Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00192 003454 22431216 na godz. na dobę w sumie
Rynek i marketing w pigułce - ebook/pdf
Rynek i marketing w pigułce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-072-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W licznych dyskusjach ze studentami – zwłaszcza studiów niestacjonarnych – odniosłem wrażenie, że odczuwają oni brak pozycji, której nie muszą studiować “od początku do końca”, w której względnie szybko znaleźć mogą wyjaśnienie konkretnego tematu i informacje o źródłach umożliwiających ewentualne dalsze poszukiwania odpowiedzi na “gnębiące” ich pytanie. Pracujący już studenci mają bowiem najczęściej własne obserwacje i doświadczenia m.in. z dziedziny marketingu. Selektywnie poszukują więc wyjaśnień uzupełniających ich zasoby wiedzy, dotyczących tych zagadnień, pojęć czy instrumentów, które nie są im znane, lub co do których mają wątpliwości.

Ta książka ma właśnie odpowiedzieć na ich zapotrzebowanie, a wybrane przeze mnie “bloki tematyczne” odpowiadają podstawom wiedzy marketingowej i – mam nadzieję – ułatwią znalezienie i zrozumienie konkretnego tematu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TU:     przeczytasz ciekawe artykuły skorzystasz z „Leksykonu biznesu” skorzystasz ze słownika Pol.-ang, dowiesz się jakie są nowości, bestsellery, zapowiedzi. http://www.placet.pl Projekt okładki Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak © Copyright by Wydawnictwo Placet 2009 Wydanie ebook 2016 Wydawca: Wydawnictwo PLACET ul. Mickiewicza 18a/1 01–517 Warszawa tel.: (0-22) 839-36-26 redakcja@placet.pl http://www.placet.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copy- right. ISBN 978- 83-7488-072-5 Warszawa 2016 Skład i łamanie: PLACET Druk i oprawa:. Spis treści Od autora ..............................................................................................................................11 BLOK TEMATYCZNY 1. RYNEK, SEGMENTY RYNKU .....................................................13 1.1. Definicje rynku ............................................................................................................................... 13 1.2. Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy) .................................................................. 14 1.3. Podmioty rynku .............................................................................................................................. 16 1.4. Struktura podmiotowa rynku towarowego (zakres podmiotowy) ..................................................... 16 1.5. Ile podmiotów działa na rynku środków produkcji? ......................................................................... 21 1.6. Warunki funkcjonowania rynku ...................................................................................................... 22 1.7. Segment rynku ............................................................................................................................. 23 1.8. Segmentacja rynku – kryteria segmentacji ..................................................................................... 24 1.9. Równowaga rynkowa ..................................................................................................................... 26 1.10. Gospodarka rynkowa ................................................................................................................... 27 1.11. Rynek dóbr konsumpcji i środków produkcji – różnice i podobieństwa .......................................... 28 1.12. Rynek dostawcy i rynek nabywcy ................................................................................................. 30 1.13. Nisza (luka) rynkowa.................................................................................................................... 31 1.14. B2B ........................................................................................................................................... 31 BLOK TEMATYCZNY 2. Towar ...........................................................................................33 2.1. Definicje towaru ............................................................................................................................. 33 2.2. Klasyfikacje towarów na rynku ....................................................................................................... 35 2.3. Towary konsumpcyjne ................................................................................................................... 35 2.4. Towary – środki produkcji .............................................................................................................. 36 2.5. Towary pierwszej potrzeby ............................................................................................................ 37 2.6. Towary o zróżnicowanym przeznaczeniu ....................................................................................... 38 2.7. Towary „impulsowe” ....................................................................................................................... 38 2.8. Towary strategiczne ....................................................................................................................... 39 BLOK TEMATYCZNY 3. Popyt i podaż ..............................................................................41 3.1. Popyt na towary ............................................................................................................................. 41 3.2. Paradoks Veblena ......................................................................................................................... 42 3.3. Prawo Engla .................................................................................................................................. 42 3.4. Podaż towarów .............................................................................................................................. 42 3.5. Popyt potencjalny i rzeczywisty (realny) ......................................................................................... 43 3.6. Bariera popytu ............................................................................................................................... 45 3.7. Hierarchia potrzeb ......................................................................................................................... 45 3.7.1. Hierarchia potrzeb A. H. Maslowa ............................................................................................... 46 3.7.2. Hierarchia potrzeb R. A. Webbera .............................................................................................. 47 3.8. Fundusz swobodnej decyzji ........................................................................................................... 48 3.9. Popyt technicznie zdeterminowany na środki produkcji ................................................................. 49 3.10. Reglamentacja towarów ............................................................................................................... 49 BLOK TEMATYCZNY 4. Marketing ....................................................................................51 4.1. Historia rozwoju marketingu ........................................................................................................... 51 4.2. Definicje marketingu ...................................................................................................................... 53 4.3. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa ..................................................................................... 56 4.3.1. Otoczenie przedsiębiorstwa – ogólna charakterystyka ................................................................ 56 4.3.2. Bliskie otoczenie przedsiębiorstwa ............................................................................................. 56 4.3.3. Dalekie otoczenie przedsiębiorstwa ........................................................................................... 58 4.4. Marketing polityczny i społeczny .................................................................................................... 59 4.5. Marketing wewnętrzny ................................................................................................................... 60 4.6. Marketing partnerski ...................................................................................................................... 62 6 4.7. Marketing bezpośredni.................................................................................................................. 64 4.8. Marketing środków produkcji ......................................................................................................... 65 4.9. Marketing-mix ............................................................................................................................... 66 4.10. Marketing i logistyka – związki i zależności .................................................................................. 67 4.11. Marketing oświecony ................................................................................................................... 70 4.12. Marketing organizacji „non profit” ................................................................................................. 70 4.13. Etyka marketingu ......................................................................................................................... 71 4.14. Innowacje w marketingu .............................................................................................................. 73 4.15 Marketing międzynarodowy .......................................................................................................... 74 4.16. Antymarketing .............................................................................................................................. 74 4.17. Orientacja marketingowa ............................................................................................................. 75 4.18. Marketing interaktywny ............................................................................................................... 75 BLOK TEMATYCZNY 5. Zakres, funkcje i cele marketingu w przedsiębiorstwie ..........79 5.1. „Standardowy” zakres marketingu .................................................................................................. 79 5.2. Organizacja dostaw – dodatkowy obszar marketingu środków produkcji ....................................... 81 5.3. Funkcje marketingu ....................................................................................................................... 82 BLOK TEMATYCZNY 6. Konkurencja................................................................................85 6.1. Konkurencja – ogólna charakterystyka........................................................................................... 85 6.2. Rodzaje konkurencji ...................................................................................................................... 87 6.3. Konkurencja cenowa ..................................................................................................................... 88 6.4. Konkurencja jakościowa ................................................................................................................ 89 6.5. Analiza konkurencji ........................................................................................................................ 89 6.6. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją i ograniczaniem konkurencji............................................ 91 BLOK TEMATYCZNY 7. Produkt ........................................................................................97 7.1. Charakterystyka i definicje produktu .............................................................................................. 97 7.2. Jak powstaje produkt? ................................................................................................................... 99 7.3. Kiedy produkt staje się towarem? ............................................................................................... 101 7.4. Cykl życia produktu na rynku ...................................................................................................... 101 7.5. Produkt gotowy a półfabrykat ...................................................................................................... 105 7.6. Pozycjonowanie produktów ......................................................................................................... 106 BLOK TEMATYCZNY 8. Cena ..........................................................................................107 8.1. Definicje ceny produktu (towaru) ................................................................................................. 107 8.2. Tworzenie cen ............................................................................................................................. 109 8.3. Specyfika ustalania cen na rynku środków produkcji ................................................................... 112 8.4. Cena a wartość towaru ................................................................................................................ 113 8.5. Cena równowagi .......................................................................................................................... 114 8.6. Cena zbytu (cena producenta) ..................................................................................................... 114 8.7. Cena hurtowa – cena detaliczna .................................................................................................. 115 8.8. Cena loco, cena franco ................................................................................................................ 115 8.9. Marże i prowizje ........................................................................................................................... 116 8.10. Rabat ......................................................................................................................................... 117 8.11. Bonifikata ................................................................................................................................... 117 8.12. Skaning ..................................................................................................................................... 117 8.13. Polityka cen ............................................................................................................................... 118 8.14. Strategie cenowe ....................................................................................................................... 118 8.15. Strategia „zbierania śmietanki” ................................................................................................... 119 8.16. Elastyczność cenowa popytu ..................................................................................................... 120 BLOK TEMATYCZNY 9. Dystrybucja towarów ...............................................................121 9.1. Dystrybucja towarów – definicje .................................................................................................. 121 9.2. Podstawowe kanały dystrybucji .................................................................................................. 123 9.3. Dystrybucja z udziałem pośredników .......................................................................................... 125 9.4. Dealer ......................................................................................................................................... 126 9.5. Ograniczenia suwerenności wyboru sposobu dystrybucji ............................................................ 126 7 9.6. Giełdy i aukcje ............................................................................................................................. 128 9.6.1. Giełdy i aukcje – ogólna charakterystyka .................................................................................. 128 9.6.2. Giełdy i aukcje – rodzaje transakcji ........................................................................................... 131 9.6.3. Giełdy i aukcje – realia organizacyjne w Polsce ........................................................................ 132 9.7. Kooperacja przemysłowa – specyficzna forma obrotu towarowego ............................................. 135 9.8. Franchising .................................................................................................................................. 139 9.9. Leasing ........................................................................................................................................ 141 9.10. Przetarg ..................................................................................................................................... 143 9.11. Dystrybucja przez Internet ......................................................................................................... 143 9.11.1. Dystrybucja przez Internet – źródła informacji ......................................................................... 143 9.11.2. Dystrybucja przez Internet – wybór dostawcy.......................................................................... 145 9.11.3. Dystrybucja przez Internet – zakup towaru .............................................................................. 147 9.12. Akwizytor (akwizycja) ................................................................................................................. 149 9.13. Substytucja towarów w procesie dystrybucji ............................................................................... 150 9.13.1. Substytut towarowy – ogólna charakterystyka ......................................................................... 150 9.13.2. Substytucja techniczna ........................................................................................................... 151 9.13.3. Substytucja użytkowa ............................................................................................................. 151 9.14. Negocjacje ................................................................................................................................. 152 9.14.1. Negocjacje w obrocie towarowym – zdefiniowanie pojęcia ...................................................... 152 9.14.2. Negocjacje – sposób prowadzenia .......................................................................................... 153 9.15. Monopol ..................................................................................................................................... 154 9.15.1. Przyczyny powstawania monopoli ........................................................................................... 154 9.15.2. Oligopol .................................................................................................................................. 156 9.15.3. Czy istnieją „dobre” monopole? ............................................................................................... 157 9.15.4. Monopole – ograniczenia powstawania i działalności .............................................................. 159 9.16. Monopson .................................................................................................................................. 161 BLOK TEMATYCZNY 10. Reklama – podstawowa forma promocji .............................163 10.1. Definicje reklamy ....................................................................................................................... 163 10.2. Rodzaje (klasyfikacje) reklamy ................................................................................................... 164 10.3. Etapy tworzenia reklamy ............................................................................................................ 166 10.4. Nośniki reklamy ......................................................................................................................... 166 10.4. Adresaci reklamy ....................................................................................................................... 168 10.5. Oddziaływanie reklamy na potencjalnego nabywcę .................................................................. 169 10.6. Mailing ....................................................................................................................................... 171 10.7. Slogan reklamowy ..................................................................................................................... 171 10.8. Spot reklamowy ......................................................................................................................... 172 10.9. Reklama nieuczciwa .................................................................................................................. 172 10.10. DAGMAR – metoda badań skuteczności reklamy ................................................................... 175 10.11. ECR – Efficient Consumer Response ...................................................................................... 176 10.12. CRM – Customer Relationship Management ........................................................................... 178 BLOK TEMATYCZNY 11. Inne formy promocji ...............................................................185 11.1. Sprzedaż osobista ..................................................................................................................... 185 11.2. Targi i wystawy .......................................................................................................................... 186 11.3. Katalogi i informatory ................................................................................................................. 187 11.4. Sponsoring ................................................................................................................................ 188 11.5. Lobbing ...................................................................................................................................... 190 11.5.1. Lobbing a korupcja ................................................................................................................. 192 11.6. Marka ........................................................................................................................................ 194 11.6.1. Marka indywidualna i „rodzinna” .............................................................................................. 195 11.7. Branding .................................................................................................................................... 196 11.8. Logo – znak firmowy – znak towarowy ....................................................................................... 196 11.9. Public relations .......................................................................................................................... 197 11.10. Merchandising ......................................................................................................................... 199 11.11. Opakowanie ............................................................................................................................. 200 11.11.1. Rodzaje opakowań ............................................................................................................... 200 11.11.2. Klasyfikacja opakowań .......................................................................................................... 201 11.11.3. Opakowania jako nośniki reklamy ......................................................................................... 202 8 11.12. Kod kreskowy .......................................................................................................................... 203 11.15. QR Code ................................................................................................................................. 204 BLOK TEMATYCZNY 12. Marketingowe badania rynku ................................................205 12.1. Badania marketingowe – ogólna charakterystyka i niezbędny zakres ....................................... 205 12.2. Badania rynku ............................................................................................................................ 206 12.3. Badania popytu .......................................................................................................................... 207 12.4. Badania konkurencji .................................................................................................................. 209 12.5. Badania pozycji rynkowej ........................................................................................................... 210 12.6. Prognozowanie popytu ............................................................................................................. 211 12.7. Klasyfikacja nabywców według metody ABC ............................................................................ 212 12.8. Badania głębinowe ................................................................................................................... 214 12.9. Techniki projekcyjne ................................................................................................................. 214 12.10. Analiza portfelowa .................................................................................................................. 215 12.11. Analiza SWOT ........................................................................................................................ 216 12.12. Macierz H. I. Ansoffa ............................................................................................................... 217 12.13. Analiza kluczowych czynników sukcesu .................................................................................. 218 12.14. Źródła informacji do badań marketingowych ............................................................................ 218 12.15. Metoda delficka i burza mózgów .............................................................................................. 219 BLOK TEMATYCZNY 13. Marketing i logistyka – związki i zależności ........................221 13.1. Czym jest logistyka? .................................................................................................................. 221 13.2. Definicje logistyki ....................................................................................................................... 224 13.3. Zakres logistyki .......................................................................................................................... 224 13.4. Proste łańcuchy (przepływy) logistyczne .................................................................................... 225 13.5. Skomplikowane (łańcuchy) przepływy logistyczne .................................................................... 228 13.6. Magazyny usługowe – scentralizowane usługi logistyczne ........................................................ 231 13.7. Przesłanki tworzenia modelu logistycznego ............................................................................... 233 13.8. Strategie logistyczne .................................................................................................................. 235 13.9. Przepływy informacji marketingowych i logistycznych w przedsiębiorstwie ................................ 236 13.10. Marketing i logistyka – sprzężenia zwrotne .............................................................................. 238 13.11. Czy istnieje marketing bez logistyki? ........................................................................................ 239 13.12. Czy istnieje logistyka bez marketingu? ..................................................................................... 239 13.13. Logistyka marketingowa .......................................................................................................... 239 BLOK TEMATYCZNY 14. Zarządzanie marketingowe i marketingowo-logistyczne ...241 14.1. Zarządzanie marketingowe – definicja ....................................................................................... 241 14.2. Zarządzanie marketingowo-logistyczne – definicja .................................................................... 242 14.3. Planowanie marketingowe i marketingowo-logistyczne ............................................................. 246 14.3.1. Krótkookresowe planowanie marketingowe i marketingowo-logistyczne ................................ 246 14.3.2. Strategiczne planowanie marketingowe i marketingowo-logistyczne ...................................... 247 14.3.3. Kolejność i zakres działań planistycznych w planowaniu strategicznym ................................. 248 14.3.4. Opracowanie formalne strategicznego planu marketingowego ............................................... 253 14.3.5. Misja przedsiębiorstwa ............................................................................................................ 254 14.4. Zarządzanie marketingiem i zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie .................................... 256 14.5. System informacji marketingowej (SIM) ..................................................................................... 258 BLOK TEMATYCZNY 15. Marketing zakupów ................................................................261 15.1. Ogólna charakterystyka marketingu zakupów ........................................................................... 261 15.2. Definicje marketingu zakupów ................................................................................................... 263 15.3. Zadania marketingu zakupów .................................................................................................... 264 15.4. Marketing zakupów – wpływ nabywcy na działania dostawcy ................................................... 267 15.5. Wybór źródła zakupu – podstawowe kryteria ............................................................................. 268 15.6. Wybór źródła zakupu – najprostsze metody ............................................................................... 270 15.7. Ograniczenia możliwości wyboru dostawcy środków produkcji .................................................. 270 15.8. Marketing zakupów – rodzaje zakupów środków produkcji ........................................................ 273 15.9. Zarządzanie marketingiem zakupów w przedsiębiorstwie ......................................................... 274 15.10. Organizacja zakupów w przedsiębiorstwie produkcyjnym ....................................................... 275 15.10.1. Organizacja zakupów – rozwiązania „historyczne” ................................................................ 275 9 15.10.2. Organizacja zakupów – rozwiązania w latach 2000–2008 ..................................................... 277 15.10.3. Organizacja zakupów inwestycyjnych ................................................................................... 281 15.11. MRP (Material requirements planning) .................................................................................... 282 BLOK TEMATYCZNY 16. Strategie marketingowe .........................................................285 16.1. Charakterystyka i definicje strategii marketingowych ................................................................. 285 16.2. Zakres merytoryczny strategii marketingowych ......................................................................... 287 16.3. Podstawy analityczne strategii marketingowych ........................................................................ 289 16.4 Podstawowe (normatywne) strategie marketingowe .................................................................. 290 16.5. Cele i najczęściej spotykane nazwy strategii marketingowych .................................................. 291 BLOK TEMATYCZNY 17. Zachowania rynkowe i ochrona nabywcy ...........................295 17.1. Konsumpcja ............................................................................................................................... 295 17.2. Zachowanie konsumenta ........................................................................................................... 296 17.3. Konsumeryzm ............................................................................................................................ 299 17.4. Zachowanie nabywcy instytucjonalnego .................................................................................... 299 BLOK TEMATYCZNY 18. Znaczenie zapasów ................................................................301 18.1. Czy zapasy są potrzebne? ......................................................................................................... 301 18.2. Lokalizacja zapasów w procesie produkcji i dystrybucji ............................................................. 303 18.3. Klasyfikacja zapasów w przedsiębiorstwach ............................................................................. 305 18.4. Zależność poziomu zapasów od cykli i punktualności dostaw ................................................... 308 18.5. Dostawy „dokładnie na czas” (just in time) ................................................................................ 310 BLOK TEMATYCZNY 19. Marketing w nowych koncepcjach zarządzania ...................313 19.1. Zarządzanie a marketing ........................................................................................................... 313 19.2. Reeingineering czyli zarządzanie procesowe ............................................................................. 314 19.3. Zarządzanie wiedzą menedżerską ............................................................................................. 316 19.4. Organizacje samouczące i samorekonstruujące ....................................................................... 316 19.5. TQM – Total Quality Management ............................................................................................. 317 19.6. Lean management ..................................................................................................................... 317 19.7. Strategia inwestowania .............................................................................................................. 319 19.8. Strategia zachowania ciągłości operacji biznesowych .............................................................. 320 19.9. Benchmarking ............................................................................................................................ 321 19.1. CSR – Corporate Social Responsibility ...................................................................................... 322 19.11. Marketing a teoria chaosu ........................................................................................................ 322 BLOK TEMATYCZNY 20 Organizacja marketingu w przedsiębiorstwie ......................325 20.1. Kto odpowiada za prawidłowy marketing w przedsiębiorstwie? ................................................. 325 20.1. Umiejscowienie i organizacja komórek marketingu w przedsiębiorstwie ..................................... 326 20.3. Podstawowe zadania komórek marketingu w przedsiębiorstwie ................................................ 328 20.4. Menedżer marketingu (Marketing manager) .............................................................................. 328 Alfabetyczny spis tematów..................................................................................................330 Czytasz książkę: Od autora Podejmowanie wysiłku napisania książki akademickiej na temat pod- staw marketingu wtedy, gdy na rynku księgarskim jest dostępnych (2008– 2009 r.) kilkadziesiąt tytułów poświęconych tej tematyce, wydaje się zada- niem syzyfowym. W licznych dyskusjach ze studentami – zwłaszcza stu- diów niestacjonarnych – odniosłem jednak wrażenie, że odczuwają oni brak pozycji, której nie muszą studiować „od początku do końca”, w której względnie szybko znaleźć mogą wyjaśnienie konkretnego tematu i informa- cje o źródłach umożliwiających ewentualne dalsze poszukiwania odpowie- dzi na „gnębiące” ich pytanie. Pracujący już studenci studiów niestacjo- narnych mają bowiem najczęściej własne obserwacje i doświadczenia, m.in. z dziedziny marketingu. Selektywnie poszukują więc wyjaśnień uzu- pełniających ich zasoby wiedzy, dotyczących tych zagadnień, pojęć czy in- strumentów, które nie są im znane, lub co do których mają wątpliwości. Na polskim rynku księgarskim w latach 90. ubiegłego wieku było kilka pozycji odpowiadających takiemu zapotrzebowaniu, mających z reguły cha- rakter encyklopedii, potwierdzany także ich tytułami1. Mimo upływu czasu, powodującego częściową dezaktualizację tych pozycji, nie było moim za- miarem powtarzanie zastosowanej w nich formy prezentacji tematu. Inten- cją było natomiast opracowanie książki, w której: ♦ zastosowany jest podział problematyki marketingu na bloki tematycz- ne, najczęściej występujące w procesie dydaktycznym na studiach wyż- szych; ♦ w każdym bloku ujęte są „zazębiające się” tematy, łącznie pozwalają- ce na opanowanie podstaw wiedzy z danego obszaru; każdy bardziej skomplikowany temat zawierać będzie nie tylko encyklopedyczny skrót jego treści, ale niekiedy także bardziej rozwinięte informacje i – w miarę możliwości – komentarze i wątpliwości autora oraz syntezę ew. kontro- wersyjnych poglądów innych autorów; tym samym znacznie szerzej omówione są tematy, stanowiące z re- guły zasadniczą kanwę wykładów z „podstaw marketingu”, a bar- dziej syntetycznie takie, które zawierają uzupełniające informacje; ♦ 1 Największą popularnością cieszyły się: Sztucki T., Encyklopedia marketingu, wydana w 1998 r. przez Agencję Wydawniczą PLACET oraz Leksykon marketingu autorstwa zespo- łu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie pod redakcją naukową J. Altkorna i T. Kramera, wydany przez PWE w Warszawie, także w 1998 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek i marketing w pigułce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: