Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 002337 23474266 na godz. na dobę w sumie
Wymagania zasadnicze dla maszyn – dyrektywa 2006/42/WE - ebook/pdf
Wymagania zasadnicze dla maszyn – dyrektywa 2006/42/WE - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3208-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

E-book stanowi przewodnik wdrażania dyrektywy maszynowej, przydatny dla wszystkich użytkowników maszyn, w szczególności dla przedsiębiorstw trudniących się projektowaniem, wytwarzaniem oraz wprowadzaniem maszyn do obrotu na Jednolitym Rynku UE. Informacje zawarte w publikacji służą zapewnieniu bezpiecznych, higienicznych oraz właściwych warunków użytkowania urządzeń roboczych przez pracowników firmy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wymagania zasadnicze dla maszyn – dyrektywa 2006/42/WE 1BG0017 przydatny W publikacji m.in.: właściwych roboczych oraz urządzeń W e-booku opisujemy wspólnotową koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa stosowania maszyn. Jej kluczowym celem jest prezentacja zasadniczych wymagań zawartych w dyrektywie 2006/42/WE. Hasło stanowi przewodnik wdrażania dyrektywy dla wszystkich maszynowej, użytkowników maszyn, w szczególności dla trudniących się projektowaniem, przedsiębiorstw wytwarzaniem oraz wprowadzaniem maszyn do obrotu na Jednolitym Rynku UE. Informacje zawarte w publikacji służą zapewnieniu bezpiecznych, warunków higienicznych użytkowania przez pracowników firmy. 1. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn w UE 2. Zakres stosowania dyrektywy maszynowej 3. Wymagania zasadnicze dla maszyn 4. Procedura wprowadzenia maszyn na jednolity rynek UE 1BG0017 2 towarów funkcjonowania przepływu Bezpieczeństwo użytkowania maszyn w UE Projektowanie, wytwarzanie oraz wprowadzanie maszyn do obrotu na obszarze UE podlega prawodawstwu krajowemu i wspólnotowemu. Swoboda oraz bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników stanowią podstawę traktatową Jednolitego Rynku UE. Bezpieczeństwo stosowania maszyn zostało oparte o prawodawstwo wspólnotowe, rozróżniające maszyny nowe wprowadzane na rynek wewnętrzny UE oraz maszyny używane. Głównym instrumentem prawnym regulującym obrót maszyn nowych w UE jest dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE. Dyrektywa obowiązuje wszystkie podmioty wprowadzające nowe maszyny do obrotu wewnątrz UE, w i importerów, ale również pracodawców. Maszyny nowe należy rozumieć jako sprzęt roboczy wprowadzany po raz pierwszy do obrotu w UE, wyprodukowany na terenie Wspólnoty, który obejmuje produkcję seryjną, jednostkową oraz na użytek własny. Maszyny nowe w świetle dyrektywy 2006/42/WE to również maszyny używane, wytworzone w trzecich, wprowadzane na rynek unijny, oraz maszyny używane, w znaczący sposób przekształcone lub przebudowane, dzięki czemu można je uznać za nowe. Implementacją dyrektywy maszynowej w prawie krajowym jest rozporządzenie ministra gospodarki z 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tym producentów, dystrybutorów krajach 3 i sprzęt techniczny, narzędzia, tymczasowej pracy na wysokości zasadniczych wymagań dla maszyn. Dyrektywa maszynowa określa ogólne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników maszyn. Zakres dyrektywy maszynowej został uzupełniony dyrektywą 2009/127/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów. Maszyny używane, zwane również starymi, objęte są wymaganiami minimalnymi bhp zawartymi w dyrektywie narzędziowej 2009/104/WE. Dyrektywa narzędziowa jest wiążąca wobec sprzętu roboczego, do którego kwalifikują się maszyny instalacje oraz urządzenia do (na podstawie: W. Łabanowski, „Bezpieczeństwo użytkowania maszyn”), a adresowana jest przede wszystkim do pracodawców. W dyrektywie 2009/104/WE ujęto minimalne wymagania techniczne dotyczące używanych maszyn oraz wymagania odnoszące się do bezpieczeństwa stosowania nowego i starego sprzętu roboczego. Minimalnymi wymaganiami technicznymi objęte mogą być nowe urządzenia techniczne, do których nie mają zastosowania dyrektywy Nowego Podejścia, w tym dyrektywa maszynowa, przykładem których są proste narzędzia ręczne, drabina. W Polsce obowiązuje również rozporządzenie ministra gospodarki z 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wymagania zasadnicze dla maszyn – dyrektywa 2006/42/WE
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: