Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 008482 23004058 na godz. na dobę w sumie
Korekta kosztów przez dłużnika - Nowe obowiązki od 1 stycznia 2013 r. - ebook/pdf
Korekta kosztów przez dłużnika - Nowe obowiązki od 1 stycznia 2013 r. - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4314-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie istotne zmiany w rozliczaniach podatku dochodowego dla osób prawnych oraz fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku gdy nie dokonają one zapłaty swoich zobowiązań, przekraczając określone w ustawie terminy. Pomimo szczytnych celów, wprowadzone zmiany, skomplikowały znacznie kwestię rozliczeń podatkowych, nie pozostając bez wpływu na konieczność wypracowania określonych rozwiązań w sferze rachunkowości przez firmy funkcjonujące na rynku.

Rozliczenia podatkowe skomplikowały się bardzo, zwłaszcza dla podmiotów, które posiadają dużo faktur kosztowych i nie regulują na bieżąco swoich zobowiązań, albo posiadają wynegocjowane dłuższe terminy płatności niż 90 dni.

Poradnik 'Korekta kosztów przez dłużnika - nowe obowiązki od 1 stycznia 2013 r.' wyjaśnia:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E-PORADNIK KOREKTA KOSZTÓW PRZEZ DŁUŻNIKA NOWE OBOWIĄZKI OD 1 STYCZNIA 2013 R. Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Mariusz Gumola Część II: Tadeusz Waślicki Część III: Ministerstwo Finansów Część IV: Marek Jurek, Krzysztof Klimek, Artur Kowalski, Radosław Kowalski, Tomasz Krywan, Karol Różycki, Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw Redaktor merytoryczny Magdalena Stankiewicz Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy prawo i cudzą własność. Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN (e-book PDF): 978-83-264-4314-5 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ............................................................................................ Część I Nowe zasady rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodu .......... 1. Źródło regulacji .............................................................................. 2. Zakres i cel zmiany ......................................................................... 3. Dotychczasowy kształt regulacji .................................................... 4. Regulacje dotyczące wydatków zaliczanych do kosztów 5 7 7 7 8 podatkowych bezpośrednio ............................................................ 9 5. Regulacje dotyczące wydatków amortyzowanych ......................... 12 6. Regulacje dotyczące częściowej zapłaty zobowiązania ................. 14 7. Wejście w życie rozwiązań ............................................................ 15 Część II Organizacja w księgowości procesu korekty kosztów w przypadku nieuregulowania faktury ............................................................................ 16 1. Wstęp .............................................................................................. 16 2. Problemy księgowe związane z art. 15b u.p.d.o.p. 3. (art. 24d u.p.d.o.f.) .......................................................................... 17 Jakie problemy dla służb księgowych wynikają z omawianych przepisów podatkowych? ............................................................... 19 4. Problemy księgowe wynikające z zakupu towarów i materiałów oraz amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ...................................................................................... 22 4.1. Korekta z tytułu niezapłaconych towarów .............................. 22 4.2. Korekta amortyzacji ................................................................ 23 Część III Zatory płatnicze – skutki w podatkach dochodowych ............................ 25 4 SPIS TREŚCI Część IV Korekta kosztów przez dłużnika w pytaniach i odpowiedziach ............. 35 1. W jaki sposób stosować przepisy dotyczące obowiązkowej korekty kosztów w przypadku rozliczania rozrachunków poprzez kompensatę wzajemnych należności i zobowiązań? ...................... 35 2. Czy obowiązkowa korekta kosztów z tytułu nieuregulowanych płatności dotyczy też kosztów bezpośrednich? .............................. 36 Jak liczyć proporcje zapłaconej faktury początkowej? .................. 38 3. 4. Czy od dnia 1 stycznia 2013 r. należy wyksięgować z kosztów uzyskania przychodu także kwoty wynikające z faktur zagranicznych? ............................................................................... 41 Jak dokonuje się korekty kosztów sprzedanych towarów, gdy podatnik nie dokonuje wyceny rozchodu magazynowego metodą szczegółowej identyfikacji a wg zasad FIFO? ............................... 42 5. 6. Czy wystąpi konieczność korekty kosztów podatkowych, gdy zapłata za faktury nastąpi w formie weksla, który zostanie wykupiony przez jego wystawcę w terminie uzgodnionym z kontrahentem? .............................................................................. 43 7. Czy nowe przepisy o korekcie kosztów uzyskania przychodów, wprowadzają maksymalne ustawowe terminy płatności? .............. 45 8. Czy przepis art. 24d u.p.d.o.f. ma zastosowanie zarówno do podatników prowadzących PKPiR, jak i księgi rachunkowe? ....... 47 9. Czy części składowe wytworzonego towaru nieopłacone do dnia uzyskania przychodu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? .................................................................. 48 10. Czy biuro rachunkowe może zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej skarbowej, jeśli na żądanie klienta nie dokona korekty? ............................................................................. 49 11. Czy kwoty wynikające z poszczególnych rat należy zaliczać w koszty dopiero w momencie zapłaty danej raty? ........................ 51 12. Czy płatność w ratach ma wpływ na moment uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu? ........................................................... 53 13. Czy przepisy nakazujące podatnikom zmniejszać koszty uzyskania przychodów o odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych, mają zastosowanie w przypadku leasingu finansowego? .................................................................................. 55 Część V Ewidencja nieopłaconych zobowiązań zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ............................................................................... 59 WYKAZ SKRÓTÓW u.r.o. u.p.d.o.f. u.p.d.o.p. k.k.s. – – – – ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Korekta kosztów przez dłużnika - Nowe obowiązki od 1 stycznia 2013 r.
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: