Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00282 002849 21539246 na godz. na dobę w sumie
Ikony polskiego kina - ebook/pdf
Ikony polskiego kina - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 129
Wydawca: SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7845-660-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biografie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Polskie gwiazdy ekranu to postaci niebanalne i symbole mijających epok. Książka Ikony polskiego kina przedstawia ponad 50 sylwetek znakomitych aktorów, przypomina ich najlepsze kreacje oraz fragmenty kultowych filmów z ich udziałem. Wśród przedwojennych artystów, którzy kreowali polską kinematografię znaleźli się: Loda Halama, Eugeniusz Bodo, Mieczysława Ćwiklińska oraz Adolf Dymsza. Tych najbardziej współczesnych reprezentują Jerzy Stuhr, Krystyna Janda, Daniel Olbrychski i Danuta Stenka.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IKONY polskiego KINA IKONY polskiego KINA Spis treści Jan Kiepura Pola Negri Jadwiga Smosarska Eugeniusz Bodo 7 Wstęp 10 Mieczysława Ćwiklińska 12 14 16 18 Adolf Dymsza 20 Mira Zimińska-Sygiety ńska 22 24 Helena Grossówna 26 Loda Halama 28 Irena Kwiatkowska 30 Danuta Szafl arska 32 Hanka Bielicka 34 Emil Karewicz 36 Gustaw Holoubek 38 40 42 Witold Pyrkosz 44 46 Zbigniew Cybulski Zdzisław Maklakiewicz Leon Niemczyk Tadeusz Łomnicki 48 Barbara Krafft ówna 50 Franciszek Pieczka 52 Stanisław Mikulski 54 Kalina Jędrusik 56 Wiesław Gołas 58 Bogumił Kobiela 60 Jan Himilsbach 62 Wojciech Pokora 64 Zbigniew Zapasiewicz 66 Jadwiga Barańska 68 Marian Kociniak 70 Roman Wilhelmi 72 74 Krzysztof Kowalewski 76 Maja Komorowska 78 80 Beata Ty szkiewicz 82 Elżbieta Czyżewska 84 86 Marek Perepeczko Jerzy Bińczycki Stanisław Ty m Janusz Gajos Jerzy Stuhr Jerzy Zelnik 88 Elżbieta Starostecka 90 Magdalena Zawadzka 92 94 Andrzej Sewery n 96 Grażyna Barszczewska 98 100 Małgorzata Braunek 102 Marek Kondrat 104 Anna Dymna 106 Bogusław Linda 108 Grażyna Szapołowska 110 Kry sty na Janda 112 Henry k Gołębiewski 114 Daniel Olbry chski 116 Danuta Stenka 118 Cezary Pazura 120 Katarzyna Figura Indeks osobowy 125 127 Bibliografi a 5 5 6 Wstęp Pojęcie ikony pochodzi z bizanty ńskiej sztu- ki sakralnej, gdzie oznacza obraz ukazujący postać świętego, także w kontekście sceny z  jego hagiografi i. Współcześnie termin przejęło kulturoznawstwo, ikoną nazywając każdą osobę, której wizerunek odznaczył się na tle epoki, w której żyje. Aktorstwo fi lmowe i teatralne z samej swej istoty wy- daje się mieć charakter „ikoniczny”. W trak- cie odgry wania przeznaczonej roli w dziele arty sty cznym, jakim jest fi lm albo spektakl teatralny, zadaniem aktora jest zaistnieć na scenie lub ekranie do tego stopnia, ażeby dla widza stopić się w jedno z odgry waną postacią, w pełni uosobić jej cechy, tempera- ment, charakter, właściwości, wyjątkowość. Poprzez idealne odegranie roli aktor speł- nia zadania, jakie stawiano niegdyś przed ikonami-obrazami: nadaje sens sztuce po- przez pomnażanie piękna; jego wizerunek jest tak istotny jak słowo; jego wizerunek zyskuje charakter symboliczny; wreszcie, jego wizerunek, przypisany raz na zawsze do dzieła, które może być nieskończenie wiele razy skopiowane, staje się w jakimś sensie nieśmiertelny. Jak widać działanie aktora może nawet przerosnąć dzieło, z który m jest powiązane. Widz, opuszczając salę kinową czy teatralną, wynosi przekonanie o jed- ności roli i aktora, nierzadko zapominając z jakiego źródła je zaczerpnął – w ten spo- sób rodzi się fenomen ikony kina. Polski fi lm miał szczęście do wyrazisty ch postaci. Od przedwojennych amantów i dłu- gorzęsych uwodzicielek przez peerelowskich inteligentów i bohaterów ekranizacji lite- ratury po współczesnych dwuznacznych celebry tów i seksbomby. Wyobraźnię ma- sową polskiego widza zaludnił długi szereg postaci, niejako oderwany już od swoich podstawowych kreacji, przeniesiony w sfe- rę potocznych wyobrażeń, przekonań i po- wiedzonek. Ikony wzruszają, podniecają, inspirują, dyktują wzorce do naśladowania, wyznaczają trendy. Naśladuje się zarówno ich zewnętrzny wygląd, jak i sposób zacho- wania. Właśnie takim postaciom, które nadały charaktery sty czny ry s obsadzanym przez siebie filmom, ale i  całej polskiej kulturze masowej poświęcamy niniejszy album. 7 Mieczysława Ćwiklińska (1879–1972) roku w Teatrze Ludowym w Warszawie, mając za sobą nieudane małżeństwo, a tak- że prowadzenie własnego interesu – domu mody. Zachwyciła publiczność lekkością i swobodą oraz wyjątkową wśród debiu- tantów doskonałą dykcją. Do 1910 roku grała w farsach i komediach teatralnych. Następnie postanowiła wyjechać do Pary ża na studia wokalne. W latach 20. śpiewała głównie w operetkach. Wróciła jednak do teatru dramaty cznego i wkrótce zyskała opinię najwybitniejszej aktorki komedio- wej teatru międzywojnia. Aleksander Ze- lwerowicz mawiał, że sukces jej aktorstwa oparty był na „idealnych warunkach ze- wnętrznych: okrągłej, żywej twarzy, ukazu- jącej z nieodpartą, sugesty wną siłą wszelkie najsubtelniejsze odcienie drgnień duszy”. Charaktery zowała ją gra oczu i świadome operowanie środkami wokalnymi. Znako- micie odtwarzała bohaterki sztuk Alek- sandra Fredry . Od 1933 roku zagrała w około czterdzie- stu fi lmach. Po raz pierwszy na ekranie pojawiła się w dojrzałym już wieku 54 lat w fi lmie Jego ekscelencja subiekt, dzięki któ- remu stała się ulubioną wykonawczynią ról ekscentry cznych dam. Była w ty m cza- sie bardzo popularną aktorką teatralną, a po debiucie fi lmowym kry ty cy wróżyli jej znakomitą karierę. Zagrała w Dziew- czętach z  Nowolipek, adaptacji powieści Poli Gojawiczyńskiej, uznanych za ważne wydarzenie kulturalne, co w przypadku polskich fi lmów nie zdarzało się często. Najważniejsze role Ćwiklińskiej to: Idalia Elzonowska (Tr ędowata, 1936), Szkopkowa (Znachor, 1937), Ziembiewiczowa (Grani- ca, 1938), Ramszycowa, dama z Amery ki (Wrzos, 1938). Ostatni raz wystąpiła w roli Klary w Ulicy Granicznej (1948). W  czasie wojny pracowała jako kelner- ka w kawiarniach teatralnych. Po wojnie mieszkała w Krakowie i grała na tamtej- szych scenach. Od 1958 roku utożsamia- no ją z postacią Babki, którą odtwarzała w entuzjasty cznie przyjęty m przedstawieniu Teatru Rozmaitości Drzewa umierają stojąc. Pod egidą szczecińskiej Estrady objechała z występami niemal całą Polskę, wcielając się w rolę niety powej matrony. Była trzy- krotnie zamężna. Aktorka i śpiewaczka, nazywała się wła- ściwie Mieczysława Tr apszo. Dość wysoka blondynka z niebieskimi oczami i fi glar- nym uśmiechem, z dołeczkami w policz- kach, obdarzona charaktery sty cznym, lekko nosowym głosem. Zadebiutowała w 1900 10 11 Pola Negri (1897–1987) Barbara Apolonia Chałupiec, bo tak brzmia- ło właściwe nazwisko Poli Negri, stała się legendą światowego kina. Jako jedyna jak dotąd polska aktorka zrobiła oszałamia- jącą międzynarodową karierę filmową. Chary zmaty czna osobowość i egzoty czna uroda (płynęła w niej domieszka cygań- skiej krwi) pozwalały jej kreować postacie kobiety wampa i femme fatale. Gwiazda kina niemego pseudonim arty - sty czny przyjęła na cześć ulubionej włoskiej poetki Ady Negri. Zadebiutowała w Niewol- nicy zmysłów (1914), grając biedną, ale pięk- ną córkę ślusarza, która rozpoczyna karierę 12 niej… za biedny. Pola słynęła ze słabości do luksusu godnego królowej. Miłością jej życia był Rudolf Valentino. Para zaręczyła się, ich szczęście nie trwało jednak długo – przerwa- ła je śmierć aktora w 1926 roku. Histery czne zachowanie Poli na pogrzebie ukochanego zostało wykpione i ostro skry ty kowane przez amery kańską prasę, oskarżającą ją o chęć zwrócenia na siebie uwagi. Nieco później wyszła za gruzińskiego ary stokratę Sergiu- sza Mdiwaniego, otrzymując ty m samym ty tuł księżnej. Małżeństwo nie było udane. Pola straciła dziecko i nie znajdując oparcia tancerki. Spośród polskich fi lmów niemych z jej udziałem zachowały się jedynie Żona (1915) i Bestia (1917). W 1917 roku wyjechała do Berlina, gdzie grała w słynnym teatrze Maxa Reinhardta oraz w fi lmach, głównie Ernsta Lubitscha (Carmen, Oczy mumii Ma, Dzika kotka), mistrza budowania subtelnych aluzji eroty cznych. Zagrała ty tułową rolę w fi lmie Mania: Historia pracownicy fabry ki papierosów (1918). Obraz, przez lata uznawa- ny za zaginiony, został niedawno odnalezio- ny, a po cyfr owej rekonstrukcji miał swoją re-premierę w 2011 roku. Młodziutka Pola Negri zachwyca w nim urodą i talentem. W 1923 roku otrzymała kontrakt w Holly- wood. Amery kanie znali ją już z fi lmu Lubit- scha Madame DuBarry (1919), który zarówno w Europie, jak i w Stanach odniósł ogromny sukces kasowy. Do Amery ki przybyła jako królowa kina. Zagrała w głośnych fi lmach wytwórni Paramount: Hiszpańskiej tancerce (1923), Cesarzowej (1924), Hotelu Imperial (1927) i wielu innych. Wkrótce zaczęła zarabiać milion dolarów rocznie. W Beverly Hills za- mieszkała w pałacu. Świat show-biznesu żył jej romansami. Krótko, aczkolwiek bardzo burzliwie związana była z Charlie Chapli- nem. Rozstali się, bo podobno Pola miała dość życia z komediantem, któremu fi lmowa fi kcja myli się z rzeczywistością, jednak słyn- ny komik twierdził, że rzuciła go, gdyż był dla
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ikony polskiego kina
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: