Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00169 003432 22431175 na godz. na dobę w sumie
Sto pytań i odpowiedzi podczas rozmowy o pracę programisty php, mysql, html, html 5 - ebook/pdf
Sto pytań i odpowiedzi podczas rozmowy o pracę programisty php, mysql, html, html 5 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 84
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-938738-1-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual studio - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książkę chciałbym polecić wszystkim przyszłym programistom poszukujących pracy i nie tylko. Jest to zbiór pytań i odpowiedzi, które jak myślę  pomogą lepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Możesz także poszerzyć swoją wiedzę o nowinki zawarte w książce, które nie zawsze miałeś okazję znaleźć w dotychczasowych poszukiwaniach.  Są to podstawowe informacje,  jakie powinien posiadać początkujący programista.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

?php session_start(); setcookie( COOKIES , True ); require(dirname(__FILE__) . /lib/ .basename( php.php’)); include(dirname(__FILE__) . / .basename( zakuplink.php )); ? html body nav PHP /nav /body /html # 2 100 Pytań i Odpowiedzi Podczas Rozmowy O Pracę Programisty PHP, MYSQL, HTML, HTML 5. 3 Wszystkie działania takie jak reprodukcja, wykorzystywanie bez pisemnej zgody autora całości lub części niniejszej książki w formie elektronicznej, papierowej bądź nagranie lub inne formy są zabronione. Skład: Adam Berger Projekt Okładki: Adam Berger Kontakt z autorem: adam.berger.developer@gmail.com ISBN: 978-83-938738-1-4 Copyright © 2013 Adam Berger 4 Spis Treści Wstęp..........................................................................................11 1) Zapisana pętla for w ten sposób..............................................12 2) Podaj w jaki sposób oznaczamy tablicę w php 5.4..................12 3) Framework codeigniter pozwala na korzystanie z samego....13 4) W jaki sposób zaczniemy dokument w html 5.......................13 5) Proszę posortować poniższą tablicę po wartości...................14 6) Podaj która funkcja mysql z podanych poniżej,......................14 7) Do czego służy biblioteka PDO w PHP…………………………………15 8) Jaką wartość zwróci funkcja obsługująca sieci.......................15 gethostbyaddr($_SERVER[ REMOTE_ADDR ])………………….….15 9) Jakie dane możemy wyciągnąć z funkcji get_browser()…..…..16 10) Czym różni się funkcja include() od include_once()……….....16 11) Co zostanie wykonane po naciśnięciu tego odnośnika.........17 12) Jak wymusić na użytkowniku wpisanie choć jednego..........17 znaku………………………………………………………………………………...17 13) Jak nazywa się funkcja odczytująca wysokość i szerokość...18 pliku…………………………………………………….…………………………...18 14) Jaki wynik otrzymamy z funkcji poniżej...............................18 15) Która z poniższych odpowiedzi zawiera tablicę...................19 asocjacyjną php....................................................................19 16) Jakiej funkcji PHP można użyć, do sprawdzenia...................19 czy dany ciąg jest tablicą......................................................19 5 17) Jakiej funkcji PHP można użyć, żeby usunąć wszystkie........20 znaczniki HTML.....................................................................20 18) Jakiej funkcji PHP można użyć, do sprawdzenia...................20 bieżącej wersji PHP……………..……………………………………………20 19) Jakiej funkcji PHP można użyć, do przypisania nazwy sesji..21 20) Jakiej funkcji PHP można użyć, aby uruchomić....................21 mechanizm sesji...................................................................21 21) Jakiej funkcji PHP można użyć, w celu zmienienia...............22 znaków końca lini……………………………………….…………………….22 22) Za co odpowiedzialna jest klauzula action=” ”.....................22 from formularza..............................................................22 23) Za co odpowiedzialna jest klauzula method=” ” from ....23 formularza............................................................................23 24) Jakie dane podamy w input type=” ? ” formularza........23 HTML5……………………………………………………………………………...23 25) Jakie dane podamy w input type=” ? ” formularza........24 HTML…………………………………………………………………..……….…..24 26) Jaka funkcja PHP niszczy sesję .............................................24 27) Czy funkcja poniżej wyświetli komunikat na ekranie...........25 28) Za co odpowiada ta funkcja PHP class_exists()…………….…...25 29) Czy jest możliwość ustawienia w parametrach....................26 funkcji PHP setcookie()………………………………………...…………..26 6 30) Jakie informacje za pomocą funkcji PHP get_meta_tags()...26 31) Funkcja mail() PHP. W jakiej kolejności ustawione są.........27 32) W jakim systemie przypisane są prawa dostępu..................27 do pliku w funkcji PHP chmod()…………………………………………27 33) Jaką wartość zwraca funkcja PHP file_exists() .....................28 po wprowadzeniu string ścieżki...........................................28 34) Co oznacza funkcja PHP header().........................................28 35) Funkcja PHP is_file() zwraca true jeśli plik istnieje...............29 lub false jeśli go nie znajdzie................................................29 36) Do czego możemy wykorzystać bibliotekę PDO w PHP.......29 37) Połączenie z bazą danych mysql - mysql_pcoonect() …..….30 wymaga zamknięcia……………………………………………………..….30 38) Jaką odpowiedź zwróci funkcja PHP obsługi sieci……………...30 gethostbyaddr($_SERVER[ REMOTE_ADDR ])…………………...30 39) Do czego służy funkcja rmdir()………………………………………….31 40) Do czego służy funkcja chmod()……………………………….….…..31 41) Biblioteka PDO daje nam możliwość tworzenia...................32 zapytań w łatwy sposób. ………………………………………………….32 42) W jaki sposób używamy metody $pdo- closeCursor()……...33 43) Jaka metoda PDO zwróci ilość zaktualizowanych.................34 rekordów..............................................................................34 44) Od jakiej wersji mysql możemy korzystać z biblioteki.........35 PDO......................................................................................35 7 45) Czym różni się metoda biblioteki PDO - fetch() ..................35 od - fetchAll()……………………………………………………………….….35 46) Tablica zawiera ciąg cyfr i liter. Określ typ liczb i liter.........36 47) Za pomocą funkcji PHP setcookie() możemy :………………….36 48) Czy jest możliwość łączenia tablic asocjacyjnych z ...............37 tablicami indeksowymi.........................................................37 49) Czy funkcję rekurencyjną da się wywołać samą przez.........38 siebie....................................................................................38 50) Podaj gdzie znajduje się klucz i wartość w tablicy................39 poniżej..................................................................................39 51) Jaki typ przypiszemy patrz przykład poniżej, aby.................40 dołączyć plik do formularza.....……………………………………..…..40 52) W jaki sposób możemy zapisać wartość boole’a……………….40 53) Czym różni się operator AND od .....................................41 54) Co oznacza skrót PHP............................................................41 55) Podaj która odpowiedź odzwierciedla taki zapis ..................42 daty i czasu w PHP date(„Y-m-d H:i:s”).................................42 56) Zaokrąglij o dwa miejsca po przecinku, używając................43 funkcji PHP round() liczbę 5,111111………………………………....43 57) W jaki sposób zapiszemy tak zwane białe znaki w php.......44 58) Co oznacza operator new .....................................................44 59) Zaokrąglij liczby....................................................................45 60) Używamy ciągu string, po użyciu funkcji explode()……….....45 8 61) Po użyciu operatora konwersji (int)……………………………….....46 62) Funkcja PHP is_numeric() zwróci wartość typu:…………….....46 63) Do czego możemy zastosować bibliotekę GD......................47 64) Która z poniższych tablic jest tablicą wielowymiarową........47 65) Co umieszczamy w sekcji head ? /head w.....................48 dokumencie HTML................................................................48 66) Jeżeli w tablicy mamy zapisanych dziesięć rekordów…….….48 67) Czy taki zapis pola input jest prawidłowy.........................49 68) Wybierz odpowiedź gdzie znajduje się obiekt......................49 69) W której odpowiedzi została prawidłowo użyta...................50 metoda tests()......................................................................50 70) Czy phpunit możemy zaliczyć do framworka.......................51 71) Jaka funkcja odpowiada za sortowanie tablic po kluczu. ….51 72) Czy dane przekazane do metody car(), zostaną...................52 wyświetlone.........................................................................52 73) Jaka funkcja odpowiada za sortowanie tablic po wartości...53 74) Funkcja PHP mk_dir() ...........................................................54 75) Co zwraca funkcja PHP filesize()…………………….…………..……..54 76) Która informacja zostanie wyświetlona...............................55 77) Jak zdefiniujesz stałą w klasie oop php np............................56 78) Czy funkcja mysql - mysql_pcoonect() obsługuje..................57 trwałe połączenie z bazą danych...........................................57 9 79) Jeżeli chcemy używać funkcji setcooki(), to kiedy................57 80) Czy w funkcji PHP setcooki() znajduje się parametr.............58 81) Czy w poniższym przykładzie zostanie wyświetlony..............58 komunikat.............................................................................58 82) Czy funkcja error_log() wysyła automatycznie………….……...59 83) Czy jest możliwość ustawienia trwałego połączenia z..........60 serwerem mysql………………………………………………………….…...60 84) Która informacja zostanie wyświetlona w funkcji................61 sterującej if()………………………………………………………………...….61 85) Czy wykorzystując Bibliotekę PDO w połączeniu z...............62 bazą danych mysql…………………………………………………………….62 86) Biblioteka PDO daje nam możliwość uruchomienia.............63 informacji o błędach.............................................................63 87) Czy jest możliwość ustawienia w bibliotece PDO..................64 kodowania znaków ……….………………………………………...……..64 88) Biblioteka PDO, czy taki zapis jest prawidłowy....................65 89) Czy można za pomocą protokołu http używając..................67 biblioteki PHP cURL……………………………………………………...….67 90) Czy można za pomocą protokołu http używając biblioteki..68 PHP cURL możemy odebrać dane do późniejszego..............68 91) Czy jest możliwość ustawienia w parametrach funkcji........70 PHP file_put_contents() kodowania znaków.......................70 10 92) W parametrze funkcji PHP htmlspecialchars(),....................71 można ustawić kodowanie znaków…………………………………..71 93) Jaką metodą biblioteki PDO, możemy sprawdzić..................72 sterowniki, parametru DNS połączenia z bazą danych……...72 94) Jakiej funkcji PHP z poniższych użyjesz do...........................73 wyszukania wartości w tablicy……………………………….………….73 95) Jakiej funkcji PHP z poniższych użyjesz do wyszukania,.......74 czy dany ciąg………………………………………………………………...….74 96) Jakiej funkcji PHP użyjesz, do sprawdzenia, czy dany..........75 serwer ma………………………………………………………………………...75 97) Funkcja mysql -mysql_affected_rows()podczas zapytania...76 98) Która z poniższych funkcji PHP to funkcja mieszająca..........77 99) Czy klase PHP DirectoryIterator z biblioteki SPL,.................78 możemy wykorzystać do:…………………………………………………..78 100) Jakich metod z biblioteki PDO użyjemy w celu....................80 uniemożliwienia ataków SQL injection…………………………….80 11 Wstęp Książkę chciałbym polecić wszystkim przyszłym programistom poszukujących pracy i nie tylko. Jest to zbiór pytań i odpowiedzi, które jak myślę pomogą lepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Możesz także poszerzyć swoją wiedzę o nowinki zawarte w książce, które nie zawsze miałeś okazję znaleźć w dotychczasowych poszukiwaniach. Są to podstawowe informacje, jakie powinien posiadać początkujący programista. 12 1) Zapisana pętla for w ten sposób jest: Przykład: for($i= 1; $i = 10; $i=2+$i){ echo $i; } a) Tak, prawidłowy. b) Nie, zapis jest błędny. Odp: Prawidłowa odpowiedź to ” b) ”, zapis jest błędny”, może powodować nieprawidłowe działanie. Przykład: Prawidłowy zapis to: for($i= 1; $i = 10; $i+=2){ echo $i; } 2) Podaj w jaki sposób oznaczamy tablicę w php 5.4 . wybierz prawidłową odpowiedź. Przykład: a) $a = [ ]; b) $a = array(); Odp: Prawidłowa odpowiedź to „ a) ”. Tak możemy zapisać tablicę od wersji php 5.4 13 3) Framework codeigniter pozwala na korzystanie z samego kontrolera i widoku. a) Tak b) Nie Odp: Można w framework codeigniter korzystać z niepełnego modelu MVC. Możemy według uznania używać kontroler – widok lub kontroler – model – widok. 4) W jaki sposób zaczniemy dokument w html 5. a) !DOCTYPE HTML b) !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/ xhtml1-strict.dtd Odp: Strony pisane w języku html 5 zaczynamy od !DOCTYPE HTML , czyli prawidłową odpowiedzią jest „a”. 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sto pytań i odpowiedzi podczas rozmowy o pracę programisty php, mysql, html, html 5
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: