Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00174 003313 21533795 na godz. na dobę w sumie
Six Sigma - ebook/pdf
Six Sigma - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 242
Wydawca: MT Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7746-129-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W swojej poprzedniej książce, zatytułowanej Rewolucja Six Sigma, George Eckes daje czytelnikom szczegółowe wskazówki dotyczące strategicznych i technicznych aspektów wdrażania programu Six Sigma. Tym razem koncentruje się na jeszcze ważniejszym jego elemencie – na tym, co zapewnia jego stabilność i trwałość w organizacji. W książce Six Sigma jako trwały element kultury organizacji zaprezentowane są narzędzia, których użycie przyczyni się do tego, że zmiany, jakie niesie ze sobą program Six Sigma, spotkają się z odpowiednią akceptacją w twojej organizacji. Eckes koncentruje się w niej na elemencie kulturowym, który – jeśli zostanie odpowiednio potraktowany – może znacznie zwiększyć efektywność „twardych” technik Six Sigma. Oferując proste i praktyczne metody, Eckes wskazuje na konieczność pracy z ludźmi, by zmiany zostały zaakceptowane w organizacji na poziomie kulturowym. W sytuacji, gdy większość dostępnych na rynku pozycji koncentruje się na aspektach technicznych, on zwraca uwagę na konieczność zrównoważenia komponentów technicznego i kulturowego. Wyjaśnia, jak konsekwentnie zwiększyć szanse na przeprowadzenie zmiany organizacyjnej. Pisze między innymi o tym, jak:

• kreować potrzebę wdrożenia programu Six Sigma,

• diagnozować różne typy oporu i przeciwdziałać im,

• kształtować wizję programu Six Sigma,

• zmieniać systemy i struktury, by wspierały nową kulturę Six Sigma,

• unikać pułapek związanych z kulturową transformacją Six Sigma,

• rozwijać efektywnych liderów w programie Six Sigma.

Z książki dowiesz się, jak definiować jasne i motywujące cele. Poznasz też historię porażek i sukcesów związanych z wdrażaniem Six Sigma, czytając zamieszczone tu studia przypadków.

O AUTORZE

George Eckes jest założycielem Eckes & Associates, Inc. (EAI), firmy konsultingowej specjalizującej się we wdrażaniu usprawnień, prowadzeniu szkoleń i wdrożeń Six Sigma, rozwijaniu organizacji oraz zarządzaniu zmianą. W 1996 roku EAI została wybrana główną firmą doradczą pomagającą General Electric we wdrażaniu Six Sigma.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 www.mtbiznes.pl JAKO TRWAŁY JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek(cid:226)ad: Konrad Paw(cid:226)owski Tytuł oryginału: MAKING SIX SIGMA LAST Managing the Balance Between Cultural and Technical Change Przekład: Konrad Pawłowski Redakcja: Milena Schefs Projekt okładki: Wladzimier Michnievič, PERFECT MAGENTA Skład: Shift-Enter Copyright © 2001 by George Eckes. All rights reserved. Published by John Wiley Sons, Inc. the Copyright © 2011 for Polish edition by MT Biznes Ltd. All rights reserved. Warszawa 2011 MT Biznes sp. z o.o. ul. Oksywska 32, 01-694 Warszawa tel./faks (22) 632 64 20 www.mtbiznes.pl e-mail: info@mtbiznes.pl ISBN 978-83-7746-129-7 Z PLIKU ZOSTAŁY USUNIĘTE PUSTE STRONY. Ojcu Tedowi Hesburghowi, który dzięki zmianie sprawia, że ten świat jest lepszy Spis treści Podziękowania ........................................................... 9 Wstęp do wydania polskiego ..................................... 11 Przedmowa ................................................................ 19 Wstęp ......................................................................... 23 Rozdział 1. Akceptacja dla programu Six Sigma – aspekt ignorowany podczas wdrożenia ................................ 27 Rozdział 2. Kreowanie potrzeby kultury Six Sigma .................... 41 Rozdział 3. Przezwyciężanie oporu przeciwko wdrażaniu programu Six Sigma .................................................. 58 Rozdział 4. Kształtowanie wizji, rezultatów i zachowań związanych z programem Six Sigma ......................... 84 Rozdział 5. Kreowanie kultury Six Sigma .................................... 106 7 www.mtbiznes.pl SIX SIGMA JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Rozdział 6. Pomiar kultury Six Sigma .......................................... 161 Rozdział 7. Profile przywódców programu Six Sigma ................ 197 Rozdział 8. Pułapki, których należy unikać, kreując kulturę Six Sigma .................................................................... 218 Zakończenie ............................................................... 236 Indeks ........................................................................ 237 8 www.mtbiznes.pl Podziękowania Chciałbym najgoręcej podziękować pracownikom John Wiley Sons za wydanie mojej drugiej książki poświęconej Six Sigma. Dziękuję mojej agentce Lisie Swayne, która wie, jak pochwalić i jak zasugerować wprowadzenie poprawek, oraz pracownikom Publi- cations Development Company za redakcję merytoryczną. Jestem pewien, że moja trzecia książka również będzie bezbłędna. Dziękuję Matthew Holtowi, redaktorowi z wydawnictwa Wiley, który praw- dopodobnie wie więcej o Six Sigma, niż jest gotów przyznać. Dziękuję dr Susan Ayarbe za przyjaźń, lojalność i mądrość. Je- steś i zawsze będziesz moją najbliższą przyjaciółką. Dziękuję moje- mu wujowi, Josephowi Della Malva, za miłość i za to, że wywołuje we mnie tak żywe wspomnienia matki. Dziękuję moim synom Joe i Temo za to, że dzielą ze mną filozofię Six Sigma. Pragnę podzię- kować również Dave’owi Schulenbergerowi za przyjaźń, lojalność i wiedzę na temat baseballu, Mike’owi Multerowi za to, że dzię- ki niemu jesień nie została stracona, i ojcu, który udowadnia, że zmieniać można się w każdym wieku. Dziękuję także mojemu bra- tu Mike’owi i życzę mu, by w końcu mógł się wybrać na wyprawę wędkarską na jezioro Tahoe, na co sobie wielokrotnie zasłużył. Dziękuję także Josephowi L. Ayarbe, Susan Ayarbe, Elizabeth Campbell, Tiffany A. Davis, Gary’emu E. Finchowi, Christinie Pia Lomax, Evelyn R. Rie i Roderickowi Smithowi za sugestie, dzięki którym ta książka jest lepsza. G.E. 9 www.mtbiznes.pl Wstęp do wydania polskiego Na początku… Kiedy w 2001 roku zaczynaliśmy naszą przygodę z programem Six Sigma, dostępność wiedzy w tym zakresie była w naszym kraju bar- dzo niewielka. Praktycznie całkowity brak informacji dostępnych w języku polskim oznaczał brak konferencji, seminariów, witryn in- ternetowych, szkoleń i niemal całkowity brak literatury (na polskim rynku wydawniczym istniała wówczas jedna pozycja, podczas gdy w tym samym czasie na amerykańskim Amazon.com można było ich znaleźć kilkaset!). Utworzona przez nas Akademia Six Sigma, która przez szereg lat działała przy Politechnice Wrocławskiej, od samego początku w swoim założeniu miała na celu zmianę takiego stanu rzeczy. Chcieliśmy rozwijać i udostępniać w Polsce rzetelną wiedzę na temat tak praktycznego i pożytecznego programu, ja- kim jest Six Sigma. I tak w 2003 roku udało nam się zorganizować pierwszy kurs „Six Sigma Black Belt”. W tym samym roku odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Six Sigma we Wrocła- wiu, a dwa lata później zorganizowaliśmy pierwsze Otwarte Forum Wymiany Doświadczeń. To, czego przez wiele lat nam brakowa- ło, to dobra książka, którą można wręczyć polskiemu czytelnikowi. Książka o Six Sigma, która nie tylko go nie przestraszy, ale również okaże się interesująca i pomocna. Wspólnie z wydawnictwem MT Biznes udało nam się w 2010 roku wypuścić na polski rynek właśnie taką książkę. Była to Rewo- lucja Six Sigma, autorstwa amerykańskiego konsultanta George’a 11 www.mtbiznes.pl SIX SIGMA JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Eckesa. Książka ta spotkała się z niezwykle dobrym odbiorem wśród polskich czytelników, wysoko plasując się w rankingach sprzedaży. Dziś z dużą radością oddajemy więc w Państwa ręce kolejną pozy- cję tego samego autora, czyli Six Sigma jako trwały element kultu- ry organizacji. Książka ta jest znakomitym uzupełnieniem i ważną kontynuacją Rewolucji Six Sigma. Dlaczego? Zdaniem George’a Eckesa na rezultaty zmiany organizacyjnej, jaką przynosi program Six Sigma, składają się trzy elementy. Pierwszy to element strate- giczny (powiązanie programu ze strategią biznesową, wybór kandy- datów na Green/Black Belt, wybór tematów projektów, etc.). Drugi to element taktyczny (skuteczna realizacja projektów Six Sigma i poprawne wykorzystanie metodyki DMAIC). Element trzeci to komponent kulturowy (wdrażanie Six Sigma jako narzędzia trwałej zmiany kultury organizacji). Podczas gdy Rewolucja Six Sigma trak- tuje o pierwszych dwóch elementach, niniejsza książka poświęco- na jest w całości trzeciemu z nich – elementowi kulturowemu. Co ważne, zdaniem autora jest to element najważniejszy. Obie pozycje tworzą spójną całość, pozwalającą uzyskać dobry wgląd w istotę programu Six Sigma. Każda z nich jednak nadaje się do czytania niezależnie od drugiej. Dlaczego po raz kolejny George Eckes? Ponieważ wbrew powszechnemu mniemaniu w programie Six Sig- ma zupełnie nie chodzi o statystykę! A George Eckes jest jednym z bardzo nielicznych autorów, którzy mają odwagę otwarcie o tym pisać. Choć na dobrą sprawę to nie jest kwestia odwagi, a raczej ogromnego doświadczenia, które owocuje głębokim zrozumieniem tego, czym Six Sigma jest, a czym na pewno nie jest. Jak powszechnie wiadomo, ilość nie zawsze idzie w parze z ja- kością. Wszystko, co staje się bardzo popularne, z czasem zaczyna niestety być opacznie rozumiane… Tak też dzieje się z programem Six Sigma. Wraz ze wzrostem popularności samego programu wzro- 12 www.mtbiznes.pl WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO sło zapotrzebowanie na szkolenia, literaturę, zasoby internetowe, etc. Wiele osób i organizacji włączyło się w ten nurt, niekoniecznie z dobrym dla niego skutkiem. Całe zastępy wykształconych staty- styków zaczęły prowadzić szkolenia, pisać i publikować na temat programu Six Sigma, przyczyniając się do najbardziej chyba dziś rozpowszechnionego mitu: „Six Sigma = statystyka”. George Eckes z wykształcenia jest psychologiem, biegłym w statystyce. Nie od- wrotnie. Właśnie z tego powodu w jego podejściu do programu Six Sigma centralnym punktem zawsze jest człowiek. Dziś jest to nie- stety rzadkość. Rozwijane są systemy zarządzania, metody, techniki, ale jakże często zapominamy przy tym, że za każdym działaniem stoją ludzie. Ludzie, którzy niezależnie od zajmowanego stanowiska mają swoje odmienne potrzeby, cele i motywacje. Wiele organizacji „wtłacza” różne programy w swoje biznesy, jak w naoliwioną ma- szynę, zapominając, że ostatecznie każde – nawet najbardziej tech- niczne i naukowe narzędzie – oprze się o komponent ludzki naszej organizacji. Komponent ludzki Organizacje gromadzą zasoby i łącząc je, tworzą z nich system, który ma pozwolić skutecznie osiągać zamierzone przez biznes cele. Ludzie w tym modelu (systemie) traktowani są często jako jeden z wielu zasobów, z których składa się organizacja (stąd nazwy typu „zasoby ludzkie”, ang. „Human Resource”). Nie byłoby w tej logice nic złego, gdyby nie fakt, że „zasobami ludzkimi” zarządza się często dokład- nie tak samo, jak wszystkimi pozostałymi. Mówimy o wydajności, ruchach roboczych, ergonomii, etc. Jednak zapominamy o tym, co prawdziwie ludzkie, czyli o emocjach, indywidualnych potrzebach, a także obawach. Nierzadko można spotkać się z opinią (wyrażaną najczęściej przez bardzo doświadczonych menedżerów, w sile wieku, którzy wiele w życiu widzieli i zrobili), że mamy dziś w zarządza- niu do czynienia z brakiem równowagi pomiędzy komponentem naukowym (systemy, metody, filozofie) a komponentem ludzkim 13 www.mtbiznes.pl SIX SIGMA JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI (człowiek i jego indywidualne potrzeby oraz motywacje). My rów- nież przychylamy się do tej opinii i mamy nadzieję, że niniejsza książka pozwoli wpłynąć na obecny stan rzeczy. Dlaczego warto przeczytać tę książkę? Przez blisko dwadzieścia pięć lat istnienia programu Six Sigma na- pisano już o nim bardzo wiele. Ta książka jest jednak wyjątkowa. Wyjątkowa z co najmniej kilku powodów. 1. Prezentuje unikalne spojrzenie na program Six Sigma. Unikalność ta polega na umieszczeniu środka ciężkości w miejscu, o którym najczęściej całkowicie się zapomina. Chodzi tu właśnie o komponent ludzki. O potraktowa- nie programu Six Sigma jako zmiany kulturowej, a nie – jak zwykło się uważać – jako zestawu narzędzi, głównie staty- stycznych, mających posłużyć zwiększeniu zysku organizacji. Pominięcie czynnika ludzkiego, kulturowego to bodaj naj- poważniejszy błąd popełniany przez zdecydowaną większość organizacji podejmujących wysiłek wdrożenia filozofii Six Sigma. Potwierdzają to również nasze doświadczenia z rynku polskiego. Projektowanie wizji programu, planowanie jej ko- munikowania, budowanie potrzeby pilności wprowadzenia zmian… to elementy od których naturalnie powinna rozpo- czynać się inicjatywa, jaką jest program Six Sigma. W prak- tyce jednak albo wcale się o nich nie myśli, albo też słyszymy wymówki typu: „Brakuje (szkoda) na to czasu, bo trzeba ro- bić projekty”. W rezultacie w wielu organizacjach uzyskiwa- ne efekty są dalekie od oczekiwań, a przyczyny tego stanu rzeczy nie zostają poprawnie zdiagnozowane. Upatruje się ich nie w braku tego najważniejszego składnika, a w kiepskiej realizacji pozostałych. („Potrzebujemy więcej liderów, więcej projektów, więcej szkoleń…”). Działa tu nieubłaganie reguła 14 www.mtbiznes.pl WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO Pareto – czas i nakłady, które należy poświęcić na pracę nad zwiększeniem akceptacji wobec zmian (20 ) są stosunkowo niewielkie w porównaniu z nakładem na samo wprowadze- nie zmian (80 ). Jednak w długim okresie efekt, jaki uzy- skujemy, zależy przede wszystkim od poziomu akceptacji dla wprowadzanych zmian (80 ), a nie od – czasami technicznie doskonałego – sposobu ich wprowadzenia (20 ). Zatem war- to zadać sobie pytanie: „Czy lepiej przeszkolić kolejną grupę liderów, uruchomić kolejną falę projektów, włączyć dziesiątki albo setki ludzi w zespoły projektowe, poszerzyć zakres, etc. czy też może wypracować atrakcyjną wizję wprowadzanych zmian?”. Pytanie to jest zasadne, a książka George’a Eckesa pomaga znaleźć na nie odpowiedź. Jest praktyczna i użyteczna. Six Sigma jako trwały element kultury organizacji z pewnością nie jest teoretycznym podręcznikiem. Wyjątkowe bogactwo przykładów, propozycji narzędzi, szablonów czy metod spra- wia, że książka ta jest nie tylko inspiracją, ale również skarb- nicą praktycznych rozwiązań, dających się z powodzeniem zastosować w każdej organizacji. Dlatego właśnie pozycja ta w swoim pierwotnym, amerykańskim wydaniu miała za- wsze stałe miejsce na półce w biblioteczce Akademii Białego Kruka, a treści w niej zawarte stały się integralnym elemen- tem programów szkoleniowych dostarczanych naszym klien- tom. Korzyści z niej płynące dostrzegą zarówno prezesi spółek wdrażających duże zmiany, jak też inne osoby, które w swoim własnym, często niewielkim obszarze działania borykają się z oporem przed zmianą. Jest uniwersalna. Na tyle uniwersalna, że można się zastanawiać, czy w ogóle traktuje o Six Sigma? Pytanie jest uzasadnione – George Ec- kes pisze bowiem przede wszystkim o wprowadzaniu zmian i oporze, który zawsze towarzyszy temu procesowi. Jest to więc książka o każdym z nas, niezwykle uniwersalna. 2. 3. 15 www.mtbiznes.pl SIX SIGMA JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Autor pisze w niej o problemie, z którym boryka się większość organizacji wdrażających duże zmiany (lub też próbujących wdrażać duże zmiany). O problemie, o którym na początku XX wieku pisał już znany polski teoretyk zarządzania Ka- rol Adamiecki. Sformułował on prawo inercji przyzwyczajeń: „Każda zmiana rodzi opór”. Mimo wciąż pojawiających się nowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania, nowych syste- mów, programów i filozofii prawo to pozostaje wciąż aktual- ne, a jego istnienie spędza sen z powiek tysiącom menedżerów na całym świecie. Niechęć do zmian, nawet tych na lepsze, okazuje się niemal wpisana w nasze DNA. Kto z nas nigdy nie pomyślał z irytacją: „W końcu ile razy można im tłumaczyć, pokazywać, uczyć! Istnieją przecież procedury… a oni ciągle swoje, ciągle NIE, ciągle po staremu”. 4. Program Six Sigma w książce George’a Eckesa jest kontek- stem, w którym osadzone i przedstawione zostały doświad- czenia mogące mieć zastosowanie w szeregu różnych sytuacji biznesowych oraz w życiu codziennym każdego z nas. Dobrze się ją czyta. Niestety, program Six Sigma jest materią, o której wielu au- torów zwykło pisać w sposób nieprzystępny, przeładowany technicznym żargonem, nierzadko przytłaczający. Efektem jest nie tylko narastanie szeregu mitów wokół samego progra- mu, ale też rozminięcie się z jego prawdziwą istotą. Jak wie- my, nie zawsze bogata wiedza idzie w parze z umiejętnością jej przekazania. George Eckes jest jedną z nielicznych osób, które dzięki prostym przykładom i przystępnemu językowi potrafią sprawić, że czas spędzony na lekturze płynie bardzo szybko. Dzieje się tak również dlatego, że jest to książka o lu- dziach i napisana dla ludzi. 16 www.mtbiznes.pl WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO Podsumowując Program Six Sigma znajduje zastosowanie w organizacji każdego typu – pod warunkiem, że potrafimy spojrzeć na niego z właściwej perspektywy. Z perspektywy narzędzia biznesowego, a nie zestawu metod i technik poprawy jakości. Specyfika tego programu pozwala na niemal całkowicie dowolne korzystanie z jego możliwości. Nie ma tu żadnego jedynie słusznego podejścia. Six Sigma dziś to nic in- nego, jak suma przeszło dwudziestu pięciu lat doświadczeń różnych organizacji (z których można do woli korzystać). Podejście i treści prezentowane w tej książce również nie są obowiązkowe i z powo- dzeniem można się bez nich obejść. Wdrażając projekty Six Sigma w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów, stosując czę- sto zaawansowane narzędzia, prowadząc zawiłe statystyczne anali- zy, można wykonać naprawdę dużo dobrej pracy i osiągnąć bardziej niż satysfakcjonujący efekt. Jeśli jednak pominiemy komponent ludzki, nigdy trwale nie zmienimy organizacji, a uzyskane efekty będą krótkotrwałe. Nigdy nie dołączymy do grona firm takich, jak GE, Motorola czy AlliedSignal, które dzięki programowi Six Sigma uległy głębokiej transformacji. Czy będzie to dla nas wielka strata? Czy zawsze trzeba aż tak wysoko mierzyć? Czy wszyscy musimy się zmieniać? Oczywiście, że nie. Zawsze można pozostać przeciętnym. Ale ja- każ to perspektywa? Jarosław Siarkiewicz KamiL Torczewski Michał Baranowicz Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. 17 www.mtbiznes.pl Przedmowa Słynne stało się dziś powiedzenie, że zmiany są jedynym stałym elementem życia, a ich tempo ciągle wzrasta. Rzeczywiście tak się dzieje, należy jednak przy tym zauważyć, że chociaż są one nieunik- nione, zarówno organizacje, jak i zatrudnieni w nich ludzie mogą się rozwijać dzięki procesowi zarządzania zmianą, który definiuje „to, co jej podlega” i „jak uzyskać dla niej akceptację”. Ta książka przeznaczona jest dla osób, które wdrażają lub mają zamiar wdrożyć w organizacji filozofię zarządzania Six Sigma, by wy- kreować trwałą kulturę Six Sigma. Wiedzą one, jak trudno osiągnąć takie rezultaty, jakie są udziałem General Electric lub AlliedSignal. Six Sigma jako trwały element kultury organizacji. Zarządzanie rów- nowagą między zmianą kulturową i techniczną to książka, która po- może twojej firmie szybciej, łatwiej i efektywniej przejść kulturową transformację Six Sigma. Wdrożenie tego programu dla większości organizacji oznacza zmianę w sposobie zarządzania biznesem. Krok w stronę zarządza- nia na podstawie danych i faktów oraz aktywne dążenie do wyższej efektywności i skuteczności to olbrzymia zmiana. Jednak nawet jeśli będzie to zmiana na lepsze, bezpośrednio wynikająca z Six Sigma, i tak natrafisz na opór przeciwko niej. George Eckes, znany pisarz i konsultant, doskonale zdaje sobie sprawę z istnienia takiego oporu. George, z wykształcenia psycho- log kliniczny, od dwudziestu lat jest znakomitym doradcą bizneso- wym. To dwojakie doświadczenie pozwala mu w unikalny sposób spojrzeć na strategiczne, techniczne i kulturowe wyzwania, stojące 19 www.mtbiznes.pl SIX SIGMA JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI przed organizacją wdrażającą Six Sigma. W swojej pierwszej książce, zatytułowanej Rewolucja Six Sigma. Jak General Electric i inne przed- siębiorstwa zmieniły proces w zyski, George koncentrował się na dwóch innych elementach Six Sigma – strategicznym i taktycznym. W kla- rowny sposób omówił tam, jak zarząd firmy wspólnie z ekspertami powinien tworzyć bardziej efektywną i skuteczną organizację, którą charakteryzuje długookresowy wzrost i duża zyskowność. Wiele książek poświęconych Six Sigma koncentruje się na tak- tycznych elementach tego programu. George opisał również ele- ment strategiczny, by kierownictwo organizacji wiedziało, jak tworzyć i wspierać Six Sigma jako filozofię zarządzania. W niniejszej książce George zajmuje się tematem, którego inni konsultanci nie poruszają – podpowiada, jak wykreować kulturę Six Sigma. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, o czym ta książka nie jest. Nie porusza ona wcale tematu taktyki Six Sigma. Nie ma w niej informacji o tym, jak tworzyć zespoły, zbierać dane, mierzyć poziom sigma lub opracowywać rozwiązania służące udoskonala- niu. Wszystkie te zagadnienia zostały omówione w pierwszej książce George’a. Obecnie koncentruje się on na zapewnianiu warunków akceptacji wobec Six Sigma, co jest niezbędne, by program ten stał się trwałym zjawiskiem kulturowym, a nie jedynie krótkotermino- wym pomysłem na zmniejszenie kosztów, tak jak bywa w wielu or- ganizacjach. W pierwszych rozdziałach książki George wskazuje na koniecz- ność wykreowania potrzeby wdrożenia tej metodyki. Pisze także o tym, co się stanie, jeśli Six Sigma nie zostanie zaakceptowana. Powstaje w ten sposób lista zagrożeń, które mogą służyć jako ar- gumenty motywujące w krótkim terminie w momencie wdrożenia. Jednak zagrożenia, bez względu na to, czy są realne, czy wymyślo- ne, nie będą działały jako motywatory zbyt długo. Dlatego George dzieli się również swoją wiedzą dotyczącą szans stojących przed or- ganizacją, która wdroży Six Sigma jako filozofię zarządzania. Gdy wykreuje się potrzebę i organizacja zaczyna wdrażać idee opisane w pierwszej książce George’a, pojawia się opór. W rozdziale 20 www.mtbiznes.pl PRZEDMOWA 3 niniejszej pozycji autor definiuje cztery główne rodzaje oporu. Następnie omawia narzędzia, przy użyciu których można określić przyczyny takiego stanu rzeczy i podjąć działania naprawcze. Dzię- ki temu można zmniejszyć lub zlikwidować opór, tak by Six Sigma znalazła podatny grunt w twojej organizacji. W rozdziale 4 George dzieli się z czytelnikami przykładami wi- zji Six Sigma, które zostały opracowane u jego klientów. Pokazuje także, jak organizacje, które po raz pierwszy stykają się z tą filozofią zarządzania, mogą wykreować własną wizję, obejmującą postawy oraz oczekiwane rezultaty i zachowania. W rozdziale 5 George pisze o tym, jak należy zmieniać syste- my i struktury organizacji, by program Six Sigma mógł rozkwitać. Radzi, jak zatrudniać, rozwijać i wynagradzać ludzi mających przy- czynić się do tego, by program ten stał się w organizacji zjawiskiem kulturowym. Taki proces można porównać do przygotowywania ziemi pod zasiew. Autor dzieli się także sekretami nauczania, któ- re sprawiły, że zalicza się do grona najlepszych konsultantów Six Sigma. Szczegółowo radzi, jak przekazywać informacje o Six Sig- ma zarówno interesariuszom wewnętrznym, jak i zewnętrznym, do których można zaliczyć na przykład inwestorów. W rozdziale 6 George przedstawia metodykę służącą ocenie, na ile poprawnie twoja organizacja wdrożyła techniczne aspekty Six Sigma i jaki jest poziom akceptacji wobec tego programu. Mate- matyczna formuła służąca określeniu, na jakim etapie wdrożenia obecnie się znajdujesz i jakie są szanse na odniesienie sukcesu, to prawdopodobnie najważniejsza część tej książki. George pomaga czytelnikowi nie tylko obliczyć całkowitą punktację odzwierciedla- jącą zaawansowanie wdrożenia, lecz także uczy, jak diagnozować silne i słabe strony, odnoszące się zarówno do taktyki, jak i poziomu jej akceptacji. Podaje pięć przykładów dotyczących sukcesów i po- rażek we wdrażaniu Six Sigma. W tej książce, podobnie jak w Rewolucji Six Sigma, ostatni rozdział poświęcony jest unikaniu pułapek mogących zaszkodzić istnieniu tego programu w organizacji. George dzieli się latami własnych 21 www.mtbiznes.pl SIX SIGMA JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI doświadczeń, opisując klientów, którzy odnieśli sukces lub ponieśli porażkę – robi to po to, by twoja organizacja nie dołączyła do grona tych ostatnich. W Lithonia Lighting wykorzystaliśmy wiele technik i koncepcji opisanych w książkach George’a, by zwiększyć naszą efektywność. Książki te będą należały do najważniejszych pozycji biznesowych na twojej półce, bez względu na to, czy wdrażasz Six Sigma, czy też jakiś inny program usprawniania. Sposób pisania George’a jest ade- kwatny do jego wykładów: szczegółowy, pragmatyczny, pełen przy- kładów i przede wszystkim przekazujący praktyczną wiedzę. Choć książka, którą trzymasz w ręku, jest łatwa w lekturze, koncepcje w niej zawarte są trudne we wdrażaniu. Bez niej jednak kreowanie trwałej kultury Six Sigma w organizacji byłyby znacznie trudniejsze i trwałoby dłużej. Całym sercem rekomenduję tę pozycję liderom organizacji, którzy chcą stworzyć przedsiębiorstwo odnoszące suk- cesy dla klientów, pracowników i inwestorów. Jack Becker, wiceprezes ds. Six Sigma, Lithonia Lighting, Conyers, Georgia 22 www.mtbiznes.pl Wstęp Six Sigma jest filozofią zarządzania, która przetacza się przez świat z siłą sztormu. Powstała w Motoroli w latach osiemdziesiątych XX wieku, a następnie została spopularyzowana przez AlliedSignal i General Electric (GE) w latach dziewięćdziesiątych i od tamtych czasów wielokrotnie udowodniła swoją wartość jako program po- zwalający zwiększyć wydajność i zyskowność. Niestety, istnieje wiele organizacji, którym nie udaje się odnieść sukcesu w tym obszarze – takiego sukcesu, jaki stał się udziałem GE i AlliedSignal. Choć wiele przyczyn wpływa na niską efektywność, ta książka koncentruje się na najważniejszych z nich – takich, które powodują, że mnóstwo firm nie osiąga maksymalnego zwrotu z kapitału zain- westowanego w Six Sigma. Mówiąc najprościej, wiele organizacji chce traktować Six Sigma jako panaceum. Podobnie jak w przypadku innych programów słu- żących poprawie wydajności, narzędzia oraz techniki Six Sigma są sprawdzone i naprawdę dobrze działają. Jednak, tak jak i w innych przypadkach, koncentrowanie się tylko na elemencie technicznym nie wystarcza. Wdrożenie Six Sigma ma spowodować, że zarządza- nie daną organizacją będzie odbywało się w oparciu o fakty i dane. Oznacza to olbrzymią zmianę w wielu przedsiębiorstwach, którymi osoby stojące najwyżej w hierarchii kierują na podstawie własnej intuicji. Wdrożenie jakiejkolwiek zmiany w organizacji nie jest łatwe. Jednak w przypadku Six Sigma poziom trudności jest jeszcze wyższy, 23 www.mtbiznes.pl SIX SIGMA JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI ze względu na stosowane w tym programie narzędzia i techniki. Występujący w takich okolicznościach opór jest naturalną, wręcz odruchową reakcją na zmiany. Jeśli zabraknie zdecydowanych prze- ciwdziałań, posunięcia zmierzające do wdrożenia Six Sigma skazane będą na niepowodzenie. Dlatego książka Six Sigma jako trwały element kultury organizacji koncentruje się na takich działaniach kierownictwa, które zapewnią równowagę między technicznymi elementami Six Sigma koniecz- nymi do podwyższenia wydajności i komponentami kulturowymi. Tylko tak można sprawić, że cały proces usprawnień będzie bardziej efektywny. Rozpocznę od tego, jak wykreować potrzebę wdrożenia Six Sig- ma w organizacji. Wymaga to początkowego zdefiniowania zagro- żeń, które pojawią się, jeśli dane przedsiębiorstwo nie wdroży tego programu. Chociaż świadomość istnienia zagrożeń może w krótkim terminie podnieść poziom akceptacji wobec Six Sigma, przedstawie- nie szans ma znacznie silniejsze długofalowe działanie motywujące. W rozdziale 2 szczegółowo piszę, jak przedstawiać zagrożenia oraz szanse, by organizacja zmierzała w kierunku akceptacji Six Sigma. W rozdziale 3 koncentruję się na oporze. Należy go oczekiwać nawet ze strony najbardziej wydajnych pracowników. Omówię czte- ry typy oporu, ich przyczyny i – co najważniejsze – strategie prze- ciwdziałania. Rozdział 4 poświęcony jest kształtowaniu wizji odzwierciedlają- cej specyfikę danej organizacji. Wizja nie składa się jedynie z de- klaracji misji. Oprócz tego, jak powinna wyglądać organizacja Six Sigma, definiujemy także sposób myślenia oraz pożądane postawy pracowników. W rozdziale 5 zajmuję się zagadnieniami związanymi ze zdo- bywaniem większej akceptacji dla Six Sigma. Omawiam wagę tworzenia wewnętrznych zasobów, by program ten mógł rozwijać się w organizacji. W szczególności koncentruję się na kluczowych kompetencjach lidera programu Six Sigma, wewnętrznych konsul- tantów i trenerów. Zdradzam tajniki warsztatu szkoleniowego naj- 24 www.mtbiznes.pl WSTĘP wyżej notowanego w General Electric konsultanta – wskazuję to, co powinno być uwzględnione podczas sesji szkoleniowej, a także podpowiadam, jak ją prowadzić. Ponadto w rozdziale 5 wyjaśniam, jak tworzyć program nagra- dzania i doceniania zarówno wewnętrznych ekspertów Six Sigma, jak i innych pracowników związanych z tym programem. Podkre- ślam w nim także znaczenie komunikacji w tworzeniu trwałej ak- ceptacji dla Six Sigma. Cechą charakterystyczną Six Sigma są pomiary. W rozdziale 6 piszę o tym, jak ważne jest mierzenie poziomu akceptacji dla tego programu. Pokazuję unikalną metodę, którą stosuję podczas współ- pracy z moimi klientami i która pozwala na ocenę etapu wdrażania Six Sigma. Dzięki poznaniu wyników takiej ewaluacji możesz stwo- rzyć plan działań naprawczych dotyczących obszaru technicznego i kulturowego. Ponieważ Six Sigma jest przede wszystkim filozofią zarządzania, rozdział 7 poświęcony jest temu, jak zwiększyć kompetencje w tym zakresie. Ponadto przedstawiam tu profile kilku liderów Six Sigma i wyjaśniam, dlaczego moim zdaniem należą oni do grona najlep- szych. W ostatnim rozdziale, podobnie jak w Rewolucji Six Sigma, opi- suję dziesięć pułapek, w które wpadają organizacje dążące do uzy- skania większej akceptacji dla tego programu. Dzięki temu możesz uczyć się na błędach innych, a nie na własnych. Książka Six Sigma jako trwały element kultury organizacji. Zarzą- dzanie równowagą między zmianą kulturową i techniczną jest lekturą niezbędną dla tych wszystkich, którzy chcą wykorzystać pełen po- tencjał programu Six Sigma. George Eckes 25 www.mtbiznes.pl ROZDZIAŁ 1 Akceptacja dla programu Six Sigma – aspekt ignorowany podczas wdrożenia Jeśli nie chcesz, nie musisz się zmieniać, lecz wówczas nie ma dla ciebie miejsca w tej organizacji. Jack Welch W ciągu ostatnich kilku lat Six Sigma stał się w Ameryce dominu- jącym programem zwiększania efektywności biznesu. Dzięki niemu przedsiębiorstwa takie, jak General Electric, AlliedSignal i inne, oszczędziły miliardy dolarów. W efekcie osiągnęły większy zysk; wzrosła również cena ich akcji. Na przykład od czasu wdrożenia tego programu w 1995 roku w General Electric udało się oszczę- dzić ponad trzy miliardy dolarów. Jack Welch powiedział o tym tak: „Six Sigma to najważniejsza inicjatywa, jaką kiedykolwiek podjęliśmy”. Six Sigma jest filozofią zarządzania, która ma na celu zwiększe- nie zadowolenia klienta do najwyższego możliwego poziomu. Jeśli firma ją stosuje, klient nie powinien mieć więcej niż trzy negatywne doświadczenia na milion możliwości. Taki poziom doskonałości jest odległy od tego, co większość organizacji ma dzisiaj do zaoferowa- nia. Szacuje się, że większość firm znajduje się na poziomie 2 lub 3 sigma, co oznacza kolejno 308 tysięcy lub 66 800 defektów na milion możliwości. 27 www.mtbiznes.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Six Sigma
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: