Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 002337 23474265 na godz. na dobę w sumie
Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki. Część II - ebook/pdf
Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki. Część II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Naukowe Wydawnictwo IVG Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62062-49-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> biznes it
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty wkład i zespołów jest punktem wyjścia dla innowacji, jest to konieczne, ale nie wystarczającym warunkiem sukcesu innowacji. Zależy od innych czynników, jak również i to może wynikać nie tylko z pomysłów, które pochodzą w organizacji, ale także z pomysłów, które pochodzą gdzie indziej (np. w zakresie transferu technologii). Jednak i ten pogląd nie jest gwarancją kreatywności i innowacji…

Oddaję naszym Czytelnikom drugie wydanie monografii naukowej pod tytułem „Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki”. Książka prezentuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, stanowi prezentację badań, analiz, strategii oraz diagnoz poświęconych niniejszej problematyce.

Została przygotowana oraz opracowana przez Ekspertów Naukowych głównie z Wydziałów Nauk Ekonomii i Zarządzania w Polsce. Autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawiają swoje osiągnięcia naukowe, dzięki którym otrzymujemy ciekawe analizy i nowe rozwiązania, które mogą posłużyć do zdobywania wiedzy naukowej jaki i również do kontynuacji dalszych badań naukowych z tego obszaru badawczego.

Nieobecne dotąd w publikowanych innych pozycjach wydawniczych niniejsze badania naukowe mają charakter uwzględniający osiągnięcia badawcze wielu dyscyplin naukowych, miedzy innymi z ekonomii.

Monografię naukową adresujemy praktycznie do wszystkich zainteresowanych aspektami ekonomii i zarządzania. Jak i również dla tych, którym jest niezbędna nowa wiedza.

Liczymy, że odnajdą Państwo w naszej książce naukowej „Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki” inspiracje dla własnej praktyki zawodowej oraz naukowej.

Słowa kluczowe:

innowacyjność, działalność B+R, przedsiębiorstwa przemysłowe, region, aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, model regresji logistycznej, innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim, działalność innowacyjna, innowacyjne przedsiębiorstwo, transfer informacji z zagranicznych jednostek badawczych, kompetycja, współpraca z konkurentami, rozwój przemysłu wysokiej techniki, partnerstwo publiczno-prywatne, model DBOT, firmy rodzinne, familiarność, kooperacja naukowo-biznesowa, reformy instytucjonalne, polityka państwa, rynek pracy, współpraca przedsiębiorstw, zdolność do innowacji, metodologiczne podstawy przeprowadzonego badania, modelowanie probitowe, poziom techniki, cykl koniunkturalny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

INNOWACJA PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część II Szczecin 2013 INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Tytuł monografii naukowej: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki - Część II Redaktor Naukowy: prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. US dr hab. Joanna Wiśniewska Autorzy: Roman Tylżanowski Katarzyna Kazojć Joanna Wiśniewska Małgorzata Brojak-Trzaskowska Katarzyna Kozioł-Nadolna Malwina Szczepkowska Tomasz Buchwald Anna Bielawa Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek Jadwiga Gorączkowska Piotr Dzikowski Marek Tomaszewski Komitet Naukowy: prof. UG dr hab. Sylwia Pangsy- Kania prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki prof. UW dr hab. Grzegorz Karasiewicz prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak Recenzenci Naukowi: prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak Uniwersytet Warszawski prof. US dr hab. Krzysztof Janasz Uniwersytet Szczeciński Wydawnictwo naukowe: Naukowe Wydawnictwo IVG www.wydawnictwoivg.pl biuro@wydwanictwoivg.pl ISBN 978-83-62062-49-2 ebook Miejsce i Rok Wydania: Szczecin 2013 rok © Groupivg.com - Copyright 2013 All rights reserved. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Spis treści Przedmowa ..................................................................................................................................................................................... 7 Rozdział I Wspieranie innowacji w polskiej gospodarce ............................................................................................................ 8 Wprowadzenie ............................................................................................................................................................................ 8 1.1 Znaczenie innowacji w Polsce ............................................................................................................................................. 9 1.2 Możliwości wsparcia innowacji w polskiej gospodarce .................................................................................................... 13 1.3 Analiza skuteczności wsparcia innowacji w Polsce ............................................................................................................ 15 Podsumowanie .......................................................................................................................................................................... 18 Support for innovation in Polish economy ............................................................................................................................... 18 Bibliografia ............................................................................................................................................................................... 19 Informacja o Autorze ................................................................................................................................................................ 19 Rozdział II Innowacje społeczne sposobem na zwiększanie konkurencyjności ...................................................................... 20 Wprowadzenie .......................................................................................................................................................................... 20 2.1. Pojęcie i istota innowacji społecznych .............................................................................................................................. 21 2.2. Sektor publiczny i prywatny a innowacje społeczne ......................................................................................................... 23 2.3. Ekonomiczny wymiar innowacji społecznych ................................................................................................................... 26 2.4. Problemy występujące przy tworzeniu i wdrażaniu innowacji społecznych ...................................................................... 27 Podsumowanie .......................................................................................................................................................................... 28 Social Innovation as a Way to Increase Competitiveness ......................................................................................................... 28 Bibliografia ............................................................................................................................................................................... 29 Informacje o Autorze ................................................................................................................................................................ 29 Rozdział III Specyfika innowacji w sektorze usług................................................................................................................... 30 Wprowadzenie .......................................................................................................................................................................... 30 3.1. Cechy innowacji w sektorze usług ..................................................................................................................................... 32 3.2. Specyfika działalności B+R w usługach ............................................................................................................................ 35 3.3. Odmienność innowacji w przemyśle i sektorze usług ....................................................................................................... 37 Podsumowanie .......................................................................................................................................................................... 39 Specific nature of innovation in the service sector ................................................................................................................... 39 Bibliografia ............................................................................................................................................................................... 40 Informacja o Autorze ................................................................................................................................................................ 40 Rozdział IV Kooperacja naukowo - biznesowa jako czynnik aktywności innowacyjnej w gospodarce ............................... 41 Wprowadzenie .......................................................................................................................................................................... 41 4.1. Istota i zakres kooperacji naukowo-biznesowej w zakresie działalności innowacyjnej .................................................... 42 4.1.1. Rekomendacje na rzecz wzrostu znaczenia kooperacji naukowo-biznesowej w zakresie wdrażania innowacji ........ 46 4.2. Analiza źródeł działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług ............................ 48 Podsumowanie .......................................................................................................................................................................... 56 INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Cooperation between science and business as a factor innovation activity in the economy ..................................................... 56 Bibliografia ............................................................................................................................................................................... 57 Informacja o Autorze ................................................................................................................................................................ 57 Rozdział V Ekonomiczne uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce ......................................... 58 Wprowadzenie .......................................................................................................................................................................... 58 5.1. Uwarunkowania procesów innowacyjnych – ujęcie teoretyczne ....................................................................................... 59 5.2. Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań ................................................................................................. 62 5.3. Uwarunkowania kształtowania procesów innowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach w Polsce .............................. 65 Podsumowanie .......................................................................................................................................................................... 68 Economic Determinants of Innovation Activity of Enterprises in Poland ................................................................................ 68 Bibliografia ............................................................................................................................................................................... 69 Informacja o Autorze ................................................................................................................................................................ 69 Rozdział VI Innowacyjność małych i średnich firm rodzinnych – wybrane zagadnienia ..................................................... 70 Wprowadzenie .......................................................................................................................................................................... 70 6.1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw z sektora MSP w Polsce .................................................................................. 72 6.2. Innowacyjność firm rodzinnych z sektora MSP – przegląd badań .................................................................................... 76 Podsumowanie .......................................................................................................................................................................... 79 Innovation of small and medium-sized Family Businesses - Selected Issues ........................................................................... 79 Bibliografia ............................................................................................................................................................................... 80 Informacja o Autorze ................................................................................................................................................................ 80 Rozdział VII Efektywność adaptacyjna pilotażowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a jego wpływ na innowacyjność i rozwój gospodarki .......................................................................................................................... 81 Wprowadzenie .......................................................................................................................................................................... 81 7.1. Teoria innowacji - pojęcie innowacji ................................................................................................................................. 84 7.2. Innowacyjność polskiej gospodarki w badaniach porównawczych ................................................................................... 87 7.3. Współpraca sektorów naukowo-badawczych z sektorem przedsiębiorstw ........................................................................ 88 7.4. Polityka państwa na rynku pracy bezradna wobec losów absolwentów ............................................................................ 92 7.4. Zmiany w szkolnictwie wyższym nie zachwycają. Słaba efektywność i innowacyjność programów ............................... 98 7.4. Reformy instytucjonalne i zadania dla polityki publicznej jakie należy wprowadzić by osiągnąć efektywność innowacyjną............................................................................................................................................................................ 100 Podsumowanie ........................................................................................................................................................................ 102 Streszczenie ............................................................................................................................................................................ 104 Bibliografia ............................................................................................................................................................................. 106 Informacja o Autorze ............................................................................................................................................................. 107 Rozdział VIII Innowacyjność i jakość sektora motoryzacyjnego .......................................................................................... 108 Wstęp ...................................................................................................................................................................................... 108 8.1. Problematyka innowacyjności i jakości w przemyśle motoryzacyjnym .......................................................................... 109 8.2. Innowacyjność i jakość w przedsiębiorstwach usługowych sektora motoryzacyjnego .................................................... 112 INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Podsumowanie ........................................................................................................................................................................ 119 Innovation and quality automotive sector ............................................................................................................................... 119 Bibliografia ............................................................................................................................................................................. 120 Informacja o Autorze .............................................................................................................................................................. 120 Rozdział IX Potencjał kooperacyjny i innowacyjność przedsiębiorstw sektora jachtowego w województwie zachodniopomorskim ................................................................................................................................................................ 121 Wprowadzenie ........................................................................................................................................................................ 121 9.1. Uwarunkowania jachtowej inicjatywy klastrowej w województwie zachodnio-pomorskim ........................................... 122 9.2. Metodologia badań .......................................................................................................................................................... 123 9.2.1. Potencjał innowacyjno-kooperacyjny przedsiębiorstw sektora jachtowego w województwie zachodniopomorskim ......................................................................................................................................................... 124 9.2.2. Kierunki rozwoju potencjalnego klastra jachtowego w województwie zachodnio-pomorskim ............................... 129 Podsumowanie ........................................................................................................................................................................ 130 Cooperative potential and innovativeness of yachting industry enterprises in Western Pomerania region ............................. 130 Bibliografia ............................................................................................................................................................................. 131 Informacja o Autorze .............................................................................................................................................................. 131 Rozdział X Źródła i ograniczenia działalności innowacyjnej w regionie mazowieckim w latach 2009-11 - modelowanie probitowe ................................................................................................................................................................................... 132 Wprowadzenie ........................................................................................................................................................................ 132 10.1. Metodologiczne podstawy przeprowadzonego badania – modelowanie probitowe....................................................... 133 10.1.1. Charakterystyka badanej próby .............................................................................................................................. 134 10.1.2.Wpływ źródeł oraz ograniczeń aktywności innowacyjnej na wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach regionu mazowieckiego ..................................................................................................................................................... 135 Podsumowanie ........................................................................................................................................................................ 144 Quellen und Begrenzungen der Innovationsaktivität in der Woiwodschaft Mazowicekie in Jahren 2009-2011 – Probitmodelle ...................................................................................................................................................................... 145 Bibliografia ............................................................................................................................................................................. 146 Informacja o Autorze .............................................................................................................................................................. 146 Rozdział XI Współpraca przedsiębiorstw przemysłowych z instytucjami wsparcia biznesu w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011 ............................................................................................................................... 147 Wprowadzenie ........................................................................................................................................................................ 147 11.1. Struktura przedsiębiorstw współpracujących z instytucjami wsparcia biznesu w województwie zachodniopomorskim ............................................................................................................................................................. 149 11.2. Kontakty biznesowe przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących z instytucjami wsparcia biznesu w regionie zachodniopomorskim ............................................................................................................................................................. 151 11.3. Aktywność innowacyjna i współpraca w obszarze nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłowych współpracujących z instytucjami wsparcia biznesu w regionie zachodniopomorskim .......................................................... 153 11.4. Źródła, bariery i efekty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących z instytucjami wsparcia biznesu w regionie zachodniopomorskim ................................................................................................................ 156 Podsumowanie ........................................................................................................................................................................ 159 Zusammenarbeit zwischen Industrieunternehmen und Wirtschaftsförderunginstitutionen (Business Support Organisations) in der Woiwodschaft Westpommern in Jahren 2009-2011 ...................................................................................................... 161 INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Bibliografia ............................................................................................................................................................................. 162 Informacja o Autorze .............................................................................................................................................................. 162 Rozdział XII Wpływ koniunktury gospodarczej na zachowania innowacyjne przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i sektora niskiej techniki w zachodniej Polsce w latach 2009-2012.......................................................................................... 163 Streszczenie ............................................................................................................................................................................ 163 Wstęp ...................................................................................................................................................................................... 163 12.1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw niskiej techniki ............................................................................................ 165 12.2. Próba badawcza i metodyka badania ............................................................................................................................. 167 12.3.Wpływ koniunktury na działalność innowacyjną ........................................................................................................... 168 Wnioski .................................................................................................................................................................................. 172 Innovation activities of enterprises low technology ................................................................................................................ 172 Bibliografia ............................................................................................................................................................................. 173 Informacja o Autorze .............................................................................................................................................................. 173 Rozdział XIII Źródła informacji o innowacjach a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych ................. 174 Wstęp ...................................................................................................................................................................................... 174 13.1. Metodyczne aspekty prowadzonych badań .................................................................................................................... 176 13.2. Współpraca przedsiębiorstw z pozostałymi uczestnikami sieci dostaw ......................................................................... 178 13.3. Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami ze sfery B+R ............................................................................................. 180 Zakończenie............................................................................................................................................................................ 182 Bibliografia ............................................................................................................................................................................. 183 Informacja o Autorze .............................................................................................................................................................. 183 BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................................................................... 184 INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Przedmowa Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty wkład i zespołów jest punktem wyjścia dla innowacji, jest to konieczne, ale nie wystarczającym warunkiem sukcesu innowacji. Zależy od innych czynników, jak również i to może wynikać nie tylko z pomysłów, które pochodzą w organizacji, ale także z pomysłów, które pochodzą gdzie indziej (np. w zakresie transferu technologii). Jednak i ten pogląd nie jest gwarancją kreatywności i innowacji… Oddaję naszym Czytelnikom drugie wydanie monografii naukowej pod tytułem „Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki”. Książka prezentuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, stanowi pre- zentację badań, analiz, strategii oraz diagnoz poświęconych niniejszej problematyce. Została przygotowana oraz opracowana przez Ekspertów Naukowych głównie z Wydziałów Nauk Ekonomii i Zarządzania w Polsce. Autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawiają swoje osią- gnięcia naukowe, dzięki którym otrzymujemy ciekawe analizy i nowe rozwiązania, które mogą posłużyć do zdobywania wiedzy naukowej jaki i również do kontynuacji dalszych badań naukowych z tego obsza- ru badawczego. Nieobecne dotąd w publikowanych innych pozycjach wydawniczych niniejsze badania nau- kowe mają charakter uwzględniający osiągnięcia badawcze wielu dyscyplin naukowych, miedzy innymi z ekonomii. Monografię naukową adresujemy praktycznie do wszystkich zainteresowanych aspektami eko- nomii i zarządzania. Jak i również dla tych, którym jest niezbędna nowa wiedza. Liczymy, że odnajdą Państwo w naszej książce naukowej „Innowacje przyszłością rozwoju go- spodarki” inspiracje dla własnej praktyki zawodowej oraz naukowej. Słowa kluczowe: innowacyjność, działalność B+R, przedsiębiorstwa przemysłowe, region, aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, model regresji logistycznej, innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim, działalność innowacyjna, innowacyjne przedsiębiorstwo, transfer informacji z zagranicznych jednostek badawczych, kompetycja, współpraca z konkurentami, rozwój przemysłu wysokiej techniki, partnerstwo publiczno-prywatne, model DBOT, firmy ro- dzinne, familiarność, kooperacja naukowo-biznesowa, reformy instytucjonalne, polityka państwa, rynek pracy, współpraca przedsiębiorstw, zdolność do innowacji, metodologiczne podstawy przeprowadzonego badania, mode- lowanie probitowe, poziom techniki, cykl koniunkturalny. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Rozdział I Wspieranie innowacji w polskiej gospodarce Wprowadzenie W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z coraz szybszym starzeniem się wiedzy, a także ze zwiększa- niem częstotliwości jej rozpowszechniania, co przyczynia się do pojawienia się licznych imitacji. Budowę między- narodowego potencjału konkurencyjnego polskiej gospodarki jest w stanie zapewnić proinnowacyjna orientacja polityki publicznej. Tezą artykułu jest twierdzenie, iż konieczne jest wprowadzenie zmian w polskim systemie innowacyjności, które wpłyną na wzrost efektywności wykorzystywanych narzędzi wspierania innowacji. Celem artykułu jest zweryfikowanie możliwości wsparcia innowacyjnych pomysłów dla polskich przedsiębiorstw i insty- tucji oraz zbadanie skuteczności instrumentów wykorzystywanych dla uzyskania przewagi innowacyjnej w polskiej gospodarce. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI 1.1 Znaczenie innowacji w Polsce Postępująca globalizacja współczesnej gospodarki wpływa na jej coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Zachodzi więc konieczność tworzenia nowych lub usprawnionych rozwiązań, które będą mogły znaleźć zapotrzebowanie na dynamicznym rynku. Umiejętność przekształcania własnej lub pozyskanej wie- dzy w nowe produkty, usługi, technologie, techniki marketingowe i rozwiązania organizacyjne może mieć decydu- jący wpływ na odniesienie sukcesu rynkowego. Przetrwanie na rynku jest zatem możliwe jedynie dzięki nieustan- nemu i przemyślanemu poszerzaniu własnej działalności, co bardzo często wiąże się z poszukiwaniem alternatyw- nych sposobów uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa będą mogły w ten sposób lepiej zaspoka- jać potrzeby klientów, a jednocześnie ograniczać ryzyko poniesienia strat [Janasz 2005, s. 23]. Innowacje są obecnie jednym z najistotniejszych czynników decydujących o nowoczesności, a jednocześnie o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całej gospodarki. Przedsiębiorstwem innowacyjnym można określić te, które jest w stanie tworzyć innowacje, zdobywać je i absorbować, a także pozyskiwać informa- cje o rozwiązaniach innowacyjnych [Bogdanienko 2004, s. 59]. Dodatkowo przyjmuje się, iż sprawnie działające przedsiębiorstwo innowacyjne powinno [Jasiński 1992, s. 25]:      prowadzić prace badawczo-rozwojowe, przeznaczać relatywnie wysokie nakłady finansowe na prace badawczo-rozwojowe, systematycznie wdrażać nowe rozwiązania naukowo-techniczne, posiadać duży udział nowości w wartości produkcji w cenach sprzedaży, nieustannie wprowadzać innowacje na rynek. P. Whitfield [1979, s. 140-142] wymienia czynniki mogące pozytywnie lub negatywnie oddziaływać na po- ziom innowacyjności przedsiębiorstw. Do pozytywnych czynników zalicza on:     tradycję osiągnięć przedsiębiorstwa, postęp techniczny, konkurencję, zapotrzebowanie na innowacje,  możliwość wykorzystania funduszy na ryzykowne przedsięwzięcia,  współpracę z instytucjami naukowymi, politykę wobec prac rozwojowych.  W grupie czynników negatywnie oddziałujących na innowacyjność znalazły się z kolei:  wysokie koszty zmian,    słabe powiązania organizacyjne pomiędzy działami przedsiębiorstwa, inercja organizacyjna, niska pozycja innowatora w firmie. Odpowiedni poziom innowacyjności jest w stanie zapewnić efektywna komunikacja i współpraca z innymi podmiotami. Wskazuje o tym, chociażby paradygmat Open Innovation według, którego nie należy pole- INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI gać jedynie na własnych badaniach, lecz także na innych źródłach zwiększania innowacyjności, takich jak na przy- kład nabywanie patentów, licencji na wynalazki oraz nowatorskich rozwiązań od innych przedsiębiorstw [Santarek i in. 2008, s. 30]. Zwiększenie częstotliwości komunikacji, a także zróżnicowanie jej form i kanałów jest niezbędne dla zintensyfikowania wykorzystania rezultatów prac naukowych. Działania te pozwolą jednocześnie przyspieszyć inicjowanie, kreowanie, implementację oraz rozprzestrzenianie innowacji [Duraj, Papiernik-Wojdera 2010, s. 76]. Wzrost skłonności do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć doprowadzi nie tylko do zwiększenia konku- rencyjności danego podmiotu względem innych krajowych podmiotów, ale także do wzmocnienia pozycji konku- rencyjnej kraju na arenie międzynarodowej. Wspieranie innowacji oraz potencjału innowacyjnego jest trudnym i kosztownym zadaniem. Wieloetapo- wość oraz wysoka złożoność powyższych procesów może wpływać również na trudności w ich pomiarze, mającym głównie na celu zdiagnozowanie oraz porównanie poziomu innowacyjności wszystkich gospodarek. Jednym z najczęściej wykorzystywanych wskaźników pomocnych w analizie innowacyjności jest Ranking Innovation Union Scoreboard [Bukowski, Szpor i Śniegocki 2012, s. 17], który składa się z ośmiu grup wskaźników podzielo- nych na trzy kategorie:  czynniki sprzyjające – kapitał ludzki, możliwości pozyskania finansowania z rynku lub wsparcia państwa dla innowatorów, a także jakość, otwartość i atrakcyjność krajowego systemu badań,  działalność firm – inwestycje firm w innowacje, współpraca z innymi podmiotami oraz tworzenie własności intelektualnej,  wyniki – liczebność innowatorów, efekty gospodarcze innowacji. Kształtowanie się wartości powyższych wskaźników dla Polski oraz wszystkich krajów należących do Unii Euro- pejskiej przedstawiają rysunki 1 i 2. Biorąc pod uwagę kształtowanie się powyższych danych, pozycja Polski w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej jest dość niekorzystna, albowiem wykazuje ona cechy charakterystyczne dla grupy najmniej innowacyjnych państw. Potencjał innowacyjności Polski jest bardzo niezrównoważony i opiera się głównie na kapitale ludzkim, będącym najmocniejszym obszarem polskiej innowacyjności. Obszar ten kształtuje się nieco powyżej średniej europejskiej. Wynik ten jest, jednak przede wszystkim skutkiem wprowadzanych zmian na rynku szkolnictwa wyższego z ostatnich kilkunastu lat. Pod względem skłonności do wprowadzania innowacji i współpracy badawczo-rozwojowej, Polska zajmuje jedną z ostatnich pozycji w rankingu. Wynika z tego, iż zaso- by ludzkie nie są tu również w pełni wykorzystane. Pomimo zmian w polityce publicznej dotyczącej m.in. zwiększenia publicznych nakładów na B+R oraz re- formy nauki, wzrost innowacyjności polskiej gospodarki jest wręcz niezauważalny. Zahamowanie rozwoju inno- wacji mogło wynikać chociażby z panującego kryzysu gospodarczego. Program Operacyjny Innowacyjna Gospo- darka oraz inne programy wsparcia innowacji powinny jednak wpłynąć na zmniejszenie luki we współpracy B+R oraz luki we wdrażaniu nowych rozwiązań dzielących polski system wsparcia od systemów krajów zachodnioeuro- pejskich. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Rys. 1. Kształtowanie się wartości wskaźnika Ranking Innovation Union Scoreboard w Polsce względem krajów UE w latach 2008-2012. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Innovation Union Scoreboard 2013 s. 74]. Rys. 2. Kształtowanie się wartości wskaźnika Ranking Innovation Union Scoreboard w ośmiu badanych obszarach w Polsce względem krajów UE w 2012 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Innovation Union Scoreboard 2013, s. 75]. Pomimo tego, iż mamy obecnie do czynienia z umiędzynarodowieniem oraz wzrostem jakości badań nau- kowych, krajowe sieci badawcze w dalszym ciągu cechują się słabą konkurencyjnością, a tempo przyrostu publicz- nych wydatków na działalność B+R jest zdecydowanie niższe niż większości innych krajów należących do Unii Europejskiej. Inwestycje przeważającej liczby polskich przedsiębiorstw w innowacje mają raczej charakter imita- cyjny, cechujący się odtwarzaniem istniejących rozwiązań. Krajowa aktywność B+R korporacji międzynarodowych charakteryzuje się, więc relatywnie prostymi dostosowaniami produktów oraz udoskonalaniem procesów produk- cyjnych [Bukowski, Śniegocki 2011, s. 156]. Zmniejsza się tym samym udział Polski w kreowaniu innowacji mają- cych charakter pionierski. Finansowanie innowacyjnych rozwiązań z venture capital również nie jest jeszcze tak rozpowszechnione, jak w innych krajach UE-27. Mankamentem polskiej gospodarki według Innovation Union INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Scoreboard jest także niska aktywność innowacyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz słabe zaanga- żowanie w podejmowanie współpracy między podmiotami rozwijającymi i wdrażającymi innowacje zarówno mię- dzy firmami, jak i między sektorem publicznym i prywatnym. Polska posiada niekorzystną sytuację również pod względem tworzenia własności intelektualnej, a w szczególności patentowania innowacyjnych pomysłów. Do czynników, które sprzyjają poprawie potencjału innowacyjności polskiego społeczeństwa zaliczyć moż- na ponadto zwiększanie się dostępu do nowoczesnych form mediów. Z kolei barierami są niski kapitał społeczny, a także nieodpowiedni system nauczania, który obniża kreatywność. Polskie przedsiębiorstwa mają również bardzo konserwatywne podejście do rynku, które nastawione jest głównie na przetrwanie. Jest to spowodowane przede wszystkim umniejszaniem roli inwestycji w wykwalifikowane kadry, a także niedostrzeganiem korzyści płynących z innowacji oraz podejmowania ryzyka. W Polsce znajduje się w dodatku niewielka liczba zintegrowanych ośrodków badawczo - wdrożeniowych, w których mogłyby się tworzyć innowacje o zasięgu globalnym. Powstawanie takich miejsc przyczyniłoby się do poprawy innowacyjności polskiej gospodarki, w której wysokość nakładów na działalność B+R jest w wielu przy- padkach niższa od nakładów poniesionych przez największe korporacje transnarodowe. Czasami koniecznością staje się tworzenie tzw. organizacji sieciowych, cechujących się posiadaniem wielofunkcyjnych, zewnętrznych powiązań, które odbywają się na zasadach współpracy, podwykonawstwa lub sojuszy strategicznych [Mikuła, Pie- truszka-Ortyl 2006, s. 114]. Wskazane powiązania mogą zdecydowanie wpłynąć na ograniczenie ryzyka niepowo- dzeń, rozkładając je na większą ilość podmiotów uczestniczących w procesie. Dzięki minimalizacji czasu niezbęd- nego do wprowadzenia nowego produktu na rynek, organizacje sieciowe dają również przedsiębiorstwom większą szansę na osiągnięcie sukcesu rynkowego. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI 1.2 Możliwości wsparcia innowacji w polskiej gospodarce Same mechanizmy rynkowe nie gwarantują optymalnego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. W 2000 roku przyjęty został dokument „Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do roku 2006”, w którym szczególny nacisk położono na zwiększenie poziomu innowacyjności poprzez stworzenie korzystnych warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyznawane środki wykorzystywane były między, innymi na: budowę i rozwój parków naukowo-technologicznych, projekty celowe realizowane wspólnie przez instytucje nau- kowo-badawcze z przedsiębiorcami, czy też wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dorad- cze o charakterze innowacyjnym [Gulda 2008, s. 40]. W kolejnych latach kontynuowano prowadzenie polityki rządowej na rzecz innowacji. Potwierdzeniem tego był, chociażby dokument „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”, który zakładał powiązanie polskich celów rozwojowych z priorytetami „Strategii Lizbońskiej”. Podstawą tego dokumentu było dążenie do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy, opartego o pięć kluczowych obszarów: kadra dla nowoczesnej gospo- darki, badania na rzecz gospodarki, własność intelektualna dla innowacji, kapitał na innowacje oraz infrastruktura dla innowacji. Do najważniejszych instrumentów służących realizacji wszystkich celów znajdujących się we wspomnianej „Strategii” zaliczyć można między, innymi ustawę wprowadzającą możliwość wspierania wdrożeń nowych technologii w przedsiębiorstwach przy pomocy umarzanego częściowo ze środków publicznych kredytu technologicznego oraz ulgi podatkowej na zakup nowych technologii, która pozwala na dodatkowe zaliczenie w koszty prowadzonej działalności 50 wartości zakupionej technologii, a także daje możliwość nadawania przed- siębiorcom, uzyskującym co najmniej 20 przychodów ze sprzedaży własnych prac badawczo-rozwojowych, sta- tusu centrum badawczo-rozwojowego. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest wspierana także przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która zajmuje się udzielaniem pomocy związanej chociażby z ochroną wła- sności przemysłowej lub podejmowaniem inicjatyw klastrowych. Nowo powstałe przedsiębiorstwa mogły ponadto skorzystać z innych rozwiązań, jak na przykład z programu „Bon na innowacje”, umożliwiającego nawiązanie pierwszego kontaktu z instytucjami prowadzącymi działalność naukową [Gulda 2008, s. 41]. Wszystkie wskazane w „Strategii” zadania były finansowane przede wszystkim z funduszy strukturalnych, a w szczególności z Pro- gramu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, ukierunkowanego przede wszystkim na rozwój polskiej gospo- darki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Obecnie ramy dla nowego systemu zarządzania rozwojem kraju stanowi Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” oraz Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. W perspektywie do 2020 roku najważniejszymi dokumentami strategicz- nymi są Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju wraz z Krajowym Programem Reform na rzecz realizacji stra- tegii „Europa 2020”, której głównym celem jest budowa gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, a także go- spodarki zrównoważonej i konkurencyjnej. Strategia zmierza, więc bardziej w kierunku budowania konkurencyjno- ści, a nie spójności. Miarą sukcesu realizacji celów wskazanych w nowej unijnej strategii będzie inteligentny i zrównoważony wzrost, który sprzyja włączeniu społecznemu. Zmiany w polskiej polityce innowacji związane są głównie z ukierunkowaniem na wspieranie przedsiębiorczości, nauki, edukacji, pracy oraz konkurencji. Wsparcie funduszy unijnych w ramach priorytetów zaproponowanych przez Komisję Europejską skutecznie buduje efektyw- ny system innowacji. Za obszar badań stosowanych i prac wdrożeniowych w coraz większym stopniu odpowiada INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Z kolei badania podstawowe są wspierane przede wszystkim przez Narodo- we Centrum Nauki oraz Polską Akademię Nauk. Instytucje te są podległe Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyż- szego i odgrywają kluczową rolę w rozwoju innowacyjności, wyznaczając strategiczne kierunki rozwoju innowacji, pośrednicząc w kontaktach pomiędzy firmami, a także stymulując wybrane projekty za pomocą instrumentów fi- nansowych, promując tym samym rozwój innowacji w Polsce. Instytucje te wraz z uczelniami wyższymi starają się również rozwijać kreatywność oraz postawy przedsiębiorcze wśród przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodar- czych, dzięki czemu poprawi się poziom konkurencyjności pracowników, firm oraz całej gospodarki. Niezwykle istotne znaczenie mają również działania, które wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa. Jed- nym z rozwiązań ukierunkowanych na realizację tego celu jest polityka rozwoju gospodarczego oparta o klastry. Głównym jej zadaniem jest selekcja klastrów, które cechują się największym potencjałem innowacyjnym. Rozwój tego typu rozwiązań powinien przyczynić się do podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki, tworząc atrak- cyjną ofertę dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Korzystne mogą się okazać również szkolenia dla pra- cowników, polegające na przyswajaniu wiedzy i umiejętności związanych z nową technologią oraz dostosowaniem się do zmian w organizacji przez nią wprowadzonych. Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze instrumenty wspierania innowacyjności w polskiej gospodarce. Tab. 1. Instrumenty wspierania innowacji w Polsce Środki krajowe - konkursy Narodowego Centrum Nauki, - konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (np. InnoTech, BroTech), - Programy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (np. „Bon na innowacje”, konkurs „Polski Produkt Przyszłości”), - kredyt technologiczny, - Krajowy Fundusz Kapitałowy, - ulga podatkowa na nowe technologie, - Krajowa Sieć Innowacji KSU, - Internetowy Portal Usługowy Urzędu Patentowego, - baza wiedzy o innowacyjnych technologiach. Fundusze Europejskie - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, - Regionalne Programy Operacyjne. Działania na szczeblu europejskim - 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego, - projekty ERA-NET wspierające powstawanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, - Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji, - programy sektorowe, - sieć EUREKA, - programy edukacyjne i treningowe. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Bukowski, Szpor i Śniegocki 2012, s. 22-24]. W przyjętym na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli unijnym budżecie na lata 2014-2020 przewiduje się przeznaczenie dla Polski 105,8 mld euro, z czego 72,9 mld na politykę spójności. Alokacja unijnych funduszy dla naszego kraju na okres 2014-2020 jest nieco wyższa od tej przyznanej na lata 2007-2013, wynoszącej 101,5 mld euro, z czego 68 mld euro w ramach polityki spójności. W związku z powyższym, Polska będzie przez kolejne siedem lat największym beneficjentem unijnych funduszy [Akcjonariat Obywatelski Portal]. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI 1.3 Analiza skuteczności wsparcia innowacji w Polsce Kontynuację rozwoju innowacji w Polsce jest w stanie zapewnić odpowiednia alokacja środków budże- towych. Niestety, nakłady tego sektora na działalność badawczo-rozwojową należą do najniższych w Europie. W roku 2010 kształtowały się one na poziomie 0,74 PKB [GUS 2012]. Podkreślić należy również, iż wzrost publicznych wydatków na działalność B+R w Polsce w ostatnim czasie wynikał głównie z zaangażowania fundu- szy europejskich. Niski jest także udział firm, które są zainteresowane finansowaniem prac badawczych przez pla- cówki naukowe, co niekorzystnie wpływa na współpracę z przemysłem, prowadząc niekiedy do całkowitego zaniku kooperacji pomiędzy przedsiębiorcami, a ośrodkami naukowymi. Do roku 2020 planowany jest wzrost wspomnia- nych nakładów do poziomu 1,45-1,9 . Cel ten w porównaniu do innych krajów wydaje się być, jednak mało am- bitny. Z tego względu priorytetowym celem strategicznym Polski jest uzyskanie miejsca w grupie krajów najwyżej rozwiniętych, o nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy, w której innowacje są głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego [Matusiak, Guliński 2010a, s. 155]. Innowacyjne rozwiązania są w dzisiejszych czasach jednym z najistotniejszych czynników wpływają- cych na wzrost gospodarczy. Uwzględniając technologiczne aspekty innowacji warto prześledzić kształtowanie się struktury nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w ostatnich latach. Nakłady te są podstawowym wskaźnikiem służącym do oceny innowacyjności. Przedsiębiorstwa przeznaczają na ten cel bardzo zróżnicowane środki finansowe. Poniższy rysunek przedstawia kształtowanie się nakładów przedsiębiorstw przemysłowych na wybrane rodzaje działalności innowacyjnej w latach 2007-2011. Rys. 3. Nakłady przedsiębiorstw przemysłowych na działalność innowacyjną w latach 2007-2011. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [GUS 2012]. W 2011 roku wśród polskich przedsiębiorstw należących do sektora przemysłu na innowacyjność przezna- czono niecałe 21 mld zł, z czego nakłady przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 49 osób stanowiły około 93 tej kwoty. Największe nakłady poniesiono na środki trwałe (77,8 ogółu nakładów na innowacje), a zdecydowana część z nich została przeznaczona na zakup maszyn i urządzeń technicznych, środków transportowych, narzędzi, INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI przyrządów, ruchomości i wyposażenia. Jak wynika z powyższego wykresu stosunkowo wysokie nakłady na dzia- łalność innowacyjną ponoszono na zakup wyników prac badawczo-rozwojowych. Nakłady te są, jednak zdecydo- wanie zbyt niskie w porównaniu do innych krajów należących do Unii Europejskiej. W 2011 roku na innowacje mające swoje źródło w działalności B+R lub w zakupie wiedzy ze źródeł zewnętrznych przeznaczono około 3 mld zł (14,5 ogółu nakładów na innowacje). Pomimo tego, że w 2011 roku odnotowano zdecydowany spadek nakładów przeznaczonych na innowacyj- ność, w szczególności wśród nakładów na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych, można stwierdzić, że w badanym przedziale czasowym utrzymywał się rosnący trend nakładów na działalność innowacyjną. Porównując, jednak wspomniane nakłady z wydatkami inwestycyjnymi ponoszonymi przez przedsiębiorstwa, okazuje się, że udział nakładów na innowacje w całości wydatków inwestycyjnych stanowił niewielki procent. Pozytywnym aspektem może być, jednak przeznaczanie przez przedsiębiorstwa przemysłowe znacznych środków na unowocześnianie parku maszynowego i wdrażanie nowych technologii. Powinno się jednak zwracać większą uwagę na powiązanie powyższych nakładów z inwestycjami w opracowanie własnych technologii, na które w dalszym ciągu przeznacza się zdecydowanie zbyt niskie środki finansowe. Zgodnie z proponowanymi przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji [2004, s. 20-30] kierunkami rozwoju nauki i technologii, Polska powinna ukierunkować swoje badania przede wszystkim na:  inżynierię oprogramowania, wiedzy i wspomagania decyzji,  sieci inteligentne, telekomunikacyjne i teleinformatyczne nowej generacji,  optoelektronikę,  nowe materiały i technologie,  nanotechnologie,  projektowanie systemów specjalizowanych,  biotechnologię i bioinżynierię,  postęp biologiczny w rolnictwie i ochronę środowiska,  nowe wyroby i techniki medyczne,  nauki obliczeniowe oraz tworzenie naukowych zasobów informacyjnych,  fizykę ciała stałego,  chemię, technologię i inżynierię chemiczną. W Polsce brakuje instytucji, która specjalizowałaby się zarówno w analizie i regularnym monitorowaniu rozwoju innowacji, jak i popularyzowaniu idei wspierania procesów innowacyjnych. Mankamentem jest także sposób finansowania innowacyjnych inicjatyw. Przejawia się on, między innymi w niedopasowaniu rodzajów in- strumentów do adresowanych problemów, a w szczególności tych dotyczących wsparcia bezpośredniego. Przykła- dem może być tu, chociażby szerokie stosowanie instrumentów bezzwrotnych. Niedopasowanie wydatków inno- wacyjnych dotyczy również ich struktury. Ze znaczącej części dostępnych środków korzystają przede wszystkim duże firmy, co odbywa się kosztem firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który ze wzglę- du na niedostateczny dostęp do zasobów potrzebuje tego wsparcia najbardziej [Bukowski, Szpor i Śniegocki 2012, s. 26-27]. W celu wyrównania różnic w rozwoju gospodarczym regionów, sektor MSP oraz ośrodki B+R powinny mieć większe szanse na pokonanie bariery finansowej w realizacji projektów innowacyjnych i tworzenia gospodar- ki opartej na wiedzy i innowacjach. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI W przedsiębiorstwach i instytucjach, które wykorzystują środki pochodzące z Unii Europejskiej bardzo czę- sto występują problemy z dokończeniem realizacji programów wsparcia po zakończeniu finansowania. Trudnością okazuje się także zapewnienie prorynkowej orientacji i efektów rozwojowych, które uwzględniają lokalną specyfi- kę oraz powiązanie rożnych programów wsparcia. Niestosowne wydaje się być finansowanie projektów wymagają- cych wysokiego budżetu i nieuwzględniających potrzeb rozwojowych gospodarki, w których wykonawcy pozba- wieni są wymaganego doświadczenia. Zdarza się także, iż pojawia się rozbieżność pomiędzy projektowanymi pro- gramami i instrumentami wsparcia, a ich implementacją. Realizacja programów znacznie, bowiem odbiega od wstępnych założeń, które oparte są z reguły na zagranicznych i krajowych doświadczeniach, które niekoniecznie muszą się sprawdzić na lokalnym rynku. Polityka regionalna koncentruje się przede wszystkim na tradycyjnych narzędziach i obszarach wsparcia, które mają niewiele wspólnego z potrzebami współczesnej gospodarki. Dodatkowo władze regionalne wspierają głównie te działania, które ukierunkowane są na sektor publiczny, pomijając tym samym sektor prywatny. Wydaje się, że według władz regionalnych instytucje wsparcia innowacyjności oraz ich wzmacnianie nie są istotnymi de- terminantami rozwoju i budowania zdolności innowacyjnych regionów. Polskie przedsiębiorstwa cechują się rów- nież brakiem zaufania do tego typu ośrodków, a swoją niechęć do podejmowania współpracy z instytucjami nau- kowo-badawczymi uzasadniają przekonaniem o ich wątpliwym przygotowaniu organizacyjnym do kooperacji z gospodarką. Należy zadbać o zintensyfikowanie przedsiębiorczych postaw i łączyć je z innowacyjnością, dzięki czemu zwiększy się również zainteresowanie realizacją takich programów, które charakteryzują się wysokim potencjałem rozwojowym [Matusiak, Guliński 2010b, s. 30-31]. Dokonania zmian wymaga również system ulg, zwolnień i subwencji, który ma obecnie niewielki wpływ na podejmowanie działalności innowacyjnej przez polskie przed- siębiorstwa. Doskonalenie instrumentów wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości powinno być uzupełniane za- pewnieniem właściwej synergii między nimi. Jako przykład można podać częsty brak powiązań pomiędzy działal- nością akademickich inkubatorów oraz centrów transferu technologii, a procesem dydaktycznym i naukowo- badawczym uczelni [Nowacka 2011, s. 181-182]. Najważniejszą wadą polskiej gospodarki jest, jednak brak zaufania, brak świadomości oraz niska akceptacja społeczna dla innowacyjnych postaw, a także niewielka motywacja do ponoszenia ryzyka związanego z komercjalizacją wyników badań, transferem technologii, utworzeniem przedsiębiorstwa i innowacyjnością. Sytu- acja ta jest w dodatku potęgowana negatywnym odbiorem zarówno w Polsce, jak i w większości krajów europej- skich biznesowego niepowodzenia. Przyczynia się to do ograniczenia współpracy oraz zaniechania w podejmowa- niu wspólnych przedsięwzięć, mogących przynieść obu stronom większe korzyści. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Podsumowanie Pod względem jakości instytucji, zaplecza infrastrukturalnego, a także otwartości społeczeństw na nowe wy- zwania sprzyjające kreatywności, Polska znajduje się na jednej z ostatnich pozycji wśród krajów należących do Unii Europejskiej i innych krajów rozwiniętych. Korzystając z funduszy unijnych Polska jest w stanie wyprzedzić większość krajów należących do wspomnianej grupy oraz nadrobić tym samym zaległości, budując nowe przewagi konkurencyjne. Konieczne jest jednak rozsądne wygospodarowanie wspomnianych środków. Niezwykle istotnym wsparciem dla innowacyjnych przedsiębiorstw mogą okazać się działania rządu, który powinien stosować zachęty do podejmowania prac badawczo-rozwojowych, a także stworzyć przyjazne dla przedsiębiorczości środowisko, upraszczając między innymi system podatkowy. Wsparcie finansowe powinno być przydzielane przede wszystkim tym obszarom, które cechują się największym potencjałem przeprowadzania prac badawczych zakończonych suk- cesem. Szczególną uwagę powinno się zatem poświęcić działaniom przyczyniającym się do utrzymania wysokiego tempa rozwoju polskiej gospodarki. Przykładem takich działań jest, między innymi: obniżenie wydatków publicz- nych, trwałe zwiększenie stopy zatrudnienia, czy też pobudzenie wzrostu prywatnych oszczędności oraz inwestycji. Wprowadzenia regulacji wymaga także współpraca pomiędzy sferą nauki, a sferą biznesu. Zwiększenie wykorzy- stania ochrony własności intelektualnej na uniwersytetach może okazać się rozwiązaniem, które pozytywnie wpły- nie na wzmocnienie powiązań pomiędzy uczelniami wyższymi, a sektorem przemysłu. Support for innovation in Polish economy Nowadays, we are faced with an increasing frequency of knowledge transfer which contributes to appear- ance of numerous imitations. The construction of an international competitive potential of the Polish economy is able to provide innovation-oriented public policy. Thesis of this article is claim that it is necessary to make changes in Polish innovation system which will affect on the growth of efficiency of instruments used to support innovation. The purpose of this article is to verify the possibility of supporting innovative ideas for Polish enterprises and insti- tutions as well as to examine the effectiveness of the instruments used to achieve innovative advantage in Polish Translated by Roman Tylżanowski economy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki. Część II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: