Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00012 005234 22562788 na godz. na dobę w sumie
Makbet Williama Szekspira. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Makbet Williama Szekspira. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 132
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-356-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> lektury szkolne, opracowania lektur >> opracowania i wypracowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, ważne pojęcia niezbędne przy omawianiu lektury, przykładowe zagadnienia, testy sprawdzające z kluczem, krzyżówki. Doskonała pomoc w przygotowaniu do lekcji, testów sprawdzających, prac klasowych i matury. Konsultacja merytoryczna z nauczycielami języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ń E Z R A D Y W N A L P Plan wydarzeń Szekspir pod pozorem opisania dziejów rycerza Makbeta wyraził swoją niechęć do monarchii abso- lutnej charakteryzującej się licznymi spiskami, za- machami i morderstwami, szczególnie pod koniec panowania Elżbiety I. Plan wydarzeń 1. Pierwsze spotkanie trzech czarownic. 2. Król Szkocji Dunkan dowiaduje się o dzielności krewnego Makbeta. 3. Informacja o zdradzie tana (naczelnika hrab- stwa) Kawdoru. Makbeta. 4. Decyzja króla o mianowaniu tanem Kawdoru 5. Przepowiednia czarownic. 6. Częściowe spełnienie się przepowiedni – decy- zja króla dotycząca Makbeta. 7. Pałac w Forres – przedstawienie przez króla de- cyzji o dziedziczeniu korony przez najstarszego syna. 8. Pierwsze mordercze myśli Makbeta. 9. Planowanie zabójstwa króla przez Lady Mak- bet. 10. Król w zamku Makbeta w Inverness. 11. Wątpliwości Makbeta. 12. Spotkanie z przyjacielem Bankiem. 13. Zabójstwo króla. 14. Zabicie służących posądzonych o zasztyleto- wanie króla. 10 1.2.3...................... Plan wydarzeń 15. Ucieczka przerażonych synów Dunkana – Malkolma i Donalbeina. 16. Obranie Makbeta na króla Szkocji i droga do Skony na koronację. 17. Makbet królem. 18. Zabicie Banka i ucieczka Fleance’a. 19. Pojawienie się ducha Banka na uczcie u Mak- beta. 20. Plan Hekate zniszczenia Makbeta. 21. Spotkanie Lennoxa z Lordem. 22. Kolejne przepowiednie czarownic. 23. Informacja o ucieczce Makdufa do Anglii. 24. Rosse u Lady Makduf. 25. Zabicie syna Makdufa. 26. Malkolm i Makduf w Anglii. 27. Przybycie Rosse’a. 28. Poinformowanie Makdufa o morderstwie w Fajf. 29. Obłęd Lady Makbet. 30. Wyprawa szkockich żołnierzy do lasu Birnam. 31. Przygotowania do wojny. 32. Spotkanie pod lasem Birnam wojsk angiel- skich i szkockich. 33. Śmierć Lady Makbet. 34. Spełnienie się przepowiedni. 35. Walka Makbeta z Makdufem. 36. Śmierć Makbeta. 37. Malkolm królem Szkocji. 11 Ń E Z R A D Y W N A L P 1.2.3......................  E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie Akt pierwszy Scena pierwsza Pusta okolica. Przy wtórze grzmotów UMOWA i błyskawic wchodzą trzy czarowni- ce. Umawiają się na powtórne spotkanie przed za- chodem słońca, gdy skończy się burza. Wtedy też na wrzosach mają przepowiedzieć przyszłość wra- cającemu z bitwy Makbetowi (wodzowi szkockich wojsk i namiestnikowi hrabstwa Glamis). Po chwili czarownice znikają. Scena druga Obóz wojskowy pod szkockim OPOWIEŚĆ miastem Forres. W oddali sły- ŻOŁNIERZA chać odgłosy bitwy. Wchodzi król Szkocji Dunkan z synami: Malkolmem i Do- nalbeinem oraz dostojnikiem Lennoxem. Spotyka- ją rannego Żołnierza, który informuje ich o prze- biegu bitwy. Otóż walczący po norweskiej stronie buntownik Makdonwald wygrywał już ze Szko- tami, gdy zabił go dzielny kuzyn króla – Makbet. Przedarł się przez zastępy wojsk do zdrajcy i Nieubłagane zadawał mu cięcia,/ Aż go rozrąbał  od czaszki do szczęki (s. 8).  12  E I N E Z C Z S E R T S WIEŚĆ Akt pierwszy W szkockich żołnierzach obudziła się nadzieja na wygraną, gdy niespodziewanie przybyły norweskie posiłki. Nie zniechęciło to jednak Makbeta i jego przyjaciela Banka i ze zdwojoną siłą natarli na nieprzyjaciół. Wiadomość ta bardzo cieszy króla, który wydaje rozkaz opatrzenia rannego Żołnierza. Po tych rewelacjach wchodzi tan (szkocki tytuł arystokratyczny, naczelnik hrabstwa) Rosse. Po- zdrawia króla Dunkana i in- formuje o zdradzie tana Kaw- doru oraz o męstwie Makbeta, dzięki któremu szala zwycię- stwa przechyliła się na szkocką stronę. Mówi tak- że, że norweski król Sweno prosi o pokój i zgodę na pochowanie poległych żołnierzy oraz obiecuje wypłacić Szkotom dziesięć tysięcy dolarów za- dośćuczynienia za poniesione straty. Król wydaje wyrok śmierci na zdrajcę (naczelnika Kawdoru) i hrabstwo Kawdor poleca oddać w ręce Makbeta. Zleca Rosse’owi zaniesienie dobrej wieści dzielne- mu Makbetowi. O ZDRADZIE Scena trzecia Dzika okolica, jest burza. ROZMOWA Wchodzą trzy czarownice. Jed- CZAROWNIC na opowiada, jak chce ukarać pewnego kupca wełny, którego żona nie poczęsto- wała jej kasztanami, tylko przepędziła ze wzgardą. Mężczyzna jest właśnie na okręcie, w drodze do 13  E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie Damaszku. Wiedźma zamierza mu dokuczać przez wiele dni i nocy: Kłuć go będę, szczypać, dręczyć,/ Cherlać musi  i  kawęczyć;/  Snu  nie  znajdzie  w  noc  i  we  dnie  (s. 11).  Pozostałe czarownice obiecują jej pomóc. Gdy sły- szą, że zbliża się Makbet, tworzą magiczny krąg i rzucają zaklęcie. Banko na ich widok zastanawia się, kim są te wywiędłe i szpetne postaci. Pyta, czy rozumieją ludzką mowę. Makbet rozkazuje, aby się przedstawiły, jeśli potrafią mówić. Czarownice witają go tytułami: tana PRZEPOWIEDNIE Glamisu, tana Kawdoru i przyszłego króla. Wódz jest przerażony tą wróżbą. Banko prosi wiedźmy, by i jemu przepowiedziały przyszłość. Wiedźmy odpowiadają, że będzie więk- szy i szczęśliwszy od swego przyjaciela oraz że jego potomek zostanie kiedyś królem. Makbet żąda, by wyjaśniły, skąd mają te informacje. Czarownice znikają. Zdezorientowani mężczyźni zastanawia- ją się, czy wiedźmy nie były czasem wytworem ich wyobraźni, gdy wchodzą szkoccy dostojnicy: Rosse i Angus. Rosse informuje Makbeta, że król jest pod wrażeniem jego waleczności i dzielności, o których dowiedział się z relacji wychwalających jego czyny gońców. Mianuje KRÓLEWSKA go za to tanem Kawdoru i chce NAGRODA się z nim zobaczyć. Wódz jest 14  E I N E Z C Z S E R T S Akt pierwszy zaskoczony tym zaszczytem, bo nie wie jeszcze o zdradzie poprzedniego naczelnika hrabstwa i kró- lewskim rozkazie zabicia go. O tym Rosse również go informuje. Banko domyśla się, że czarownice mówiły prawdę. Makbet także zaczyna wierzyć w słowa wiedźm. Dziękuje posłańcom za pomyśl- ne wieści, natomiast Banka pyta, czy wątpi jeszcze, że jego dzieci będą królami, skoro przepowiednia w połowie się już sprawdziła. Banko ostrzega go, że wróżba może podsycić w nim niebezpieczną  żądzę  korony (s. 16). Twierdzi, że czarownice specjalnie mogły nazwać go królem, by rzeczywiście zapra- gnął nim być. Makbet zastanawia się nad słowami czarownic. Sądzi, że przepowiednia nie może być czymś złym, bo zasłużenie został naczelnikiem hrabstwa Kawdor, lecz nie jest także czymś do- brym, bo nasuwa mu złe myśli o przyszłej koronie i władzy. W końcu zdaje się na czas, który wszystko pokaże. Banko, widząc zadumanie towarzysza bro- ni, czuje, że przyjaciel nie oswoił się jeszcze z no- wymi tytułami. Ruszają w drogę, bowiem Rosse ma zaprowadzić ich przed królewskie oblicze. PRZESTROGA Scena czwarta WIEŚĆ O ŚMIERCI ZDRAJCY Królewski pałac w Forres. Przy dźwięku trąb wchodzi król Dun- kan z Malkolmem i Donalbeinem 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Makbet Williama Szekspira. Streszczenie, analiza, interpretacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: