Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 011452 21739581 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania karnego. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks postępowania karnego. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 2640
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0210-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Komentarz został napisany przez grono wybitnych prawników – praktyków z myślą o wszystkich, którzy poszukują merytorycznych wskazówek przy rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych. W publikacji główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania karnego, myślą przewodnią bowiem było wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie pojawiają się wątpliwości.

W publikacji uwzględniono wszystkie nowelizacje przepisów, w tym zmianę wprowadzoną przez ustawę z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, wchodzącą w życie 27 stycznia 2014 r., której celem jest stworzenie efektywnych mechanizmów przeciwdziałania wybranym przestępstwom przeciwko wolności seksualnej oraz obyczajności, a zarazem zapewnienie osobom pokrzywdzonym skuteczniejszej niż dotychczas ochrony prawnej, przez wprowadzenie ścigania z urzędu wskazanych typów przestępstw.

W niezbędnym zakresie uwzględniono także najnowszą nowelizację wprowadzoną przez ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która – co do zasady – wchodzi w życie 1 lipca 2015 r., ale część jej przepisów będzie obowiązywała od 2 czerwca 2014 r., a niektóre – już 14 dni od dnia ogłoszenia tekstu ustawy. Nadal jednak – pomimo nowelizacji – w sprawach już rozpoczętych w znacznej mierze stosowane będą przepisy w dotychczasowym brzmieniu.

Komentarz prezentuje poglądy piśmiennictwa i judykatury. W szerokim zakresie przedstawia orzecznictwo Sądu Najwyższego, na kanwie którego Autorzy omawiają poszczególne zagadnienia procesowe z krytyczną refleksją, gdy wypowiadane poglądy budzą wątpliwości.

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do praktyków prawa, czyli sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Stanowi też cenne źródło wiedzy dla aplikantów zawodów prawniczych.

Stan prawny na 12 listopada 2013 roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Poszczególne części komentarza opracowali: Barbara Augustyniak: dział XIII Krzysztof Eichstaedt: dział III; dział V rozdz. 25 i 26; dział VI; dział VII rozdz. 38; dział VIII rozdz. 40, 41, 44, 47; dział X; dział XIV; dział XV Michał Kurowski: dział I; dział IV; dział V rozdz. 19–24; dział VII rozdz. 33–37 i 39 Dariusz Świecki: dział II; dział VIII rozdz. 42, 43, 45, 46; dział IX; dział XI; dział XII Propozycja cytowania: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki Redaktor prowadzący: Katarzyna Bojarska Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Bojarska, Joanna Pastuszka, Małgorzata Stańczak, Joanna Tchorek Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0408-2 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 13 KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO ustawa z 6 czerw ca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) Tom I  DZIAŁ I. Przepisy wstępne (art. 1–23a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 DZIAŁ II. Sąd (art. 24–44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Rozdział 1. Właściwość i skład sądu (art. 24–39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Rozdział 2. Wyłączenie sędziego (art. 40–44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 DZIAŁ III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny (art. 45–91) . . 262 Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny (art. 45–48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Rozdział 4. Pokrzywdzony (art. 49–52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy (art. 53–58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny (art. 59–61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Rozdział 7. Powód cywilny (art. 62–70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Rozdział 8. Oskarżony (art. 71–81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy (art. 82–89) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny (art. 90–91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia (art. 92–107) . . . . . . . . . . . . . . 390 Rozdział 12. Narada i głosowanie (art. 108–115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Rozdział 13. Porządek czynności procesowych (art. 116–121) . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Rozdział 14. Terminy (art. 122–127) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Rozdział 15. Doręczenia (art. 128–142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Rozdział 16. Protokoły (art. 143–155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów (art. 156–159) . . . . . . . . . 506 Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt (art. 160–166) . . . . 519 DZIAŁ V. Dowody (art. 167–242) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 Rozdział 19. Przepisy ogólne (art. 167–174) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego (art. 175–176) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 Rozdział 21. Świadkowie (art. 177–192a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 DZIAŁ IV. Czynności procesowe (art. 92–166) 5 Spis treści Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści (art. 193–206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy (art. 207–212) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego (art. 213–216) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie (art. 217–236a) . . . . . . . . . . . . . 679 Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów (art. 237–242) . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 DZIAŁ VI. Środki przymusu (art. 243–296) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 Rozdział 27. Zatrzymanie (art. 243–248) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 Rozdział 28. Środki zapobiegawcze (art. 249–277) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy (art. 278–280) . . . . . . . . . 866 Rozdział 30. List żelazny (art. 281–284) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 Rozdział 31. Kary porządkowe (art. 285–290) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883 Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe (art. 291–296) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 DZIAŁ VII. Postępowanie przygotowawcze (art. 297–336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 Rozdział 33. Przepisy ogólne (art. 297–302) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa (art. 303–308) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 Rozdział 35. Przebieg śledztwa (art. 309–320) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa (art. 321–325) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981 Rozdział 36a. Dochodzenie (art. 325a–325i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym (art. 326–328) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym (art. 329–330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 Rozdział 39. Akt oskarżenia (art. 331–336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 Tom II Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 15 DZIAŁ VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 337–424) . . . . . . . . . . . . . 15 Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia (art. 337–347) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej (art. 348–354) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej (art. 355–364) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej (art. 365–380) 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej (art. 381–384) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Rozdział 45. Przewód sądowy (art. 385–405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Rozdział 46. Głosy stron (art. 406–407) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Rozdział 47. Wyrokowanie (art. 408–424) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 DZIAŁ IX. Postępowanie odwoławcze (art. 425–467) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Rozdział 48. Przepisy ogólne (art. 425–443) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Rozdział 49. Apelacja (art. 444–458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 Rozdział 50. Zażalenie (art. 459–467) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 DZIAŁ X. Postępowania szczególne (art. 468–517j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 Rozdział 51. Postępowanie uproszczone (art. 468–484) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego (art. 485–499) . . . . . . . 630 Rozdział 53. Postępowanie nakazowe (art. 500–507) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 6 www.lexisnexis.pl Spis treści Rozdział 54. Postępowanie w sprawach o wykroczenia (art. 508–517) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone (art. 517a–517j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 DZIAŁ XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia (art. 518–548) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 Rozdział 55. Kasacja (art. 518–539) Rozdział 56. Wznowienie postępowania (art. 540–548) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 DZIAŁ XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 549–577) . . . . . . . . . . . 863 Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego (art. 549–551) . . . . . . . . . . . 863 Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (art. 552–559) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 Rozdział 59. Ułaskawienie (art. 560–568) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 Rozdział 60. Wyrok łączny (art. 569–577) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 DZIAŁ XIII.  Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (art. 578–615) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych (art. 578–584) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych (art. 585–589f) . . . . . . . . . . . 994 Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia (art. 589g–589k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027 Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia (art. 589l–589u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038 Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego (art. 590–592f) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064 Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów (art. 593–601) . . . 1084 Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych (art. 602–607) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101 Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607a–607j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124 Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607k–607zc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155 Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego (art. 607zd–607zg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218 Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania (art. 607zh–607zn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225 Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania (art. 608–611f) . . . . . . . . . . . 1240 Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu (art. 611fa–611fe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270 Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym (art. 611ff–611fm) . . . . . . . . 1280 Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku (art. 611fn–611ft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1296 Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku (art. 611fu–611fze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306 Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (art. 611g–611s) . . . 1322 Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności (art. 611t–611tf) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1337 7 Spis treści Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności (art. 611tg–611ts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355 Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego (art. 611u–611uc) . . . 1381 Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie (art. 611ud–611uj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1393 Rozdział 67. Przepisy końcowe (art. 612–615) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1414 DZIAŁ XIV. Koszty procesu (art. 616–645) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422 Rozdział 68. Przepisy ogólne (art. 616–622) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422 Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych (art. 623–625) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1462 Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu (art. 626–641) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1470 Rozdział 71. Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu (art. 642–645) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 DZIAŁ XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (art. 646–682) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1507 Rozdział 72. Przepisy ogólne (art. 646–662) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1507 Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze (art. 663–668) . . . . . . . . . 1543 Rozdział 74. Postępowanie przed sądem (art. 669–673) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552 Rozdział 75. Postępowanie w sprawach o wykroczenia (art. 674–682) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1559 Skorowidz przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1561 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Akty prawne EKPC instrukcja sądowa k.c. k.k. – Europejska Konwencja o  Ochronie Praw Człowieka i  Podstawowych Wolności sporządzona w  Rzymie 4  lis topada 1950  r. (Dz.U. z  1993  r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) – zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z  12  grudnia 2003  r. w  sprawie organizacji i  zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. M.S. Nr 5, poz. 22 ze zm.) – ustawa z  23  kwiet nia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr  16, poz.  93 ze zm.) – ustawa z  6  czerw ca 1997  r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr  88, poz.  553 ze zm.) k.k. z 1969 r. – ustawa z  19  kwiet nia 1969  r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr  13, poz.  94 k.k.s. k.k.w. k.p.k. ze zm.) – nie obowiązuje – ustawa z  10  wrześ nia 1999  r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.) – ustawa z 6 czerw ca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) – ustawa z  6  czerw ca 1997  r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) k.p.k. z 1969 r. – ustawa z  19  kwiet nia 1969  r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. k.p.w. k.r.o. Nr 13, poz. 96 ze zm.) – nie obowiązuje – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wy- kroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwiet nia 1997 r. (Dz.U. Nr 74, MPPO ONZ p.w.k.p.k. pr.adw. pr.pras. reg. prok. poz. 483 ze sprost. i zm.) – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i  Politycznych otwarty do podpisu w  Nowym Jorku 19  grudnia 1966  r. (Dz.U. z  1977  r. Nr  38, poz. 167) – ustawa z 6 czerw ca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępo- wania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.). – ustawa z  26 maja 1982  r. – Prawo o  adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) – ustawa z  26  stycznia 1984  r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr  5, poz.  24 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  24  marca 2010  r. – Regu- lamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyj- nych prokuratury (Dz.U. Nr 49, poz. 296 ze zm.) 9 Wykaz skrótów reg. sąd. TFUE u.k.s.c. u.k.w.h. u.o.i.n. u.p.n. u.prok. u.rad.pr. u.s.p. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  23  lutego 2007  r. – Regu- lamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) – Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z  2004  r. Nr  90, poz. 864/2 ze zm.) – ustawa z  28  lipca 2005  r. o  kosztach sądowych w  sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.) – ustawa z  5  sierp nia 2010  r. o  ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) – ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) – ustawa z 20 czerw ca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) – ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) – ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 427) ustawa o ABW ustawa o NIK – ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) – ustawa z  23  grudnia 1994  r. o  Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn. ustawa o Policji – ustawa z 6 kwiet nia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.) ustawa o skardze ustawa o SN poz. 1687 ze zm.) – ustawa z 17 czerw ca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w  postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nie- uzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) – ustawa z  23  lis topada 2002  r. o  Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 499) ustawa o TK – ustawa z 1 sierp nia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) Czasopisma Acta UWr. Prz. Prawa i Admin. Ann.UMCS Apel.-Lub. AUL Biul. PK Biul. SAKa Biul. SN BS Cz.PKiNP EPS GSP GSP-Prz. Orz. Kwart. KSSiP KZS MoP NKPK NP OSA 10 – „Acta Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Prawa i Administracji” – „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” – „Apelacja Lubelska” – „Acta Universitatis Lodziensis” – „Biuletyn Prawa Karnego” – „Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach” – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – „Biblioteka Sędziego” – „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” – „Europejski Przegląd Sądowy” – „Gdańskie Studia Prawnicze” – „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” – „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” – „Krakowskie Zeszyty Sądowe” – „Monitor Prawniczy” – „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” – „Nowe Prawo” – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych www.lexisnexis.pl OSAiSN OSAŁ OSASz OSNKW OSNPG OSNwSK OSN-ZD OSP OSPiKA Pal. PiP POSAG PP Pr. Nauk. UŚl. Karn. Pr.PK Prob.Egz.S. Prok. i Pr. Prok. i Pr.-wkł. Prz.Sejm. Przeg. PK Przeg. Pol. PS R.Pr. RPEiS Rzesz. Zesz. Nauk. SI Sł. Pracow. SP St. Iur. Lubl. St.Pr.-Ek. WPP ZN ASW ZN IBPS ZNUŚ Instytucje ENA ETPC ETS NIK SA SN SO Inne CBOSA LexisNexis nast. Wykaz skrótów – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Biuletyn Prokuratury Generalnej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zeszyt Dodatkowy – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Powszechnych i Komisji Arbitrażowych – „Palestra” – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku” – „Problemy Praworządności” – „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problematyka Prawa Karnego” – „Problemy Prawa Karnego” – „Problemy Egzekucji Sądowej” – „Prokuratura i Prawo” – „Prokuratura i Prawo – wkładka” – „Przegląd Sejmowy” – „Przegląd Prawa Karnego” – „Przegląd Policyjny” – „Przegląd Sądowy” – „Radca Prawny” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe” – „Studia Iuridica” – „Służba Pracownicza” – „Studia Prawnicze” – „Studia Iuridica Lublinensia” – „Studia Prawno-Ekonomiczne” – „Wojskowy Przegląd Prawniczy” – „Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych” – „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” – „ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” – europejski nakaz aresztowania – Europejski Trybunał Praw Człowieka – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie: Trybunał Sprawiedli- wości Unii Europejskiej) – Najwyższa Izba Kontroli – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – sąd okręgowy – Centralna Baza Orzecznictwa Sądów Administracyjnych – Lexis.pl – Serwis Prawniczy Lexis Nexis Polska – następny Skrócone pozycje z literatury Boratyńska, Górski, Sakowicz, Ważny, Kodeks, 2009, 2012 –  K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postę- powania karnego. Komentarz, Warszawa 2009, 2012 11 Wykaz skrótów Gostyński, Stefański, Zabłocki, Kodeks, t. I, 1998 Gostyński, Stefański, Zabłocki, Kodeks, t. II, 1998 Grajewski, Paprzycki, Steinborn, Kodeks, t. I, 2006, 2007, 2011 Grajewski, Paprzycki, Steinborn, Kodeks, t. I, 2013 Grajewski, Paprzycki, Steinborn, Kodeks, t. II, 2006, 2010 Grajewski, Paprzycki, Steinborn, Kodeks, t. II, 2013 Grajewski, Paprzycki, Steinborn, Kodeks, t. III, 2006 Grzegorczyk, Kodeks, 2008, 2011 Grzegorczyk, Tylman, Postępowanie, 2011, 2012 Hofmański, Sadzik, Zgryzek, Kodeks, t. I, 2004, 2007, 2011 Hofmański, Sadzik, Zgryzek, Kodeks, t. II, 2007, 2011 Hofmański, Sadzik, Zgryzek, Kodeks, t. III, 2004, 2007, 2011, 2012 Hofmański, Sadzik, Zgryzek, Kodeks, t. IV, 2008 Stefański, Zabłocki, Kodeks, t. I, 2003, 2004 Stefański, Zabłocki, Kodeks, t. II, 2003, 2004, 2008 Stefański, Zabłocki, Kodeks, t. III, 2004 –  J.  Bratoszewski, L.  Gardocki, Z.  Gostyński, S.M.  Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komen- tarz, t. I, red. Z. Gostyński, Warszawa 1998 –  J.  Bratoszewski, L.  Gardocki, Z.  Gostyński, S.M.  Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komen- tarz, t. II, red. Z. Gostyński, Warszawa 1998 –  J.  Grajewski, L.K.  Paprzycki, S.  Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t.  I, red. J.  Grajewski, Kraków 2006, 2007, 2011 –  J.  Grajewski, L.K.  Paprzycki, S.  Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, red. L.K. Paprzycki, Warszawa 2013 –  J.  Grajewski, L.K.  Paprzycki, S.  Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, red. J. Grajewski, Kraków 2006, 2010 –  J.  Grajewski, L.K.  Paprzycki, S.  Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, red. L.K. Paprzycki, Warszawa 2013 –  J.  Grajewski, L.K.  Paprzycki, S.  Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. III, red. J. Grajewski, Kraków 2006 –  T.  Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008, 2011 –  T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011, 2012 –  P.  Hofmański, E.  Sadzik, K.  Zgryzek, Kodeks postępowania kar- nego. Komentarz, t. I, Warszawa 2004, 2007, 2011 –  P.  Hofmański, E.  Sadzik, K.  Zgryzek, Kodeks postępowania kar- nego. Komentarz, t. II, red. P. Hofmański, Warszawa 2007, 2011 –  P.  Hofmański, E.  Sadzik, K.  Zgryzek, Kodeks postępowania kar- nego. Komentarz, t. III, Warszawa 2004, 2007, 2011, 2012 –  P.  Hofmański, E.  Sadzik, K.  Zgryzek, Kodeks postępowania kar- nego. Komentarz, t. IV, Warszawa 2008 –  J.  Bratoszewski, L.  Gardocki, Z.  Gostyński, S.M.  Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komen- tarz, t. I, red. R.A. Stefański, S. Zabłocki, wyd. II, Warszawa 2003, 2004 –  J.  Bratoszewski, L.  Gardocki, Z.  Gostyński, S.M.  Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komen- tarz, t.  II, red. R.A.  Stefański, S.  Zabłocki, wyd. II, Warszawa 2003, 2004, 2008 –  J.  Bratoszewski, L.  Gardocki, Z.  Gostyński, S.M.  Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komen- tarz, t.  III, red. R.A.  Stefański, S.  Zabłocki, wyd. II, Warszawa 2004 Artykuły bez bliższego oznaczenia są przepisami ustawy z 6 czerw ca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) 12 www.lexisnexis.pl Wprowadzenie Analiza tekstu prawnego w  formie komentarza ma swoją długą tradycję historyczną. Wpisanie się w nią jest wyróżnieniem, ale też wiąże się z odpowie- dzialnością. Autorzy tego komentarza postanowili podjąć się tego trudnego za- dania w  przekonaniu, że nadal istnieje potrzeba objaśniania przepisów proce- dury karnej. Nie jest to bowiem materia stała, ale żywa i ulegająca przemianom. Wymaga więc ciągłego omawiania. Od unormowań proceduralnych w  dużej mierze zależy sprawne działanie wy- miaru sprawied liwości. Nie ma jednak prawa doskonałego, zawsze konieczna jest jego interpretacja. Chodzi jednak nie o samą egzegezę tekstu prawnego, ale o jej cel. W komentarzu zostały objaśnione przepisy pod kątem ich funkcjono- wania i  funkcjonalności, dlatego też jego Autorami są praktycy z  długoletnim doświadczeniem sędziowskim i  prokuratorskim, ale też o  zacięciu naukowym, mający swój ugruntowany dorobek w literaturze prawniczej. W publikacji główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu prze- pisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątp liwości interpretacyjnych, a  nie ich unikanie. W  ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy. Realizacja wskazanego celu wymagała nie tylko diagnozy, lecz także przedsta- wienia propozycji konkretnych rozwiązań. Zaprezentowane w komentarzu po- glądy mogą budzić kontrowersje, zwłaszcza gdy wynikają z  funkcjonalnej wy- kładni przepisów. Należy jednak mieć nadzieję, że będą one stanowiły przyczynek do dalszej dyskusji prawniczej. Komentarz pełni przede wszystkim funkcję przewodnika po tekście ustawy. Prze- pisy procesowe mają jednak to do siebie, że tworzą naczynia połączone i nie da się ich objaśniać w oderwaniu od otoczenia normatywnego, w którym funkcjo- 13 Wprowadzenie nują. Przy komentowaniu poszczególnych przepisów starano się więc pokazać wzajemne ich powiązania i zależności, aby całościowo przedstawić poszczególne instytucje procesowe. W publikacji szczegółowo omówiono przepisy regulujące postępowanie ze sto- sunków międzynarodowych. Implementacja aktów unijnego prawa pochodnego do polskiego porządku prawnego – oparta na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń – oznacza wiele zmian nie tylko w podejściu do dotychczasowych form współpracy międzynarodowej, lecz przede wszystkim wymaga uwzględniania praktyki, jaka w  tej materii się ukształtowała. Rosnąca liczba spraw karnych z  elementem zagranicznym stwarza problemy w  stosowaniu przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. Dlatego też w głównej mierze skoncentrowano się na aspektach praktycznych i technicznych poszczególnych form współpracy międzynarodowej z  jednoczes nym uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W komentarzu uwzględniono wszystkie nowelizacje przepisów Kodeksu postę- powania karnego, które zostały opublikowane do dnia oddania tekstu do druku, w  tym zmianę wprowadzoną przez ustawę z  13  czerw ca 2013  r. o  zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 849), która wchodzi w życie 27 stycznia 2014 r. (treść zmienio- nych przepisów została złożona mniejszym drukiem). Autorzy omówili w  niezbędnym zakresie także zmiany wprowadzone przez ustawę z 27 wrześ nia 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247), która – co do zasady – wchodzi w życie 1 lipca 2015 r., ale część jej przepisów będzie obowiązywała od 2 czerwca 2014 r., a niektóre już 14 dni od dnia ogłoszenia tekstu ustawy, tj.  od 9  listopada 2013  r. (tekst przepisów w  nowym brzmieniu wyróżniono mniejszą czcionką). Co należy podkreślić, to nadal jednak – pomimo nowelizacji – w  sprawach już rozpoczętych w  znacznej mierze będą stosowane przepisy w dotychczasowym brzmieniu. W publikacji uwzględniono także ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1282), odnoszącą się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z  10 grudnia 2012 r. (K 25/11) oraz z  11  grudnia 2012 r. (37/11), dotyczących przesłanek, których zaistnienie uprawnia prokuratora do zastrzeżenia kontroli korespondencji (zmiana art. 73 § 3 k.p.k.) albo obecności prokuratora podczas rozmowy podejrzanego z obrońcą (zmiana art. 73 § 2 k.p.k.), jak również przesłanek, których zaistnienie uprawnia zatrzymującego do obecności przy rozmowie zatrzymanego z  obrońcą (zmiana art. 245 § 1 k.p.k.). Kontrola korespondencji oraz obecność prokuratora przy roz- 14 www.lexisnexis.pl Wprowadzenie mowach podejrzanego z obrońcą będą możliwe w szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli będzie tego wymagać dobro postępowania przygotowawczego. W komentarzu wykorzystano bogaty dorobek piśmiennictwa prawniczego, bez którego trudno byłoby rozwiązywać problemy praktyczne. Starano się wszech- stronnie, acz w  syntetyczny sposób przedstawić poglądy doktryny, a  także za- prezentować stanowisko jej przedstawicieli w kwestiach spornych. Na początku każdego rozdziału umieszczono też zestawienie literatury. W komentarzu zebrano również dorobek judykatury. W szerokim zakresie cyto- wane jest orzecznictwo Sądu Najwyższego, ale z krytyczną refleksją, gdy wypo- wiadane poglądy budzą wątp liwości. Znaczna liczebność orzeczeń wymusiła dokonanie selekcji, zwłaszcza że w szerszym zakresie są one dostępne w syste- matach informatycznych. Wybrano więc orzeczenia najistotniejsze, zwłaszcza o  charakterze precedensowym, gdy przedstawiony pogląd ma znaczenie dla praktyki. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do praktyków prawa, czyli sę- dziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Stanowi też źródło wiedzy dla aplikantów zawodów prawniczych. KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO USTAWA z 6 czerw ca 1997 r. (Dz.U. z 4 sierp nia 1997 r. Nr 89, poz. 555; zm.: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852, Nr 93, poz. 1027; z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 106, poz. 1149; z 2002 r. Nr 74, poz. 676; z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061, Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405, Nr 264, poz. 2641; z  2005  r. Nr  10, poz.  70, Nr  48, poz.  461, Nr  77, poz.  680, Nr  96, poz.  821, Nr  141, poz.  1181, Nr  143, poz.  1203, Nr  163, poz.  1363, Nr  169, poz.  1416, Nr  178, poz.  1479; z  2006  r. Nr  15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192, Nr 226, poz. 1647 i 1648; z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849, Nr 128, poz. 903; z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571, Nr 237, poz. 1651; z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 206, poz. 1589; z  2010  r. Nr  7, poz.  46, Nr  98, poz.  626, Nr  106, poz.  669, Nr  122, poz.  826, Nr  125, poz.  842, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307; z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz.  654, Nr  117, poz.  678, Nr  142, poz.  829, Nr  191, poz.  1135, Nr  217, poz.  1280, Nr  240, poz. 1430, 1431 i 1438, Nr 279, poz. 1645; z 2012 r., poz. 886, poz. 1091, poz. 1101, poz. 1327, poz.  1426, poz.  1447, poz.  1529; z  2013  r., poz.  480, poz.  765, poz.  849, poz. 1247, poz. 1262, poz. 1282) 17 Dział I Przepisy wstępne Literatura: Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu – Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa 1978; Artymiak G., Oportunizm w ściganiu czynów zabronionych – wybrane zagadnienia, w: Rozwój nauk penalnych w 60-leciu WPiA UMCS. Materiały konferencyjne (Lublin, 23–24.4.2009 r.), red. T. Bo- jarski, Lublin 2009; Artymiak G., Zasada szybkości postępowania karnego. Uwag kilka na tle ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasad- nionej zwłoki, WPP 2005, nr 1; Banasik K., Zrzeczenie się przedawnienia przez oskarżonego, Prok. i Pr. 2012, nr 3; Barczak-Oplustil A., Raglewski J., Praktyczne aspekty przedawnienia karalności czynu, PiP 2011, nr 4; Bichta T., Sądy wojskowe, w: B. Szumlik, M. Żmigrodzki, Ustrój organów ochrony praw- nej, Lublin 2003; Bieńkowska E., Europejskie standardy mediacji w sprawach karnych, „Jurysta” 2008, nr 5; Bieńkowska E., Europejski Trybunał Sprawiedliwości o mediacji w sprawach przemocy w rodzinie, Prok. i Pr. 2012, nr 4; Bieńkowska E., Istota i znaczenie mediacji w prawie karnym, w: U progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi, red. O. Gór- niok, Katowice 1999; Bieńkowska E., Mediacja i porozumienie się oskarżonego z pokrzywdzonym w no- wej kodyfikacji karnej, „Jurysta” 1998, nr 1; Bieńkowska E., Mediacja w polskim prawie karnym. Cha- rakterystyka regulacji prawnej, Przeg. PK 1998, nr 18; Bieńkowska E., Mediacja w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Prok. i Pr. 2012, nr 11; Bieńkowska E., Mediacja w sprawach karnych i nieletnich: kiedy organ procesowy może (a nawet powinien) odwołać się do postępowania mediacyjnego, w: Mediacja. Księga dedykowana pamięci Pani dr Janiny Waluk, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2009; Bieńkowska E., Mediacja w sprawach karnych, Warszawa 2011; Bieńkowska E., Mediacja w sprawach karnych. Analiza obowiązującej regulacji prawnej, „Jurysta” 2008, nr 3; Bieńkowska E., O unormowa- niu mediacji w sprawach karnych, Prok. i Pr. 2012, nr 1; Bieńkowska E., Regulacja mediacji w nowej kodyfikacji karnej, „Jurysta” 1998, nr 10–11; Bieńkowska E., Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., Po- stępowanie mediacyjne w świet le kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, w: Nowa kodyfika- cja karna. Krótkie komentarze, z. 14, Warszawa 1998; Bieńkowska E., Mazowiecka L., Kontrowersje wokół polskich regulacji prawnych dotyczących mediacji i mediatorów, w: Sąd dla obywatela – alterna- tywne rozwiązywanie sporów i rola sądów karnych, red. A. Adamska-Gallant, J. Przygucki, Warszawa 2010; Bieńkowska E., Mazowiecka L., Prawa ofiar przestępstw, Warszawa 2009; Błachnio A., Media- cja w  postępowaniu przygotowawczym. Zagadnienia praktyczne, „Prokurator” 2011, nr  3–4; Bojań- czyk A., Czy zasada lojalności procesowej (informacji procesowej) ma zastosowanie w tych układach, w których oskarżony korzysta z pomocy obrońcy?, Pal. 2012, nr 7–8; Bojańczyk A., W kwestii zawiąza- nia się konstytucyjnej gwarancji prawa do obrony w czasie – uwagi na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r., w: Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011; Bondarczuk I., Warunkowe umorzenie postę- powania w świet le zasady domniemania niewinności, Prok. i Pr. 2011, nr 4; Brodzisz Z., Ne bis in idem jako podstawa umorzenia postępowania przygotowawczego w  ustawodawstwie polskim i  niemieckim, Prok. i  Pr. 2011, nr  3; Broniecka  R., Relacje prasowe a  zasada obiektywizmu, w:  System wymiaru sprawied liwości a media, red. C. Kulesza, Białystok 2009; Broniewicz W., Postępowanie cywilne w za- rysie, Warszawa 1999; Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna, Komentarz do art. 1–116 k.k., Kraków 1998; Buchała K., Ćwiąkalski Z., Szewczyk M., Zoll A., Kodeks Karny. Komentarz. Część Ogólna, Warszawa 1994; Brzeźniak M., Prawo do informacji jako przejaw zasady uczciwej gry proceso- wej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji podejrzanego (oskarżonego), w: Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XV, red. L. Bogunia, Wrocław 2004; Cader A., Umorzenie postępowania przygotowawczego na podstawie art. 11 § 1 k.p.k. Wybrane zagadnienia, w: Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bo- Michał Kurowski 19 Dział I. Przepisy wstępne gunia, t. XX, Wrocław 2006; Cader A., Res iudicata jako przesłanka procesowa – wybrane problemy na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, w: Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, t. XVII, Wro- cław 2005; Chwalibogowski K., Ustalenia faktyczne w procesie karnym i cywilnym i ich wzajemna moc wiążąca, NP 1956, nr 9; Cieślak M., Kodyfikacja prawa karnego procesowego a zagadnienie gwarancji procesowych, NP 1953, nr 8–9; Cieślak M., O pojęciu przedmiotu procesu karnego i w sprawie tzw. pod- stawy procesu, PiP 1959, nr 8–9; Cieślak M., O przesłankach procesowych w polskim postępowaniu kar- nym. (Podstawowe założenia i problemy metodologiczne), PiP 1969, nr 12; Cieślak M., O ściganiu na wniosek w obowiązującym polskim prawie, PiP 1973, nr 1; Cieślak M., Polska procedura karna, Warsza- wa 1984; Cieślak  M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994; Cieślak  M., Doda Z., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego za drugie półrocze 1971 r., WPP 1972, nr 2; Cieślak M., Doda Z., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie po- stępowania karnego (I półrocze 1975), Pal. 1976, nr 2; Cora S., Zasada legalizmu ścigania a zawiado- mienie o przestępstwie, PiP 2010, nr 10; Czarny P., Naleziński B., Bezpośrednie stosowanie konstytucji; normy samowykonalne w konstytucji, w: Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. Trzciński, War- szawa 1997; Czekaj M., Ingerencja prokuratora w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe, Prok. i Pr. 1999, nr 7–8; Ćwiąkalski Z., Zoll A., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za I półrocze 1984 r., NP 1985, nr 6; Daszkiewicz W., Oskarżyciel w polskim procesie karnym, Warszawa 1960; Daszkiewicz W., Pojednanie, ugoda i mediacja w procesie karnym, w: Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze, z. 8, Warszawa 1998; Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. I, Bydgoszcz 1999; Daszkiewicz W., Przestępczość czynu jako prze- słanka procesu (Uwagi w związku z projektem k.p.k.), PIP 1968, nr 12; Daszkiewicz W., Paluszyńska- -Daszkiewicz K., Proces karny i materialne prawo karne w latach 1918–1939, Toruń 1956, Derdow- ska  M., Dyrektywy postępowania karnego w  doktrynie prawa – zarys problematyki, w:  Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki, red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Olsztyn 2010; Doda Z., Grajewski J., Karnoprocesowe orzecznictwo Sądu Najwyższego (lata 1995–1996) przegląd orzecznic- twa, PS 1997, nr 11–12; Dudek T., Zawieszenie postępowania karnego skarbowego ze względu na preju- dykat, Prok. i Pr. 2012, nr 11; Dudka K., Kontradyktoryjność postępowania jako standard rzetelnego procesu karnego, w: Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, red. B.  Stańdo-Kawecka, K.  Krajewski, Warszawa 2011; Dud- ka K., Książek M., Zasada informowania w kodeksie postępowania administracyjnego a zasada infor- macji w  procesie karnym, Prok. i  Pr. 2005, nr  11; Duży  J., Porozumienia procesowe przewidziane w  art.  335 i  387 k.p.k. w  kontekście zasady legalizmu i  prawdy materialnej, w:  Iudicium et scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, red. A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha, War- szawa 2011; Duży J., Zasada legalizmu a cele procesu karnego, PiP 2011, nr 2; Ereciński T., Gudow- ski J., Iwulski J., Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądow- nictwa, Warszawa 2002; Gaberle  A., Leksykon polskiego postępowania karnego, Gdańsk 2004; Gaberle A., Umorzenie postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym, Warszawa 1972; Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2010; Gajewska-Kracz- kowska H., O prawdziwej funkcji zawieszenia postępowania karnego skarbowego, „Monitor Podatko- wy” 2012, nr 4; Gardocka T., Prejudycjalność w polskim procesie karnym, Warszawa 1987; Gardoc- ki  L., Prawo karne, Warszawa 1998; Gerecka-Żołyńska  A., Ochrona praw autorskich i  praw pokrewnych w polskim procesie karnym, Toruń 2002; Gerecka-Żołyńska A., Górecki P., Rola środków społecznego przekazu na tle zasady domniemania niewinności, w: Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, red. E. Dynia, C.P. Kłak, Rzeszów 2005; Gargul J., Wartość dowo- dowa pomówienia współoskarżonego, Prok. i Pr. 1996, nr 6; Gostyński Z., Obowiązek informowania uczestników postępowania o ich obowiązkach i uprawnieniach jako przejaw zasady uczciwego (rzetelne- go) procesu, w: Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci prof. S. Waltosia, Warszawa 2000; Gostyński Z., Umorzenie postępowania na podstawie art. 11 n. k.p.k. – odstępstwo od zasady legalizmu, PiP 1997, nr 12; Gostyński Z., Zawieszenie postępowania w nowym ustawodawstwie karnoprocesowym, Warszawa 1994; Gostyński Z., Zawieszenie postępowania w nowym ustawodawstwie karnoprocesowym, w:  Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks postępowania karnego. Krótkie komentarze, z. 3, Warszawa 1997; Górecki P., Udział prokuratora w postępowaniu w sprawach nieletnich, Prok. i Pr. 1997, nr 2; Górecki  P., Stachowiak  S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, 20 Michał Kurowski www.lexisnexis.pl Dział I. Przepisy wstępne wyd. II, Kraków 2002; Górecki P., Stachowiak S., Wiliński P., Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego i sądowego. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2009; Grajewski J., Dopuszczalność cof- nięcia wnios ku o ściganie w postępowaniu w sprawach nieletnich (art. 22 u.p.n.), w: Problemy stosowa- nia prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, red. I.  Nowikowski, Lublin 2007; Grajewski J., Konsekwencje procesowe oświadczenia pokrzywdzonego o nie żądaniu ściga- nia sprawcy przestępstwa wnios kowego, PiP 1977, nr 6; Grajewski J., Ściganie na wniosek pokrzywdzo- nego w świet le projektów kodyfikacji prawa karnego, PiP 1992, nr 6; Grajewski J., Ściganie na wniosek pokrzywdzonego w świet le przepisów nowego Kodeksu postępowania karnego, w: Nowe prawo karne pro- cesowe. Zagadnienia wybrane. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Daszkiewicza, red. T. Nowak, Poznań 1999; Grajewski J., Ściganie na wniosek w polskim procesie karnym, Gdańsk 1982; Grajewski J., Warunki ustawowe i wymogi formalne wstępnego wnios ku o pociągnięcie do odpowiedzial- ności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu, Prz.Sejm. 2003, nr 1; Grajewski J., Zagadnienia proceso- we przestępstw ściganych na wniosek, Prob. Praw. 1972, nr  8; Grajewski  J., Zbieg przepisów ustawy a ściganie na wniosek, NP 1983, nr 2; Grajewski J., Grajewski K., Immunitet parlamentarny na tle obowiązujących przepisów prawa karnego procesowego (Część II), PS 1993, nr 2; Grajewski J., Stein- born S., Zasada prawdy materialnej jako granica upraszczania procesu karnego, w: Zasada prawdy ma- terialnej, red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Kraków 2006; Grajewski J. (red.), Paprzycki L.K., Stein- born S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 6, 7, 8, 11, 14, 15, 21, 22, 157 k.p.k., Lex/el. 2012; Grajewski K., Status prawny posła i senatora, wyd. 2, Warszawa 2006; Gruszecka D., Zasięg prawa do obrony w kontekście odpowiedzialności za fałszywe zeznania, Cz.PKiNP 2010, z. 2; Grzegor- czyk T., Cofanie wnios ku o ściganie w procesie karnym, PS 1997, nr 1; Grzegorczyk T., Immunitet kar- noprocesowy funkcjonariuszy NIK, „Kontrola Państwowa” 1996, nr 1; Grzegorczyk T., Kilka uwag o po- trzebie sięgania do wykładni systemowej i funkcjonalnej w procesie wykładni przepisów prawa w sprawach karnych, w: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Szczecin 2010; Grzegorczyk T., Kodeks, 2008; Grzegorczyk T., Obrońca w po- stępowaniu przygotowawczym, Łódź 1988; Grzegorczyk T., O niektórych uproszczeniach procedury kar- nej w nowym kodeksie postępowania karnego, PS 1997, nr 9; Grzegorczyk T., Odstąpienie oskarżyciela od oskarżenia w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu, w: Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J.  Skorupka, Warszawa 2009; Grzegorczyk  T., Strony, ich przedstawiciele i inni uczestnicy postępowania karnego, Warszawa 1998; Grzegorczyk T., Wnioskowy tryb ścigania czy- nów karalnych, Łódź 1986; Grzegorczyk T., Wygaśnięcie prawa do oskarżania, PP 1980, nr 2; Grzegor- czyk T., Zapewnienie świadkowi, biegłemu lub oskarżonemu nietykalności osobistej w procesie karnym, Prok. i  Pr. 1996, nr  6; Grzegorczyk  T., Tylman  J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009; Grzeszczyk  W., Charakter prawny terminu okreś lonego w art. 11 § 2 k.p.k., Prok. i Pr. 1999, nr 3; Grzeszczyk W., Postępowanie przygotowawcze w kodeksie postępowania karnego, Kraków 1998; Grześ- kowiak K., Krukowski A., Patulski W., Warzocha E., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 1991; Haber J., Pojęcie i istota przesłanek procesu karnego, NP 1967, nr 2; Her- bowski P., Poligraf a prawo do obrony, Pal. 2012, nr 7–8; Hochberg L., Murzynowski A., Schaff L., Komentarz do Kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1959; Hofmański P., Granice niezależności sądu w kształtowaniu prawnej podstawy rozstrzyg nięcia w procesie karnym, Przeg. PK 1991, nr 17; Hof- mański P., Granice swobody sądu w ustalaniu faktów sprawy w procesie karnym, SP 1989, nr 4; Hofmań- ski P., Kilka uwag na temat prejudycjalności w polskim procesie karnym, PiP 1988, nr 11; Hofmański P., Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 1995; Hofmański P., Prawda materialna w kontradykto- ryjnym procesie karnym?, w: Księga dedykowana dr Ewie Weigend, red. S. Waltoś, Kraków 2011; Hof- mański P., Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego, Katowice 1988; Hofmański, Sadzik, Zgryzek, Kodeks, t. I, 2011; Hofmański P., Zabłocki S., Meandry wykładni art. 9 § 2 kodeksu postępowania karnego, czyli jak postępować z „wnios kami” składanymi na podstawie tego przepisu, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci prof. A. Wąska, Lublin 2005; Hordyńska A., Kon- sensualne zakończenie postępowania, Prok. i Pr. 2005, nr 3; Iwanicki S., Immunitet parlamentarny jako przyczyna zawieszenia postępowania karnego, Prok. i Pr. 1999, nr 10; Jackowski M., Konstytucjonali- zacja zasady ne bis in idem w polskim porządku prawnym, Prz. Sejm. 2011, nr 6; Jackowski M., Zasada ne bis in idem w  orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, PiP 2012, nr  9; Jagiełło- wicz Ł., Konstytucyjny system źródeł prawa a status prawny jednostki w postępowaniu karnym, Prok. Michał Kurowski 21 Dział I. Przepisy wstępne i Pr. 2012, nr 11; Janusz-Pohl B., Immunitety w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2009; Ja- nusz-Pohl B., Immunitet sędziowski sędziów sądów powszechnych – zagadnienia wybrane, w: Problemy prawa i  procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, red. G.  Rejman, B.T. Bieńkowska, Z. Jędrzejewski, P. Mierzejewski, Warszawa 2008; Janusz-Pohl B., Spoczywanie bie- gu terminu przedawnienia karalności a ochrona immunitetowa, PS 2010, nr 2; Janusz-Pohl B., Zagad- nienie tzw. immunitetu materialnego w polskim prawie karnym, w: Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, red. A.  Gerecka-Żołyńska, P.  Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński, Warszawa 2008; Janusz-Pohl B., Mazur P., Zawieszenie postępowania przygotowawczego a prawnie chroniony interes pokrzywdzonego w polskim procesie karnym, w:  Czas i jego znaczenie w prawie karnym, red. J. Warylewski, Gdańsk 2010; Jasiński W., Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym, Warszawa 2009; Jasiński W., Upraszczanie procesu karnego a strasburski standard jego rzetelności. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Czło- wieka, w: Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegor- czyk, Warszawa 2011; Jarzęcka-Siwik E., Liszcz T., Niezgódka-Medkova M., Robaczyński W., Ko- mentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r., Warszawa 2000; A. Jezusek, Zastosowanie reguły in dubio pro reo przy rozstrzyganiu zagadnień prawnych, PiP 2012, nr 6; Jeż-Lu- dwichowska M., Wyjaśnienia oskarżonego a prawo do informacji, Pal. 2003, nr 3–4; Jeż-Ludwichow- ska M., Zasada prawdy w postępowaniu przygotowawczym oraz kształt kontradyktoryjności i oficjalno- ści w jurysdykcyjnym stadium postępowania karnego – czy potrzebne są zmiany?, w: Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T.  Grzegorczyk, Warszawa 2011; Jodłowski J., Wpływ ograniczenia inicjatywy dowodowej sądu na realizację zasady prawdy materialnej w postępowaniu karnym, Cz.PKiNP 2012, nr 2; Kaczor R., Stopnie prawdopodobieństwa a ocena dowo- dów w postępowaniu karnym, PS 2009, nr 7–8; Kaczorkiewicz D., Czynności podejmowane z urzędu przez organ prowadzący postępowanie karne a wnios ki uprawnionych podmiotów, „Prokurator” 2006, nr 3; Kaczorkiewicz D., Udzielanie pomocy organom postępowania karnego, „Przegląd Prawno-Ekono- miczny” 2009, nr 4; Kafarski A., Przegląd orzecznictwa w zakresie prawa karnego procesowego (za rok 1971), NP 1974, nr 7–8; Kaftal A., O mocy wiążącej wyroków sądów karnych w stosunku do innych spraw karnych, Pal. 1962, nr 6; Kalinowski S., Siewierski M., Kodeks postępowania karnego. Komen- tarz, Warszawa 1966; Karaźniewicz J., Sygnalizacja jako skutek sądowej kontroli zatrzymania na tle europejskich standardów ochrony praw osoby pozbawionej wolności, w: Tożsamość polskiego prawa kar- nego, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Olsztyn 2011; Kardas P., Zasa- da prawdy materialnej a  kontradyktoryjność postępowania dowodowego. Przeciwstawne czy komple- mentarne zasady procesu karnego?, w:  Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego, t.  V, red. J. Giezek, A. Malicki, Warszawa 2012; Kardas P., Kilka uwag o wiążącej mocy orzeczeń Trybunału Kon- stytucyjnego (rozważania na marginesie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytu- cyjnego z dnia 13 lipca 2010 r.), w: Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, red. B.  Stańdo-Kawecka, K.  Krajewski, Warszawa 2011; Kardas P., Mieszany, kontradyktoryjny czy inkwizycyjny proces karny? Rozważania o kierunku projektowanych zmian kodeksu postępowania karnego, w:  Księga dedykowana dr Ewie Weigend, red. S. Waltoś, Kraków 2011; Kardas P., Obrońca i oskarżyciel w procesie karnym – granice kontradyktoryj- ności a możliwość współpracy, w: Współczesna adwokatura wobec innych zawodów prawniczych, t. IV, red. J. Giezek, Warszawa 2011; Kmiecik R., Jurysdykcja sądów powszechnych w sprawach o przestęp- stwa członków Rady Ministrów, PiP 2000, nr 1; Kmiecik R., Jurysdykcja sądów powszechnych w spra- wach o przestępstwa członków Rady Ministrów, PiP 2000, nr 1; Kmiecik R., Koncepcja „spoczywania przedawnienia” w ujęciu Profesora Juliusza Makarewicza (w świet le aktualnych unormowań karnopro- cesowych), w: Karnopolityczne koncepcje profesora Juliusza Makarewicza – wczoraj i dziś (w 50 rocznicę śmierci), red. I. Nowikowski, P. Strzelec, Lublin 2006; Kmiecik R., Legalizam i konsensualizm w działal- ności karnoprocesowej prokuratora – między teorią a praktyką, w: Funkcje procesu karnego. Księga jubi- leuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011; Kmiecik R., Mediacja jako procesowa forma kształtowania podstawy rozstrzyg nięć probacyjnych, w:  Zapobieganie i  zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania, red. M. Lipińska, R. Stawicki, Warszawa 2004; Kmiecik R., O dwu koncepcjach dalszego rozwoju procedury karnej (Uwagi w związku z tzw. konsensualizmem procesowym), w: Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowa- 22 Michał Kurowski www.lexisnexis.pl Dział I. Przepisy wstępne na Profesorowi Janowi Grajewskiemu, red. M. Płachta, GSP, t. XI, Gdańsk 2003; Kmiecik R., „Spoczy- wanie” przedawnienia karalności przestępstw, PiP 2010, nr 9; Kmiecik R., Sprawa o wykroczenie a pro- ces karny (czy wymiar sprawied liwości staje się jeszcze jednym „urządzeniem administracyjnym”?, „Prokurator” 2002, nr  3–4; Kmiecik  R., Skrętowicz  E., Proces karny. Część ogólna, Kraków 2002; Kociubiński J., Dostęp do niezawisłego i bezstronnego sądu jako element prawa do rzetelnego procesu karnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: Nowa kodyfikacja prawa karne- go, red. L. Bogunia, t. XXVII, Wrocław 2011; Kociubiński J., Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w ramach Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych UE, w: Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, t. XXV, Wrocław 2009; Kołodziejczyk A., Umorzenie ab- sorpcyjne w polskim procesie karnym, Warszawa 2013; Koksanowicz S., Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w: B. Szumlik, M. Żmigrodzki, Ustrój organów ochrony prawnej, Lublin 2003; Kor- dela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012; Koper R., Konstytucyjnoprawne źródła zasady legalizmu, w: Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011; Koper R., Relacjonowanie w mediach spraw karnych a zasada domniemania niewinności oskarżonego, w: Zasady prawa. Materiały konferencyjne, red. Cz. Martysz, A. Matan, Z. Tobor, Bydgoszcz–Katowice 2007; Kordik A., Oportunizm czy legalizm ścigania, w: Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, t. II, Wrocław 1998; Kordik A., Prawo do obrony, w: Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, t. III, Wrocław 1998; Kornakiewicz J., Piątek P., Działal- ność pozakarna prokuratora w sprawach dotyczących reglamentowanej działalności gospodarczej (cz. 2), Prok. i  Pr. 2009, nr  6; Korzan  K., Orzeczenia konstytutywne w  postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972; Kosonoga J., Przejawy udziału czynnika społecznego w procesie karnym – zagadnienia wybrane, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego, t. VI, red. K. Ślebzak, Warszawa 2012; Kosonoga J., Prawo do informacji w procesie karnym, w: Obywatelskie prawo do informacji, red. T. Gardocka, Warszawa 2008; Kosowski  J., Pouczenie oskarżonego (podejrzanego) w  procesie karnym a  kwestia odpowiedzialności karnej i wymiaru kary – zagadnienia wybrane, w: Współzależność prawa karnego materialnego i proce- sowego, red. Z.  Ćwiąkalski, G.  Artymiak, Warszawa 2009; Kosowski  J., Zasada informacji prawnej w polskim procesie karnym w świet le art. 16 k.p.k., Warszawa 2011; Kosowski  J., Zasada lojalności w procesie karnym, w: Rozwój nauk penalnych w 60-leciu WPiA UMCS. Materiały konferencyjne (Lublin, 23–24.4.2009 r.), red. T. Bojarski, Lublin 2009; Kowalska J., Prejudycjalność orzeczeń w procesie kar- nym, PS 1997, nr  5; Krajewski  K., Zawieszenie postępowania wobec osoby uzależnionej od środków odurzających lub substancji psychotropowych w świet le przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 r., w: Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci prof. S. Waltosia, Warszawa 2000; Kruszyński P., Zakres obowiązywania reguły in dubio pro reo w procesie karnym, PiP 1979, nr 10; Kruszyński P., Zasada domniemania niewinności jako część składowa uczciwego procesu (fair trail) w świet le orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w: Prawo pol- skie a prawo Unii Europejskiej, red. E. Piontek, Warszawa 2003; Kruszyński P., Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym, Warszawa 1983; Kruszyński P., Zasada domniemania niewin- ności w  świet le najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w  Strasburgu, w: Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, red. M. Płachta, GSP, t. XI, Gdańsk 2003; Kruszyński P., Zasada prawa do obrony w świet le orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – zagadnienia wybrane, w: Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman, Warszawa 2005; Kruszyński P., Znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu jako podstawa umorzenia postępowania, w: Funkcje pro- cesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011; Kubicki L., Nowa kodyfikacja karna a Konstytucja RP, PiP 1998, nr 9–10; Kulesza C., Zasada jawności a prawo do obrony, w: System wymiaru sprawied liwości a media, red. C. Kulesza, Białystok 2009; Kule- sza C., Zasada szybkości postępowania a prawo do obrony (abstrakt referatu), w: Czas i jego znaczenie w prawie karnym, red. J. Warylewski, Gdańsk 2010; Kulesza C., Starzyński P., Etyka prawnicza jako gwarancja rzetelnego procesu, w: Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy do- gmatyki o
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania karnego. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: