Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00062 003866 22406697 na godz. na dobę w sumie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. w oświacie - ebook/pdf
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. w oświacie - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 42
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2868-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

'Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r w oświacie' to niezbędnik, który w pierwszym kwartale 2014 r. musi się znaleźć w każdej szkole. Zmienione w 2013 r. przepisy o trzynstkach są nowością dla dyrektorów i specjalistów ds.kadrowo-płacowych, a ich pominięcie może narazić szkołę nawet na pozew do sądu i konieczność zapłacenia odsetek. Prawidłowe ustalenie kręgu osób uprawnionych do trzynastki i naliczenie tego świadczenia w należnej im wysokości pomoże uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Wskazówki, jak terminowo i zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi, wywiązać się z tego obowiązku przekazują eksperci raportu. Dzięki zawartym w nim przykładom wszystkie wyliczenia można przećwiczyć i upewnić się, czy naliczone podwładnym kwoty są prawidłowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA 2013 R. W OŚWIACIE DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA 2013 R. W OŚWIACIE Spis treści: WSTĘP …………………………………………………………………………………………………… 3 1. OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO …………... 4 1.1 Okres zatrudnienia gwarantujący prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego ………………. 5 1.2. Sposób liczenia okresów zatrudnienia……………………..………………………………………… 6 1.3. Ustalanie stażu pracy w przypadku zatrudnienia w kilku szkołach ………………………………… 7 1.4. Wpływ wymiaru zatrudnienia na wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego ……………... 9 1.5. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego mimo nieprzepracowania 6 miesięcy ………... 11 1.6. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w okresie korzystania z uprawnień rodzicielskich …………………………………………………………………………………………………………… 15 1.7. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli zatrudnionych zgodnie z organizacją pracy szkoły ……………………………………………………………………………………………. 18 1.8. Pozbawienie nauczyciela i pracownika prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego ……….. 20 2. WYSOKOŚĆ DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO …………………………… 22 2.1. Wynagrodzenie zasadnicze ………………………………………………………………………… 26 2.2. Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego ………………………………………………………….. 27 2.3.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nadliczbowe i godziny doraźnych zastępstw …….. 28 2.4. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dniu wolnym od pracy i w święto ……………………... 29 2.5. Dodatek za uciążliwość pracy ……………………………………………………………………... 30 2.6. Jednorazowy dodatek uzupełniający ……………………………………………………………….. 31 2.7. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ………………………………………………………….. 31 2.8. Wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy po przywróceniu do pracy …………………….. 32 2.9. Odprawa pieniężna …………………………………………………………………………………. 32 2.10. Odprawa emerytalno-rentowa …………………………………………………………………….. 33 2.11. Zasiłek na zagospodarowanie …………………………………………………………………….. 33 2.12. Nagroda jubileuszowa …………………………………………………………………………….. 34 2.13. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze …………………………………………….. 34 2.14. Nagrody dla pracowników niepedagogicznych …………………………………………………... 35 2.15. Premie …………………………………………………………………………………………….. 35 2.16. Wynagrodzenie za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy ……………………….... 37 3. SANKCJE ZA NIEWYPŁACENIE DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO ……. 39 4. PODSTAWA PRAWNA …………………………………………………………………………….. 40 2 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA 2013 R. W OŚWIACIE WSTĘP W tym roku dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzyma więcej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych niż rok temu. Wszystko przez zmianę przepisów, które rozszerzyły krąg osób uprawnionych do trzynastej pensji. Prawo do tego świadczenia zyskały wówczas osoby, które z powodu korzystania z uprawnień rodzicielskich takich, jak urlop macierzyński czy też rodzicielski nie przepracowały w danym roku kalendarzowym, wymaganych przepisami o trzynastkach, 6 miesięcy. Co więcej prawo do trzynastki zostało przyznane takim pracownikom i nauczycielom także wstecz – za 2012 r., zaś świadczenie to należało wyrównać do 29 września 2013 r. Nie pozbawia to jednak prawa dochodzenia należnej trzynastki, bowiem okres przedawnienia wynosi w tym przypadku 3 lata, zaś do zaległej trzynastej pensji trzeba będzie wówczas doliczyć odsetki. Dobra znajomość nowych regulacji prawnych i przećwiczenie ich na przykładach pozwoli uniknąć problemów z ustaleniem komu i w jakiej wysokości należy do końca I kwartału 2014 r. wypłacić dodatkowe wynagrodzenie za 2013 r. 3 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA 2013 R. W OŚWIACIE 1. OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki mają nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w samorządowych i rządowych placówkach oświatowych. Świadczenie to nie przysługuje zatem pracownikom (pedagogicznym i niepedagogicznym) zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, czyli np. w placówkach prywatnych. Trzynastka przysługuje jednak tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie:  umowy o pracę,  powołania,  wyboru,  mianowania lub  spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: Kodeks pracy). Nie wypłaca się jej zatem osobom wykonującym czynności w ramach umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie). Oznacza to, że 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. w oświacie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: