Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00039 003031 22416246 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego ze schematami. Wydanie 1 - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego ze schematami. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Język publikacji:
ISBN: 978-83-278-0815-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks postępowania cywilnego wraz z przepisami wprowadzającymi oraz wykazami aktów zmieniających i wykonujących Kodeks. W książce znajduje się skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji.

Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem.

Schematy zamieszczone na końcu publikacji przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa Kodeksu – z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisów ustawy.

Publikacja ta jest skierowana zarówno do prawników praktyków, jak i do studentów, aplikantów oraz osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych, którym może być pomocna przy nauce skomplikowanej materii postępowania cywilnego.

Stan prawny: wrzesień 2014 roku.

BEZPŁATNY DOSTĘP DO ZMIAN!

Jeżeli w trakcie roku akademickiego zmieni się Kodeks postępowania cywilnego, natychmiast będziesz miał możliwość sprawdzenia tego w Studenckim Serwisie Prawniczym: www.student.lexpolonica.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KPCKPC Tekst ustawy + schematy Kodeks postępowania cywilnego Stan prawny: wrzesień 2014 roku Piotr Rylski Wydanie 1 ZMIANY: od 8 kwietnia 2014 r. – ustawa z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o za­ sadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektó­ rych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 379) od 10 kwietnia 2014 r. – ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 293) od 18 kwietnia 2014 r. – ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 435) – ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie od 15 maja 2014 r. od 1 lipca 2014 r. zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r., poz. 567) – ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszko­ dowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. z 2014 r., poz. 616) od 18 września 2014 r. – ustawa z  26  czerwca 2014  r. o  zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z  2014  r., poz. 1091) od 1 grudnia 2014 r. – ustawa z  26  czerwca 2014  r. o  zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie nie­ których innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1161) od 18 stycznia 2015 r. – ustawa z  10  czerwca 2014  r. o  zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 945) SPIS TREŚCI KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1–14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE KSIĘGA PIERWSZA. PROCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Sąd (art. 15–54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Właściwość sądu (art. 15–46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepis wstępny (art. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Właściwość rzeczowa (art. 16–26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Podstawy właściwości (art. 16–18) . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (art. 19–26) . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Właściwość miejscowa (art. 27–46) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Właściwość ogólna (art. 27–30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Właściwość przemienna (art. 31–371) . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Właściwość wyłączna (art. 38–42) . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Przepisy szczególne (art. 43–46) . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Skład sądu (art. 47–471) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Wyłączenie sędziego (art. 48–54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Prokurator (art. 55–60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Organizacje pozarządowe (art. 61–63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (art. 631–632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (art. 633–634) . . . . . . . . . . Tytuł IV. Strony (art. 64–97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 64–71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Współuczestnictwo w sporze (art. 72–74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Interwencja główna i uboczna (art. 75–83) . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Przypozwanie (art. 84–85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Pełnomocnicy procesowi (art. 86–97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Koszty procesu (art. 98–124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zwrot kosztów procesu (art. 98–110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Pomoc prawna z urzędu (art. 111–124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 16 16 16 16 16 18 19 19 20 21 22 23 24 26 27 28 28 29 29 31 32 33 34 37 37 41 3 K.P.C. Tytuł VI. Postępowanie (art. 125–42412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (art. 125–183) . . . . Rozdział 1. Pisma procesowe (art. 125–1305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Doręczenia (art. 131–147) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (art. 148–163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Terminy (art. 164–166) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (art. 167–172) . . . . . . Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (art. 173–183) . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji (art. 1831–226) . . . Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze (art. 1831–186) . . . Oddział 1. Mediacja (art. 1831–18315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Postępowanie pojednawcze (art. 184–186) . . . . . . . . . Rozdział 2. Pozew (art. 187–205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rozprawa (art. 206–226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Dowody (art. 227–315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (art. 227–234) . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie dowodowe (art. 235–309) . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 235–243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Dokumenty (art. 244–257) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Zeznania świadków (art. 258–277) . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Opinia biegłych (art. 278–291) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Oględziny (art. 292–298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6. Przesłuchanie stron (art. 299–304) . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 7. Inne środki dowodowe (art. 305–309) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (art. 310–315) . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Orzeczenia (art. 316–366) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wyroki (art. 316–353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Wydanie wyroku (art. 316–332) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (art. 333–338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Wyroki zaoczne (art. 339–349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków (art. 350–353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1a. Nakazy zapłaty (art. 3531–3532) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postanowienia sądu (art. 354–3621) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (art. 363–366) . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Środki odwoławcze (art. 367–398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Apelacja (art. 367–391) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Kasacja (art. 392–39320) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zażalenie (art. 394–398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 47 47 53 59 63 64 65 69 69 69 73 74 80 86 86 87 87 89 92 96 98 99 100 101 102 102 102 106 108 110 111 111 113 114 114 120 120 4 K.P.C.Spis treści Dział Va. Skarga kasacyjna (art. 3981–39821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art. 39822–39823) . . . Dział VI. Wznowienie postępowania (art. 399–4161) . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Rewizja nadzwyczajna (art. 417–424) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241–42412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Postępowania odrębne (art. 425–50537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich (art. 425–452) . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 425–435) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (art. 436–446) . . . . . . . . . Rozdział 3. Inne sprawy (art. 447–452) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 129 130 134 134 138 138 138 140 142 Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453–458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 459–47716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 459–476) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy 147 147 (art. 477–4777) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778–47716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art. 478–479) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art. 47928–47935) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 4791–47927) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji . . . 158 158 158 Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47936–47945) . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 47946–47956) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (art. 47957–47967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 47968–47978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze (art. 480–505) . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 480–484) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (art. 4841–497) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie upominawcze (art. 4971–505) . . . . . . . . . . Dział VI. Postępowanie uproszczone (art. 5051–50514) . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych 169 171 171 171 175 177 (art. 50515–50527a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 5 K.P.C.Spis treści Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (art. 50515–50520) . . . Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (art. 50521–50527a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Postępowania elektroniczne (art. 50528–50537) . . . . . . . . . . . . . 180 182 183 Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528–50537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 506–525) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (art. 526–6948) . . . . . . . . . Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego (art. 526–5601) . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (art. 526–543) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (art. 526–534) . . . Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu (art. 535–538) . . . Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (art. 539–543) . . . Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie (art. 544–5601) . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 544–547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Doradca tymczasowy (art. 548–551) . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Postępowanie (art. 552–5601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (art. 561–605) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (art. 561–5675) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze (art. 568–59821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 568–5781) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 579–584) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (art. 585–589) . . . . . . . . . . Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (art. 590–598) . . . . . . . . . . . Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodziciel­ skiej lub pozostającej pod opieką (art. 5981–59814) . . . . . Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzie­ ckiem (art. 59815–59821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (art. 599–605) . . . . . . . . . . . . . Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (art. 606–62613) . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 606–608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia (art. 609–610) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2a. Przepadek rzeczy (art. 6101–6107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 192 192 192 192 194 195 196 196 197 198 201 201 205 205 208 210 212 214 217 219 220 220 221 221 6 K.P.C.Spis treści Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (art. 6101–6105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Przepadek pojazdów (art. 6106–6107) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (art. 611–616) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (art. 617–625) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu (art. 626) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (art. 6261–62613) . . . . . Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego (art. 627–691) . . . . . . . . . . Przepisy wstępne (art. 627–632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza (art. 633–639) . . . Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku (art. 640–645) . . . . . . . Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (art. 646–654) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (art. 655–660) . . . Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego 221 222 223 224 226 226 230 230 231 233 234 235 (art. 661–663) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (art. 664–665) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego (art. 666–668) . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 669–679) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Dział spadku (art. 680–689) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe (art. 690–691) . . . . . . . . . . . . . . Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (art. 6911–6919) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Sprawy depozytowe (art. 692–69322) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art. 692–69310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie 237 238 239 242 243 244 246 246 depozytu sądowego uprawnionemu (art. 69311–69317) . . . 249 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (art. 69318–69322) . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Postępowanie rejestrowe (art. 6941–6948) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 251 KSIĘGA TRZECIA. SĄD POLUBOWNY (art. 695–715) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 KSIĘGA CZWARTA. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT (art. 716–729) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 7 K.P.C.Spis treści CZĘŚĆ DRUGA. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 730–746) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (art. 747–7541) . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia (art. 755–757) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 263 268 CZĘŚĆ TRZECIA. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 758–843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności (art. 758–7751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (art. 776–795) . . . . Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego 270 279 (art. 7951–7955) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (art. 7956–7957) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 7958–7959) . . . 290 Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne (art. 796–817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (art. 818–828) . . . . . . . . Dział V. Ograniczenia egzekucji (art. 829–839) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne (art. 840–843) . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (art. 844–1040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Egzekucja z ruchomości (art. 844–879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zajęcie (art. 844–863) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sprzedaż (art. 864–879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880–888) . . . . . . . . . . Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (art. 889–894) . . . . . . . . . . Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (art. 895–908) . . . . . . . . . . . . Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych (art. 909–912) . . . . . . . Dział V. Wyjawienie majątku (art. 913–9202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Egzekucja z nieruchomości (art. 921–1013) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy wstępne (art. 921–922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zajęcie (art. 923–941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Opis i oszacowanie (art. 942–951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (art. 952–961) . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Warunki licytacyjne (art. 962–971) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Licytacja (art. 972–986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Przybicie (art. 987–997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Przysądzenie własności (art. 998–1003) . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz 290 298 303 308 310 310 310 315 320 323 328 333 338 341 341 342 347 350 353 355 358 360 użytkowania wieczystego (art. 1004–1013) . . . . . . . . . . . 362 8 K.P.C.Spis treści Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (art. 10131–10136) . . . Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (art. 1014–10224) . . . . . . . . . . . Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1023–1040) . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1023–1028) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę (art. 1029–1032) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 1033–1034) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (art. 1035–1040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji (art. 1041–10951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych (art. 1041–1059) . . . . . . . . . Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (art. 1060–1065) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1060–1064) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy (art. 10641–106413) . . . Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub 364 366 368 368 371 372 373 375 375 382 382 384 gospodarstwa rolnego (art. 106414–1065) . . . . . . . . . . . . . 388 Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (art. 1066–1071) . . . . . . . . . . . . 391 Dział IV. Egzekucja na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (art. 1072–1080) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (art. 1081–1088) . . . . . . . . Dział VI. Wykonanie orzeczeń dotyczących odebrania osoby podle- gającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 1089–10951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 392 394 CZĘŚĆ CZWARTA. PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Przepis wstępny (art. 1096) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 KSIĘGA PIERWSZA. JURYSDYKCJA KRAJOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1097–10991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Przepisy łączne dla jurysdykcji krajowej (art. 1100–1102) . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie (art. 1103–11051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym (art. 1106–11102) . . . Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym 395 396 397 401 i egzekucyjnym (art. 11103–11104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 KSIĘGA PIERWSZA A. IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY (art. 1111–1116) 405 9 K.P.C.Spis treści KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 1117–1118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu (art. 1119–1128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych (art. 1129) . . . . . . . . . Tytuł IV. Pomoc prawna (art. 1130–1136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów (art. 1137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe (art. 1138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach (art. 1139–1142) . . . . . Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności (art. 1143) . . . . . . . . . . . . . Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń 409 409 411 411 416 416 416 417 (art. 1144–11441) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej (art. 11442) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 KSIĘGA TRZECIA. UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI . . . . . . . . . . . 419 Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (art. 1145–11491) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (art. 1150–1153) . . . . . . Tytuł III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 11531–11533) . . . . . 421 424 Tytuł IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 11534–11536) . . . . . . . . . . . 424 Tytuł V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 11537–11539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych (art. 115310–115312) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ PIĄTA. SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY) Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1154–1160) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zapis na sąd polubowny (art. 1161–1168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Skład sądu polubownego (art. 1169–1179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego (art. 1180–1182) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym (art. 1183–1193) . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (art. 1194–1204) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1205–1211) . . . . . . 425 426 427 429 431 434 435 438 441 10 K.P.C.Spis treści Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (art. 1212–1217) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Wykaz aktów zmieniających Kodeks postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz aktów wykonujących Kodeks postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . 447 458 * * * * * * Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne (art. I–XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. XIV) . . . . . . . Rozdział 3. Przepisy przechodnie (art. XV–XXII) . . . . . . . . . . . . . . . . . * * * USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) (wyciąg) . . . . . . . USTAWA z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 178, poz. 1478) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil­ nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 235, poz. 1699) (wyciąg) . . . USTAWA z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 112, poz. 766) (wyciąg) . . . . . . . . . . USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil­ 462 462 467 468 471 474 476 477 479 nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 121, poz. 831) (wyciąg) . . 481 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287) (wyciąg) . . . . . . . . . 482 USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil­ nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571) (wyciąg) . . 483 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 * * * USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . 494 * * * 11 K.P.C.Spis treści USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (tekst pierwotny Dz.U. z 1 grudnia 1964 r. Nr 43, poz. 296; tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101; zm.: Dz.U. z 2014 r., poz. 293, poz. 379, poz. 435, poz. 567, poz. 616, poz. 945, poz. 1091, poz. 1161) TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Sprawa cywilna Art. 1.1) Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńcze­ go oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Droga sądowa Art. 2. § 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. § 1a–2 (uchylone). § 3. Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów. 1) Art. 1 rozumiany w ten sposób, iż w zakresie pojęcia „sprawy cywilnej” nie mogą się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowi decyzja administracyjna, jest niezgodny z  art.  45 ust.  1 w  związku z  art.  31 ust.  3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2000 r., SK 12/99, Dz.U. Nr 55, poz. 665); zmiana weszła w życie 17 lipca 2000 r. 13 K.P.C. Art. 3–8 Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy ogólne Zasada prawdy materialnej Art. 3. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okolicz­ ności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Art. 4 (uchylony). Udzielanie pouczeń Art. 5. W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczest­ nikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nie­ zbędnych pouczeń co do czynności procesowych. Zasada szybkości Art. 6. § 1. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. § 2. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być prze­ prowadzone sprawnie i szybko. Udział prokuratora Art. 7. Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w  każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzin­ nego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie. Udział organizacji społecznej Art. 8. Organizacje pozarządowe, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą dla ochrony praw obywate­ li, w wypadkach przewidzianych w ustawie, wszcząć postępowanie oraz wziąć udział w toczącym się postępowaniu. 14 K.P.C. Przepisy ogólne Zasada jawności Art. 9–14 Art. 9. § 1. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szcze­ gólny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. § 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt spra­ wy zapisu dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Ugodowe załatwianie spraw Art. 10. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd po­ winien w  każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem. Wiążąca moc wyroku skazującego Art. 11. Ustalenia wydanego w  postępowaniu karnym prawomocnego wy­ roku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w  postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w po­ stępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną. Roszczenie adhezyjne Art. 12. Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa mogą być docho­ dzone w postępowaniu cywilnym albo w wypadkach w ustawie przewidzianych w postępowaniu karnym. Tryby i rodzaje postępowania Art. 13. §  1. Sąd rozpoznaje sprawy w  procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych. § 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępo­ wań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne sta­ nowią inaczej. Art. 14 (uchylony). 15 K.P.C. Art. 15–16 Kodeks postępowania cywilnego. Proces CZĘŚĆ PIERWSZA POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE KSIĘGA PIERWSZA PROCES TYTUŁ I SĄD DZIAŁ I Właściwość sądu Przepis wstępny Perpetuatio fori Art. 15. § 1. Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. § 2. Sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy, jeżeli w toku postępowania stał się właściwy. Rozdział 1 Właściwość rzeczowa Oddział 1 Podstawy właściwości Właściwość sądu rejonowego Art. 16. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. 16 K.P.C. Sąd Art. 17–18 Właściwość sądu okręgowego Art. 17. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: 1) o  prawa niemajątkowe i  łącznie z  nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przyspo sobienia; 2) o  ochronę praw autorskich i  pokrewnych, jak również dotyczących wyna­ lazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę in­ nych praw na dobrach niematerialnych; 3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego; 4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sie­ demdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o  alimenty, o  naruszenie posiadania, o  ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonka­ mi, o  uzgodnienie treści księgi wieczystej z  rzeczywistym stanem praw­ nym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upomi­ nawczym; 41) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni; 42) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał or­ ganów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebę dących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; 43) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; 44) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem; 5–6) (uchylone). Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu Art. 18. § 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym powsta­ nie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu. Postanowienie o przekazaniu spra­ wy wymaga uzasadnienia. § 2. Sąd okręgowy może przed pierwszą rozprawą odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i  zwrócić sprawę sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że poważ­ ne wątpliwości nie zachodzą. Postanowienie zapada na posiedzeniu niejawnym w  składzie trzech sędziów i  wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest dopuszczalne. 17 K.P.C. Art. 19–232 Kodeks postępowania cywilnego. Proces Oddział 2 Wartość przedmiotu sporu Wartość przedmiotu sporu w sprawach majątkowych Art. 19. § 1. W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu. § 2. W innych sprawach majątkowych powód obowiązany jest oznaczyć w po­ zwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu, uwzględniając postanowienia zawarte w artykułach poniższych. Roszczenia akcesoryjne Art. 20. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Kumulacja roszczeń Art. 21. Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o świadczenia powtarzające się Art. 22. W  sprawach o  prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania. Wartość przedmiotu sporu w sprawach najmu lub dzierżawy Art. 23. W  sprawach o  istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierża­ wy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas ozna­ czony – suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nieoznaczony – suma czynszu za okres trzech miesięcy. Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych Art. 23 1. W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnie­ nia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umo­ wach na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o wydanie nieruchomości Art. 23 2. W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawne­ go lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu 18 K.P.C. Sąd Art. 24–28 sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu ko­ rzystania z  niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o zabezpieczenie, zastaw, hipotekę Art. 24. W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę wartość przedmio­ tu sporu stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż wierzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza. Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu Art. 25. § 1. Sąd może na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przed­ miotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu docho dzenie. § 2. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut po­ zwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. § 3. Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna się za niewłaściwy, przekaże sprawę sądowi właściwemu; jeżeli jest kilka sądów właś­ ciwych – przekaże temu z nich, który wskaże powód. Niedopuszczalność ponownego badania wartości przedmiotu sporu Art. 26. Po ustaleniu w myśl artykułu poprzedzającego, wartość przedmiotu sporu nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postępo wania. Rozdział 2 Właściwość miejscowa Oddział 1 Właściwość ogólna Actor sequitur forum rei Art. 27. § 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. § 2. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywil nego. Właściwość według miejsca pobytu pozwanego Art. 28. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właś­ ciwość oznacza się według miejsca jego pobytu w  Polsce, a  gdy nie jest ono 19 K.P.C. Art. 29–34 Kodeks postępowania cywilnego. Proces znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania pozwa­ nego w Polsce. Właściwość w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa Art. 29. Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według sie­ dziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się do­ chodzone roszczenie. Właściwość w sprawach przeciwko osobom prawnym i innym podmiotom Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie­ będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. Oddział 2 Właściwość przemienna Definicja właściwości przemiennej Art. 31. Powództwo w  sprawach objętych przepisami oddziału niniejszego wytoczyć można bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd oznaczony w przepisach poniższych. Właściwość w sprawach o alimenty, ustalenie ojcostwa Art. 32. Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodze­ nia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca za­ mieszkania osoby uprawnionej. Właściwość w sprawach przeciwko przedsiębiorcy Art. 33. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy moż­ na wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału. Właściwość w sprawach ze sporów wynikających z umów Art. 34. Powództwo o  zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o  zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub niena­ leżytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykona­ nia. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem. 20 K.P.C. Sąd Art. 35–39 Właściwość w sprawach z deliktów Art. 35. Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Właściwość w sprawach o należność pełnomocnika Art. 36. Powództwo o zapłatę należności za prowadzenie sprawy wytoczyć można przed sąd miejsca, gdzie pełnomocnik procesowy sprawę prowadził. Właściwość w sprawach o roszczenie z najmu lub dzierżawy nieruchomości Art. 37. Powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy nierucho­ mości wytoczyć można przed sąd miejsca położenia nieruchomości. Właściwość w sprawach z weksla i czeku Art. 37 1. § 1. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku moż­ na wytoczyć przed sąd miejsca płatności. § 2. Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla własnego lub czeku. Oddział 3 Właściwość wyłączna Właściwość w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości Art. 38. §  1. Powództwo o  własność lub o  inne prawa rzeczowe na nieru­ chomości, jak również powództwo o  posiadanie nieruchomości można wyto­ czyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza się według położenia nieruchomości obciążonej. §  2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu. Właściwość w sprawach spadkowych Art. 39. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytu­ łu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wy­ łącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego 21 K.P.C. Art. 40–44 Kodeks postępowania cywilnego. Proces miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Właściwość w sprawach ze stosunku członkostwa Art. 40. Powództwo ze stosunku członkostwa spółdzielni, spółki lub stowa­ rzyszenia wytacza się wyłącznie według miejsca ich siedziby. Właściwość w sprawach małżeńskich Art. 41. Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamiesz­ kania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Właściwość w sprawach między rodzicami a dziećmi oraz między p rzysposabiającymi a przysposobionymi Art. 42. Powództwo ze stosunku między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającym a przysposobionym wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa we­ dług przepisów o właściwości ogólnej. Oddział 4 Przepisy szczególne Wybór sądu w przypadku właściwości kilku sądów Art. 43. § 1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli po­ wództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda. § 2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, której położenie jest pod­ stawą oznaczenia właściwości sądu, jest położona w kilku okręgach są dowych. Wyznaczenie sądu przez sąd przełożony Art. 44. Jeżeli sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać spra­ wy lub podjąć innej czynności, sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedze­ niu niejawnym inny sąd. 22 K.P.C. Sąd Art. 45–47 Oznaczenie sądu przez Sąd Najwyższy Art. 45. Jeżeli w myśl przepisów kodeksu nie można na podstawie okolicz­ ności sprawy ustalić właściwości miejscowej, Sąd Najwyższy na posiedzeniu nie­ jawnym oznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo. Prorogatio fori Art. 46. § 1. Strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawne­ go. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub jeżeli powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upo­ minawczym. Strony mogą również ograniczyć umową pisemną prawo wyboru powoda pomiędzy kilku sądami właściwymi dla takich sporów. § 2. Strony nie mogą jednak zmieniać właściwości wyłącznej. DZIAŁ II Skład sądu Skład sądu pierwszej instancji Art. 47. § 1. W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. § 2. W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodni­ czącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy: 1) z zakresu prawa pracy o: a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uzna­ nie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z  nimi dochodzone roszczenia i  o  odszkodowanie w  przypadku nieuza­ sadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, b) naruszenia zasady równego traktowania w  zatrudnieniu i  o  roszczenia z tym związane, c) odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu; 2) ze stosunków rodzinnych o: a) rozwód, b) separację, c) ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, 23 K.P.C. Art. 471–48 Kodeks postępowania cywilnego. Proces d) rozwiązanie przysposobienia. § 3. Postanowienia poza rozprawą oraz zarządzenia wydaje przewodni czący. § 4. Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sę­ dziów zawodowych, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawi­ łość lub precedensowy charakter sprawy. Kompetencje referendarza Art. 47 1. Referendarz sądowy może wykonywać czynności w postępowaniu cy­ wilnym w wypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu czyn­ ności referendarz sądowy ma kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej. DZIAŁ III Wyłączenie sędziego Iudex inhabilis Art. 48. § 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim sto­ sunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; 2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do dru­ giego stopnia; 3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron; 5)2) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskar­ żonego orzeczenia, jako też w  sprawach o  ważność aktu prawnego z  jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w  sprawach, w których występował jako prokurator; 6) w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wy­ daniu tego orzeczenia. 2) Art. 48 § 1 pkt 5 w związku z art. 401 pkt 1 i art. 379 pkt 4 w zakresie, w jakim ogra­ nicza wyłączenie sędziego z mocy samej ustawy tylko do spraw, w których rozstrzyganiu brał udział w instancji bezpośrednio niższej, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2004 r., SK 19/02, Dz.U. Nr 169, poz. 1783); zmiana weszła w życie 30 lipca 2004 r. 24 K.P.C. Sąd Art. 49–531 § 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeń­ stwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. § 3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wzno­ wienie, nie może orzekać co do tej skargi. Iudex suspectus Art. 49. Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48, sąd wyłącza sę­ dziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sę­ dziego w danej sprawie. Wniosek o wyłączenie Art. 50. §  1. Wniosek o  wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia. § 2. Strona, która przystąpiła do rozprawy, powinna uprawdopodobnić po­ nadto, że przyczyna wyłączenia dopiero później powstała lub stała się jej znana. § 3. Aż do rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia może spełniać tylko czynności niecierpiące zwłoki. Zawiadomienie o podstawie wyłączenia Art. 51. Sędzia powinien zawiadomić sąd o  zachodzącej podstawie swego wyłączenia i wstrzymać się od udziału w sprawie. Rozpoznanie wniosku o wyłączenie Art. 52. §  1. O  wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w  którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia z powodu braku dostatecz­ nej liczby sędziów – sąd nad nim przełożony. §  2. Postanowienie wydaje sąd w  składzie trzech sędziów zawodowych po złożeniu wyjaśnienia przez sędziego, którego wniosek dotyczy. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Art. 53 (uchylony). Ponowny wniosek o wyłączenie Art. 53 1. Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych oko­ licznościach podlega odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez sędziego, którego dotyczy. O odrzuceniu orzeka sąd rozpoznający sprawę. Przepis art. 51 stosuje się odpowiednio. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. 25 K.P.C. Art. 54–59 Kodeks postępowania cywilnego. Proces Wyłączenie ławników, innych organów i prokuratora Art. 54. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do wyłączenia referendarza sądowego, ławnika, jak również innych organów sądowych oraz prokuratora. Wniosek o  wyłączenie referendarza sądowego oraz ławnika sąd rozstrzyga zgodnie z przepisami poprzedzającymi, a wniosek o wyłączenie po­ zostałych osób przekazuje odpowiedniemu organowi nadrzędnemu. TYTUŁ II PROKURATOR Powództwo na rzecz oznaczonej osoby Art. 55. Prokurator, wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby, po­ winien ją wskazać w pozwie. Nie dotyczy to spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wstąpienie do sprawy Art. 56. § 1. Osobę, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, sąd za­ wiadamia o tym, doręczając jej odpis pozwu. Osoba ta może wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w charakterze powoda; w tym wypadku do udziału prokura­ tora w sprawie stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym. § 2. Prokurator nie może samodzielnie rozporządzać przedmiotem sporu. Pozew przeciwko wszystkim stronom Art. 57. Jeżeli prokurator, wytaczając powództwo, nie działa na rzecz ozna­ czonej osoby, wnosi on pozew przeciwko wszystkim osobom będącym stronami stosunku prawnego, którego dotyczy powództwo. Zakres rei iudicatae Art. 58. Wyrok prawomocny zapadły w sprawie wytoczonej przez prokura­ tora ma powagę rzeczy osądzonej pomiędzy stroną, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, a stroną przeciwną. Jednakże w sprawach o roszczenia majątkowe prawomocne rozstrzygnięcie sprawy nie pozbawia strony zaintereso­ wanej, która nie brała udziału w sporze, możności dochodzenia swoich roszczeń w całości lub w tej części, w której nie zostały zasądzone. Zawiadomienie prokuratora Art. 59. Sąd zawiadamia prokuratora o każdej sprawie, w której udział jego uważa za potrzebny. 26 K.P.C. Organizacje pozarządowe Uprawnienia prokuratora Art. 60–62 Art. 60. § 1. Prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego sta­ dium. Prokurator nie jest związany z żadną ze stron. Może on składać oświad­ czenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowa­ niu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posie­ dzeniach oraz orzeczenia sądowe. § 2. Prokurator może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego służy środek odwoławczy. Terminy do zaskarżenia orzeczeń sądowych, ustanowione dla stron, wiążą również prokuratora. TYTUŁ III ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Zdolność postulacyjna organizacji społecznej Art. 61. § 1. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powództwa na jej rzecz w sprawach o: 1) alimenty; 2) ochronę środowiska; 3) ochronę konsumentów; 4) ochronę praw własności przemysłowej; 5) ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli. § 2. W sprawach wymienionych w § 1 organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piś mie, przystąpić do niej w toczącym się postępowaniu. § 3. Za zgodą przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wyrażoną na piś mie, or­ ganizacja pozarządowa, której jest on członkiem, może na jego rzecz wytoczyć po­ wództwo lub przystąpić do niego w toczącym się postępowaniu w sporze z innym przedsiębiorcą o roszczenia wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej. § 4. Do pozwu lub pisma obejmującego przystąpienie organizacja pozarządo­ wa dołącza wyrażoną na piśmie zgodę osoby fizycznej. Odpowiednie stosowanie przepisów o prokuratorze Art. 62. §  1. Do organizacji pozarządowych wytaczających powództwa na rzecz osób fizycznych stosuje się odpowiednio przepisy o  prokuratorze 27 K.P.C. Art. 63–634 Kodeks postępowania cywilnego. Proces wytaczającym powództwo na rzecz oznaczonej osoby, z  wyjątkiem art.  58 zdanie drugie. § 2. Do przystąpienia organizacji pozarządowych do strony w toczącym się postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy o interwencji ubocznej, do której nie mają odpowiedniego zastosowania przepisy o współuczestnictwie jednolitym. Przedstawienie poglądu przez organizację społeczną Art. 63. Organizacje pozarządowe wymienione w  artykułach poprzedzają­ cych, które nie uczestniczą w  sprawie, mogą przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub w oświadczeniu ich należycie umoco­ wanych organów. TYTUŁ IIIa PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Uprawnienia inspektorów pracy Art. 63 1. W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy inspektorzy pracy mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a  także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium. Odpowiednie stosowanie przepisów o prokuratorze Art. 63 2. W sprawach wymienionych w artykule poprzedzającym do inspek­ torów pracy stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze. TYTUŁ IIIb POWIATOWY (MIEJSKI) RZECZNIK KONSUMENTÓW Uprawnienia rzecznika konsumentów Art. 63 3. W sprawach o ochronę konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium. Odpowiednie stosowanie przepisów o prokuratorze Art. 63 4. W sprawach, o których mowa w art. 633, do powiatowego (miejskie­ go) rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepisy o proku ratorze. 28 K.P.C. Strony Art. 635–65 TYTUŁ IIIc3) PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Art. 63 5. § 1. Jeżeli przepisy odrębne przyznają określonym podmiotom, które nie uczestniczą w sprawie, uprawnienie do przedstawiania sądowi istotnego dla sprawy poglądu, do podmiotów tych stosuje się odpowiednio przepis art.  63. Jednak na wniosek podmiotu uprawnionego sąd może zezwolić, aby pogląd został przedsta‑ wiony także ustnie na rozprawie.  § 2. Na wniosek podmiotu uprawnionego sąd udostępnia akta sprawy w zakresie niezbędnym do przedstawienia poglądu. TYTUŁ IV STRONY DZIAŁ I Zdolność sądowa i procesowa Zdolność sądowa Art. 64. §  1. Każda osoba fizyczna i  prawna ma zdolność występowania w procesie jako strona (zdolność sądowa). § 11. Zdolność sądową mają także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. § 2 (uchylony). Zdolność procesowa Art. 65. § 1. Zdolność do czynności procesowych (zdolność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby praw­ ne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 64 § 11. §  2. Osoba fizyczna ograniczona w  zdolności do czynności prawnych ma zdolność procesową w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie. 3) Dział  IIIc dodany przez ustawę z  10  czerwca 2014  r. (Dz.U. z  2014  r., poz.  945); zmiana wejdzie w życie 18 stycznia 2015 r. 29 K.P.C. Art. 66–70 Kodeks postępowania cywilnego. Proces Działanie przez przedstawiciela ustawowego Art. 66. Osoba fizyczna niemająca zdolności procesowej może podejmować czynności procesowe tylko przez swego przedstawiciela ustawowego. Zdolność procesowa osób prawnych, innych jednostek oraz Skarbu Państwa Art. 67. §  1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o  których mowa w art. 64 § 11, dokonują czynności procesowych przez swoje organy albo przez osoby uprawnione do działania w ich imieniu. §  2. Za Skarb Państwa podejmuje czynności procesowe organ państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszcze­ nie, lub organ jednostki nadrzędnej. W zakresie określonym odrębną ustawą za Skarb
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego ze schematami. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: