Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 003026 22416250 na godz. na dobę w sumie
Decyzje środowiskowe – aby były ważne, musi je wydać odpowiedni organ administracyjny - ebook/pdf
Decyzje środowiskowe – aby były ważne, musi je wydać odpowiedni organ administracyjny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5713-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> rolne i ochrony środowiska
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Decyzja administracyjna związana z ochroną środowiska (np. decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie emisyjne, pozwolenie budowlane czy pozwolenie odpadowe), będzie ważna tylko wówczas, gdy wyda ją właściwy organ. Sprawdź, kto wydaje poszczególne decyzje i uniknij niepotrzebnego zamieszania i kłopotów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Decyzje środowiskowe – aby były ważne, musi je wydać odpowiedni organ administracyjny Decyzje środowiskowe – aby były ważne, musi je wydać odpowiedni organ administracyjny Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw- skiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Doktorantka w katedrze prawa administracyjnego WPiA. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego Jednym z warunków koniecznych do uzyskania decyzji admi- nistracyjnej związanej z ochroną środowiska, np. decyzji o uwa- runkowaniach środowiskowych, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia emisyjnego, pozwolenia budowlanego czy pozwo- lenia odpadowego, jest jej wydanie przez właściwy organ. To niezwykle istotne! W przeciwnym razie Twoja decyzja będzie po prostu nieważna. środowiskowych i zagospodarowania terenu W tekście: ■ Decyzja o uwarunkowaniach ■ Decyzja o warunkach zabudowy ■ Pozwolenie na budowę ■ Pozwolenie wodnoprawne ■ Pozwolenie emisyjne ■ Pozwolenie odpadowe ■ Pozwolenia zintegrowane ■ Właściwość miejscowa 2 Decyzje środowiskowe – aby były ważne... DECYZJA O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (tzw. decy- zja środowiskowa) wydawana jest dla przedsięwzięć mogą- cych zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to decyzja administracyjna, której zadanie polega na takim ukształtowaniu planowanego przedsię- wzięcia, aby w możliwie najmniejszym stopniu pogor- szyło ono stan otoczenia. Ta rola szczególnie widoczna jest w przypadku, gdy decyzję środowiskową poprzedza procedura oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja środowiskowa stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziały- wać na środowisko. Jest ona pierwszym etapem tego pro- cesu i poprzedza wydanie m.in.: ■ decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa- nia terenu; ■ decyzji o pozwoleniu na budowę. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta Zazwyczaj decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na któ- rych obszarze ma zostać zrealizowana inwestycja (art. 75 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa- cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Są to jednostki administracyjne właściwe dla większości inwestycji i przeważnie właśnie do nich powinniśmy skierować swój wniosek o wydanie decyzji.  3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Decyzje środowiskowe – aby były ważne, musi je wydać odpowiedni organ administracyjny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: