Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 008484 23004058 na godz. na dobę w sumie
Lexikon der juristischen Fachbegriffe - ebook/pdf
Lexikon der juristischen Fachbegriffe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 403
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6432-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura obcojęzyczna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Drugie wydanie  Lexikon der juristischen Fachbegriffe zawiera słownictwo z zakresu:

Jego zaletę stanowi opatrzenie każdego hasła wyborem z polskich przepisów w przekładzie na język niemiecki, co ułatwia formułowanie w języku niemieckim wypowiedzi, pism prawniczych, korespondencji i tekstów bez konieczności poszukiwania poszczególnych terminów w słowniku.
Publikacja adresowana jest zarówno do studentów prawa, ekonomii, germanistyki, jak i do nauczycieli języka niemieckiego, pracowników kancelarii prawnych, tłumaczy przysięgłych, przedsiębiorców, dyplomatów i wszystkich tych osób, które mają na co dzień do czynienia z przekładem terminów prawniczych i handlowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monika Pawęska Lexikon der juristischen Fachbegriffe 2. Auflage Wydawnictwo C. H.Beck Lexikon der juristischen Fachbegriff e LEXIKON juristischen Fachbegriff e der 2. Aufl age dr Monika Pawęska WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Lexikon der juristischen Fachbegriffe 2. Aufl age Wydawca: Anna Wieczorek Redakcja: Małgorzata Gardocka Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: ELPIL, Siedlce ISBN 978-83-255-6431-5 ISBN e-book 978-83-255-6432-2 Spis treści Inhaltsverzeichnis Wstęp / Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Wykaz skrótów / Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII I. PRAWO CYWILNE / ZIVILRECHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A. Część ogólna / Allgemeiner Teil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . Osoba fizyczna / Natürliche Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 . Osoba prawna / Juristische Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 . Mienie / Vermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 . Przynależności / Zugehörigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Pożytki / Nutzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 . Czynność prawna / Rechtsgeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7 . Forma czynności prawnych / Form der Rechtsgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8 . Oświadczenie / Erklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9 . Wady oświadczenia woli / Mängel der Willenserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 10 . Przedstawicielstwo / Vertretung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 11 . Przedawnienie roszczeń / Verjährung der Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 B. Prawo rzeczowe / Sachenrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1 . Użytkowanie / Nutzungsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2 . Służebność / Dienstbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3 . Zastaw / Pfandrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 C. Zobowiązania / Schuldrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1 . Sprzedaż / Verkauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 . Wady, rękojmia, naprawy / Mängel, Gewähr, Reparaturen . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3 . Gwarancja / Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4 . Oferta / Angebot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 5 . Zamiana / Tausch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 6 . Dostawa / Zustellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 7 . Najem / Miete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 8 . Dzierżawa / Pacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 9 . Użyczenie / Leihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 10 . Pożyczka / Darlehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 11 . Umowa agencyjna / Agenturvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 12 . Umowa komisu / Kommissionsvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 13 . Umowa o dzieło / Werkvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 V Spis treści 14 . Umowa poręczenia / Bürgschaftsvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 15 . Umowa składu / Lagervertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 16 . Umowa przechowania / Verwahrungsvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 17 . Umowa zlecenia / Auftragsvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 18 . Umowa spedycji / Speditionsvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 19 . Umowa darowizny / Schenkungsvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 20 . Umowa rachunku bankowego / Kontovertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 21 . Umowa renty / Rentenvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 22 . Umowa o dożywocie / Leibrentenvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 D. Prawo rodzinne/ Familienrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1 . Małżeństwo / Die Ehe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2 . Pokrewieństwo / Verwandschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3 . Opieka i kuratela / Vormund und Pflegschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 II. NIERUCHOMOŚCI / IMMOBILIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 A. Wokół własności / Über das Eigentum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1 . Własność / Eigentum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2 . Przeniesienie własności / Eigentumsübertragung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 3 . Posiadanie / Besitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4 . Wywłaszczenie / Enteignung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 5 . Zasiedzenie / Ersitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6 . Dziedziczenie (testament) / Erbfolge (Testament) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 B. Księgi wieczyste / Grundbücher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 1 . Hipoteka / Hypothek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 2 . Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych / Gewähr der öffentlichen Glaubwürdigkeit der Grundbücher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3 . Dług hipoteczny / Pfandschuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 C. Inwestycje / Investitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1 . Umowa o roboty budowlane / Bauvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2 . Pozwolenie na budowę / Bauerlaubnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 III. PRAWO HANDLOWE / HANDELSRECHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 A. Spółki / Gesellschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1 . Przedsiębiorstwo / Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 2 . Spółka / Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3 . Wkład / Einlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 4 . Udział / Anteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5 . Zgromadzenie / Versammlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 6 . Uchwała / Beschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 7 . Odpowiedzialność / Haftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 8 . Kapitał / Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 9 . Reprezentacja / Vertretung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 10 . Zyski straty / Gewinne Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 VI Spis treści 11 . Zmiany w spółce: połączenie, przekształcenie / Änderungen in der Gesellschaft: Anschluss, Umwandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 12 . Rozwiązanie spółki / Auflösung der gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 B. Rynki kapitałowe / Kapitalmärkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 1 . Rynek kapitałowy / Kapitalmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 2 . Papiery wartościowe / Wertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 3 . Emisja papierów wartościowych / Ausgabe von Wertpapieren . . . . . . . . . . . . . 124 4 . Akcje / Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5 . Obligacje / Obligationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 6 . Czeki / Schecks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 7 . Weksel / Wechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 8 . Giełda papierów wartościowych / Wertpapierbörse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 9 . Notowania / Notierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 10 . Fundusze inwestycyjne / Investmentfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 11 . Bank / Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 C. Prawo upadłościowe i naprawcze / Insolvenz- und sanierungsrecht . . . . . . . 140 1 . Prawo upadłościowe / Insolvenzrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 2 . Postępowanie upadłościowe; uczestnicy / Insolvenzverfahren; Beteiligte . . . . 141 3 . Ogłoszenie upadłości / Insolvenzerklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 4 . Masa upadłościowa / Insolvenzmasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5 . Czynności likwidacyjne / Liquidationshandlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 6 . Postępowanie zabezpieczające / Sicherungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 7 . Postępowanie egzekucyjne / Zwangsvollstreckung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 8 . Postępowanie układowe / Vergleichsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 IV. PRAWO PRACY / ARBEITSRECHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 1 . Pracodawca i pracownik / Arbeitgeber und Arbeitnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 2 . Zakres obowiązków i odpowiedzialności / Umfang der Pflichten und der Haftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 3 . Zakaz konkurencji / Konkurrenzverbot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 4 . Podstawowe zasady polskiego prawa pracy / Grundlegende Prinzipien des polnischen Arbeitsrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 5 . Zakład pracy / Arbeitsbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 6 . Bezpieczeństwo i higiena pracy / Arbeitsschutz und Arbeitshygiene . . . . . . . . 163 7 . Profilaktyczna ochrona zdrowia / Prophylaktischer Gesundheitsschutz . . . . . . 166 8 . Wypadki przy pracy i choroba zawodowa / Betriebsunfälle und Berufskrankheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 9 . Warunki pracy i regulamin pracy / Arbeitsbedingungen und Arbeitsordnung . 172 10 . Wynagrodzenie / Arbeitsvergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 11 . Inne świadczenia / Andere leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 12 . Organizacja pracy / Organisation der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 13 . Urlopy / Urlaube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 14 . Strajki i układy zbiorowe / Streiks und Tarifverträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 15 . Umowa o pracę / Arbeitsvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 VII Spis treści 16 . Rozwiązanie umowy o pracę / Auflösung des Arbeitsvertrages . . . . . . . . . . . . 193 17 . Stosunek pracy na innej podstawie / Arbeitsverhältnis auf anderer Grundlage 196 18 . Odpowiedzialność materialna pracownika / Materielle Haftung des Arbeitnehmers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 19 . Bezrobocie / Arbeitslosigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 20 . Polityka zatrudnienia / Beschäftigungspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21 . Struktura zatrudnienia i status zawodowy / Beschäftigungsstruktur und Berufsstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 22 . Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w UE / Anerkennung der in der EU erworbenen beruflichen Fähigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 23 . Zawody regulowane w polsce / Reglementierte Berufe in Polen . . . . . . . . . . . . 211 V. PRAWO BANKOWE / BANKRECHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 1 . Banki, instytucje kredytowe i instytucje finansowe / Banken, Kredit- und Finanzinstitute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 2 . Czynności bankowe / Bankgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 3 . Rachunek bankowy / Bankkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 4 . Kredyty, pożyczki pieniężne, rozliczenia / Kredite, Gelddarlehen, Geldverrechnungsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 5 . Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy / Bankgarantien, Bürgschaften und Akkreditive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 6 . Emisja bankowych papierów wartościowych / Emission von bankeigenen Wertpapieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 7 . Tajemnica bankowa / Bankgeheimnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 8 . Zrzeszenie i łączenie banków / Vereinigung und Zusammenschluss von Banken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 9 . Nadzór bankowy / Bankenaufsicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 10 . Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku / Sanierungsverfahren, Abwicklung und Insolvenz einer Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 VI. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH / RECHT DER ÖFFENTLICHEN AUFTRAGSVERGABEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 1 . Zamówienia publiczne / Öffentliche Auftragsvergaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 2 . Zamawiający / Auftraggeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 3 . Wykonawcy / Auftragnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 4 . Komisja przetargowa / Ausschreibungskommission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 5 . Postępowanie o udzielenie zamówienia / Leistungsvergabeverfahren . . . . . . . 276 6 . Specyfikacja zamówienia / Auftragsspezifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 7 . Tryby udzielania zamówień / Arten der Auftragsvergabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 7A . Przetarg nieograniczony / Offenes Vergabeverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 7B . Przetarg ograniczony / Nichtoffenes Vergabeverfahren . . . . . . . . . . . . . . . 286 7C . Negocjacje z ogłoszeniem / Verhandlungen mit vorheriger Bekanntmachung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 7D . Negocjacje bez ogłoszenia / Verhandlungen ohne vorherige Bekanntmachung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 7E . Zamówienie z wolnej ręki / Freihändige Vergabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 VIII Spis treści 7F . Zapytanie o cenę / Preisnachfrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 7G . Aukcja elektroniczna / Elektronische Versteigerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 8 . Wadium / Vadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 9 . Oferta / Angebot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 10 . Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia / Nichtigkeitserklärung des Vergabeverfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 11 . Konkurs / Wettbewerb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 12 . Udzielenie koncesji na roboty budowlane / Erteilung der Konzession für Bauarbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 13 . Postępowania na zasadach szczególnych / Verfahren nach besonderen Grundsätzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 14 . Prezes urzędu zamówień publicznych / Präsident des Amtes für öffentliches Vergabewesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 15 . Rada zamówień publicznych / Vergaberat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 16 . Arbitrzy / Schiedsrichter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 17 . Obserwator / Beobachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 18 . Środki ochrony prawnej / Mittel des Rechtsschutzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 18A . Protest / Protest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 18B . Odwołanie / Berufung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 18C . Skarga do sądu / Gerichtsbeschwerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 GLOSARIUSZ PL/DE / GLOSSAR PL/DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Bibliografia / Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 IX Spis treści Wstęp Einleitung Oddawana do rąk Czytelnika pozycja wydawnicza nie należy do grupy typowych słow- ników, mimo iż zawiera terminy i bogate słownictwo fachowe pochodzące z różnych źródeł. Jego zaletę stanowi opatrzenie poszczególnych zagadnień prawnych wyborem pol- skich ustaw w przekładzie na język niemiecki, co ułatwia formułowanie w języku niemie- ckim wypowiedzi, pism prawniczych, korespondencji i tekstów na dany temat bez koniecz- ności poszukiwania poszczególnych terminów w słowniku. Publikacja wzorowana jest na wydanym przez C.H.Beck już w kilku edycjach angielskim leksykonie. Jednak zakres przedmiotowy wersji niemieckiej dostosowano do aktualnych potrzeb rynku, tzn. uzupełniono o dodatkowe rozdziały najczęściej stosowanych dziedzin prawa w handlowych i gospodarczych kontaktach polsko-niemieckich. Książka zawiera zatem słownictwo i przykładowy wybór przepisów w następujących zakresach: prawo cy- wilne, w tym część ogólną, prawo rzeczowe i zobowiązania, regulacje prawne związane z tematyką nieruchomości, jak również prawo handlowe z uwzględnieniem prawa upad- łościowego i odrębnym potraktowaniem rynków kapitałowych oraz prawo pracy, prawo bankowe i prawo zamówień publicznych. Moim celem nie było wyczerpanie tematu, lecz dostarczenie Czytelnikowi narzędzi w komunikacji z niemieckim partnerem, wyposażenie Czytelnika w niezbędne słownictwo i przekazanie mu podstawowej wiedzy na temat rodzimych regulacji prawnych w tłuma- czeniu na język niemiecki. Zawarte w publikacji wyciągi z ustaw nie stanowią jednak źródła obowiązującego prawa, lecz zostały wprowadzone w celach dydaktycznych jako przykład tłumaczeń terminologii prawniczej. W przypadku trudności związanych z przekładem, wynikających z różnic w systemach prawnych (nieznacznych, jednak istniejących między polskim i niemieckim prawem), sto- sowano zasadę poszukiwania instytucji najbliższej pod względem pokrewieństwa przed- miotowego, nie zaś znaczeniowego. W razie braku takiego terminu Czytelnik znajdzie w leksykonie opisowe wyjaśnienie. Odbiorcom poszukującym całościowych regulacji danych dziedzin prawa tzn. przekła- du całych aktów prawnych, proponuję sięgnąć do wydanych staraniem C.H.Beck pozycji zawartych w Bibliografii. Publikację polecam zarówno studentom prawa, ekonomii, germanistyki, jak i nauczy- cielom języka niemieckiego, pracownikom kancelarii prawnych, tłumaczom przysięgłym, przedsiębiorcom, dyplomatom i wszystkim tym osobom, które na co dzień mają do czy- nienia z przekładem terminów prawniczych i handlowych. Dziękuję również mojemu mężowi za wsparcie w przygotowaniu niniejszego Leksy- konu. Życzę Czytelnikowi udanego dyskursu na płaszczyźnie prawnej, przyjaznego i rzeczo- wego dialogu oraz przyjemnego korzystania z niniejszej pozycji. Autorka X Wstęp Wstęp Das dem Leser vorliegende Werk gehört nicht zu den üblichen Wörterbüchern, obwohl es einen breiten und fachlichen Wortschatz beinhaltet, der aus verschiedenen Quellen stammt. Den Vorteil dieses Werkes stellt die genaue Beleuchtung der jeweiligen juristischen Themen mit der Auswahl der polnischer Gesetze in der deutschen Sprache dar, was die Ausdrucksweise, die Formulierung von rechtlichen Schreiben, Korrespondenz sowie Tex- ten zum gegebenen Thema in der deutschen Sprache erleichtert, ohne ein bestimmtes Stichwort im Wörterbuch suchen zu brauchen. Die vorliegende Publikation orientiert sich an dem vom C.H.Beck Verlag bereits mehr- fach aufgelegten englischen Lexikon. Der sachliche Bereich der deutschen Version wurde an die aktuellen Marktgegebenheiten angepasst, d. h. die Vervollständigung um zusätzli- che Kapitel meist im Bereich der Handels-, und Geschäftskontakte der deutsch-polnischen Rechtsbereiche. Das Buch beinhaltet des Weiteren den Wortschatz und beispielhafte aus- gewählte Rechtsvorschriften in folgenden Gebieten: das Bürgerliche Recht, darin enthal- ten der allgemeine Teil, das Sachenrecht und Schuldrecht, die rechtlichen Regelungen die mit der Thematik Immobilien zusammenhängen, sowie das Handelsrecht mit der Berücksichtigung des Insolvenzrechts und gesondert betrachtetet der Kapitalmarkt sowie das Arbeitsrecht, Bankrecht und das Recht der öffentlichen Auftragsvergaben. Es wurde nicht darauf abgezielt, das Thema erschöpfend zu behandeln, sondern dem Leser die Werkzeuge zur Kommunikation mit deutschen Partnern zu geben, Grundlagen- wissen zum Thema Regelung des polnischen Rechts in der deutschen Sprache zu über- mitteln und ihn mit unerlässlichem Wortschatz auszustatten. In der Publikation verfasste Gesetzesauszüge sind jedoch keine Quellen des geltenden Rechts, sondern sie wurden zu didaktischen Zwecken als Beispiel der Übersetzung der Rechtsterminologie eingeführt. Im Falle von Übersetzungsschwierigkeiten, die aus den Unterschieden in den Rechtssy- stemen resultieren (die Unterschiede zwischen dem polnischen und deutschen Recht sind zwar unbedeutend, aber vorhanden), wurde der Grundsatz angewandt, nach dem die Institution gesucht wurde, die unter Berücksichtigung der sachlichen, und nicht seman- tischen, Verwandtheit, entsprechend ist. Im Falle des Fehlens eines solchen Terminus findet der Leser im Lexikon eine aufklärende Beschreibung. Den Lesern, die nach vollständigen Regelungen zum gegebenen Rechtsgebiet d. h. nach der Übersetzung ganzer Gesetzestexte suchen, empfehle ich die sorgsam herausge- gebenen C.H.Beck Editionen, die im Literaturverzeichnis genannt sind. Die Publikation ist sowohl den Studenten der Rechtswissenschaften, Wirtschaftswis- senschaften, Germanistik als auch den Lehrern der deutschen Sprache, Mitarbeitern von Rechtsanwaltskanzleien, vereidigten Übersetzern, Unternehmern, Diplomaten und sämt- lichen Personen, die tagtäglich mit den juristischen und wirtschaftlichen Termini zu tun haben, zu empfehlen. Ich möchte meinem Ehemann für die Unterstützung bei der Vorbereitung des vorlie- genden Lexikons danken. Ich wünsche den Lesern einen erfolgreichen Diskurs auf der Rechtsebene, einen ange- nehmen und sachlichen Dialog sowie eine erfolgreiche Nutzung des vorliegenden Werkes. Autorin XI XII Wstęp Wykaz skrótów Abkürzungsverzeichnis AG .................................... Aktiengesellschaft BGB .................................. Bürgerliches Gesetzbuch Dz.U. ................................. Dziennik Ustaw (Gesetzblatt der Republik Polen) EKPC ................................ Europejska Konwencja Praw Człowieka EMRK ............................... Europäische Menschenrechtskonvention f ........................................ rodzaj żeński FInwU ............................... Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 28.8.1997 r. (Dz.U. 2002 r. Nr 49, poz. 448 t. jedn.) GmbH ............................... Gesellschaft mit beschränkter Haftung i.S.v. ................................. im Sinne von jmd. .................................. jemand jmdm. ............................... jemandem (Dat.) jmdn. ................................ jemanden (Akk.) jmds. ................................ jemandes KC ...................................... Kodeks cywilny z dnia 23.4.1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93) KG ..................................... Kommanditgesellschaft KGaA ................................. Kommanditgesellschaft auf Aktien KonstRP ........................... Konstytucja RP z dnia 2.4.1997 r. (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483) KP ..................................... Kodeks pracy z dnia 26.6.1974 r. (Dz.U. 1974 r. Nr 24, poz. 141) KPC ................................... Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r. (Dz.U. 1964 r. Nr 43, poz. 296) KRO .................................. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25.2.1964 r. (Dz.U. 1964 r. Nr 9, poz. 59) KSH .................................. Kodeks spółek handlowych z dnia 15.9.2000 r. (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037) KWU ................................. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6.7.1982 r. (Dz.U. 1982 r. Nr 19, poz. 147) m ...................................... rodzaj męski n ....................................... rodzaj nijaki NBPU ................................ Ustawa z dnia 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 1997 r. Nr 140, poz. 938, z późn. zm.) ObligU .............................. Ustawa o obligacjach z dnia 29.6.1995 r. (Dz.U. 1995 r. Nr 83 poz. 420) XIII OECD ................................ Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju / Organisa­ tion für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OHG ................................. offene Handelsgesellschaft pl ...................................... liczba mnoga PrBank .............................. Ustawa Prawo bankowe z dnia 1.4.2004 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 91, poz. 870) PrBudU ............................. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 t. jedn.) PrCzek .............................. Ustawa Prawo czekowe z dnia 28.4.1936 r. (Dz.U. 1936 r. Nr 37, poz. 283) Protokół Dodatkowy ........ Protokół Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzony w Paryżu dnia 20.3.1952 r. PrSpółdz ........................... Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16.9.1982 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 188, poz. 1848 t. jedn.) PrPapW ............................ Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21.8.1997 r. (Dz.U. 1997 r. Nr 118, poz. 754 t. jedn.) PrUpadł. ........................... Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28.2.2003 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 60, poz. 535) PrWeksl ............................ Ustawa Prawo wekslowe z dnia 28.4.1936 r. (Dz.U. 1936 r. Nr 37 poz. 282) PVÜ .................................. Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums sł.g. ................................... słownik giełdowy [za:] E. Myrczek, Lexicon of Law Terms, Warszawa 2006 r. Zusatzprotokoll ................ Protokoll Nr. 1 zur am 20. März 1952 in Paris unterzeichneten Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei­ heiten XIV Wykaz skrótów 1. Osoba fizyczna I. Prawo cywilne Zivilrecht PRAWO CYWILNE reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi (art. 1 KC). ZIVILRECHT regelt die Zivilrechtsverhältnisse zwischen natürlichen und juristischen Personen. A. CZĘŚĆ OGÓLNA ALLGEMEINER TEIL 1. OSOBA FIZYCZNA NATÜRLICHE PERSON Eine der Vormundschaft ähnliche Form der Fürsorge, die aber anders als Vormundschaft sachlich begrenzt ist und sich nicht auf alle Angelegenheiten der fürsorgebedürftigen Person erstreckt. Ein Pfleger kann nicht nur für eine fürsorgebedürftige Person, sondern auch für ein Vermögen oder eine Sache bestellt werden. kuratela (599-605 KPC) f Pflegschaft (§§ 1909 ff BGB) być pod kuratelą unter der Pflegschaft stehen kuratela dla dziecka poczętego (art. 599 KPC) die Pflegschaft für eine Leibesfrucht kuratela dla nieznanych uczestników die Pflegschaft für unbekannte Beteiligte kuratela dla osoby nieobecnej (art. 601, 928 KPC, art. 184 KRO) f Abwesenheitspflegschaft osoba znajdująca się pod kuratelą m Pflegling, eine unter Pflegschaft stehende Person uchylić kuratelę die Pflegschaft entziehen ustanowić kuratora w osobie X den Pfleger in der Person des X bestellen ustanowić nad kimś kuratelę eine Pflegschaft bestellen, anordnen kurator (art. 42 KC) m Pfleger kurator procesowy m Prozesspfleger kurator sądowy (art. 599 KPC) m Gerichtspfleger kurator z wyboru der Pfleger nach der Wahl 1 Die Fürsorge für die Person oder das Vermögen eines Minderjährigen, der nicht im Stande ist, selbst für sich zu sorgen. opieka (art. 590-598 KPC) f Vormundschaft (§ 1915 BGB) być czyimś opiekunem m Pfleger von jmdm. sein opiekun m Pfleger, m Vormund wymagać opieki der Pflege bedürfen, pflegebedürftig sein osoba f Person osoba fizyczna natürliche Person osoba owdowiała f Witwe osoba rozwiedziona geschiedene Person osoba stanu wolnego ledige Person osoba w separacji getrennte Person osoba zamężna verheiratete Person osobowość prawna f Rechtspersönlichkeit pełnoletni volljährig być małoletnim minderjährig sein być pełnoletnim volljährig sein małoletni, niepełnoletni minderjährig, nicht volljährig niepełnoletniość f Nichtvolljährigkeit, f Minderjährigkeit nie być pełnoletnim nicht volljährig sein pełnoletność f Volljährigkeit pełnoletni domownik volljähriger Mitbewohner stać się pełnoletnim volljährig werden pobyt m Aufenthalt długość pobytu f Zeitdauer des Aufenthaltes miejsce pobytu m Ort des Aufenthaltes podmiot prawa f Rechtsperson podmiotowość prawna f Rechtssubjektivität prawa publiczne pl öffentliche Rechte korzystać z praw publicznych sich die öffentlichen Rechte zu Nutze machen ubezwłasnowolnienie (art. 13 KC) f Entmündigung (§ 6 BGB gültig bis 31.12.1991) ubezwłasnowolniony entmündigte Person umysłowo chory geisteskrank niezrównoważony umysłowo geistig unstabil, labil postępowanie o ubezwłasnowolnienie m Entmündigungsverfahren wniosek o ubezwłasnowolnienie m Antrag zur Entmündigung władza rodzicielska elterliche Sorge sprawować władzę rodzicielską elterliche Sorge ausüben Der polnische Gesetzgeber übernahm den römisch-rechtlichen Begriff der elterlichen „Gewalt”, die auch nach dem BGB zunächst den Eltern zustand. Der Begriff der elterlichen „Gewalt” ist nach dem 1.1.1980 durch den der elterlichen „Sorge“ ersetzt worden. zamieszkanie f Wohnung miejsce zamieszkania m Wohnungsort przeniesienie miejsca zamieszkania f Verlegung des Wohnortes zamieszkały wohnhaft zdolność do czynności prawnych f Geschäftsfähigkeit brak zdolności do czynności prawnych f Geschäftsunfähigkeit 2 Prawo cywilne 1. Osoba fizyczna DEFINICJE DEFINITIONEN █ Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną (art. 8 § 1 KC), czyli jest pod- miotem praw i obowiązków. Jeder Mensch ist vom Zeitpunkt seiner Geburt an rechtsfähig, und somit Träger von Rechten und Pflichten. █ Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie (art. 12 KC). Geschäftsunfähig sind Personen, die das dreizehnte Lebensjahr nicht vollendet haben, sowie in vollem Umfang entmündigte Personen. █ Termin „osoba fizyczna” oznacza każdego człowieka, który może być podmiotem sto- sunków cywilnoprawnych. Der Begriff „natürliche Person” bezeichnet jeden Menschen, der Träger von Rechten und Pflichten sein kann. █ Termin „zdolność prawna” oznacza zdolność do występowania w charakterze pod- miotu (strony) w stosunkach cywilnoprawnych, tj. możliwość posiadania praw i obo- wiązków. Der Begriff „Rechtsfähigkeit” bezeichnet die Fähigkeit als Rechtsperson (Rechtspartei) in zivilrechtliche Beziehungen einzutreten, d. h. Träger von Rechten und Pflichten zu sein. █ Zdolność prawna każdego człowieka zaczyna się w chwili urodzenia, a kończy w chwili śmierci. Die Rechtsfähigkeit jedes Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt und endet mit dem Zeitpunkt des Todes. █ Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo (art. 15 KC). Beschränkt geschäftsfähig sind Minderjährige, die das dreizehnte Lebensjahr vollen- det haben, sowie teilweise Entmündigte. █ Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości (art. 11 KC). Die volle Geschäftsfähigkeit tritt im Zeitpunkt der Erreichung der Volljährigkeit ein. █ Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście (art. 10 § 1 KC). Volljährig ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat. █ Pełnoletniość osiąga się w chwili ukończenia osiemnastego roku życia. Die Volljährigkeit erreicht man zum Zeitpunkt der Vollendung des achtzehnten Lebens­ jahres. 3 █ Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę (art. 16 § 2 KC). Für den teilweise Entmündigten ist eine Pflegschaft anzuordnen. █ Kuratela (opieka prawna) oznacza pieczę nad potrzebującą opieki osobą (np. niepeł- noletnim lub umysłowo chorym) i jej majątkiem, w przypadku gdy ta osoba nie jest w stanie samodzielnie prowadzić własnych spraw. Die Pflegschaft (Vormundschaft) heißt die Fürsorge für eine fürsorgebedürftige Person (z. B. Minderjährige oder Geisteskranke) und auch für ihr Vermögen, wenn die fürsor- gebedürftige Person nicht im Stande ist, eigene Geschäfte selbstständig zu führen. █ Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, je- żeli w skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem (art. 13 § 1 KC). Eine Person, die das dreizehnte Lebensjahr vollendet hat, kann in vollem Umfang ent- mündigt werden, wenn sie infolge von Geisteskrankheit, Geistesschwäche oder einer anderen Art von psychischer Störung, insbesondere von Trunksucht oder Rauschgift- sucht, nicht in der Lage ist, ihre Handlungsweise selbst zu bestimmen. █ Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC). Wohnsitz einer natürlichen Person ist der Ort, an dem sie mit der Absicht ständigen Aufenthalts verweilt. █ Domicyl oznacza miejsce stałego zamieszkania osoby, do którego zamierza ona wró- cić, pomimo tymczasowej nieobecności. W prawie oznacza to, że można mieć różne miejsca zamieszkania, ale tylko jeden domicyl. Das Domizil bezeichnet den ständigen Wohnsitz der Person, zu dem sie, trotz zwi- schenzeitlicher Abwesenheit, zurückzukehren beabsichtigt. Im rechtlichen Sinne be- deutet das, dass man mehrere Wohnsitze haben kann, aber nur ein Domizil. 2. OSOBA PRAWNA JURISTISCHE PERSON fundacja f Stiftung akt założenia fundacji m Stiftungsgründungsakt fundacja użyteczności publicznej gemeinnützige Stiftung fundacja publicznoprawna öffentlich­rechtliche Stiftung fundacja prywatnoprawna privatrechtliche Stiftung statut fundacji f Stiftungssatzung stowarzyszenie f Körperschaft założyć fundację eine Stiftung gründen, errichten 4 Prawo cywilne 2. Osoba prawna fundusz m Fonds fundusz inwestycyjny m Investmentfonds przekazać na fundusz in einen Fonds übertragen towarzystwo funduszy inwestycyjnych der Verband der Investmentfonds organizacja f Organisation jednostka organizacyjna f Organisationseinheit organizacja pozarządowa nichtstaatliche Organisation, f Nichtregierungsorganisation (NGO) organizacja rządowa f Regierungsorganisation osoba prawna juristische Person osoba prawna prawa prywatnego juristische Person des Privatrechts osoba prawna prawa publicznego juristische Person des öffentlichen Rechts państwowa osoba prawna staatliche juristische Person ustanowić osobę prawną eine juristische Person einsetzen, ernennen Skarb Państwa m Fiskus spółdzielnia f Genossenschaft bank spółdzielczy f Genossenschaftsbank rejestr spółdzielni n Genossenschaftsregister spółdzielnia budowlana f Baugenossenschaft spółdzielnia kredytowa f Kreditgenossenschaft spółdzielnia lokatorska f Mietergenossenschaft spółdzielnia produkcyjna f Produktionsgenossenschaft spółdzielnia rolnicza landwirtschaftliche Genossenschaft spółdzielnia spożywców f Verbrauchergenossenschaft spółdzielnia zbytu f Absatzgenossenschaft udział spółdzielczy m Genossenschaftsanteil założyć spółdzielnię eine Genossenschaft gründen związek spółdzielni m Genossenschaftsverband zakład publiczny f öffentliche Anstalt DEFINICJE DEFINITIONEN █ Osoba prawna posiada niezależną osobowość prawną, tj. zdolność do wyrażania woli i skutecznego zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, jak również posiada zdol- ność procesową. Eine juristische Person besitzt eine unabhängige Rechtsfähigkeit d. h. sie ist fähig, den eigenen Willen zu äußern und Rechtsgeschäfte im eigenen Namen wirksam abzu- schließen, sie besitzt auch die Prozessfähigkeit. █ Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (art. 33 KC). Juristische Personen sind der Fiskus und die Organisationseinheiten, deren besonde- re Rechtsvorschriften Rechtspersönlichkeit zuerkennen. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Lexikon der juristischen Fachbegriffe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: