Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00131 006280 21296302 na godz. na dobę w sumie
Kodeks wykroczeń. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks wykroczeń. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 1034
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5410-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Stan prawny: październik 2013 r.

Niniejszy komentarz do ustawy z 20.5.1971r. prezentuje Kodeks wykroczeń na szerokim tle prawa wykroczeń, z uwzględnieniem pozakodeksowego prawa wykroczeń oraz rozrastającego się prawa administracyjno-karnego. Jest to już 6. edycja tego bardzo popularnego, przystępnie napisanego, o wielkim praktycznym znaczeniu dzieła.

Od poprzedniego wydania ustawa była nowelizowana siedmiokrotnie, a w kwietniu 2013r. otrzymała nowy tekst jednolity. W latach 2010-2012 nastąpiły również kolejne doniosłe zmiany zarówno w pozakodeksowym prawie wykroczeń, jak i w prawie administracyjno- karnym.

Przedmiotem zmian było m.in:

  1. uchylenie art. 147 ustawą z 24.9.2010 r. o ewidencji ludności,
  2. dodanie nowego art. 92a oraz dodanie § 3 do art. 96 ustawą z 29.10.2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw,
  3. zmiana art. 138c ustawą z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim,
  4. dodanie art. 50a oraz zmiana art. 66 § 1 ustawą z 31.8.2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw,
  5. dodanie art. 60 (3) ustawą z 31.8.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń,
  6. uchylenie § 5 i 6 w art. 60 (1) oraz dodanie art. 139a ustawą z 16.9.2011 r. o timeshare,
  7. zmiana art. 23 i 25 oraz dodanie § 3 do art. 44 ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

Aktualne wydanie wzbogacono także o najnowsze orzecznictwo oraz dorobek judykatury i doktryny w przedmiotowym zakresie, w tym m.in.:

Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, obrońców oraz stron i innych uczestników postępowania karnego, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

Autorzy: prof. dr hab. Marek Bojarski - wybitny prawnik specjalizujący się w prawie karnym, w prawie karnym skarbowym i prawie o wykroczeniach, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Wojciech Radecki - ekspert w dziedzinie prawa wykroczeń, prawa ochrony środowiska i prawa łowieckiego, kierownik Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska w Instytucie Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Kodeks wykroczeń Polecamy nasze publikacje z tej serii: Bogusław Banaszak KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel (red. serii) KONSTYTUCYJNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Tom 2 System Prawa Administracyjnego Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA. TOM 1. USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ CENTRALNEJ Komentarze Becka Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik ADMINISTRACJA PUBLICZNA. TOM 2. USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ TERENOWEJ Komentarze Becka Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik ADMINISTRACJA PUBLICZNA. TOM 3. USTRÓJ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Komentarze Becka Jerzy Pieróg PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. KOMENTARZ, wyd. 12 Duże Komentarze Becka www.ksiegarnia.beck.pl Kodeks wykroczeń Komentarz prof. dr hab. Marek Bojarski Uniwersytet Wrocławski prof. dr hab. Wojciech Radecki Instytut Nauk Prawnych PAN 6. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Bojarski, w: Bojarski, Radecki, KW. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2013 Propozycja cytowania: Poszczególne części opracowali: Marek Bojarski: Wprowadzenie i objaśnienia do art.: 1–17, 49–69, 104–142, 146–147a; objaśnienia do przepisów wprowadzających Kodeks wykroczeń Wojciech Radecki: Wprowadzenie. Miejsce prawa wykroczeń w systemie prawa; objaśnienia do art.: 18–48, 70–103, 143–145, 148–166 Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5409-5 ISBN e-book 978-83-255-5410-1 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X XIV Kodeks wykroczeń Wprowadzenie. Miejsce prawa wykroczeń w systemie prawa . . Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Zasady odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru . . . Wprowadzenie do Rozdziałów II–VII . . . . . . . . . . Art. 18–39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Zastosowanie środków oddziaływania wy- chowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 40–41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 42–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45–46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych . . . . . . . . Art. 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Stosunek do ustaw szczególnych . . . . . . . . Art. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część szczególna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VIII. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spo- kojowi publicznemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 3 98 98 102 103 217 220 224 357 357 365 365 370 370 378 378 382 382 384 385 386 386 387 Spis treści Rozdział IX. Wykroczenia przeciwko instytucjom pań- stwowym, samorządowym i społecznym . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 65–69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział X. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 70–83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XI. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84–103a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XII. Wykroczenia przeciwko osobie . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104–108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIII. Wykroczenia przeciwko zdrowiu . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 109–118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIV. Wykroczenia przeciwko mieniu . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 119–131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XV. Wykroczenia przeciwko interesom konsu- mentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 132–139a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVI. Wykroczenia przeciwko obyczajności pu- blicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 140–142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVII. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 143–145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVIII. Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 146–147a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIX. Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 148–166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń 472 472 473 487 488 493 591 594 601 729 729 730 737 738 738 760 761 762 817 818 818 838 838 839 843 844 860 885 885 886 888 890 895 VII Spis treści Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. I–V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . Art. VI–VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . Art. IX–XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 987 989 989 994 994 1001 VIII Przedmowa Od 5. wydania naszego Komentarza do Kodeksu wykroczeń minęły zaledwie dwa lata. Przygotowując tamto wydanie uwzględniliśmy tekst jednolity opublikowany w Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 oraz trzy no- welizacje z roku 2010: 1) dodanie pkt 5 do art. 601 § 4 oraz nowego § 138d ustawą z 29.4.2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmia- nie ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 106, poz. 672), 2) zmianę art. 144 § 1 ustawą z 22.7.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 152, poz. 1017), 3) dodanie art. 85a oraz wprowadzenie pojęcia strefy ruchu do art. 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 97 i 98 ustawą z 22.7.2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 1018). Od tego czasu Kodeks był wielokrotnie nowelizowany: dwukrotnie w roku 2010 i pięciokrotnie w roku 2011. Przedmiotem tych noweliza- cji było: 1) uchylenie art. 147 ustawą z 24.9.2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427), 2) dodanie nowego art. 92a oraz dodanie § 3 do art. 96 ustawą z 29.10.2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 225, poz. 1466), 3) zmiana art. 138c ustawą z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715), 4) dodanie art. 50a oraz zmiana art. 66 § 1 ustawą z 31.8.2011 r. o zmia- nie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych in- nych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1280), 5) dodanie art. 603 ustawą z 31.8.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 224, poz. 1340), 6) uchylenie § 5 i 6 w art. 601 oraz dodanie art. 139a ustawą z 16.9.2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370), 7) zmiana art. 23 i 25 oraz dodanie § 3 do art. 44 ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych in- nych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 1431); X Przedmowa po blisko półtora roku od tej zmiany został ogłoszony nowy tekst jednolity Kodeksu wykroczeń w Dz.U. z 2013 r. poz. 482, a po nim jeszcze jedna nowela 8) zmiana art. 601 oraz art. 138d ustawą z 13.6.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013r. poz. 829). Te jedynaście nowelizacji dzielących oba teksty jednolite nie miały wprawdzie charakteru zasadniczego, niemniej jednak były istotne przede wszystkim z punktu widzenia wykroczeń drogowych oraz nowelizacji prze- pisów art. 23 i 25 o zastępczej karze aresztu oznaczającej zaostrzenie od- powiedzialności za wykroczenia. Już te zmiany pociągają za sobą potrzebę nowego wydania. W trakcie prac nad obecnym, 6. wydaniem, 27.9.2013 r. Sejm dokonał kolejnych 2 nowelizacji: 1) dodano art. 96b ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 823), 2) zmieniono art. 45, 47, 87, 119, 120, 122 i 124 ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Druki sejmowe Nr 378, 870 i 945). Szczególnie ta druga nowela ma doniosłe znaczenie, bowiem ustawo- dawca zmienia dotychczasowe uregulowanie w zakresie wskazania granicy oddzielającej wykroczenia od przestępstwa. W miejsce dotychczasowego odgraniczenia kwotowego ustawodawca wprowadza odgraniczenie, które jest pochodną minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1/4 tego wyna- grodzenia Zmiany Kodeksu wykroczeń to nie jedyny wzgląd, który skłonił nas do podjęcia pracy nad kolejnym 6. już wydaniem. Od 1. wydania Komentarza naszym zamiarem było zaprezentowanie Kodeksu wykroczeń na szerokim tle prawa wykroczeń, z uwzględnieniem pozakodeksowego prawa wykro- czeń oraz rozrastającego się prawa administracyjnokarnego (a nie karnoad- ministracyjnego, który to termin sugerowałby dawno już zarzucone okre- ślenie prawa wykroczeń), operującego karami administracyjnymi i coraz śmielej wchodzącego w miejsce prawa wykroczeń. W latach 2010–2012 nastąpiły kolejne doniosłe zmiany zarówno w pozakodeksowym prawie wykroczeń, jak i w prawie administracyjnokarnym. Pogłębiły się zjawi- ska, które sygnalizowaliśmy w poprzednich wydaniach Komentarza, jak choćby to, że niejako na naszych oczach zrodziła się kolejna maksymalna granica grzywny za wykroczenia pozakodeksowe w wysokości 100 000 zł, dwudziestokrotnie przekraczająca kodeksowe 5000 zł. Przybrał na sile pro- ces spychania prawa wykroczeń na margines przez mające nieporównanie większe znaczenie praktyczne regulacje należące do prawa administra- XI Przedmowa cyjnokarnego. Jeśli uwzględnić kolejne projekty zmierzające do jeszcze szerszego zastępowania odpowiedzialności za wykroczenia odpowiedzial- nością za delikty administracyjne, to widać wyraźnie, że coś istotnego dzieje się na styku regulacji o charakterze penalnym. To są zjawiska wy- magające nowego wyjaśnienia w Komentarzu do Kodeksu wykroczeń. Prace nad kolejnym wydaniem podjęliśmy tym chętniej, że i poprzednie spotkało się z życzliwym przyjęciem czytelników. Wrocław, październik 2013 r. Autorzy XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AlkU . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwo- ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) EKPCz . . . . . . . . . . . Konwencja z 4.11.1950 r. o ochronie praw czło- wieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) GMOU . . . . . . . . . . ustawa z 22.6.2001 r. o organizmach genetycz- nie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1932 r. . . . . . . . rozporządzenie Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) Prezydenta KK z 1969 r. . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, KKS . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy KKW . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy KKW z 1969 r. . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny wykonawczy poz. 94 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186) (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) (Dz.U. Nr 13, poz. 98 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) XIV Wykaz skrótów KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- KPK z 1969 r. . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) nego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395) KPW z 1971 r. . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 12, poz. 116 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń LasU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482 ze zm.) Nr 12, poz. 59 ze zm.) NarkU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma- nii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) NielU . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178) OchrPU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody POW z 1932 r. . . . . . . rozporządzenie (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Prawo o wykroczeniach (Dz.U. Nr 60, poz. 572 ze zm.) Prezydenta PWKK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Ko- deks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKK z 1969 r. . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 95 ze zm.) PWKW . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 115 ze zm.) PrDrog . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) PrDrog z 1983 r. . . . . ustawa z 1.2.1983 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 ze zm.) VATU . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy XV Wykaz skrótów SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis 3. Czasopisma, publikatory Annales UMCS . . . . Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska AUWr Biul.Inf.SN . . . . . . . . Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego Dz.U. GP . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawnicza GS . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa GSP . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze IP . . . . . . . . . . . . . . Inspektor Pracy KSP . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo ONSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administra- . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski OSNCP . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNKW . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNPG . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydanie Proku- OSNwSK . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Kar- i Izba Wojskowa ratury Generalnej nych żowych OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- OS Prok. i Pr. . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Ape- lacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, dodatek do „Proku- ratury i Prawa” . . . . . . . . . . . . . Palestra OŚPiP . . . . . . . . . . . Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka OwSS . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych PA . . . . . . . . . . . . . . Problemy Alkoholizmu Pal. PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiŻ . . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie XVI Wykaz skrótów . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PP . . . . . . . . . . . . . . Problemy Praworządności PPiA . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPK . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Karnego Pr. Bank. . . . . . . . . . . Prawo Bankowe ProbPK . . . . . . . . . . Problemy Prawa Karnego Prok. i Pr. PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy Rzeczp. SMO . . . . . . . . . . . . Służba MO SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze ST . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny Wok. WPP . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy ZKA . . . . . . . . . . . . Zagadnienia Karno-Administracyjne ZN IBPS . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądo- . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . Wokanda ZN UJ . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZN UMK . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Koper- wego nika ZN UŚL . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ZW . . . . . . . . . . . . . Zagadnienia Wykroczeń 4. Piśmiennictwo Bafia, Egierska, Śmietanka, KW. Komentarz . . . . J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykro- czeń. Komentarz, wyd. II, Warszawa 1980 Bojarski, Radecki, KPW. Komentarz . . . M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z komentarzem, War- szawa 1992 Bojarski, Radecki, KW. Komentarz . . . . M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń z ko- mentarzem, wyd. III, Warszawa 1995 Bojarski, Radecki, Obszary styczne . . . . M. Bojarski, W. Radecki, Oceny prawne obszarów stycznych wykroczeń i przestępstw, AUWr 1989, Nr 172 Bojarski, Radecki, Pozakodeksowe . . . . . M. Bojarski, W. Radecki, Przewodnik po pozako- deksowym prawie wykroczeń, Wrocław 1999 XVII Wykaz skrótów Bojarski, Problemy kwalifikacji . . . . . . . M. Bojarski, Problemy kwalifikacji prawnej wykro- czeń. Wybrane zagadnienia, AUWr 1992, Nr 212 Bojarski, Radecki, Suplement I . . . . . . . . M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe przepisy o przestępstwach i wykroczeniach z komentarzem. Suplement pierwszy, Warszawa 1996 Bojarski, Podstawy . . . M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wrocław 2004 Bojarski, Prawo wykroczeń . . . T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wy- kładu, Warszawa 2003 Bojarski, Komentarz . . . . . . . . . J. Bojarski (red.), A. Michalska-Warias, J. Piór- kowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2007 Gostyński, Prawo o wykroczeniach . . . . Z. Gostyński, Prawo o wykroczeniach i prawo karne skarbowe w zarysie. Część I – Prawo o wykrocze- niach, Katowice 1982 Grzegorczyk, KW. Komentarz . . . . . T. Grzegorczyk, W. Jankowski, M. Zbrojewska, Ko- deks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2010 Grzegorczyk, KPW. Komentarz . . . T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w spra- wach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2002; wyd. 2, Warszawa 2003 Grzegorczyk, Nowela . . . . . . . . . . . T. Grzegorczyk, Nowela do prawa wykroczeń. Ko- mentarz, Kraków 1999 Grzegorczyk, Olszewski, Prawo o wykroczeniach . . . . T. Grzegorczyk, M. Olszewski, Prawo o wykrocze- niach. Zarys, Łódź 1987 Gubiński, Prawo wykroczeń . . . T. Grzegorczyk, A. Gubiński, Prawo wykroczeń, Warszawa 1995 Gubiński, Grzegorczyk, XVIII Wykaz skrótów Wprowadzenie . . . . . Kodeks wykroczeń. Ustawa o ustroju kolegiów i inne teksty prawne. Wprowadzenie Arnolda Gu- bińskiego i Tomasza Grzegorczyka, Warszawa 1994 Janczukowicz, Orzecznictwo . . . . . . Kodeks karny z orzecznictwem, oprac. K. Janczu- kowicz, Gdańsk 1996 Kotowski, KW. Komentarz . . . . W. Kotowski, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Kra- ków 2004 Kotowski, Kurzępa, Pozakodeksowe . . . . . W. Kotowski, B. Kurzępa, Wykroczenia pozakodek- sowe. Komentarz, Warszawa 2006 Kulczycki, Zduńczyk, KW. Popularny komentarz . . . . . . . . M. Kulczycki, J. Zduńczyk, Kodeks wykroczeń. Po- pularny komentarz, Warszawa 1974 Kupiński, Bryk, Tablice poglądowe . . . R. Kupiński, J. Bryk, Materialne i procesowe prawo wykroczeń. Tablice poglądowe, Toruń 1996 Lewiński, KW oraz ustawy szczególne . . . J. Lewiński, Kodeks wykroczeń oraz ustawy szcze- gólne zawierające przepisy dotyczące wykroczeń, Warszawa 1999 Marek, Podstawy . . . . . . . . . A. Marek, Podstawy prawa karnego i prawa wykro- czeń, Toruń 1997 Marek, Prawo wykroczeń . . . A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i proce- sowe), wyd. 4, Warszawa 2004 Mozgawa, Komentarz . . . . . . . . . M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa (red.), Kodeks wykroczeń. Komen- tarz, Warszawa 2007 Olszewski, Zasady . . . M. Olszewski, Ustrojowe i procesowe zasady orzecznictwa w sprawach o wykroczenia, War- szawa 1976 Popławski, Zarys . . . H. Popławski, Zarys prawa o wykroczeniach, Gdańsk 1974 Siewierski, Lewiński, Leoński, Gościcki, KPW Komentarz . . . M. Siewierski, J. Lewiński, Z. Leoński, J. Gościcki, Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach XIX Wykaz skrótów Skupiński, Model o wykroczenia oraz do ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, Warszawa 1979 . . . J. Skupiński, Model polskiego prawa o wykrocze- niach, Wrocław 1974 Sługocki, Orzecznictwo . . . . . . L. Sługocki, Prawo karne materialne w orzecznic- twie SN 1987–1994, Warszawa 1995 Staniszewski, KPW. Komentarz . . . T. Staniszewski, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz. Orzecznictwo, War- szawa 1999 Stefański, Orzecznictwo . . . . . . R. A. Stefański, Orzecznictwo SN w sprawach o przestępstwa i wykroczenia drogowe, Warszawa 1997 Stefański, PRD. Komentarz . . . R. A. Stefański, Ustawa – Prawo o ruchu drogo- wym. Komentarz, Warszawa 2003 Stefański, Wykroczenia drogowe . . . . . . . . . . R. A. Stefański, Wykroczenia drogowe, Kraków 2005 Szumski, Środki penalne . . . . . J. Szumski, Środki penalne w polskim prawie wy- kroczeń na tle doświadczeń praktyki, Lublin 1995 Wojciechowski, KW. Komentarz . . . . J. Wojciechowski, Kodeks wykroczeń. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2005 5. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł bhp . . . . . . . . . . . . . bezpieczeństwo i higiena pracy GMO . . . . . . . . . . . . Organizmy genetycznie zmodyfikowane . . . . . . . . . . . . . . litera lit. . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) n. Nb . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy NIK . . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli Nr . . . . . . . . . . . . . . numer pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt por. post. XX . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . postanowienie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks wykroczeń. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: