Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00151 002313 20663058 na godz. na dobę w sumie
Opowiadania Antoniego Czechowa. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Opowiadania Antoniego Czechowa. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 72
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-471-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> lektury szkolne, opracowania lektur >> opracowania i wypracowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opracowanie lektur: Kameleon, Śmierć urzędnika, Końskie nazwisko, Człowiek w futerale. Szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, ważne pojęcia niezbędne przy omawianiu lektury, przykładowe zagadnienia, testy sprawdzające z kluczem, krzyżówki. Doskonała pomoc w przygotowaniu do lekcji, testów sprawdzających, prac klasowych i matury.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie „strasznego” się nie stało, ponieważ generał nie był jego przełożonym. Zaczął go jednak przepra- szać. Ten zbagatelizował całą sprawę. Czerwiakow z naciskiem powtarzał jednak, że nie zrobił tego specjalnie, i nie przestawał korzyć się przed eks- celencją. Generał kazał mu się w końcu uciszyć, ponieważ chciał obejrzeć przedstawienie. Sce- na z przeprosinami powtórzyła się w czasie prze- rwy. Generał okazał już duże zniecierpliwienie, co wprawiło Czerwiakowa w jeszcze większe zmie- szanie. Wmówił sobie, że Bryzżałow jest na niego zły. Po powrocie do domu Iwan Dmitrycz opowie- dział o całym zdarzeniu żonie, która poradziła mu, aby poszedł do generała z oficjalnymi przeprosina- mi, skoro jest to dla niego tak ważna sprawa. Tak też się stało. Gdy Czerwiakow wszedł do gabine- tu Bryzżałowa, by go po raz kolejny przepraszać i się usprawiedliwiać, ten ze złością zarzucił Czer- wiakowowi, że się z niego naigrawa. Następnego dnia Czerwiakow ponownie udał się do Bryzżało- wa z przeprosinami, został jednak wyrzucony za drzwi. Urzędnik w stanie skrajnej rozpaczy wrócił do domu, położył się na sofie i umarł. KOŃSKIE NAZWISKO Obywatela ziemskiego, generała – majora w sta- nie spoczynku Aleksieja Bułdiejewa rozbolał ząb [s. 32]. Ekonom Bułdiejewa, Iwan Jewsiewicz, 12 Streszczenie który teoretycznie powinien być człowiekiem światłym i mądrym, radzi zgłosić się do akcyź- nika, Jakowa Wasylicza, który to miejscowych le- kuje u siebie w domu, a tych, którzy zamiejscowi, telegraficznie [s. 32]. Generał po namowie żony zgadza się wysłać depeszę. Niestety, Jewsiewicz nie może przypomnieć sobie nazwiska znacho- ra, wie tylko, że miało ono jakiś związek z ko- niem. Wszyscy domownicy – żona, dzieci majora, służba, ekonom, a nawet sam Bułdiejew próbują je odgadnąć, ale nikomu się to nie udaje. W koń- cu zostaje wezwany lekarz, który wyrywa majo- rowi ząb. Chwilę później, gdy doktor prosi eko- noma o sprzedaż worków owsa, ten przypomina sobie nazwisko Jakowa Wasylicza – brzmiało ono Owsianko. CZŁOWIEK W FUTERALE Opowiadanie utrzymane w formie gawędy. Podczas wieczornej przerwy w polowaniu roz- mawiają dwaj myśliwi, weterynarz Iwan Iwanycz i nauczyciel gimnazjalny Burkin. Ten drugi opo- wiada historię tytułowego człowieka w futerale, nauczyciela greki, Bielikowa: [...] dostrzegało się w tym człowieku jakieś stałe a nieprzeparte dążenie, by otoczyć się niejako błoną, stworzyć dla siebie futerał, 13 E I N E Z C Z S E R T S E I W O R E T A H O B Bohaterowie który by go odosobnił i uchronił od wpływów zewnętrznych [s. 392]. Bielikow dbał o to, by wszystkie odgórne przepi- sy i regulaminy były skwapliwie przestrzegane. Gdy działo się inaczej, był bardzo niezadowolo- ny, dlatego też terroryzował wszelkimi nakazami i zakazami otoczenie. Kiedy mimo swego staroka- walerstwa postanawia (nie bez oporów) ożenić się z Warią – siostrą Kowalenki, nauczyciela geogra- fii, prowincjonalne miasteczko ożywa. Mieszkań- cy miasteczka wyznaczają sobie nowy cel: wyswa- tanie Bielikowa. Do oświadczyn jednak nie docho- dzi, ponieważ Bielikow któregoś dnia zastaje swo- ją narzeczoną podczas rowerowej przejażdżki, co w jego mniemaniu stoi w jaskrawej sprzeczności z dobrymi obyczajami. Ośmieszony i wyrzucony za drzwi przez brata wybranki, odgradza się od wszystkich, zapada na zdrowiu i umiera. Bohaterowie KAMELEON Oczumiełow Tytułowy kameleon, naczelnik policji, który – ni- czym to egzotyczne zwierzę – w zależności od sy- tuacji zmienia swoje oblicze. Przedstawiciele sys- 14 Bohaterowie temu, tacy jak Oczumiełow, nie patrzą, po której stronie leży racja, kogo należy nagrodzić, a kogo ukarać, lecz jaki wyrok będzie dla nich najbardziej korzystny. Naczelnik boi się wydać sprawiedliwy werdykt, ponieważ nie chce narazić się generało- wi, który prawdopodobnie jest właścicielem psa. Problem dotyczy rzeczy błahej. Tak jak kichnię- cie staje się przekleństwem Czerwiakowa, tak pies Władimira Iwanycza staje się powodem rozterek Oczumiełowa. I tak jak kichnięcie nie ma znacze- nia dla Bryzżałowa, tak prawdopodobnie sprawa psa nie byłaby istotna dla brata generała. Strach okazuje się jednak silniejszy. Chriukin Zwykły obywatel Rosji, reprezentujący niższe warstwy społeczne, złotnik. Zostaje ugryziony w palec przez psa, który okazuje się być psem bra- ta generała. Próbuje przekonać naczelnika o winie zwierzęcia. W ostateczności zostaje wystawiony na pośmiewisko tłumu. Stójkowy Jełdyrin Towarzyszy rewirowemu Oczumiełowowi; stwier- dza, że szczeniak nie może należeć do genera- ła Żygałowa, ponieważ ten [...] nie trzyma takich. Jego psy to przeważnie wyżły [s. 17]. 15 E I W O R E T A H O B
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Opowiadania Antoniego Czechowa. Streszczenie, analiza, interpretacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: