Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 013668 21742162 na godz. na dobę w sumie
Kodeks etyki ICOM dla muzeów [EBOOK PDF] - ebook/pdf
Kodeks etyki ICOM dla muzeów [EBOOK PDF] - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-977-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
'Kodeksy etyki mają sens i cieszą się społeczną akceptacją tylko wtedy, gdy wyznaczają etyczne standardy zawodów lub funkcji zaufania publicznego, takich jak sędziowie, lekarze, notariusze, adwokaci, prokuratorzy, nauczyciele i nauczyciele akademiccy, dziennikarze, psychologowie, policjanci lub oficerowie wojska. Takie dodatkowe standardy, mające znaczenie moralne, są potrzebne, bowiem autorytet tych zawodów, a zatem i ich społeczne oddziaływanie, zależy od tego, czy osoby je wykonujące, przestrzegając prawa, zachowują się także po ludzku.'

fragment publikacji
str. 8
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SpiS treści I. O kodeksach etyki i ich społecznym oddziaływaniu II. Geneza kodeksu z 2004 r. III. Cechy charakterystyczne nowego kodeksu IV. Konstrukcja kodeksu V. Podstawowe zasady kodeksu VI. Konflikty interesów oraz korupcja VII. O tłumaczeniu Kodeks etyki icOM dla muzeów Preambuła Słownik (glossarium) 1. Muzeum chroni, interpretuje i promuje dziedzictwo naturalne i kultury ludzkości 2. Muzea, które posiadają zbiory, przechowują je w interesie społeczeństwa i jego rozwoju 3. Muzea przechowują pierwotne świadectwa umożliwiające tworzenie i pogłębianie wiedzy 4. Muzea przyczyniają się do poznawania, rozumienia oraz promowania dziedzictwa naturalnego i kultury 5. Zasoby pozostające w dyspozycji muzeów umożliwiają wykonywanie innych zadań oraz osiąganie korzyści publicznych 7 10 11 12 14 22 26 29 29 30 34 39 48 2   Spis treści 6. Muzea ściśle współpracują ze społecznościami, z których wywodzą się zbiory, oraz tymi, którym te zbiory służą 7. Muzea działają zgodnie z prawem 8. Muzea działają profesjonalnie 6 9 60 6 i. O KOdeKSach etyKi i ich SpOłecznyM Oddziaływaniu Kodeksy etyki, zbiory dobrych obyczajów, spisy reguł po- żądanych zachowań, przyzwoitości zawodowej lub organiza- cyjnej mnożą się wszędzie i od co najmniej dwustu lat. Nie wystarczają już niepisane zalecenia, że „coś” nie wypada lub że „czegoś” się oczekuje. Reguły takie w sposób dorozumiany zawsze tkwiły w za- sadach zachowania przy wykonywaniu pewnych zawodów lub pełnieniu określonych funkcji publicznych. Miały one na celu przede wszystkim ochronę godności zawodów, które zda- niem osób ich uprawiających wyróżniają je w społeczeństwie. Niestety często szło w nich o obronę tzw. honoru, szczególnej pozycji, o powierzchowne oznaki szacunku, a nie o reguły za- pewniające, w razie ich przestrzegania, autentyczny autorytet zawodu lub pewnej funkcji w społeczeństwie. Utrwalanie na piśmie reguł, mających chronić wykony- wanie zawodu lub funkcji przed niepożądanymi dewiacjami, zaczęło się już w XVIII wieku. Dzisiaj przybiera ono najczę­ ściej postać tzw. kodeksów etyki. To nieco bombastyczne okre- ślenie ma podkreślać ich znaczenie, z góry, jakby na kredyt, budzić respekt i informować, że są to zbiory norm pokrywają- cych wszystkie aspekty zachowania w zawodzie lub podczas wykonywania określonej funkcji. Prawda jest trochę inna. Po pierwsze, nie są one w stanie za- stąpić reguł etyki ogólnej, dominujących w społeczeństwie, bez względu na to, z jakiego wzorca ideowego one się wywodzą. Po drugie, nigdy nie uda się stworzyć zbioru norm etycznych, które byłyby w stanie uregulować wszystkie kwestie budzące wątpli- 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks etyki ICOM dla muzeów [EBOOK PDF]
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: