Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 002609 22772009 na godz. na dobę w sumie
Leksykon prawa finansowego 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Leksykon prawa finansowego 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 577
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0348-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawo finansowe, w warunkach gospodarki rynkowej i członkostwa Polski w Unii Europejskiej, nabiera szczególnego znaczenia, z uwagi na miejsce i rolę tej dziedziny prawa we współczesnym świecie. Zmierzenie się ze skomplikowaną materią prawno-finansową stwarza nie lada problem, tym większy, że niemożliwy do uniknięcia. Znajomość prawa finansowego jest niezbędna nie tylko pracownikowi administracji finansów publicznych czy kontroli finansowej, ale też pracownikom organów ścigania i bezpieczeństwa publicznego, przedstawicielom wszystkich zawodów prawniczych, doradcom podatkowym, biegłym rewidentom i audytorom. Książka ta jest skierowana właśnie do przedstawicieli tych zawodów oraz wszystkich osób, które pretendują do ich wykonywania.

Leksykon prawa finansowego ma przybliżyć studentom (prawa, administracji, ekonomii, zarządzania) oraz praktykom instytucje i konstrukcje prawne najistotniejsze z punktu widzenia funkcji spełnianych przez finanse. Na wybór pojęć miał wpływ etap transformacji, na którym znajdują się prawo finansowe jako dziedzina nauk prawnych oraz nauka prawa finansowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon prawa finansowego 100 podstawowych pojęć pod redakcją: Andrzeja Drwiłło Doroty Maśniak Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon prawa finansowego 100 podstawowych pojęć W sprzedaży: L. Mazur PRAWO BANKOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka M. Fedorowicz, K. Nizioł PRAWO FINANSOWE POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ Wykłady i Ćwiczenia T. Maślanka PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W ZARZĄDZANIU FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW Finanse A. Mikos USTROJOWA POZYCJA BANKU CENTRALNEGO W POLSCE Monografie Prawnicze FINANSE 2008/2009 Teksty Ustaw Becka PODATKI 2009 Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl Leksykon prawa finansowego 100 podstawowych pojęć Pod redakcją Andrzeja Drwiłło Doroty Maśniak Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 Autorzy leksykonu: prof. dr hab. Andrzej Drwiłło [An. Dr.], prof. dr hab. Jolanta Gliniecka [J.G.], dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler [A.J.-Z.], dr Anna Dobaczewska [A.Do.], dr Dorota Maśniak [D.M.], dr Małgorzata Stwoł [M.S.], dr Małgorzata Wróblewska [M.W.], dr Edvard Juchnievic [E.J.], dr Tomasz Sowiński [T.S.], Anna Reiwer-Kaliszewska [A.R.-K.], Damian Cyman [D.C.], Rafał Mroczkowski [R.M.], Przemysław Panfil [P.P.] Redakcja: Iwona Duda Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-0348-2 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYKAZ SKRÓTÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ABSOLUTORIUM BUDОETOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADMINISTRACJA FINANSÓW PUBLICZNYCH . . . . . . . . . AGENCJA CELNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUDYT WEWNĘTRZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BANK CENTRALNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUDОET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CŁO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZYNNOŚCI BANKOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEKLARACJA PODATKOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEWIZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DŁUG CELNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DŁUG PUBLICZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DORADZTWO PODATKOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOTACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH . . . . . . . . . . . . . DZIAŁALNOŚĆ KANTOROWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE. . . . . . . . . EUROPEJSKA UNIA WALUTOWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUROPEJSKI OBSZAR PŁATNICZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FINANSE LOKALNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FINANSE PUBLICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUNDUSZ (CELOWY). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . GOSPODARSTWO POMOCNICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRANICE OPODATKOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INKASENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTRUMENTY FINANSOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTYTUCJA FINANSOWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTYTUCJA KREDYTOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTERPRETACJE PRAWA PODATKOWEGO. . . . . . . . . . . . . V IX XII 1 6 13 17 26 32 39 46 53 59 65 70 74 79 85 91 96 99 105 109 116 124 128 132 139 144 149 151 155 163 166 171 SPIS TREŚCI JEDNOSTKA BUDОETOWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA PODATKOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONTROLA DEWIZOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONTROLA FINANSOWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONTROLA PODATKOWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KREDYT REFINANSOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NADZÓR BANKOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NADZÓR FINANSOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBLIGACJE KOMUNALNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBOWIĄZEK PODATKOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBRÓT DEWIZOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . OPERACJE OTWARTEGO RYNKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPŁATA PUBLICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORGAN PODATKOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PARABANK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PIENIĄDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PŁATNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODATEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODATEK KATASTRALNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODATNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODSTAWA OPODATKOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODWÓJNE OPODATKOWANIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PORĘCZENIA I GWARANCJE SKARBU PAŃSTWA . . . . . . POSTĘPOWANIE PODATKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POTRZEBY POОYCZKOWE BUDОETU PAŃSTWA . . . . . . . PROCEDURA BUDОETOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROCEDURY CELNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROCEDURY OSTROОNOŚCIOWE I SANACYJNE . . . . . . . PRZEDMIOT PODATKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZYCHÓD A DOCHÓD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAJE PODATKOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REZERWY OBOWIĄZKOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REZYDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZLICZENIA PIENIĘОNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 177 183 189 195 199 207 210 214 222 229 235 239 245 252 257 265 271 278 282 285 298 302 308 312 316 321 329 336 340 344 348 355 359 362 366 371 375 SPIS TREŚCI RYCZAŁT PODATKOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RYNEK FINANSOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SALDO BUDОETOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAMOOPODATKOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . SKARB PAŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SKARBOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . SKŁAD CELNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STAWKA PODATKOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUBWENCJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŚRODKI PUBLICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAJEMNICA BANKOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAJEMNICA SKARBOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TARYFA CELNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UBEZPIECZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UBEZPIECZYCIEL (ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ) . . . . . . . . . . . UCHYLANIE SIĘ OD PODATKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ULGA PODATKOWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNIKANIE PODATKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WALUTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WARTOŚCI DEWIZOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYGASANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH. . . . . . . . . WYROBY AKCYZOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAKŁAD BUDОETOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASADY BUDОETOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASADY PODATKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZEZWOLENIE DEWIZOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZWOLNIENIE PODATKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 385 391 397 402 407 412 419 423 432 436 440 446 452 460 465 469 474 479 483 491 496 503 512 514 517 524 530 538 545 553 VII SŁOWO WSTĘPNE Leksykon prawa fi nansowego jest pierwszym tego typu opracowaniem informacyjnym zawierającym nie tylko, w uуo(cid:268)onych alfabetycznie krótkich jednost- kach tekstowych, defi nicje nominalne z zakresu trud- niejszego sуownictwa, lecz tak(cid:268)e podstawową wiedzę z dziedziny prawa fi nansowego. Publikacja nie jest wyczerpującym kompendium wiedzy ze wspomnia- nej dziedziny. Jest jedynie zwróceniem uwagi na doniosуe znaczenie obowiązujących pojęć. Autorzy prezentują najbardziej podstawowe, ich zdaniem, po- jęcia występujące na gruncie obowiązującego prawa fi nansowego. Szczególny charakter prawa fi nansowego nale(cid:268)y уączyć przede wszystkim z istotą zjawisk będących przedmiotem regulacji prawnych z tego zakresu. Pra- wo fi nansowe to ogóу regulacji prawnych obejmują- cych procesy gromadzenia i wydatkowania środków pienię(cid:268)nych na określone cele. Wkracza ono zarówno w sferę publiczną, jak i niepubliczną. Prawo fi nansowe obejmujące sferę publiczną przyjęto określać publicz- nym prawem fi nansowym. Podstawowym elementem wyró(cid:268)niającym publiczne prawo fi nansowe jest praw- IX SŁOWO WSTĘPNE no-ekonomiczne pojęcie wуasności. W ścisуym znacze- niu wуasność publiczna to wуasność podmiotów pra- wa publicznego, czyli państwa, jednostek samorządu terytorialnego i zakуadów publicznych. Publiczne prawo fi nansowe jest dziedziną niezwykle obszerną, zуo(cid:268)oną, a nawet skomplikowaną. Nie ma przy tym jednorodnego charakteru, poniewa(cid:268) w ramach pub- licznego prawa fi nansowego mo(cid:268)na wyró(cid:268)nić zwуasz- cza prawo: walutowe, bud(cid:268)etowe, podatkowe, celne, bankowe, dewizowe, ubezpieczeniowe. Trzeba te(cid:268) dostrzec pojawienie się nowego dziaуu prawa fi nanso- wego, jakim jest prawo rynku fi nansowego. Regulacje prawne tego rodzaju znacznie wykraczają poza prawo krajowe. W grę bowiem wchodzi rynek fi nansowy Unii Europejskiej i konieczność zapewnienia jego sta- bilności oraz bezpieczeństwa. Regulacje prawne obej- mujące procesy gromadzenia i wydatkowania środ- ków pienię(cid:268)nych sfery niepublicznej mo(cid:268)na określić niepublicznym prawem fi nansowym. Występują tu ró(cid:268)ne kategorie podmiotów, zwуaszcza osoby fi zycz- ne, przedsiębiorcy prywatni, przedsiębiorstwa i banki państwowe, partie polityczne, fundacje, stowarzysze- nia, kościoуy i związki relig(cid:295) ne. Oddany do rąk Czytelników Leksykon prawa fi - nansowego nale(cid:268)y traktować jako podstawowy ele- ment edukacji z dziedziny prawa fi nansowego. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla studentów ma- jących ów przedmiot w programie studiów prawni- czych. Niewątpliwie będzie on równie(cid:268) pomocą przy studiowaniu przedmiotu fi nanse na kierunkach eko- nomii i zarządzania. Nale(cid:268)y przypuszczać, (cid:268)e będzie mógу być wykorzystany tak(cid:268)e w zakresie stosowania prawa fi nansowego przez sądy i organy administracji fi nansów publicznych ró(cid:268)nego szczebla. Leksykon prawa fi nansowego zostaу opracowany przez zespóу pracowników Katedry Prawa Finanso- wego Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzą oni bada- X SŁOWO WSTĘPNE nia naukowe i zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa fi nansowego od wielu lat. Myślą przewodnią podję- cia prac nad Leksykonem byуo powierzenie Autorom przygotowania tych haseу, które mieszczą się w tema- tyce prowadzonych przez nich badań naukowych. Nie zawsze to się udawaуo. Niemniej zostaуy one opraco- wane samodzielnie przez ka(cid:268)dego z Autorów. W peуni te(cid:268) czują się oni odpowiedzialni za ich treść. Prof. zw. dr hab. Andrzej Drwiууo Gdańsk, grudzień 2008 XI WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa EgzAdmU. . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egze- kucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) ElektrInstrPуatU. . ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instru- mentach pуatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.) FinPublU. . . . . . . ustawa z 30.6.2005 r. o fi nansach publicznych KC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Nr 16, poz. 93 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy Konstytucja RP . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KontrSkarbU . . . ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) NBPU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Pol- skim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) ObrIFinU . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) OrdPU. . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PrBank . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) XII WYKAZ SKRÓTÓW PrCel . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) PrDew . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. PrWeksl . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) Nr 37, poz. 282 ze zm.) TWE . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) WKC . . . . . . . . . . rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Ko- deks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r., ze zm.) 2. Organy i instytucje EBC . . . . . . . . . . . Europejski Bank Centralny ETS . . . . . . . . . . . Europejski Trybunaу Sprawiedliwości GKO . . . . . . . . . . Gуówna Komisja Orzekająca KE . . . . . . . . . . . . Komisja Europejska KIDP . . . . . . . . . . Krajowa Izba Doradców Podatkowych KNF . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Finansowego MF . . . . . . . . . . . . Minister Finansów MFW . . . . . . . . . . Międzynarodowy Fundusz Walutowy NBP . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NIK . . . . . . . . . . . Najwy(cid:268)sza Izba Kontroli NSA . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny OECD (OWGiR). . Organizacja Wspóуpracy Gospodarczej i Rozwoju PE . . . . . . . . . . . . Parlament Europejski r.i.o. . . . . . . . . . . . regionalna (-e) izba (-y) obrachunkowa (-e) RM . . . . . . . . . . . Rada Ministrów RPP . . . . . . . . . . . Rada Polityki Pienię(cid:268)nej SN . . . . . . . . . . . . Sąd Najwy(cid:268)szy TK . . . . . . . . . . . . Trybunaу Konstytucyjny TO . . . . . . . . . . . . Trybunaу Obrachunkowy WSA . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny XIII WYKAZ SKRÓTÓW 3. Publikatory i czasopisma AUL FI . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica BiK . . . . . . . . . . . . Bank i Kredyt BIP . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacji Publicznej FK . . . . . . . . . . . . Finanse Komunalne Gl. . . . . . . . . . . . . Glosa GP . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GSP . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze KP . . . . . . . . . . . . Kontrola Państwowa KPPod . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Podatkowego MoPod . . . . . . . . Monitor Podatkowy OSNAPiUS . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwy(cid:268)szego Izba Admi- nistracyjna, Pracy i Ubezpeczeń Spoуecznych OSNC. . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwy(cid:268)szego Izba Cy- wilna OSP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OTK-A . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunaуu Konstytucyjnego – seria A Pal. . . . . . . . . . . . Palestra PB . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiPod . . . . . . . . . . Prawo i Podatki PiPod UE . . . . . . Prawo i Podatki Unii Europejskiej POP . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PPH . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Pr. Spóуek . . . . . . Prawo Spóуek Prz. Pod. . . . . . . Przegląd Podatkowy Prz. Sejm. . . . . . . Przegląd Sejmowy PS . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. . . . . . . . . . . Radca Prawny Rzeczp. . . . . . . . Rzeczpospolita SE. . . . . . . . . . . . . Studia Europejskie SF . . . . . . . . . . . . . Studia Finansowe SP . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze ST. . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny XIV WYKAZ SKRÓTÓW Wspól. . . . . . . . . Wspólnota ZNUŁ . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . artykuу cz. . . . . . . . . . . . . część Dz.U. . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz. Urz. . . . . . . . Dziennik Urzędowy EOG . . . . . . . . . . Europejski Obszar Gospodarczy GPW . . . . . . . . . . Gieуda Papierów Wartościowych i.f. . . . . . . . . . . . . instrumenty fi nansowe j.s.t. . . . . . . . . . . . jednostka (-i) samorządu terytorialnego m.in. . . . . . . . . . . między innymi nast. . . . . . . . . . . następna (-e) niepubl. . . . . . . . niepublikowany Nr . . . . . . . . . . . . numer poz. . . . . . . . . . . pozycja red. . . . . . . . . . . . redakcja t.j. . . . . . . . . . . . . tekst jednolity UE . . . . . . . . . . . . Unia Europejska w zw. . . . . . . . . . w związku wyr. . . . . . . . . . . wyrok ww. . . . . . . . . . . wy(cid:268)ej wymieniony (-a, -e) ze zm. . . . . . . . . ze zmianami XV ABSOLUTORIUM BUDŻETOWE Absolutorium bud(cid:268)etowe (уac. absolutorium – zwolnie- nie, uniewa(cid:268)nienie). Jest to akt wydawany przez organ uchwaуodawczy, któremu przysуuguje kompetencja do oceny, czy prowadzona przez organ wykonawczy dziaуalność fi nansowa jest zgodna z prawem. W pra- wie bud(cid:268)etowym absolutorium oznacza rozliczenie organu wykonawczego z wykonania bud(cid:268)etu jednost- ki, której dotyczy. Istota absolutorium odzwierciedla brak zastrze(cid:268)eń do prowadzonej polityki fi nansowej, a nie zaufanie do rodzaju prowadzonej polityki w ogó- le. Instytucja absolutorium odnosi się do kontroli wy- konania (cid:314) bud(cid:268)etu. Jest to kontrola następna (ma miejsce po zakończeniu roku bud(cid:268)etowego) i doku- mentalna (przeprowadzana jest na podstawie zуo(cid:268)o- nych dokumentów). W literaturze przedmiotu mo(cid:268)na wyró(cid:268)nić: absolu- torium sensu stricto i absolutorium sensu largo. Przez absolutorium sensu stricto rozumie się instytucję odpo- wiedzialności wyra(cid:268)ającą się w akcie organu nadrzęd- nego, zawierającą decyzję w tym zakresie. Decyzja ta mo(cid:268)e być pozytywna bąd(cid:266) negatywna. Je(cid:268)eli decyzja 1 ABSOLUTORIUM BUDŻETOWE wyra(cid:268)a aprobatę dziaуania organu wykonawczego, to wią(cid:268)e się z udzieleniem mu absolutorium. Je(cid:268)eli de- cyzja jest negatywna, to wią(cid:268)e się z nieudzielaniem absolutorium. Absolutorium sensu largo dotyczy aktu kontroli i obejmuje akt określający odpowiedzialność i wszystkie czynności poprzedzające tę decyzję. Instytucja absolutorium bud(cid:268)etowego mo(cid:268)e doty- czyć zarówno bud(cid:268)etu państwa, bud(cid:268)etu jednostki samorządu terytorialnego, jak i bud(cid:268)etu ogólnego UE. Od absolutorium bud(cid:268)etowego nale(cid:268)y odró(cid:268)nić abso- lutorium udzielane wуadzom spóуki. W odniesieniu do bud(cid:268)etu państwa Rada Ministrów w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku bud(cid:268)etowego przedkуada Sejmowi sprawozdanie z wykonania usta- wy bud(cid:268)etowej wraz z informacją o stanie zadуu(cid:268)enia państwa. Sejm rozpatruje przedуo(cid:268)one sprawozdanie i po zapoznaniu się z opinią Najwy(cid:268)szej Izby Kontroli podejmuje, w ciągu 90 dni od dnia przedуo(cid:268)enia Sejmo- wi sprawozdania, uchwaуę o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium. Negatywna ocena sprawo- zdania bud(cid:268)etowego nie jest jednoznaczna z podjęciem przez Sejm uchwaуy w przedmiocie odmowy udziele- nia absolutorium. Absolutorium udzielane jest in pleno, a nie poszczególnym czуonkom organu kolegialnego. Sejm, udzielając absolutorium, stwierdza, (cid:268)e rząd, wy- konując ustawę bud(cid:268)etową, wywiązaу się ze swych obo- wiązków i Sejm nie zgуasza zastrze(cid:268)eń co do sposobu realizacji. Przyjmuje się, (cid:268)e pozytywna uchwaуa Sejmu nie wymaga uzasadnienia. W razie odmowy udziele- nia absolutorium uzasadnienie jest wymagane. W myśl obowiązującej Konstytucji RP odmowa udzielenia RM absolutorium nie pociąga za sobą sankcji w postaci automatycznej dymisji rządu. Taka sytuacja jest mo(cid:268)li- wa o ile rząd dobrowolnie poda się do dymisji. W przypadku absolutorium samorządowego mo(cid:268)- na dokonać rozró(cid:268)nienia w zale(cid:268)ności od rodzaju bud(cid:268)etu, jakiego akt organu uchwaуodawczego do- 2 ABSOLUTORIUM BUDŻETOWE tyczy. W odniesieniu do bud(cid:268)etu gminy rada gminy podejmuje uchwaуę w przedmiocie udzielenia bąd(cid:266) nieudzielenia absolutorium dla wójta. W zakresie bu- d(cid:268)etu powiatu rada powiatu decyduje w przedmiocie absolutorium dla zarządu powiatu. W stosunku do bud(cid:268)etu województwa organem uprawnionym jest sejmik województwa, który potwierdza, (cid:268)e zarząd wo- jewództwa wykonaу bud(cid:268)et. Postępowanie w sprawie absolutorium gminnego inicjuje wójt, przedstawiając radzie gminy do 20 marca roku następującego po roku bud(cid:268)etowym sprawozdanie z wykonania bud(cid:268)etu oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu fi nan- sowego jednostki. Sprawozdanie obejmuje te(cid:268) wykaz jednostek bud(cid:268)etowych, które utworzyуy rachunki do- chodów wуasnych, oraz zestawienie dochodów wуas- nych i wydatków nimi sfi nansowanych. Wójt do 20 marca roku następującego po roku bu- d(cid:268)etowym przedstawia sprawozdanie regionalnej izbie obrachunkowej (r.i.o.). Termin ten ma charakter instrukcyjny, co oznacza, (cid:268)e ustawodawca nie przewi- dziaу wprost sankcji za jego niedotrzymanie. Na pod- stawie przekazanego przez wójta sprawozdania rada gminy i r.i.o. formuуują opinie w przedmiocie wyko- nania bud(cid:268)etu. Formuуując opinię, r.i.o. kieruje się wy- уącznie kryterium legalności, nie ocenia sprawozdania pod kątem celowości czy sуuszności. Je(cid:268)eli r.i.o. wyda opinię negatywną, informuje o swoim stanowisku wojewodę i ministra wуaściwego do spraw fi nansów publicznych. Od negatywnej opinii r.i.o. wójtowi oraz radzie gminy przysуuguje odwoуanie. W razie zуo(cid:268)enia odwoуania kolegium r.i.o. podejmuje uchwaуę, w której podtrzymuje lub zmienia opinię skуadu orzekającego. Uchwaуa kolegium jest ostateczna i nie przysуuguje od niej skarga do sądu administracyjnego. Komisja rewizyjna rady gminy po rozpatrzeniu sprawozdania wyra(cid:268)a opinię w zakresie wykona- nia bud(cid:268)etu gminy. Mo(cid:268)liwa jest sytuacja, w której 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon prawa finansowego 100 podstawowych pojęć
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: