Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 003045 22416303 na godz. na dobę w sumie
CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz - ebook/pdf
CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-627-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Cit. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

W ósmym wydaniu książki przedstawiono wszystkie najważniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem komentowanej ustawy, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r., w tym dotyczące m.in.:

- opodatkowanie dochodów nierezydentów,
- wprowadzenie definicji rzeczywistego właściciela,
- kolejnych zmiany dotyczące cen transferowych,
- zmiany wynikające z wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz Krajowej Administracji Skarbowej,
- zmiany dotyczące opodatkowania aportów,
- zmiany wynikające z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
- wymogu dokonywania i przyjmowania płatności za pomocą rachunku bankowego.

Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, doradców podatkowych i pracowników biur rachunkowych. CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

W siódmym wydaniu książki przedstawiono wszystkie najważniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem komentowanej ustawy, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., w tym dotyczące m.in.:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

cit Podatki i rachunkowość Komentarz Paweł Małecki, Małgorzata Mazurkiewicz KOMENTARZE 8. WYDANIE WARSZAWA 2017 Stan prawny na 1 marca 2017 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Kinga Zając Opracowanie redakcyjne i łamanie JustLuk Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2017 ISBN: 978-83-8107-452-0 8. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II . Definicja podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Osoba prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Spółka kapitałowa w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rachunkowość spółki kapitałowej w organizacji . . . . . . . . . . . . . 4. Jednostki nieposiadające osobowości prawnej jako podatnicy . . . . Jednostki budżetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wspólnoty mieszkaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej będące podatnikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Grupa kapitałowa jako podatnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej . . . . . . . . . . . . . . III. Procedura utworzenia podatkowej grupy kapitałowej . . . . . . . . . . . . . IV. Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Działanie podatkowej grupy kapitałowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 41 45 47 47 48 49 49 50 51 52 53 53 54 55 57 58 61 64 66 69 72 73 74 5 Spis treści Art. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Działalność rolnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Działy specjalne produkcji rolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Działalność leśna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Przychody z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznych umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Armatorzy opodatkowani podatkiem tonażowym . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Przedsiębiorcy okrętowi opodatkowani ryczałtem . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Siedziba i zarząd osoby prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . IV. Dochody nierezydentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Obowiązek podatkowy wybranych form i rodzajów działalności w umowach międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zakład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zakład przy robotach budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Miejsce opodatkowania dochodów a brak rezydencji . . . . . . . . . . . VI. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Obszary morskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Specjalne strefy ekonomiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Przedsiębiorstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zorganizowana część przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Program restrukturyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Urząd skarbowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Podatek od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Partnerstwo publiczno-prywatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Samochód osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Samochód w latach 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Samochód w okresie od 1.01.2014 r. do 31.03.2014 r. . . . . . . . . . . 3. Samochód w okresie od 1.04.2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Mały podatnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Zagraniczny zakład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Certyfikat rezydencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. Ubezpieczyciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. Spółka niebędąca osobą prawną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII. Definicje związane z pojawieniem się SKA w roli podatnika . . . . . . . . 76 78 78 85 86 87 90 92 97 98 99 100 101 103 103 107 108 114 122 123 124 125 125 131 134 138 141 143 143 147 147 149 150 151 155 156 158 159 159 6 Spis treści XIV. Pochodne instrumenty finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV . Komercjalizowana własność intelektualna i podmiot komercjalizujący . . XVI. Działalność badawczo-rozwojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Działalność badawczo-rozwojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Działalność naukowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Prace rozwojowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII. Rzeczywisty właściciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVIII. Fundusze inwestycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4b (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów . . . . . . . . . . . . . . II. Zmiany konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zasady dokumentowania obowiązujące w pierwszym kwartale 2014 r. i po tym okresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Opodatkowanie wspólników spółek osobowych – problemy i wątpliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Dochód osoby prawnej osiągany w spółce osobowej . . . . . . . . . . . 3 . Spółki osobowe a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania . . III. Opodatkowanie współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Opodatkowanie wspólnego przedsięwzięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Opodatkowanie wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania 160 161 162 162 162 163 163 164 164 164 165 166 167 167 168 169 169 169 178 179 181 rzeczy i praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Art. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Skarb Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Narodowy Bank Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Jednostki budżetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . Fundusze celowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . . . . . . VII. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej . . . VIII. Przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej . . . . . . . . . . . IX. Jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . . . . . . . . . . . . . . . XI. Agencja Rynku Rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 186 186 187 187 188 190 190 191 192 193 194 7 Spis treści 194 XII. Fundusze inwestycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 XIII. Fundusze emerytalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. Zakład Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 XV. Fundusz Rezerwy Demograficznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 201 XVI. Agencja Nieruchomości Rolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 XVII. Agencja Rezerw Materiałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 XVIII. Narodowy Fundusz Zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX. Bankowy Fundusz Gwarancyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Art. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 I. Wprowadzenie – ogólne zasady ustalania dochodu . . . . . . . . . . . . . . . 208 210 II. Dochody i koszty nieuwzględniane przy obliczaniu dochodu . . . . . . . III. Rozliczanie strat podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 1. Ogólne zasady rozliczania strat z lat ubiegłych . . . . . . . . . . . . . . . 211 2. Odliczanie strat przy przekształcaniu, przejmowaniu, łączeniu i dzieleniu podmiotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 3. Straty przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rozliczanie straty zagranicznego zakładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Rozliczanie strat instytucji kredytowych związanych z działalnością oddziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Szczególne zasady ustalania dochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Różnice w rachunkowym i podatkowym ujęciu dochodu . . . . . . . . . . Art. 7a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Dochód i strata w podatkowej grupie kapitałowej . . . . . . . . . . . . . . . III. Rozliczenie strat powstałych przed powstaniem podatkowej grupy 215 216 217 217 218 219 220 220 kapitałowej i w czasie jej istnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Art. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 II. Rok podatkowy – definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 III. Rozpoczęcie działalności a rok podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 226 IV. Zmiana roku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Wcześniejsze zakończenie roku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 VI. Rok podatkowy kapitałowej grupy podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Art. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 II. Prowadzenie ewidencji rachunkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 III. Przychody, koszty i dochód w ewidencji rachunkowej a rozliczenie podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 IV . Ustalanie dochodu w drodze oszacowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 8 Spis treści V. Szacowanie dochodu u podatników mających ograniczony obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Armatorzy opodatkowani podatkiem tonażowym oraz przedsiębiorcy okrętowi opodatkowani zryczałtowanym podatkiem prowadzący równolegle inną działalność gospodarczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Spis z natury niektórych towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 243 245 Art. 9a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 257 II. Treść dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi . . . . . . . . . 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 2. Dokumentacja wymagana do końca 2016 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminy zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wskazanie innych czynników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 270 266 267 3. Dokumentacja wymagana od 1.01.2017 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 265 Podatnicy o przychodach lub kosztach przekraczających 2 000 000 euro i nie większych niż 10 000 000 euro . . . . . . . . . Podatnicy o przychodach lub kosztach przekraczających 10 000 000 euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podatnicy o przychodach lub kosztach przekraczających 20 000 000 euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji . . . . . . . . . . . . IV. Warunki obligujące do sporządzenia dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Transakcje między podmiotami powiązanymi wymagające 270 272 273 274 278 278 udokumentowania do 31.12.2016 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 3. Transakcje między podmiotami powiązanymi wymagające udokumentowania od 1.01.2017 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 4. Transakcje i umowy z podmiotami z rajów podatkowych . . . . . . . 285 5. Podmioty wyłączone z obowiązku sporządzania dokumentacji . . . 288 V. Skutki podatkowe braku dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 VI. Rachunkowe aspekty transakcji z podmiotami powiązanymi . . . . . . . . 291 9 Spis treści Art. 9b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 II. Warunki umożliwiające stosowanie rozliczania różnic kursowych według ustawy o rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 III. Zasady rozliczania różnic kursowych według zasad rachunkowych . . . 297 IV. Zasady rozliczania różnic kursowych w przypadku zmiany metody . . . 299 V. Zasady rozliczania różnic kursowych w przypadku przekształceń jednostek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Art. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 II. Dochody z udziału w zyskach osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 2. Dywidendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 3. Przychody z udziału w zyskach osób prawnych dotyczące zysku 4. Umorzenie udziałów (akcji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ze spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 307 Podatkowe skutki umorzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Problem opodatkowania tzw. operacji buy-back . . . . . . . . . . . . . 311 5. Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji) . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Rozwiązanie (likwidacja) spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Podwyższenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Dopłaty przy fuzjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Podział spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Gotówkowa część zapłaty przy wymianie udziałów (akcji) 312 314 316 318 319 spółek kapitałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 11. Wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe . . . . . 322 12. Odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę komandytowo-akcyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Dochody z uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym . . . . . . . . . . . 324 325 III. Dochody z udziałów w zyskach osób prawnych przy częściowym uzyskiwaniu dochodów z działalności rolniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 IV. Łączenie lub podział spółek a dochody z udziału w zyskach osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 V. Rachunkowe aspekty rozliczania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Art. 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podmioty powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 337 339 10 Spis treści III . Transfer dochodów i warunki ich szacowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 IV. Metody szacowania zysków transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.09.2009 r. – definicje i podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Wartość rynkowa transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Analiza porównywalności transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 3. Metody szacowania dochodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 355 Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej . . . . . . . . . . . . . Metoda ceny odsprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Metoda rozsądnej marży („koszt plus”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Metoda zysku transakcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Ustalanie wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług . . . . . 360 361 Wydatki na reklamę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pożyczki i kredyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Wydatki na badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Wspólne wytworzenie dóbr niematerialnych . . . . . . . . . . . . . . . . 362 4. Sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania transakcji transgranicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 V. Porozumienia w sprawie ustalania cen transferowych . . . . . . . . . . . . . 365 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 2. Rodzaje uprzednich porozumień cenowych (UPC) . . . . . . . . . . . . . 366 3. Forma prawna uprzednich porozumień cenowych . . . . . . . . . . . . . 368 4. Składanie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 5. Opłaty za złożenie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 6. Negocjacje i uzgodnienia po złożeniu wniosku, wycofanie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Podmioty powiązane według kryteriów rachunkowych 372 373 i podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Rozdział 2. Przychody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Art. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 II. Kategorie przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 III. Przychody w walutach obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 IV. Przychody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przychody należne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Obniżanie przychodu o zwroty, rabaty, bonifikaty, skonta . . . . . . . 426 426 428 429 11 Spis treści Zwroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Rabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 431 Bonifikata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 V. Data powstania przychodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 VI. Przychody niezaliczane do przychodów podatkowych . . . . . . . . . . . . . 440 477 VII. Cesja umowy najmu lub innych umów o podobnym charakterze . . . . VIII. Przychody ze zbycia udziałów (akcji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 1. Sprzedaż krótka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 2 . Wymiana udziałów (akcji) spółek opodatkowanych w UE lub EOG . . 480 Art. 13 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Art. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 II. Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych . . . . . . . . . 483 III. Wartość rynkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 IV. Kwestionowanie ceny przez organ podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Art. 14a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 II. Świadczenie niepieniężne w celu zaspokojenia zobowiązania . . . . . . . 494 Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Art. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 II. Definicja kosztów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 1. Związek kosztów podatkowych z przychodem i inne warunki generowania kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Definitywne dokonanie wydatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Wydatki dokonane w celu uzyskania przychodów i niezwiązane z przychodami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koszty bezpośrednie i pośrednie uzyskania przychodów . . . . . . Koszt podwyższenia kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . Koszty związane z przekształceniem spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . Wypłacane umowne odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koszty dotyczące wypłacanych dywidend i innych zobowiązań wobec wspólników spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wydatki na reklamę i marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rabat związany z wydanymi bonami towarowymi . . . . . . . . . . . Koszty poniesione zgodnie z nieważną umową . . . . . . . . . . . . . . Racjonalność i efektywność wydatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Związek wydatku z działalnością gospodarczą . . . . . . . . . . . . . . . . 510 511 514 514 515 518 519 520 521 523 523 524 525 12 Spis treści 5. Udokumentowanie wydatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciężar dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Wydatki w walutach obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Koszty uzyskania przychodów u ubezpieczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Koszty uzyskania przychodów pracowniczych programów 525 527 528 528 emerytalnych u pracodawców i w funduszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 V. Koszty uzyskania przychodów powszechnych towarzystw emerytalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 2. Podstawowe koszty działalności funduszu emerytalnego . . . . . . . 538 3. Kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 4. Wpłaty na Fundusz Gwarancyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 5. Opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego . . . . . . . . . 540 VI. Koszty uzyskania przychodów w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 2. Rezerwa na ryzyko ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 3. Sekurytyzacja wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 4. Koszty w kasach oszczędnościowo-kredytowych . . . . . . . . . . . . . . 545 VII. Koszty odpłatnego zbycia nieodpłatnie nabytych rzeczy lub praw . . . 546 VIII. Koszty uzyskania przychodów w przypadku objęcia lub zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce lub wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 3. Odpłatne zbycie udziałów (akcji) w spółce lub wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) . . . 553 4. Koszty uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny albo ich zbycia na rzecz spółki w celu ich umorzenia, wystąpienia z SKA lub obniżenia udziału kapitałowego w tej spółce, w przypadku majątku otrzymanego przy likwidacji osoby prawnej . . . . . . . . . . . 5. Koszty przejęcia majątku i odpłatne zbycie udziałów objętych 556 w wyniku podziału spółek kapitałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 6. Koszty przejęcia majątku i odpłatne zbycie udziałów objętych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 13 Spis treści IX. Koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia pożyczonych papierów wartościowych – tzw. sprzedaży krótkiej . . . . . . . . . . . . . . . X . Koszty uzyskania przychodów u przedsiębiorców telekomunikacyjnych . . 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Dopłaty do kosztów świadczonych usług wchodzących 561 561 561 w skład usługi powszechnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 3. Roczna opłata telekomunikacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 XI . Koszty uzyskania przychodów w partnerstwie publiczno-prywatnym . . 563 XII. Zasady wyceny majątku nabytego w ramach aportu przedsiębiorstwa oraz zbycia składników tego majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 XIII. Zasady wyceny majątku zakładu przedsiębiorcy zagranicznego i w spółce europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 XIV. Zasady określania kosztów przy zbyciu majątku spółki niebędącej osobą prawną lub otrzymanego po likwidacji takiej spółki . . . . . . . . . 566 XV. Koszty związane z utworzeniem przyzakładowego żłobka lub przedszkola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 XVI. Koszty uzyskania przychodów przy dochodach opodatkowanych i zwolnionych lub niestanowiących dochodów podatkowych . . . . . . . 569 XVII. Ustalanie kosztów surowców i materiałów pochodzących z własnej 571 produkcji rolnej lub leśnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 XVIII. Terminy rozliczania kosztów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 572 2. Koszty uzyskania bezpośrednio związane z przychodem . . . . . . . . 575 3. Koszty uzyskania pośrednio związane z przychodem . . . . . . . . . . . 4. Korygowanie kosztów – faktury korygujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 5. Koszty dotyczące okresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 6. Koszty prac rozwojowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 7. Koszty zarachowane zgodnie z ustawą o rachunkowości niestanowiące kosztu podatkowego – rezerwy i bierne rozliczenie kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 XIX. Koszty zaniechanych inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 XX. Koszty wynagrodzeń, zasiłków i składek na ubezpieczenie społeczne w kosztach zakładów pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 XXI. Koszty używania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 XXII. Koszty przeniesienia na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 Art. 15a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 Art. 15b (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 14 Spis treści Art. 15c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 II. Alternatywne ograniczenie kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 Art. 15d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ograniczanie kosztów uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 612 612 Art. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 II. Wydatki na nabycie i ulepszenie środków trwałych oraz koszty amortyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 2. Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów . . . . . . . . . . . . 640 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne . . . . . . . . . . . . 642 III. Używanie samochodów w działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . 645 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 2. Ograniczenie amortyzacji samochodu osobowego . . . . . . . . . . . . . 645 3. Samochody prywatne pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 4 . Pozostałe samochody osobowe niebędące własnością podatnika . . . 651 5. Składki AC samochodu osobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 6 . Straty powstałe w wyniku kolizji lub likwidacji (utraty) samochodu . . 654 IV. Straty w rozliczaniu kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 2. Straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych . . . 656 3. Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności . . . . . . . . . . . . 660 4. Straty powstałe w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 5. Straty (koszty) powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy . . . . . . 665 6. Straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta, na podstawie art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., została zarachowana uprzednio jako przychód należny . . . . . . . . . . . . . . . 665 V. Wierzytelności, odpisy aktualizacyjne i rezerwy z nimi związane jako koszt uzyskania przychodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 1. Wierzytelności odpisane jako przedawnione . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 2. Odpisy aktualizujące należności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 3. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 15 Spis treści Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności . . . . . . . . . . . Kredyty i pożyczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 679 4 . Aspekty rachunkowe wierzytelności wątpliwych i nieściągalnych . . . 681 5. Rezerwy tworzone na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona . . . . . . . . . . . 684 692 6. Rezerwy nieobowiązkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności, o których mowa w rozdziale 9 u.d.u.r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 8. Umorzone wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 9. Umorzone kredyty lub pożyczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 VI. Kary, odszkodowania i inne opłaty o charakterze sankcji . . . . . . . . . . 696 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 2. Odszkodowania i sankcje z tytułu wypadków w pracy . . . . . . . . . . 696 3. Koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań . . . . 699 4. Grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar . . . . . . . . . . . . 700 5. Kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań 701 za łamanie przepisów BHP lub ochrony środowiska . . . . . . . . . . . . 702 6. Dodatkowa opłata produktowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Dodatkowa opłata za brak sieci zbierania pojazdów . . . . . . . . . . . 704 8. Dodatkowa opłata produktowa przy zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 9. Dodatkowa opłata produktowa przy zużytych bateriach i akumulatorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 10. Dodatkowa opłata produktowa, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych 707 707 towarów, wykonanych robót i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 13 . Kwoty dodatkowe, które zgodnie z przepisami o cenach podlegają wpłaceniu do budżetu państwa – przepis uchylony 25.07.2014 r. . . . 712 14. Kwoty dodatkowe opłat rocznych za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie gruntów w określonym terminie, wynikającym z przepisów o gospodarce nieruchomościami . . . . . . 15. Opłaty sankcyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 714 16 Spis treści 16. Dodatkowa opłata wymierzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII . Wydatki na nabycie udziałów (akcji) i innych papierów wartościowych . . 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wydatki na nabycie udziałów (akcji) i innych papierów 715 715 715 wartościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 3. Wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wydatki na nabycie lub objęcie udziałów spółek dzielonych . . . . . 5. Wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych innej spółce w sposób opisany w art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p. . . . . . . 6. Wydatki poniesione przez spółkę przy wymianie udziałów . . . . . . 7. Wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki . . . . . . VIII. Wydatki na fundusze tworzone przez podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Fundusze wynikające z innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki 718 720 722 722 723 723 723 723 729 na działalność socjalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 Wydatki na ZFŚS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wydatki na działalność socjalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 Koszty utrzymania obiektów socjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 4. Wpłaty na PFRON i ZFRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 736 5. Wpłaty na fundusze celowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Wpłaty na fundusz rekultywacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 7. Wpłaty na fundusz stabilizacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 741 8. Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Koszty związane z korzystaniem z kapitału własnego i kapitałów zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wydatki na spłatę pożyczek i innych zobowiązań . . . . . . . . . . . . . 3. Wydatki na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wydatki na umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Wydatki z tytułu przekazania przez bank funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny środków pochodzących ze spłat kredytów (pożyczek) objętych sekurytyzacją wierzytelności . . . . . . . . 742 742 742 744 746 746 17 Spis treści 6. Odsetki od pożyczek (kredytów) i zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 749 8. Odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 9. Odsetki od udziału kapitałowego wspólników spółki niebędącej osobą prawną i spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 u.p.d.o.p. . . 752 10. Odsetki od dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a także odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Dopłaty wnoszone do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, oraz ich zwrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Wydatki na wykup obligacji, pomniejszone o kwotę dyskonta . . . 13. Wydatki na odsetki od pożyczek przy cienkiej kapitalizacji . . . . . . Pożyczka udzielona przez udziałowca – stan prawny do 31 .12 .2014 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pożyczka udzielona przez podmiot powiązany z udziałowcem – stan prawny do 31.12.2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. – stan prawny od 1 .01 .2015 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Kwoty wypłacone przez fundusz inwestycyjny z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa, gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów (przychodów) bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych . . . X. Podatki jako koszt podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podatek od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VAT naliczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VAT należny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korekta odliczeń podatku VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Podatek akcyzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Podatek dochodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Podatek od nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Podatek od środków transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Podatek rolny i leśny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Podatek od wydobycia niektórych kopalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Specjalny podatek węglowodorowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Podatek od niektórych instytucji finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . 753 755 757 758 758 762 763 765 765 765 765 766 770 771 772 773 774 775 775 776 779 782 18 Spis treści XI. Wydatki na rzecz udziałowców i członków organów podatnika . . . . . 783 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 2. Wydatki na rzecz udziałowców i akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . 784 3 . Wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p., z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji . . . . . . . . . . . 785 XII. Koszty reprezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 XIII. Pozostałe koszty w katalogu negatywnym kosztów . . . . . . . . . . . . . . 792 792 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 3. Składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: