Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00158 004862 23473647 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Kurs dla początkujących - ebook/pdf
Angielski. Kurs dla początkujących - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-341-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli szukasz książki, która pomoże Ci przyswoić mocne podstawy języka angielskiego, 'Angielski. Kurs dla początkujących' wydawnictwa Lingo jest w sam raz dla Ciebie!

 

Zalety kursu:

- współczesny język, przydatne słówka i zwroty

- gramatyka w pigułce, proste i klarowne objaśnienia

- po każdej lekcji ćwiczenia z kluczem

- pomocne dodatki:  tablice z przydatnymi informacjami, słowniczek angielsko-polski

 

Języki NIEobce z Lingo!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

angielsKii Kurs dla początkujących Dobr y na start! eBOOK ANgielski kurs dla początkujących Autorki: Gabriela Oberda, Agnieszka Szymczak-Deptuła Konsultacja i redakcja językowa: Andy Edwins, dr Alisa Mitchel-Masiejczyk, Colin Phillips Redaktor serii: Anna Laskowska Korekta: Marek Kowalik, Paweł Pokora Projekt okładki serii i opracowanie graficzne: Klara Perepłyś-Pająk Zdjęcie na okładce: © contrastwerkstatt / Fotolia.com; © fatido / Stock Photo © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2015 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-309-1 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-341-1 Skład i łamanie: Klara Perepłyś-Pająk Spis treści S p i s t r e ś c i Wstęp .......................................................................................... 7 Lekcja 1. Starting a conversation Rozpoczęcie rozmowy Wymowa i gramatyka: zaimki osobowe i dzierżawcze, czasownik to be ............................................................................ 8 Lekcja 2. Getting information Zdobywanie informacji Gramatyka: przedimki, czasownik to do .......................................14 Lekcja 3. Lekcja 4. Lekcja 5. Lekcja 6. Shop till you drop Zakupy do upadłego Gramatyka: there is /there are, czas Present Simple ..................19 Cars Samochody Gramatyka: liczba mnoga, this/that, these/those .........................27 Extreme sports Sporty ekstremalne Gramatyka: różnica pomiędzy have i have got, czas Future Simple .....................................................................34 What do you do in your free time? Co robisz w wolnym czasie? Gramatyka: czas Present Continuous, przysłówki too i enough ..............................................................41 Lekcja 7. Understanding calories Zrozumieć kalorie Gramatyka: czasownik modalny can, godziny............................49 www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e ś c i Lekcja 8. Lekcja 9. Lekcja 10. Lekcja 11. Lekcja 12. Lekcja 13. Lekcja 14. Lekcja 15. Women Kobiety czas Past Simple, suggesting – proponowanie .........................55 IT – for men only Informatyka – tylko dla mężczyzn Gramatyka: tryb rozkazujący, zakazy ........................................63 Planet fitness Planeta fitness Gramatyka: pierwszy tryb warunkowy, stopniowanie przymiotników ..................................................69 Phones Telefony Gramatyka: zastosowanie once/twice, czas Present Perfect .......76 Politics – I know just what you are talking about! Polityka – wiem, o czym mówisz! Gramatyka: czasownik modalny must, zastosowanie much/many .....................................................82 Am I handsome? Czy jestem przystojny? Gramatyka: przysłówki, czas Past Continuous ..........................89 Dating and relationships Randka i związek Gramatyka: zaimki nieokreślone some/any, zwrot to be going to ..............................................................95 Superheroes Superbohaterowie Gramatyka: różnica pomiędzy each i every, forma dzierżawcza ’s ..........................................................101 4 S p i s t r e ś c i Lekcja 16. Lekcja 17. Lekcja 18. Lekcja 19. Lekcja 20. The most delicious cuisine Najlepsza kuchnia na świecie Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, różnica między Present Simple i Present Continuous ..............106 Gossip girl Plotkara Gramatyka: czasownik modalny would, drugi tryb warunkowy .........................................................113 Travelling Podróżowanie Gramatyka: różnica między will i going to, przedimek określony the ......................................................119 A fashion or business magazine Magazyn o modzie lub biznesie Gramatyka: czasownik suggest, czasownik need .....................126 Money makes the world go round Pieniądze napędzają świat Gramatyka: krótkie odpowiedzi, strona bierna czasów teraźniejszych Present Passive ............................................132 21. Tablice ............................................................................138 22. Słowniczek angielsko-polski ...........................................149 www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wstęp W s t ę p Angielski. Kurs dla początkujących Jeśli szukasz podręcznika, który pozwoli Ci szybko nauczyć się języka angielskiego i umożliwi swobodną komunikację w codziennych sytuacjach – kurs Lingo jest w sam raz dla Ciebie! Zadaniem pierwszych dwóch rozdziałów jest łagodnie wprowadzić Cię w specy- fikę języka angielskiego – znajdziesz tu m.in. zapis fonetyczny który podpowie Ci, jak wymawiać poszczególne słowa i zdania, oraz odrobinę teorii dotyczącej zasad wymo- wy. Poznasz tu też najważniejsze zwroty grzecznościowe i podstawowe czasowniki. Każda kolejna jednostka lekcyjna składa się z dialogu wraz z tłumaczeniem oraz pytań, dzięki którym możesz sprawdzić, czy dobrze zrozumiałeś tekst. Ponadto czekają na ciebie dwie porcje najważniejszych słówek i zwrotów a także zwięzłe objaśnienie gramatyki. Każdą lekcję kończymy ćwiczeniami wraz z kluczem. Dla ułatwienia wszystkie słówka zamieściliśmy także na końcu książki w formie wygodnego słowniczka. Znajdziesz tam również tablice, które mogą być pomocne, jeśli będziesz chciał szybko sprawdzić różne ważne informacje. Wierzymy, że z kursem Lingo nauka języka angielskiego stanie się czystą przyjemnością. Z życzeniami powodzenia Zespół autorów i redaktorów Lingo www.WydawnictwoLingo.pl 7 S t a r t i n g a c o n v e r s a t i o n 1. Starting a conversation Dialog 1 a: Hello, My name’s George Fox. And you? B: Hi, my name’s Patrick Thompson. How do you do. a: How do you do. B: Are you English? a: No, I’m not. I come from Holland. Dialog 2 C: Excuse me, do you speak English? D: Yes I do. How can I help you? C: I need to find this address. D: Oh, we’re very close to it. Just take the first turning on the right. Najważniejsze zwroty Dla ułatwienia w pierwszych dwóch lekcjach podajemy w nawiasach kwadratowych uproszczony zapis wymowy zwrotów. Więcej o wymowie – w dalszej części kursu. What’s your name? [łots jor nejm?] – Jak się nazywasz? My name’s… [maj nejm yz] – Nazywam się… Could you spell your name, please? [kud ju spel jor nejm pliz?] – Czy może Pan/Pani przeliterować nazwisko? How do you do? [hał du ju du?] – Miło mi. (przy poznawaniu kogoś) How are you? How are you doing? [hał ar ju? hał ar ju dułing?] – Jak się masz? What’s up? [łots ap?] – Co słychać? What’s your nationality? [łots jor naszjonaliti?] – Jakiej narodo- wości jesteś? 8 LeKCJA 1  I’m Polish. [ajm połlisz] – Jestem Polakiem/Polką Where are you from? [łer ar ju from?] – Skąd jesteś? I’m from Poland/ I come from Poland. [ajm from połland /aj kam from połland] – Jestem z Polski/Pochodzę z Polski. Do you speak English/French? [du ju spik inglisz / frencz?] – Czy mówi Pan/Pani po angielsku/francusku? I’m sorry, I don’t understand. [ajm sori, aj don’t understand] – Przepraszam, nie rozumiem. Could you repeat that, please? [kud ju ripit dat, pliz?] – Czy może Pan/Pani powtórzyć? How old are you? [hał old ar ju?] – Ile masz lat? Tłumaczenie (Rozpoczęcie rozmowy) Dialog 1. A: Cześć, nazywam się George Fox, a pan? B: Cześć, nazywam się Patrick. Miło mi pana poznać. A: Miło mi poznać. B: Czy jest pan Anglikiem? A: Nie, pochodzę z Holandii. Dialog 2. C: Przepraszam, czy mówi pani po angielsku? D: Tak. W czym mogę pomóc? C: Muszę znaleźć ten adres. D: Jesteśmy bardzo blisko. Trzeba skręcić w pierwszą w prawo. Pozdrowienia i zwroty grzecznościowe Good morning!/Good afternoon! (po południu) [gud morning/ gud afternun] – Dzień dobry! Good evening! [gud iwining] – Dobry wieczór! Hi! [haj] – Cześć! See you! [si ju] – Na razie! Thank you!/ Thanks! [fenk ju/fenks] – Dziękuję! www.WydawnictwoLingo.pl 9 S t a r t i n g a c o n v e r s a t i o n  I beg your pardon? Excuse me? [aj beg jor pardyn?/ikskjuz mi?] – Słucham? I’m so happy! [ajm soł hepi] – Tak się cieszę! I’m sorry. [ajm sori] – Przepraszam. Excuse me,… [ikskjuz mi] – Przepraszam,… (przy pytaniu nie- znajomego o drogę, czas itp.) I’m very sorry. [ajm weri sori] – Bardzo mi przykro. What a pity! [łat e piti]– Szkoda! Good luck! [gud lak] – Powodzenia! That’s very kind/nice of you. [dats weri kajnd/najs of ju] – To bardzo uprzejme/miłe z Pana/Pani strony. Good bye! [gud baj] – Do widzenia! Take care. [tejk ker] – Trzymaj się. Wymowa W języku angielskim poszczególne głoski mogą być wymawiane różnie, w zależ- ności od wyrazów, w jakich się pojawiają. Stąd też najlepszą pomocą do nauki wymowy są nagrania umożliwiające zapoznanie się z właściwym brzmieniem języka angielskiego. Samogłoski – Vowels a – przed „r” wymawiamy jak polskie długie a, np. car, w pozostałych przypad- kach z szeroko otwartymi ustami jako połączenie a i e, np. Mass e – wymawiamy jak polskie e, np. men i – jeśli jest pomiędzy spółgłoską i „k”, wymawiamy jak ai, np. bike; jeśli jest pomiędzy dwoma spółgłoskami w krótkich wyrazach, np. sit, wy- mawiamy jak dźwięk pośredni pomiędzy polskim i i y o – wymawiamy jak ou, np. potato, 10 LeKCJA 1 u – przed spółgłoską wymawiamy jak a, np. lunch; jeśli u znajduje się przed spółgłoską, po której następuje samogłoska, wymawiamy jak ju, np. tuna; czasem wymawiamy jak u, np. bush y – jeśli występuje na początku wyrazu, wymawiamy jak polskie j, np. yes; gdy występuje w wyrazach wielosylabowych na końcu, wymawiamy jak dźwięk pośredni pomiędzy polskim i i y, np. sorry; jeśli występuje w wyrazach jed- nosylabowych na końcu po spółgłosce, wymawiamy jak ai, np. cry Spółgłoski – Consonants c – wymawiamy jak k, np. car, lub s, jeśli po c występuje „e” lub „i”, np. cease, cinnamon g – jak polskie g, np. go, lub jeśli występuje po niej „e”, „i”, „y”, wymawiamy jak dż, np. general, gin, gym h – czasem jest nieme, jak w hour j – jak polskie dż, np. jazz q – wymawiamy jak kł, np. quarter s – wymawiamy jak s, np. kiss, lub jeśli jest pomiędzy dwoma samogłoskami, jak polskie z, np. nose v – jak polskie w, np. video w – jak polskie ł, np. window Zbitki liter – letter groups aw – wymawiamy jak o, np. law ai lub ay – wymawiamy jak ej, np. main, say ee – wymawiamy jak długie i, np. see ea – wymawiamy jak długie i, np. seat ch – wymawiamy jak cz, np. church, lub jak k, np. school dg – wymawiamy jak dż, np. judge ir – wymawiamy jak długie e, np. bird oo – wymawiamy jak u, np. shoot ph – wymawiamy jak f, np. photo sh – wymawiamy jak sz, np. bush www.WydawnictwoLingo.pl 11 S t a r t i n g a c o n v e r s a t i o n th – nie ma odpowiednika w języku polskim, wymawia się z językiem pomię- dzy zębami, bezdźwięczne podobne do sepleniącego s, np.  mouth, lub dźwięczne these tion – wymawiamy jak szn, np. condition ur – wymawiamy jak polskie e, np. urban. Gramatyka 1. Zaimki osobowe i dzierżawcze zaimki osobowe I – ja you – ty/pan/pani he – on she – ona it – ono we – my you – wy/państwo they – oni zaimki dzierżawcze my – mój your – twój, pański his – jego her – jej its – swój our – nasz your – wasz their – ich 2. Czasownik to be Na początek odmiana czasownika to be, czyli być. I am (I’m) You are (You’re) He is (He’s) She is (She’s) It is (It’s) We are (We’re) ja jestem ty jesteś on jest ona jest to jest my jesteśmy 12 LeKCJA 1 You are (You’re) They are (They’re) wy jesteście oni są W języku angielskim zaimek it odnosi się tylko do przedmiotów, roślin, zwierząt, jest formą bezosobową. Należy zwrócić uwagę, iż w  języku angielskim wyrazu dziecko nie zastępujemy zaimkiem it. Musimy znać płeć, aby podać he lub she. Zobacz, jak ten czasownik wygląda w zdaniach: It is Friday today. – Jest piątek. Is it Friday today? – Czy jest piatek? It (isn’t) is not Friday today. – Dziś nie ma piątku. Zauważ, że pytania tworzymy poprzez inwersję, zaś przeczenia poprzez dodanie przeczenia not. zdanie oznajmujące I am You are He is She is It is We are You are They are pytania przeczenie Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? I am not You are not (aren’t) He is not (isn’t) She is not (isn’t) It is not (isn’t) We are not (aren’t) You are not (aren’t) They are not (aren’t) www.WydawnictwoLingo.pl 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Kurs dla początkujących
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: