Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 002679 22741233 na godz. na dobę w sumie
System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego. Vol. 1 i Vol. 2 - ebook/pdf
System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego. Vol. 1 i Vol. 2 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1810
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0658-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego procesowego. System stanowi fundamentalne teoretyczne opracowanie problemów tej dziedziny prawa z uwzględnieniem wszystkich perspektyw patrzenia na poszczególne instytucje procedury karnej. Opracowanie o charakterze systemowym jest czymś więcej niż komentarz, podręcznik czy encyklopedia. Może bowiem służyć jako źródło szczegółowej wiedzy o danej gałęzi prawa, może być wykorzystane jako pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu interpretacyjnego, który pojawia się w praktyce stosowania prawa.

 

Sukcesem niemającym dotąd precedensu jest skupienie wokół idei powstania Systemu Prawa Karnego Procesowego wszystkich bez wyjątku ośrodków uniwersyteckich zajmujących się postępowaniem karnym, a ponadto wielu światłych praktyków: sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, adwokatów, członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Każdy ośrodek koordynuje prace nad jednym przynajmniej tomem Systemu, a jego redakcję obejmuje ktoś z tego ośrodka. To dzięki temu będzie on – niezależnie od innych wskazywanych już walorów – obrazować stan wiedzy i nauki polskiego prawa karnego procesowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM Prawa Karnego Procesowego SYSTEM Prawa Karnego Procesowego Redaktor Naczelny Piotr Hofmański Członkowie Rady Programowej prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr hab. Wojciech Cieślak prof. dr hab. Wiesław Daszkiewicz prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk dr hab. Jerzy Kasprzak dr hab. Monika Klejnowska prof. dr hab. Piotr Kruszyński prof. dr hab. Cezary Kulesza dr hab. Zbigniew Kwiatkowski prof. dr hab. Kazimierz Marszał dr hab. Ireneusz Nowikowski prof. dr hab. Lech Paprzycki prof. dr hab. Feliks Prusak dr hab. Jerzy Skorupka prof. dr hab. Stanisław Stachowiak prof. dr hab. Ryszard A. Stefański prof. dr hab. Janusz Tylman prof. dr hab. Stanisław Waltoś dr hab. Paweł Wiliński sędzia SN Stanisław Zabłocki dr hab. Kazimierz Zgryzek Tom I. Tom II. Tom III. Tom IV. Tom V. Tom VI. ZAGADNIENIA OGÓLNE Piotr Hofmański PROCES KARNY – ROZWIĄZANIA MODELOWE W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM Piotr Kruszyński ZASADY PROCESU KARNEGO Paweł Wiliński DOPUSZCZALNOŚĆ PROCESU Arkadiusz Lach Maria Jeż-Ludwichowska SĄDY I INNE ORGANY POSTĘPOWANIA KARNEGO Zbigniew Kwiatkowski STRONY I INNI UCZESTNICY POSTĘPOWANIA KARNEGO Cezary Kulesza Tom VII. CZYNNOŚCI PROCESOWE Ireneusz Nowikowski Tom VIII. DOWODY Jerzy Skorupka Tom IX. Tom X. ŚRODKI PRZYMUSU Tomasz Grzegorczyk POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE Ryszard A. Stefański Tom XI. Tom XII. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI Kazimierz Zgryzek POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Sławomir Steinborn Krzysztof Woźniewski Tom XIII. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA I ŚRODKI POZAPROCESOWE Stanisław Zabłocki Tom XIV. TRYBY SZCZEGÓLNE Feliks Prusak Tom XV. POZAKODEKSOWE POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE Tomasz Grzegorczyk Tom XVI. POSTĘPOWANIA PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA Andrzej Światłowski Tom XVII. OBRÓT PRAWNY Z ZAGRANICĄ I POSTĘPOWANIA PRZED TRYBUNAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI Lech Paprzycki Tom XVIII. KOSZTY PROCESU I OPŁATY W SPRAWACH KARNYCH Monika Klejnowska ZASADY PROCESU KARNEGO Redakcja naukowa Paweł Wiliński Autorzy: Olgierd Bogucki Anna Gerecka-Żołyńska Tomasz Grzegorczyk Piotr Hofmański Cezary Kulesza Maria Rogacka-Rzewnicka Andrzej Sakowicz Stanisław Waltoś Paweł Wiliński Kazimierz Zgryzek Maciej Zieliński III cz. 1 Poszczególne rozdziały tomu III napisali: Część 1 Olgierd Bogucki Anna Gerecka-Żołyńska Tomasz Grzegorczyk Piotr Hofmański Cezary Kulesza Maria Rogacka-Rzewnicka Andrzej Sakowicz Stanisław Waltoś Paweł Wiliński Kazimierz Zgryzek Maciej Zieliński Grażyna Artymiak Barbara Janusz-Pohl Wojciech Jasiński Romuald Kmiecik Michał Królikowski Piotr Kruszyński Hanna Paluszkiewicz Szymon Pawelec Jerzy Skorupka Sławomir Steinborn Dobrosława Szumiło-Kulczycka Małgorzata Wąsek-Wiaderek Paweł Wiliński Włodzimierz Wróbel Część 2 rozdział 1 rozdział 24 rozdział 18 rozdział 21 rozdział 20 rozdział 19 rozdział 22 rozdział 17 rozdziały 2–16 rozdział 23 rozdział 1 rozdział 30 rozdział 31 rozdział 28 rozdział 34 rozdział 37 rozdział 33 rozdział 26 rozdział 33 rozdział 27 rozdział 36 rozdział 25 rozdział 29 rozdział 32 rozdział 35 SPIS TREŚCI Spis treści Spis treści TOM III część 1 Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ I. Pojęcia ROZDZIAŁ 1. Zasady prawa z perspektywy ogólnej teorii prawa . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Poziom pierwszy i drugi rozważań o zasadach prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Poziom trzeci rozważań o zasadach prawa (ogólnoteoretyczny) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Stanowisko Jerzego Wróblewskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Stanowisko Komitetu Nauk Prawnych PAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Rekonstrukcja polskiej koncepcji zasad prawa w opracowaniu szkoły poznańskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Koncepcja zasad i reguł R. Alexy’ego jako koncepcja nieadekwatna do polskiej kultury prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Istota koncepcji R. Alexy’ego w relacji do polskiej kultury prawnej . . . . . . . . . 4.2. Stosunek literatury polskiej do koncepcji R. Alexy’ego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Próba współczesnej rekonstrukcji elementów postrzegania zasad w polskiej kulturze prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 2. Doniosłość zasad w procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zasady prawa w poszczególnych gałęziach prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Fenomen zasad procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Uzasadnienie doniosłości zasad w procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Szczególna użyteczność koncepcji zasad procesowych w postępowaniu karnym . . . . ROZDZIAŁ 3. Problematyka zasad procesowych w dyskusji naukowej . . . . . . . . 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasady procesowe w dyskusji naukowej do 1939 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przełom lat 1952–1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Koncepcja zasad L. Schaff a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Koncepcja zasad M. Cieślaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Późniejsza dyskusja o zasadach procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 25 33 43 45 46 50 50 53 56 60 60 68 73 81 86 89 93 95 98 98 99 100 101 103 104 7 Spis treści 7. Monografi czna analiza zasad procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Opracowania zbiorowe dotyczące zasad procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Etapy intensywności dyskusji o zasadach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 4. Pojęcie zasady procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wieloznaczność pojęcia „zasada procesowa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasada procesowa jako zasada prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Elementy identyfi kujące pojęcie „zasada procesowa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Pierwsze defi nicje zasady procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Cztery ujęcia zasady procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Zasada procesowa jako idea prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Zasada procesowa jako norma prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Normatywny charakter zasady i jej szczególna doniosłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Dwoistość pojęcia „zasada procesowa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 5. Katalog zasad procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi o nieustalonym katalogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wybrane listy zasad procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przeciwstawność tendencji klasyfi kacyjnych zasad procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Spory wokół poszczególnych zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 6. Naczelne (podstawowe) zasady procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie „zasada naczelna (podstawowa) procesu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pojęcie „zasada naczelna” według słownika języka polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pojęcie „zasada naczelna” w teorii prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Pojęcie „zasada naczelna” w doktrynie procesu karnego. Zwolennicy szerokiego ujęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Pojęcie „zasada naczelna” w doktrynie procesu karnego. Zwolennicy wąskiego ujęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 7. System zasad procesowych i ich hierarchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zdolność zasad do tworzenia systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. System zasad a system prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. System zasad według L. Schaff a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. System zasad według M. Cieślaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. System zasad według M. Lipczyńskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. System zasad według A. Murzynowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. System zasad według S. Kalinowskiego, J. Habera, W. Daszkiewicza . . . . . . . . . . . 8. System zasad według S. Waltosia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. System zasad według K. Marszała, J. Grajewskiego, Z. Świdy . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. System zasad według M. Wąsek-Wiaderek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Problematyka wewnętrznej hierarchii zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Cztery elementy analizy systemu zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 www.lexisnexis.pl 108 110 111 113 113 114 114 115 116 117 119 120 121 123 125 125 126 133 135 137 139 139 140 141 141 147 148 151 151 152 153 154 157 160 161 162 163 165 165 167 Spis treści ROZDZIAŁ 8. Funkcje zasad procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie „funkcja” w prawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sposób okreś lania funkcji zasad prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Rozważania o funkcjach ogólnych zasad procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rozważania o funkcjach w odniesieniu do konkretnych zasad procesu karnego . . . . 5. Cztery podstawowe funkcje zasady procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Funkcje ogólne i funkcje szczegółowe zasad procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 9. Zasada procesowa w ujęciu abstrakcyjnym i konkretnym . . . . . . . 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasady-idee i zasady-normy w koncepcji L. Schaff a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zasada abstrakcyjna i zasada konkretna w koncepcji M. Cieślaka . . . . . . . . . . . . . . . 4. Koncepcje porządkujące w teorii prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Recepcja koncepcji M. Cieślaka w doktrynie procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 10. Kryteria oraz sposób wyodrębnienia zasady procesowej . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne „o powstawaniu zasad” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Stanowisko teorii prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Dwutorowa identyfi kacja zasad procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Potrzeba okreś lenia kryteriów wyróżnienia zasad procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Kryteria wyróżnienia zasad według A. Murzynowskiego i S. Waltosia . . . . . . . . . . 6. Dwoistość kryteriów oceny według P. Hofmańskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Elementy identyfi kujące zasadę procesową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Powszechne uznanie jako czynnik kreujący zasady procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Identyfi kacja zasad niezdefi niowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Defi niowanie zasady procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Opinio communis a byt zasad procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 11. Zasada procesowa a jej przeciwieństwo (zasady przeciwstawne) . . 1. Pojęcie przeciwieństwa i przeciwstawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przeciwstawność zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przeciwstawność jako sposób opisania zasad procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Pozorna sprzeczność zasad L. Schaff a i przeciwstawność zasad M. Cieślaka . . . . . . . 5. Spory o przeciwstawność zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Przeciwstawność zasad a ich wariantowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Pary zasad przeciwstawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Zasady nieznające przeciwstawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 12. Zasada dominująca a zasada uzupełniająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Koncepcja M. Cieślaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Krytyka koncepcji zasad dominujących i uzupełniających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Dominacja zasad w różnych stadiach procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 169 170 173 177 180 182 184 184 185 186 189 190 195 197 197 199 200 201 204 206 208 209 210 211 212 212 214 214 215 215 216 217 219 220 221 222 223 223 224 227 228 9 Spis treści ROZDZIAŁ 13. Zasada procesowa i wyjątek od niej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wyjątek od zasady – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasady procesowe i istnienie wyjątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Koncepcja zasady procesowej i wyjątków od niej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Istnienie wyjątków a sposób defi niowania zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 14. Zasada skodyfi kowana i zasada zdefi niowana prawnie . . . . . . . . . 1. Źródła normatywnego charakteru zasady procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasada skodyfi kowana jako zasada zdefi niowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zasada skodyfi kowana jako wyrażona w przepisach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zasada prawnie zdefi niowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zasada wyrażona w przepisach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Zasady skodyfi kowane zdefi niowane, zasady skodyfi kowane niezdefi niowane, zasady nieskodyfi kowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Ewolucja zasad zdefi niowanych w przepisach procedury karnej . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Zasada procesowa w znaczeniu konkretnym a problem skodyfi kowania zasad . . . . 9. Zasady procesowe nieskodyfi kowane a zasada w znaczeniu konkretnym . . . . . . . . . 10. Zasady procesowe identyfi kowane na podstawie wyjątków a zasada w znaczeniu konkretnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 15. Zasady konstytucyjne i pozakonstytucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 16. Współczesne dyskusje o zasadach procesu karnego . . . . . . . . . . . . 1. Stan dyskusji o zasadach procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ewolucja katalogu i treści zasad procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Aktualne spory o zasady procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Zasada rzetelnego (uczciwego) procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Zasada lojalności procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Zasada prawa do informacji prawnej (informacji procesowej) . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Zasada równości broni albo zasada równości stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Zasada ne bis in idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Spór o zasadę prawdy materialnej i zasadę kontradyktoryjności . . . . . . . . . . . . . 3.7. Zasada sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dyskusja wokół koncepcji zasad i reguł według R. Alexy’ego . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ II. Zasady ROZDZIAŁ 17. Zasada prawdy materialnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie zasady prawdy materialnej w znaczeniu abstrakcyjnym (opisowym) – zakres, defi nicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Pojęcie „zasada” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Wartość wyrażana przez zasadę prawdy materialnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Defi nicja zasady w ujęciu abstrakcyjnym (opisowym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Funkcje zasady w ujęciu opisowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Przeciwieństwo zasady prawdy materialnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Historyczny rozwój zasady w polskim procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 www.lexisnexis.pl 230 230 231 231 233 235 235 236 239 240 242 243 243 245 245 247 248 250 254 254 256 258 258 260 261 261 262 263 264 265 269 273 273 281 282 286 288 289 Spis treści 3. Zasada w ujęciu prawnoporównawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Common law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. System kontynentalny (Francja, Niemcy, Rosja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3. Rosja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zasada w polskim procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Defi nicja zasady – elementy konstytutywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1. Treść defi nicji ustawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2. Konstytucja RP a zasada prawdy materialnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3. Podstawowe środki służące realizacji zasady prawdy materialnej . . . . . . . 4.2. Analiza zakresu przedmiotowego zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Analiza zakresu podmiotowego zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Analiza zakresu temporalnego zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Ustawowe ograniczenia i wyjątki od zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Ograniczenia faktyczne zasady prawdy materialnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7. Wpływ na instytucje procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8. Stosunek do innych zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 18. Zasada ścigania przestępstw z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie, istota i zakres zasady ścigania przestępstw z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Pojęcie ścigania z urzędu jako zasady procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Istota zasady ścigania przestępstw z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Wyjątki od zasady ścigania przestępstw z urzędu oraz od bezwarunkowego takiego ścigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Zakres przedmiotowy zasady ścigania przestępstw z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kształtowanie się zasady ścigania przestępstw z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Początki kształtowania się ścigania przestępstw z urzędu jako zasady procesu . . . 2.2. Kształtowanie się zasady ścigania przestępstw z urzędu w prawie państw europejskich po upadku cesarstwa rzymskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Historyczne kształtowanie się ścigania z urzędu w prawie polskim . . . . . . . . . . 3. Zasada ścigania przestępstw z urzędu w ujęciu prawnoporównawczym . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Zasada ścigania przestępstw z urzędu w prawie francuskim . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Zasada ścigania przestępstw z urzędu w prawie niemieckim . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Ściganie przestępstw w państwach systemu common law . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1 Regulacje prawa brytyjskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.2. Unormowanie USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zasada ścigania przestępstw z urzędu w obecnym prawie polskim . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Ściganie przestępstw z urzędu jako zasada w świetle kolejnych polskich kodyfi kacji karnoprocesowych po 1918 r. oraz w ujęciu doktryny . . . . . . . . . . . 4.2. Ustawowe ujmowanie zasady ofi cjalności ścigania w regulacjach karnoprocesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Podmiotowy zakres działania zasady ścigania przestępstw z urzędu . . . . . . . . . 4.4. Temporalne aspekty zmian w zakresie ustawowych modyfi kacji przynależności określonych przestępstw do danego trybu ścigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Zasada ścigania przestępstw z urzędu a zasada legalizmu i niektóre inne zasady . . 292 292 294 294 295 295 296 296 296 298 301 304 304 306 306 317 319 320 327 330 330 332 334 337 339 339 341 345 348 348 348 356 362 362 374 392 392 396 399 403 406 11 Spis treści 4.6. Instytucje procesowe i materialnoprawne upraszczające ściganie z urzędu z zachowaniem zasady legalizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7. Oportunistyczne odstępstwa w realizacji zasady ścigania przestępstw z urzędu . . . 4.8. Oportunizm ścigania przy poszerzaniu ścigania z urzędu na przestępstwa prywatnoskargowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9. Zasada ścigania przestępstw z urzędu a zasada skargowości . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 19. Zasada legalizmu i zasada oportunizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie, zakres oraz defi nicja zasady legalizmu i zasady oportunizmu w znaczeniu opisowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Pojęcie zasady legalizmu i zasady oportunizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Wartości wyrażane przez zasadę legalizmu i zasadę oportunizmu . . . . . . . . . . . 1.3. Defi nicja zasady legalizmu i zasady oportunizmu w ujęciu opisowym . . . . . . . . 1.4. Funkcje zasad legalizmu i oportunizmu w ujęciu opisowym . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Zasada legalizmu i jej przeciwieństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Historyczny rozwój zasad legalizmu i oportunizmu w procesie polskim . . . . . . . . . . 2.1. Geneza zasad legalizmu i oportunizmu w ujęciu ogólnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Rozwój zasady legalizmu w polskim procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zasada legalizmu i oportunizmu w ujęciu prawnoporównawczym . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Ujęcie i znaczenie zasady oportunizmu w systemie common law . . . . . . . . . . . . 3.2. Ujęcie i znaczenie zasady legalizmu i zasady oportunizmu w systemie kontynentalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Ujęcie i znaczenie zasady legalizmu i zasady oportunizmu w prawie karnym międzynarodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Ujęcie i znaczenie zasad legalizmu i oportunizmu w innych aktach prawa międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zasada legalizmu w polskim procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Defi nicja zasady – elementy konstytutywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Analiza zakresu przedmiotowego zasady legalizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Analiza zakresu podmiotowego zasady legalizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Analiza zakresu temporalnego zasady legalizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Ustawowe wyjątki od zasady legalizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Ograniczenia wynikające ze stosowania zasady legalizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7. Wpływ zasady legalizmu na instytucje procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8. Stosunek zasady legalizmu i zasady oportunizmu do innych zasad postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 20. Zasada skargowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zasada skargowości in abstracto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Pojęcie zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Wartości wyrażane przez zasadę skargowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Defi nicja zasady w ujęciu opisowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Funkcje zasady w ujęciu opisowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Zasada i jej przeciwieństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Historyczny rozwój zasady skargowości w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 www.lexisnexis.pl 414 417 422 423 426 435 435 441 446 453 457 458 458 466 477 477 485 486 489 496 501 502 502 508 514 519 521 534 538 541 546 550 550 551 552 560 565 566 Spis treści 3. Zasada skargowości w ujęciu prawnoporównawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Ujęcie i znaczenie zasady w systemie common law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Proces w Anglii i Walii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2. System amerykański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Ujęcie i znaczenie zasady w systemie kontynentalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Proces niemiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. System francuski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3. Proces rosyjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Ujęcie zasady w prawie karnym międzynarodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Ujęcie i znaczenie zasady w innych aktach prawa międzynarodowego . . . . . . . . 4. Zasada skargowości w polskim procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Defi nicja zasady – elementy konstytutywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Analiza zakresu przedmiotowego zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Rodzaje skarg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Obowiązywanie zasady skargowości w postępowaniu pierwszoinstancyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1. Funkcje aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.2. Związanie sądu pierwszej instancji granicami oskarżenia . . . . . . 4.2.3. Obowiązywanie zasady skargowości w postępowaniu odwoławczym . . . 4.2.4. Zasada skargowości w postępowaniu kasacyjnym i wznowieniowym . . . 4.3. Analiza zakresu podmiotowego zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Analiza zakresu temporalnego zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Ustawowe ograniczenia i wyjątki od zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.1. Wyjątki od zasady skargowości przed sądem pierwszej instancji . . . . . . . 4.5.2. Wyjątki od zasady skargowości i jej ograniczenia w postępowaniu odwoławczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.3. Wyjątki i ograniczenia zasady skargowości w postępowaniu kasacyjnym i wznowieniowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.3.1. Wyjątki i ograniczenia w postępowaniu kasacyjnym . . . . . . . . . . 4.5.3.2. Wyjątki w postępowaniu wznowieniowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Ograniczenia wynikające ze stosowania zasady skargowości . . . . . . . . . . . . . . . 4.7. Wpływ zasady skargowości na instytucje procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8. Stosunek do innych zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 21. Zasada kontradyktoryjności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie, zakres, defi nicja zasady w znaczeniu opisowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Pojęcie zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Wartość, jaką wyraża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Defi nicja zasady w ujęciu opisowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Funkcje zasady w ujęciu opisowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Zasada i jej przeciwieństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Historyczny rozwój zasady w procesie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Geneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Rozwój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zasada w ujęciu prawnoporównawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Ujęcie i znaczenie zasady w systemie common law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Ujęcie i znaczenie zasady w aktach prawa międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . 574 574 574 579 580 580 590 594 597 599 600 600 604 604 609 609 610 613 614 616 618 619 620 624 626 626 626 627 631 632 635 638 638 644 647 651 652 655 655 656 657 657 659 13 Spis treści 4. Zasada w polskim procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Inicjowanie procesu skargą i dysponowanie przez strony przedmiotem procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Rozdzielenie ról procesowych i przeciwstawność interesów stron . . . . . . . . . . . 4.3. Sporna forma postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Równość broni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Bezstronność sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Stosunek do innych zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 22. Zasada informacji procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie, zakres i defi nicja zasady informacji procesowej w polskim procesie karnym . . 1.1. Pojęcie zasady informacji procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Wartość zasady informacji procesowej w procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Defi nicja zasady informacji procesowej w ujęciu opisowym . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Funkcje zasady informacji procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rys historyczny zasady informacji procesowej w procesie polskim . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Zasada informacji procesowej w Kodeksie postępowania karnego z 1928 r. . . . 2.2. Zasada informacji procesowej w Kodeksie postępowania karnego z 1969 r. . . . 3. Zasada informacji procesowej w ujęciu prawnoporównawczym i międzynarodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Zasada informacji procesowej w systemie common law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Zasada prawa do informacji w systemie kontynentalnym na podstawie wybranych państw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3. Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Zasada informacji procesowej w aktach prawa międzynarodowego . . . . . . . . . . 3.3.1. Prawo do informacji w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2. Zasada prawa do informacji procesowej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3. Prawo do informacji w postępowaniu karnym w prawie Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zasada informacji procesowej w polskim procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Defi nicja zasady informacji procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Zakres przedmiotowy zasady informacji procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Zakres podmiotowy zasady informacji procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Zakres temporalny zasady informacji procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Konsekwencje naruszenia zasady informacji procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 23. Zasada jawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie zasady jawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Wokół pojęcia „jawność” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1. Pojęcia „jawność” i „jawny” w języku potocznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2. Pojęcia „jawność” i „jawny” w języku prawniczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.3. Pojęcie „jawność postępowania” w języku prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 www.lexisnexis.pl 660 661 668 672 685 686 686 688 691 695 695 700 705 705 708 708 713 719 719 721 721 721 723 724 724 726 736 739 739 742 757 760 760 768 772 772 772 774 775 Spis treści 1.2. Kontrowersje wokół pojęcia zasady jawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Defi nicja i istota zasady jawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasada jawności w ujęciu pozaprocesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Ujęcie zasady jawności w Konstytucji RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Ujęcie zasady jawności w aktach prawa międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . 3. Jawność zewnętrzna procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Problem jawności zewnętrznej postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . 3.2. Jawność zewnętrzna postępowania sądowego (publiczność rozprawy, publiczność posiedzenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Jawność zewnętrzna reglamentowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Jawność zewnętrzna procesu karnego a media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Jawność wewnętrzna procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Jawność wewnętrzna postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Jawność wewnętrzna postępowania sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Jawność wewnętrzna rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Jawność wewnętrzna posiedzenia sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Obligatoryjne i fakultatywne wyłączenie jawności rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 24. Zasada ustności i zasada pisemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie, zakres, defi nicja zasady w znaczeniu opisowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Pojęcie „zasada ustności” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Wyrażana wartość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Defi nicja zasady w znaczeniu opisowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Funkcje zasady w ujęciu opisowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Zasada i jej przeciwieństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Historyczny rozwój zasady w procesie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Geneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Rozwój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zasada w ujęciu prawnoporównawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Ujęcie i znaczenie zasady w systemie common law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Ujęcie i znaczenie zasady w systemie kontynentalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3. Rosja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Ujęcie i znaczenie zasady w prawie karnym międzynarodowym . . . . . . . . . . . . 3.4. Ujęcie i znaczenie zasady w innych aktach prawa międzynarodowego . . . . . . . . 4. Zasada w polskim procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Defi nicja zasady – elementy konstytutywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Analiza zakresu przedmiotowego zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Analiza zakresu podmiotowego zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Analiza zakresu temporalnego zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Ustawowe ograniczenia i wyjątki od zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Ograniczenia wynikające ze stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7. Wpływ na instytucje procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8. Stosunek do innych zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 784 793 793 797 801 801 803 809 811 818 819 827 827 830 832 841 843 843 846 847 850 851 853 853 855 866 866 869 869 871 873 875 878 881 881 886 891 893 894 896 896 897 15 Spis treści TOM III część 2 (skrócony spis) Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym . . . . . . 923 931 DZIAŁ II. Zasady (ciąg dalszy) ROZDZIAŁ 25. Zasada sprawności (szybkości) i zasada koncentracji materiału dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 ROZDZIAŁ 26. Zasada bezpośredniości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 ROZDZIAŁ 27. Zasada swobodnej oceny dowodów i zasada legalnej oceny dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 ROZDZIAŁ 28. Zasada bezstronności sądu. Zasada niezawisłości i niezależności sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201 ROZDZIAŁ 29. Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1271 ROZDZIAŁ 30. Zasada kolegialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361 ROZDZIAŁ 31. Zasada udziału czynnika społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1421 ROZDZIAŁ 32. Zasada prawa do obrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471 ROZDZIAŁ 33. Zasada domniemania niewinności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564 ROZDZIAŁ 34. Zasada kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1644 DZIAŁ III. Prawo karne materialne, europejskie i międzynarodowe ROZDZIAŁ 35. Zasady prawa karnego materialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1691 ROZDZIAŁ 36. Zasady międzynarodowej i europejskiej współpracy sądowej w sprawach karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1714 ROZDZIAŁ 37. Zasady międzynarodowego procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 1777 Skorowidz przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1803 16 www.lexisnexis.pl WYKAZ SKRÓTÓW Wykaz skrótów Wykaz skrótówI. Akty prawne CJA c.p.p. decyzja ramowa o ENA EKE EKPCz, Konwencja EKPPSK FRE k.c. k.k. k.k. z 1932 r. k.k. z 1969 r. k.k.s. k.k.w. k.k.w. z 1969 r. Konstytucja RP Konwencja o handlu ludźmi – Criminal Justice Act – Code de procédure pénale (kodeks postępowania karnego Republiki Francuskiej z 1957 r.) – decyzja ramowa Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie euro- pejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi (2002/584/WSiSW) (Dz.Urz. UE 2002 L 190/1 ze zm.) – Europejska konwencja o ekstradycji sporządzona w Paryżu 13 grudnia 1957 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 70, poz. 307 ze zm.) – Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4 listo pada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) – Europejska konwencja o pomocy prawnej w sprawach kar- nych, sporządzona w Strasburgu 20 kwietnia 1959 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854 ze zm.) – Federal Rules of Evidence – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Dz.U. z 2014 r., poz. 121) poz. 553 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) – uchylone – ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) – nieobowiązująca – ustawa z 10 wrześ nia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) – ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 13, poz. 98 ze zm.) – nieobowiązująca – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko han- dlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 20, poz. 107) 17 Wykaz skrótów Konwencja przeciw przemocy – Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu prze- mocy wobec kobiet oraz przemocy domowej, Konwencja nr 210 na liście umów międzynarodowych Rady Europy, przyjęta w 2011 r. Konwencja z 2000 r. – Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzyna- rodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęta przez Zgro- madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listo pada 2000 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 18, poz. 158) – Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i nadużyciami seksualnymi, Konwencja nr 201 na liście umów międzynarodowych Rady Europy, przyjęta w 2007 r. – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 17 listo pada 1964 r. – Kodeks postępowania cywil- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego Konwencja z Lanzarote k.p. k.p.c. k.p.k. k.p.k. z 1928 r. k.p.k. z 1969 r. k.p.k. FR KPP, Karta k.p.w. KWUS MPPOiP, Pakt nowela z 20 lipca 2000 r. nowela z 9 wrześ nia 2000 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 19 marca 1928 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 1950 r. Nr 40, poz. 364 ze zm.) – nieobowiązujące – ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) – nieobowiązująca – Kodeks postępowania karnego Federacji Rosyjskiej – Karta Praw Podstawowych (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE 2012 C 326/391) – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w spra- wach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.) – Konwencja wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospo- darczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Repu- bliki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach z 19 czerwca 1990 r. (Dz.Urz. UE 2000 L 239/19) – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) – ustawa z 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę- powania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 62, poz. 717) – ustawa z 9 wrześ nia 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 93, poz. 1027) 18 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów nowela z 10 stycznia 2003 r. nowela z 22 maja 2003 r. nowela z 28 lipca 2005 r. nowela z 15 marca 2007 r. nowela z 29 marca 2007 r. nowela z 5 listo pada 2009 r. – ustawa z 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks po- stępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Ko- deks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 17, poz. 155 ze zm.) – ustawa z 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo- wania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 109, poz. 1031) – ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 178, poz. 1479) – ustawa z 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks po- stępowania cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania kar- nego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 112, poz. 766) – ustawa z 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych in- nych ustaw (Dz.U. Nr 64, poz. 432 ze zm.) – ustawa z 5 listo pada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 206, poz. 1589 ze zm.) nowela z 27 wrześ nia 2013 r. – ustawa z 27 wrześ nia 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247) Protokół nr 7 do EKPCz Protokół o handlu ludźmi Protokół z 2000 r. p.u.s.p. p.u.s.p. z 1928 r. p.u.s.p. z 1985 r. – Protokół Nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i pod- stawowych wolności, sporządzony dnia 22 listo pada 1984 r. w Strasburgu (Dz.U. z 2003 r. Nr 42, poz. 364) – Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzyna- rodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgro- madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listo pada 2000 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 18, poz. 160) – Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografi i, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 76, poz. 494) – ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6 lu- tego 1928 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40 ze zm.) – nieobowią- zujące – ustawa z 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) – nieobowiązujące 19 p.w.k.k. p.w.k.k. z 1969 r. p.w.k.k.s. p.w.k.p.k. p.w.k.p.k. z 1969 r. p.w.k.p.w. reg.sąd. regulamin SN regulamin TS regul.prok. r.s.s. r.z.t.p. statut MTK, statut rzymski statut MTS statut TSUE 20 Wykaz skrótów – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) – ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Przepisy wprowadzające Ko- deks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 95 ze zm.) – uchylona – ustawa z 10 wrześ nia 1999 r. – Przepisy wprowadzające Ko- deks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 931 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) – ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Przepisy wprowadzające Ko- deks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 97 ze zm.) – nieobowiązujące – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Przepisy wprowadzające Ko- deks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1149 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 259) – uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (M.P. Nr 57, poz. 898 ze zm.) – regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, przyjęty przez Trybunał Sprawiedliwości za zgodą Rady dnia 25 wrześ nia 2012 r. (Dz.Urz. UE 2012 L 265/1) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 marca 2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 144) – rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa Franka z 15 listo pada 1939 r. o sądach specjalnych w Generalnym Gubernatorstwie – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) – Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego spo- rządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708) – Karta Narodów Zjednoczonych, statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.) – Protokół (nr 3) w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 2012 C 326/210) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 741/2012 z 11 sierpnia 2012 r. zmienia- jącym Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznik I do tego protokołu (Dz.Urz. UE 2012 L 228/1) www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów StPO TFUE TUE u.IPN u.k.s. z 1971 r. u.o.a.n. u.o.p.z. u.p.n. u.s.k.ś. u.s.n.zwł., ustawa o skardze na przewlekłość ustawa o SN ustawa o SN z 1962 r. ustawa o SN z 1984 r. ustawa o TK u.ś.k. u.TS Zalecenia TS – Strafprozessordnung (niemiecki Kodeks postępowania kar- nego) – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsoli- dowana Dz.Urz. UE 2012 C 326/47) – Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE 2012 C 326/13) – ustawa z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) – ustawa karna skarbowa z 26 października 1971 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 ze zm.) – nieobowiązująca – ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatyw- nych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) – ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności pod- miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 768 ze zm.) – ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 382) – ustawa z 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1218 ze zm.) – ustawa z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowaw- czym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) – ustawa z 23 listo pada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 499) – ustawa z 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 11, poz. 54 ze zm.) – nieobowiązująca – ustawa z 20 wrześ nia 1984 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 924 ze zm.) – nieobowią- zująca – ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) – ustawa z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) – ustawa z 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) – „Zalecenia dla sądów krajowych, dotyczące składania wnio- sków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym” (Dz. Urz. UE 2012 C 338/1) II. Czasopisma i publikatory Acta UWroc. Annales UMCS – „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo, Wrocław – „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio G. Ius, Lublin” 21 ANRW AUNC Biul.PK CPH CPKiNP Dz.Pr.P.P. Dz.U. Dz.Urz. MS Dz.Urz. UE Dz.Urz.Zarz.Cyw. Ziem Wschodnich EHRLR EPS GA GS GSP JEPP JR KPP KritV KZS MoP NP NStZ OSA OSN OSNKW OSNPG OSNwSK OSP OSPiKA OTK OTK-A OTK-B Pal. PiP PPiA PPK Prob.Praw. Prok.iPr. Prok.iPr. – dodatek Prz.Leg. Prz.Pol. Przegl.Sejm. 22 Wykaz skrótów – „Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung” – „Acta Universitatis Nicolai Copernici” – „Biuletyn Prawa Karnego” – „Czasopismo Prawno-Historyczne” – „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” – Dziennik Praw Państwa Polskiego – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich – „European Human Rights Law Review” – „Europejski Przegląd Sądowy” – „Goltdammer‘s Archiv für Strafrecht” – „Gazeta Sądowa” – „Gdańskie Studia Prawnicze” – „Journal of European Public Policy” – „Juristische Rundschau” – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” – „Die Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswis- senschaft” – „Krakowskie Zeszyty Sądowe” – „Monitor Prawniczy” – „Nowe Prawo” – „Neue Zeitschrift für Strafrecht” – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izby Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Prokuratury Generalnej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Zbiór Urzędowy – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – seria A (od 2002 r.) – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – seria B (od 2002 r.) – „Palestra” – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Prawa i Administracji” – „Przegląd Prawa Karnego” – „Problemy Praworządności” – „Prokuratura i Prawo” – „Prokuratura i Prawo” – dodatek – „Przegląd Legislacyjny” – „Przegląd Policyjny” – „Przegląd Sejmowy” www.lexisnexis.pl PS Rej. RGBL RIDP RPEiS SI SP SPE St.Iur.Torun. StV Tyg.Urz. Wok. WPP Zb.Orz. (ECR) ZNSA ZNUAM ZNUG ZNUJ ZOSN ZRP ZStW III. Inne ABW APKr. ENA ETPCz ETS KPCz Lex/el. Lexis.pl MTK MTKJ MTKR ONZ PKWN RPO SA SIP1 SIP2 SN SO STSM Supremus SWPM Wykaz skrótów – „Przegląd Sądowy” – „Rejent” – „Reichs-Gesetzblatt” (Biuletyn Ustaw Rzeszy) – „Revue Internationale de droit pénal” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Studia Iuridica” – „Studia Prawnicze” – „Studia Prawno-Ekonomiczne” – „Studia Iuridica Toruniensis” – „Strafverteidiger” – „Tygodnik Urzędowy” – „Wokanda” – „Wojskowy Przegląd Prawniczy” – Zbiór Orzeczeń ETS (European Court Reports) – „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” – Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego (1918–1952) – „Zeitschrift für Rechtspolitik” – „Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft” – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Archiwum Państwowe w Krakowie – europejski nakaz aresztowania – Europejski Trybunał Praw Człowieka – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedli- wości Unii Europejskiej) – Komitet Praw Człowieka – wydawnictwo elektroniczne Lex – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – Międzynarodowy Trybunał Karny – Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii – Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy – Organizacja Narodów Zjednoczonych – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego – Rzecznik Praw Obywatelskich – sąd apelacyjny – Lex – system informacji prawnej Wydawnictwa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego. Vol. 1 i Vol. 2
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: