Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00018 003287 20998117 na godz. na dobę w sumie
Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami. Wydanie 1 - ebook/pdf
Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 333
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0637-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zawieranie umów sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości oraz umów obciążenia nieruchomości (tj. służebności osobistych, gruntowych, przesyłu, hipoteki oraz użytkowania) wymaga właściwej reprezentacji stron tych umów, aby nie doprowadzić do nieważności aktu notarialnego. Dotyczy to również przypadków, gdy strona umowy nie uzyskała wymaganej zgody jakiegoś podmiotu lub organu na jej zawarcie. Te złożone kwestie związane z przypadkami, kiedy wymagane jest uzyskanie zgody na zawarcie umów obrotu nieruchomościami – wraz z zasadami reprezentacji spółek prawa handlowego, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, różnych osób prawnych, osób fizycznych oraz przedsiębiorców w upadłości likwidacyjnej i z możliwością zawarcia układu – zostały omówione w książce. W książce przedstawiono również orzecznictwo i poglądy doktryny dotyczące przedstawionych zagadnień.

Publikacja przeznaczona jest dla notariuszy, aplikantów notarialnych, zastępców notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, sędziów i referendarzy sądowych wydziałów ksiąg wieczystych, a także dla studentów prawa zainteresowanych problematyką prawną obrotu nieruchomościami.

Dr hab. Wojciech Gonet jest adiunktem w Zakładzie Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, notariuszem w Piasecznie oraz autorem ponad 70 publikacji naukowych z prawa finansowego, gospodarczego, cywilnego, w tym m.in. Komentarza do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, LexisNexis 2012 oraz trzech monografii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami Wojciech Gonet / monografie / prawo cywilne Wydanie 1 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 1. Reprezentacja osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Reprezentacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Reprezentacja spółki w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Reprezentacja spółki w likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Zgody organów spółki na obrót nieruchomościami, prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.1. Uchwały zgromadzenia wspólników w pierwszych dwóch latach od zarejestrowania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2. Uchwały wspólników zezwalające na obrót nieruchomościami i rozporządzanie prawami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3. Uchwały zgromadzenia wspólników zezwalające na obrót nieruchomościami i rozporządzanie prawami w okresie likwidacji spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.4. Uchwały innych organów zezwalające na obrót nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Spółka akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Reprezentacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Reprezentacja spółki w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Reprezentacja spółki w likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Wymagane zgody organów spółki na obrót nieruchomościami, prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1. Uchwały walnego zgromadzenia w pierwszych dwóch latach od zarejestrowania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2. Uchwały walnego zgromadzenia zezwalające na obrót nieruchomościami i rozporządzanie prawami . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3. Uchwały walnego zgromadzenia zezwalające na obrót nieruchomościami i rozporządzanie prawami w okresie likwidacji spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.4. Uchwały innych organów zezwalające na obrót nieruchomościami 9 13 13 13 23 26 27 27 31 37 41 41 41 50 53 54 54 59 63 66 5 Spis treści 3. Zgoda na zawarcie przez spółkę kapitałową umów z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem i likwidatorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Narodowy Bank Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Fundacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Stowarzyszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Izby rolnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Skarb Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Reprezentacja Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Wymagane zgody na obrót nieruchomościami Skarbu Państwa . . . . . . . . 8.2.1. Zgody udzielane przez wojewodę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.2. Zgoda Ministra Skarbu Państwa na zakup nieruchomości przez Skarb Państwa na potrzeby organów administracji rządowej . . . . 8.2.3. Zgody dotyczące Lasów Państwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.4. Zgoda na darowiznę nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego przeznaczonych na założenie lub rozbudowę lotniska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.5. Inne zgody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Dokumenty wymagane do sporządzenia aktu notarialnego przy obrocie nieruchomościami Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Rozporządzanie majątkiem przez państwowe osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . 9.1. Podmioty, do których stosuje się obowiązek uzyskania zgody 67 73 74 75 78 79 79 87 87 90 99 101 101 102 108 na rozporządzenie majątkiem powyżej 50 000 euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 9.2. Składniki majątkowe wymagające zgody Ministra Skarbu Państwa na rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 9.3. Rozporządzenie majątkiem wymagające zgody Ministra Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4. Wartość rozporządzenia wymagająca zgody Ministra Skarbu Państwa . . 9.5. Zgoda innego organu spółki kapitałowej na rozporządzenie 116 118 przekraczające kwotę 50 000 euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 9.6. Przypadki niewymagające zgody Ministra Skarbu Państwa na rozporządzenie o wartości przekraczającej 50 000 euro oraz przypadki wymagające zgody innego organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7. Procedura uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . 9.8. Forma, w jakiej udzielana jest zgoda Ministra Skarbu Państwa . . . . . . . . 10. Zgoda rady nadzorczej na zawarcie umowy darowizny i innych umów w spółkach kapitałowych z większościowym udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych i jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . 11. Sprzeciw Ministra Skarbu Państwa wobec czynności dotyczących rozporządzania niektórymi składnikami mienia w spółkach kapitałowych z sektora energetycznego, ropy naftowej oraz paliw gazowych . . . . . . . . . . . 12. Zgody wspólników w spółkach utworzonych do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Bankowy Fundusz Gwarancyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Bank Gospodarstwa Krajowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Instytuty badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Polska Akademia Nauk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 127 129 130 133 137 139 139 142 144 6 www.lexisnexis.pl Spis treści 17. Szkoły wyższe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Agencja Nieruchomości Rolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Agencja Mienia Wojskowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Zakład Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Przedsiębiorstwo państwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.1. Reprezentacja przedsiębiorstwa państwowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.2. Wymagane zgody na obrót nieruchomościami w przedsiębiorstwie państwowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.3. Zbywanie mienia przedsiębiorstwa państwowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.1. Gmina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2. Powiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.3. Województwo samorządowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.4. Związki jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.4.1. Związki międzygminne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.4.2. Związki powiatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.5. Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dotyczące obrotu nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.6. Kontrasygnata skarbnika (głównego księgowego) w obrocie nieruchomościami samorządowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.7. Zasady sprzedaży nieruchomości samorządowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. Samorządowa osoba prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Spółdzielnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.1. Reprezentacja spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.2. Uchwały organów spółdzielni dotyczące obrotu nieruchomościami . . 28. Kościół katolicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. Spółki wodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. Wspólnoty gruntowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 2. Reprezentacja jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Spółka jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Reprezentacja spółki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Reprezentacja spółki jawnej w umowach ze wspólnikami . . . . . . . . . . . . . 1.3. Reprezentacja spółki jawnej w likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Uchwały wspólników spółki jawnej dotyczące obrotu nieruchomościami . . 2. Spółka partnerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Reprezentacja spółki partnerskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Reprezentacja spółki partnerskiej przez zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Reprezentacja spółki partnerskiej w umowach z partnerami . . . . . . . . . . 2.4. Reprezentacja spółki partnerskiej w likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Uchwały wspólników spółki partnerskiej dotyczące obrotu 147 149 152 153 158 159 159 162 164 167 167 170 172 176 176 177 178 183 184 188 189 191 192 192 195 198 209 211 213 213 213 218 221 223 225 225 229 230 232 nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 7 Spis treści 3. Spółka komandytowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Reprezentacja spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Reprezentacja spółki komandytowej w umowach ze wspólnikami . . . . . 3.3. Reprezentacja spółki komandytowej w likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Spółka komandytowa bez wspólników uprawnionych 237 237 243 245 do reprezentowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 3.5. Uchwały wspólników spółki komandytowej dotyczące obrotu nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Spółka komandytowo-akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej w umowach ze wspólnikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej w likwidacji . . . . . . . . . . . . 4.4. Spółka komandytowo-akcyjna bez wspólników uprawnionych do reprezentowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Wymagane zgody dotyczące obrotu nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.1. Uchwały zgromadzenia wspólników zezwalające na obrót 249 251 251 258 262 263 264 nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 4.5.2. Uchwały walnego zgromadzenia w pierwszych dwóch latach od zarejestrowania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 4.5.3. Uchwały walnego zgromadzenia zezwalające na obrót nieruchomościami i rozporządzanie prawami w okresie likwidacji spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.4. Zgoda na zawarcie przez spółkę komandytowo-akcyjną umowy z członkiem rady nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem . . . . 5. Wspólnota mieszkaniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 3. Reprezentacja spółki cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Forma umowy spółki cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Prowadzenie spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Reprezentacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 4. Reprezentacja osób fi zycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Małżonkowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Małoletni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Osoby ubezwłas nowolnione i wobec których wszczęto postępowanie o ubezwłas nowolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Osoby ubezwłas nowolnione całkowicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Osoby ubezwłas nowolnione częściowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 5. Reprezentacja przedsiębiorców w upadłości . . . . . . . . . . . . . . . 1. Upadłość likwidacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Upadłość z możliwością zawarcia układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 277 282 296 296 297 299 301 301 308 313 313 315 320 320 326 329 331 8 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. k.p.a. k.p.c. k.p.k. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – ustawa z 17 listo pada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) k.pr.kan. – Kodeks prawa kanonicznego (http://archidiecezja.lodz.pl/prawo. html) k.r.o. k.s.h. – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) – ustawa z 15 wrześ nia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) pr.bank. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. pr.not. – ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) pr.spółdz. – ustawa z 16 wrześ nia 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 164 ze zm.) z 2013 r., poz. 1443) pr.stow. – ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) pr.sz.w. – ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) pr.wod. – ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) p.u.n. – ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.) r.s.a.n.r. – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości 9 Wykaz skrótów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 540) – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrz- nych (Dz.U. Nr 85, poz. 464 ze zm.) – ustawa z 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnika- mi mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 712) – ustawa z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) – ustawa z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 510 ze zm.) r.s.l. u.AMW u.BFG u.BGK u.d.pub. – ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. u.dz.l. u.f.b.s. u.f.p. u.g.k. u.g.n. u.g.n.r.SP u.i.b. u.k.p. u.KRS u.l. u.NBP u.PAN u.p.p. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) – ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) – ustawa z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdziel- czych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 109) – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) – ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa- mi rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 ze zm.) – ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 ze zm.) – ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 216 ze zm.) – ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.) – ustawa z 28 wrześ nia 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 908 ze zm.) – ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619 ze zm.) – ustawa z 25 wrześ nia 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1384) u.p.p.p. – ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.) 10 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów u.rach. – ustawa z 29 wrześ nia 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. u.s.g. u.SKOK u.s.m. u.s.p. u.s.p.k.k. u.s.u.s. u.s.w. u.sz.u.MSP u.w.l. u.w.u.SP u.z.s.z. u.z.w.g. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) – ustawa z 5 listo pada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczęd- nościowo-kredytowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1450 ze zm.) – ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) – ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickie- go w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1169 ze zm.) – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) – ustawa z 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właś ciwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w nie- których spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowa- dzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz.U. Nr 65, poz. 404) – ustawa z 24 czerwca 1994 r. o włas ności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) – ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1224) – ustawa z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rze- czypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm.) – ustawa z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot grunto- wych (Dz.U. Nr 28, poz. 169 ze zm.) Czasopisma i publikatory Dz.Urz. MI Lexis.pl M.Praw. ONSAiWSA – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Infrastruktury – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – „Monitor Prawniczy” – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSA OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Iza Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych 11 Wykaz skrótów OSNP SIP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych – System informacji prawnej Wolters Kluwer Instytucje i organy AMW ANR ARiMR BFG BGK GDDKiA j.s.t. KRS MON MSP NBP NSA PAN SA SKOK SN SP SPZOZ WAM WSA ZUS – Agencja Mienia Wojskowego – Agencja Nieruchomości Rolnych – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Bank Gospodarstwa Krajowego – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – jednostka(i) samorządu terytorialnego – Krajowy Rejestr Sądowy – Minister Obrony Narodowej – Minister Skarbu Państwa – Narodowy Bank Polski – Naczelny Sąd Administracyjny – Polska Akademia Nauk – Sąd Apelacyjny – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa – Sąd Najwyższy – Skarb Państwa – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa – Wojewódzki Sąd Administracyjny – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 12 www.lexisnexis.pl Rozdział 1 Reprezentacja osób prawnych Rozdział 1. Reprezentacja osób prawnych 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1. Reprezentacja spółki Spółkę z o.o. przy czynnościach prawnych reprezentuje zarząd (art. 201 § 1 k.s.h.). Liczbę członków zarządu okreś la umowa spółki. Umowa spółki z o.o. może wskazywać minimalną (np. nie mniej niż trzech) i maksymalną (np. nie więcej niż pięciu) liczbę członków, widełkowe okreś lenie liczby członków (np. od jednego do czterech) lub sztywno wskazywać liczbę członków zarządu (np. prezes i wiceprezes, prezes i dwóch członków za- rządu). Sposób reprezentacji spółki z o.o. przez członków zarządu okreś la umowa spółki, a w jednoosobowej spółce z o.o. akt założycielski. Przepis art. 205 § 1 k.s.h. jest normą ius dispositivum i wspólnicy spółki mogą do- wolnie okreś lić sposób reprezentacji spółki z o.o. przez członków zarządu. Umowa (akt założycielski) może wskazywać, że każdy członek zarządu może samodzielnie składać oświadczenia woli za spółkę z o.o., dwóch członków zarządu łącznie itp. W przypadku gdy umowa spółki nie zawiera postanowień dotyczących reprezentacji spółki z o.o., na podstawie prze- pisu art. 205 § 1 k.s.h. do składania oświadczeń w imieniu spółki wyma- gane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Gdy liczba członków zarządu spółki jest sztywno okreś lona w umowie spółki, np. prezes i trzech członków, odwołanie, rezygnacja lub śmierć jednego lub kilku członków zarządu spółki nie stanowi przeszkody w za- wieraniu umów przez spółkę, o ile pozostali członkowie lub członek za- rządu, na mocy umowy spółki lub przepisu art. 205 § 1 k.s.h., mogą re- 13 Rozdział 1. Reprezentacja osób prawnych prezentować spółkę. Członkowie tzw. zarządu kadłubowego mają prawo reprezentować spółkę, natomiast nie mogą podejmować uchwał dotyczą- cych prowadzenia spraw spółki1 ani uchwały dotyczącej zwołania zgroma- dzenia wspólników2. W szczególności gdy zarząd spółki z o.o. jest trzyoso- bowy (prezes i 2 członków), a na mocy umowy spółki każdy z członków zarządu uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania, to przykła- dowo odwołanie jednego członka zarządu i śmierć prezesa nie ogranicza pozostałego członka zarządu do działania za spółkę, w tym nabywania i zbywania nieruchomości. Skład zarządu spółki z o.o. można sprawdzić w dziale II KRS dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Pobrana ze strony internetowej KRS informacja o podmiocie wpisanym do Rejestru odpo- wiada odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 4 ust. 4aa u.KRS. Członkowie zarządu spółki z o.o. uprawnieni są do re- prezentowania spółki od momentu podjęcia przez zgromadzenie wspól- ników w głosowaniu tajnym uchwały o powołaniu do zarządu spółki z o.o. bezwzględną większością głosów (art. 245 k.s.h.), tzn. głosy „za” stanowią więcej niż suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Umową spółki można zaostrzyć warunki powzięcia uchwały o powo- łaniu zarządu, przyjmując próg kwalifi kowanej większości, jak i je zli- beralizować, przyjmując np. zwykłą większość głosów, tzn. wystarczy przewaga głosów „za” nad głosami „przeciw”, a głosy wstrzymujące się nie są liczone3. Przepis art. 201 k.s.h. jest regulacją ius dispositivum i na mocy umowy spółki z o.o. członkowie zarządu, jak i cały zarząd mogą być powołani przez okreś lonych imiennie wspólników, radę nadzorczą, okreś lone osoby: prawne, fi zycznie oraz jednostki organizacyjne nie- mające osobowości prawnej4. W sytuacji gdy w dziale II KRS nie będzie wpisany nowy zarząd spółki z o.o. lub jego poszczególni członkowie, do- kumentem potwierdzającym uprawnienie do działania za spółkę z o.o. będzie: 1 J.P. Naworski, w: J.P. Naworski i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2011, s. 225. 2 Wyrok SA w Warszawie z 24 kwietnia 2009 r., VI ACa 1560/08, Lexis.pl nr 4939156. 3 K. Strzelczyk, w: J.P. Naworski i in., Kodeks…, t. 2, red. T. Siemiątkowski, R. Po- trzeszcz, s. 471. 4 J.P. Naworski, w: : J.P. Naworski i in., Kodeks…, t. 2, red. T. Siemiątkowski, R. Po- trzeszcz, s. 229. 14 www.lexisnexis.pl 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1) protokół ze zgromadzenia wspólników podpisany przynajmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół (art. 240, 248 § 1 k.s.h.) obejmujący uchwałę o powołaniu podjętą w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa głosów odda- nych, głosy wstrzymujące się działają przeciwko uchwale), w sytuacji gdy powołanie następuje na podstawie uchwały zgromadzenia, 2) protokół z posiedzenia rady nadzorczej podpisany przez obecnych członków rady, obejmujący uchwałę o powołaniu zarządu lub członka zarządu podjętą zwykłą większością głosów (wystarczy, że za uchwałą opowie się więcej głosów „za” niż przeciwko niej, głosy wstrzymujące się i nieważne nie są brane pod uwagę) podczas posiedzenia, na którym jest obecna co najmniej połowa członków rady, a wszyscy członkowie rady zostali zaproszeni na posiedzenie, w sytuacji gdy powołanie następuje na podstawie uchwały rady nadzorczej (art. 222 § 1, 2 i 5 k.s.h.), o ile umowa spółki z o.o. lub regulamin rady nadzorczej nie stanowi inaczej, 3) powołanie podpisane przez osobę fi zyczną czy też osoby działające za osobę prawną lub osoby reprezentujące jednostkę organizacyjną nie- mającą osobowości prawnej, z którego treści wynika, że dana osoba została powołana do zarządu, w sytuacji gdy uprawnienie do powo- łania zarządu na mocy umowy spółki przysługuje osobie fi zycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Dla ważności protokołu ze zgromadzenia wspólników, posiedzenia rady nadzorczej oraz dokumentu od osoby fi zycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej dotyczącego powołania zarządu lub członka zarządu spółki z o.o. wystarczające jest jego sporzą- dzenie w formie pisemnej. Powołany nowy zarząd lub członek zarządu mają prawo reprezentować spółkę z o.o. przed dokonaniem wpisu w KRS oraz złożeniem wniosku o ten wpis. Skuteczność powołania członka za- rządu spółki z o.o. czy też całego zarządu nie zależy od jego wpisu do reje- stru przedsiębiorców KRS, gdyż wpis ten ma charakter deklaratoryjny5. Odwołanie zarządu lub jego poszczególnych członków przez zgroma- dzenie wspólników, radę nadzorczą czy też uprawnioną na mocy umowy 5 Tak wyrok SA w Poznaniu z 13 lipca 2006 r., I ACa 140/06, M.Praw. 2009, nr 7, s. 394, Lexis.pl nr 1674407; wyrok WSA w Warszawie z 13 grudnia 2012 r., VII SA/Wa 1088/12, Lexis.pl nr 5194979; postanowienie SN z 14 kwietnia 2003 r., I CZ 17/03, OSNC 2004, nr 9, poz. 137, Lexis.pl nr 364423. 15 Rozdział 1. Reprezentacja osób prawnych osobę prawną, fi zyczną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, co do zasady, oznacza utratę uprawnień do reprezentowania spółki z o.o. Odwołanie całego zarządu lub członka zarządu następuje w taki sam sposób jak powołanie. Może się jednak zdarzyć, że odwołany zarząd lub członek zarząd zawrze umowę nabycia (zbycia) nieruchomości za spółkę z o.o. nim dojdzie do jego wykreś lenia z KRS, w tym przed zło- żeniem wniosku o wykreś lenie. W sytuacji gdy odwołany członek zarządu lub zarząd nadal jest ujawniony w KRS i zawrze za spółkę z o.o. umowę zbycia lub nabycia nieruchomości, umowa ta nie jest nieważna, o ile druga strona umowy działała w dobrej wierze, tzn. nie wiedziała i nie mogła się z łatwością dowiedzieć o odwołaniu członka rządu lub całego zarządu6. W uchwale z 5 grudnia 2008 r., III CZP 124/08, Sąd Najwyższy wskazał, że ustawodawca, przyjmując w ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym rozwiązanie oparte na zasadzie zaufania do wpisu w publicznym rejestrze, inaczej niż w postaci nieważności bezwzględnej uregulował skutki czynności dokonanej przez osobę niebędącą członkiem zarządu, a wpisaną do rejestru przedsiębiorców. Na nieważność takiej czynności nie może powoływać się sama osoba prawna, która niezwłocznie nie dokonała wymaganego wpisu (art. 14 i 17 ust. 2 u.KRS – w tym przy- padku nie złożyła wniosku o wpisanie nowego zarządu w miejsce odwoła- nego), jeżeli jej kontrahent lub inna osoba działali w dobrej wierze. Prze- pisy ustawy o KRS chronią osobę działającą w zaufaniu do wpisu w KRS i ogłoszenia o wpisie, jeżeli jest ona w dobrej wierze. Czynność dokonana w takiej sytuacji przez osobę wpisaną do rejestru, lecz niebędącą już uprawnioną do działania za osobę prawną, nie może być skutecznie pod- ważona. Przepisy art. 15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 u.KRS stanowią, że od dnia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisu, a domniemywa się, że dane wpisane do KRS są prawdziwe. Osoba trzecia nie może wbrew wpisowi, z którego wynika, że dokonujący czynności jest członkiem organu osoby prawnej, wywodzić inaczej i doprowadzić – bez względu na stanowisko stron tej czynności – do uznania umowy za nieważną. Ponadto osoba trzecia nie może kwestionować ważności czynności prawnej dokonanej przez osobę, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS jako członek zarządu spółki z o.o., tylko na tej podstawie, że osoba ta w chwili dokonywania tej 6 Tak uchwała SN z 5 grudnia 2008 r., III CZP 124/08, OSP 2010, nr 1, poz. 1, Lexis.pl nr 1972740. 16 www.lexisnexis.pl 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czynności nie była już członkiem zarządu. Przepis art. 17 ust. 1 u.KRS stanowi domniemanie, że dane wpisane do KRS są prawdziwe. Z przepisu art. 14 u.KRS wynika, że czynność prawna dokonana z osobą (fi zyczną) wpisaną do KRS jako uprawnioną do reprezentowania osoby prawnej wiąże, co do zasady, tę osobę prawną, mimo że osoba (fi zyczna) dokonu- jąca czynności za osobę prawną utraciła status reprezentanta7, o ile druga stronna czynności działała w dobrej wierze8. Takie same skutki zachodzą w sytuacji wygaśnięcia mandatu w wyniku upływu kadencji czy też rezy- gnacji z pełnionej funkcji przez członka zarządu lub cały zarząd, którzy nie zostali wykreś leni z działu II rejestru przedsiębiorców KRS. W umowach między spółką z o.o. a członkiem zarządu spółka reprezen- towana jest przez radę nadzorczą lub przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 210 § 1 k.s.h.). Powołany przepis dotyczy wszystkich umów, które mogą być zawierane przez spółkę z o.o. z członkami zarządu, tj. umów związanych z pełnioną przez członków za- rządu funkcją, np. umowy o pracę, jak i umów zawieranych z członkami zarządu występującymi jako osoby fi zyczne będące klientami spółki9, np. umowy najmu, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskiej. W literaturze przedmiotu10 oraz w starszym orzecznictwie Sądu Najwyż- szego11 prezentowany jest pogląd, że przepis art. 210 § 1 k.s.h. dotyczy tylko umów między spółką z o.o. a członkiem zarządu związanych ze spra- wowaną funkcją, a nie dotyczy umów zawieranych z członkiem zarządu będącym jednocześnie konsumentem spółki. Poglądy te oraz powołany wyrok Sądu Najwyższego nie zasługują na apro- batę. Przepis art. 210 k.s.h. jest precyzyjny, jasno sformułowany i nie zawiera żadnych wyłączeń, poza przypadkami jednoosobowych spółek z o.o., w których jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu (art. 210 § 2 k.s.h.), wtedy przepisu art. 210 § 1 k.s.h. nie sto- 7 M. Tarska, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2009, s. 165. 8 Por. wyrok SN z 28 kwietnia 2006 r., V CSK 39/06, Lexis.pl nr 2059688. 9 Zob. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, Warszawa 2013, s. 947 i powołane tam orzecznictwo SN. 10 Zob. J.P. Naworski, w: J.P. Naworski i in., Kodeks…, t. 2, red. T. Siemiątkowski, R. Po- trzeszcz, s. 340–341 i powołane tam piśmiennictwo. 11 Wyrok SN z 23 marca 1999 r., II CKN 24/98, OSNC 1999, nr 11, poz. 187, Lexis.pl nr 334777. 17 Rozdział 1. Reprezentacja osób prawnych suje się. Błędne jest wskazywanie jakichkolwiek rozróżnień, w których przepis art. 210 § 1 k.s.h. nie znajduje zastosowania (lege non distinguente nec nostrum est distinguere). Przepis ten dotyczy również przypadków, gdy członek zarządu spółki z o.o. jest konsumentem i dokonuje ze spółką z o.o. czynności prawnej polegającej na ustanowieniu na jego rzecz odrębnej włas ność lokalu wraz ze sprzedażą tego lokalu czy też zawierana jest umowa spółki komandytowej, w której członek zarządu ma być komandy- tariuszem, a spółka z o.o. komplementariuszem. W przypadku gdy w spółce z o.o. powołana jest rada nadzorcza, np. w ko- munalnej spółce z o.o. z udziałem j.s.t. (art. 10a ust. 1 u.g.k.), jej upraw- nienie do reprezentowania spółki z o.o. przy zawieraniu umów z człon- kami zarządu jest równe kompetencji pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników. W spółce z o.o uchwałą zgromadzenia wspól- ników może być powołany pełnomocnik do zawarcia umowy z członkiem zarządu (na podstawie pełnomocnictwa szczególnego lub rodzajowego). Uchwałą wspólników spółki z o.o. można również powołać kilku pełno- mocników, z których każdy będzie umocowany do samodzielnego repre- zentowania, lub w uchwale można wskazać, że pełnomocnicy mają działać łącznie, np. we dwóch. Powołanie przez zgromadzenie wspólników pełno- mocnika lub pełnomocników do zawierania umów z członkami zarządu nie wyłącza kompetencji rady nadzorczej w spółce z o.o. do zawierania umów z członkami zarządu. W spółce z o.o. rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków (art. 215 § 1 k.s.h.). Na mocy przepisu art. 11 ust. 1 u.k.p. w spółce z o.o. powstałej w wyniku komercjalizacji pierwsza rada nadzorcza liczy pięć osób. Liczba członków rady nadzorczej na mocy postanowienia umowy spółki z o.o. może być większa. Literalne brzmienie przepisu art. 210 § 1 k.s.h. wskazuje, że spółkę z o.o. przy umowie z członkiem zarządu mają reprezentować wszyscy członkowie rady nadzorczej. Tak też orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 23 wrześ nia 2004 r., I PK 501/0312. Wraz ze wzrostem liczby członków rady nadzorczej utrudnione jest praktyczne stosowanie przepisu art. 210 § 1 k.s.h. nie tylko przy umowach zawiera- nych z członkiem zarządu, ale również w sądzie w sporze z nim. W litera- turze przedmiotu wskazuje się, że rada nadzorcza może podjąć uchwałę, w której okreś li sposób reprezentowania spółki z o.o. przez jednego lub 12 OSNP 2005, nr 4, poz. 56, Lexis.pl nr 369004. 18 www.lexisnexis.pl 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dwóch członków rady nadzorczej działających łącznie13. Należy przyjąć, że rada nadzorcza jest uprawniona do podjęcia uchwały okreś lającej sposób reprezentacji przez jej członków spółki z o.o. przy umowach z członkami zarządu. Nie jest natomiast dopuszczalne ustalenie w regulaminie rady nadzorczej sposobu reprezentacji spółki z o.o. przy umowach z człon- kami zarządu14. Sposób reprezentacji przez radę nadzorczą spółki z o.o. przy umowie z członkiem zarządu może też zostać okreś lony w umowie spółki (akcie założycielskim)15. Umowa może wskazywać, że spółka z o.o. przy zawieraniu umowy np. sprzedaży, darowizny, zamiany nierucho- mości (użytkowania wieczystego gruntu) z członkiem zarządu reprezen- towana jest przez członka rady nadzorczej działającego samodzielnie lub przez dwóch członków rady nadzorczej działających łącznie. W umowach między spółką z o.o. a członkiem zarządu spółka nie może być reprezen- towana przez komisję rewizyjną16. Członkowie komisji rewizyjnej mogą być przez zgromadzenie wspólników ustanowieni pełnomocnikami do za- warcia umów z członkami zarządu spółki z o.o. Zgromadzenie wspólników może udzielić pełnomocnictwa szczególnego lub rodzajowego do zawierania umów z członkami zarządu spółki z o.o. Dotyczy to wszystkich umów, np. sprzedaży, zamiany, darowizny, znie- sienia współwłas ności, działu spadku17, gdy przedmiotem umowy jest nie- ruchomość, prawo użytkowania wieczystego gruntu czy też ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego. Uchwała zgromadzenia wspólników powinna być podjęta bezwzględną większością głosów, o ile umowa spółki z o.o. nie stanowi inaczej (art. 245 k.s.h.). Przedmiotową uchwałę wspól- nicy podejmują na zgromadzeniu zwołanym formalnie (art. 238 k.s.h.) bądź na zgromadzeniu bez jego formalnego zwołania, o ile cały kapitał spółki jest reprezentowany (art. 240 k.s.h.). Nie jest możliwe podjęcie uchwały o powołaniu pełnomocnika do reprezentowania spółki z o.o. przy zawieraniu umowy z członkiem zarządu tej spółki bez odbycia zgroma- dzenia wspólników w trybie pisemnego głosowania na podstawie art. 227 § 2 k.s.h., gdyż uchwałę tę jako dotyczącą sprawy osobowej należy podjąć 13 J.P. Naworski, w: J.P. Naworski i in., Kodeks…, t. 2, red. T. Siemiątkowski, R. Po- trzeszcz, s. 334. 14 Tamże, s. 334–335 oraz cytowane tam literatura i orzecznictwo. 15 Tamże, s. 334. 16 A. Kidyba, Kodeks…, t. 1, s. 951 i powołane tam orzecznictwo. 17 Spółka z o.o. może nabyć spadek w drodze dziedziczenia testamentowego. 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: