Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00335 005342 22984419 na godz. na dobę w sumie
Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń - ebook/pdf
Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 373
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6191-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń obejmują kazusy wraz z odpowiedziami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zbiór dotyka zagadnień wiążących się z częścią ogólną prawa cywilnego, jak też z prawem: zobowiązań, rzeczowym, spadkowym, rodzinnym i własności intelektualnej.

Zbiór przeznaczony jest dla studentów studiów prawniczych, w szczególności drugiego stopnia, niemniej może być z powodzeniem wykorzystywany przez studentów administracji, ekonomii bądź innych kierunków studiów, obejmujących kurs z zakresu prawa cywilnego lub jego części.

Formuła niniejszego opracowania, zawierająca odpowiedzi wyjaśniające zagadnienia prawne poruszane w poszczególnych kazusach, umożliwiać ma studentowi sprawdzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy. W razie potrzeby wystarczy skorzystać z informacji zawartych w odpowiedzi na dany kazus dla zweryfikowania i ewentualnego uzupełnienia zdobytych wiadomości.

Wysoki poziom merytoryczny opracowania zapewniają jego autorzy, doktorzy nauk prawnych, pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autorzy licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, którzy starali się wykorzystać swoje doświadczenie naukowe i dydaktyczne tak, by stworzyć opracowanie jak najbardziej użyteczne dla studentów w procesie zdobywania i doskonalenia wiedzy prawniczej.

W założeniu opracowanie to pomyślane zostało jako publikacja pozwalająca sprawdzić i utrwalić wiedzę zdobytą przez studenta na bazie podręcznika Zarys prawa cywilnego pod redakcją prof. dr hab. Edwarda Gniewka i prof. dr hab. Piotra Machnikowskiego (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014). Dlatego też wiele odpowiedzi do poszczególnych kazusów zawiera odesłania do tego właśnie podręcznika. Jednak uniwersalne ujęcie poruszanej problematyki oraz odwoływanie przez autorów w ramach odpowiedzi także do innych źródeł, tak z zakresu literatury prawniczej, jak i orzecznictwa, pozwala na swobodne korzystanie z tego zbioru także przez studentów uczących się z innych podręczników.

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KAZUSY BECKA Joanna Kuźmicka-Sulikowska (red.) KAZUSY Z PRAWA CYWILNEGO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Kazusy z prawa cywilnego Materiały do ćwiczeń W sprzedaży: K. Sadowski, O.M. Piaskowska PRAWO CYWILNE (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, ZOBOWIĄZANIA I SPADKI) Kazusy Becka T. Sadurski, S. Wawruch PRAWO CYWILNE Plansze Becka K. Czajkowska-Matosiuk PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, ZOBOWIĄZANIA I PRAWO SPADKOWE Aplikacje Prawnicze M. Hałas, P. Kostański PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA PYTANIA. KAZUSY. TABLICE Repetytoria Becka www.ksiegarnia.beck.pl Joanna Kuźmicka-Sulikowska (red.) KAZUSY Z PRAWA CYWILNEGO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Autorzy: Justyna Balcarczyk, Monika Drela, Krzysztof Gołębiowski, Katarzyna Górska, Julian Jezioro, Anastazja Kołodziej, Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Anna Stangret-Smoczyńska, Radosław Strugała, Monika Tenenbaum-Kulig Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2014 Autorami poszczególnych kazusów są: dr Justyna Balcarczyk dr Monika Drela dr Krzysztof Gołębiowski dr Katarzyna Górska dr Julian Jezioro dr Anastazja Kołodziej dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska dr Anna Stangret-Smoczyńska dr Radosław Strugała dr Monika Tenenbaum-Kulig 4, 5, 6, 7, 8, 139 1, 2, 9, 14, 15, 19, 33, 34, 40, 42, 43, 55, 56, 57, 66, 67, 68, 87, 106, 107, 120, 121, 131, 133 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 128, 129, 130, 135, 140, 141, 142, 143 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86 72, 73, 74, 75, 76, 104, 105, 108, 109, 110, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 45, 46, 47, 48, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71 3, 25, 29, 30, 41, 51, 52, 53, 54, 81, 82, 88, 89, 90, 132, 134, 136, 137, 138 oraz redakcja całości, wstęp i wykazy 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 124, 125, 126, 127 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32 12, 13, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 49, 50, 60, 61, 91, 92, 93, 123 Redakcja: Ksenia Rzepka Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6190-1 ISBN e-book 978-83-255-6191-8 Spis treści Wstęp ____________________________________________________ XVII Wykaz skrótów ____________________________________________ XIX Rozdział I. Prawo cywilne – część ogólna ____________________ 1. Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie ___ A. Osoby fizyczne _______________________________________ Kazus 1. Nasciturus _____________________________________ Kazus 2. Zdolność do czynności prawnych ________________ Kazus 3. Ubezwłasnowolnienie __________________________ Kazus 4. Dobra osobiste osób fizycznych; znaki towarowe ___ Kazus 5. Dobra osobiste; twórczość _______________________ Kazus 6. Dobra osobiste; swoboda wypowiedzi ____________ B. Osoby prawne ________________________________________ Kazus 7. Dobra osobiste osób prawnych ___________________ Kazus 8. Dobra osobiste osób prawnych ___________________ C. Inne niż osoby prawne jednostki organizacyjne mające Kazus 9. zdolność prawną ______________________________________ Zdolność prawna wspólnoty mieszkaniowej _______ D. Konsumenci i przedsiębiorcy ___________________________ Kazus 10. Umowy konsumenckie _________________________ Kazus 11. Klauzule abuzywne ____________________________ E. Przedstawicielstwo ____________________________________ Kazus 12. Pełnomocnictwo _______________________________ Kazus 13. Prokura _______________________________________ J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń 1 1 1 1 2 3 7 8 9 10 10 11 13 13 15 15 19 21 21 24 V Spis treści Kazus 14. Przedstawiciel osoby niepełnosprawnej fizycznie __ Kazus 15. Statio municipi w obrocie cywilnoprawnym ________ 2. Czynności prawne _______________________________________ A. Pojęcie i rodzaje czynności prawnych ____________________ Kazus 16. Rodzaje czynności prawnych ____________________ B. Forma oświadczenia woli ______________________________ Kazus 17. Forma oświadczenia woli _______________________ Kazus 18. Forma oświadczenia woli _______________________ Kazus 19. Umowa przedwstępna i jej zmiana _______________ C. Wykładnia oświadczeń woli ____________________________ Kazus 20. Wykładnia oświadczeń woli ____________________ Kazus 21. Wykładnia oświadczeń woli ____________________ D. Treść czynności prawnej _______________________________ Kazus 22. Termin ________________________________________ E. Zawarcie umowy _____________________________________ Kazus 23. Zawieranie umów _____________________________ Kazus 24. Zawieranie umów _____________________________ F. Wady oświadczeń woli ________________________________ Kazus 25. Brak świadomości albo swobody w powzięciu decyzji lub wyrażeniu woli ______________________ Kazus 26. Błąd i jego skutki _______________________________ G. Wadliwość czynności prawnych ________________________ Kazus 27. Bezskuteczność względna _______________________ Kazus 28. Wyzysk _______________________________________ 3. Przedawnienie i terminy zawite ___________________________ Kazus 29. Terminy przedawnienia roszczeń majątkowych; zdarzenia powodujące przerwanie biegu terminu przedawnienia _________________________ Kazus 30. Terminy przedawnienia roszczeń ________________ 26 28 29 29 29 32 32 36 38 40 40 43 45 45 47 47 52 55 55 58 61 61 64 67 67 69 VI J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń Spis treści Rozdział II. Zobowiązania – część ogólna ____________________ 1. Świadczenie ____________________________________________ Kazus 31. Walutowość ___________________________________ Kazus 32. Rodzaje świadczeń _____________________________ 2. Wielość dłużników lub wierzycieli _________________________ Kazus 33. Roszczenie regresowe poręczyciela _______________ Kazus 34. Odpowiedzialność małżonków w ustroju rozdzielności majątkowej _______________________ 3. Umowy – zagadnienia ogólne _____________________________ A. Zasada swobody umów ________________________________ Kazus 35. Ograniczenia swobody umów i skutki przekroczenia kompetencji przysługującej stronom ______________ B. Zawieranie umów _____________________________________ Kazus 36. Tryb ofertowy _________________________________ Kazus 37. Culpa in contrahendo; udostępnienie informacji z zastrzeżeniem poufności ______________________ Kazus 38. Aukcja; wadium _______________________________ Kazus 39. Przetarg ______________________________________ C. Umowa przedwstępna _________________________________ Kazus 40. Odstąpienie od umowy przedwstępnej z zadatkiem D. Umowy z udziałem konsumentów ______________________ 73 73 73 76 78 78 79 80 80 80 82 82 86 89 92 94 94 95 Kazus 41. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa _______________________ E. Umowy a osoba trzecia ________________________________ Kazus 42. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią ________ Kazus 43. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej ______ 95 99 99 100 F. Dodatkowe zastrzeżenia umowne _______________________ 102 102 104 105 106 107 Kazus 44. Ustanowienie zadatku i jego skutki prawne _______ Kazus 45. Zadatek _______________________________________ Kazus 46. Umowne prawo odstąpienia od umowy __________ Kazus 47. Odstępne _____________________________________ Kazus 48. Kara umowna _________________________________ J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń VII Spis treści 4. Bezpodstawne wzbogacenie ______________________________ 108 108 Kazus 49. Zbieg roszczeń _________________________________ Kazus 50. Nienależne świadczenie i jego przepadek na rzecz 111 5. Czyny niedozwolone _____________________________________ 113 Skarbu Państwa ________________________________ Kazus 51. Roszczenia przysługujące poszkodowanemu z tytułu odpowiedzialności deliktowej ponoszonej wobec niego przez określony podmiot ____________ Kazus 52. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę _______________________________________ Kazus 53. Przesłanki odpowiedzialności deliktowej ponoszonej na podstawie art. 415 KC ________________________ 113 115 118 Kazus 54. Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym; problematyka intertemporalna ___________________ 120 6. Wykonanie zobowiązań __________________________________ 122 122 Kazus 55. Datio in solutum ________________________________ Kazus 56. Wcześniejsze częściowe spełnienie świadczenia podzielnego ___________________________________ Kazus 57. Pokwitowanie _________________________________ 124 125 7. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania _________________________________ 126 126 Kazus 58. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej _______ Kazus 59. Uprawnienia wierzyciela w przypadku zwłoki dłużnika _______________________________________ 127 8. Wygaśnięcie zobowiązań _________________________________ 128 128 130 Kazus 60. Potrącenie _____________________________________ Kazus 61. Świadczenie w miejsce wykonania _______________ Rozdział III. Zobowiązania – część szczegółowa _______________ 133 1. Umowy przenoszące prawa ______________________________ 133 A. Umowa sprzedaży ____________________________________ 133 133 134 Kazus 62. Przejście korzyści i ciężarów _____________________ Kazus 63. Rękojmia przy sprzedaży _______________________ VIII J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń Spis treści Kazus 64. Zamiana ______________________________________ B. Umowa zamiany ______________________________________ 135 135 C. Umowa przekazania nieruchomości _____________________ 136 136 D. Umowa darowizny ____________________________________ 137 137 Kazus 65. Przekazanie nieruchomości ______________________ Kazus 69. Dostawa ______________________________________ Kazus 66. Darowizna obciążliwa nieruchomości z warunkiem Kazus 67. Forma umowy darowizny + condictio causa data causa non secuta _____________________________________ Kazus 68. Odwołanie darowizny wykonanej ________________ 138 139 E. Umowa dostawy ______________________________________ 140 140 F. Umowa kontraktacji ___________________________________ 142 142 G. Umowa deweloperska _________________________________ 143 143 2. Umowy o korzystanie z rzeczy ____________________________ 144 Kazus 71. Umowa deweloperska __________________________ Kazus 70. Kontraktacja ___________________________________ A. Umowa najmu ________________________________________ 144 Kazus 72. Najem rzeczy ruchomej; zmniejszenie czynszu; odpowiedzialność za uszkodzenie przedmiotu najmu _________________________________________ 144 Kazus 73. Najem lokalu; nabycie przedmiotu najmu przez 147 B. Umowa dzierżawy ____________________________________ 149 osobę trzecią; wypowiedzenie stosunku najmu _____ Kazus 74. Zawarcie umowy dzierżawy; wypowiedzenie stosunku dzierżawy; odpowiedzialność za pogorszenie przedmiotu dzierżawy ____________ 149 C. Umowa leasingu ______________________________________ 152 Kazus 75. Zawarcie i treść umowy leasingu; odpowiedzialność za wady przedmiotu leasingu; odstąpienie od umowy leasingu ____________________________ J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń 152 IX Spis treści D. Umowa użyczenia ____________________________________ 156 Kazus 76. Przesłanki powstania stosunku użyczenia; skutki władania cudzą rzeczą w ramach stosunków pozaprawnych; ochrona posiadacza przedmiotu użyczenia _____________________________________ 156 3. Umowy o świadczenie usług _____________________________ 159 A. Umowa zlecenia ______________________________________ 159 Kazus 77. Forma umowy zlecenia; wynagrodzenie zleceniobiorcy _________________________________ Kazus 78. Powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej; odpowiedzialność zastępcy za nienależyte wykonanie zlecenia ____________________________ Kazus 79. Stosowanie przepisów o zleceniu do umów o świadczenie usług; wypowiedzenie umowy zlecenia _______________________________________ 159 160 162 Kazus 80. Działanie zleceniobiorcy w charakterze zastępcy pośredniego; skutki śmierci zleceniobiorcy ________ 163 B. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia ________________ 165 165 Kazus 81. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia _________ Kazus 82. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia; bezpodstawne wzbogacenie _____________________ 167 C. Umowa o dzieło ______________________________________ 169 169 Kazus 83. Umowa o dzieło _______________________________ Kazus 84. Odstąpienie przyjmującego zamówienie od umowy o dzieło ze względu na brak współdziałania zamawiającego ________________________________ Kazus 85. Sposoby ustalenia wynagrodzenia w umowie o dzieło; odstąpienie od umowy o dzieło ze względu na opóźnienie w jego realizacji ___________________ 170 171 Kazus 86. Odebranie dzieła przez zamawiającego; rękojmia za wady dzieła _________________________________ 173 D. Umowa o roboty budowlane ___________________________ 176 176 E. Umowa przechowania _________________________________ 177 Kazus 87. Świadczenie podzielne __________________________ Kazus 88. Zawarcie umowy przechowania w sposób dorozumiany __________________________________ 177 X J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń F. Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady 179 Spis treści Kazus 89. Odpowiedzialność utrzymującego zarobkowo hotel za utratę rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu; kwalifikacja rzeczy jako wniesionych przez gościa do hotelu __________ Kazus 90. Odpowiedzialność odszkodowawcza prowadzącego basen _________________________________________ 182 G. Umowa składu _______________________________________ 184 179 Kazus 91. Charakter umowy składu; czas jej trwania; 184 H. Umowa komisu _______________________________________ 187 prawa i obowiązki stron ________________________ Kazus 92. Uprawnienia stron umowy komisu; komis sprzedaży i odpowiedzialność wobec nabywcy rzeczy ________ Kazus 93. Odpowiedzialność związana z umową przewozu __ 187 I. Umowa przewozu ____________________________________ 189 189 4. Umowy kredytowe i zabezpieczenia osobiste ________________ 191 A. Umowa pożyczki _____________________________________ 191 191 Kazus 94. Forma umowy pożyczki; oprocentowanie pożyczki _ Kazus 95. Termin zwrotu pożyczki; przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki _____________________________ 194 B. Umowa kredytu ______________________________________ 196 196 Kazus 96. Cel umowy kredytu; przedterminowa spłata kredytu Kazus 97. Zawarcie umowy o kredyt konsumencki; 200 C. Umowa rachunku bankowego __________________________ 204 odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki _____ Kazus 98. Zawarcie umowy wspólnego rachunku bankowego; wypowiedzenie umowy ________________________ 204 D. Ogólna charakterystyka zabezpieczeń wierzytelności ______ 206 Kazus 99. Kumulacja rzeczowych i osobistych form 206 E. Umowa poręczenia ____________________________________ 212 zabezpieczenia wierzytelności; nadzabezpieczenie _ Kazus 100. Forma umowy poręczenia; odpowiedzialność poręczyciela ___________________________________ J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń 212 XI Spis treści F. Gwarancja bankowa ___________________________________ 216 Kazus 101. Odpowiedzialność gwaranta z umowy gwarancji bankowej _____________________________________ Kazus 102. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej ___________ 216 219 G. Przelew na zabezpieczenie _____________________________ 220 220 5. Umowa ubezpieczenia ___________________________________ 223 Kazus 103. Zarzuty dłużnika przy przelewie na zabezpieczenie Kazus 104. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe; skutki zbycia przedmiotu ubezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy _______________________________________ 223 Kazus 105. Ogólne warunki ubezpieczenia a regulacja kodeksowa umowy ubezpieczenia; suma i wartość ubezpieczenia _________________________________ 226 6. Umowy o funkcji alimentacyjnej __________________________ 229 A. Umowa renty _________________________________________ 229 229 B. Umowa o dożywocie __________________________________ 230 Kazus 106. Cel w umowie o rentę __________________________ Kazus 107. Ujawnienie dożywocia w księdze wieczystej 230 7. Umowy współdziałania gospodarczego ____________________ 232 i jego wygaśnięcie ______________________________ A. Spółka cywilna _______________________________________ 232 Kazus 108. Przesłanki zawarcia umowy spółki cywilnej; aport jako przedmiot wkładu wspólnika; skutki śmierci wspólników spółki cywilnej _____________________ 232 Kazus 109. Skutki majątkowe zawarcia umowy spółki cywilnej – odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej; zasady reprezentacji oraz prowadzenia spraw spółki przez wspólników spółki cywilnej ____ 235 8. Przyrzeczenie publiczne __________________________________ 239 Kazus 110. Warunki skuteczności przyrzeczenia publicznego; wykonanie przyrzeczenia przez kilka osób ________ 239 XII J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń Rozdział IV. Prawo rzeczowe _______________________________ 243 Spis treści 1. Zagadnienia ogólne (w tym pojęcie rzeczy; rzeczy ruchome i nieruchomości; części składowe rzeczy i jej przynależności) __ 243 243 245 2. Nabycie i utrata własności ________________________________ 246 Kazus 111. Pojęcie nieruchomości; pojęcie części składowej ____ Kazus 112. Część składowa rzeczy __________________________ Kazus 113. Nabycie własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego ___________________________ Kazus 114. Przeniesienie własności nieruchomości; przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie _ Kazus 115. Przeniesienie własności; pojęcie rzeczy oznaczonych co do tożsamości i co do gatunku ________________ 246 248 Kazus 116. Przeniesienie własności – kauzalność; forma umowy Kazus 117. Roszczenie windykacyjne – legitymacja bierna _____ Kazus 118. Roszczenie negatoryjne; immisje _________________ Kazus 119. Roszczenia uzupełniające; pojęcie dobrej wiary ____ 249 3. Obrót nieruchomościami _________________________________ 250 250 4. Ochrona własności _______________________________________ 252 252 253 254 5. Współwłasność __________________________________________ 255 255 6. Odrębna własność lokali __________________________________ 257 257 7. Ograniczone prawa rzeczowe – przepisy ogólne _____________ 259 259 8. Służebności _____________________________________________ 262 262 9. Zastaw _________________________________________________ 263 Kazus 120. Umowa quoad usum ____________________________ Kazus 123. Służebność drogi koniecznej _____________________ Kazus 121. Odpowiedzialność właściciela lokalu _____________ Kazus 122. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych ___ Kazus 124. Ustanowienie zastawu zwykłego; zaspokojenie zastawnika zastawu zwykłego ___________________ Kazus 125. Ustanowienie zastawu rejestrowego; odpowiedzialność zastawcy _____________________ J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń 263 265 XIII Spis treści 10. Hipoteka _______________________________________________ 267 Kazus 126. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką; nadzabezpieczenie _____________________________ 267 Kazus 127. Zmiana treści hipoteki; zmiana dotycząca wierzytelności zabezpieczonej ___________________ 270 11. Posiadanie _____________________________________________ 273 273 12. Księgi wieczyste ________________________________________ 275 Kazus 128. Ochrona posiadania i dzierżenia _________________ Kazus 129. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych; pojęcie dobrej wiary w różnych przepisach prawa rzeczowego _____________________________ Kazus 130. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych; postępowanie wieczystoksięgowe; charakter wpisów do księgi wieczystej _____________________ 275 277 Rozdział V. Prawo spadkowe _______________________________ 281 1. Dziedziczenie ustawowe _________________________________ 281 281 Kazus 131. Dziedziczenie ustawowe – obliczanie udziałów ____ Kazus 132. Dziedziczenie ustawowe; dziedziczenie przez pasierbów _____________________________________ 282 2. Dziedziczenie na podstawie testamentu ____________________ 284 284 3. Forma testamentu _______________________________________ 286 Kazus 133. Stwierdzenie nabycia spadku i zapis windykacyjny _ Kazus 134. Sporządzenie testamentu ustnego; stwierdzenie treści testamentu ustnego _______________________ Kazus 135. Zapis zwykły i zapis windykacyjny _______________ 286 4. Treść testamentu _________________________________________ 289 289 5. Umowy dotyczące spadku ________________________________ 292 292 6. Międzyczasowe prawo spadkowe _________________________ 294 Kazus 136. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia ____________ Kazus 137. Przedawnienie roszczenia przysługującego osobie uprawnionej z tytułu zachowku __________________ Kazus 138. Stosowanie przepisów o dziedziczeniu pasierbów __ 294 296 XIV J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń Spis treści 7. Dziedziczenie cudzoziemców ______________________________ 297 Kazus 139. Dziedziczenie cudzoziemców; skutki niedopełnienia wymogów prawa polskiego _____________________ 297 Rozdział VI. Prawo rodzinne _______________________________ 299 Kazus 140. Skutki zawarcia małżeństwa niezależne i zależne od istniejącego ustroju majątkowego ______________ Kazus 141. Zasiedzenie; mechanizm prawny tworzenia majątku wspólnego małżonków _________________________ Kazus 142. Skład majątków małżonków pozostających w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej _______________ Kazus 143. Zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską ___________________________________ 299 302 304 307 Rozdział VII. Prawo własności intelektualnej _________________ 309 1. Zagadnienia ogólne ______________________________________ 309 Kazus 144. Utwór i inne dobra intelektualne jako przedmiot umowy; korzystanie z cudzych dóbr intelektualnych jako elementów utworu; prawo cytowania _________ 309 Kazus 145. Autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz ich 313 2. Prawo autorskie _________________________________________ 316 ochrona _______________________________________ Kazus 146. Zasady i granice korzystania z cudzych utworów; plagiat i jego skutki _____________________________ Kazus 147. Periodyk jako przedmiot prawa autorskiego; zmiana treści i formy utworu bez zgody autora ___________ Kazus 148. Przesłanie powstania utworu zbiorowego; legalizacja korzystania z materiałów pozyskanych z Internetu jako elementów utworu _________________________ Kazus 149. Dozwolony użytek rozpowszechnionych utworów; zakres uprawnień organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi w stosunku do podmiotów reprezentowanych – w zakresie prawa cywilnego i karnego __________ Kazus 150. Umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne; prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych; dziedziczenie praw autorskich _______________________________ J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń 316 319 322 324 328 XV Spis treści 3. Prawo własności przemysłowej ____________________________ 331 Kazus 151. Przesłanki udzielenia patentu na wynalazek; ochrona wynalazków za granicą; reprezentacja stron w postępowaniu przed UP ______________________ Kazus 152. Skutki prawne zgłoszenia do UP utworu celem uzyskania praw wyłącznych na przedmiot własności przemysłowej; umowa licencyjna i jej skutki ________________________________________ Kazus 153. Status prawny wynalazku przed wydaniem decyzji o udzieleniu patentu; licencja know-how ___________ Kazus 154. Ochrona kumulatywna (skumulowana) przedmiotów własności intelektualnej; skutki prawne utrwalenia przedmiotu własności intelektualnej __________________________________ 331 334 337 340 Indeks rzeczowy ___________________________________________ 345 XVI J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń Wstęp Przedkładany do rąk Czytelników zbiór obejmuje kazusy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Dotyka zagadnień wiążących się z częścią ogól- ną prawa cywilnego, jak też z prawem zobowiązań (odnosząc się tak do jego części ogólnej, jak i szczegółowej), prawem rzeczowym, prawem spadkowym, a ponadto obejmuje także kazusy dotyczące problematyki prawa rodzinnego i prawa własności intelektualnej. Taki dobór zakresu tematyki poruszanej w zbiorze nie jest przypadkowy. Opracowanie to ma bowiem co do zasady stanowić materiał pomocniczy dla studentów i z uwagi na ten cel zawarte w zbiorze treści odpowiadają zakresowi materiału przewidzianego z obszaru przedmiotów cywilistycznych na studiach prawniczych, w szczególności na studiach drugiego stopnia. Niemniej zbiór może być z powodzeniem wykorzystywany przez studentów administracji, ekonomii bądź innych kierunków studiów, obejmujących kurs z zakresu prawa cywilnego. W niniejszym zbiorze omówiono bowiem najistotniejsze zagadnie- nia w sposób przekrojowy, a przy tym zawiera wyczerpujące odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami kluczowych kwestii prawnych oraz odwołaniami do orzeczni- ctwa i literatury naukowej, co pozwala studentowi na samodzielne, szybkie opa- nowanie niezbędnego materiału z zakresu prawa cywilnego. Z założenia zbiór ten pomyślany został jako publikacja współgrająca ze spro- filowanym pod tym samym kątem podręcznikiem „Zarys prawa cywilnego” pod redakcją prof. dr. hab. Edwarda Gniewka i prof. dr. hab. Piotra Machnikowskiego (Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014), której to książki część Autorów ni- niejszych kazusów jest również Współautorami. Należy przy tym zauważyć, że co do zasady niniejsze kazusy wraz z odpo- wiedziami zostały opracowane z myślą o tym, aby po omówieniu danego za- gadnienia na zajęciach lub po jego samodzielnym przestudiowaniu, studenci mogli dla sprawdzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy rozwiązać kazusy doty- czące określonej problematyki, w razie potrzeby korzystając z informacji zawar- tych w odpowiedzi dla zweryfikowania i ewentualnego uzupełnienia zdobytych wiadomości. Przy tym oprócz wiedzy teoretycznej publikacja niniejsza ma także służyć rozwijaniu umiejętności praktycznych w zakresie interpretacji przepisów, poruszania się w systemie prawa, dokonywania subsumpcji i właściwego argu- mentowania na rzecz proponowanych rozwiązań. J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń XVII Wstęp Kazusy wraz z odpowiedziami przygotowane zostały przez doktorów nauk prawnych, pracowników Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodo- wego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy starali się wykorzystać swoje doświadczenia naukowe i dydaktyczne tak, aby stworzyć opracowanie jak najbardziej użyteczne dla stu- dentów w procesie zdobywania i doskonalenia wiedzy prawniczej. Warszawa, marzec 2014 r. Joanna Kuźmicka-Sulikowska XVIII J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń Wykaz skrótów 1. Akty prawne CudzNierU _____ ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cu- dzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) GospNierU _____ ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst KC _____________ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KPC ___________ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst z 2014 r. poz. 121) jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101) KRO ___________ ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KredytKonsU ___ ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) KSH ___________ ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. KWU___________ ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) OchrBazU ______ ustawa z 27.7.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, OchrKonsumU __ ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów poz. 1402 ze zm.) (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrLokU ______ ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka- niowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 150) OchrKonsumU __ ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez pro- dukt niebezpieczny (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225) PrAut __________ ustawa z 4.2.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrew- PrBank _________ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. nych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) J. Kuźmicka-Sulikowska, Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: