Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00184 002634 22420019 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych - ebook/pdf
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 398
Wydawca: edu-Libri Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63804-01-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Przewodnik pokazuje:
- jak interpretować kwestie bezpieczeństwa systemów informacyjnych od ryzyka począwszy,
- jakimi standardami (normami) i metodami się posługiwać,
- do jakich wzorców dobrych praktyk sięgać,
- jakie ośrodki doskonalące te praktyki obserwować,
- z jakim środowiskiem specjalistów się konsultować.

Poradnik jest szczegółowy, w wielu fragmentach ma charakter list kontrolnych, które mają podpowiadać jakie problemy i rozwiązania rozważać.
Poradnik jest skierowany w pierwszej kolejności do administratorów bezpieczeństwa systemów informacyjnych, ale także do szeroko rozumianej kadry kierowniczej organizacji różnych branż, charakteru i wielkości, od której zależy faktyczne bezpieczeństwo. Także do specjalistów różnych profesji, którzy do zapewniania bezpieczeństwa mogą się w organizacjach przyczyniać. Rzecz bowiem w tym, że stan bezpieczeństwa budują stopniowo wszyscy, a zburzyć go może już jedna osoba.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Franciszek Wołowski Janusz Zawiła-Niedêwiecki Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi Poradnik jest skierowany w pierwszej kolejności do administratorów bezpieczeństwa systemów informacyjnych, ale nie tylko. Także do szeroko rozumianej kadry kierowniczej organizacji różnych branż, charakteru i wielkości oraz do specjalistów różnych profesji, którzy mogą się przyczyniać do zapewniania bezpieczeństwa w organizacjach. Rzecz bowiem w tym, że stan bezpieczeństwa budują wszyscy, a zburzyć go może nawet tylko jedna osoba. © edu-Libri s.c. 2012 Redakcja merytoryczna i korekta: edu-Libri Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Wydawnictwo edu-Libri ul. Zalesie 15, 30-384 Kraków e-mail: edu-libri@edu-libri.pl Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Sowa Sp. z o.o. Warszawa ISBN 978-83-63804-00-8 ISBN e-book 978-83-63804-01-5 (PDF) ISBN e-book 978-83-63804-02-2 (epub) Spis treści Wstęp .......................................................................................................................... 13 1. Wprowadzenie ....................................................................................................... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? ............................................................ 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? ................. 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa informacji .......................... 19 1.4. Czynniki decydujące o bezpieczeństwie systemów informacyjnych .................. 21 1.5. Jak określać wymagania bezpieczeństwa? ...................................................... 22 1.6. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji ....................................................... 24 1.7. Standardy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem systemów informacyjnych ............................................................................................... 30 1.8. Zarządzanie ryzykiem a zarządzanie bezpieczeństwem informacji ................. 38 1.9. Punkt wyjścia zapewniania bezpieczeństwa informacji ................................... 41 1.10. Krytyczne czynniki sukcesu ............................................................................. 42 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych ............................................... 43 2.1. Nazewnictwo związane z zarządzaniem ryzykiem ......................................... 45 2.1.1. Pojęcia podstawowe .............................................................................. 45 2.1.2. Nazewnictwo modelu zarządzania ryzykiem ........................................ 46 2.2. Struktura ryzyka ............................................................................................ 47 2.2.1. Ryzyko polityczne ................................................................................ 47 2.2.2. Ryzyko organizacyjne ............................................................................ 48 2.2.3. Ryzyko operacyjne ............................................................................... 49 2.3. Czynniki ryzyka systemów informacyjnych ..................................................... 55 2.3.1. Ludzie ................................................................................................... 55 2.3.2. Procesy i systemy .................................................................................. 56 2.3.2.1. Systemy teleinformatyczne ...................................................... 57 2.3.2.2. Dokumentacja wewnętrzna i zewnętrzna ................................ 58 2.3.2.3. Lokalizacja ............................................................................... 58 2.3.3. Zdarzenia zewnętrzne ........................................................................... 59 2.3.3.1. Zdarzenia przewidywalne i nieprzewidywalne ........................ 59 2.3.3.2. Zlecanie czynności na zewnątrz (outsourcing) ........................ 60 2.4. Procesy zarządzania ryzykiem systemów informacyjnych ............................... 61 2.5. Ustalenie oczekiwań wobec zarządzania ryzykiem ......................................... 64 2.5.1. Podstawowe kryteria oceny ryzyka systemów informacyjnych .............. 65 Spis treści 6 2.5.2. Zakres i granice procesu zarządzania ryzykiem systemów informacyjnych ..................................................................................... 66 2.5.3. Organizacja zarządzania ryzykiem systemów informacyjnych .............. 67 2.6. Zarządzanie zasobami i aktywami systemów informacyjnych ......................... 67 2.6.1. Zapewnianie zasobów i aktywów oraz odpowiedzialność za nie .......... 69 2.6.1.1. Inwentaryzacja zasobów i aktywów ......................................... 71 2.6.1.2. Własność zasobów ................................................................... 73 2.6.1.3. Akceptowalne użycie zasobów ................................................. 73 2.6.2. Klasyfi kacja informacji .......................................................................... 74 2.6.2.1. Zalecenia do klasyfi kacji .......................................................... 74 2.6.2.2. Oznaczanie informacji i postępowanie z informacjami ............ 75 2.6.3. Wartość biznesowa aktywów, zwłaszcza informacji .............................. 76 2.7. Szacowanie ryzyka systemów informacyjnych ................................................ 79 2.7.1. Analiza ryzyka systemów informacyjnych ............................................. 80 2.7.1.1. Identyfi kacja ryzyka ................................................................. 80 2.7.1.2. Oszacowanie (wycena) ryzyka ................................................. 91 2.7.2. Ocena ryzyka systemów informacyjnych ............................................... 97 2.8. Postępowanie z ryzykiem systemów informacyjnych ...................................... 98 2.8.1. Unikanie ryzyka .................................................................................... 103 2.8.2. Przeniesienie ryzyka.............................................................................. 104 2.8.3. Utrzymanie/akceptowanie ryzyka ......................................................... 105 2.8.4. Redukcja ryzyka .................................................................................... 105 2.8.5. Środki sterowania bezpieczeństwem ..................................................... 106 2.8.6. Środki łagodzenia ryzyka (przeciwdziałanie) ........................................ 108 2.8.7. Strategia łagodzenia ryzyka .................................................................. 115 2.9. Akceptacja ryzyka przez kierownictwo ........................................................... 116 2.10. Informowanie o ryzyku ................................................................................... 117 2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka .................................................................... 118 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem ............................................. 120 3. Zarządzanie ryzykiem w projektach systemów informacyjnych ......................... 124 3.1. Wprowadzenie ................................................................................................ 124 3.2. Kryteria sukcesu projektu ................................................................................ 125 3.3. Procesy zarządzania ryzykiem projektowym ................................................... 126 3.4. Planowanie zarządzania ryzykiem projektowym............................................. 128 3.5. Identyfi kacja zagrożeń .................................................................................... 130 3.6. Analiza ryzyka ................................................................................................ 131 3.7. Szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka ......................................... 131 3.8. Planowanie reakcji na ryzyko .......................................................................... 134 3.9. Sterowanie ryzykiem....................................................................................... 135 3.10. Monitorowanie ryzyka .................................................................................... 136 4. Zarządzanie reakcją na incydenty związane z naruszaniem bezpieczeństwa informacji ................................................................................................................... 137 4.1. Podstawowe zagadnienia i korzyści związane z zarządzaniem incydentami ... 138 4.2. Przykłady incydentów związanych z naruszaniem bezpieczeństwa informacji . 140 4.3. Procedury w zarządzaniu incydentami ........................................................... 142 4.3.1. Planowanie i przygotowanie ................................................................. 142 4.3.2. „Stosowanie” − wdrożenie i eksploatacja ............................................. 153 4.3.3. Przegląd ................................................................................................ 170 4.3.4. Doskonalenie ........................................................................................ 172 Spis treści 7 5. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) .................................. 174 5.1. Ustanowienie SZBI .......................................................................................... 176 5.1.1. Zakres i granice SZBI ............................................................................ 176 5.1.2. Polityka bezpieczeństwa i jej akceptacja przez kierownictwo ............... 177 5.1.3. Polityka bezpieczeństwa informacji ....................................................... 178 5.1.4. Dokument polityki bezpieczeństwa informacji ...................................... 179 5.1.5. Przegląd polityki bezpieczeństwa informacji ......................................... 180 5.1.6. Strategia zarządzania ryzykiem ............................................................ 181 5.2. Wdrożenie i eksploatacja SZBI ........................................................................ 182 5.3. Monitorowanie i przegląd SZBI ...................................................................... 182 5.4. Utrzymanie i doskonalenie SZBI ..................................................................... 182 5.5. Organizacja zapewniania bezpieczeństwa informacji ...................................... 183 5.5.1. Organizacja wewnętrzna ....................................................................... 183 5.5.1.1. Zaangażowanie kierownictwa w zapewnianie bezpieczeństwa informacji ................................................................................ 184 5.5.1.2. Koordynacja zarządzania zapewnianiem bezpieczeństwa informacji ................................................................................ 184 5.5.1.3. Przypisanie odpowiedzialności w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informacji ...................................................... 185 5.5.1.4. Proces autoryzacji środków przetwarzania informacji ............. 186 5.5.1.5. Umowy o zachowaniu poufności ............................................. 186 5.5.1.6. Kontakty z organami władzy .................................................... 187 5.5.1.7. Kontakty z grupami zaangażowanymi w zapewnianie bezpieczeństwa ....................................................................... 187 5.5.1.8. Niezależne przeglądy bezpieczeństwa informacji .................... 188 5.5.2. Strony zewnętrzne ................................................................................ 188 5.5.2.1. Ryzyko związane ze stronami zewnętrznymi ........................... 189 5.5.2.2. Bezpieczeństwo w kontaktach z klientami ............................... 190 5.5.2.3. Bezpieczeństwo w umowach ze stroną trzecią ......................... 191 5.6. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich .................................................................. 194 5.6.1. Przed zatrudnieniem ............................................................................. 195 5.6.1.1. Role i zakresy odpowiedzialności ............................................. 196 5.6.1.2. Postępowanie sprawdzające ..................................................... 196 5.6.1.3. Zasady zatrudnienia ................................................................ 197 5.6.2. Podczas zatrudnienia ............................................................................ 198 5.6.2.1. Odpowiedzialność kierownictwa ............................................. 199 5.6.2.2. Uświadamianie, kształcenie i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji ...................................................... 200 5.6.2.3. Postępowanie dyscyplinarne .................................................... 200 5.6.3. Zakończenie lub zmiana zatrudnienia ................................................... 201 5.6.3.1. Odpowiedzialność związana z zakończeniem zatrudnienia ..... 201 5.6.3.2. Zwrot zasobów ........................................................................ 202 5.6.3.3. Odebranie praw dostępu.......................................................... 202 5.7. Bezpieczeństwo fi zyczne i środowiskowe ........................................................ 203 5.7.1. Obszary bezpieczne ............................................................................... 205 5.7.1.1. Fizyczna granica obszaru bezpiecznego ................................... 206 5.7.1.2. Środki ochrony fi zycznego wejścia........................................... 207 5.7.1.3. Zabezpieczanie biur, pomieszczeń i urządzeń .......................... 207 5.7.1.4. Ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi i środowiskowymi .. 208 5.7.1.5. Praca w obszarach bezpiecznych ............................................. 208 5.7.1.6. Obszary publicznie dostępne dla dostaw i załadunku .............. 209 Spis treści 8 5.7.2. Bezpieczeństwo wyposażenia ................................................................ 209 5.7.2.1. Rozmieszczenie i ochrona wyposażenia ................................... 210 5.7.2.2. Systemy wspomagające przetwarzanie informacji ................... 210 5.7.2.3. Bezpieczeństwo okablowania .................................................. 211 5.7.2.4. Bezpieczna konserwacja sprzętu .............................................. 212 5.7.2.5. Bezpieczeństwo wyposażenia znajdującego się poza siedzibą organizacji ............................................................................... 212 5.7.2.6. Bezpieczne usuwanie lub ponowne wykorzystanie wyposażenia ............................................................................ 213 5.7.2.7. Wynoszenie mienia .................................................................. 213 5.8. Zarządzanie eksploatacją i komunikacją SZBI ................................................. 214 5.8.1. Procedury eksploatacyjne i odpowiedzialność....................................... 214 5.8.1.1. Dokumentowanie procedur eksploatacyjnych .......................... 214 5.8.1.2. Zarządzanie zmianami ............................................................. 215 5.8.1.3. Rozdzielanie obowiązków ........................................................ 216 5.8.1.4. Oddzielanie środowisk rozwojowych, testowych i eksploatacyjnych ................................................................... 216 5.8.2. Zarządzanie usługami dostarczanymi przez strony trzecie .................... 217 5.8.2.1. Bezpieczne dostarczanie usług ................................................. 218 5.8.2.2. Monitorowanie i przegląd usług strony trzeciej ....................... 218 5.8.2.3. Bezpieczne zarządzanie zmianami usług strony trzeciej .......... 219 5.8.3. Planowanie i odbiór systemów .............................................................. 219 5.8.3.1. Zarządzanie pojemnością systemów ........................................ 220 5.8.3.2. Akceptacja systemu .................................................................. 220 5.8.4. Ochrona przed kodem złośliwym i nadzór nad kodem mobilnym ......... 221 5.8.4.1. Środki ochrony przed kodem złośliwym .................................. 222 5.8.4.2. Środki nadzoru nad kodem mobilnym ..................................... 224 5.8.5. Kopie zapasowe .................................................................................... 224 5.8.6. Zarządzanie bezpieczeństwem sieci ...................................................... 226 5.8.6.1. Systemy ochrony sieci .............................................................. 227 5.8.6.2. Bezpieczeństwo usług sieciowych ............................................ 227 5.8.7. Obsługa nośników danych i dokumentacji ............................................ 228 5.8.7.1. Zarządzanie nośnikami wymiennymi ....................................... 229 5.8.7.2. Usuwanie nośników ................................................................. 229 5.8.7.3. Procedury postępowania z informacjami ................................. 230 5.8.7.4. Bezpieczeństwo dokumentacji systemowej .............................. 230 5.8.8. Wymiana informacji .............................................................................. 231 5.8.8.1. Polityka i procedury wymiany informacji ................................. 231 5.8.8.2. Umowy o wymianie informacji ................................................ 233 5.8.8.3. Transportowanie fi zycznych nośników informacji .................... 234 5.8.8.4. Wiadomości elektroniczne ....................................................... 234 5.8.8.5. Systemy informacyjne organizacji ............................................ 235 5.8.9. Usługi handlu elektronicznego .............................................................. 236 5.8.9.1. Handel elektroniczny ............................................................... 236 5.8.9.2. Transakcje on-line .................................................................... 238 5.8.9.3. Informacje dostępne publicznie ............................................... 238 5.9. Kontrola dostępu ............................................................................................. 239 5.9.1. Wymagania biznesowe i polityka kontroli dostępu ............................... 241 5.9.2. Zarządzanie dostępem użytkowników .................................................. 243 5.9.2.1. Rejestracja użytkowników ....................................................... 244 Spis treści 9 5.9.2.2. Zarządzanie przywilejami ........................................................ 245 5.9.2.3. Zarządzanie hasłami użytkowników ........................................ 246 5.9.2.4. Przeglądy praw dostępu użytkowników ................................... 246 5.9.3. Odpowiedzialność użytkowników ......................................................... 247 5.9.3.1. Używanie haseł ........................................................................ 247 5.9.3.2. Pozostawianie sprzętu użytkownika bez opieki........................ 251 5.9.3.3. Polityka czystego biurka i czystego ekranu .............................. 251 5.9.4. Kontrola dostępu do sieci ...................................................................... 252 5.9.4.1. Zasady korzystania z usług sieciowych .................................... 252 5.9.4.2. Uwierzytelnianie użytkowników przy połączeniach zewnętrznych .......................................................................... 253 5.9.4.3. Identyfi kacja urządzeń w sieciach ............................................ 254 5.9.4.4. Ochrona zdalnych portów diagnostycznych i konfi guracyjnych 254 5.9.4.5. Rozdzielanie sieci .................................................................... 255 5.9.4.6. Kontrola połączeń sieciowych .................................................. 256 5.9.4.7. Kontrola rutingu w sieciach ..................................................... 256 5.9.5. Kontrola dostępu do systemów operacyjnych ........................................ 256 5.9.5.1. Procedury bezpiecznego logowania się .................................... 257 5.9.5.2. Identyfi kacja i uwierzytelnianie użytkowników ....................... 258 5.9.5.3. System zarządzania hasłami .................................................... 259 5.9.5.4. Użycie systemowych programów narzędziowych .................... 259 5.9.5.5. Zamykanie sesji po określonym czasie ..................................... 260 5.9.5.6. Ograniczanie czasu trwania połączenia ................................... 260 5.9.6. Kontrola dostępu do informacji i aplikacji ............................................. 261 5.9.6.1. Ograniczanie dostępu do informacji ........................................ 261 5.9.6.2. Izolowanie systemów wrażliwych ............................................ 261 5.9.7. Przetwarzanie mobilne i praca na odległość ......................................... 262 5.9.7.1. Przetwarzanie i komunikacja mobilna ..................................... 262 5.9.7.2. Praca zdalna ............................................................................ 263 5.10. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych........................ 265 5.10.1. Wymagania bezpieczeństwa systemów informacyjnych ...................... 265 5.10.2. Poprawne przetwarzanie w aplikacjach .............................................. 266 5.10.2.1. Potwierdzanie poprawności danych wejściowych ................ 266 5.10.2.2. Kontrola przetwarzania wewnętrznego ................................ 267 5.10.2.3. Integralność wiadomości ...................................................... 268 5.10.2.4. Potwierdzanie poprawności danych wyjściowych ................ 268 5.10.3. Zabezpieczenia kryptograficzne .......................................................... 268 5.10.3.1. Zasady korzystania z zabezpieczeń kryptograficznych ......... 269 5.10.3.2. Zarządzanie kluczami .......................................................... 270 5.10.4. Bezpieczeństwo plików systemowych ................................................. 271 5.10.4.1. Zabezpieczanie eksploatowanego oprogramowania ............. 271 5.10.4.2. Ochrona systemowych danych testowych ............................ 273 5.10.4.3. Kontrola dostępu do kodów źródłowych programów ........... 273 5.10.5. Bezpieczeństwo w procesach rozwojowych i obsługi informatycznej .. 274 5.10.5.1. Procedury kontroli zmian ..................................................... 274 5.10.5.2. Techniczny przegląd aplikacji po zmianach w systemie operacyjnym ......................................................................... 275 Spis treści 10 5.10.5.3. Ograniczenia dotyczące zmian w pakietach oprogramowania .................................................................. 276 5.10.5.4. Wyciek informacji ................................................................ 276 5.10.5.5. Prace rozwojowe nad oprogramowaniem powierzone fi rmie zewnętrznej .......................................................................... 277 5.11. Wymagania dotyczące dokumentacji .............................................................. 277 5.11.1. Nadzór nad dokumentami .................................................................. 278 5.11.2. Nadzór nad zapisami .......................................................................... 279 6. Zarządzanie zapewnianiem ciągłości działania ................................................... 280 6.1. Osadzenie zapewniania ciągłości działania w kulturze organizacji .................................................................................... 280 6.2. Zrozumienie istoty działania organizacji ......................................................... 292 6.2.1. Wprowadzenie procesu systematycznego zarządzania zapewnianiem ciągłości działania ................................................................................. 292 6.2.2. Generalna analiza wpływu zakłóceń na działalność .............................. 297 6.2.3. Identyfi kacja, analiza i ocena ryzyka ogólnego ..................................... 299 6.2.4. Bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania systemów informatycznych a zapewnianie ciągłości działania organizacji ............ 302 6.3. Określanie strategii zarządzania zapewnianiem ciągłości działania ................ 303 6.4. Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań zapewniania ciągłości działania ....... 305 6.4.1. Analiza ryzyka operacyjnego i mapa zakłóceń ...................................... 305 6.4.2. Opracowywanie regulaminów, procedur, instrukcji ............................... 307 6.4.3. Projektowanie scenariuszy awaryjnych ................................................. 309 6.4.4. Wdrażanie przyjętego postępowania z zakłóceniami ............................ 310 6.5. Testowanie, utrzymywanie i audyt rozwiązań zapewniania ciągłości działania . 312 6.5.1. Testowanie ............................................................................................ 312 6.5.2. Utrzymywanie ....................................................................................... 312 6.5.3. Audyt .................................................................................................... 314 7. Odpowiedzialność kierownictwa organizacji ....................................................... 315 7.1. Zaangażowanie kierownictwa ......................................................................... 315 7.2. Szkolenie, uświadamianie i kompetencje pracowników .................................. 317 8. Monitorowanie bezpieczeństwa ............................................................................ 319 8.1. Monitorowanie i przeglądy SZBI ..................................................................... 320 8.1.1. Niezależne przeglądy bezpieczeństwa informacji .................................. 321 8.1.2. Dzienniki zdarzeń ................................................................................. 322 8.1.3. Monitorowanie wykorzystywania systemu ............................................ 322 8.1.4. Ochrona informacji zawartych w dziennikach zdarzeń ......................... 323 8.1.5. Dzienniki zdarzeń administratora i operatora ....................................... 324 8.1.6. Rejestrowanie błędów ........................................................................... 324 8.1.7. Synchronizacja zegarów........................................................................ 325 8.1.8. Monitorowanie i przegląd usług strony trzeciej .................................... 325 8.1.9. Zgodność przeglądów z politykami bezpieczeństwa i standardami oraz zgodność techniczna ..................................................................... 326 8.2. Przeglądy realizowane przez kierownictwo .................................................... 327 8.2.1. Dane wejściowe do przeglądu ............................................................... 327 8.2.2. Wyniki przeglądu .................................................................................. 327 9. Audyty SZBI ............................................................................................................ 329 9.1. Audyty systemów informacyjnych ................................................................... 330 Spis treści 11 9.1.1. Bezpieczne prowadzenie audytu ........................................................... 330 9.1.2. Ochrona narzędzi audytu ...................................................................... 330 9.2. Audyty wewnętrzne SZBI ................................................................................ 331 9.3. Procesy audytowe ........................................................................................... 332 9.3.1. Etap przygotowawczy audytu ............................................................... 332 9.3.1.1. Spotkanie wstępne ................................................................... 332 9.3.1.2. Seminarium dla gremiów kierowniczych organizacji ............... 333 9.3.2. Etap wykonawczy audytu ..................................................................... 333 9.3.2.1. Ścieżka formalna audytu ......................................................... 333 9.3.2.2. Ścieżka techniczna audytu ....................................................... 334 9.3.3. Etap sprawozdawczy audytu ................................................................. 335 9.3.3.1. Opracowanie dokumentu końcowego ...................................... 335 9.3.3.2. Przekazanie zleceniodawcy zbioru dokumentów audytowych . 335 10. Doskonalenie SZBI ............................................................................................... 336 10.1. Ciągłe doskonalenie ...................................................................................... 336 10.2. Działania korygujące..................................................................................... 336 10.3. Działania zapobiegawcze .............................................................................. 336 11. Zgodność z przepisami prawa ............................................................................. 338 11.1. Ustalenie odpowiednich przepisów prawa .................................................... 338 11.2. Prawo do własności intelektualnej ................................................................ 338 11.3. Ochrona zapisów w organizacji .................................................................... 339 11.4. Ochrona danych osobowych i prywatność informacji dotyczących osób fizycznych ..................................................................................................... 341 11.5. Zapobieganie nadużywaniu środków przetwarzania informacji ................... 341 11.6. Regulacje dotyczące zabezpieczeń kryptograficznych ................................... 342 11.7. Sprawdzanie zgodności technicznej .............................................................. 343 12. Terminologia ........................................................................................................ 344 12.1. Pojęcia i defi nicje .......................................................................................... 345 12.2. Akronimy ..................................................................................................... 373 Bibliografi a ................................................................................................................. 388 4. Zarządzanie reakcją na incydenty związane z naruszaniem... 142 Najczęstszą przyczyną wystąpienia tego rodzaju incydentów jest słaby lub źle skonfi gurowany system operacyjny, niekontrolowane wprowadzanie zmian, awarie sprzętu i oprogramowania umożliwiające dostęp do informacji osobom, które nie mają do nich praw. Inne przypadki to:  pozyskanie plików haseł,  przepełnienie bufora w celu uzyskania dodatkowych przywilejów,  wykorzystanie słabości protokołów w celu przejęcia lub oszukania połą- czeń sieciowych,  powiększenie przywilejów ponad te, udzielone przez administratora,  przełamanie ochrony fi zycznej w celu nieuprawnionego dostępu do informacji,  spadek wydajności spowodowany większą liczbą użytkowników, niż prze- widziano,  awaria sprzętu (naruszenie dostępności),  zablokowanie systemu spowodowane brakiem umiejętności użytkowników,  błąd (awaria) oprogramowania,  atak (malwa re  naruszenie integralności i dostępności),  włamanie i usunięcie danych (naruszenie integralności i dostępności),  ujawnienie informacji, wykorzystanie w celach prywatnych (naruszenie poufności). 4.3. Procedury w zarządzaniu incydentami Zarządzanie reakcją na incydent wchodzi w zakres zarządzania bezpieczeństwem a więc i w tym przypadku proces ten można przedstawić przy pomocy modelu PDCA – zwanym również cyklem Deminga (rys. 1.4). Tabela 4.1 przedstawia procedury w układzie modelu PDCA z uwzględnieniem specyfi ki zarządzania incydentami . 4.3.1. Planowanie i przygotowanie Od dokładności przeprowadzenia tego etapu zależy jakość realizowanych w przy- szłości prac związanych z zarządzaniem incydentami. Po jego zakończeniu organi- zacja powinna być w pełni przygotowana do właściwego zarządzania incydentami. Na tym etapie podejmowane są następujące czynności:  prace przygotowawcze,  opracowanie polityki zarządzania incydentami naruszania bezpieczeństwa informacji,  ustalenie postępowania z incydentami naruszania bezpieczeństwa informacji, 4.3. Procedury w zarządzaniu incydentami 143  aktualizacja polityki bezpieczeństwa informacji i procedur analizy ryzyka,  powołanie Zespołu Reagowania na Incydenty (naruszania) Bezpieczeństwa Informacji − ZRIBI,  powiązanie zarządzania incydentami z innymi obszarami zarządzania organizacją,  powiązanie z zewnętrznymi organizacjami,  organizacja wsparcia technicznego i organizacyjnego,  opracowanie programu uświadamiania i szkolenia. Tabela 4.1. Procedury w układzie modelu PDCA stosowane w procesach zarządzania incydentami Planuj − Planowanie i przygotowanie (ustanowienie SZBI − plan) Wykonaj − Stosowanie (wdrożenie i eksploatacja SZBI − do) Sprawdzaj − Przegląd (monitorowanie i przegląd SZBI − check) Ustanowienie polityki bezpieczeństwa, jej celów, zakresu sto- sowania, procesów i procedur odpowiadających zarządzaniu ryzykiem oraz zwiększających bezpieczeństwo informacji, tak aby uzyskać wyniki zgodne z ogólnymi zasadami i celami organizacji. Wdrożenie i eksploatacja polityki bezpieczeństwa, zabezpie- czeń, procesów i procedur. Wdrażanie procedur i innych zabezpieczeń zdolnych do za- pewnienia natychmiastowego wykrycia i reakcji na incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa. Ocena lub nawet pomiar wykonania procesów w odniesieniu do polityki bezpieczeństwa, celów i praktycznych doświad- czeń oraz przekazywanie kierownictwu wyników przeglądu. Realizowanie procedur monitorowania i przeglądu oraz innych zabezpieczeń w celu natychmiastowego identyfikowania naru- szeń bezpieczeństwa i incydentów, zakończonych niepowo- dzeniem lub sukcesem. Działaj − Doskonalenie (utrzymanie i doskonalenie SZBI − act) Podejmowanie działań korygujących i prewencyjnych na pod- stawie wyników przeglądu realizowanego przez kierownictwo, tak aby osiągnąć stałe doskonalenie SZBI. Źródło: opracowanie własne na podstawie: [ISO/IEC TR 18044:2004]. Prace przygotowawcze. Skuteczne i efektywne wprowadzenie w życie sche- matu zarządzania incydentami jest uwarunkowane podjęciem i zakończeniem z sukcesem kilku działań przygotowawczych, do których należy zaliczyć:  sformułowanie polityki zarządzania incydentami oraz uzyskanie dla niej akceptacji najwyższego kierownictwa;  opracowanie szczegółowego schematu zarządzania incydentami, który po- winien uwzględniać: − skalę ważności incydentów, umożliwiającą ich formalny podział, 4. Zarządzanie reakcją na incydenty związane z naruszaniem... 144 − wzorce formularzy do zgłaszania i raportowania zdarzeń i incydentów, opis powiązanych z nimi procedur i działań z odniesieniami do procedur wykorzystywanych przez systemy i plan zapewniania ciągłości działa- nia; jeśli to możliwe, to wszystkie formularze powinny być w formie elektronicznej z linkami do bazy zdarzeń/incydentów;  operacyjne procedury dla ZRIBI ze zdefi niowaną odpowiedzialnością oraz przydzieleniem ról do konkretnym osobom w celu wykonywania takich czynności, jak np.: − zamykanie systemu, co w poszczególnych przypadkach powinno być po- przedzone uzgodnieniem tego z właścicielem biznesowym oraz z osobą odpowiedzialną za systemy teleinformatyczne, − pozostawienie działającego systemu, − uruchomienie procedur odtwarzania z kopii zapasowych, procedur planu zapewniania ciągłości działania oraz podjęcie działań wynikają- cych z polityk bezpieczeństwa poszczególnych systemów, − zapewnianie bezpiecznego przechowywania śladów i dowodów (także w wersji elektronicznej), szczególnie w przypadku gdy niezbędne jest przeprowadzenie działań śledczych lub wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, − wymiana informacji o incydentach z innymi osobami wewnątrz organi- zacji lub z osobami (organizacjami) trzecimi;  testowanie użycia ustalonej procedury zarządzania incydentami oraz pro- cesów i procedur ZRIBI;  aktualizacja polityki bezpieczeństwa informacji, polityki analizy i zarzą- dzania ryzykiem oraz polityk dedykowanych do poszczególnych systemów;  zorganizowanie ZRIBI wraz z odpowiednim programem szkoleniowym dla jego członków;  zapewnienie środków (szczególnie technicznych) wspierających zarządza- nie incydentami, a co za tym idzie pracę ZRIBI;  zaplanowanie, rozwój oraz realizację programu uświadamiającego i szko- leniowego dla wszystkich pracowników. Opracowanie polityki zarządzania incydentami naruszania bezpieczeń- stwa informacji. Celem polityki jest wskazanie podstawowych zasad zarządzania incydentami naruszania bezpieczeństwa informacji w organizacji, które będą pod- stawą do opracowania i wdrożenia procesu zarządzania incydentami. Polityka po- winna być zatwierdzona przez najwyższe kierownictwo organizacji, a fakt ten powinien być udokumentowany. Polityka jest przeznaczona dla wszystkich osób posiadających uprawniony dostęp do zasobów informacyjnych organizacji. Powinna być dostępna dla każ- dego pracownika, współpracownika lub zleceniobiorcy organizacji oraz powinna być uwzględniona w programie uświadamiającym i szkoleniowym. 4.3. Procedury w zarządzaniu incydentami 145 Polityka powinna:  określać podstawy formalnoprawne;  podkreślać znaczenie zarządzania incydentami dla organizacji;  komunikować akceptację najwyższego kierownictwa dla polityki oraz sys- temu zarządzania incydentami;  zawierać przegląd kwestii związanych z wykrywaniem, zgłaszaniem i gro- madzeniem informacji o zdarzeniach oraz zdefi niowaniem, w jaki sposób mogą one być wykorzystane do określenia incydentów; przegląd ten po- winien zawierać podsumowanie możliwych typów zdarzeń, sposobów wyjaśniania, zakresu raportowania (co, w jaki sposób, gdzie i do kogo przekazywać) oraz sposobu reagowania na nowe, nieznane dotąd, typy zdarzeń;  określać modelowy przegląd oceny incydentu, ustalenie kto jest odpowie- dzialny za jego zaistnienie, wskazanie co ma być zrobione, powiadomienie zainteresowanych stron i przełożonych;  wskazywać, jak przeprowadzać podsumowanie działań, podjętych po po- twierdzeniu faktu, że zdarzenie jest incydentem, co obejmuje: − ocenę pierwszej reakcji, − analizę śladów i dowodów, − komunikację ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, − ocenę, czy przebieg incydentu jest kontrolowany, − wskazanie właściwej dalszej reakcji, − podjęcie działań kryzysowych, − określenie warunków informowania przełożonych, − wskazanie, kto jest odpowiedzialny za poszczególne działania;  wskazywać potrzebę zadbania o to, aby: − wszystkie działania zostały właściwie zapisane w celu ich późniejszej analizy, − prowadzone było ciągłe monitorowanie w celu zapewnienia bezpieczeń- stwa zgromadzonych i przechowywanych śladów i dowodów (także w wersji elektronicznej), szczególnie w przypadku gdy będzie to wy- magane do prowadzenia śledztwa lub wewnętrznego postępowania wyjaśniającego;  określać działania podjęte po zamknięciu incydentu, włącznie z wnioskami wyciągniętymi z przebiegu i wyjaśniania incydentu oraz udoskonalaniem procesu zarządzania incydentami;  wskazywać miejsce przechowywania dokumentacji zarządzania incyden- tami (włącznie z procedurami);  określać, jak dokonywać przeglądów programu uświadamiającego i szko- leniowego w zakresie zarządzania incydentami; 4. Zarządzanie reakcją na incydenty związane z naruszaniem... 146  podawać podstawowe informacje o ZRIBI obejmujące: − strukturę organizacyjną ZRIBI wraz z identyfi kacją kluczowego personelu oraz określeniem, kto jest odpowiedzialny za:  powiadamianie o incydentach najwyższego kierownictwa organizacji,  gromadzenie informacji i podejmowanie działań,  kontakty (kiedy to konieczne) z organizacjami lub organizacjami ze- wnętrznymi; − precyzyjne określenie, czym zajmuje się ZRIBI i z jakiego upoważnienia działa; minimum to zdefi niowanie misji, zakresu zadań, sponsora i upraw- nień ZRIBI:  jasne i jednoznaczne określenie misji i celu funkcjonowania ZRIBI, które powinno skupić się na najważniejszych jego działaniach (m.in. wspieranie, ocenianie, reagowanie i zarządzanie reakcją na incydent, aż do ostatecznego wyjaśnienia jego przyczyn);  defi nicję zakresu działania ZRIBI, który zwykle obejmuje wszystkie systemy przetwarzania informacji; w szczególnych przypadkach orga- nizacja może ograniczać ten zakres, ale powinno to być jasno określone (co jest objęte zakresem, a co zostało wyłączone) i odpowiednio udo- kumentowane;  wskazanie osoby z najwyższego kierownictwa, która odpowiada za fi nansowanie prac ZRIBI i autoryzuje jego działania. Wiedza na ten temat pozwala pracownikom organizacji zrozumieć podstawy działania i umocowanie ZRIBI, co z kolei umożliwia zbudowanie zaufania do ZRIBI. Przed opublikowaniem tych informacji należy dokonać ich weryfi kacji z prawnego punktu widzenia. Należy wziąć pod uwagę fakt, że w niektórych przypadkach ujawnienie uprawnień danego członka ZRIBI może go narazić na naciski wynika- jące z podległości służbowej. Postępowanie z incydentami naruszania bezpieczeństwa informacji. Ustalenie modelu właściwego postępowania z incydentami może polegać na opra- cowaniu szczegółowej dokumentacji opisującej procesy i procedury takiego postę- powania oraz sposoby komunikowania o incydentach. Dokumenty te są używane w przypadku wykrycia zdarzenia i służą za poradnik w zakresie:  reagowania na zdarzenia,  ustalenia, czy zdarzenie jest incydentem,  zarządzania incydentami aż do ostatecznego ich wyjaśnienia,  wdrażania zidentyfi kowanych udoskonaleń. Dokumentacja zarządzania incydentami jest przeznaczona dla wszystkich pracowników organizacji, w szczególności:  osób odpowiedzialnych za wykrywanie i zgłaszanie zdarzeń, ocenę i re- agowanie na zdarzenia i incydenty,  osób zaangażowanych w działania podjęte po fazie wyjaśniania incydentu, w doskonalenie procesu zarządzania incydentami i samego systemu, perso- 4.3. Procedury w zarządzaniu incydentami 147 nelu wspierającego działania operacyjne, ZRIBI, kierownictwa organizacji, działu prawnego, rzecznika biura prasowego itp.,  fi rm trzecich, organizacji gospodarczych i urzędów. Dokumentacja zarządzania incydentami powinna zawierać wymienione po- niżej elementy.  Przegląd polityki zarządzania incydentami.  Przegląd całego systemu zarządzania incydentami.  Szczegółowe procesy i procedury oraz informacje o narzędziach i klasyfi - kacji incydentów są związane z: − wykrywaniem i opiniowaniem występowania zdarzeń, − zbieraniem informacji o zdarzeniach, − przeprowadzaniem oceny zdarzeń, wykorzystywaniem klasyfi kacji zdarzeń i incydentów oraz ustalaniem, czy zdarzenie można uznać za incydent, − fazą „przeglądania” (w przypadku gdy incydenty są potwierdzone), − komunikowaniem wystąpienia incydentu lub przekazaniem informacji o incydencie wewnątrz organizacji oraz organizacjom trzecim, − podejmowaniem natychmiastowej reakcji zgodnie z analizą i potwierdzoną oceną stopnia ważności incydentu, która może obejmować aktywację procedur odtworzenia i kontakty między osobami zaangażowanymi w reakcję, − przeprowadzaniem analizy śladów i dowodów, a jeśli to konieczne, do- konaniem zmiany kategorii lub stopnia ważności incydentu, − podejmowaniem decyzji, czy przebieg incydentu ma być kontrolowany, − rozpoczęciem innych wymaganych działań (np. ułatwiających odtwo- rzenie systemu po awarii lub zniszczeniu), − podejmowaniem działań kryzysowych, jeśli przebieg incydentu nie jest kontrolowany (np. powiadomienie straży pożarnej, uruchomienie planu ciągłości działania), − powiadamianiem przełożonych w celu podjęcia dalszej oceny lub decyzji, − zapewnianiem, że wszystkie działania są właściwie zapisane w celu ich późniejszej analizy, − aktualizacją bazy zdarzeń/incydentów.  Szczegóły klasyfi kacji (skali ważności) zdarzeń i incydentów oraz związa- nych z nimi wskazówek.  Wytyczne do podejmowania decyzji, czy wymagane jest zawiadomienie przełożonych w poszczególnych fazach procesu, oraz powiązane z wytycz- nymi procedury. Każda osoba oceniająca zdarzenie lub incydent powinna wiedzieć, bazując na poradach zawartych w dokumentacji postępowania z incydentami, kiedy w normalnych przypadkach informować przełożonych i których. Należy rozważyć to, że może mieć miejsce nieprzewidywalny lub mało ważny incydent, który w przypadku podjęcia niewłaściwej reakcji lub 4. Zarządzanie reakcją na incydenty związane z naruszaniem... 148 jej braku może doprowadzić do sytuacji kryzysowej. Poradnik powinien defi niować zdarzenia i typy incydentów, typy zgłoszeń do wyższego kie- rownictwa i określać, kto może zgłaszać.  Procedury zapewniające, że wszystkie działania są właściwie zapisane, we właściwej formie, a analiza zapisów jest przeprowadzana przez odpo- wiedni personel.  Procedury i mechanizmy zapewniające właściwe zarządzanie zmianami w zakresie śledzenia zdarzeń i incydentów oraz aktualizacji raportowania o incydentach oraz samego systemu zarządzania incydentami.  Procedury analizy śladów i dowodów.  Procedury korzystania z systemów wykrywania włamań IDS, zapewniające, że spełnione są wymagania prawne i regulacyjne.  Schemat struktury organizacyjnej.  Warunki powoływania i zakres odpowiedzialności ZRIBI (jako całości oraz poszczególnych jego członków).  Ważne dane kontaktowe (numery telefonów, adresy e-mail). Dokumentacja postępowania z incydentami powinna określać zarówno na- tychmiastową, jak i długoterminową reakcję na incydenty. Wszystkie incydenty wymagają bowiem jak najszybszej oceny potencjalnych negatywnych skutków w krótkiej i długiej perspektywie czasu. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia zupełnie nieprzewidzianych wcześniej incydentów, podjęcie reakcji może ozna- czać konieczność zastosowania rozwiązań tymczasowych (ad hoc). Nawet w takich sytuacjach opis sposobu postępowania z incydentami powinien podawać ogólne wytyczne co do kroków, jakie trzeba wykonać. Po wystąpieniu incydentu należy podjąć takie czynności, dzięki którym w spo- sób systematyczny i dokładny można będzie ustalić przyczyny jego zaistnienia oraz które pozwolą przygotować właściwą dokumentację. Ułatwi ona i usprawni działania w tym zakresie w przyszłości. Do najważniejszych czynności należą:  przeprowadzenie (jeśli to wymagane) dodatkowej analizy śladów i dowodów,  identyfi kacja i udokumentowanie wniosków wynikających z incydentu,  przeglądanie i identyfi kacja usprawnień rozwiązań bezpieczeństwa infor- macji,  ocena efektywności procesów i procedur w trakcie odtwarzania stanu wyjściowego, oraz wskazywanie możliwości doskonalenia rozwiązań za- rządzania incydentami,  aktualizacja bazy zdarzeń/incydentów. Stosownie do wniosków wynikających z incydentów, należy dążyć do wpro- wadzenia udoskonaleń, mając w szczególności na względzie:  rezultaty analizy i ich odniesienia do dotychczasowego systemu zarządzania ryzykiem,  zasady zarządzania incydentami (np. procesy, procedury, formularze, struktura organizacyjna), 4.3. Procedury w zarządzaniu incydentami 149  ogólny poziom bezpieczeństwa wynikający z wdrożenia nowych lub ulep- szonych zabezpieczeń. W organizacji potrzebne są udokumentowane i sprawdzone procedury, które powinny między innymi:  określać osoby odpowiedzialne,  dotyczyć śladów i dowodów związanych z incydentem oraz działań kry- zysowych,  być zgodne z polityką oraz dokumentacją zarządzania incydentami. ZRIBI powinien zagwarantować publiczny dostęp do porad oraz rezultatów z analizy incydentów, w czytelnej i zrozumiałej dla wszystkich pracowników po- staci. Niektóre z tych procedur mogą być opatrzone klauzulą „poufne”. Zwłaszcza powinno to dotyczyć informacji szczegółowych o zastosowanych zabezpiecze- niach, sposobach śledzenia zdarzeń i sposobach reakcji na zaistniałe incydenty. Ma to na względzie ochronę przed możliwością manipulacji wewnątrz organizacji, jak również wrogimi działaniami z zewnątrz. Treść procedur zależy od kilku czynników:  typu incydentu,  typu produktu,  natury poszczególnych zdarzeń i incydentów,  typu zasobów,  środowiska przetwarzania. Procedura powinna określać podejmowane kroki i osobę (lub osoby), która ma je podejmować. W procedurze powinny być wykorzystane doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne. Procedury są opracowywane przede wszystkim dla znanych typów zdarzeń i incydentów, ale również dla nieznanych. Dla nieznanych typów zdarzeń i incydentów określa się:  tryb ich zgłaszania,  czas niezbędny na uzyskanie aprobaty najwyższego kierownictwa, na tyle krótki, aby uniknąć jakiegokolwiek opóźnienia w podjęciu reakcji,  delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji w sytuacjach nadzwy- czajnych lub kryzysowych. Należy zaplanować regularne kontrole oraz testowanie procesu i procedur, tak aby było możliwe ujawnienie i wskazanie potencjalnych wad oraz problemów, mogących wystąpić w trakcie zarządzania zdarzeniami lub incydentami. Jakakol- wiek zmiana, która wynika z przeglądu dokonanego po wyjaśnieniu zdarzenia lub incydentu, powinna być drobiazgowo i dokładnie sprawdzona oraz testowana przed wprowadzeniem w życie. Polityka bezpieczeństwa informacji i polityka zarządzania ryzykiem. Włączenie kwestii zarządzania reakcją na incydent do polityki bezpieczeństwa informacji, polityki zarządzania ryzykiem oraz polityk poszczególnych systemów:  zapewnia skuteczne zarządzanie reakcją na incydent, w tym właściwe zgłaszanie incydentów; 4. Zarządzanie reakcją na incydenty związane z naruszaniem... 150  podkreśla rolę kierownictwa organizacji we właściwym przygotowaniu reagowania na incydenty;  zapewnia spójność polityk i procedur;  umożliwia spójne zaplanowanie systematycznego i racjonalnego trybu reagowania na incydenty, co ogranicza ich niekorzystne skutki. Wszystkie wymienione polityki powinny być aktualne i wyraźnie odnosić się do polityki zarządzania reakcją na incydent. Dodatkowo wymagają one określenia mechanizmów przeglądania w celu zagwarantowania, że wszelkie informacje pocho- dzące z wykrywania, zgłaszania, monitorowania lub rozwiązywania incydentów, są wykorzystywane do aktualizowania zasad zarządzania i polityk bezpieczeństwa poszczególnych systemów. Utworzenie Zespołu Reagowania na Incydenty (naruszania) Bezpieczeń- stwa Informacji (ZRIBI). Powołanie ZRIBI oznacza wskazanie personelu upraw- nionego do oceniania, reagowania i wyciągania wniosków z incydentów, a także do koordynacji postępowania będącego reakcją na incydent oraz zapewniania ko- munikacji między zainteresowanymi stronami. Dobrze zorganizowana działalność ZRIBI może w dużym stopniu przyczynić się do zmniejszenia strat materialnych i fi - nansowych, jak również utrzymywania właściwego wizerunku i reputacji organizacji. ZRIBI to grupa odpowiednio wyszkolonych i zaufanych osób (członków orga- nizacji), która jest w stanie zapewnić właściwą reakcję na incydent naruszenia bezpieczeństwa informacji, wspomagana czasem przez zewnętrznych ekspertów, np. reprezentujących uznane zespoły reagowania, CERT itp. Przy powoływaniu tego zespołu należy pamiętać że:  właściwa wielkość, struktura i skład ZRIBI powinny odpowiadać rozmiarowi i strukturze organizacji;  jakkolwiek ZRIBI może stanowić wydzielony zespół lub jednostkę organi- zacyjną, to jego członkowie mogą mieć także i inne obowiązki;  w wielu przypadkach ZRIBI jest zespołem zadaniowym, zbierającym się na wezwanie, kierowanym przez osobę z najwyższego kierownictwa, która w razie potrzeby będzie wspierana przez specjalistów od obszarów wiedzy powiązanych z typem incydentu;  w zależności od wielkości organizacji jedna osoba może spełniać więcej niż jedną rolę w ZRIBI. Członkami ZRIBI mogą, a nawet powinny być osoby pracujące w różnych jednostkach organizacyjnych. Muszą one być łatwo osiągalne, dlatego też ich dane kontaktowe (oraz osób ich zastępujących) powinny być łatwo dostępne w organizacji. np. zawarte w dokumentacji reagowania na incydent, procedurach i formularzach. Osoba kierująca pracami ZRIBI (zwykle jest to kierownik ZRIBI) powinna:  mieć upoważnienie (pełnomocnictwo) do podejmowania natychmiastowych decyzji, dotyczących postępowania z incydentami;  mieć specjalną, oddzielną od codziennej (tzw. biznesowej), drogę kontaktu z najwyższym kierownictwem; 4.3. Procedury w zarządzaniu incydentami 151  upewnić się, że wszyscy członkowie ZRIBI są wystarczająco kompetentni, a ich wiedza i umiejętności są stale aktualizowane i rozwijane;  uczynić odpowiedzialną za wyjaśnianie każdego incydentu najbardziej właściwą (ze względu na wiedzę, umiejętności i doświadczenie) osobę w ZRIBI. Powiązania zarządzania incydentami z innymi obszarami zarządzania. Kierownik i członkowie ZRIBI muszą mieć odpowiednie pełnomocnictwo, aby móc reagować na incydenty. Jednak działania, które mogą przynieść niepożądane efekty dla całej organizacji (fi nansowe lub związane z wizerunkiem), powinny być uzgadnia- ne z najwyższym kierownictwem. Z tego powodu istotne jest wskazanie w dokumen- tacji reagowania na incydent przełożonego, którego kierownik ZRIBI informuje o poważnych incydentach. Ważną sprawą jest również współpraca z mediami. Procedury określające i precyzujące odpowiedzialność za współpracę z mediami powinny być zaakcepto- wane przez najwyższe kierownictwo i udokumentowane. Powinny one precyzować:  kto w organizacji odpowiada na pytania mediów,  w jaki sposób osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna w orga- nizacji za współpracę z mediami współpracuje ze ZRIBI. Powiązanie z organizacjami zewnętrznymi. Efektywne i skuteczne wy- jaśnianie oraz naprawianie sytuacji powstałych w wyniku incydentu wymaga nawiązywania odpowiednich kontaktów i współpracy między ZRIBI a:  współpracownikami z organizacji zewnętrznych i zleceniobiorcami,  zespołami ZRIBI innych organizacji lub organizacjami zajmującymi się tematyką incydentów (np. CERT, FIRST),  organizacjami związanymi z przestrzeganiem prawa (np. policja),  służbami ratowniczymi (np. straż pożarna, pogotowie ratunkowe),  organami administracji państwowej i samorządowej,  mediami (prasa, radio, telewizja),  partnerami biznesowymi,  klientami,  społeczeństwem. Przygotowanie wsparcia technicznego i organizacyjnego. Duży wpływ na szybkie i efektywne reagowanie na incydenty ma stosowanie środków technicz- nych i organizacyjnych, do których można zaliczyć:  dostęp do aktualnego rejestru aktywów organizacji oraz do informacji na temat ich wpływu na funkcje biznesowe;  dostęp do dokumentacji opisującej strategię oraz planów zapewniania ciągłości działania;  udokumentowane i opublikowane procesy komunikowania się;  wykorzystanie bazy zdarzeń/incydentów oraz środków technicznych w celu szybkiego wypełniania i aktualizacji bazy, analizowania zawartych tam in- formacji i podjęcia postępowania reakcji na incydent; 4. Zarządzanie reakcją na incydenty związane z naruszaniem... 152  zapewnienie ciągłości działania bazy zdarzeń/incydentów. Środki techniczne wykorzystywane w celu szybkiego wypełniania bazy zdarzeń/ incydentów, analizowania zawartych w niej informacji oraz ułatwienia reagowa- nia na incydenty powinny zapewniać:  szybkie pozyskiwanie informacji niezbędnych do zgłaszania zdarzeń i incy- dentów;  powiadamianie wybranych wcześniej pracowników lub organizacji ze- wnętrznej za pomocą określonych środków (np. poczta elektroniczna, faks, telefon) wymagających zarządzania rzetelną bazą kontaktów oraz ułatwia- jących komunikację i transmisję informacji do poszczególnych osób w bez- pieczny sposób;  podejmowanie środków ostrożności proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka, tak aby zagwarantować, że komunikacja elektroniczna nie będzie mogła być podsłuchana, nawet podczas ataku na system;  zapewnienie gromadzenia informacji o systemach oraz przetwarzanych przez nie danych;  udzielanie odpowiedzi na pytania o odpowiedniość zastosowanych me- chanizmów kryptografi cznej kontroli integralności oraz o to, czy i jakie części systemu oraz jakie dane zostały zmienione;  zachowywanie, archiwizację i zabezpieczanie zebranych informacji (np. przez dodanie podpisów cyfrowych do dzienników zdarzeń (tzw. logów) oraz śladów i dowodów przed ich składowaniem na nośnikach jednokrotnego zapisu − CD/DVD− ROM);  możliwość sporządzenia wydruku newralgicznych danych, włączając te, które pokazują rozwój incydentu oraz kroki procesu reakcji na incydent;  odtworzenie i przywrócenie (w powiązaniu z planem zapewniania ciągłości działania) systemu do normalnego stanu pracy przy wykorzystaniu: − procedur tworzenia kopii zapasowych, − pewnych kopii zapasowych, − testowania kopii zapasowych, − kontroli złośliwego kodu, − stosowania oryginalnych nośników z systemami i aplikacjami, − samoinicjujących nośników, − pewnych i zaktualizowanych poprawek (tzw. łat) systemów i aplikacji. Wszystkie środki techniczne powinny być starannie dobrane, prawidłowo wdrożone i regularnie testowane (włącznie z testami kopii zapasowych). Należy zauważyć, że opisane środki techniczne nie obejmują tych, które są wykorzystywane bezpośrednio do wykrywania incydentów oraz automatycznego powiadamiania. Opracowanie programu uświadamiania i programu szkoleń. Zarządzanie reakcją na incydent jest procesem, który wymaga nie tylko środków technicznych, ale przede wszystkim ludzi. Powinno być ono wspierane przez osoby odpowiednio 4.3. Procedury w zarządzaniu incydentami 153 przeszkolone w zakresie ochrony informacji. Świadomość zadań oraz uczestnictwo w szkoleniach wszystkich pracowników organizacji są bardzo ważne dla odniesie- nia sukcesu w zarządzaniu incydentami. Z tego powodu zarządzanie reagowaniem na incydenty obejmuje promocję wiedzy o polityce bezpieczeństwa jako części korporacyjnego programu uświadamiającego i szkoleniowego. Program uświadamia- jący i związane z nim materiały muszą być dostępne dla wszystkich pracowników, włączając w to osoby nowo zatrudnione, współpracowników i zleceniobiorców. Powinien istnieć specjalny program szkoleniowy dla członków ZRIBI, grup wspar- cia technicznego oraz dla administratorów systemów i osób związanych z ochroną informacji. Należy pamiętać, że każda z grup zaangażowanych bezpośrednio w za- rządzanie reagowaniem na incydenty może wymagać szkoleń na różnym poziomie, w zależności od typu, częstotliwości oraz znaczenia ich powiązania z zarządza- niem reakcją na incydent. Szkolenia powinny obejmować:  podstawowe zasady zarządzania reakcją na incydent, włącznie z jego za- kresem oraz przepływem informacji na temat zdarzeń i incydentów,  sposób opisywania zdarzeń i incydentów,  zabezpieczenia poufności źródeł informacji,  schemat poziomu świadczonych usług,  przypadki, gdy osoby lub komórki organizacyjne będące źródłami informacji o zdarzeniach i incydentach powinny być powiadamiane o rezultatach,  wyjaśnienie ograniczeń nakładanych przez umowy o zachowaniu poufności,  kompetencje poszczególnych osób i jednostek organizacyjnych w zakresie zarządzania reakcją na incydenty oraz zasady raportowania o nich,  informacje o tym, kto i w jaki sposób otrzymuje raporty na temat incydentów. W niektórych przypadkach może być wymagane, aby w wyraźny sposób za- znaczyć informacje na temat zarządzania incydentami w innych programach szkoleniowych (np. dla kadry zarządzającej lub dotyczących ogólnej tematyki bez- pieczeństwa organizacji). Takie podejście może wydatnie przyczynić się do podnie- sienia efektywności i skuteczności programu szkoleniowego dla poszczególnych grup pracowników. Przed operacyjnym wykorzystaniem dokumentacji zarządzania reakcją na incydent wszystkie zaangażowane w to osoby muszą poznać procedury wykrywa- nia oraz opisywania zdarzeń i incydentów, a wybrane osoby powinny posiąść do- głębną wiedzę na temat wszystkich związanych z tym procesów. Następstwem powinny być regularne szkolenia, które dodatkowo powinny być wsparte przez szkolenia specjalistyczne oraz ćwiczenia symulujące sytuacje potrzeby wsparcia dla członków ZRIBI, administratorów i pracowników związanych z bezpieczeń- stwem informacji. 4.3.2. „Stosowanie” − wdrożenie i eksploatacja Zgodnie z rysunkiem 1.4 i tabelą 4.1 „stosowanie” to faza, która obejmuje wdro- żenie systemu zarządzania incydentami i jego eksploatację. W niniejszym podroz- 4. Zarządzanie reakcją na incydenty związane z naruszaniem... 154 dziale zawarto przegląd kluczowych procesów realizowanych w ramach systemu zapewniania bezpieczeństwa informacji, omówiono procesy wykrywania, doku- mentowania i zgłaszania zdarzeń naruszania bezpieczeństwa informacji, oceny zdarzenia/incydentu i podejmowania decyzji w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa informacji, jak również reagowania na zdarzenia na- ruszające ochronę informacji, w tym analizę kryminalistyczną. Do kluczowych działań procesu zapewniania bezpieczeństwa informacji za- licza się:  wykrywanie i zgłaszanie faktów wystąpienia zdarzeń naruszenia bezpie- czeństwa informacji;  gromadzenie danych o tych zdarzeniach;  ocenę zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa przez ZRIBI, w celu potwierdze- nia, że zdarzenie naruszenia bezpieczeństwa informacji jest incydentem; a jeśli jest, to następstwem tego powinno być natychmiastowe rozpoczęcie analizy śladów i dowodów oraz podjęcie działań informowania o zdarzeniu;  reagowanie na incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji, tj. doko- nanie przez ZRIBI przeglądu danych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: