Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00201 003047 22412735 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 233
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0391-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych wprowadza przejściowe rozwiązania dotyczące uprawnień emerytalnych nauczycieli – wcześniejszego przejścia na emeryturę nauczycieli, którzy po 31 grudnia 2008 r. zostali pozbawieni możliwości skutecznego złożenia wniosku o emeryturę na warunkach przewidzianych w Karcie Nauczyciela.

 

Niniejszy komentarz przybliża i porównuje regulację nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych z innymi emerytalnymi uprawnieniami nauczycielskimi (emerytury pomostowe, wcześniejsze emerytury i emerytury nabywane na zasadach ogólnych). W książce przywołano bogate orzecznictwo dotyczące stosowania przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a przede wszystkim usystematyzowane, w celu ich łatwiejszego odnalezienia, orzeczenia sądów, których przedmiotem były spory na tle stosowania przepisów komentowanej ustawy.

 

Książka zainteresuje adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także grupę zawodową, której komentowana regulacja dotyczy – nauczycieli, ich związki zawodowe, jednostki administracyjne zajmujące się omawianą kwestią. Może stanowić ciekawą publikację dla osób, które w swojej praktyce zawodowej będą zajmować się sprawami dotyczącymi świadczeń emerytalnych przysługujących nauczycielom.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Redaktor prowadzący: Joanna Ołówek Opracowanie redakcyjne: Agata Walkowska Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Autorzy zdjęć: © iStock.com/TwilightEye; © iStock.com/rustemgurler; © iStock.com/aodaodaod © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-278-0391-7 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.) . . . . . . . . 13 Art.  1. Zakres obowiązywania ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Art.  2. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć . . . . . . . . . . . . . . . 25 Art.  3. Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Art.  4. Przesłanki pozytywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Art.  5. Wysokość świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Art.  6. Finansowanie świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Art.  7. Prawo do świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Art.  8. Ustanie prawa do świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Art.  9. Zmiana świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Art. 10. Zmiana świadczeniobiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Art. 11. Dodatek pielęgnacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Art. 12. Zasiłek pogrzebowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Art. 13. Finansowanie świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Art. 14. Wniosek nauczyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 103 Art. 15. Właściwość miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Wypłata świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 122 Art. 17. Zbieg świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Odpowiednie stosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . 126 Art. 19–29. Zmiana przepisów dotychczasowych . . . . . . . . . . . . 136 Art. 30. Wejście w życie ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) . . . . . . . . . . . 173 5 Spis treści Kierunkowe orzeczenia w sprawach o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerw ca 2013 r., 221 SK 49/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 2. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 2012 r., II UK 126/11 . . . . . . 222 3. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 23 października 2007 r., III AUa 548/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Akty prawne k.c. k.p. k.p.a. k.p.c. KN – ustawa z  23  kwiet nia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr  16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z  26  czerw ca 1974  r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 14 czerw ca 1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) – ustawa z 17 lis topada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296 ze zm.) – ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwiet nia 1997 r. (Dz.U. u.e.k. u.e.p. u.e.r. u.n.ś.k. u.s.o. u.s.u.s. u.ś.o.z. u.ś.r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – ustawa z 24 grudnia 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. Nr 228, poz. 1507 ze zm.) – ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.). – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z  2009  r. Nr  153, poz. 1227 ze zm.) – ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kom- pensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.) – ustawa z 7 wrześ nia 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) – ustawa z  27  sierp nia 2004  r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) – ustawa z 28 lis topada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) u.z.f.ś.s. – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń so- cjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.) 7 Wykaz skrótów ustawa zasiłkowa – ustawa z 25 czerw ca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez- pieczenia społecznego w  razie choroby i  macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) Organy SA SN TK WSA ZUS Publikatory Apel.-W-wa ONSAiWSA – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – Wojewódzki Sąd Administracyjny – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i  Wojewódz- kich Sądów Administracyjnych OSA OSAB OSAK – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądów Okręgo- wych OSASz OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy OSNC OSNCP OSNP OTK ZU OTK-A ZU PiZS POSAG Pr.Pracy Inne CBOSA Dz.U. Dz.Urz. WE Lexis Nexis M.P. i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilnej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo- łecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Seria A – „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” – Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – „Prawo Pracy” – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich – Serwis Prawniczy Lexis Nexis Polska – Lexis.pl – Monitor Polski www.lexisnexis.pl Wprowadzenie Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensa- cyjnych jest aktem prawnym adresowanym do nauczycieli, wprowa- dzającym przejściowe rozwiązanie w  przedmiocie uprawnień emery- talnych omawianej grupy zawodowej. Komentowana ustawa została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w  celu umożliwienia wcześ niejszego przejścia na emery- turę nauczycielom, którzy po dniu 31 grudnia 2008 r. zostali pozba- wieni możliwości skutecznego złożenia wniosku o emeryturę na wa- runkach przewidzianych w art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Zgodnie z  art.  88 ust.  2a KN nauczyciele urodzeni po dniu 31  grudnia 1948  r., a  przed dniem 1  stycznia 1969  r. mogli przejść na emeryturę na podstawie art. 88, jeżeli spełnili wymagane warunki do dnia 31  grudnia 2008  r. Po tym terminie wymieniona grupa nauczycieli nie mogła skorzystać z  uprawnienia do wcześ- niejszej emerytury na podstawie art. 88 KN. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że celem jej jest wprowadzenie przejściowego roz- wiązania adresowanego do nauczycieli, którzy mają stosunkowo długi staż pracy. Zwrócono również uwagę na to, że do podstawo- wych problemów zgłaszanych przez nauczycieli należą z jednej strony częste zmiany prawa oświatowego, a z drugiej – niesatysfakcjonujące zarobki. Proponowany system ma stanowić element łagodzący skutki zmian w  systemie edukacji i  jest adresowany do tych osób, które w mniejszym stopniu skorzystają z innych rozwiązań proponowanych nauczycielom, w szczególności podwyżek czy rozwiązań przewidzia- nych w  ramach programu „Solidarność pokoleń 50+” (zob. Uzasad- 9 Wprowadzenie nienie do poselskiego projektu ustawy o  nauczycielskich świadcze- niach kompensacyjnych, druk nr 1462 Sejmu VI kadencji). Na etapie prac legislacyjnych Zespół Prawa Europejskiego wydał opinię, że przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Eu- ropejskiej i nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europej- skiej (zob. Opinia prawna w sprawie zgodności z prawem Unii Europej- skiej poselskiego projektu ustawy o  nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych oraz Opinia prawna w sprawie stwierdzenia – w trybie art.  95a ust.  3 Regulaminu Sejmu – czy poselski projekt ustawy o  na- uczycielskich świadczeniach kompensacyjnych jest projektem ustawy wy- konującej prawo Unii Europejskiej, druk nr  1462 Sejmu VI kadencji). Wskazano zwłaszcza na dyrektywę Rady 79/7/EWG z  19  grudnia 1978  r. w  sprawie stopniowego wprowadzania w  życie zasady rów- nego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia spo- łecznego, z  której wynika, że dyrektywa nie narusza prawa państw członkowskich do wyłączenia z jej zakresu ustalenia wieku emerytal- nego do celów przyznania rent i  emerytur oraz skutków mogących z tego wypływać w odniesieniu do innych świadczeń. Komentowana ustawa składa się z trzydziestu artykułów. W art. 1–18 został okreś lony zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, warunki wymagane do nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kom- pensacyjnego, postępowanie w  tych sprawach oraz zasady wypłaty świadczenia. W art. 19–29 wymienione zostały zmiany w poszczegól- nych ustawach, które stały się konieczne w  związku z  wprowadze- niem ustawy o  nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Ostatni przepis, tj. art. 30 ustawy okreś la moment jej wejścia w życie na dzień 1 lipca 2009 r. Niniejszy komentarz stanowi próbę przybliżenia regulacji nauczyciel- skich świadczeń kompensacyjnych oraz próbę porównania tej regulacji z  innymi emerytalnymi uprawnieniami nauczycielskimi, jakimi są: emerytury pomostowe, wcześ niejsze emerytury (w  oparciu o  art.  88 Karty Nauczyciela) i  emerytury nabywane na zasadach ogólnych. W samej treści opracowania przytaczane jest bogate orzecznictwo, które powstało na kanwie problemów dotyczących nauczycieli w związku ze 10 www.lexisnexis.pl Wprowadzenie stosowaniem Karty Nauczyciela, ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emery- turach i  rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Przy sto- sowaniu samej ustawy o  nauczycielskich świadczeniach kompensa- cyjnych, pomimo problemów interpretacyjnych, pojawiło się niewiele orzeczeń, zwłaszcza Sądu Najwyższego, dlatego po usystematyzowaniu ich, w celu ich łatwiejszego odnalezienia, zostały załączone do niniej- szego opracowania. W treści komentarza zostały przywołane tezy orze- czeń sądów powszechnych, których przedmiotem były spory na tle sto- sowania ustawy. Mam nadzieję, że zaproponowane opracowanie ułatwi rozumienie i sto- sowanie w  praktyce komentowanej ustawy, będącej jednym z  wielu aktów normatywnych regulujących uprawnienia zawodowe nauczycieli. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z dnia 23 czerw ca 2009 r. Nr 97, poz. 800; zm.: Dz.U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398; z 2012 r., poz. 637) Art. 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA USTAWY Art. 1. Ustawa okreś la: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świad- czeń kompensacyjnych zwanych dalej „świadczeniami”; 2) zasady: a) ustalania wysokości świadczeń, b) postępowania w sprawach o świadczenia, c) wypłaty świadczeń, d) finansowania świadczeń. 1. Omawiana ustawa stanowi przejściowe rozwiązanie dla nauczycieli, którzy po dniu 31 grudnia 2008 r. zostali pozbawieni możliwości sku- tecznego  złożenia wniosku o  emeryturę na warunkach przewidzia- nych przez art. 88 KN. Zgodnie z dodanym ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) ust. 2a art. 88 w jego pierwotnym brzmieniu nauczyciele urodzeni po dniu 31  grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. mogli przejść na emeryturę na podstawie art. 88 KN, jeżeli spełnili wymagane przez ten artykuł warunki do dnia 31 grudnia 2006 r. (tj. w ciągu ośmiu lat od dnia wej- Małgorzata Zając-Rzosińska 13 Art. 1 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. ś cia w  życie ustawy z  17  grudnia 1998  r. o  emeryturach i  rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) i nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego. Ośmioletni termin został przedłużony do lat dziewięciu (zmiana wprowadzona z  dniem 21  lutego 2007  r. przez ustawę z 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjo- nowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 17, poz. 95), a następnie dziesięciu (zmiana wprowadzona z dniem 2 lis topada 2007 r. przez ustawę z 7 wrześ nia 2007 r. o zmianie ustawy o  emeryturach i  rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr  191, poz.  1369). W  związku z  ostatnią zmianą termin na spełnienie warunków do przejścia na emeryturę na podstawie art. 88 KN upłynął 31 grudnia 2008 r. 2. Wprowadzenie uprawnienia do przejścia na emeryturę na warunkach okreś lonych w art. 88 KN dało nauczycielom prawo wyboru i alterna- tywę wobec ogólnych zasad przewidzianych przez ustawę o emerytu- rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 88 KN nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym dwa- dzieścia lat wykonywania pracy w  szczególnym charakterze, zaś na- uczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów po- prawczych i  schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w  tym dwadzieścia lat wykonywania pracy w  szcze- gólnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę. Nauczyciele spełniający te warunki mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicz- nościach okreś lonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 KN. Do okresu dwudziestu lat wykonywania pracy w  szczególnym charakterze zalicza się także okres skierowania, na podstawie odrębnych przepisów, do pracy peda- gogicznej za granicą. Podstawę wymiaru emerytury lub renty dla na- uczyciela zatrudnionego w  systemie oświaty i  wychowania, przecho- dzącego na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, ustala się na zasadach ogólnych, okreś lonych w  przepisach o  emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że do podstawy tej wlicza się również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatki, świadczenia w naturze, jeśli ze świadczeń tych nauczyciel nie 14 www.lexisnexis.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: