( Ν /   / ?  +Ν ∗ + 4 Σ 1 + , Φ + 7 3 !  ( 7 Ι + ∋ .  3 Χ +, 3  ? 0   ? 0   Φ+  4 Ξ (+ +, 3 7  8 + ( 8 ( 8/    87 Β2∀2 59 ∋∀∋≅∀1Ι−Ψ∀− / / 1)/12+∗−4+/ ∗15/, 1)/32−(+761∗15/ Β Σ   3 Ν +(  Υ (Χ (Χ +(( + Υ Π(6 Υ Μ   ∀   0+( Ν (+ ΝΠ 0 +  Υ+( ,+ Ν − Χ ! +  +,+ ∋ 0 Χ +( Υ+Χ  #  /4 # ! Ν( Ο (ΜΠΣ ΦΥ ΜΧ Υ Ν ,+ +( Υ( +((Χ Σ+( ++Μ Σ +( ∗ ΝΠ ( Β +(  Σ Μ Ο  + +Π ΝΠΧ +Σ  ( + ∗ Υ +  Χ 3 Ν! +(  Ξ + 3 Ν ( ( , Σ +( Π 6 ∀ Σ , ( !Υ  , Σ # Χ +( Υ ,Μ(+  ( Ο ?  3 Ν +(  ( (   ,    Τ ( ΡΧ ! ( (  .58 0! ,ΜΣ  + ΝΣ 3 Ν + 0  3 Ν! Β + Μ Μ+ Υ+Ο +( Υ+( ∗+  Υ + Χ ! +   (  +(  + +(Χ  ,  (! + ( (Χ ΜΝ   + 31=∗∀1 2 ;−?2∗∀ ∋∀Β−;23∀ Χ  Μ ,+ ,+   Ο 0 (Ο Υ Υ+Χ Υ 4 Τ0 +( +Σ ΝΠ Ν ( ! Τ +(Ρ ,+(   # + − 6  Τ Ρ ,+ ∋ 0!Χ  Μ 3 Ν! Ν+  3 Ν! 0 Ι+  +Χ + Χ − + Ι Υ ( ( ΝΠ (  ,Ο Μ  (  ! Ν − !Χ +( Β , Ν Σ ΤΣ  ΣΡ ( Μ ,Ο + + ( Ν +( 6 1,+ 3 Ν +Χ 0  Β  +  Σ   + ( Χ + +(  +( +Σ ( !+( Μ+( ,+ 3 Ν! 0 Χ ( , +(Χ (+( ,+ 3 Ν! Β   (+ Μ  ( +Σ Υ  ++ , ++  Μ !   − ,!  ΝΠ Ν ! (  (Π 1,+  + ∀Ω Υ++  + Χ ( , ( Σ 0 ∀Ω  Μ+  Ο Χ ! !  + Μ !  ΝΟ # Υ ς∀ 1 ( Ν  Μ ( + Ξ  , Ν ,+ 3 Ν ! Ρ 1, 3 Ν! +(  Μ+( Ν ! + +Π ΝΠ Ν  Σ  ( ΥΧ ∋ +(Χ  Β  , ∋+ ςΩ∀6 Υ+ (  Β(Χ  Μ  +     3 Ν! +(  Σ ΝΟ   + +++ Ν  ΝΟ , Σ!Χ ! Π Χ +( Υ    ? (Σ+(  +(Χ Υ + , Σ  Ν Μ Υ (( Σ 3 Ν  ΥΧ , + + +,   !  ( + ; + Υ( ( Υ  Ο Υ+  + (ΜΥ+Χ  + Ν  Μ (  +! Υ  Μ ( ΣΧ ( 7  + ( ,!Χ ! + ( Σ ( ? Σ Μ (  # +  ΞΧ Ν  + Μ ΝΣΧ Σ Σ Τ3 Ν!  +(Χ Υ 3 Ν! ∗ + +   Σ Μ ΝΠΣΧ  +Χ Υ +Υ ΝΟ  ΝΣ Σ ∋ Χ Ο !ΥΧ Υ Ν# +   Σ+ Υ+ ( Σ ,+Ο , Μ ∗ + Χ   6 3 Ν!  + ΝΣ ΣΧ ,(ΣΣ +  ( 3 Ν! +(Σ+6Χ  , + 3 Ν! (ΞΣ+6Χ  ( (     ! + Σ+Χ ΝΜ  ∗ ∗ + Χ  Υ  ! ? 3 Ν  ΥΣ ++  (  +(Σ+  Μ ( Σ ,+Ο 3 Ν   !, + Σ 6Ζ +  + +Σ Υ 3 Ν Χ +Υ    ΝΟ 3 Ν!  ,Μ(   Υ( 3 Ν   Σ6 ! +  Σ   + Π  6 3 Ν  ,Χ Χ 6Χ  Ξ  ( ! Ξ Χ !   Μ,    Υ+  Ζ  3 Ν Υ+  ( ,! Υ(  ΣΧ   , Ρ Τ Σ + ΝΟ ∋ ΥΣΧ  3 Ν!Χ Τ  + ΝΣ 1 + ? =Μ Ρ 6Χ ( Υ + (( Ν ΝΟ  ( Σ  Ν 6 Β ! (!Σ Υ Μ !Ν ,, Ν 3 Ν   ∋ Υ + ∗  ∗ +  :   6 3 Ν!  ( ,   Σ  !  Σ   Σ +    +  Σ 6 Τ?  Ν 3 Ν  Σ  Χ ( ∗ +   Ν +( + 3 Ν  +    ( Ν ,  +( (   Σ Ν ∗ + (Χ ΣΣ+( 3 Ν (  Υ ,!Χ Σ Ν  Σ (  Μ + +Χ 9 ( !   Ν ! +Ρ 6  + + 3 Ν  ! ∗ +   +  3 Ν       (Χ ! +( Σ Μ Χ , +( Ρ8 Β ΝΟ Υ ∗ ΝΠ (  +( ++++   Σ Υ+ + !Υ 3 Ν +(  − Χ  ( Μ (!Σ ( + Β Μ  ,+ +(Χ ΤΥ 6 Σ Σ 3 Ν Χ  ∗ +   +( ( ( +Υ+( +( 3 Ν ΣΣ Ι Σ +Υ+( ΣΣ 3 Ν ΝΜ  ∗ + Χ Υ  (( Μ +(Χ +Υ+( (Χ +(  !(Ζ  Μ Χ  ! + Μ 3 Ν! Χ Υ+ Β, Χ   Μ  Μ + + + +Υ 0, ΣΧ + Β, (  Ο Υ  (Μ+ ( ?   ,  +( Χ + +Χ ! (Μ ( (Μ Χ   (   ( !  (Χ Χ Ν 3 Ν ( 6 ϑ Ν    Π      +     Π  (  + ( 6Χ +Υ 3 Ν ++Χ Χ Ν +   +( 3 Ν (   ! Β,Χ +(,  !Χ Β, Υ+ +  +    Σ  +(Σ 3 Ν!Χ  (  , Ο Μ Ν Σ! Ν+ + Χ Ν Ξ( Χ Ν , + ( Χ Χ ( ( ,+Ο   +( Ν , + Ν 6 Τ∋  + +++ ( Υ ,+ ,+ +( Ν Ν − Υ +( + (Χ   (Χ  (  Τ ,+Ν Σ (Χ ,Μ Σ  ,Χ  ,+Ν Σ (Χ ,Μ Σ  ,Ρ 7Χ 76 Τ (Μ  1   +( Ρ .Χ 6Χ  + Χ ! +Χ + ,+  ( ΝΧ + ∋! ∗ +  /Χ 76Χ +( +( ,  !  +( ++ . 6 0  +ΥΧ  +Χ +Υ ,Χ  Μ+  ! Σ   Σ 3 Ν ( ∋ Υ+( 6 [ ( + (  (  Υ # + − ∴ Ν  ∗ +  +(   +  Ν ( ΝΟ  Μ! Χ   +( Ν (! (Ο + Υ + , ! , +( Χ +   Μ+    +(    +Σ+ , +( ? Υ  +(  , Χ Ν   Ν Χ ( (  ++ , ++  Ν 3 +    ΜΣ  + +(Χ +( ∗ +  +( 3 Ν − Ξ +,     + +(Χ ( Υ Υ + +Ο Ξ + 0+,! +(  Μ Σ ,+ ( 1! [3 Ν ∴  +  !+( Σ( 1 Ν 6 0+,! ,+ Μ+  Υ+  3 Ν Χ (  3 Ν +( Χ      ! ∀  6 −  3 Ν  +   + Χ Υ  Σ ΝΣ Μ  +Χ ( Χ Υ ΤΣ , Ρ 6Χ  (  ( Χ   Ρ5 Υ  + 3 Ν +(  # Σ + !Υ +ΝΧ ( + +( Μ  0, Μ Χ Υ ( (+ Ν Υ   + ( Ν #  (!   ( (  Χ +Σ 3 Ν + , +Χ  Σ Υ(Χ Μ ,+ ,+  Σ (Ο 1)7,/8.∗+/0−+)/, 119/:)∗ /(+5 −(+761∗15/, ,−(,.,6/0∗151;/(., Ν 6       + 3 Ν +(  ,  ++Χ ( (  +   !Χ !  ( Σ +( Ο , Χ , Υ (  Ο   Β   + ( + Χ +    Χ     , + Υ+ Υ  Ν #  ! (+ # ( ( ?  ( ,Μ ,  Μ Σ  Χ   (+ (  !+   +Χ !  +( ,(Σ Ν( ΟΧ Σ ! +Χ , Χ +ΝΧ Μ 6 Χ Χ  !  +Ν ∗ +  Β(ΜΧ Σ  +Χ ( + ( +  Μ ( )7,− .,,6∗ 19/,76∗.,. 0 +( Χ ( Υ+  + (   Ν Υ+ ( +Ο Μ Χ Υ +Ν  Χ   , ( ( +( 0 Π  ( + (Χ ! + ,  Υ +  ΝΟ  !  ! ,  Υ+    ( ( Υ +( ,  (Χ     ΝΟ ( Χ + (     +(    + ? + ( Υ Ο      ΝΠ  Χ ≅ + − Χ − Ν − /6 0 ΝΠ Μ Ν +Π6   Σ Υ Σ  !Υ+ ( ! (   (  + + Χ !   ΝΝ  Σ ΝΣ  (Χ  Ν( Χ   ? (  Υ+ Χ   + Ν( Χ (( Υ   +( + + Υ+Σ Χ  (  Χ , ( Υ Υ ( Υ Ν =( Ο ( + +( +  Ξ Υ+ + 6   +( ( Χ (Σ Ξ (+ 3 Π+ Μ  Χ  +  Ν ∗  Σ ΣΣ   Ν ! (  Χ , ( +( Υ+   +6 ( + ( Μ   Χ Υ Ν( ΝΣ +  ,+  (Χ  (( ∋ 1 ΝΧ  Σ Χ ! , + + Ν( ΝΣΧ Σ Σ , +( ( Μ  (  Ν −(   Σ ΜΧ + ( Υ ΝΟ +,   Μ  (   Ο Υ+Ο Χ ,Σ  +Ο ( Ο 0 +  Μ Ν +  +Ν Μ+  !Χ   ,   ∋ #  + +Σ # + Σ+ ΝΣ  + 1  +   Χ + + Σ+ ΥΣ  , ΝΟ ,+ +Ο ∋  ΝΟΧ  Χ Υ Υ+  + ! ∋!  ΤΒ   ,    ΝΟΧ , + +  Χ  ( Ρ  Χ4Χ 46  +( + Τ  ( + +  Χ Σ Μ ( + ,Μ ∋! Σ+ ,  Ρ  Χ 8 # 5Χ 6 −(   Μ   Ξ  Ν( ΝΟΧ , ΤΒ Σ  Ν( Ο Ρ  /Χ Χ 6 − (  ΝΟ (   +  (! ∀ # + +( # ( Χ ,+   (  ∗ + Χ Σ + +Σ  Χ  ( Μ Β ( ++ (Σ ( Ο 0ΣΥ Μ +( !Υ  !, + ( Ν 3+Λ ?ΝΧ Χ Ν Λ Μ ( ( Ν(  ( Υ ΟΧ Υ+ Υ+Ο  !,Χ ,+  ,+Ο  + +( Μ , +ΟΧ ,+ !  +ΟΛ Σ  (+  Ν Χ ! + +  + ΝΟ +( , Χ ! + (+ + (Σ  Μ , +  + ΝΟ ∗+ Μ  , Χ Σ Μ !Υ ∗!ΥΧ + 8 + ( ( Ο  , ( + Μ +(  +Υ Χ ,  +  Χ , , Χ , , + +Σ ,( Τ∀  ( + ΝΟ ]( ( Υ(   , ,  ∀ Υ (  , ∗  ΣΟΛ ((  (ΝΟ ( , ! ∀ ; ,Μ , Μ (  Χ  ,Μ Μ ( (Μ , Υ (  , ∀ ( ,  ,+ !, Χ    Υ Ζ +Χ Χ  Υ+⊥ ≅ ∋!  ΤΙΧ  + ΥΣΣ  + ,Ζ ( Μ + Χ Ν + ΛΡ ; Μ Υ+(Χ  ,+ ( ,Χ  , +  ∋ (_ Ρ  Χ /# ∋;6 ∗ Ν Υ+Ο  +( ( Ο Ν Χ   (  (  ; Χ Υ   , !Υ6   Μ   +( (Χ Υ Σ Σ ( (  Ν #  Χ Θ    +(ΡΧ   Ν (( Μ +(  ++  Ν+  +(   ∗ Υ  Ν(   ( ΝΟ +( Ν +(  Υ+ Χ Χ Ξ ( ∋,Χ Μ(     (   ∗  ∆  1 +( + (+ 3Μ  Τ∆   ∋ (Χ  ( ,+ Χ +Υ , ∋! Ρ  5Χ # 8Χ 6 ?  (    + ,   +(Χ , + (+ ∋, Τ3+ ( Ν !  ΝΟ  ,Χ 5  ( Ι 0 +   ]Β ΠΥ Χ ,  ( Υ ∋ _ Ν  ] Υ+   Υ+ Μ Μ⊥_ Β ( + ∋ 0 +  !Χ ! + ,+ ∋ Χ +    ]∗+ Χ Υ  ,  +ΥΧ  Σ ΜΛ_ 1 Ν  ]!Υ  ( ⊥_ 0 +   ] ⊥ Β ΠΥ Χ ,  ( Υ  +_ 1 Ν  ] Υ+   Υ+ Μ Μ⊥_ 0 Μ  + 0 +  !Χ ! + ,+  +Χ +,Υ+ Μ    ]∗+ Χ Υ  ,   +ΥΧ  Σ ΜΛ_ 1 Ν  ]!Υ  ( ⊥_ 0 +   ]Β ΠΥ Χ ,  ( Υ  _ Ν  ] Υ+   Υ+ Μ Μ⊥_ ∀  ( − ΜΟΣ !, ! !   Μ  Χ Χ  + ,+ + Μ  ( 0 + Σ ! Χ Σ  + +Χ Υ Μ + ,+ + −  !  +( Υ+ 3+ Ν Χ   ]ϑΣΧ (( +ΟΧ ( Μ + ,ΜΜ ,_ Ν  ],+ # Μ # ΜΝ  + (⊥_ 1 Ν  ]; + ΥΣΝ Υ ( +Χ Μ + ,ΜΜ ,Χ Μ  Υ+Ζ Ν Ν [ +∴Χ  Μ_  +  (Χ [ Μ∴ ! +  (( +(  ,+!  Ν !  Σ ,  Ν   ]1 (!⊥ 1 (!⊥ + ∀   _ ∀ Υ Μ  ΦΣ+ Μ + Χ    ΜΝ  ! Χ ! +  ! +  0 !  Σ , (  ∀ Σ Χ ! +  ! +  Χ + +Χ  Μ +α 0 + ]Ι Χ ∋! Λ_ ∀ + +Χ  + Μ ,+ + Ν  Ν ( Φ  !Χ / ! + ,+  +Χ   Χ Ν+ ]?  Σ _ 0+ (  Χ (   (   ]1 Ν !   ΜΟΜ +  !Σ  Σ  Χ + ! ? Π  Ν ΣΝ ! Μ , ΣΝ Μ_ ≅  ] +⊥_ − +   ,+ ( Χ  ] Ν⊥_  Μ ΜΟΜ (ΜΥ!Χ ! +  +    !  Χ + ,+  +Χ  ]∗+Υ (  (  _ΛΡ 3 Χ #7 ∋;76 ;+  ! # ∆  6  ∋!  + Υ+ Υ !  +Χ +  !  +Σ (Μ − +( + Β(Μ (+ Χ Υ  Σ ( Β(+ Υ (  Σ  Μ Ν( Χ  ΝΟ  Ν Ν( ΝΟ + ∗!Υ ,    Ν + Σ Ν + + +Λ 6=46(/(,;321+ ?1≅=4:6(+,/(+.+8 (≅=16=4(= +( +(Χ + Ν (  Χ   ,( ∗ +  Σ 0+ ++ Χ ! ,  Χ  Σ    Μ ( + ( Χ  ( Ξ + Β Υ+ , Χ   ( ΝΣ ! + , # Χ Ν Χ Ν ( ,  0 Ν(  Π+ Μ 4 ( Υ ΝΟ  (+  Χ Υ    +Χ +  ++   Σ  Χ  Υ +(Χ (Χ   (+Ν ∋ Υ+(Χ   Χ ( , (  Ξ (+Χ  ! Σ + + Ξ+Σ ΝΟΧ ( Υ Ο   Ν + +   +,  (Μ+ ∋ (  ( Π+ Μ ∗+ Σ ! + Υ+ (Ο  + (Χ ((Χ + + ΜΣ ΣΣ+Χ Σ+Χ Υ+ , Π   Ν   Λ  ;  (Σ   Υ+Χ  ( +Χ Ν(Σ , +, Χ ∋! ( + (  1  ( Σ !  +(    Β! Τ Σ Σ ! Σ + (+ΝΧ  ++Χ Σ+ Χ +  Σ Υ+Ο (   Χ +( (+( Ο ,  ∗ Μ Υ+ (   ( ( Σ ! Ζ   + , ,  +( Υ+Χ    Σ , ( Ν+  +  ΣΧ ( Υ(+ +Ο ! ∗ + _ ( (Χ Υ Υ  !Υ Χ ! ,+ + Χ Σ Μ Π Σ −, ( !  ,Μ  +Χ  !  ,Μ Μ +] Χ / # 46 Σ ! + ,+ Μ  ( Σ Ν , Υ Χ ! +   Υ+ ( 0 Σ ( +( ∋    Ν ?Μ +( +( ( +(Χ ( +(  , Υ Ν Χ 7  +    + !  ( +Χ Μ +    + 0+  , + (+ΝΧ  ++ Υ+  ( + Σ  = , Υ ΝΣ (+ +  Χ Υ Μ (    ,  ! + Χ   , +    ( !Υ  !, Ν , Υ Μ + + ? (   +   !  ( +Χ Ν( , !Υ Χ Υ +( ( ( Σ  ∋  +( + Χ  , Υ+ 0+ Χ ! +  Σ ! +(Χ +(  + ? 6 +(  Μ (   6 ( Σ !  ( Ν( Ι  ( Χ ( Υ ,+ Μ Σ ! +  Σ 6 ? 6 ( ( Σ  , Ν  Μ # ∗ +  6 ?  Σ Μ ( Ν , Υ( (  Σ Ν ( ΝΟΧ Υ +( ( ( ∗ + Σ Σ  Σ + + Ρ9 ;  + Μ ΜΝΟ + Χ Σ ( ( + + Υ  ( +  Σ 1  ∗ Υ  +  Ν (  Χ  + ( ΣΧ Μ Φ+ +( ( ΝΜ + , Χ  ΝΣ+ ΝΟ 3 Ν (  ( ϑ+ ( Σ ( Ο ( +( ( Σ Μ Χ  1+Ν  Ν Σ +Σ ΜΧ Υ ( ( Υ Υ (!Χ   ΞΣ  Σ ( Ο Υ+Σ+( Β, , +Σ ,ΣΧ   ΣΥ  # Σ+   Ν # Σ+ ∋ Χ (+ ,Χ Υ ,! 9 ,4+:7−(,6(8 14Α,−(,6(61=(?2∗Β Υ Ν ((Χ Σ ,+ Μ Σ Σ Ν( Χ  + (  Σ ( ( Υ+ Ξ # , ∗ + #  +, Χ    Υ+Σ ( 0+   Χ ! Σ   , +   ∋! Σ   ΝΟ +, +Χ  Ν (Χ ! +  !ΥΟΧ ! + + Σ  +  ΜΝ ΝΧ +  Σ (ΜΜ Ν  Υ+   ( +(  ! ΜΧ +, , Χ Ν Ν  Ν   (   ,   (  Χ +,  Υ !Ο (Χ !  ( Θ , Μ Υ( #  # , Μ +Ρ ? ( Υ  Ο , Χ  ( +Ο Μ ,     +  Μ Σ Σ 3 Ψ, ΤΥ (!Ο ,ΜΧ ,+( +  ,Π Χ  ! +  , ( Μ    ΟΧ Σ , Ν Χ Υ ∋! (   #   Μ ,Π  Χ ,Π  6Λ ∋+Ν + Χ Υ ( ,+Ο Λ  ( Ν        Χ (Ν Μ Σ Υ 0Μ Υ , ( , Ρ. Υ ∋! ( Ν   ,   ΝΧ Σ Χ  !Χ +  #   ∋ # Υ+  Ξ   Χ ( Υ ∋  Ο Π . Μ+( , (  Ν  ΝΟ ∋! Μ  ΝΟ − ( (+ ΥΧ Υ Χ Μ (+ Ν( Χ Υ+ +Σ  (+ −   Ο Μ ( Υ  ( ,Χ +ΝΟ ,Σ  + +(+ Μ  Υ(  .,Α1 /(+7,6∗ ;4(,6Β(.4:,Χ ≅ + , Υ , Σ ,  # !ΥΧ Μ Ν Σ+ + ΜΧ Υ ,+Χ ! Μ (  +Χ  ,ΣΧ + +   ,  Μ Χ Σ ! , ΣΣ   ΝΣ Θ∆ Ρ⊥ Ν,+ +( (  Ο ΜΝ ΝΟ Χ +,  ,+ ,+ Σ , Ο   Χ  (  ΜΝ  + , Υ (Σ ! +(Χ  ( ∋, Ν ; +    Χ   ≅ ΜΝ , ,Μ Υ ; Ν !,(+ , Ο + ∗!Υ  , Λ  Μ +ΟΧ Υ      !6 ( Σ ΜΝ Ν Ξ Ο ; Μ Ν  Χ Υ , Μ  +( (Χ  Σ ( 0 Υ !, + +   ; Χ  , ! (+Χ  , (   (Χ  +  Σ   Λ6 + (  ( ( Ν Μ ( 3 ( Χ (  (Χ !  Σ + ΘΧ   , # 3 0 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Syn zatracenia. Zaświaty w wierzeniach Kościołów tradycji katolickiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: