Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00014 005237 22562785 na godz. na dobę w sumie
Alimenty - ebook/pdf
Alimenty - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 666
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5780-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Niniejsze opracowanie stanowi przekrojowe ujęcie problematyki alimentów. Praca została ujęta w złożonej formie, obejmującej elementy poradnika, monografii, komentarza i systemu prawa. Takie ujęcie ma na celu możliwie najpełniejsze i najprostsze przedstawienie złożonej problematyki, niesłusznie utożsamianej wyłącznie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym.

Komentarz ma charakter kompendium wiedzy. Poza klasycznym, kodeksowym ujęciem alimentów obejmuje ponadto takie zagadnienia jak:

Publikacja dodatkowo została uzupełniona wzorami pism procesowych. Przeznaczona jest zarówno dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, studentów prawa i aplikantów zawodów prawniczych, jak również dla bezpośrednich adresatów norm prawnych w niej zawartych dłużników i wierzycieli alimentacyjnych.

Redaktor serii – sędzia Jacek Ignaczewski oraz autorzy – praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach, gwarantują wysoki poziom merytoryczny opracowania.

 

Sądowe Komentarze Tematyczne to seria wydawnicza, stworzona przez praktyków – z myślą o praktykach. Ma ona za zadanie dostarczyć im przydatnego i wszechstronnego narzędzia pracy. Każdy tom serii zawiera przekrojowe ujęcie problematyki objętej tytułem danej publikacji.

Poszczególne tomy składają się z:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S¥DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcj¹ Jacka Ignaczewskiego ALIMENTY Jacek Ignaczewski, Ma³gorzata Karcz, Wojciech Maciejko, Marta Romañska 3. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck SĄDOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE ALIMENTY KOMENTARZ Polecamy nasze publikacje z tej serii: Pod redakcją Jacka Ignaczewskiego KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO Sądowe Komentarze Tematyczne Pod redakcją Jacka Ignaczewskiego MAŁŻEŃSKIE PRAWO MAJĄTKOWE, 3. wyd. Sądowe Komentarze Tematyczne M. Romańska, O. Dumnicka POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE, 2. wyd. Sądowe Komentarze Tematyczne Pod redakcją Jacka Ignaczewskiego WŁADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM, 2. wyd. Sądowe Komentarze Tematyczne www.ksiegarnia.beck.pl SĄDOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcją Jacka Ignaczewskiego ALIMENTY KOMENTARZ 3. wydanie Jacek Ignaczewski Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Małgorzata Karcz Starszy inspektor ds. obrotu prawnego z zagranicą, Sąd Okręgowy w Warszawie Wojciech Maciejko doktor nauk prawnych, asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Marta Romańska doktor habilitowany nauk prawnych, Sędzia Sądu Najwyższego WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Alimenty Stan prawny: styczeń 2014 Redaktor serii: Jacek Ignaczewski Autorami poszczególnych części są: Część I: Jacek Ignaczewski (opracowanie 3 wyd. dr O.M. Piaskowska) Wojciech Maciejko Część II: Część III: Marta Romańska Część IV, V: Małgorzata Karcz Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Katarzyna Pudłowska © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5779-9 ISBN e-book 978-83-255-5780-5 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Część I. Obowiązek alimentacyjny w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym A. Komentarz tezowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy . . . . . . . . Tytuł I. Małżeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Prawa i obowiązki małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 27–28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Ustanie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 58–614 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Przysposobienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Obowiązek alimentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 128–1441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Część opisowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Ogólna charakterystyka obowiązku alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Krąg uprawnionych i zobowiązanych . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Cechy obowiązku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Treść obowiązku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zabezpieczenie wykonania alimentów . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Tryb zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Sposoby zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Poręczenie alimentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Fikcyjność procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Dochodzenie alimentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Tryb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Legitymacja czynna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Koszty sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5. Zwrot pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6. Zabezpieczenie roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7. Dowody z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.8. Ugoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9. Granice rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.10. Sentencja orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.11. Zmiana uprawnionego do odbioru alimentów . . . . . . . . . . . 6.12. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 3 6 6 14 14 14 15 15 39 39 39 40 42 42 43 43 44 45 46 46 46 47 48 49 50 52 55 56 56 57 60 V Spis treści 7. Fundusz alimentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Kolejność obowiązków alimentacyjnych . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zbieg zobowiązanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Zbieg rodzica z krewnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Zbieg małżonka z krewnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Kolejność obowiązku względem pasierba . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Kolejność obowiązku w razie przysposobienia . . . . . . . . . . 3. Zakres obowiązku krewnych w tym samym stopniu . . . . . . 4. Powstanie obowiązku zobowiązanego w dalszej kolejności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Brak zobowiązanego w bliższej kolejności . . . . . . . . . . . . . 4.3. Niemożność spełnienia obowiązku przez zobowiązanego w bliższej kolejności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Utrudnienia w uzyskaniu alimentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Ciężar i przedmiot dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Podstawy roszczeń alimentacyjnych (art. 133 KRO) 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Niedostatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Alimentowanie pełnoletniego dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Samodzielność dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Zasiłek dla bezrobotnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Studia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Zawarcie małżeństwa przez dziecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rodzeństwem . . . . . . 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Nadmierny uszczerbek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Najbliższa rodzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 6. Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego przeciwko ojcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Roszczenia na podstawie art. 141 KRO . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Roszczenia z art. 142 KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Łączne dochodzenie pochodzenia dziecka z roszczeniami majątkowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Alimenty w stosunku powinowactwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Zbieg obowiązku ojczyma lub macochy z krewnymi dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Zbieg obowiązku pasierba z dziećmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Obowiązek alimentacyjny małżonków . . . . . . . . . . . . 1. Obowiązek w trakcie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27 KRO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2. Wspólne pożycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.3. Alimenty a wina rozkładu pożycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.4. Potrzeby rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 65 65 66 66 67 68 68 69 70 70 71 72 72 73 75 75 79 81 83 83 84 85 86 86 86 87 88 88 90 92 94 94 95 96 98 98 98 98 98 100 101 Spis treści 1.1.5. Zakres obowiązku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.6. Urlop wychowawczy bez porozumienia z małżonkiem . . . 1.1.7. Tryb dochodzenia spełnienia obowiązku . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Nakaz wypłaty wynagrodzenia i innych należności do rąk małżonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. Pojęcie „inne należności” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3. Tryb dochodzenia nakazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4. Zabezpieczenie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.5. Uchylenie, zmiana orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.6. Upadek nakazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.7. Nakaz a egzekucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Obowiązek po ustaniu małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Konstytucyjny wymiar obowiązku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Kontynuacja obowiązku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Zwykły obowiązek alimentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1. Odmowa pomocy społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Rozszerzony obowiązek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2. Pogorszenie sytuacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3. Swoboda sędziowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.4. Niezawinione przyczynienie się do rozkładu pożycia . . . . . 2.5.5. Zgodność z Konstytucją RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Przedłużenie obowiązku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2. Wyjątkowe okoliczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.3. Okres przedłużenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8. Odesłanie do obowiązku alimentacyjnego między krewnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Obowiązek wzajemnej pomocy separowanych małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Dochodzenie alimentów w procesie o rozwód i o separację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Alimenty na rzecz małżonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Termin płatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Kumulacja żądań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Powaga rzeczy osądzonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Alimenty na rzecz dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Koszty utrzymania i wychowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Określenie „wysokości” alimentów w naturze . . . . . . . . . . 2.4. Rygor natychmiastowej wykonalności i zabezpieczenie roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Ustalenie alimentów przed sprawą o rozwód . . . . . . . . . . . 2.6. Dobrowolne łożenie alimentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 104 105 105 105 105 106 107 107 109 109 109 109 110 111 113 115 115 115 116 118 119 120 120 122 122 122 124 125 127 129 129 129 129 130 131 132 132 133 134 135 135 136 VII Spis treści 2.7. Skutek braku rozstrzygnięcia o alimentach . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zakres świadczeń alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego . . . . . . . . . . . . . 2.1. Potrzeby mieszkaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Potrzeby przyszłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Zwolnienie od kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego . . . . . 3.1. Zadłużenie zobowiązanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Zbycie substancji majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Pozbawienie wolności zobowiązanego a zakres jego obowiązku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Świadczenia z pomocy społecznej a alimenty . . . . . . . . . . . 5. Szczególna ochrona uprawnionego na podstawie art. 136 KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Zrzeczenie się prawa lub zarobkowania . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Ważny powód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Ograniczenie czasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Świadczenia w naturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Sposób płatności alimentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rozłożenie na raty zasądzonego świadczenia . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego . . . . . . 1. Podstawy uchylenia się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Uchylenie się na podstawie zasad współżycia społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Narkomania i alkoholizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Szykana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Wina rozkładu pożycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Wygórowane roszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Przedawnienie roszczeń o świadczenia alimentacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pro praeterito nemo alitur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Okres przedawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zawieszenie biegu przedawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Przedawnienie w postępowaniu egzekucyjnym . . . . . . . . . . Rozdział 10. Zmiana zakresu obowiązku alimentacyjnego . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Istotna zmiana stosunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Znaczenie umowy o alimenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zakres postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Udzielenie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Legitymacja – interwencja uboczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Treść orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Zbieg roszczeń z art. 138 KRO i art. 840 KPC . . . . . . . . . . VIII 136 137 137 138 140 140 140 141 143 143 145 150 152 152 154 155 156 157 157 158 159 161 162 162 163 163 166 167 167 168 169 169 170 170 172 173 173 174 175 175 176 177 177 178 Rozdział 11. Roszczenie zwrotne na podstawie art. 140 KRO . . . 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Możliwości zobowiązanego a wysokość regresu . . . . . . . . . 3. Regres pomiędzy rodzicami dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Regres wobec małżonka – ojczyma lub macochy . . . . . . . . 5. Konsekwencje oddalenia powództwa o ustalenie ojcostwa na regres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Zwrot kosztów obrony nieletniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Regres po rozwodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Rozwiązanie przysposobienia a obowiązek alimentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zakres orzekania o obowiązku alimentacyjnym . . . . . . . . . 2. Obowiązek alimentacyjny przysposabiającego a rodziców naturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Termin wymagalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część II. Administracyjne środki dyscyplinowania dłużnika alimentacyjnego oraz fundusz alimentacyjny A. Komentarz tezowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych . . . . . . . . . Art. 3–8d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego . . . . . . . Art. 15–30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Finansowanie realizacji zadań przewidzianych w ustawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Część opisowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zakres przedmiotowy regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Administracyjne środki dyscyplinowania dłużnika alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Dłużnik alimentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Współdziałanie wójta z komornikiem sądowym . . . . . . . . . 3. Działania wobec dłużnika alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . 4. Wywiad alimentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści 181 181 182 182 184 185 185 186 187 187 189 189 193 193 194 194 199 199 206 206 211 211 227 227 229 229 244 248 248 250 263 266 IX Spis treści 5. Oświadczenie o dochodach dłużnika alimentacyjnego . . . . 6. Sankcja administracyjna z tytułu wypłaty świadczenia wierzycielowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1. Istota prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego . . 2. Osoba uprawniona do świadczenia z funduszu alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Wyłączenia podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wstrzymanie wypłaty świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Organ właściwy w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Weryfikacja prawodawcza świadczeń z funduszu alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Postępowanie w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Natychmiastowa wykonalność decyzji w sprawach świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Upoważnienie do wydawania decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Szczególne instytucje procesowe służące szybkości postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Postępowanie w sprawach zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . Część III. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych i rent o charakterze alimentacyjnym A. Komentarz tezowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego . . . . . . Część druga. Postępowanie zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych . . . . . . . . . . . . . . Art. 753–754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . Art. 1081–1088 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Część opisowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wierzytelności, do których stosuje się przepisy o egzekucji alimentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Źródła prawa dla egzekucji i zabezpieczenia alimentów oraz rent o charakterze alimentacyjnym . . . . . . . . Rozdział 3. Podstawa wszczęcia egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tytuł egzekucyjny – pojęcie i rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Postępowanie klauzulowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Wniosek o wszczęcie egzekucji lub wykonanie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Organy egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Właściwość organów egzekucyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zbiegi egzekucji oraz egzekucji i zabezpieczenia . . . . . . . . X 269 276 279 279 283 292 293 303 304 306 306 311 312 317 327 327 327 327 327 331 331 331 359 359 362 366 366 379 388 391 391 391 395 Rozdział 5. Przebieg postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Czynności procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Dochodzenia i wywiady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zakres zaspokojenia należności alimentacyjnych w egzekucji poszczególnymi sposobami . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Zatrudnienie dłużnika u osoby bliskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Egzekucja z wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Egzekucja ze świadczeń rentowych i emerytalnych . . . . . . 3.5. Egzekucja z rachunków bankowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym 1. Klasyfikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Powództwo opozycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Powództwo opozycyjne a powództwo z art. 138 KRO . . . . 3. Powództwo ekscydencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Powództwo osoby trzeciej, której wierzytelność zaspokajana jest w niższej pozycji niż alimenty o ustalenie . . . . . . . . . . 5. Skarga na czynności komornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Skutki wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Tok czynności procesowych wywołanych wniesieniem skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Skutki nieuzupełnienia braków formalnych . . . . . . . . . . . . 6. Zarzuty przeciwko planowi podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania jej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Zakres rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Zakres orzekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Skutki uwzględnienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Koszty wykonania zabezpieczenia i koszty postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zaskarżalność postanowień w przedmiocie kosztów . . . . . . Rozdział 8. Szczególne tryby przymusowego pozaegzekucyjnego zaspokajania roszczeń alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Egzekucja świadczeń na rzecz funduszu alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część IV. Jurysdykcja w sprawach alimentacyjnych Część opisowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Normy kolizyjne krajowe dotyczące jurysdykcji w sprawach alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści 403 403 404 410 410 412 415 415 418 419 419 421 424 426 428 429 429 433 434 435 437 437 438 444 445 448 449 449 452 455 458 463 463 464 464 XI Spis treści 2. Ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Normy kolizyjne międzynarodowe (wielostronne) . . 1. Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych sporządzona w Hadze 2.10.1973 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz. 444) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku 20.6.1956 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzona w Lugano 16.9.1988 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L 12/2001, s. 1, wyd. spec. Dz.Urz. UE WS rozdz. 19, t. 4, s. 42) . . . . . . . . 5. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009 z 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE L 7/2009, s. 1) oraz Protokół o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych sporządzony w Hadze 23.11.2007 r. (Dz.Urz. UE L 331/2009, s. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Umowy dwustronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych sporządzona w Mińsku 26.10.1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 128, poz. 619) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Kijowie 24.5.1993 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 96, poz. 465 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . 3. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Warszawie 16.9.1996 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 83, poz. 750) . . . . . . . . . . 4. Zasada wzajemności z USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część V. Egzekucja alimentów z zagranicy Część opisowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zasady kierowania wniosków alimentacyjnych za granicę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Niezbędne dokumenty i dane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII 465 467 467 467 468 470 470 471 471 471 472 473 477 477 477 478 Spis treści 3. Warunki wspólne dla wszystkich umów . . . . . . . . . . . . . . . 4. Tryby przesyłania wniosków – umowy wielostronne (konwencje), umowy dwustronne, zasada wzajemności . . . 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Zasada wzajemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Umowy wielostronne, których Polska jest stroną . . . . . . . . 4.4. Umowy dwustronne, których Polska jest stroną . . . . . . . . . 4.5. Wybór podstawy prawnej skierowania wniosku o egzekucję alimentów za granicę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Konwencja nowojorska z 20.6.1956 r. . . . . . . . . . . . . 1. Sygnatariusze Konwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wymagane dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Organ przesyłający i Organ przyjmujący . . . . . . . . . . . . . . . 4. Język wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Przebieg postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia w innym państwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych sporządzona w Hadze 2.10.1973 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wymagane dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przesyłanie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzona w Lugano 16.9.1988 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wymagane dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Najwyższe uprzywilejowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Uregulowania prawne kwestii stwierdzenia wykonalności oraz wykonywania orzeczeń zasądzających alimenty w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Uzyskanie pomocy prawnej w innym państwie członkowskim (wniosek o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Procedura uznania i stwierdzenia wykonalności zagranicznego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rodzaje orzeczeń podlegających uznaniu i stwierdzeniu wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przesłanki wymagane do stwierdzenia wykonalności orzeczenia i najczęstsze przyczyny odmowy . . . . . . . . . . . . 3.1. Klauzula porządku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Prawidłowe doręczenie pozwanemu pozwu, wezwania na rozprawę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 483 483 483 484 485 487 489 489 490 491 491 492 494 495 495 496 496 498 498 498 499 499 500 501 503 503 504 504 504 505 XIII Spis treści 3.3. Orzeczenie nie jest sprzeczne z wcześniej wydanym między tymi samymi stronami w państwie, w którym ma nastąpić uznanie orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Skutki odmowy uznania orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Legalizacja dokumentów do użytku za granicą i uregulowania prawne tej kwestii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pełna legalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Konwencja znosząca pełną legalizację . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Apostille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009 z 18.12.2008 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Przegląd państw, charakterystyka postępowania oraz praktyczne uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Albania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Algieria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Belgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Dania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Grecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Holandia (Niderlandy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Irlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Norwegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Stany Zjednoczone Ameryki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.1. Formularze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Syria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Szwajcaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Szwecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Turcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Wielka Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Pomoc w przygotowaniu wniosku oraz w toku postępowania o egzekucję alimentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Nieznane miejsce pobytu osoby zobowiązanej za granicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 14. Alimenty dla osoby dorosłej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 15. Ograniczenia egzekucji z zagranicy . . . . . . . . . . . . . Rozdział 16. Obliczanie długu alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 17. Zakończenie obowiązku alimentacyjnego . . . . . . . . Rozdział 18. Bezskuteczność egzekucji alimentów z zagranicy . . Rozdział 19. Koszty egzekucji alimentów z zagranicy ponoszone przez wnioskodawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 20. Odzyskiwanie długu alimentacyjnego przez instytucje publiczne, np. Fundusz Alimentacyjny . . . . . . . . . . XIV 505 506 507 507 507 508 509 511 511 511 511 513 515 515 516 518 518 518 519 519 521 523 524 525 526 527 529 530 531 534 536 537 539 540 541 543 544 545 547 Rozdział 21. Podsumowanie i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Spis treści Część VI. Wzory pism i wniosków Wzory pism do Części I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pozew o alimenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pozew o podwyższenie alimentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozew o obniżenie alimentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego . . . . . . . 5. Pozew o zapłatę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Wniosek o nakazanie wypłacenia małżonkowi wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzory pism do Części II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka 553 553 555 557 558 559 560 561 561 568 569 570 571 574 576 577 579 579 580 582 XV rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy . . . 5. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów . . . . 8. Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego . . . . . Wzory pism do Części III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów . . . . . . . . . . . . . 2. Skarga na czynności komornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnych . . . . . . . 584 586 589 589 591 594 603 604 605 607 623 625 625 626 629 631 633 Spis treści 4. Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Pozew o zwolnienie spod egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzory pism do Części V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wniosek o egzekucję alimentów za granicą . . . . . . . . . . . . 2. Wniosek o egzekucję alimentów do Turcji na podstawie Konwencji nowojorskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Oświadczenie o sytuacji materialnej dla organu przyjmującego w trybie Konwencji nowojorskiej z 20.6.1956 r. – w Austrii – formularz ZPForm 1. . . . . . . . . 4. Pełnomocnictwo dla organu za granicą na podstawie Konwencji nowojorskiej z 20.6.1956 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Przykład urzędowego zaświadczenia o wysokości odsetek ustawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Wniosek o uznanie (stwierdzenie wykonalności) orzeczenia zagranicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załącznik Nr 1. Wiek dziecka, w którym następuje zakończenie obowiązku alimentacyjnego w poszczególnych Stanach Ameryki Północnej . . . . . . . . . . Załącznik Nr 2. Języki urzędowe obowiązujące w poszczególnych kantonach Szwajcarii . . . . . . . . . . . . . . . Załącznik Nr 3. Szczegółowe wyliczenie zaległości alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Przykład wyliczenia z odsetkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przykład wyliczenia bez odsetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załącznik Nr 4. Pełnomocnictwo dla Organu centralnego w Republice Czeskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załącznik Nr 5. Pełnomocnictwo dla Organu centralnego w Republice Francuskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVI Przedmowa Kolejny tom Sądowych Komentarzy Tematycznych jest przekrojowym uję- ciem problematyki objętej tytułowym zagadnieniem. Z założenia praca ma charakter kompendium wiedzy na temat alimentów, ujęta została w złożonej formie, obejmującej elementy poradnika, monografii, komentarza i systemu pra- wa. Takie ujęcie ma na celu możliwie najpełniejsze i najprostsze przedstawienie problematyki związanej z alimentami; problematyki złożonej, niesłusznie utoż- samianej wyłącznie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Na całość pracy – poza klasycznym, kodeksowym ujęciem alimentów – skła- dają się ponadto takie zagadnienia, jak: administracyjne środki dyscyplinowania dłużnika, fundusz alimentacyjny, egzekucja krajowa świadczeń alimentacyjnych i rent o charakterze alimentacyjnym, egzekucja z zagranicy świadczeń alimen- tacyjnych oraz jurysdykcja w sprawach o alimenty. Uzupełnieniem całości są wzory pism procesowych oraz indeks rzeczowy. Każdemu z powyżej wskazanych grup zagadnień poświęcono odrębną i samodzielną część opracowania, składającą się z klasycznego komentarza, w którym tezy skrócono do niezbędnego minimum, aby Czytelnik mógł szybko uzyskać w syntetycznej formie odpowiedź na nurtujące go zagadnienie prawne (Część A) oraz część opisową, będącą rozwinięciem syntezy zawartej w ko- mentarzu (Część B). Aby ułatwić swobodne „poruszanie” się po Sądowych Ko- mentarzach Tematycznych w Części A zawarto odesłania do Części B. Ponadto konstrukcja każdej części opisowej bezpośrednio nawiązuje do ustawowej sy- stematyki, co również ma na celu ułatwienie korzystania z opracowania. Wydanie Sądowych Komentarzy Tematycznych poświęconych alimentom zbiegło się w czasie z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obo- wiązującą od 13.6.2009 r., która nie pozostaje bez wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego, a także z „reaktywacją funduszu alimentacyjnego”, co wystar- cza do poświęcenia alimentom zainteresowania. W tym jednak nie wyczerpują się powody, dla których napisano niniejszą pracę. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i szerokie otwarcie granic nie pozostają bez wpływu na kwestię nowego spojrzenia na jurysdykcję w sprawach alimentacyjnych, która z pozy- cji marginesu zainteresowania urasta do istotnego problemu. Niemniej waż- nym zagadnieniem w obecnych realiach swobody przepływu osób jest problem skutecznego wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych z państwa miejsca przebywania dłużnika. Są to w krajowej literaturze zagadnienia nowe, które dotychczas nie doczekały się pogłębionych analiz. Nowością jest także ujęcie egzekucji alimentów w kraju na tle całego postępowania egzekucyjnego, nie- ograniczonego jedynie do przepisów szczególnych z art. 1081–1088 KPC. Ze względu na przekrojowe ujęcie niniejszej pracy mamy nadzieję, że ko- mentarz będzie pomocny prawnikom wszystkich profesji oraz studentom i apli- kantom. Liczymy także, że bezpośredni adresaci norm prawnych – dłużnicy i wierzyciele alimentacyjni – ze względu na przystępną formę i język z powo- dzeniem skorzystają również z przedmiotowej pracy. Jacek Ignaczewski XVII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CKR � � � � � � � � � � � � � � � � � � rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9�3�1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) FundAlimU � � � � � � � � � � � � � ustawa z 18.7.1974 r. o funduszu alimentacyjnym (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200 ze zm.) FUSU � � � � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 17.12.1988 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) KC � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KK � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KKW � � � � � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja RP � � � � � � � � � � Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KP � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO � � � � � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KRSU � � � � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203) KSCU � � � � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSEU � � � � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 321, poz. 1376 ze zm.) OrdPodU � � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PEAU � � � � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz�U� z 2012 r� poz� 1015 ze zm.) PomAlimU � � � � � � � � � � � � � ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnio- nym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: