Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00192 032036 23543080 na godz. na dobę w sumie
Zawody w ochronie zdrowia. Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania - ebook/pdf
Zawody w ochronie zdrowia. Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 471
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6461-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniaia i wynagradzania.

Kompleksowe opracowanie, w którym znajdziesz wszystkie
informacje na temat zasad zatrudniania pracowników
medycznych
.

Nie musisz przeglądać kilkudziesięciu aktów prawnych, aby ustalić
m.in. jakie są wymagania kwalifikacyjne, obowiązki
zawodowe
czy też odpowiedzialność zawodowa dla
radiologa, fizjoterapeuty czy psychologa klinicznego.

Resort Zdrowia od kilku lat podejmuje próbę opracowania ustawy o niektórych zawodach
medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie zdrowia
, mającej na celu ustalenie zasad dostępu do wykonywania
zawodów medycznych, wykonywania zawodów medycznych, kształcenia ustawicznego
i odpowiedzialności zawodowej. Jednak temat ciągle pozostaje otwarty, a wymogi formalne - mające na
celu zapewnienie rzetelności i fachowości w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych – rozproszone są po
różnych aktach prawnych.

Książka Zawody w ochronie zdrowia to zebranie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej
wymagań i warunków, form i zasad wykonywania poszczególnych zawodów związanych
z ochroną zdrowia.

Fachowe komentarze naszych ekspertów, którzy tematyką podejmowania pracy przez pracowników
medycznych zajmują się w swojej codziennej praktyce i swoje opracowania popierają licznymi praktycznymi
przykładami
, dotyczą takich zagadnień, jak:

 • formy zatrudniania i formy podejmowania działalności
 • wymogi formalne podejmowania pracy
 • czas pracy i dni wolne
 • wymogi kwalifikacyjne i zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • odpowiedzialność zawodowa i prawna
 • wynagradzanie
 • zwalnianie i rozwiązywanie współpracy

W książce można wyróżnić trzy części:

 • W pierwszej wskazane zostały cechy wspólne, zasady ogólne dotyczące zawodów medycznych.
 • Część druga to prezentacja cech szczególnych zawodów mających uregulowanie w ustawach szczególnych:
 • Lekarz i lekarz dentysta
 • Pielęgniarka i położna
 • Farmaceuta
 • Diagnosta laboratoryjny
 • Ratownik medyczny
 • Felczer
 • Część trzecia to zebranie pozostałych zawodów (28 jednostek) i wskazanie na ich cechy szczególne, wynikające z różnych aktów prawnych:
 • Fizjoterapeuta
 • Promotor zdrowia
 • Specjalista zdrowia publicznego
 • Specjalista żywienia człowieka
 • Audiofonolog
 • Logopeda
 • Optometrysta
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Koordynator pobierania komórek,
  tkanek, narządów
 • Kosmetolog
 • Opiekun medyczny
 • Psychoterapeuta
 • Specjalista psychoterapii uzależnień
 • Specjalista terapii uzależnień
 • Instruktor terapii uzależnień
 • Terapeuta zajęciowy
 • Psycholog kliniczny
 • Technik ortopeda
 • Asystentka dentystyczna/stomatologiczna
 • Higienistka dentystyczna
 • Higienistka szkolna
 • Opiekunka dziecięca
 • Optyk okularowy
 • Ortoptysta
 • Protetyk słuchu
 • Technik dentystyczny
 • Technik elektroradiolog

Książka rekomendowana:


osobom zarządzającym podmiotami
leczniczymi

pozwoli im lepiej poznać specyfikę zarówno
wykonywania poszczególnych zawodów, zadań
i obowiązków związanych z wymogami
kwalifikacyjnymi poszczególnych zawodów,
wykonywanym zawodem, odpowiedzialności
zawodowej, co niewątpliwie będzie miało
przełożenie na lepsze zarządzanie jednostką oraz
pomoże lepiej egzekwować nałożone zadania
i rozliczać z wykonywanych obowiązków


pracownikom działów kadr
w podmiotach leczniczych,

szczególnie w dużych jednostkach, gdzie mamy
do czynienia ze zróżnicowaniem i dużą ilością
zawodów medycznych – dzięki informacjom
zawartymw publikacji specjalista ds. płac będzie
swobodniej się poruszał w gąszczu różnorodnych
przepisów, dotyczących zarówno specyfiki zasad
zatrudniania poszczególnych grup zawodów
medycznych, norm i wymiaru czasu pracy dla
poszczególnych grup zatrudnionych
pracowników, wymiaru urlopów dla
poszczególnych grup pracowników czy zasad
wynagradzania uzależnionych od specyfiki pracy
zatrudnionego


osobom wykonującym określony
zawód ochrony zdrowia,

szczególnie dla osób zakładających własne
praktyki ale nie tylko. Publikacja przybliży im
takie zagadnienia jak m.in.: zasady i formy
wykonywania działalności leczniczej (m.in.
umowa o pracę, umowy cywilnoprawne,
działalność gospodarcza, praktyki grupowe),
formy opodatkowania i prowadzenia księgowości,
kontrola podmiotu leczniczego, odpowiedzialność
za błędy medyczne i wiele innych, w tym również
zagadnienia specyfiki wykonywania
poszczególnych zawodów


może być także wskazówką dla osób
planujących studiować medycynę
lub zagadnienia pokrewne

pozwoli rozeznać się w specyfice poszczególnych
zawodów, przybliży wymogi kwalifikacyjne oraz
późniejsze obowiązki oraz odpowiedzialność
wynikającą z wykonywania wybranego zawodu

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zawody w ochronie zdrowia Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania Z a w o d y w o c h r o n e z d r o w a i i GRATIS dostęp do portalu www.ekspertbeck.pl moduł Kadry i płace w służbie zdrowia Nabywając niniejszą książkę otrzymują Państwo w ramach bezpłatnego dostępu do portalu: • Bazę porad z zakresu spraw kadrowych w służbie zdrowia • Opracowania poradnikowe o kompleksowym charakterze • Wzory dokumentów kadrowo- -płacowych do pobrania • Kalkulatory niezbędne w codziennej praktyce zawodowej • Akty prawne wraz z powiązaniami do orzecznictwa Autorami publikacji są praktycy, zarówno prawnicy – specjaliści z zakresu prawa me dycznego i prawa pracy, jak i lekarz, zaj mujący się także zagadnieniami praw­ nymi. Doświadczeni wykładowcy i szkole­ niowcy, którzy tematyką podejmowania pracy przez pracowników, zarówno medycz­ nych, jak i innych – związanych z ochroną zdrowia – zajmują się w swojej codziennej działalności. Zawody w ochronie zdrowia Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania Książka poświęcona tematyce zawo- dów w ochronie zdrowia. Obejmuje za- równo zawody stricte medyczne (jak np. lekarz, pielęgniarka czy farmaceuta), które mają swoje specyficzne regula- cje w postaci ustaw, jak i inne zawody, których wykonywanie związane jest z ochroną zdrowia, ale które nie docze- kały się jeszcze odrębnych regulacji ustawowych. Niniejsze opracowanie podejmuje pró- bę zebrania i usystematyzowania wiedzy dotyczącej wymagań i warunków, form i zasad wykonywania poszczególnych zawodów związanych z ochroną zdro- wia, m.in. takich jak: fizjoterapeuta, promotor zdrowia, audiofonolog, logo- peda, kosmetolog, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, psychotera- peuta, asystentka dentystyczna, orto- ptysta i 19 innych). Fachowe komentarze naszych eksper- tów dotyczą takich zagadnień, jak m.in.: zasady zatrudniania i formy podej mo- wania działalności, wymogi formalne podejmowania pracy, wymogi kwalifika- cyjne i zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych, odpowiedzialność zawo- dowa i prawna, czas pracy i dni wolne, wynagradzanie oraz zwalnianie i roz- wiązywanie współpracy. Wydawnictwo C.H.Beck Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: 22 311 22 22 faks: 22 33 77 601 e-mail: bibredakcja@beck.pl www.beckinfobiznes.pl Skorzystaj z bezpłatnego dostępu do portalu Dziękujemy za zakup książki „Zawody w ochronie zdrowia”. Do książki dołączyliśmy kod rabatowy, który umożliwi bezpłatne korzystanie z serwisu EkspertBeck.pl – Kadry i płace w służbie zdrowia Zasady korzystania z kodu rabatowego: 1. Otwórz stronę www.EkspertBeck.pl/ksiazki 2. Wpisz swój kod ze zdrapki załączonej do książki i kliknij „Dalej” 3. W kolejnym kroku uzupełnij swoje dane i kliknij „Zapisz” W razie problemów skontaktuj się z Centrum.Klienta@beck.pl lub zadzwoń pod numer 22 311 22 22 Twój bezpłatny dostęp obejmuje pełną bazę wiedzy w module Kadry i płace w służbie zdrowia. Będziesz miał dostęp do serwisu przez miesiąc od daty aktywowania konta. EkspertBeck/moduł kadry i płace to doskonałe narzędzie w pracy każdego działu kadr: • Szybki dostęp do wiedzy – obszerna baza wiedzy zawierająca porady, aktualności oraz narzędzia. • Wysoka jakość i praktyczny charakter tekstów – rzetelne i sprawdzone rozwiązania, którym można zaufać. Zawody wochroniezdrowia Zawody w ochronie zdrowia Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania Zawody w ochronie zdrowia Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania Wydanie 1 Stan prawny: kwiecień 2014 Autorzy: Agnieszka Fiutak: Część I – rozdziały: 1, 2, 4, 5; Część II – rozdziały: 1, 5, 7; Część III – rozdzia- ły: 1, 6–8, 14–29 Anna Jacek: Część I – rozdział 3; Część II – rozdziały: 3, 6; Część III – rozdziały: 3–5, 12, 13 Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz: Część I – rozdziały: 6–8; Część II – rozdział 4; Część III – rozdziały: 9–11 Karolina Pyziak-Kowalska: Część II – rozdział 2; Część III – rozdział 2 Monika Durjasz: konsultacja Część III – rozdział 2 Redaktor: Marta Graboń-Krajewska Korekta: Monika Mielczarek Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck, Anna Skibicka © Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa Druk: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6460-5 ISBN e-book 978-83-255-6461-2 SPIS TREŚCI AUTORZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII WYKAZ SKRÓTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV PRZEDMOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIX CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Klasyfikacja zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia . . . . . . . . . . . . 1.1. Najważniejsze pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Zawody ujęte w klasyfikacji przedstawionej w rozporządzeniu . . . . . . . . . . . . 2. Wykonywanie działalności leczniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Formy wykonywania działalności leczniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Umowa o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Umowy cywilnoprawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Założenie działalności gospodarczej (CEDIG, procedury i wytyczne prowadzenia działalności gospodarczej, PIP, PIS, NIL, rejestry w izbach) . . . 2.4.1. Praktyka indywidualna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2. Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3. Numer identyfikacji podatkowej NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.4. Zgłoszenie do ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.5. Założenie konta bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.6. Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Praktyka grupowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1. Dopuszczalne formy praktyk grupowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 4 13 13 15 16 17 17 26 36 36 40 41 43 43 V SpIS treścI 2.5.2. Spółka cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3. Spółka jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.4. Spółka partnerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Formy opodatkowania i prowadzenia księgowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1. Wybór sposobu opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2. Księgi rachunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.4. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Procedura rejestracji praktyk w izbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej 2.9. Wymagania co do pomieszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10. Procedura uzyskania zezwolenia na uruchomienie pracowni rtg . . . . . . . . . 2.11. Wilgotność w pomieszczeniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12. Gabinet stomatologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13. Kontrola podmiotu leczniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.1. Podstawy przeprowadzania kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2. Kontrola Ministra Zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.3. Kontrola NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.4. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.5. Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.6. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.7. Kontrola skarbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.8. NFZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.9. Kontrola przeprowadzana przez organ prowadzący rejestr . . . . . . . . . 2.14. Obowiązkowe ubezpieczenie OC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15. Regulamin organizacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16. Dane osobowe w podmiocie prowadzącym działalność leczniczą . . . . . . . . . 2.17. Pieczątki lekarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Tryb zawierania umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Informacje wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Konkurs ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Rokowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Środki odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 45 47 54 54 64 65 69 70 78 78 80 84 85 87 87 93 94 96 96 97 97 97 99 101 104 104 106 114 114 115 118 119 123 VI SpIS treścI 4. Podstawowe prawa i obowiązki osób związanych z ochroną zdrowia . . . . . . . . . . . 4.1. Prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Obowiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Odpowiedzialność za błędy medyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Podstawowe pojęcia związane z odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Odpowiedzialność cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Odpowiedzialność pracownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Odpowiedzialność karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Deontologia w zawodach ochrony zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Uznawanie kwalifikacji zawodowych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Podstawy prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Automatyczne uznawanie kwalifikacji – system sektorowy . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w systemie ogólnym . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Uznawanie kwalifikacji zawodowych zdobytych w państwach innych niż państwa członkowskie UE, Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Lichtenstein . . . 7. Normy i systemy czasu pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Informacje wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. System podstawowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Równoważny czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Zadaniowy czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5. Wydłużony czas pracy – klauzula opt-out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6. Skrócony czas pracy w okresie przejściowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7. Dyżur medyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8. Prawo do nieprzerwanego odpoczynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Zasady ustalania wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych . . . . . . . 8.1. Podstawy prawne i regulamin wynagradzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Zasady ustalania wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ II. Specyfika zawodów medycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Informacje wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Lekarz i lekarz dentysta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 125 126 129 129 131 133 135 137 141 141 142 173 177 180 180 181 182 183 183 184 184 186 188 188 189 203 205 206 206 VII SpIS treścI 2.2. Prawo wykonywania zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Rodzaje prawa wykonywania zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Dokumentacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Wpis do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4. Przeszkolenie uzupełniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.5. Staż podyplomowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.6. Kształcenie podyplomowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.7. Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.8. Zakres wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty . . . . . . . . . . . . . 2.2.9. Samorząd lekarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.10. Deontologia w Zawodach Ochrony Zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.11. Przebieg postępowania przed organami odpowiedzialności zawodowej lekarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pielęgniarka i położna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Prawo wykonywania zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Ograniczone prawo wykonywania zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Przeszkolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Niezdolność do wykonywania zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Wygaśnięcie prawa i ograniczonego prawa wykonywania zawodu . . . . . . . . . 3.6. Samodzielność zawodowa pielęgniarki i położnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7. Zakres wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8. Deontologia zawodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9. Obowiązki pielęgniarki i położnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10. Prawa i uprawnienia pielęgniarki i położnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.11. Wykonywanie zawodu bez uprawnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12.1. Przesłanki odpowiedzialności zawodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12.2. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej . . . . . . . 3.12.3. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12.4. Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12.5. Postępowanie wyjaśniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12.6. Postępowanie przed sądem zawodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12.7. Kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 207 210 211 212 214 215 217 230 233 234 237 241 241 245 245 246 247 248 248 252 253 259 261 262 262 262 265 266 267 268 270 VIII SpIS treścI 3.12.8. Środki odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12.9. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12.10. Zatarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Farmaceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Prawo wykonywania zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Wpis do rejestru farmaceutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Utrata prawa wykonywania zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Zawieszenie w prawie wykonywania zawodu albo ograniczenie w wykonywaniu określonych czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Specjalizacje i podnoszenie kwalifikacji zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Zadania zawodowe farmaceutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7. Kierownik apteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8. Klauzula sumienia farmaceuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9. Odpowiedzialność zawodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Diagnosta laboratoryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Zakres przedmiotowy czynności diagnostyki laboratoryjnej . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna diagnosty laboratoryjnego . . . . . . . . . . . . . . 6. Ratownik medyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Zakres wykonywania zawodu ratownika medycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Uprawnienia i obowiązki i ratownika medycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Deontologia zawodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5. Odpowiedzialność zawodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Felczer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Prawo wykonywania zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Zakres wykonywania zawodu i obowiązki felczera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ III. Zawody ochrony zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Informacje wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Fizjoterapeuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Prawo do wykonywania zawodu i wymagane wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Obowiązki fizjoterapeuty a odpowiedzialność zawodowa i prawna . . . . . . . . . 2.3. Różnica między fizyko- i kinezyterapeutą oraz masażystą . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Promotor zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Specjalista zdrowia publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 273 273 275 275 279 280 281 281 285 288 290 292 295 295 299 301 301 302 303 307 308 310 310 313 319 321 323 323 327 330 332 335 IX SpIS treścI 5. Specjalista żywienia człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Audiofonolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Logopeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Regulacje ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Wykonywanie zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Etyka zawodu logopedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Optometrysta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Wykonywanie zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Technik farmaceutyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Technik sterylizacji medycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów . . . . . . . 12. Kosmetolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Opiekun medyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Psychoterapeuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.1. Wymagane wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2. Wykonywanie zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Specjalista psychoterapii uzależnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.1. Wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2. Wykonywanie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.3. Zasady deontologii zawodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Specjalista terapii uzależnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.1. Wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2. Wykonywanie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.3. Zasady deontologii zawodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Instruktor terapii uzależnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.1. Wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.2. Wykonywanie zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Terapeuta zajęciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.1. Wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.2. Wykonywanie zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Psycholog kliniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.1. Zakres pracy psychologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 338 340 340 342 344 346 350 350 352 355 360 362 365 366 368 368 369 371 371 372 373 375 375 377 377 381 381 383 384 384 385 387 387 X SpIS treścI 19.2. Wykonywanie zawodu psychologa w świetle ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.3. Deontologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Technik ortopeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.1. Wymagane wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.2. Zadania zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Asystentka dentystyczna/stomatologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.1. Wymogi kwalifikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2. Zadania zawodowe asystentki stomatologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Higienistka dentystyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.1. Wymogi kwalifikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.2. Wykonywanie zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Higienistka szkolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.1. Wymagane wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2. Wykonywanie zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Opiekunka dziecięca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.1. Wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.2. Zadania zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. Optyk okularowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.1. Wymagane wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.2. Czynności wykonywane przez optyka okularowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. Ortoptysta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.1. Wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.2. Wykonywanie zawodu ortoptysty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Protetyk słuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.1. Wymagane wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.2. Zadania zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Technik dentystyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.1. Prawne aspekty wykonywania zawodu technika dentystycznego . . . . . . . . . . 28.2. Wymagane wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.3. Zakres uprawnień technika dentystycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. Technik elektroradiolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.1. Wymagane wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.2. Zadania zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 392 396 396 398 399 399 400 402 402 403 405 405 406 409 409 410 412 412 413 415 415 417 419 419 422 426 426 428 430 432 432 435 XI AUTORZY Agnieszka Fiutak – prawnik, karnista, specjalista z zakresu prawa medycznego, farma- ceutycznego i ubezpieczeń zdrowotnych oraz prawa dla psychologów; doktorantka w Ka- tedrze Prawa Karnego WPiA Uczelni Łazarskiego w Warszawie; pielęgniarka z kilkuletnim stażem. Prowadzi zajęcia z prawa medycznego m.in. na Warszawskim Uniwersytecie Me- dycznym, na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Me- dycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Prowadzi również kancelarię prawną LEXMEDI oraz bloga www.prawo-w-medycynie.pl. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego Dr Anna Jacek – adiunkt na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz współpracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego Steczkowska i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu prawa medycznego. Jest również członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie. Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz – adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej WPPKiA KUL, stypendystka fundacji Herbert-Quandt-Stiftung oraz Gesellschaft für Rechtspolitik. Odbyła staż naukowy w Centrum Prawa Medycznego na Uniwersytecie Geo- rga Augusta w Getyndze. Ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych. Autorka licz- nych prac z zakresu prawa administracyjnego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa farma- ceutycznego. Karolina Pyziak-Kowalska – lekarz specjalista chorób zakaźnych i pasożytniczych, Kie- rownika Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym. Interesuje się szeroko pojętą problematyką HIV/AIDS oraz zagadnieniami prawno-medycznymi. Od 2011 r. roku pro- wadzi blok tematyczny o Punktach Konsultacyjno-Diagnostcznych podczas kursów dla le- karzy organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jest autorką artykułów po- świeconych tematyce HIV/AIDS i prawom pacjentów i personelu medycznego. XIII WYKAZ SKRÓTÓW DiagabU ..................... ustawa z 27.7.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej DoskZawRatMedR ... rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.6.2007 r. w sprawie dosko- nalenia zawodowego ratowników medycznych DziałLeczU ................ ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej FelczerU ..................... ustawa z 20.7.1950 r. o zawodzie felczera GIP ............................. Główny Inspektorat Pracy / Główny Inspektor Pracy IzbyAptekU ............... ustawa z 19.4.1991 r. o izbach aptekarskich IzbyLekU ................... ustawa z 5.12.2009 r. o izbach lekarskich KC ............................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny KK ............................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny KP ............................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy KPA ............................ ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego MEN ........................... Ministerstwo Edukacji Narodowej, Minister Edukacji Narodowej MF .............................. Ministerstwo Finansów, Minister Finansów MNiSW ...................... Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Nauki i Szkol- nictwa Wyższego MPiPS ........................ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Minister Pracy i Polityki Społecznej MZ .............................. Ministerstwo Zdrowia, Minister Zdrowia NSA ............................ Naczelny Sąd Administracyjny OdpZawFPSZU ........ ustawa z 18.7.1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia OrdPodU ................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa XV WYKAZ SKRÓTÓW OSNAPiUS ................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNP .......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych PIP .............................. Państwowa Inspekcja Pracy PIS ............................... Państwowa Inspekcja Sanitarna PrAtom ....................... ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe PrFarm ....................... ustawa z 6.1.2001 r. Prawo farmaceutyczne RachU ........................ ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości RatowMedU .............. ustawa z 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym red. .............................. redakcja RM .............................. Rada Ministrów SamPielU ................... ustawa z 1.7.2011 r. o samorządzie zawodowym pielęgniarek i po- łożnych SN ............................... Sąd Najwyższy SwobDziałGospU ..... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej sygn. ........................... sygnatura SzkolWyżU ................ ustawa z 27.7.2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym ŚOZŚrPublU .............. ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa- nych ze środków publicznych t.j. ................................ tekst jednolity TK ............................... Trybunał Konstytucyjny UKZU ........................ ustawa z 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ZakrMedCzynRatR .. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.12.2006 r. w sprawie szcze- gółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego ZawLekU ................... ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ZawPielU ................... ustawa z 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ZawPsychologU ........ ustawa z 8.6.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodo- wym psychologów ZUS ............................. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zoz ............................... Zakładowa Organizacja Związkowa XVI WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Ustawy 1) Ustawa z 15.4.2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) 2) Ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) 3) Ustawa z 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.) 4) Ustawa z 1.7.2011 r. o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych (Dz.U. z Nr 174, poz. 1038 ze zm.) 5) Ustawa z 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 757 ze zm.) 6) Ustawa z 27.7.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 174 ze zm.) 7) Ustawa z 17.5.1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) 8) Ustawa z 19.4.1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856 ze zm.) 9) Ustawa z 20.7.1950 r. o zawodzie felczera (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1133) 10) Ustawa z 6.1.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 ze zm.) 11) Ustawa z 8.6.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t.j. Dz.U. 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) 12) Ustawa z 18.7.1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz.U. Nr 36, poz. 332 ze zm.) 13) Ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) 14) Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.) 15) Ustawa z 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pań- stwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394) XVII WYKAZ AKTÓW pRAWnYch 16) Ustawa z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) 17) Ustawa z 6.11.2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 ze zm.) 18) Ustawa z 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przezna- czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 ze zm.) 19) Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) 20) Ustawa z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami praw- nymi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 254 ze zm.) 21) Ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) 22) Ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) 23) Ustawa z 5.7.2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 134 ze zm.) 24) Ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) 25) Ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) 26) Ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 264 ze zm.) 27) Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.) 28) Ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) 29) Ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 30) Ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 31) Ustawa z 27.7.2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) 32) Ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) 33) Ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) 34) Ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) 35) Ustawa z 22.3.1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 ze zm.) 36) Ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) XVIII
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zawody w ochronie zdrowia. Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: