Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00170 003253 22436788 na godz. na dobę w sumie
Szczecińskie kościoły - ebook/pdf
Szczecińskie kościoły - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-933811-0-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka 'Szczecińskie Kościoły' jest pierwszą z serii, która przedstawia i przybliża historię stolicy województwa zachodniopomorskiego, Szczecina. Pierwsza część książki ukazuje historię kościoła katolickiego na terenie Szczecina oraz obecnego województwa począwszy od roku 1000 do dnia dzisiejszego. W części drugiej omówiono i przedstawiono budowle sakralne, zarówno obecne jak i te już nie istniejące, ich architekturę i historię.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Artur Ciesielski Szczecińskie Kościoły © Copyright by Artur Ciesielski 2011 Projekt okładki: Artur Ciesielski ISBN: 978-83-933811-0-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2016 Annie i Wiesławowi Lejawkom 4 Artur Ciesielski Szczecińskie kościoły Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Panu Arkadiu- szowi Bisowi oraz Portalowi Miłośników Starego Szczecina za udostępnienie mi starej dokumentacji fotograficznej i wyrażenie zgody na ich publikację. Podziękowania należą się również mojej ukochanej żonie Aleksandrze oraz dzieciom za wyrozumiałość jaką mnie obdarzyli oraz za ich cierpliwość, a także za to że niejedno- krotnie musieli znosić moje humory przy pisaniu tej publi- kacji. WIELKIE DZIĘKI 5 Artur Ciesielski Szczecińskie kościoły Próby chrystianizacji Pomorza Zachodniego sięgają czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Należy przypuszczać, że z powstałego w 1000 roku bi- skupstwa w Kołobrzegu wyruszały misje chrystianizacyjne do Wolina, Szczecina i innych miast regionu należącego wówczas do Polski. Jednak reakcja pogańska przerwała na przeszło sto lat rozwój Kościoła katolickiego na tych zie- miach. Dopiero opanowanie Pomorza Zachodniego przez Bolesława Krzywoustego w początku XII wieku dało możli- wość ponownego zaszczepienia wiary chrześcijańskiej. Po nieudanej próbie chrystianizacji hiszpańskiego mnicha Bernarda, Bolesław wezwał swojego przyjaciela z Bambergu na Bawarii, biskupa Ottona. Ten, uzyskawszy zgodę papieża Kalik- sta II i sejmu Rzeszy Niemieckiej oraz pozwolenie cesarza Henryka V i duchowieństwa niemieckiego, w maju 1124 rozpoczął misję w Polsce. W czasie dwóch wypraw mi- syjnych w latach 1124-1125 oraz 1128 biskup Otton założył w 12 miejscowościach 14 kościołów, w tym dwa w Szczecinie: pw. św. Wojciecha i św. Piotra i Pawła. Już po śmierci Ottona powstało w 1140 roku biskupstwo w Wolinie. Pierwszym bi- skupem został towarzysz podróży misyjnej św. Ottona, jego kapelan Wojciech. Po upadku Wolina stolicę biskupstwa przeniesiono do Kamienia, co formalnie potwierdziła bulla papieża Klemensa III z roku 1188. 6 Artur Ciesielski Szczecińskie kościoły W XII wieku w szybkim tempie zaczęły powstawać i roz- wijać się parafie. W XIII wieku nastąpiła pełna rozbudowa sieci parafialnej i ustalenie granic parafii, które z niewielkimi zmianami utrzymały się aż do reformacji. Bardzo szybko po- wstały klasztory. Najstarszą placówką zakonną był klasztor benedyktynów w Stołpiu nad Pianą, założony w 1153 roku. W latach siedemdziesiątych XII wieku przybyli premonstra- tensi, których klasztory powstały w Grębowie, w Brodach koło Neubrandenburga oraz w Białymbuku koło Trzebiatowa. Nieco później pojawili się cystersi zakładając swoje placówki w Dar- guniu koło Dymina (ok. 1173), w Kołbaczu (1174) i w Eldenie koło Gryfii (1207). Pierwszy klasztor żeński benedyktynek zało- żono w Trzebiatowie około 1191 roku. W XIII wieku życie zakonne jeszcze bardziej się rozwi- jało. Do diecezji przybyli przedstawiciele nowych zgroma- dzeń zakonnych. Pierwszy klasztor dominikański powstał w Kamieniu w 1228 roku. Franciszkanie natomiast w 1240 roku osiedli w Szczecinie przy kościele pw. św. Jana. W celu lepszego kierowania diecezją powstały nowe struktury orga- nizacyjne takie, jak archidiakonaty oraz kapituły-katedralna i kolegiackie. Archidiakonaty utworzono w Kamieniu Po- morskim, Stargardzie Szczecińskim, Kołobrzegu i w Szcze- cinie. Najstarszymi kapitułami zachodniopomorskimi były: katedralna kamieńska z lat 70 XII wieku i kolegiacka koło- brzeska z przełomu XII i XIII wieku. W Szczecinie powstały dwie kapituły kolegiackie, w 1263 roku przy kościele św. Piotra i w 1346 przy kościele zamkowym św. Ottona. Przełomową datą w Kościele zachodniopomorskim był rok 1248, kiedy to biskupi kamieńscy weszli w posiadanie 7 Artur Ciesielski Szczecińskie kościoły kasztelanii kołobrzeskiej. Ta ich świecka władza wzmocniła się w czasie episkopatu Hermana von Gleichen (1254-1289), który lokując wiele miast, m.in. Kołobrzeg, Koszalin, Ma- szewo, Nowogard, przyczynił się do umocnienia na Pomorzu Zachodnim wpływów niemieckich. Próby zbliżenia Kościoła zachodniopomorskiego do Gniezna i do Polski ponawiane w XIV wieku nie przyniosły zamierzonych rezultatów. W okresie rządów Bogusława X, który w 1478 roku zjednoczył księstwo, pojawiła się szansa politycznego zbliżenia Pomorza Zachodniego do Polski. Małżeństwo tegoż władcy z Anną Jagiellonką w 1491 roku było nie tylko ważnym czynnikiem politycznym w stosun- kach polsko-zachodniopomorskich, lecz również okazją do nawiązania stosunków kulturowych. W tej dziedzinie już od XIII wieku w Kościele zachodniopomorskim podjęto starania. Powoli powstawały pierwsze szkoły przy głównych instytucjach kościelnych, takich jak np. katedra w Kamieniu, kolegiata w Ko- łobrzegu, przygotowujące kandydatów na duchownych. Istniały też szkoły klasztorne. W Szczecinie przy kolegiacie Mariackiej istniało kilka szkół kierowanych przez kanoników z kapituły ko- legiackiej. Przy kościele św. Jakuba z przerwami działała szkoła od 1469 roku. Istniało też kolegium Jageteufla, a od 1491 kole- gium przy kościele św. Ottona. Sytuacja międzynarodowa i powszechne dążenie do od- nowy kościelnej sprawiło, że bardzo szybko do Szczecina do- tarł protestantyzm. W 1523 roku przybył do Szczecina pre- dykant protestancki z Wittenbergi, a 13 XII 1534 na sejmiku w Trzebiatowie książę pomorski Filip I i Barnim IX przyjęli luteranizm za swoje wyznanie. 8 Artur Ciesielski Szczecińskie kościoły Spis treści Kościoły obecnie istniejące w Szczecinie 46 Kościół św. Jakuba - Bazylika archikatedralna ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 46 Kościół św. Jana Ewangelisty ul. Św. Ducha 51 Kościół św. Jana Chrzciciela ul. Bogurodzicy 54 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa Pl. Zwycięstwa 56 Kościół św. Wojciecha Pl. Zwycięstwa 57 Kościół św. Piotra i Pawła Pl. Św. Piotra i Pawła 58 Kościół św. Stanisława Kostki Pl. Matki Teresy z Kalkuty 61 Kościół św. Antoniego ul. Szczecińska 63 64 Kościół św. Trójcy ul. Żołnierska 67 Kościół św. Krzyża ul. Wieniawskiego Kościół św. Rodziny ul. Królowej Korony Polskiej 72 Kościół Chrystusa Króla ul. Inwalidzka 73 Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny ul. Kościelna / Nehringa 74 Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ul. Strzałowska 75 Kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej ul. Słowicza 76 Kościół św. Józefa ul. Połabska 77 Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbe ul. Włościańska 78 Kościół św. Kazimierza ul. Broniewskiego 79 81 Kościół św. Ottona ul. Zawadzkiego Kościół św. Brata Alberta ul. Zegadłowicza 83 107 Artur Ciesielski Szczecińskie kościoły Kościół Matki Bożej Jasnogórskiej Wzgórze Hetmańskie 84 Kościół Miłosierdzia Bożego ul. Przyjaciół Żołnierza 45 84 85 Kościół Najświętszego Zbawiciela ul. Słowackiego Kościół Matki Boskiej Bolesnej ul. Miodowa 85 86 Kościół Matki Boskiej Różańcowej ul. Lwowska 1 87 Kościół Najświętszej Rodziny ul. Klonowa Kościół św. Andrzeja Boboli ul. Pocztowa 88 89 Kościół św. Ducha ul. Młodzieży Polskiej Kościół św. Piotra i Pawła ul. Niklowa 90 Kościół św. Trójcy ul. Energetyków 91 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Pl. Kościelny Kościół św. Stanisława ul. Kolorowych Domów Kościół św. Tomasza Apostoła os. Kasztanowe Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny ul. Rydla 61 92 93 94 Kościoły nieistniejące w Szczecinie 94 95 Kościół Chrystusa Króla ul. Energetyków 95 Kościół i Klasztor Cysterek Najświętszej Panny Marii 95 Kościół i Klasztor Karmelitów ul. Grodzka 96 Kościół i Klasztor Kartuzów ul. Hutnicza / Firlika 96 Kościół Katolicki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ul. Robotnicza 97 Kościół Katolicki Najświętszej Panny Marii ul. Miernicza 97 Kościół świętej Rodziny ul. Wyzwolenia 98 108 Artur Ciesielski Szczecińskie kościoły Kościół Kolegiacki św. Ottona okolice Zamku Książąt Pomorskich Kościół Najświętszej Marii Panny ul. Mariacka Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 98 99 ul. Chocimska 99 100 Kościół pw. Chrystusa ul. Niedziałkowskiego 100 Kościół protestancki pw. Lutra ul. Robotnicza 101 Kościół ul. Kadłubka 101 Kościół protestancki św. Mateusza ul. Parafialna 102 Kościół ul. Potulicka Kościół 102 Kościół szpitalny św. Jerzego ul. Dworcowa / 3-go Maja 103 103 Kościół św. Adalberta Wzgórze Zamkowe Kościół św. Mikołaja Rynek Sienny 104 Kościół zamkowy św. Ottona Zamek Książąt Pomorskich 104 106 św. Ducha ul. BIBLIOGRAFIA szpitalny św. Ducha 109 Artur Ciesielski Szczecińskie kościoły
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szczecińskie kościoły
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: